ARCHIV 2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Holubovský zpravodaj - Křemežsko

Informační měsíčník Obecního úřadu v Holubově

Srpen 2001 - Číslo 8 - Ročník 11

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (394 kB)Z jednání rady obce a zastupitelstva obce

Zpráva z jednání OZ které se konalo 25. 7. 2001

OZ projednalo, schválilo a doporučilo řešit:

Dále byla podána informace o: - Jaroslav Franěk, starosta obce -

Čistírna odpadních vod a kanalizace

Dovolte, abych vás v krátkostí informoval o postupu prací na této akci. Vlastní stavba ČOV byla stavebně připravena a předána pracovníkům firmy Kunst pro montáž technologie. Práce jsou zahájeny, termín dokončení plánován do konce srpna 2001. Druhý týden v srpnu budou zahájeny práce na elektroinstalaci a kabelových rozvodech. Je dokončeno propojovací potrubí k ČOV a terénní úpravy okolo stavby, zatím bez asfaltů.

Kanalizační řády jsou dokončeny v úseku od pomníku okolo Burdů k Trostům, od nádraží ČD ke Svitákům, tlakové potrubí od Soukupů ke Svitákům.

Jsou osazeny skruže pro čerpací stanici na síti.

V současné době se provádí práce na kanalizaci od prodejny Vltavín směrem k Bártům.

Práce budou zahájeny v úseku od Jakešů směrem do Nové ulice. Závěrem mi dovolte, abych vás již tradičně všechny, jak občany tak stavbaře požádal o vzájemnou spolupráci, trpělivost a porozumění v další práci. Vždyť každá práce jednou skončí a všichni si přejeme, aby byl Holubov zase pěkný a upravený.

Holubov 2001 - Čistírna odpadních vod a kanalizace 12 Holubov 2001 - Čistírna odpadních vod a kanalizace 13

-J. Franěk, starosta-

Naše škola

Během prázdnin byla dokončena II. etapa výměny oken a vstupních dveří v naší základní škole. Dále byla vybílena 1. třída, ředitelna a provedeny drobné opravy budovy. Až se vrátí děti a paní učitelky z prázdnin bude jim naše 108. let stará škola připadat jistě jako nová.

- redakce -

Budova ZŠ Holubov po výměně oken v r.2001

Citáty a zamyšlení

"Svět sám je v neustálé přestavbě, tím spíše člověk".
Lao- C


Jestliže se cítíte být v pohodě, nemáte obvykle chuť na svém životě nic měnit. Možná se dokonce bráníte změně, ke které má dojít. Zamyslete se však nad tím, zda jste se tam, kde jste teď, nedostali právě díky nejrůznějším změnám. Cožpak loni a předloni nebyl váš život jiný? Nové změny vám mohou přinést nové životní příležitosti, možnost navázat nová přátelství, ale i přijmout novou odpovědnost.

"V tuto chvíli se cítíš tak, jak právě myslíš."
David D. Burns


Jak se cítíte teď v tuto chvíli, když čtete tyto řádky? Dobře, špatně, šťastně, smutně, znuděně, vystrašeně, znechuceně, vyčerpaně? Vaše myšlenky mají sílu změnit vaše pocity. Když se vám nelíbí to, o čem právě přemýšlíte, myslete na něco jiného - pak budou jiné i vaše pocity.

- Marie Hrušková -

Prázdninové zážitky

Holubov 2001, prázdniny se skauty Z letošního skautského tábora skautů a skautek holubovského oddílu přinášíme vyprávění Berušky - Barborky Ježkové (9 let), se kterým vyhrála táborové kolo o Táborového psavce 2001 v kategorii vlčat a světlušek.

Moje první hlídka
Když jsem měla mít moji první hlídku se světluškou Pájou, tak byla pořádná bouřka. Obě jsme se bály, ale naštěstí do deseti hodin bouřka přestala. Když jsme tábor obešly asi třikrát, tak jsme zjistily, že v chlapeckých stanech je podezřelé ticho. Nakonec jsme se dozvěděly, že někdo má přepadnout náš tábor a vplížit se do svého stanu a tak jsme byly pozornější.

Asi v jedenáct nám Hanka řekla, že slyšela něco šustit za stanem a tak jsme se tam šly podívat. Chvíli jsme nic neviděly, ale když jsme si posvítily na sněmovní tee-pee, tak jsme někoho viděly skrčeného u břízy. Nevěděly jsme, kdo to je a tak jsme si na něj posvítily ještě jednou, ale on už tam nebyl. Chvíli jsme nevěděly, co máme dělat, ale za chvíli jsme slyšely praskat větvičky ve křoví. Tak jsme šly dál po sluchu, až najednou se v křoví rozsvítila baterka. My jsme se málem rozesmály a divily jsme se, že ti podivní hosté jsou tak hloupí a rozsvěcují si baterku. Pak jsme je viděly běžet po louce a zjistily jsme, že je to Ferda a Komár.

Ale pak se nám ztratili z dohledu. Nakonec se Ferda do stanu dostal, ale Komár nám neutekl. A tak jsme byly rády, že jsme aspoň jednoho chytily.

- Beruška 1. dívčí skautský oddíl -

Holubov 2001, prázdniny se skauty Holubov 2001, prázdniny se skauty

Mladí hasiči z Třísova

Trávili jako každoročně jeden týden na chatě ve Frymburku.0 své zážitky se s námi podělil i jeden z účastníků tábora Michal Litvan (12 let). Mrzí mě, že jsem nemohl být na hasičské chatě celý týden, ale en tři dny. Byly to však dny soutěžní. A tak jsme se tam nenudili. Soutěžili jsme v plavání, v jízdě na šlapadle a v jízdě na surfovém prkně. Mně se líbily všechny soutěže, protože sem ve všech vyhrál. Ostatní mi vyprávěli, že předtím ezdili na motorovém člunu, a že se jim na hasičské chatě moc líbilo.

Holubov 2001, tábor mladých hasičů z Třísova

Slovo lékaře

Obezita

Problém, kterým se zabýváme každým rokem. A přesto stále slyšíme: Chtěla bych zhubnout, ale nevím jak. Obézní stále hledají zázračný prostředek, jak hojně jíst, málo se hýbat a přitom hubnout. A tak obézní jsou vynikajícím kšeftem pro nejrůznější firmy. Průmyslovou výrobou tabletek počínaje a nejrůznějšími časopisy konče. Obézní si rád počte, co dělat s nadváhou.

Ale vzít rady vážně? Co kdyby se dřel zbytečně! A tak jsou celkem úspěšné různé firmy nabízející nejrůznější více či méně neškodné tabletky na zhubnutí. Ano, to by bylo vynikající: hodně jíst, málo se hýbat a hubnout. A to přece tablety slibují! Nebo ne? Dá se při nich docela dobře ztloustnout, pokud nezměníme životosprávu! Nejkouzelnější je televizní reklama nabízející specielní termokalhoty, které si oblečeme, lehneme si na gauč a zhubneme. Zajímavý je i přístroj, kterým vleže na pohovce před televizí pomocí elektrické stimulace dráždíme svaly, aby se hýbaly bez naší vůle. Pokud má s ním někdo zkušenosti, byl bych rád, pokud by se o ně se mnou rozdělil.

Opět si musíme zopakovat, že obezita většinou není nemoc. Je dána nepoměrem přísunu a výdeje energie. Přesto je klíčovým faktorem nejrůznějších závažných i méně závažných onemocnění. Víme, že nám zkracuje a znepříjemňuje život. Těžko pak žádat po lékařích zázraky. Pořádně obézní člověk je dušný. Obtížně se hýbá pro dušnost a bolesti kyčlí a kolenních kloubů, které se rozpadají pod nepřiměřeným zatížením. Obezita zvyšuje nároky na kardiopulmonální systém přímo i nepřímo. Stoupá hladina tuků a cholesterolu v krvi, urychluje se rozvoj aterosklerózy se všemi svými důsledky v cílových orgánech. Vysoký krevní tlak, mozková příhoda s ochrnutím, srdeční infarkt, srdeční selhání, selhání ledvin ... S obezitou souvisí i porucha cukerného metabolismu se všemi důsledky opět přímého i nepřímého poškození. Zhoršení funkce mozku, urychlení aterosklerózy s veškerými následky ... Všechno víme. Jen je dobré si to občas zopakovat.

Obézních prý přibývá. Ale přibývá též těch, pro které zvýšený výdej energie se stává samozřejmostí. Od dětského věku přes zralý věk do důchodového věku se snažíme o více pohybu. A je vcelku jedno, zda je nám bližší běhání, jízda na kole, pěší turistika, plavání, fotbal, tenis atd. Pohybem nejen vydáváme energii, ale též si udržujeme pružnost a hybnost pohybové soustavy. Udržujeme si svou vitalitu a nezávislost na lékařích do vyššího věku.

O zhubnutí je napsáno mnoho publikací. A kdo chce pro to něco doopravdy udělat, snadno si najde k tomu literaturu. Po jejím prostudování se může poradit se svým lékařem, aby byl úspěšný. Já už zde připomenu jen heslovitě jednu z cest:

 1. Musíme si být vědomi vážného důvodu ke snížení váhy.
 2. Vhodné je pravidelné vážení za standardních podmínek.
 3. Nehladovíme! Jíme po 3 hodinách nepatrné množství s výrazným omezením příloh
  (na dávku jen půl rohlíku, půl krajíčku chleba, dvě kolečka knedlíku...)
 4. Jen zeleniny a ovoce si dopřejeme více.
 5. Prakticky vyloučíme cukr a tuky z potravy.
 6. Šetříme solí.
 7. Pijeme hodně neslazených tekutin bez alkoholu.
 8. Více pohybu.
 9. Vhodná soutěživost při kolektivním hubnutí (např. v rodině)
 10. Při větším hubnutí vhodný doprovod praktického lékaře.
A pro obézní bych dodal:
Využijme letní období, kdy je dost ovoce a zeleniny a kdy se přirozeně více pohybujeme. Zhubnutím zvýšíme nejen svoji nezávislost na lékařích, ale staneme se i společensky atraktivnějšími a osobně zdravějšími, vitálnějšími a spokojenějšími.

I to stojí za to!

-MUDr. Bohumír Šimek-

Přirodni rezervace Holubovské hadce

Přírodní rezervace Holubovské hadce a Přírodní památka Horní Luka

Přírodní rezervace Holubovské hadce Přírodní rezervace Holubovské hadce se nachází východně od obce Holubov a rozkládá se na severních a jižních svazích nad Křemžským potokem. Byla vyhlášena v roce 1972 a její výměra činí 15,68 ha. Nadmořská výška území se pohybuje v rozmezí 458 - 501 m.

Jedná se o komplex hadcových borů s výskytem vzácných druhů rostlin. Geologický podklad tvoří částečně serpentinizovaná ultrabazika (hadce), při okrajích území se vyskytují ortoruly. Hadce v této oblasti vykazují vysoký obsah hořčíku, niklu, chromu a kobaltu.

Dominujícím vegetačním typem na svazích s jižní expozicí jsou řídké hadcové bory, v nichž se vyskytují teplomilnější druhy. Stromové patro tvoří borovice lesní (Pinus sylvestris), ojediněle jsou vtroušeny i další dřeviny. V bylinném patře rostou nejčastěji kostřava ovčí (Festuca ovina, rostliny se sivě ojíněnými listy), bezkolenec (Molinia caerulea agg.), válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum), silenka nadmutá (Oberna behen), chrpa čekánek (Colymbada scabiosa), bělozářka větvitá (Anthericum ramosum), aj. Na skalkách se roztroušeně vyskytuje silně ohrožený sleziník hadcový (Asplenium cuneifolium). Mírnější severní svahy, kde hadec nevystupuje až k povrchu a kde jsou hlubší a humóznější půdy, pokrývají acidofilní bory, kde se ve stromovém patře vyskytuje častěji smrk ztepilý (Picea abies). V bylinném patře převažuje bezkolenec (Molinia caerulea agg.) nebo třtina rákosovitá (Calamagrostis arundinacea). Chybí zde teplomilnější druhy. Holubovské hadce jsou jednou z lokalit na jihu Čech, kde roste kriticky ohrožený hvozdík kartouzek hadcový (Dianthus carthusianorum subsp. capillifrons).

Kromě vzácných rostlin byl zde nalezen v nivě Křemžského potoka vzácný dravý plž sklovatka rudá (Daudeberdia rufa).

V rezervaci je od roku 1994 vytyčeno 5 trvalých ploch (velikost jedné plochy je 400 m2), na kterých se sledují změny vegetace.

Prstnatec listenatý, Dactylorhiza longebracteata Přírodní památka Horní Luka se nachází na severních svazích Kletě asi 0,5 km od obce Krásetín. Byla vyhlášena v roce 1996 a má rozlohu 6,41 ha. Chráněny jsou mezofilní a mokřadní louky a prameniště s výskytem vstavače májového a prstnatce listenatého.

Území leží v centrální části granulitového masívu, kde je rozšířen především slídnatý granulit.

V rezervaci převládají společenstva podhorských mezofilních luk s bohatou populací prstnatce listenatého (Dactylorhiza longebracteata). Dále se zde vyskytuje např. řebříček obecný (Achillea millefolium), psineček tenký (Agrostis capillaris), kostřava červená (Festuca rubra), trojštět žlutavý (Trisetum flavescens), medyněk měkký (Holcus mollis), třezalka skvrnitá (Hypericum maculatum), rozrazil rezekvítek (Veronica chamaedrys), kopretina časná (Leucanthemum ircutianum) aj. Význam mají i malá prameniště a mokřady na jižním úpatí se společenstvy vysokobylinných luk a ostřicovými porosty, ve kterých roste prstnatec májový (Dactylorhiza majalis).

Okraje mezofilních luk jsou porostlé krátkostébelnými trávníky s dominující smilkou tuhou (Nardus stricta). Floristicky je významné ochranné pásmo rezervace, kde se nachází bohatá populace všivce ladního (Pedicularis sylvatica) a prstnatce májového (Dactylorhiza majalis).

Literatura
Knížetová L., Rivola M., 1971: Floristický a bryologický ráz jihočeských serpentinitů. - Sborník Jihočes. Muz. v Českých Budějovicích, Přírodní Vědy XI: 50-55.
Jungbauer J., 1854: Flora des Schóningers im Blansker Walde. - Lotos. Prag. 245-247.


RNDr. Alena Vydrová
SCHKO Blanský les
Foto: Radek Janák, Alena Vydrová

Hasičské klání na holubovské návsi

Již podesáté se sjela hasičská družstva do Holubova, aby zde změřila své schopnosti v disciplíně "požární útok". Jak je již poslední dobou samozřejmostí, ale i nutností vzhledem k vyrovnanosti výkonů, časy měřila s přesností na setiny sekundy elektronická časomíra, zapůjčená Hasičským záchranným sborem v Českém Krumlově, která byla napojena na nástřikové terče. Časy dosahované nástřikem tj. naplnit do nádrže tolik vody, aby sepnul elektronický spínač. Soutěž je zařazena do seriálu soutěží "Jihočeské extraligy" a zároveň do Velké ceny okresu Český Krumlov. Tato skutečnost je pro nás jako organizátory závazná a klade značné nároky na organizačně technické zabezpečení soutěže.

Holubov 2001, hasičské soutěže Soutěž proběhla za výborného počasí v Holubově na návsi u hasičské zbrojnice. Přihlásilo se celkem 15 družstev, převážně z našeho okresu a dále z okresu Prachatice, České Budějovice a Jindřichův Hradec. Každé z družstev provedlo dva požární útoky. Lepší z nich tvořil pořadí v "Poháru starosty Obce Holubov" a součet dosažených časů pak tvořil pořadí v "Memoriálu Jana Vitka".

Potěšující je určitě skutečnost, že oba trvale putovní poháry pro vítěze neopustí hranice okresu, dokonce ani hranice obce. Výsledky obou soutěží byly následující:

O pohár starosty Obce Holubov:
1. místo Třísov „B" čas 22,87 s
2. místo Holubov čas 23,98 s
3. místo Lišov čas 24,26 s

Třísovští mají radost z dosaženého času a holubovští ze svého prvního vítězství v Memoriálu, na které museli čekat celých devět let.

Memoriál Jana Vitka:
1. místo   Holubov   čas 23,98 s   čas 24,44 s   součet 48,42 s
2. místo   Todně   čas 24,92 s   čas 24,27 s   součet 49,19 s
3. místo   Lišov   čas 24,26 s   čas 27,06 s   součet 51,32 s

Holubov 2001, hasičské soutěže

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří zabezpečili zdárný průběh soutěže a zvlášť starostovi panu Fraňkovi za několikaletou podporu nejen této soutěže, ale veškeré činnosti dobrovolných hasičů.

-Petr Sviták, starosta sboru dobrovolných hasičů-

Sport

Holubov 2001, fotbalové soutěže Sportovní klub Holubov pořádal 4. srpna 2001 tradiční fotbalový turnaj o putovní pohár SK Holubov za účasti oddílů:
Sokol Vlkov - účastník OP Táborska
TJ Vrábče - hraje III. třídu Českobudějovicka
FK Nová Ves - hraje III. třídu Českokrumlovska
a domácí SK Holubov, kteří hrají OP Českokrumlovska

Výsledky:
1. utkání SK Holubov - Sokol Vlkov 3 : 0
2. utkání TJ Vrábče - FK Nová Ves 3 : 1
utkání o 3. místo Sokol Vlkov - FK Nová Ves 3 : 1
finále SK Holubov - TJ Vrábče 2 : 1

Ve vloženém utkání zvítězila stará garda SK Holubov nad starou gardou JIP Větřní 5:0. Góly vstřelili: 3x M. Bohatý, 1 x L. Bušta a 1 x Jan Hůlka.

Hladký průběh turnaje ovlivnila negativně nepřízeň počasí. Již v předvečer turnaje, v pátek silně pršelo a se začátkem turnaje v sobotu od 13.00 hodin se opět dalo do hustého deště, což vydrželo prakticky po celý jeho průběh. Diváci se před deštěm ukryli ve stanu, kde se zároveň mohli i občerstvit, ale z fotbalu toho mnoho neviděli. Domácí SK Holubov potvrdil roli favorita turnaje a na silně podmáčeném trávníku si se svými soupeři, vcelku bez větších potíží poradil.

SK Holubov odehrál dva fotbalové turnaje také v měsíci červenci:
1. 7. v Nové Vsi, kde po výhře nad Vrábčí prohrál ve finále s Novou Vsí a obsadil tak druhé místo.
28. 7. ve Vlkově (nedaleko Veselí nad Lužnicí), kde po výsledcích Holubov - Dolní Bukovsko 4:0 a Holubov - Vlkov 3: 1, celkově zvítězil.

Holubov 2001, fotbalové soutěže

V měsíci srpnu absolvuje SK Holubov ještě turnaj v Plané u Českých Budějovic a to 11. 8. od 11.00 hodin a několik dalších přípravných utkání. Mistrovské soutěže začínají 1. kolem 25.8.01, kdy muži Holubova nastoupí na domácím hřišti od 16.30 hodin proti Vltavě B (Lipno).

Žáci SK Holubov mají v 1. kole volno. První utkání sehrají doma 2. 9. od 10.00 hodin proti FK Nová Ves.

- František Kroiher, prezident SK Holubov -

M L S Á N Í

Holubovský zpravodaj - mlsání, ilustrace Dnes jsem pro naše mlsání vybrala dva jednoduché a výborné moučníky:

ŠVÝCARSKÝ JABLKOVÝ KOLÁČ
20 dkg hladké mouky, 10 dkg moučkového cukru, 10 dkg másla , 15 dkg tvarohu, trochu mleté skořice a mírně osolit. Vypracujeme těsto, které necháme v chladu odpočinout a pak vyválíme a přendáme do tukem vymazané kulaté koláčové formy - vytvarujeme zvýšený okraj a těsto na několika místech propíchneme vidličkou. Mezitím si oloupeme a nahrubo nastrouháme asi půl kila jablek, pokapeme citrónovou štkvou, přidáme 2 lžíce cukru, vanilkový cukr, skořici a nastrouhané mandle, směsí pokryjeme koláč a pečeme dorůžova.

NEDĚLNÍ TVAROHOVÝ KOLÁČ
30 dkg hladké mouky, 20 dkg másla nebo rostlinného tuku, 20 dkg moučkového cukru, 2 vejce, půl prášku do pečiva - vypracujeme těsto, které vyválíme a přeneseme na vymazaný plech. Potřeme tvarohovou náplní a upečeme dorůžova. Náplň: 2 tvarohy, 2 vejce, 3 lžíce cukru, 1 vanilkový pudink, trochu rumu a trochu mléka, rozinky, ořechy a kousky hořké čokolády.

Přejeme Vám dobrou chuť
- MS -

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČILI

SOS otáčivému hledišti

Když se něco točí nebo jenom otáčí je to většinou v pořádku, je to známka toho, že tu něco funguje.
Od samého začátku sleduji s velkým zájmem boj kolem otáčivého hlediště v zámecké zahradě v Českém Krumlově. Již před časem jsem na toto téma psal, nechci se tedy opakovat. Jenom na doplnění.
Snaha zastavit otáčko a odstranit je, zdá se mi, že pramení ze závisti nebo dokonce nenávisti (obojí má k sobě někdy blízko).

Když už to tak musí být, že musí pryč ze zámecké zahrady, tak ať alespoň doslouží do konce své životnosti. To máme tolik peněz na vyhazování, že bychom museli zlikvidovat zařízení, které zatím funguje a přináší zisk a to nejenom finanční?
Nebo ho chce mít někdo na vlastní zahradě? Takovou scenérii nikdo nemá. Asi stále platí, že velká politika se nedělá na vesnici ani v Českém Krumlově, ale v Praze a možná ještě dál.

Petice za jeho záchranu, která právě probíhá, hovoří zcela jasně a rozumně. Petiční archy jsou k dispozici v prodejnách v Holubově a v Třísově. Tak jsem to podepsal pro záchranu otáčka. Někteří se mně ptají proč, co tomu říkám. To tomu říkám.

-Ivan Svoboda, kronikář-

S odpadem jsou starosti

Jistě mi v tomto dáte za pravdu. Likvidace odpadu vždycky stojí čas, práci ale i peníze. Vždyt sou na tom celé firmy zainteresovány. To se samozřejmě týká odpadového hospodářství ve velkém.

Ale řeknu vám, že starosti jsou i s odpadem malým, například u třísovské vodní nádrže. Věřím, že většina ji zná. Pamatuji si, co to dalo práce, toto dílo prosadit a realizovat.

A někteří jedinci, kteří přijedou nebo přijdou se vykoupat, zanechávají po sobě hodně odpadků. Tyto odpadky většinou volně pohazují a vítr je pak zanese až do vody. Jsou ovšem i jedinci, kteří jsou tak "ukáznění", že svůj odpad nacpou do trávy, pod lavičky, někteří i pod dlažbu na ochozu, jiní jej donesou až k autu a pak odhodí do blízkého lesíka.

To, že tam není odpadkový koš ještě nikoho neopravňuje k tomu, aby se choval jako prasátko. Vždyt slušný člověk, když si přinese nebo přiveze svačinu, tak si snad i odnese papír nebo lahev a vyhodí ji doma.

A není to jen problém nádrže v Třísově, ono to dole na železniční zastávce nebo pod lanovkou na Kleť je úplně stejné.
Sakra lidi, mějte rozum a neblbněte. To je pořád řečí jak to v té západní Evropě mají krásné, čisté a upravené. Copak jsme nebo chceme být horší?

-Ivan Svoboda-

UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme čtenáře, že z důvodu zájmu dojíždějících , studentů a učňů, kteří sou během týdne na internátech se od září 2001 mění výpůjční doba naší obecní knihovny ze čtvrtka na pátek od 15.00 do 18.00 hodin.

Renata Petříková, knihovnice


Další informace :
Chráněná krajinná oblast Blanský les
Kleť
Lanová dráha Kleť


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Holubov

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Zodpovědný redaktor: Zdeněk Hořejší
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 20. srpna 2001 : TOPlist 0