ARCHIV 2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Holubovský zpravodaj - hlavička - 2002

Informační měsíčník Obecního úřadu v Holubově

Srpen 2003 - Číslo 8 - Ročník 9

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (1 002 kB)Z jednání rady obce a zastupitelstva obce

Zpráva z jednání zastupitelstva obce, které se konalo dne 23. 7. 2003 a 13. 8. 2003

ZO projednalo a schválilo:

ZO bylo informováno o: - J. Franěk, starosta -

Holubov 2003, opravy komunikací po povodních Holubov 2003, opravy komunikací po povodních

Dětský den na Dívčím Kameni

Lesy České republiky, logo Na 19. července připravili pracovníci Lesů České republiky, s. p. Lesní správy Český Krumlov ve spolupráci s Obcí Holubov, na Dívčím kameni a v jeho bezprostředním okolí dětský den.

Od jedné hodiny odpolední přicházely děti s rodiči na start, který byl u majestátní lípy za kolejemi v Třísově ve směru na Třísovské oppidum. Zde děti obdržely pořadové číslo účastníka, propozice k celému programu a vydaly se na trasu se sedmi zastávkami, kde si mohly prověřit své znalosti souvisící s lesem a jeho prostředím (poznávání dřevin, ptáků, stop zvěře a potravních vazeb), ale i přesnost a obratnost (házení míčků na cíl, šplh na laně). Každé úspěšné splnění "zkoušky" na stanovišti bylo potvrzeno razítkem a jejich úplnost byla v cíli odměněna drobnými dárky a bezplatnou poukázkou na buřta, kterého si mohly děti opéci na otevřeném ohni na plácku pod hradem. Slunečné odpoledne dále pokračovalo na nádvoří hradu losováním hlavních výher, cen a upomínkových předmětů a divadelním představením O třech nezbedných prasátkách pražského divadla Minaret.

Zbývá jen vyslovit přesvědčení, že odpoledne strávené na Dívčí kameni se líbilo, poděkovat všem, kteří se na něm podíleli a vyslovit přesvědčení, že v příštím roce se při stejné příležitosti opět setkáme.

- ing. Zdeněk Cába -

Holubov 2003, dětský den na Dívčím Kameni Holubov 2003, dětský den na Dívčím Kameni Holubov 2003, dětský den na Dívčím Kameni
Holubov 2003, dětský den na Dívčím Kameni Holubov 2003, dětský den na Dívčím Kameni Holubov 2003, dětský den na Dívčím Kameni
Holubov 2003, dětský den na Dívčím Kameni

Skautský tábor Tichá - 2003

Je sobota 5. 7. a skauti se scházejí na vlakovém nádraží v Holubově. Všichni se těšíme na dlouho očekávaný tábor. Cesta vlakem trvá dlouho a konečná je na zastávce Rybník. Do tábora dorážíme před obědem. Každé ráno budila celý tábor služba v kuchyni. Po snídani následoval ranní nástup, při kterém se zpívala skautská hymna a krajinou se ozývaly družinové pokřiky. Naše družina Kopretin má tento pokřik:

Ta Kopretina s velkým K
je upřímná a veselá.
Všechny skauty ráda má
a všem lidem pomáhá.

Sasanky:
Chceme býti odvážné,
krásu, sílu mít,
jak sasanky na jaře
za sluncem chcem jít.

V prvních dnech jsme dodělávali tábor. V sobotu 12. 7. byl návštěvní den. Všichni očekávali své rodiče. Před příjezdem rodičů přijely na týden malé světlušky - Veverky. Odpoledne nás navštívili cvičitelé se svými psy a jako tradičně nám předvedli pár ukázek z policejního výcviku psů.

Každý den uzavíral večerní nástup, při kterém se říkal střediskový pokřik:


Budem šířit dál a dál,
velký skautský ideál.
Světem ať se rozletí,
od všech skautů z Podkletí.

V neděli nás opustila vlčata, protože šla na dvoudenní výpravu. Hned po nich šla na výpravu naše družina Kopretin společně s družinou Sasanek. Šly jsme přes Cetviny až k Malši, která dělí Čechy od Rakouska. U Malše jsme přečkaly noc pod širákem.

Další den byly rytířské zápasy, které připravili skauti. Soutěžilo se v boji s pytlobuchy a meči, které vyráběli skauti. Také jsme stříleli lukem. Další den nás čekaly hry bez hranic. Takto proběhl náš tábor, na kterém se nám líbilo a za rok NAZDAR.

- Veverka a Beruška -

Skautský tábor Tichá 2003 Skautský tábor Tichá 2003 Skautský tábor Tichá 2003

Poděkování

Na tomto místě bych rád vyjádřil poděkování všem malým i velkým členům skautského oddílu v Holubově, kteří se zúčastnili brigády na čištění prostor v okolí Křemežského potoka v úseku za ČOV v Holubově. Jsem rád, že právě tato organizace, věnující se činnosti s dětmi ve vztahu k přírodě, se zaměřila na místa v naší obci, která po loňských povodních potřebovala jejich pomoc.

- Jaroslav Franěk, starosta obce -

Holubov 2003, brigáda na čištění prostor v okolí Křemežského potoka Holubov 2003, brigáda na čištění prostor v okolí Křemežského potoka

Poznávejme plemena psů

AKITA INU a VELKÝ JAPONSKÝ PES

Plemeno Akita Inu provází člověka již odedávna nejen při lovu, ale jako společník a také jako pes polární výpravy. Japonský vládce 5. šogun Tsunayoshi z rodu Tokugawy měl velmi rád psy a vydal v době své vlády zákony ve prospěch psů. Tyto zákony podporovaly rozvoj chovu Akita Inu. Toto plemeno platilo již tehdy za symbol štěstí a zdraví. Zdraví posílali nemocným a příbuzní si darovali mezi sebou hliněné figurky zvané Inukariko, které zobrazovaly Akita Inu a měli pomoci nemocným k uzdravení. Psi Akita Inu byli přísně chránění a považováni vždycky za národní plemeno a ublížení tomuto psovi, nebo zabití se přísně trestalo vězením, nebo smrtí. Plemena psů - Akita Inu

V éře zvané Meidži se v Japonsku rozříšily psí zápasy a domácí plemena byla křížena s těžkými plemeny jako německá doga, bernardýn, tosa inu a typ Akita Inu se pomalu vytrácel. Hlavně se u jeho jedinců pomalu smazávaly typické znaky, jako je stočený ocas na hřbet a špičaté uši.

V r. 1910 byly psí zápasy definitivně zakázány a přátelé Akita Inu se opět snažili o jeho záchranu a zlepšení. V r. 1927 byla vytvořena společnost pro záchranu Al Hozonka, která měla již plemennou knihu a měla rozhodující vliv na vytvoření standardu plemene. Ten byl vytvořen v r. 1931 a plemeno bylo prohlášeno za národní kulturní dědictví. Byl zakázán do odvolání vývoz dospělých jedinců i štěňat, aby se ještě více nezužovala již tak malá chovná základna plemene.

Akita Inu vyniká velikou věrností k člověku. Dokladem toho je například případ psa Hachto, který má v Tokiu na nádraží Šinuta bronzový pomník. Hachto chodil každý den na toto nádraží čekat na svého pána Dr. Wuno. Bohužel jednoho dne se nevrátil, zemřel na pracovišti a pes Hachto čekal a čekal celých dlouhých 9 roků, ale pán se již nevrátil. Proto mu zde byl vystavěn již zmíněný bronzový pomník.

Akita Inu má ještě 1 pomník, který znázorňuje smečku psů Akita Inu, kteří přežili v Antarktidě, když je zde zanechala polární výprava. Za určitých okolností nebylo možné psy odvézt zpět a tak zde museli zůstat. Nejsilnější z nejsilnějších přežili a když se za rok polárníci pro psy vrátili nevěřili svým očím. Několik psů přežilo a byli ve výborném výživném stavu. Proto existuje i ten druhý pomník, jako symbol odvahy, hrdinství a schopnosti přežít za všech okolností. Plemena psů - Akita Inu

Za II. svět. války byl chov Akita Inu zdecimován a hlavně se ztratily nenahraditelné dokumenty, jako jsou rodokmeny.

Po skončení války si odvezli američtí vojáci s sebou do USA mnoho jedinců tohoto plemene a sice z linie Dewa. Tato linie se vyznačovala tím, že její psi byli žíhaní, či strakatí. Chtěli s nimi oživit chov Akita Inu v USA. Svoji výbornou povahou, dominantním chování a vysokou inteligencí velmi tito importovaní jedinci zaujali americké chovatele. Plemeno se začalo velmi rozšiřovat, až vznikl tzv. Akita Inu americký typ, který vypadal trochu jinak nežli původní typ japonský.

Postupem času se skutečně stalo, že byly dva typy Akita Inu - klasický, který nemá žádné žíhání, ani není strakatý a pak typ americký, který je barevnější. Oba byli oblíbení, ale co teď?

Největším rozdílem byla tmavá morda, mohutnější tělo, celkově tmavší barva.

V r. 1992 byl upraven standard plemene ve prospěch úpravy typu japonského. Příznivci amerického typu doufali, že se podaří tento typ zachránit a event. bude existovat jako samostatné plemeno. Právě tento americký typ přestal být preferován na výstavách v Evropě, které patří pod kynologickou organizaci FCI. Americká kynologická organizace AKC má trochu jiná pravidla a také jiné standardy pro plemena. Vytoužené přání se stalo skutečností a v r. 1999 v Mexiku u příležitosti Světové výstavy došlo k dohodě mezi Japonským chov. klubem a americký typ byl nazván Velkým Japonským psem a existuje jako samostatné plemeno. Plemena psů - Akita Inu

Akita Inu je krásný pes s velmi silným charakterem, inteligentní, odvážný, sebevědomý, vůči lidem rezervovaný, ale ostatní psy většinou moc rád nemá. Neštěká, pokud k tomu nemá vážný důvod, ale ve svém teritoriu má přehled absolutně o všem. Štěňata jsou nádherní medvídci, ale již v tak raném věku se u nich projevuje jejich rezervovanost, chytrost, učenlivost a odvaha. Musí být ve velmi raném věku dobře socializována, aby si brzy zvykla na člověka a na jiná zvířata. U Akity Inu má člověk dojem, že tento pes každého přehlíží, nějaké vnucování se mu, úplně ignoruje a dívá se svýma velkýma očima někam do dáli, ale přitom všechno bedlivě pozoruje, co se děje kolem.

Není to vhodný pes pro každého a zvláště ne pro toho, kdo psovi poroučí za každé situace a chce jeho absolutní a otrockou poslušnost. Akita Inu je přírodní plemeno s vrozenou inteligencí, instinkty, které mu pomáhají přežít i v kritické situaci. Je to pes pro toho, kdo má rád přírodu, má dostatek citu, času, zkušeností a bude mít rád tuto zvláštní nezávislou povahu tohoto krásného psa. Akita Inu má nesmazané lovecké vlohy, nelekne se ani medvěda. Japonci svoje lovecká plemena přísně selektovali již v dávnověku od maličkých štěňat. Každý pes musel prokázat nebojácnost, vyrovnanost a odvahu, aby mohl přežít.

Všechna japonská plemena jsou nejen krásná a ušlechtilá, ale mají v sobě i tajemnou asijskou duši, která je pro nás stále záhadná.

- Květa Pavčíková -

Slovo lékaře

Přechod

Dnes nebudeme mluvit o ženském přechodu, to necháme gynekologům. Ani o mužském přechodu, na to máme andrology (nikoliv ornitology). Budem mluvit o přechodu pro chodce. Proč, to je zřejmé. V zájmu ochrany chodců jsme uzákonili jejich přednost před motorovými vozidly na přechodu pro chodce, tak jak je to většinou normou v ostatní Evropě. A hle, ohrožení chodců stouplo! Poraněných a zabitých chodců na přechodu je více! Čím to?

Jsme příliš agresivní? Příliš bezohlední? Neumíme vzájemně komunikovat? Asi to tak nějak bude.

Přiznám se, že sám dávám přednost na přechodu jen tomu chodci, který chce přejít. Chodec stojící rozpačitě u přechodu, který očividně nedává najevo, že chce přejít, ode mne přednost nedostane. Pokud však přesto vstoupí do vozovky, musím jet tak, abych včas zastavil. A abych včas odhadnul jeho nečekanou reakci, musím sledovat, jak se chová. Jeho nenadálý vstup do vozovky na přechodu mne nesmí zaskočit. A když vidím u přechodu nervózně vyhlížející lidičky, kteří neví, zda smí do vozovky vstoupit či ne, raději zastavím a pokynu jim rukou, aby věděli, že počkám, až přejdou vozovku.

Jako chodec na přechodu si rozhodně přednost nevynucuju. Vím, jak většinou řidiči strašlivě spěchají. A tak raději zastavím a pokynu řidiči: Jeď! Trvá-li však řidič na dodržování pravidel silničního provozu a zastaví, než mu vejdu před kola, zdvihnu proti němu rozevřenou pravou ruku na znamení: Stůj! Stojí-li, pak teprve přijmu zákonem mi určenou přednost a jdu.

Chci-li přejít přes přechod vozovku a vedle mne se řítí nekonečná kolona aut a já marně pohledem do očí řidičů signalizuji svou vůli přejít, opět zdvihnu svou rozevřenou pravici na znamení: Stůj! A vyčkám, až některý řidič uzná moji zákonnou přednost a zastaví. Dřív do vozovky nevstupuju. Nejsem sebevrah! Zákon nezákon, život mi už nikdo nevrátí! Zkusme více komunikovat my chodci s řidiči a bude méně karambolů.

- MUDr. Bohumír Šimek -


Nejčastějším důvodem návštěvy praktického lékaře a LSPP jsou v letošním horkém létě nemoci z přehřátí. Spotřeba vody stoupá na tři i více litrů denně podle prostředí, ve kterém se pohybujeme. Upozorňuju, že nedochází jen ke ztrátám vody, ale i minerálních látek. Při doprovodných průjmech a zvraceních především ztrácíme draslík. Proto je vhodné pít zejména minerální vody a juice. Pokud se rozvíjí nemoc z přehřátí, je nezbytný relativní klid v chladné místnosti. Při vzestupu teploty těla jsou nutná zevní zchlazení studenou vodou. Paralen funguje až po dostatečném přívodu studených tekutin.

M L S Á N Í

Holubovský zpravodaj - mlsání 2, ilustrace Do prázdninového čísla našeho Zpravodaje nám nabídla své osvědčené dobroty paní Marie Šimečková z Týna nad Vltavou. Doporučuji vyzkoušet, je to skutečná dobrota.

Jablkové vdolky

Z půl kilogramu polohrubé mouky, 10 dkg másla, 10 dkg cukru, 2 dkg droždí, 2 vajec a 1/4 l mléka uděláme kynuté těsto. Z vykynutého těsta vytvoříme 16 vdolků, na vdolky poklademe pokrájená jablka promíchaná se skořicí a posypeme drobenkou, vdolky pomažeme máslem a po dalším vykynutí dáme péct. Po upečení ještě pomažeme okraje vdolků máslem.

Rychlá žemlovka

Večku nebo bílý toustový chléb pomažeme máslem, poklademe nastrouhanými jablky, posypeme cukrem a skořicí a přiklopíme druhým toustem nebo plátkem večky, vložíme do toustovače a zapečeme.


Za recepty děkuje a dobrou chuť přeje
- MS -

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

K VÝZNAMNÉMU ŽIVOTNÍMU JUBILEU BLAHOPŘEJEME

NAPOSLED JSME SE ROZLOUČILI

Naše jména

V tomto našem povídání se zaměříme na příjmení, která jsou nám všem dobře známá, neboť je proslavily známé a oblíbené tváře z televize a divadla.

Burian - "bouřící Jan".
Toto příjmení nemá jasný původ. Nacházíme u něho více vysvětlení. Nejpravděpodobnější je vysvětlení Tomáše ze Štítného, který v roce 1376 poznamenal: "Lidé ctěte svatého Jana, (kterému dali přezdívku buryan), aby kroupy nebily (netloukly)". Kořen bur - je základem pojmů "bouře" a "bouřiti". Lidé se často za bouří k tomuto světci modlili. Burian by možná bylo lepší vyložit jako "Jan bouři krotící".
Vlasta Burian - (1891 - 1962) "král komiků".

Kopecký - "na kopci bydlící".
Příjmení patří do kategorie podle bydliště. Toto jméno dostal člověk, který bydlel na kopci, pod kopcem, poblíž nějakého kopce, vršku, stráně. Kopeckým se mohl stát i člověk, který se přestěhoval do jiné lokality ze vsi, která měla "kopec" ve svém názvu.

Kopce v našich zemích nebyly vždy jen přírodní, ale byly vršeny i kopce umělé, neboť se tak vymezovaly hranice jednotlivých panství. Menší oddělovaly polnosti jednotlivých statků. Později byly tyto kopce - hromádky vystřídány kamennými mezníky.

Odsud pochází rčení "držeti kopy" - dodržovat hranice.

Je úsměšné, jaký zajímavý akt se prováděl, aby si nový majitel zapamatoval hranice svých pozemků. Mladý příští hospodář (většinou syn někdejšího majitele) se musel položit na novou "kopu" na břicho, aby mu rychtář svou ferulí mohl na část těla, která je stejně oblá jako břicho, ale na úplně opačné straně těla, pár vysázet.
Miloš Kopecký - (1922 - 1996), divadelní, filmový a televizní herec.

Růžička - "malá růže".
Příjmení Růžička patří do kategorie podle vlastností duševních a tělesných, ale i podle bydliště. Mohl to být člověk, který měl tváře jako růže, často se při choulostivých situacích styděl až mu tváře červenaly. Ale i majitel neustále červeného nosu následkem silného pití alkoholu či silného mrazu. Ale i člověk, který míval před domem nádherný a všemi obdivovaný růžový keř nebo vyšlechtil vzácnou, nevídanou odrůdu. Někdy se také dostalo jméno podle domovního znamení nad vchody městských domů. O růžích můžeme najít spoustu rčení a přísloví.
"Trpělivost přináší růže" - úspěch, zdar.
"Nemít na růžích ustláno"- nežít v lehkých podmínkách.
"Tam jim růže nepokvetou"- nebude se jim tam dobře dařit.
"Mluvit pod růží" - svěřovat někomu něco naprosto důvěrného.
"Není růže bez trní" - hezké je provázeno nepříjemným.
Helena Růžičková - herečka, představitelka převážně komických rolí.

Bohdal - "čáp".
Toto příjmení vzniklo podobně jako příjmení Čapek, o kterém jsme si už povídali. V některých dialektech se totiž čáp řekne bohdal.
Jiřina Bohdalová - vynikající herečka, která umí zahrát role komické, ale i vážné. Oblíbená herečka i našich dětí.

Literatura:
Moldanová D.: Naše příjmení, Mladá fronta Praha 1983
Mates V.: Jména tajemství zbavená, Knižní klub Praha 1998

- Mgr. Drahomíra Bodláková -

Hasičské klání na holubovské návsi

Holubov 2003, hasičské klání na holubovské návsi, poháry Tradičně poslední sobota v červenci patří na holubovské návsi k přehlídce hasičských družstev v kategorii požární útok. Bylo tomu tak i letos, kdy Sbor dobrovolných hasičů Holubov pořádal hasičskou soutěž "O pohár starosty obce Holubov" a "Memoriál Jana Vitka".

Účast byla v prozatímní historii rekordní. Přijelo 25 družstev ze všech koutů republiky. Kromě tradičních účastníků z okresů Český Krumlov, Č. Budějovice, J. Hradec, Prachatice, Tábor a Pelhřimov, letos přijela i družstva z okresů Cheb, Příbram, Domažlice a Plzeň. Protože každý ze soutěžících běžel dva útoky, mohli jsme vidět celkem padesát úspěšných i méně úspěšných požárních útoků.

Soutěž v Holubově je opět zařazena do seriálu Jihočeské velké ceny a dále do seriálu Velké ceny okresu Č. Krumlov. Pořadí v soutěži "O pohár starosty obce Holubov" tvořil nejlepší dosažený čas a v memoriálu součet obou časů. Jak je dáno propozicemi, soutěže zařazené do seriálu Jihočeské velké ceny musí být zabezpečeny elektronickou časomírou s velkým displejem a měřením na setiny sekund. Tato časomíra byla zapůjčena Hasičským záchranným sborem v Českém Krumlově. Nově byla samostatně vyhlášena kategorie "ženy", kterých přijelo 5 družstev.

Kategorie MUŽI

Výsledková listina do pátého místa O pohár starosty obce Holubov:
1. místoSDH Žďár (okr. J. Hradec)24.19 vteřin
2. místoSDH Markvarec (okr. J. Hradec)24.75 vteřin
3. místoSDH Todně (okr. Č. Budějovice)24.98 vteřin
4. místoSDH Bohdalín (okr. Pelhřimov)25.47 vteřin
5. místoSDH Nová Včelnice (okr. J. Hradec)25.48 vteřin


Výsledková listina do pátého místa Memoriál Jana Vitka:
  1. rozběh2. rozběhsoučet
1. místoSDH Žďár25.60 s24.19 s49.79 s
2. místoSDH Todně25.97 s24.98 s50.95 s
3. místoSDH Nová Včelnice25.48 s25.72 s51.20 s
4. místoSDH Bohdalín26.10 s25.47 s51.57 s
5. místoSDH Markvarec26.95 s24.75 s51.70 s


Kategorie ŽENY

O pohár starosty obce Holubov:
1. místoSDH Nová Včelnice31.55 vteřin
2. místoSDH Mydlovary31.99 vteřin
3. místoSDH Dvorce33.01 vteřin
4. místoSDH Plesná u Chebu46.31 vteřin
5. místoSDH Ktiš79.07 vteřin


Memoriál Jana Vítka:
  1. rozběh2. rozběhsoučet
1. místoSDH Nová Včelnice31.55 s33.59 s65.14 s
2. místoSDH Dvorce33.01 s33.23 s66.24 s
3. místoSDH Mydlovary52.47 s31.99 s83.37 s
4. místoSDH Plesná u Ch.46.95 s46.31 s93.26 s
5. místoSDH KtišN79.07 sN


Naši obec zastupovala 3 družstva. Muži Holubov, muži Třísov A a Třísov B. Bohužel ani jednomu z nich se nepodařilo svými výkony zasáhnout do pořadí na prvních místech. Muži z Holubova svůj první rozběh nedokončili a tím již nemohli bodovat v memoriálu, kde se časy sčítají. Svým druhým rozběhem dosáhli času 28.74 sekund, který jim stačil na 13. místo v poháru starosty. Družstvo Třísov A obsadilo časem 26.88 sekund 8. místo a Třísov B časem 26.29 sekund 6. místo. V memoriálu pak Třísov A součtem 54.00 sekund 7. místo a Třísov B součtem 53.31 sekund 6. místo. Tak snad příští rok to bude lepší.

Holubov 2003, hasičské klání na holubovské návsi Holubov 2003, hasičské klání na holubovské návsi, vítězné družstvo SDH Žďár

Soutěž proběhla za krásného počasí, nikdo nebyl zraněn a účastníci vyjádřili spokojenost i s organizací a celkovým zabezpečením soutěže. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na bezproblémovém průběhu soutěže.

Dále bych chtěl poděkovat sponzorům. Jsou jimi: Radek Konzal - dětský textil Křemže, rodina Vitkova, pivovar Eggenberg Č. Krumlov, Cukrářství U Struháčků Holubov. Zvláštní poděkování patří starostovi panu Fraňkovi, který tradičné pomáhá soutěž zabezpečit jak finančně, tak materiálně.

- Petr Sviták -

Citáty a zamyšlení

Jak mám mluvit o ostatních?
"Mluv o jejich dobrých vlastnostech, ne o jejich chybách."

Příběh "Oškubaná slepice."
Filip Neri byl chytrý svatý. Jednou chtěl odnaučit jednu ženu roznášení pomluv o jiných lidech. Poprosil ji, aby mu koupila na trhu slepici a hned na zpáteční cestě ji oškubala. Byl právě větrný den a když se žena se slepicí objevila u Filipa, pochválil ji a dodal: "A teď tu nechte slepici a doneste mi to peří!" "Ale to je přece nemožné", zvolala žena. "Vítr je rozvál do všech stran". Filip Neri na ni vážně pohlédl a řekl: "A právě tak nemožné je napravit vaše pomlouvání."

Z knihy P. Lefévra - Příběhy psané životem.
- Marie Hrušková, st. -

Ukázka výpěstků pana Petka Tilova z Holubova

Holubov 2003, ukázka výpěstků pana Petka Tilova z Holubova Holubov 2003, ukázka výpěstků pana Petka Tilova z Holubova

Víra?

Každý věří jinak. Křesťan, žid, muslim, hinduista... I mezi křesťany věří každý jinak. Katolík, evangelík, svědek Jehovův... I každý v jedné církvi věří jinak. Dokonce i během svého života se u každého z nás naše víra mění. Věříme podle tradice pozměněné osobní zkušeností. Odchází doba souborů neměnných náboženských pravd, které se často proměňovaly a zatím ještě proměňují v ideologie použitelné v nejrůznějších zájmových bojích člověka. Bůh jako zdroj lásky (1 Jan 4,8) slouží k utrpení a vraždění člověka. Absurdní!

Neměnnost hraničních náboženských pravd na pomezí víry a vědy neobstála již ve středověku a rozhodně neobstojí v době globalizace, kdy poznání člověka nabývá nepředstavitelných obrátek. Nejen ve vědách přírodních, společenských..., ale i v teologii. Ve všech systémech náboženských pravd o Bohu se nacházejí teologové, kteří si tuto globalizaci myšlení uvědomují. U nás ku podivu je nejznámější ve svých ekumenických přístupech tibetský dalajláma, který se účastnil též našeho Forum 2002. Méně už se ví, že druhý vatikánský koncil již na počátku šedesátých let v katolické církvi svým aggiornamento otevřel své myšlení nejrůznějším vlivům.

Ekumena však neznamená, že se uvaří guláš ze všech náboženství v jednom kotlíku. Jde o sestoupení každého člověka ve svém náboženství na jeho hlubinu, kde se všechna náboženství potkávají. Bůh je jen jeden. Pokud však je Evropan vychovávaný ve víře křesťanské a snaží se hledat v cizokrajném náboženství, nejspíše zůstane na povrchu.

Ale i přesvědčení, že Bůh není, je také jen druh víry. Boží existenci ani neexistenci nelze dokázat. Boha nelze vypočítat žádnou fyzikálněmatematickou formulkou. Přestal by být Bohem. I tomistické důkazy Jeho existence jsou dnes již přijímány jen jako cesty k osobnímu poznání. Pro úctu k Němu se člověk buď rozhodne nebo nerozhodne. V dnešní společnosti již méně přijímáním tradice, ale spíše poznáním Jeho prospěšnosti pro sebe či pro společnost.

A není dobré, když věřící a nevěřící vzájemně sebou pohrdají. Dialog mezi věřícími a nevěřícími je nezbytný. I aktivní skeptiky a nevěřící Bůh potřebuje. Vždyť nebýt jich, dodneška bychom věřili svým bohům uplácaným z hlíny.

A co může dát víra v Boha člověku dnes? Nový, neotřelý způsob pohledu nejen na věci běžné, ale i na věci odborné, společenské, na politiku... Tento způsob pohledu dává člověku svobodu a nezávislost na nejrůznějších ideologiích i odborných dogmatech. V naší polarizované společnosti je toto právě cenné.

- MUDr. Bohumír Šimek -

Klub Holoubek

Holubov - klub Holoubek, logo POZVÁNKA

Zveme maminky s malými dětmi i ostatní příznivce klubu Holoubek na pravidelné setkání v úterý dne 9. září 2003 od 9.00 hod. do hasičárny v Holubově. O týden dříve v úterý 2. září od 9.00 - 12.00 hod. proběhne stěhování a úklid našeho klubu. Každá ruka vítána!

Malé poohlédnutí za našimi prázdninovými akcemi

Klub Holoubek 2003, výlet do ZOO v Hluboké nad Vltavou Klub Holoubek 2003, společný víkend rodin ve Zlaté Koruně

Sport v Holubově

Fotbalové léto

Sportovní klub Holubov, logo Po skončení mistrovských soutěží měli fotbalisté do 22. července prázdniny.

V té době jsme měli v plánu částečně zrekonstruovat trávník, prosetí travinou, hnojení a pravidelné zavlažování se sečením měli hrací ploše dát kvalitnější povrch.

Bohužel, zmíněné úkony jsme sice provedli, ale díky značné nepřízni počasí se nám daří s vypětím všech sil udržet hrací plochu alespoň v takovém stavu jako byla před započetím letní údržby. Nemalou měrou ke zhoršování stavu trávníku napomáhají i neukáznění občané a návštěvníci Holubova (devastace zavlažovacího zařízení, nekoordinovaný pohyb po trávníku). Vcelku zbytečné je už pozastavovat se nad děním na asfaltovém kurtu za hřištěm.

Z jara jsme kolem kurtu provedli částečnou údržbu oplocení. Místní mladíci nic nedbají, že by kurt měl sloužit všem a systematicky ho demolují (bezdůvodné nakopávání míčů do pletiva, lezení po pletivu a jiné nepochopitelné kousky). Dalším nešvarem jsou snad "hromady" plastových lahví poházených kolem kurtu. Na tom se však podílejí i ti sportovci, kteří si přišli opravdu jenom zasportovat. Dá se pochopit, že je při sportování žízeň, ale prázdné lahve by si měl každý zase odnést domů a ne je hodit za plot.

Jak jsem již v úvodu naznačil fotbalisté začali přípravu na nový soutěžní ročník prvním tréninkem 22. července. 26. července absolvovali silně obsazený turnaj v Římově, kde skončili po nepřesvědčivých výkonech až na šestém místě.

Výsledky jednotlivých utkání:

SK Holubov - FC Půchenau    1 : 2
Sokol Římov - SK Čtyři Dvory    2 : 2    na penalty vyhrál Římov

Utkání o třetí místo

SK Holubov - SK Čtyři Dvory    1 : 3

Finále

Sokol Římov - FC Půchenau    1 : 2

Vítězem našeho turnaje se stali hosté z Rakouska.

9. srpna sehráli naši fotbalisté přátelské přípravné utkání s FC Srubec. Kluby se rozešly smírným výsledkem 4 : 4. Za Holubov stříleli branky Martin Pliška 2x, Hassan el Assad 1x a Ondřej Kupka 1x.

Další přípravné utkáni sehrají holubovští fotbalisté 16. srpna s Hořicemi v Holubově od 18 hod. 23. srpna již začínají mistrovská utkání dospělých a o týden později 31. srpna začínají nový soutěžní ročník i žáci.

Žáci absolvovali první přípravné zápasy na Memoriálu Jana Prühera i v Brloze za účasti domácích FK Nová Ves - Brloh, Sokola Kájov a našich SK Holubov. Žáci získali pohár za třetí místo. Po zápase si užili na pouťových atrakcích.

- F. Kroiher, prezident SK Holubov -

Holubov 2003, fotbalový oddíl žáků SK Holubov Holubov 2003, fotbalový oddíl žáků SK Holubov


ROZPIS
Mistrovských utkání SK Holubov podzim 2003

Muži
Datumutkánízačátekodjezdden
23. 8. 03Holubov - Soběnov17.00     -SO
30. 8. 03Dolní Dvořiště - Holubov17.0015.30SO
6. 9. 03Holubov - Křemže17.00     -SO
13. 9. 03Holubov - Vyšší Brod17.00     -SO
20. - 21. 9. 03Vltava B - Holubovdle hlášenky  
27. 9. 03Holubov - Světlík16.00     -SO
4. 10. 03Horní Planá B - Holubov15.3014.15SO
11. 10. 03Holubov - Velešín15.30     -SO
18. 10. 03Nová Ves - Holubov15.0014.00SO
25. 10. 03Holubov - Benešov14.00     -SO
1. 11. 03Větrní - Holubov13.3012.15SO


Žáci - podzim 2003
Datumutkánízačátekodjezdden
31. 8. 03Holubov - Černá10.00     -NE
6. 9. 03H. Planá A - Holubov10.008.45SO
14. 9. 03Holubov - Chvalšiny10.00     -NE
21. 9. 03Holubov - Křemže10.00     -NE
28. 9. 03Kájov - Holubov10.008.45NE
5. 10. 03Holubov - Nová Ves10.00     -NE
12. 10. 03Větrní - Holubov10.008.45NE

TAEKWONDO

Taekwondo, ilustrace Taekwondo a sport

Charakterizovat Taekwondo ITF jako sport je velmi obtížné, neboť jde především o umění sebeobrany. V roce 1974 proběhlo první mistrovství světa v kanadském Montrealu. Od té doby se Taekwondo postupně dotvářelo do dnešní podoby bojového umění, které v sobě zahrnuje sportovní disciplíny. Význam těchto disciplín však není samoúčelný. Přesně kopíruje kompozici Taekwondo ITF jako bojové umění. Význam sportovních disciplín je v předvedení takových výkonů, které za normálních okolností slouží k sebeobraně. Proto bylo tolik obtížné vytvořit pravidla pro techniky sebeobrany. Vždyť sebeobrana ve svém prapůvodním charakteru vede ke zneškodnění soupeře údery, kopy, vpichy, pákami apod. a jediné měřítko sebeobrany je "Kdo žije, vyhrál". Takový princip sportovního výkonu nepatří do 20. století. Proto byly vytvořeny disciplíny, které vyjadřují charakter sebeobrany a bojového umění.

První disciplínou je Tul - sestavy. Je to cvičení sestav bojových prvků, tímto cvičením sportovec ukazuje svou technickou úroveň a znalost bojového systému Taekwondo. Při tomto cvičení však nelze ukázat svou připravenost k sebeobraně nebo boji jenž zahrnuje postřeh, fyzickou připravenost, sebevědomí, rychlost a schopnost improvizace.

Druhou disciplínou je Matsogi - boj. Je to souboj podle pravidel mezinárodní federace Taekwondo, kde sportovec předvádí všechny bojové návyky. Zde však nelze ukázat svou sílu, která by vedla k vyřazení soupeře z boje, neboť sport i bojové umění má za úkol život a zdraví chránit, nikoliv ničit.

Třetí disciplínou je Wi-Ryok - test síly. V této disciplíně sportovec předvádí, zdali jeho technika, kterou předvedl v excelentní podobě ve cvičení sestav a reflexivně použil v souboji, má dostatek razance, aby soupeře vyřadila z boje. Jedná se především o přerážení dřevěných nebo plastových desek.

Poslední čtvrtá disciplína se jmenuje T-Ki - speciální techniky. Jedná se o gymnastické prvky, které v sebeobraně slouží k úniku, úhybu a zvláštnímu útoku. Zde sportovec překoná skokem bariéru a na konci musí přerazit kopem desku, nebo skáče do výše, kde rovněž přeráží apod.

Tímto způsobem si podrželo Taekwondo ITF svůj původní charakter sebeobrany a přestože má veliké sportovce, zůstal zde i duch bojového umění.

- Martin Vrba -

INFORMACE

Upozornění!

Upozorňujeme ty občany, kteří dosud nezaplatili

poplatek za psa na rok 2003,

aby tak neprodleně učinili.


MO ČRS KŘEMŽE

pořádají
dne 27. září 2003 (sobota)

3. ročník rybářských závodů na rybníku v Holubově

Program:
1.prezentace závodníků a losování8.00 - 9.30 hod.
2.I. kolo závodu9.30 - 12.00 hod.
3.II. kolo závodu13.30 - 16.00 hod.


Podmínky:
lov na jednu udici s jedním nebo dvěma návazci (jednoháčky)
vnadění a přikrmování povoleno
zákaz lovu přívlačí
nástrahy živočišného nebo rostlinného původu (dle úvahy závodníka)
chytá se za každého počasí


Jednotné startovně pro členy i nečleny je 100 Kč při prezentaci.
Občerstvení zajištěno.

UPOZORNĚNÍ:
Po nasazení ryb bude rybolov zakázán až do doby konání závodu! Bližší informace na bodovacím listu při prezentaci nebo na tel. - p. Pešl: 606/174 953.

Srdečně Vás zve výbor MO ČRS Křemže


Další informace :
Dívčí Kámen
Chráněná krajinná oblast Blanský les
Holubov - průvodce obcí a okolím
Mikroregion Podkletí - Obrazový průvodce 3


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Holubov

 

Holubovský zpravodaj
Vydává Obecní úřad v Holubově
Zodpovědná redaktorka: Marie Svobodová
Tisk: ARTYPA Holubov, spol. s r.o.
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex s.r.o.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 2003 : TOPlist 0