ARCHIV 2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Holubovský zpravodaj - hlavička - 2002

Informační měsíčník Obecního úřadu v Holubově

Srpen 2004 - Číslo 8 - Ročník 10

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (971 kB)Vážení spoluobčané...

Vážení spoluobčané,

jelikož je doba prázdnin a dovolených, ani naše zastupitelstvo nezasedalo a sejde se až 26. srpna 2004. Odpadá pravidelná zpráva z jednání ZO, a tak mi dovolte, abych Vás ve stručnosti seznámil s děním v obci v době školních prázdnin.

  • V mateřské školce a školní jídelně byly prováděny opravy, v šatně MŠ byla vyměněna podlaha za novou dlažbu, dále bylo rozšířeno sociální zařízení, úpravy spočívaly v rekonstrukci rozvodů vody a odpadů, výměně záchodků, umývadel, obkladů a dlažby. K těmto pracím jsme museli přistoupit z důvodu nových hygienických předpisů.  • V Třísově byla dokončena cesta z hlavní silnice k Prajerům a komunikace před obchodem, kde bylo nutno zajistit vybudování dešťové kanalizace, osazení obrubníků, dlažby před prodejnou a úprava nástupiště u autobusové zastávky.

Holubov 2004, opravy v MŠ Holubov
Holubov 2004, opravy komunikací

Při loňských úpravách brodů nebylo z časových důvodů možno dokončit sjezdy z brodů, a proto se tyto práce provádějí letos.

Průběžně provádíme sekání trávy a úklid obce, který je v letních měsících značně ztížen neukázněnými občany a návštěvníky obce.

V současné době byly zahájeny práce na úpravě Dobrovodského potoka, investorem těchto prací je Zemědělská vodohospodářská správa České Budějovice, která je vlastníkem toku a stavbu provádí firma PostavPO s.r.o. Vyšší Brod. Práce budou prováděny v úseku od rybníčku u Dolejších k ústí do Křemežského potoka. Stavba by měla být dokončena do 31. 5. 2005.

Holubov 2004, opravy v MŠ Holubov Holubov 2004, opravy v MŠ Holubov
Holubov 2004, dokončování oprav brodů Holubov 2004, dokončování oprav brodů
Holubov 2004, úklid obce Holubov 2004, úklid obce

- Jaroslav Franěk, starosta obce -

XIII. ročník hasičské soutěže v požárním útoku "O pohár starosty obce Holubov",
"Memoriál Jana Vitka"

Již potřinácté hostila naše obec účastníky hasičské soutěže v požárním útoku. Tato se konala 31. července od 12.00 hodin na návsi v Holubově. Pozvání přijalo celkem 19 družstev, ze všech koutů nejen Jihočeského kraje, ale i kraje Vysočina. Tradičně mělo každé družstvo dva pokusy. Lepší z dosažených časů pak tvořil pořadí v soutěži "O pohár starosty obce Holubov". Zde se soutěžilo ve dvou kategoriích "muži" a "ženy". Výsledky z této soutěže se dále započítávají do Jihočeské hasičské ligy, kam je již čtvrtým rokem naše holubovská soutěž zařazena. Časy jsou měřeny elektronickou časomírou - s přesností na setiny sekund. Znak Sboru dobrovolných hasičů, logo

Výsledky této soutěže byly následující:

MUŽI
1. místoSDH Bohdalín (Pelhřimov)23,14 sekund
2. místoSDH Lišov (Č. Budějovice)25,31 sekund
3. místoSDH Markvarec (J. Hradec)25,96 sekund

ŽENY
1. místoSDH Nová Včelnice (J. Hradec)31,08 sekund
2. místoSDH Todně (Č. Budějovice)33,73 sekund
3. místoSDH Bohdalín (Pelhřimov)36,58 sekund

Pořadí v "Memoriálu Jana Vitka" je tvořeno součtem obou dosažených časů. Zde se již samostatně kategorie žen nevyhlašuje. Podmínkou umístit se v této soutěži je dokončení obou pokusů. Výsledky této soutěže se dále započítávají do Velké ceny okresu Český Krumlov.

Holubov 2004, XIII. ročník hasičské soutěže v požárním útoku O pohár starosty obce Holubov, Memoriál Jana Vitka Holubov 2004, XIII. ročník hasičské soutěže v požárním útoku O pohár starosty obce Holubov, Memoriál Jana Vitka

Holubov 2004, XIII. ročník hasičské soutěže v požárním útoku O pohár starosty obce Holubov, Memoriál Jana Vitka Pořadí na prvních třech místech bylo následující:
1. místoSDH Bohdalín (Pelhřimov)25,03 s23,14 scelkem 48,17 s
2. místoSDH Kájov A (Č. Krumlov)26,43 s26,99 scelkem 53,42 s
3. místoSDH Hosín (Č. Budějovice)29,64 s28,62 scelkem 58,26 s

Z výše uvedeného je patrné, že se bohužel nepodařilo ani jednomu z družstev naší obce, tj. mužům z Holubova a mužům z Třísova, zasáhnout do pořadí na medailových pozicích. Muži z Holubova nedokončili ani jeden ze svých pokusů. Při prvním jim velmi slibný výkon předčasně ukončila roztržená spojka na hadici "B" - zřejmě chybný odlitek přímo z výroby. Při druhém pokusu tlak vody vyrazil proudaři proudnici z rukou. Oba tyto pokusy vnesly do soutěže kus nechtěné dramatičnosti, kdy v obou případech nekontrolované létající konce hadic mohutně zkrápěly přihlížející diváky a soutěžící. Bylo štěstí, že konec nikoho nezasáhl, neboť by došlo zcela jistě k nepříjemnému zranění. Muži z Třísova se umístili v poháru starosty na 8. a druhý tým na 13. místě. V memoriálu pak obsadili 5. místo.

Holubov 2004, XIII. ročník hasičské soutěže v požárním útoku O pohár starosty obce Holubov, Memoriál Jana Vitka Holubov 2004, XIII. ročník hasičské soutěže v požárním útoku O pohár starosty obce Holubov, Memoriál Jana Vitka, SDH Bohdalín

Chtěl bych touto cestou poděkovat sponzorům a spolupořadatelům soutěže. Jsou jimi:

Obecní úřad Holubov, Prefa Hubenov s.r.o., Eggenberg Č. Krumlov, Artypa Holubov spol. s r.o., Tesařství Křivánek Holubov, Cukrářství "U Struháčků" Holubov, Dětský textil Konzal Křemže, rodina Vitkova z Holubova, Hasičský záchranný sbor Č. Krumlov.


Třináctý ročník je za námi, těšíme se a zároveň se již připravujeme na ten příští v roce 2005.

- Petr Sviták, Starosta SDH Holubov -

Sport v Holubově

V sobotu 7. 8. 2004 se uskutečnil tradiční fotbalový turnaj O putovní pohár SK Holubov. Za velmi teplého počasí se na něm sešla mužstva SK Zlatá Koruna, Sokol Křemže, FK Nová Ves a domácí SK Holubov.

Jak patrno ze složení účastníků, jednalo se o velmi, na místní poměry, prestižní fotbalovou událost, protože každé utkání bylo vlastně díky rivalitě jednotlivých účastníků "velkým derby". Z toho také vyplynuly výkony jednotlivých týmů. Každý z nich se dokázal, navzdory velkému vedru, vyburcovat k maximálnímu nasazení a bojovností doháněl některé fotbalové nedostatky. Myslím, že diváci byli s výkony a předvedenou hrou jednotlivých klubů spokojeni a doufám, že příští ročník turnaje se nám podaří uskutečnit opět ve stejném složení.

Z výsledků:
  Branky domácí
1. semifinále  
SK Holubov - SK Zlatá Koruna1:5(John)
   
2. semifinále  
FK Nová Ves - Sokol Křemže1:1(na penalty vyhrála Křemže)
   
O 3. místo  
SK Holubov - FK Nová Ves4:2(2x T. Bohatý, Kneisl, Hasan)
   
Finále  
Sokol Křemže - SK Zlatá Koruna2:0 
   
Vložené utkání starších pánů
Holubov - Kamenný Újezd2:1(Hůlka, Chromý)

Konečné pořadí:
1. místoa putovní pohár vyhrál   Sokol Křemže
2. místo   SK Zlata Koruna,
3. místo   SK Holubov
4. místo   FK Nová Ves

Nejlepším střelcem se třemi brankami se stal Zlatokorunský Andrejco.

Holubov 2004, fotbalový turnaj O putovní pohár SK Holubov Holubov 2004, fotbalový turnaj O putovní pohár SK Holubov, Sokol Křemže
Holubov 2004, fotbalový turnaj O putovní pohár SK Holubov, SK Zlatá Koruna Holubov 2004, fotbalový turnaj O putovní pohár SK Holubov, SK Holubov
Holubov 2004, fotbalový turnaj O putovní pohár SK Holubov, SK Nová Ves Holubov 2004, fotbalový turnaj O putovní pohár SK Holubov, starší pánové

- František Kroiher, president SK Holubov-

Poznávejme plemena psů

ANGLICKÝ PSÍ LORD

Plemena psů - Kolie Kdo jiný se tak může nazývat, nežli pes s nádhernou dlouhou srstí, elegantní hlavou a přátelským výrazem obličeje. Ano, je to kolie.

Patří mezi pastevecká plemena a jejím původním domovem je Anglie. Používá se pro toto plemeno také název skotský ovčák. Po staletí se toto plemeno používalo pro pasení ovcí i dobytka. Dnes je velmi oblíbena jako rodinný pes.

Předkové tohoto psa se vyskytovali v Anglii i Skotsku již velmi dávno. Na Skotské vysočině se jim začalo říkat Colls, Colleys nebo Collies. Předpokládá se, že název pochází z galštiny a sice z názvu Culelan, Cuilein, což znamená mládě, štěně. Kolie byly využívány hlavně pro pasení a samozřejmě, že pastevci se nezajímali o zušlechtění plemene. Zajímala je pouze pracovní využitelnost psa. Kolie byly příležitostně kříženy s irskými setry a barzoji.

Exteriéru se začala věnovat pozornost až v 19. století. Samozřejmě, že se tomuto plemeni obdivovala královna Viktorie, která snad milovala všechna plemena psů. Když pobývala na zámku Balmoral, neodolala kouzlu těchto psů a přivezla si na Windsor jednu kolii a na základě toho se kolie stala velkou módou v Británii.

Plemena psů - Kolie Prapředkem dnešních kolií je označován pes Trefoil - první kolie zapsaná v anglickém Kennel Clubu.

Již v 19. stol. se kolie dovážely do USA, kde byl o ně veliký zájem.

Na našem území se kolie vyskytovaly dávno před první světovou válkou. Tyto kolie se lišily od dnešních jedinců. Měly méně srsti, hrubší hlavu, větší oči a kulaté, netypické uši. Velký zlom nastal po uvedení filmu Lassie se vrací. Slovo lassie znamená děvčátko. Hlavní hrdina byl sice pes, nikoliv fena. Velmi vzrostla poptávka po štěňatech, což nikdy není ku prospěchu plemene. Chovem se tehdy zabývali lidé, kterým jde pouze o finanční zisk a nikoliv o kvalitu štěňat, nebo o budoucnost plemene. Naštěstí tato vlna opadla, chovu se věnovali jen fanoušci a věrní příznivci plemene. Postupem času a výběrem dobrých jedinců se podařilo vychovat takové kolie, které známe v dnešní době. Kolie je velmi krásný pes s výbornou povahou. Nejlepší prostředí je pro ni domek se zahrádkou a samozřejmě procházky. Kolie má velmi sportovního ducha, dá se dobře cvičit, je velmi inteligentní, učenlivá. Je přátelská k lidem, ostatním zvířatům a vyžaduje laskavé zacházení a trpělivost při cvičení. Absolutně nevhodný je tvrdý výcvik!!!!

Plemena psů - Kolie Jaké má kolie nároky na údržbu srsti? Má dva druhy podsady. Jemnou a hustou podsadu a hrubší krycí chlup. V době línání jednou až dvakrát ročně ztrácí kolie podsadu. V této době je nutné srst vyčesávat, aby stará odumřelá srst se dostala pryč. Při běžném česání je třeba rozčesávat kartáčem límec, praporce na hrudi a zástěrky na zadních nohách častěji. Nejčastěji se srst plstnatí za ušima a to je třeba také často vyčesávat. Srst kolií má tzv. samočisticí schopnost, proto vypadá velmi často jako čistá a upravená. Není nutné ji často koupat. Kolie se nestříhá, ani netrimuje, ale česat se musí jako každý dlouhosrstý pes.

Existuje také kolie krátkosrstá, která je považována za původní variantu plemene. Má také své příznivce i když většinou se více líbí kolie s dlouhou srstí. Existují ještě další kolie - například bearded kolie (vousatá kolie), která má velmi dlouhou srst a klopené ucho a pak border kolie, která je velmi temperamentním psem a používá se hodně ve své domovině na pasení ovcí. Plemeno pochází z oblasti na hranicích mezi Skotskem a Anglií, odtud je také název plemene, border znamená hranice.

Kolie vždycky zůstane pravým lordem mezi psy pro svůj exteriér a hlavně pro svou milou a přátelskou povahu.

- Květa Pavčíková -

Slovo lékaře

Obezita

Ono je to dobře, že nám chutná. Zpočátku nám známí říkají: "Vypadáš dobře, tak blahobytně." A když nám chutná ještě více, většina nám to raději přestane říkat, tak nějak, aby neurazili.

A když nám chutná ještě více, začíná nám naše tělo protestovat. Při chůzi do schodů dýcháme jako sentinel. Boty si přestaneme zavazovat na kličku, protože v předklonu nestačíme s dechem, i když se jako potápěči nadechneme předem. Pak zjistíme, že se před tímto výkonem zavazování tkaniček raději vydýchneme, abychom se přes to naše panděro k těm tkaničkám vůbec dostali. Pak naše špekovité tělo pracuje na kyslíkový dluh, ale břichem utlačené plíce více kyslíku nedodají a druhý dech nechytneme. To, že se známí prohnou, až nás ponesou v rakvi, nás mnoho nezatěžuje, i když svou tloušťkou o náhlou a předčasnou smrt přímo usilujeme. Ale o tom většinou nevíme, protože větší hmotnost ani vysoká hladina cholesterolu nás předem nevaruji, a převážně se projeví až přímo náhlou smrtí. To už přestává veškerá legrace, ale co naplat, cholesterol ani hmotnost v podstatě nebolí. Ne tak docela, neboť obézní většinou dobře ví, kde mají své kyčle nebo kolena. A klouby se ponejvíce marně hlásí o pomoc.

Zatímco naši sousedé nám chválí nebo závidí naši blahobytnost, my se hýbáme stále méně a méně. Jednak proto, že nám pohyb vyvolává dechovou nedostatečnost, ale i proto, že prostě kyčle a kolena ukrutně bolí. A jsme v začarovaném kruhu, kdy stoupající hmotnost omezuje pohyb a omezený pohyb zvyšuje naši hmotnost. A z tohoto začarovaného kruhu nás většinou osvobodí až náhlá a předčasná smrt.

Dobrou chuť, tlouštíci, a nenechte se omezovat od doktorů! Kdopak by ty doktory lépe živil než právě vy se svými chorobami.

- MUDr. Bohumír Šimek -

M L S Á N Í

Holubovský zpravodaj - mlsání 2, ilustrace Další dobrý koláč nám nabídla paní Marie Šimečková z Týna nad Vltavou, opravdu to stojí za vyzkoušení.

Meruňkové koláče

500 g hladké mouky, 20 g droždí, 50 g cukru, 250 ml mléka, 75 g másla, špetka soli, 1 vejce, citrónová kůra

náplň: 1 vanilkový pudink, 2 polévkové lžíce cukru, 250 ml mléka, 8 čerstvých meruněk, rozpuštěné máslo na potření

Uděláme kvásek, který po vzejití přidáme do mouky a spolu s ostatními ingrediencemi vypracujeme hladké těsto a dáme kynout.
Mezitím si uvaříme hustý pudink a vypeckujeme a rozpůlíme meruňky.
Vykynuté těsto rozválíme do obdélníku, potřeme rozpuštěným máslem a zavineme do válce. Válec rozkrájíme na 16 koleček, do každého uděláme důlek, do něj dáme trochu zchladlého pudinku a půlku meruňky a necháme ještě chvilku kynout a pak dáme péct. Upečené pocukrujeme.


Já jsem pro vás připravila recepty na lehkou letní večeři:

Hermelínový salát

2 hermelíny, 4 rajčata, hrstička vlašských ořechů

Hermelíny pokrájíme na kostičky, rajčata na osminky, ořechy nahrubo.
Vše volně promícháme a zalijeme zálivkou ze zakysané smetany, soli, pepře, špetky pálivé papriky, citrónové šťávy.


Rajčatový salát

4 rajčata, 4 vajíčka uvařená natvrdo, 1 cibule

zálivka: 1 malá majolka, 1 bílý jogurt, lžíce francouzské hořčice, sůl, pepř, citrónová šťáva

Rajčata i vajíčka nakrájíme na plátky, cibulku najemno a zalijem zálivkou z majolky s jogurtem, osolit, opepřit a posypat čerstvými bylinkami, jak má kdo rád (bazalku, kopr, pažitku nebo petrželku).

Oba saláty podáváme s čerstvým pečivem.


Dobrou chuť přeje
- MS -

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

K VÝZNAMNÉMU ŽIVOTNÍMU JUBILEU BLAHOPŘEJEME

Bible

Bibli se musím učit číst. Budu-li číst Bibli jako historický román, brzo ji odložím, i kdybych četl knihy dějepisné. Nejde ani o román, ani o historické dílo. Číst Nový zákon jako román o životě Ježíše Krista se rovněž nedá. Číst Píseň písní jen jako prostou milostnou poezii je prostě ochuzením. Čtu-li Bibli bez poučení, bez historických, sociologických a teologických informací, mohu si z ní vzít i nejrůznější absurdity.

Když jsem chodil v padesátých letech na základní školu, potvrzoval jsem si při čtení Bible, že Bůh nemohl být autorem těchto knih, jak nás učili na náboženství, a že Bůh nejspíš neexistuje. Vždyť se ty knihy tak moc faktograficky liší! Porovnejme si příběhy jednotlivých evangelií. Hledáme-li hnidopišsky rozdíly místo smyslu textu, snadno je najdeme. Hledáme-li protimluvy bez ohledu na souvislosti, najdeme je též. Chceme-li najít podklady pro Daenikenovy prehistorické fantazie, najdeme je.

Chci-li číst Bibli jako román, budu se nudit. Chci-li rozumět textu Bible na první čtení, nepovede se mi to. Ale čím více bude vědět o dějinách židovského národa, čím více budu vědět o jeho zvycích, čím více budu vědět historických souvislostí, čím více budu znát místní zeměpis a přírodní podmínky, čím více budu znát o ostatních náboženstvích, čím více budu znát hebrejsky, aramejsky a řecky, čím více budu vědět o tradici Bible, čím více budu znát různé překlady, čím více budu znát různé výklady, čím více budu znát z filozofie... tím srozumitelnější pro mne může být text a tím bohatší může být moje čtení.

Při čtení Bible porovnávám jednotlivé věty se svými zkušenostmi, promítám je do svého života a přijímám z nich inspiraci pro svůj život. To je jediné plodné a přínosné čtení Bible pro věřícího i nevěřícího.

I když zlatou nití Bible jsou dějiny spásy člověka, mohu mít užitek z jejího čtení i jako atheista. Filosof Milan Machovec napsal o významu čtení Bible pro marxisty celou knihu. Léta mezi námi kolovala jen jako strojopis. Chceme-li být v životě spokojeni a užiteční pro své nejbližší i vzdálenější, chceme-li mít s ostatními hezké vztahy, i když nevycházíme z ideálních rodinných podmínek, můžeme si pomoci čtením Bible a promýšlením jednotlivých jejích vět.

Neznepokojujme se tím, že některou větu nebo příběh nepochopíme. Možná, že ji pochopíme po letech, až k ní dozrajeme a až se nás bude osobně dotýkat. Je to škoda pro nás pro všechny, že jsme se ve škole přestali učit porozumění Písmu. Doufám, že aspoň v náboženství se budou děti učit číst Bibli. Bylo by to velké minus pro společnost, kdybychom to neuměli.

- MUDr. Bohumír Šimek -

Padla vláda

Nebyla to opozice, ale samotná sociální demokracie, která ukončila vládu své strany. Nebyly to ani přírodní katastrofy, ani arogance opozice. Nebyla to ani nutnost dohánění pravicových reforem nevykonaných Klausovými vládami, které byla levicová sociální demokracie donucena zahájit v kompromisu s Unií svobody a lidovci.

Byla to samotná sociální demokracie, zbytečně vyhecovaná neúspěchem ve volbách do evropského parlamentu a rozeštvaná zákulisními hráči, kterým možná nejvíce vadilo Špidlovo úsilí o transparentnost. Koaliční vláda sociální demokracie padla pro nedostatečnou podporu své vlastní strany.

Nepochybuji, že se Vladimíru Špidlovi podařilo přesvědčit vlastní stranu o tragikomičnosti situace, do které se strana svojí vlastní silou dostala. Hrozící předčasné volby by dnes zjevně mohly být tím posledním hřebíčkem do rakve. Naštěstí se zdá, že ani ODS nemá chuť, ani odvahu v této situaci převzít politickou odpovědnost, jakkoliv halasí o nutnosti předčasných voleb.

A tak sociální demokracii nezbývá jiné řešení, než pokračovat ve stejné vládní koalici dále, nechce-li se zdiskreditovat s nedemokratickou stranou. Svým vnitrostranickým pučem dosáhla jen oslabení své vlastní pozice. Stanislav Gros má sestavování vlády velmi těžké. Jednak má oslabené postavení vůči koaličním partnerům a jednak nemá jistotu, že zemanovské křídlo tíhnoucí k větší spolupráci s komunisty mu nakonec nepodrazí nohy. Šance zůstává v tom, že i tito členové sociální demokracie politicky dozrají v hloubi současné krize vlastní strany, a že nebudou chtít konec sociální demokracie. Předpokladem je, že si nechtějí zopakovat situaci z Února 1948.

Jaká byla Špidlova vláda? Přes veškeré opoziční stranické nadávky a pomluvy byla vládou výjimečnou. Byla vládou velkých kompromisů, ale přesto vládla dobře. Byla první vládou, ve které se názory více prodiskutovávaly, než přebíjely o jediný hlas. Zahájila pravicové reformy s přiměřeným sociálním dopadem. Ukončila prohlubování schodku státního rozpočtu. Mnoho věcí také neudělala. Nezahájila reformy ve zdravotnictví a ve školství, nestačila se pustit do zápasu s nezaměstnaností a šedou ekonomikou... Ale přesto má Stanislav Gros na co navázat.

Jaký byl Vladimír Špidla? Bezpochyby poctivý a odvážný. Dobře znal své protihráče v opozičních stranách, a tak se nebál stát pevně na svých pozicích. Věděl, že reformy se udělat musí, a že k nim nikdo nemá odvahu. Znal i své spoluhráče. Jen naivně doufal, že umí stejné dobře kalkulovat jako on sám.

28/7 - 2004
- MUDr. Bohumír Šimek -

Na vodní pláni

NA VODNÍ PLÁNI

Vděčným místem pro ornitologická pozorování jsou jihočeské rybníky. Stříbrné hladiny lemované rákosovými porosty se stávají domovem pro celou řadu druhů vodních ptáků, a tak je tu vždy něco zajímavého k vidění. Nejvíce jsou svým způsobem života s vodním živlem svázány potápky. Dokonale ovládají plavecké umění a jsou pravými mistry v potápění. Ze čtyř druhů hnízdících na našem území je největší a nejběžnější potápka roháč. Velikostí okolo 50 cm a zbarvením jsou roháči na hladině velmi nápadní a není obtížné je určit ani mezi množstvím kachen a lysek. Plovoucí roháč má tělo více ponořené do vody, krk je vzpřímený, hlava štíhlá s delším špičatým zobákem. Spolehlivým určovacím znakem ve svatebním šatu je černá čepička na hlavě prodloužená v pernaté růžky a kaštanově hnědý, černě lemovaný límec, který ptáci umí působivě rozevřít. Hruď a přední strana krku je zářivě bílá, spodní strana těla světlá, záda černohnědá.

Roháč s mládětem, ilustrace Sotva se hladiny rybníků uvolní z ledového sevření, objevují se na hnízdišti první roháči. Krátce po příletu probíhá tok. Skládá se z několika fází, při kterých oba partneři plavou s nataženými krky, potřásají hlavami, přibližují se k sobě hrudí a stavějí se ve vodě s rozevřenými límci a vztyčenými růžky. Pozorování toku roháčů patří k nezapomenutelným zážitkům a kdo se alespoň jednou stal jeho svědkem, jistě to ochotně potvrdí. Ploché hnízdo si pár buduje z tlejících částí rostlin vynesených ze dna a je umístěno přímo na hladině v nízké vodní vegetaci, nebo na pokraji rákosového či orobincového porostu. Ve větší hloubce bývá plovoucí, v mělčí vodě dosahuje až na dno a ukotveno je zastavěním rostoucích stébel rostlin. V dubnu snáší samička 2 - 6 bílých vajec, která zahřívají střídavě oba rodiče. Při každém opuštění hnízda ptáci snůšku přikryjí vlhkým hnízdním materiálem a tím se postupně po dobu sezení (25 - 29 dnů) mění původní bílá barva skořápky na červenohnědou. Jen málokterá mláďata v naší přírodě dokáží využívat mateřské lásky jako malí roháčci. Ačkoli již po vylíhnutí sami dobře plavou a umí se i potápět, raději se zavrtají do peří rodičů a nechají se jimi vozit po vodní pláni. Často pak můžeme zahlédnout na zádech plovoucího rodiče pruhovanou hlavičku malého pasažéra. Pro potravu se roháči potápějí a tvoří ji drobné rybky do 10 cm, v menší míře hmyz a měkkýši.

Nejbližším pravidelným hnízdištěm těchto potápek je křemežský rybník. V letošním roce tu zahnízdily dva páry v mělké části za fotbalovým hřištěm. Polohu hnízd prozradila bělostná hruď sedících ptáků na tmavém pozadí rybníka už při pohledu ze silnice spojující Křemži s Holubovem. Koncem léta roháči pelichají a oblékají méně nápadný prostý šat. Ztrácejí růžky a límec, zbarvení těla je celkově světlejší. Před odletem do zimovišť v oblasti Středomoří se shromažďují na velkých rybnících. V tu dobu lze napočítat na hladině několik desítek, vzácně i stovek jedinců. V malém počtu bylo zaznamenáno zimování na nezamrzajících vodách.

Počátkem března, když jaro vyšle na jihočeské rybníky své zvěstovatele, je třeba pospíšit na hráz, abychom nepropásli dobu úžasných přírodních proměn, dobu roháčího namlouvání.

- Pavel Jakeš -

Léto s knihou - typ na letní čtení

Jsou tu dny plné odpočinku, dny volna, prázdniny a dovolené. Přeji všem radostné prožívání volných chvil ať už s knížkou nebo bez ní a k tomu přidávám malý úryvek z knihy "Slepičí polévka pro ženskou duši".

Jak si udělat chvíli volna
Být pracující ženou může být tvrdé, ale mít práci a ještě k tomu děti je o to tvrdší.
Předkládám vám příběh matky tří živých hochů, kteří si po svačině jednoto sobotního podvečera hráli na zahradě za domem na četníky a zloděje. Jeden z chlapců matku "střelil" a zavřeštěl "Prásk! Jsi mrtvá!" Klesla k zemi, a když hned nevstávala, přiběhl soused podívat se, jestli se při pádu nezranila.
Když se nad ni sklonil, přepracovaná matka otevřela jedno oko a zamumlala: "Psst. Neprozrazujte mě. To je moje jediná šance na oddech."

"Není tak špatné knihy, aby alespoň v něčem nebyla prospěšná." Plinius
"Kniha, která usiluje o nesmrtelnost, musí mít ducha." Martialis

- Marie Hrušková, knihovnice -

Rok v zahrádce

SRPEN

Srpen bývá označován jako měsíc pohody a vyrovnanosti, neboť teploty se udržují rovnoměrně po celý měsíc. Den se zkrátí téměř o dvě hodiny.

I srpnové pranostiky chválí tento měsíc:

Touto dobou končí léto a pomalu začíná podzim, čas pozdního léta. Končí i bouřkové období. Sklízí se spousta plodů - papriky, lilky, okurky, rajčata, cukety, kedlubny, květáky, letní zelí i pobraná mrkev. Na uvolněné záhony můžeme zasít špenát, salát, ředkvičku, vodnici. Nezapomeňte vysadit jahodník, pokud chcete mít příští rok slušnou úrodu. U tyčkových rajčat zkraťte vrchol, protože další rajčata by už nedozrála, ale neotrhávejte žádné listy, potřebují dobrou fotosyntetickou plochu. Můžeme si také připravit zdravé stroužky podzimního česneku a vysadit na záhon. Musíme též zalévat, zvláště v době veder, v podvečer nebo ráno.

I na naší okrasné zahrádce je stále plno práce. Je vhodná doba na sestřihání živých plotů, protože do podzimu můžou zhoustnout. Můžeme vysazovat jehličnany, nejvýhodnější s balem. Důkladná zálivka je nutná. Sázíme a rozsazujeme kosatce, pivoňky, bílé lilie, vyčištěné cibule tulipánů a květin, které časně z jara kvetou: krokusy, sasanky, bledule, hyacinty, modřence, sněženky. Mečíky řežte do vázy, udělají nám radost v bytě, ale šetřete listy, aby mohla hlíza sílit.

V tuto dobu řízkujeme muškáty, fuksie, ibišky i jiné pokojové a balkónové květiny. K dobrému zakořenění využijeme fóliovníky. Sbíráme léčivky - květ hluchavky bílé, jetele lučního i plazivého, měsíčku, heřmánku, kvetoucí nať vřesu, mateřídoušky, řepíku, kostivalu, yzopu, máty, meduňky, bazalky, kopru, listy maliníku, ostružníku, rybízu černého, jitrocele kopinatého a petržele.

Srpen je poslední vhodný měsíc k založení nového trávníku.

- Mgr. Drahomíra Bodláková -

Literatura:
RNDr. Peleška S.: Zahrádka od jara do zimy, Brána Praha 1999
Hurta J.: Hledám rajskou zahradu s chatou, Česká pojišťovna Praha 1975
Mára J. a kol.: Rukověť zahrádkáře, SZN a ČZS Praha 1982

Upozornění pro odběratele

VAK JČ,  a.s., logo V poslední době se provozní pracovníci naší společnosti stále častěji setkávají s tím, že při kontrolách provozovaného vodohospodářského majetku je u odběratelů - vlastníků nemovitostí zjišťováno propojování vnitřní instalace vody dodávané veřejným vodovodem a instalace s hygienicky nezabezpečenou vodou z místních většinou ze soukromých zdrojů - vrtů a studní. Tato zdravotně nezabezpečená voda může být za určitých podmínek příčinou kontaminace pitné vody ve vodovodu pro veřejnou potřebu a zdrojem zbytečně vynakládaných finančních prostředků na odstraňování takto způsobených závad v kvalitě vody ve veřejné síti. Vlastníci nemovitostí s takto propojenou vodovodní instalací se tímto dopouštějí porušování ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a ustanovení prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu s možností postihů.

V ustanovení § 11 výše uvedené vyhlášky je stanoveno, že "vodovodní potrubí vodovodu se nesmí propojovat s potrubím užitkové a provozní vody a ani s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, který by mohl ohrozit jakost vody a provoz vodovodního systému".

- Josef Unger -

INFORMACE

MO ČRS KŘEMŽE
pořádá

dne 25. záři 2004 (sobota)

4. ročník rybářských závodů na rybníku v Holubově.

Kapr obecný, ilustrace


Program:
1. prezentace závodníků a losování 8.00 - 9.00 hod.
2. I. kolo závodu 9.00 - 11.30 hod.
  II. kolo závodu 13.00 - 15.30 hod.
3. vyhlášení výsledků a předání cen od 16.00 hod.


Podmínky:
 lov na jednu udici s jedním nebo dvěma návazci (jednoháčky)
 vnadění a přikrmování není povoleno
 zákaz lovu přívlačí
 nástrahy živočišného (rybička do 5-ti cm) nebo rostlinného původu (dle úvahy závodníka)
 chytá se za každého počasí

Jednotné startovné pro členy i nečleny je 100,- Kč při prezentaci.
Občerstvení v místě zajištěno.


Upozornění:
Po nasazení ryb bude rybolov zakázán až do doby konání závodu.

Bližší informace na bodovacím listu při prezentaci nebo na tel. - p. Pešl: 606 174 953.

- Srdečně Vás zve výbor MO ČRS Křemže -


Další informace :
Chráněná krajinná oblast Blanský les
Holubov - průvodce obcí a okolím
Mikroregion Podkletí - Obrazový průvodce 3


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Holubov

 

Holubovský zpravodaj
Vydává Obecní úřad v Holubově
Zodpovědná redaktorka: Marie Svobodová
Tisk: ARTYPA Holubov, spol. s r.o.
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex s.r.o.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 12. září 2004 : TOPlist 0