ARCHIV 2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Holubovský zpravodaj - hlavička - 2002

Informační měsíčník Obecního úřadu v Holubově

Září 2003 - Číslo 9 - Ročník 9

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (1 169 kB)Zahájení školního roku v Holubově

Základní škola v Holubově, kresba 1. 9. 2003 jsme zahájili nový školní rok. Do I. třídy nastoupilo 12 žáků. Prvňáčky, které doprovázeli jejich rodiče, přivítal starosta obce Jaroslav Franěk. V krátkém projevu popřál dětem hodně úspěchů a předal jim tradiční uvítací listy. Nezapomněl poděkovat učitelům za jejich trpělivou práci.

Školu v Holubově v tomto školním roce bude navštěvovat 49 žáků. Právní subjekt Základní školy Holubov zahrnuje základní školu a mateřské školy v Holubově a Zlaté Koruně. Dohromady pečuje o 109 dětí. Chod organizace zajišťuje 17 zaměstnanců.

- Mgr. Olga Floriánová, ředitelka ZŠ Holubov -Holubov 2003, zahájení školního roku Holubov 2003, zahájení školního roku
Holubov 2003, zahájení školního roku Holubov 2003, zahájení školního roku

Návštěva v Guggisbergu 2003

Znak města Guggisberg, logo Poslední týden v srpnu na oficiální pozvání zastupitelstva obce Guggisberg odjelo zastupitelstvo naší obce s manželkami na v pořadí již 3. návštěvu spřátelené obce Guggisberg ve Švýcarsku.

Pro zajímavost našich občanů a čtenářů:

O úvodní přivítání se postaral prezident (starosta) obce Hans Zwahlen. Během návštěvy jsme se podívali na pěkná místa Švýcarska, seznámili jsme se s praktickým děním a životem v obci, zajímali jsme se o provoz, financování a práci v obci. Byli jsme pozváni na společný večer s občany, i např. s těmi, kteří již v zastupitelstvu nepracují, ale udržují kontakty s některými z našich občanů. Každý manželský pár přijal pozvání do konkrétní rodiny člena zastupitelstva. I přes jazykovou bariéru je zcela zřetelná dobrosrdečnost, přátelství a vstřícnost našich švýcarských přátel. Opět jsme hledali možnosti vzájemné spolupráce. Ta se nabízí ve spolupráci škol v Guggisbergu a v Holubově. Na naší holubovské škole se vyučuje právě němčina, která je vstupním předpokladem komunikace. Paní učitelka Vreni Bürki (shodou okolností též členka zastupitelstva v Guggisbergu) již kontaktovala zdejší učitelku němčiny p. Vendulu Vernerovou. Na závěrečném večeru jsme zastupitelům darovali knihy připomínající Jižní Čechy, obraz Dívčího Kamene a další upomínkové předměty. Kromě krásných zážitků jsme si ze Švýcarska přivezli i finanční podporu pro naši obec na povodňové škody. Velké poděkování patří všem, kdo se podíleli na přípravě celé návštěvy i všem, kdo nás každodenně provázeli, jmenovitě: Hans Zwahlen, Ueli Gafner, Jakob Schmied, Vreni Bürki, Christian Murri.

Rozloučili jsme se pozváním Obecního zastupitelstva v Guggisbergu na návštěvu Holubova v roce 2005.

- Jaroslav Franěk, starosta -

Holubov 2003, návštěva v Guggisbergu Holubov 2003, návštěva v Guggisbergu

Ohlédnutí za Guggisbergem

Holubov 2003, návštěva v Guggisbergu V rámci dlouhodobé partnerské spolupráce obcí Holubov se švýcarskou obcí Guggisberg byli zastupitelé obce Holubov ve dnech 25. - 30. srpna 2003 pozváni na partnerskou návštěvu Guggisbergu a okolí.

Hned v první dny nás se zájmem přivítali zastupitelé obce Guggisberg, současní i bývalí, a tato neformální přátelská atmosféra byla charakteristická po celou dobu naší návštěvy, kdy nám obyvatelé Guggisbergu chtěli co nejvíce přiblížit jejich život, život v kantonu a okolí, místní zajímavosti, ale i svou otevřenost a živý zájem o dění v Holubově. Holubov 2003, návštěva v Guggisbergu

Ubytovaní a rodinnou atmosféru nám zabezpečili majitelé místního hotelu Sternen, který jsme s úsměvem společně nazvali "Nový" Sternen, protože po značném poškození větrnou smrští Lotar byl hotel kompletně zrekonstruován a nyní poskytuje opravdu skvělé ubytování se standardem turistických alpských středisek, ale i útulností pařížských hotýlků, navíc s nádherným výhledem do údolí Guggisbergu.

"Srdečně Vás vítáme" četli jsme v originální češtině přivítání na hotelovém pokoji. Malá soukromá chvilka na vybalení a "spláchnutí" dlouhé cesty, do toho romantické zvonění zvonů, zvonků a zvonečků místního dobytka, které mimochodem nikdy neustalo, a to ani v noci, a náš "kolotoč" mohl začít. Holubov 2003, návštěva v Guggisbergu

Hned první den na nás čekalo město Thun, s jezerem Thunsee a okolím. Navštívili jsme také St. Beatus-Höhlen, jeskynní komplex vedle thunského jezera s množstvím zajímavostí, nádherných přírodních scenérií a celoročně stálým klimatem: 8 - 10 °C vzduch a 4 - 6 °C voda, které spolu s průduchy zabezpečujícími vždy dostatek čerstvého vzduchu a spolu s dalšími faktory umožňovali život lidí v jeskyni, což také zajímavá historie těchto jeskyní dokazovala. Prvním známým byl svatý Beatus, který obyvatelům Helvetie (Švýcarska) přinesl křesťanskou víru z Irska. Podle legendy přemohl draka, který už dlouho sužoval Höhlen, a tím dal podnět k rozvoji pokojného St. Beatus-Höhlenu a stal se tak apoštolem a nositelem víry Helvetů. Dnes se v komplexu nachází jeho poustevna a hrob.

Mnoho jeskynních zákoutí St. Beatus-Höhlenu je již zveřejněno a velmi zajímavá dokumentace k objevům se nachází v tamním muzeu. Naše procházka jeskyní, která nás v letním parnu příjemně zchladila a skýtala převýšení začátku a konce jeskyně cca 86 metrů, byla sice nádherně "dlouhá", ale když jsme potom v muzeu viděli maketu celého jeskynního komplexu, pochopili jsme, že jsme viděli jenom zlomek a všeobecně čeká jeskyni ještě mnoho objevů. Holubov 2003, návštěva v Guggisbergu

Ve městě Thun jsme se mohli zchladit už jenom v potravinovém hypermarketu (kde by si hospodyně s výběrem ovoce, zeleniny, směsi připravených salátů, ryb, koření, atd. opravdu přišly na své!), nebo u místní řeky, která svou čistou vodou nádherně zdobila starobylé město s množstvím můstků a pouličních restaurací. Odvážnější domorodí obyvatelé si v ní i zaplavali, ale nám se ta voda z horského jezera nezdála moc ke koupání,   ...teda jenom svojí teplotou!

Aby nám obyvatelé Guggisbergu více přiblížili jejich hospodářství a průmysl, připravili pro nás také návštěvu atomové elektrárny Geösgen a v další dny také představení průmyslu a obživu místních obyvatelů: sýrárnu, firmu na zpracování dřeva, horskou / pastevní chatu a jiné. Holubov 2003, návštěva v Guggisbergu

Elektrárna Geösgen je jednou z pěti moderních atomových elektráren ve Švýcarsku. Nachází se v blízkosti Bernu a svou vybaveností a hlavně díky prezentačnímu centru je připravena pro návštěvy veřejnosti. A prezentační centrum opravdu nezklamalo! Celkem plasticky a názorně dokázalo představit zájemcům nezbytnou potřebu elektrické energie pro život člověka, vývoj výroby a výhody (nevýhody) výroby jiných druhů elektrické energie, způsob výroby a zabezpečení, kapacity, náklady a výnosy, aj. Ale podívali jsme se i do "praxe": chladící věž se 100% vlhkostí vzduchu, budova s generátory a zajímavou myšlenkou: za tři vteřiny se zde vyprodukuje všechna potřebná elektrická energie pro jednoho člověka na jeden rok. Náš průvodce nás sice k tomu vybídl: lusknout si prstem (3 vteřiny) a "vzít" si tu energii sebou domů, ale zdá se, zjišťujeme teď doma, že se nám to asi nepovedlo!? Holubov 2003, návštěva v Guggisbergu

Sýrárna v blízkých horách, ta už nebyla tak "technická", ale byla to romantická výroba sýrů i když, přirozeně, využívala všechny vymoženosti moderní techniky. Zajímavostí pro nás bylo, že místní zaměstnanci zde pracují jenom 4 měsíce v roce, kdy zpracovávají dovezené mléko a ostatní měsíce pracují doma na svém hospodářství. A těch sýrů a chutí! Všechny zrají dole ve sklepě. Některé jenom dva měsíce, některé dlouhozrající i devět měsíců. Výsledkem zrání je potom jejich tvrdost, chuť a hlavně určené použití. Například známý raclettový sýr je středně tvrdý a je určen k zapékání a pečení a to hlavně ve speciálních raclettových píckách. A chutná opravdu výborně, o čemž jsme se mohli přesvědčit v předposlední den na návštěvě v rodině jednoho z místních zastupitelů.

Zastupitelé Guggisbergu totiž na nás chytře vymysleli, že si nás jeden den "rozeberou", aby s námi mohli komunikovat ještě osobněji. A tak k úvodnímu milému přivítání se všemi obyvateli v místním hostinci v Riffenmattu (?), kde byla kromě jiného promítnuta videoprojekce z minulé návštěvy zastupitelů Guggisbergu v Holubově, vystoupení místního Jodelklubu a místní lidové hudební skupiny, přibyla i večerní návštěva v rodinách jednotlivých zastupitelů Guggisbergu; a mnoho dalších neformálních setkání, v průběhu kterých se živě diskutovalo nejenom o životě obou obcí, ale i možnostech další vzájemné spolupráce. Holubov 2003, návštěva v Guggisbergu

Guggisbergčané se upřímné zajímali o život v Holubově a velmi se jich dotkly zprávy o loňských povodních u nás. Své spolucítění vyjádřili i v poslední večer naší návštěvy.

Starosta obce Holubov oficiálně pozval zastupitele obce Guggisberg na návštěvu do Holubova, která se předpokládá v roce 2005. Ale Guggisbergčany v tom případě čeká nelehký úkol! Protože na setkání v Riffenmattu, kromě domácích hudebních skupin, vystoupila také úplně čerstvá "holubovská formace" složena výjimečně ze zastupitelů obce Holubov a pěkně to tam "roztočili"(!), rozhodl starosta Guggisbergu, že okamžitě začínají s formací hudební skupiny obecních zastupitelů Guggisbergu. Nácvik začne hned po příštím zasedání obce a bude-li to málo, budou se v Guggisbergu scházet k nácviku i hodinu před obecním zasedáním, protože rok 2005 se neúprosně blíží.

Těšíme se. A nejenom na "guggisbergský sbor obecních zastupitelů". Upřímně se těšíme na návštěvu a další partnerství a rozvoj vzájemné spolupráce mezi Holubovem a Guggisbergem. Na shledanou v Holubově!

- Lenka a Miroslav Šmejkalovi -

Poznávejme plemena psů

Maďarská pastevecká plemena

Když stojíte uprostřed maďarské pusty, rozprostírá se okolo vás zelená rovina, kam až oko dohlédne a na obzoru se ta rovina dotýká nebe. Na pustě se pasou stáda domácích zvířat a je to docela ráj pro divoké šelmy. Z toho důvodu má maďarský chov pasteveckých psů své kořeny v dávné minulosti a jsou tu krásná plemena, která mají své zvláštnosti. Nejznámější z nich jsou:
- komondor, kuvasz, puli, mudi, pumi.

Komondor Plemena psů - Komondor

- je tvrdý chlapík, ale také luxusní elegán. Je to velký impozantní pes se zplstnatělou bílou srstí, která vytváří dlouhé provazce a v dospělosti dosahuje až na zem. Tato jeho zvláštní srst jej nejen chránila před vedrem, deštěm, mrazem, prachem, ale také před zuby divokých šelem, které často stáda napadaly. Neohroženost a útočnost s jakou chránili komondoři stádo z nich udělalo velmi žádané psy. Chovatelé z této zvláštní srsti udělali exteriérovou přednost. Komondor musí mít velmi bohaté osrstění, které odrůstá v tenkých praméncích o šířce maximálně dvou prstů. Štěňata komondora mají jemnou a zvlněnou srst, která s přibývajícím věkem houstne a odrůstá. Kolem dvanáctého měsíce postupně zplstnatí. Tato zplstnatělá místa je nutno rozdělit do provázků. Dělá se to ručně. V některých partiích těla se dělají provázky samy (hlava, ocas, končetiny). Po této jednorázové proceduře srst odrůstá a nesmí se česat. Srst nelína a nezpůsobuje ekzémy. Důležitá je ovšem ochrana před parazity (blechy, vši, svrab apod.). Srst má samočisticí schopnost. Mladé psy jen oplachujeme ve vodě. Teprve až když se vytvoří provázky, můžeme použít kvalitní šampon. Komondor se může koupat jen v letních měsících, kdy je velké vedro, protože jeho srst usychá 4 dny.

Zajímavá srst a hmotnost těla, osvalení dělá z komondora elegantního psa, ale zároveň budí velký respekt. Rozhodně není vhodné pořídit si komondora jen jako společníka. Je to pes pracovní a řadí se mezi polodivoká plemena. Komondor na veřejnosti působí velmi sebevědomě, je silně dominantní, teritoriální, rezervovaný k lidem a většinou psy ignoruje. Nejlépe je jeho chování srovnat s krokodýlem. Celý den dokáže odpočívat na svém oblíbeném místě na pustě a jakmile se někdo přiblíží jen k hranici pozemku, bleskurychle zaútočí. Komondor se musí od mládí dobře vychovávat, hlavně s citem a rozumem a nepoužívat žádné násilí. Je to velmi inteligentní pes, chytrý, který si dokáže v různých situacích poradit naprosto sám. K cizím lidem je někdy ostrý, nedůvěřivý a není dobré si takového psa pořídit jen proto, že mám něco extra. Nejhůře na to doplatí pes, který pak končí na řetězu, všichni se ho bojí, je zanedbaný, citově strádá a vymění několik majitelů, kteří se jej většinou snaží zkrotit fyzicky, což je nemožné. Komondor patří jen do rukou zkušeným lidem a nejlépe je mu na pustě, kde se zabývá činností jemu vlastní. Plemena psů - Kuvasz

Kuvasz

Tento pes, který je velmi silný, vysoký, mohutný a má vlnitou bílou srst patří mezi krasavce. Jeho daleko kratší srst mu umožňuje pohyb ve vysokém podrostu. Kromě střežení stád a zemědělských usedlostí se kuvasz uplatnil i při lovu černé zvěře. Pro svůj elegantní zjev byl v minulosti velmi oblíben na šlechtických dvorech. Není radno propadnout jeho kráse, poněvadž kuvasz je svéhlavý, energický a vyžaduje důslednou výchovu opravdové autority. Je dominantní a ostrý pes, který vyžaduje hodně času a citlivého přístupu současně s vhodným výcvikem. Patří mezi velmi stará plemena, což dokazují hliněné tabulky nalezené při vykopávkách sumerských měst Kiš, Ugarit a Ur. Tabulka obsahuje slovo Ku Assa, což je starobylá forma slova Kuvasz. Patří také mezi přírodní plemena a nehodí se jen tak pro parádu. Je to zase pes pracovní.

Puli Plemena psů - Puli

Je to temperamentní, elegantní pes se srstí, která roste do krátkých provázků. Je to podobné osrstění jako u komondora. Puli není jen bílý, ale také hnědý, černý. Přestože puli vypadá jako luxusní zvláštní pes, je to zase pes pracovní. Je to velmi šikovný pes, má všechny vlastnosti ovčáckého psa, dokáže zatoulané stádo zahnat v takovém tempu, aniž by se uhřál. Jeho srst funguje jako termoregulační systém a při jeho práci mu nepřekáží. Do Maďarska se dostal někdy v 9. století, odkud s maďarskými kmeny přišel na maďarskou pustu. Pokud není možné jej zaměstnat jako pasteveckého psa, může se uplatnit v soutěžích agility, v nichž vyniká svou mrštností a rychlostí. Vůči cizím lidem a zvířatům je většinou přátelský. Své teritorium si dobře hlídá a ohlásí každé narušení jeho hranic. Mladého puli je možno pročesat. Od 8. měsíce se srst nechává růst a zplstnatět a nikdy se nečeše. Na některých partiích těla se provázky udělají samy, ostatní se musí ručně oddělit. Plemena psů - Pumi Srst se musí kontrolovat, zda jsou provázky v pořádku a zase ručně plstnaté plochy oddělit. Není to rozhodně pes pro lidi, kteří jsou pohodlnější, poněvadž puli potřebuje hodně pohybu, aby byl spokojený.

Pumi

Podíl na vzniku tohoto energií nabitého a velmi temperamentního psa má puli. V jeho žilách však koluje také krev německých teriérů a francouzských ovčáků. Pumi je velmi rychlý, mrštný, odvážný a musí za každou cenu mít nějakou činnost (agility, coursing, triatlon, flyball, tanec se psem apod.). Může být i psem záchranářským a loveckým, protože má lovecké vlohy po teriérovi. Je to ale především pes ovčácký. Správně upravený pumi připomíná plyšového medvídka. Vyžaduje střihovou úpravu, pravidelně je nutné jej česat. Je to oblíbený pes a velmi líbivý. Plemena psů - Mudi

Mudi

Ačkoliv je podle dochovaných popisů za hranicemi své země nejméně známý, je to velmi staré plemeno. Hrozí mu téměř vyhynutí, poněvadž jeho chovná základna je velmi malá. Předek těchto psů patří mezi německé špicovité psy a k jejich zkřížení došlo při nahánění dobytka z dolního Německa do Karpatské pánve. Charakteristickým znakem mudiho je srst v zářivé paletě barev. Jsou bílí, černí, hnědí, plaví, šedí a strakatí. Srst je delší a vlnitá. Je to velmi houževnatý pes střední velikosti, silný a vytrvalý. Jeho pracovní nasazení je výborné, úzce spolupracuje se svým pánem. Je to citlivý a milý společník, dokáže být však i neohroženým psem, který se nebojí. Uplatnil se i při lovu černé zvěře. Je třeba mu vždycky dopřát hodně pohybu.

Ještě jsou další plemena, která pocházejí z Maďarska, ale tito pastevečtí psi jsou pro hodně lidí zcela neznámými psy. Maďarsko se teprve nyní stává zemí vyhledávanou turisty, poněvadž v sobě skrývá mnoho krásného, historicky cenného, dobrá jídla a výborné víno. Při cestě na maďarskou pustu si budete mít jistě možnost prohlédnout některá z plemen, o kterých jsme si dnes povídali.

- Květa Pavčíková -

Slovo lékaře

Preventivní prohlídky

Smysl preventivních prohlídek spočívá nejen ve včasném poznávání nemocí a jejich včasné léčby, ale i ve zhodnocení rizika vážných onemocnění jako je náhlé úmrtí, srdeční infarkt, mozková příhoda s ochrnutím... Zhodnocení jejich rizika může vést ke změně našeho života, naší životosprávy, stravovacích zvyklostí... A to znamená podstatný přínos pro prevenci těchto závažných stavů. Lékař nabídne pacientovi možnosti předcházení těmto nemocem, ale změna osobního života je v rukou samotného pacienta. Pacient sám se musí rozhodnout, zda dává přednost délce života a jeho kvalitě před kouřením, před nadměrným hodováním, před alkoholem, lenošením...

Právo na preventivní prohlídku praktickým lékařem máme jednou za dva roky, od čtyřiceti let máme právo na EKG jednou za čtyři roky, od padesáti let máme právo jednou za dva roky na vyšetření stolice ke včasnému zjištění nádorů zažívací trubice a na laboratorní vyšetření podle míry rizika závažných nemocí. Praktický lékař též zváží, které problémy dokáže řešit sám, a které nabídne k řešení odborníkům. Většina našich pacientů si význam preventivních prohlídek uvědomuje a využívá je. Někteří však přicházejí až po několikanásobné výzvě. Často se při této prohlídce pacienti svěří, že je již delší dobu bolí záda. Mnozí, kteří k nám chodí vzácně, bývají překvapeni, jak snadno se lze zbavit obtíží od páteře, které je sužovali několik měsíců.

Zdravotní systém u nás nám umožňuje provést EKG a ošetření z oblasti myoskeletární medicíny jen u nás registrovaným pacientům. Ostatní si musí přinést od svého praktického lékaře doporučení. Rád bych se naučil číst i dětské EKG. A proto uvítám, přijdou-li si děti v doprovodu svých rodičů EKG natočit i bez doporučení.


Statistika AIDS

Koncem roku 2002 žije na světě asi 42 milionů lidí nemocných AIDS, z toho 3,2 milionů dětí do 15 let. Denně přibývá 14 tisíc nově nemocných a asi 500 tisíc nově infikovaných. Na AIDS zemřelo již přes 3 miliony lidí. Nejvíce infikovaných žije v subsaharské Africe a jihovýchodní Asii, ale i v Latinské Americe, ve východní Evropě a střední Asii. V západní Evropě žije asi 750 tisíc nemocných AIDS a z toho asi 30 tisíc bylo nově infikováno.


Epidemie SARS

Od listopadu loňského roku do července letošního roku proběhla ve světě epidemie těžkého virového onemocnění dýchacích cest pod obrazem atypického zápalu plic způsobená koronarovirem se smrtností kolem deseti procent. Bylo zaevidováno 8437 nemocných a 813 úmrtí.

K přenosu dochází kapénkovou infekcí při kašli a kýchání, ale i při kontaktu se stolicí nebo močí (kde přežívá až 4 dny), nebo s předměty těmito tekutinami potřísněnými (kde na plastových površích déle než 24 hodin).

Inkubační doba je 2-10 dní a nemoc se projevuje vysokou horečkou, kašlem a těžkou dušností, mohou být bolesti hlavy, krku, na hrudi a může být postižen i zažívací trakt průjmy a zvracením. Asi každý desátý přes veškerou léčbu umírá. Díky úsilí Světové zdravotnické organizace v diagnostice a preventivních opatřeních byla epidemie včas zvládnuta. Přínosem pro naši republiku, přestože se u nás neobjevil ani jediný případ, bylo zlepšení ochranného vybavení infekčních klinik, virologických laboratoří a epidemiologických pracovišť.

V souvislosti s proběhlou epidemií SARS se opět doporučuje včasné očkování proti viru chřipky, které pak zmírňuje průběh chřipkového onemocnění, a tím umožňuje snazší diagnostiku případného stále nebezpečného onemocnění SARS. Očkování proti chřipce vážně nemocných pacientů u nás proběhne asi koncem října. Ostatní, kteří nemají nárok na očkování zdarma, si mohou očkovací látku koupit v lékárně již dříve.

- MUDr. Bohumír Šimek -

M L S Á N Í

Holubovský zpravodaj - mlsání 2, ilustrace Pro zářijové číslo Holubovského zpravodaje nám nabídla své oblíbené a vyzkoušené recepty paní Ludmila Fučíková mladší z Třísova, tak se nechte inspirovat a vyzkoušejte výborné moučníky či chutný oběd.

Chlebíček

1 tvaroh, 12 dkg másla, 1 prášek do pečiva, 1 lžička jedlé sody, 17 dkg cukru krupice, 4 vejce, 20 dkg polohrubé mouky, ořechy, rozinky.

Máslo utřeme s cukrem, přidáme tvaroh a ostatní suroviny, dáme do vymazané formy - chlebíčkové nebo srnčí hřbet.

Sýrové rolády

30 dkg polohrubé mouky, 1/8 másla, 1/2 skleničky mléka, 1/2 kávové lžičky práškového cukru, 1/2 kávové lžičky prášku do pečiva, 1 lžíce soli

Vše smícháme, prohněteme a rozdělíme na 2 díly. Z těsta rozválíme placky, potřeme náplní, zatočíme jako roládu a dáme do ledničky nebo do mrazáku ztuhnout. Pak roládu nakrájíme na tenké plátky, ozdobíme mandlí, ořechem nebo kmínem a solí a pečeme.

Náplň: 1/8 másla, 25 dkg tvrdého sýra, 15 dkg nivy, 3 lžičky papriky nebo pepře (podle chuti).

Uzenbába

30 dkg salámu, 6 - 8 rohlíků nakrájených na kostičky, 0,5 l mléka, 4 vejce, cibule, petrželka, pepř, sůl, olej.

Vše smícháme a dáme péct, podáváme s jakoukoliv zeleninou.

Králík

Na pekáč rozložíme slaninu, na to kousky králíka, osolíme, opepříme a zase poklademe slaninou. Pokapeme olejem a necháme do druhého dne uležet.

Druhý den podlijeme a necháme popéct. Rozkvedláme asi 4 vejce, přidáme strouhanku, solíme, uděláme hustší těstíčko, pokapeme jím králíka a dáme dopéct až se udělá kůrčička. Podáváme s knedlíkem nebo bramborem a doplníme zeleninovým salátem nebo kompotem.


Za recepty děkuje a dobrou chuť přeje
- MS -

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

K VÝZNAMNÉMU ŽIVOTNÍMU JUBILEU BLAHOPŘEJEME

Co nás baví - Zprávy ze školy

"Les ve škole - škola v lese"

ZÁŘÍ

je měsícem babího léta, čas sklizně a prvních příprav na zimuPráce v lesePozorování

Mnoho druhů ptáků se se zkracováním délky dní vydává do teplejších krajů (vlaštovky se například stěhují do Afriky). U nás by totiž mrazivou zimu nepřežily. V teplejších krajích ale nemají tak dobré podmínky pro hnízdění, a tak se s jarem zase vracejí k nám. K pozorování tahu ptáků je dobré se vybavit dalekohledem, zápisníkem a také atlasem ptáků, kde jsou často zakresleny i siluety ptáků v letu. Každý druh má své letové uspořádání a u mnoha ptáků můžeme slyšet i zajímavé hlasové projevy. V září je zajímavé přeměřit mraveniště (v tomto měsíci jsou největší) a porovnat jejich stav s jarem.

Světový týden zvířat

Svatý František z Assisi prý rozuměl řeči zvířat a tak je jeho svátek (4. říjen) každoročně připomínán jako Světový den zvířat. Na naší ZŠ v Holubově na zvířátka nezapomínáme a máme je rádi. Snažíme se porozumět způsobu života zvířat, abychom je mohli chránit a pomáhat jim. Světový týden zvířat začíná 3. října. Budeme Vás informovat, jak jsme tento týden na naší škole prožili.

- Jaroslava Němečková, vychovatelka -

Obecní knihovna v Holubově

V naší knihovně jsou opět nové tituly knih, a proto si dovoluji Vám nabídnout ukázku z našeho výběru:

Od českých autorů
Jan Cimický - Mancarda v podkroví
Zdeněk Šmíd - Nejlepší holka vašeho života
Milada Večeřová - Havajské prázdniny

Zahraniční autoři:

Z lékařského prostředí
Peter Clement - Experiment

Román pro ženy
H. C. Mahlerová - Láska nebo flirt

Román
Denis Guedj - Papouškův teorém

Cestopis
Daniel Svátek - Cesta kolem světa

Detektivní román
Lorenzo Carcaterra - Apači

Strhující příběh
M. Evans - Hrdinové ohně

S humorem, sebeironií a laskavostí potěší čtenáře
Maria Mariánova s knihou Královna průšvihů.

Z naučné literatury
Tomáš Weiss - Jáchym Topol - Rozhovory.

Upozornění:
V měsíci říjnu, který byl vyhlášen "měsícem knihoven" bude probíhat v knihovně v Holubově prodej vyřazených knih 1 ks za 5,- Kč. Možnost zakoupení knih bude vždy v pátek v běžné otevírací době knihovny od 15.00 do 18.00 hod po celý měsíc říjen 2003.

- Na čtenáře věrné i nové se těší knihovnice Marie Hrušková. -

Pohár starosty SH ČMS 2003

Pohár starosty SH ČMS 2003, vítězné družstvo SDH Třísov Dne 6. září 2003 se družstvo mužů SDH Třísov zúčastnilo prestižní celorepublikové soutěže v požárním útoku "O pohár starosty SH ČMS", která se poprvé v historii konala v Jihočeském kraji. Soutěž pořádalo SH ČMS ve spolupráci s OSH České Budějovice a sborem hasičů Dolní Bukovsko na místním fotbalovém hřišti. Útočilo se podle pravidel požárního sportu na nástřikové terče. Časomíru zajišťovalo HZS Český Krumlov. V konkurenci 21 družstev mužů zvítězilo naše družstvo útokem v čase 27,27 vteřin. Na stříbrné pozici skončili muži Přechovic (28,05 vt.) z okresu Strakonice a bronzová příčka patřila čtyřnásobnému vítězi poháru družstvu Mistřice (30,09 vt.) z okresu Uherské Hradiště. Příští ročník poháru se bude konat na Moravě v obci Kněžpole (okres Uherské Hradiště).

- Petr Klimeš -

UmístěníDružstvoOkresČas
1.TřísovČK27,27
2.PřechoviceST28,05
3.MistřiceUH30,09
4.RudolfovČB30,76
5.KněžpoleUH34,23

Zamyšlení

A je tu opět 1. září, škola, ta věrná družka už se přihlásila. Výrazy ve tvářích dětí jsou různé. Ti malí prvňáčci jsou nejtajuplnější. Čím starší školák, tím neohroženější, však to znáte. Ale přesto všichni potřebují podporu, odvahu, proto jim my rodiče přejeme do nového školního roku chuť do učení, radost z výsledků, málo trápení a vám rodičům trpělivost a porozumění a nešetřit pochvalou.

A ještě malý příběh "Nedostatek talentu".

Mladý výtvarník nabízel své kresby v mnoha novinách, ale všude ho odmítali. Jakýsi redaktor v Kansal City mu dokonce řekl, že nemá žádný talent.

Mladík ale věřil ve své schopnosti a i nadále nabízel své práce na prodej. Nakonec sehnal práci jako propagační výtvarník jedné církve. Najal si garáž, kde se to hemžilo myšimi a kde chtěl skladovat výkresy, a dál se snažil prodávat obrazy s nadějí, že si je jednou někdo koupí. V garáži ho zřejmě nějaká myška inspirovala, a on stvořil kreslenou postavičku Myšáka Mickeyho. Mladík se jmenoval Walt Disney a byl na cestě vzhůru.

- M. Hrušková, st. -

Náboženství?

Kupříkladu díky tomuto dnes již nekonformnímu pohledu mám určitý neideologický nádhled i na naši politiku. Člověk je vychováván k větší citlivosti pro spravedlnost ke druhému. Stejný zorný úhel pohledu má zjevně i senátor Martin Mejstřík, který v červenci prohlásil, že se stydí za neochotu naší politické reprezentace zajistit našim krajanům v exilu návrat ukradeného majetku za předchozí éry a umožnit jim volbu naší politické reprezentace v parlamentu a senátu. I bývalý ústavní soudce Antonín Procházka je přesvědčen, že jde o prostou spravedlnost: Komu byl majetek ukraden, tomu musí být vrácen bez jakékoliv diskriminace.

Komunisté ve své moci si vzali majetky lidí do svého užívání, ale po právní stránce ponechali majetky původním majitelům. Po Listopadu bylo toto svévolné užívání majetku legalizováno a navždy ze zákona odejmuto původním vlastníkům. Stalo se tak převážně pod premiérem Václavem Klausem. Proti této diskriminaci se za naše emigranty marně ohrazuje Kongres USA a Výbor pro lidská práva OSN. Na jeho výtku, že náš stát tím porušil Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, naše politická reprezentace zaujala pozici mrtvého brouka. (Respekt 32)

Lidovecký poslanec Jiří Karas opakovaně předkládá návrhy umožňující restituce našim emigrantům. Podle jeho slov jde o to, aby naše země dodržovala mezinárodní dokumenty a postavila se proti jakékoliv diskriminaci. Naráží však na pevnou hráz sociálních demokratů, komunistů a ODS. Sociální demokrat Zdeněk Jičínský kontruje, že je těžké poznat, co je a co není spravedlnost. A bývalý místopředseda vlády Pavel Rychetský jmenovaný do Ústavního soudu jen konstatuje, že k návratu majetku emigrantům naprosto chybí politická vůle. Kam zmizely z dnešního pohledu již jen fráze ODS, že o majetek se dobře postará jen jeho skutečný vlastník?

Doufejme, že alespoň to volební právo pro naše krajany bude prosazeno. Dřívější ministr spravedlnosti Pavel Rychetský nedokázal vyřešit problém, jak zajistit, aby volba byla tajná. Snad se již naše politická reprezentce poučila z okolních zemí, kde korespondenční volba již dávno existuje, a volební právo pro naše krajany po světě může být vyřešeno. Moc bychom potřebovali větší nadhled voličů, kteří volí naše poslance a senátory. A Češi žijící v zahraničí jej určitě mají.

Nekonformní pohled opřený o neměnný bod ve Vesmíru mi umožňuje nový zorný úhel na naši politiku. Snažím se členit naši politiku i politiky na prokorupční a protikorupční, na prospěchářské a spravedlivé. Toto dělítko není stranické a jde napříč všemi stranami. Špidlova vláda je první zjevně protikorupční nejen slovy, ale i činy. Proto si jí vážím, i když jsou jí podráženy nohy zprava i zleva. Kdo z tohoto zorného úhlu sledoval volbu prezidenta u nás, poznal mnohé skryté o naší politické reprezentaci.

Na blížícím se sjezdu KDU-ČSL dojde také ke střetu těchto křídel. Alespoň u lidovců by měl zvítězit smysl pro spravedlnost. Ale jedno je přání a druhé je skutečnost. Prokorupční politici by měli přejít k jiné straně, kde to tolik nekřičí. Místo toho mají šanci na ovládnutí KDU-ČSL. Když právě tito lidé umí tak dobře svazovat ruce druhých!

- MUDr. Bohumír Šimek -

Mateřská škola a klub Holoubek

Holubov - klub Holoubek, logo Při slovu HOLOUBEK se mi vybaví báseň "Matičko má milá", v níž je syn přirovnáván k holoubkovi - možná odtud pramení vznik názvu holubovského klubu Holoubek, kde není pochyb lásky matky k dítěti.

Název MATEŘSKÁ ŠKOLA zase mohla vzniknout od mateřského pojetí školy pro malé děti, tedy zase matky a dítěte.

Podstata názvů HOLOUBEK a MATEŘSKÁ ŠKOLA je založena na společném základu - láskou vštěpovat, vychovávat, tedy dávat dítěti co nejvíce, co nejlépe, co nejsrdečněji.

Spolupráce Mateřské školy Holubov a klubu Holoubek netrvá dlouho, po troše váhání "Holoubci" začali na naše pozvání navštěvovat pohádky a hudební představení hraná v MŠ. Posléze docházelo k plánovaným oboustranným dohodám na pořádání kulturních akcí, výletů.

Pravdou je, že v Holoubku není tolik dětí, aby si maminky pozvaly divadlo s pohádkou do svého klubu, na druhou stranu, každá divadelní společnost požaduje na své vystoupení co nejvíce dětí, proto naše MŠ zve již zmíněný klub Holoubek, nebo děti ze zdejší ZŠ, aby byl počet dětí na představení co nejvyšší.

Návštěva dětí Holoubku u nás v MŠ má i výchovný význam. Tyto malé děti poznávají prostředí (v dobrém slova smyslu ho někdy poznávají tak z gruntu, že dá chvíli práce ho uklidit), kam později budou chodit, setkávají se s novými kamarády a v neposlední řadě se učí setrvat v klidu po určitou dobu.

Ráda bych poděkovala maminkám klubu Holoubek, který v červnu 2003 ukončil svou činnost, za finanční částku, kterou věnovaly na nákup hraček pro děti naší školky.

S počátkem školního roku 2003/04 opět začal Holoubek svou činnost a věřím, že budeme také dobře spolupracovat s maminkami, které dále převzaly štafetu pokračování klubu. Možná, že dojde i k novým formám vzájemné spolupráce, protože mladé maminky mají hlavu plnou tvořivosti.

- Hana Bezděková, uč. MŠ -

Živá hudba

NAHRÁVÁNÍ A KŘEST PRVNÍHO CD Živá hudba, obal nového CD

Jelikož začal zase školní rok a skončily prázdniny, tak bych chtěl něco napsat o činnosti skupiny Živá Hudba. Poslední dva měsíce byly opravdu barevné. Začalo to koncertem v restauraci U Maria, kde jsme si opět zahráli se skupinou PLEVEL. Sešlo se něco kolem stovky lidí, až nás to samotné překvapilo. Po vydařeném vystoupení U Maria nás čekalo hodně perných dnů při přípravě na náš společný sen a cíl: NATOČIT CD!

Natáčet jsme začati 18. července a to jenom bicí, basu a kytary. Následující den probíhal téměř stejně - ve dvanáct hodin v poledne bylo už skoro vše nahrané, zbývalo akorát dohrát kytarová sóla, zpěv a vokály. Kytarová sóla byla nahraná během hodiny, ale zpěv byl opravdu oříšek. Trvalo mi něco přes dvanáct hodin, než jsem to nazpíval. Třetí den ve studiu byl už volnější, alespoň pro mě. Klukům ještě zbývalo dozpívat vokály a mohlo se začít mixovat a mástrovat. Ve studiu jsme strávili celkem čtyři dny s naším režisérem a producentem Jiřím Drdákem. Dopadlo to tak, že jsme 6. září křtili CD v Krásetíně. Na CD je devět našich nejznámějších písniček, zvládnutých tak, jak naše hráčské kvality dovolily. Živá hudba, foto z křestu CD

Myslím, že naše hudba začíná lákat nejenom mladé, ale i starší příznivce rockové scény. Na křtu v Krásetíně se sešlo přes 120 lidí a bavili se nejenom s námi, ale i s kapelou COLD COWSHED, která tam hostovala. Dobrou náladu vytvořil Petr Fun Jozka z kapely PLEVEL, který nám ten večer dělal kmotra CD. Jeho pětiminutový proslov nám dodal skvělý pocit, který přeji každému člověku.

Na závěr bych chtěl poděkovat lidem, kteří s námi spolupracují a pomáhají nám pokračovat v našem kulturním snažení. Největší dík patří sponzorům, kteří nám umožnili natočit CD: PARKETY WÖLFEL, RESTAURACE U MÁRIA, POKRÝVAČSTVÍ BUŠTA!!! Dále chci poděkovat našim rodičům za podporu a všem fanouškům za dobrou atmosféru na koncertech.

- Martin Kudláček -

Živá hudba, foto z natáčení CD Živá hudba, foto z natáčení CD Živá hudba, foto z natáčení CD
Živá hudba, foto z natáčení CD

VZP informuje

Okresní pojištovna Český Krumlov
Horní Brána 429, 381 01 Český Krumlov
Tel. 380 711 186, e-mail: informace@op33.vzp.cz

Nabízíme svým pojištěncům bezplatné nebo zvýhodněné
návštěvy plaveckého bazénu a fitness center


Plavecký bazén, Chvalšinská 227, Český Krumlov

Plavání zdarma
každé úterý v 18,00 - 19,00 hodin
a v sobotu ve 15,00 - 16,00 hodin.
(Bezplatný vstup po předložení průkazu pojištěnce VZP)

Cvičení v hluboké vodě
každé pondělí 17,45 - 18,30 hodin a 18,30 - 19,15 hodin
(Přispíváme na permanentní vstupenku)


Fitness centrum Český Krumlov, Urbinská 184
(Přispíváme na permanentní vstupenku)

Fitness studio Fitness J & K Český Krumlov
(Přispíváme na permanentní vstupenku)

Fitness centrum Jan Froněk, Kaplice, Nové domky 638
každé úterý v 10,00 - 11,00 hodin a v 18,00 - 19,00 hodin,
ve čtvrtek 18,00 - 19,00 hodin,
a v sobotu 18,00 - 19,00 hodin.
(Bezplatný vstup po předložení průkazu pojištěnce VZP)


Bezplatný nebo zvýhodněný vstup po předložení průkazu pojištěnce VZP.

Věříme, že naše pozvání přijmete a této možnosti využijete.

INFORMACE

UPOZORNĚNÍ!

V SOBOTU 25. ŘÍJNA 2003 OD 9.00 HODIN
BUDE V NAŠÍ OBCI PROVÁDĚN SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU.


Další informace :
Chráněná krajinná oblast Blanský les
Holubov - průvodce obcí a okolím
Mikroregion Podkletí - Obrazový průvodce 3


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Holubov

 

Holubovský zpravodaj
Vydává Obecní úřad v Holubově
Zodpovědná redaktorka: Marie Svobodová
Tisk: ARTYPA Holubov, spol. s r.o.
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex s.r.o.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 16. října 2003 : TOPlist 0