ARCHIV 2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Holubovský zpravodaj - hlavička - 2002

Informační měsíčník Obecního úřadu v Holubově

Červenec 2005 - Číslo 7 - Ročník 11

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (950 kB)Zpráva z jednání zastupitelstva obce

Zpráva z jednání zastupitelstva obce, které se konalo 30. 6. 2005.

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo: Holubov 2005, dokončení rekonstrukce střechy na Mateřské škole Holubov

Další informace:

- Jaroslav Franěk, starosta obce -


Upozornění

Upozorňujeme všechny obyvatele, chataře a chalupáře, že kontejnery na tříděný odpad jsou pouze na tříděný odpad (sklo, plasty a papír) a není možné, aby zde byl odkládán domovní odpad z odpadkových košů ani velkoobjemový odpad. Takový odpad technické služby nevezmou jako odpad tříděný a obec musí za jeho likvidaci platit. Máme přehled, že je stále mnoho rodin, které žetony nekupují vůbec nebo jen symbolicky. Myslím, že žetonový systém je spravedlivější, ale bohužel pokud se situace v ukládání odpadu nezlepší, budeme nuceni přistoupit na systém paušálního poplatku.

70. výročí založení SDH Krásetín

Znak Sboru dobrovolných hasičů, logo V sobotu 2. července 2005 oslavil Krasetín výročí založení hasičského sboru. Před 70-ti lety dne 20. 6. 1935 se sešli v Krásetíně v hostinci U Basářů krásetínští členové hasičského sboru Holubov a byl zvolen výbor hasičského sboru Krasetín ve složení:

starosta - Haidler Jan, jednatel - Frojda František, náčelník - Vitek František, náměstek náčelníka - Anderle Čeněk.

Do výboru byli dále zvoleni Paleček Tomáš, Kudláček František (č. 12), Dítko František, Anderle František majitel hostince a Novák Matouš (Jiřička).

Letošní oslava proběhla za účasti občanů Krasetína, Holubova, Třísova a hostů z blízkého i vzdálenějšího okolí. V 15 hodin byla na návsi uctěna památka krasetínských občanů popravených nacisty za druhé světové války. Zazněla státní hymna, u pomníku byl položen smuteční věnec a starosta obce pan Jaroslav Franěk krátce připomenul události z roku 1942.

Holubov 2005, 70. výročí založení SDH Krásetín Dále probíhal program slavnosti v pivním stanu před hostincem U Kuchařů. Byla připomenuta činnost sboru za uplynulých 70 let. Za hasičský sbor Krasetín promluvil pan František Zaibl. Následovaly projevy pozvaných zástupců hasičských sborů. Promluvil ředitel HZS Český Krumlov pan Pavel Vejvara, pan František Veis za SDH Třísov, pan Jan Vitek za Okresní sdružení dobrovolných hasičů a za SDH Holubov. Starosta obce pan Jaroslav Franěk pochválil krasetínské občany za aktivní přístup při letošních opravách vodní nádrže a obnovení hřiště a popřál jim do další činnosti mnoho úspěchů.

Minutou ticha byla uctěna památka všech členů sboru, kteří zemřeli v posledních 70 letech a aktivního člena SDH Krasetín pana Jana Neubauera, který zemřel krátce před slavností.

Krasetínští hasiči se podílejí na veškerém dění v obci. Například v letošním roce mají za sebou práce dost a dost. Podílejí se na úklidu veřejných prostranství v obci, jarním úklidu návsi apod. Letos byla zbourána léty poškozená autobusová čekárna, byla opravena požární nádrž - koupaliště. Hasiči pracovali na výstavbě hřiště u koupaliště a na úpravě okolí koupaliště. Tím práce sboru zdaleka nekončí. Práce je a bude stále dost.

Holubov 2005, 70. výročí založení SDH Krásetín SDH Krasetín děkuje starostovi obce panu Fraňkovi za aktivní pomoc při přípravách slavnosti, dále ZD Křemže a Pekárně Srnín za sponzorské dary, které významně přispěly k úspěchu akce. Děkuje pracovníkům technických služeb Křemže za postavení stanu a myslivcům z Krasetína za profesionální instalaci tanečního parketu. V neposlední řadě hasiči z Krasetína děkují hostinskému panu Miloši Valentovi, jeho ženě Aleně a jejich pomocníkům, bez jejichž obětavé práce by závěr slavnosti nebyl tak hezký, jako byl. Po ukončení oficiální části slavnost pokračovala taneční zábavou v pivním stanu. Pěkně hrála Lesanka z Prachatic. Zábava pokračovala do pozdních nočních hodin a ti nejvytrvalejší přivítali nádherné ráno pod Kletí.

- WJ -

Holubov 2005, 70. výročí založení SDH Krásetín Holubov 2005, 70. výročí založení SDH Krásetín

Poznámka redakce: pro ilustraci předkládáme staré fotografie hasičského sboru Krasetín, které nám zapůjčil pan Václav Klimeš z Holubova. Mnozí z vás tam jistě naleznou své předky.

Holubov 2005, 70. výročí založení SDH Krásetín, hasičský sbor Krásetín, historické foto Holubov 2005, 70. výročí založení SDH Krásetín, hasičský sbor Krásetín, historické foto

Poznávejme plemena psů

DLOUHOSRSTÝ VIPET

Historie plemene vipet je hodně dlouhá. Toto plemeno je známé ve své krátkosrsté formě. Existuje již také jeho dlouhosrstá forma, která není zdaleka tak rozšířena a není ještě oficielně uznána FCI. Určitě se tak brzy stane, poněvadž jeho obliba pomalu ale jistě stoupá. Otcem této dlouhosrsté formy vipeta je Američan Walter Wheeler. U jednoho chovatele si všiml ve vrhu krátkosrsté feny chlupatého štěněte, se kterým nebyl chovatel nadšen a chtěl se jej zbavit za každou cenu.

Pan Wheeler si tohoto chlupáče ihned vzal a později si pořídil ještě další jedince z linií, ze kterých vznikl dlouhosrstý vipet. Zakladatelkou chovu byla britská šampionka nejlepší fena 5O. let. Právě ona byla dlouhosrstá, ale před každou výstavou byla ostříhána, ovšem geny pro chlupatá štěňata měla v sobě a to bylo důležité. Pan Wheeler začal s chovem naplno v roce 1957 a zasloužil se také o to, že byla založena Asociace dlouhosrstých vipetů.

Plemena psů - Dlouhosrstý vipet V r. 1986 byl vypracován a schválen i standard tohoto plemene. Do Evropy se první jedinci dostali až v r. 2000, ani ne tak pro chov, ale jen pro radost. V r. 2002 se podařilo dovézt dvě březí feny, které přivedly na svět 9 potomků a následně byli importováni i dva samci. V současné době je v Evropě 3O jedinců tohoto plemene, z nichž někteří jsou i u nás v republice. První fena byla do naší republiky dovezena v r. 2002 a byl schválen chov tohoto plemene a plemeno bylo zařezeno do Klubu chovatelů chrtů. První vrh, který se narodil u nás v roce 2004 v chov. stanici Beami 'Sahrak. V republice zůstali 4 psi a jedna fena. Spolu s importovaným psem u nás zatím žije pouze 10 jedinců tohoto líbivého plemene.

Plemena psů - Dlouhosrstý vipet Dlouhosrstý vipet je samozřejmě také dostihovým psem, běhá velmi dobře coursing a hlavně je velmi milým společníkem.

Péče o srst není složitá - stačí česat 1x týdně, koupeme jednou za dva měsíce v létě a v zimě omezíme na minimum.

Je to pes aktivní, velmi rád běhá na volném prostranství, rád závodí, ale musíme počítat s tím, že je lovec jako každý chrt a určitě se rád pustí za zvěří, když ji uvidí. Jako každý chrt hledá očima, nikoliv nosem.

Dobře se snáší s jinými psy a dobře snáší soužití ve smečce. K cizím psů je nedůvěřivý, ale nevyvolává konflikty a rvačky. Je velmi inteligentní a rychle se učí. Miluje svou rodinu, nemůže žít venku u boudy, pouze se svou rodinou v bytě, nebo v domě se zahradou, což je ideální. Je citlivý na křik, špatné zacházení. Potřebuje lásku, něhu, porozumění, teplo domova, kde žije a hlavně pohyb.

Měla jsem možnost se s tímto pejskem seznámit při coursingové soutěži. Je nejen bezvadným sprinterem, ale také krasavec a velmi milý společník. Určitě se chov těchto psů rozšíří a najde si mnoho milovníků a obdivovatelů, jako jeho druhá krátkosrstá forma.

- Květa Pavčíková -

Fotografie jsou převzaty se svolením Kennel Beami Šahrak z www.chrti.com/beami.

Slovo lékaře

Akutní riziko srdečního infarktu

Většinou se zde zabýváme dlouhodobými riziky srdečního infarktu. Ty už všichni místní dobře znají. Dnes si přečteme něco o bezprostředních rizikových faktorech, které bývají "spouštěčem" rozvoje tohoto onemocnění.

Tito "spouštěči" fungují přes aktivaci vegetativního nervového systému do převahy sympatiku. Tím dochází ke zrychlení srdeční činnosti, ke zvýšení krevního tlaku, ke zvýšení stažlivosti srdečního svalu a to vše vede ke zvýšené spotřebě kyslíku v srdci. A ta část srdce, která při těchto zvýšených nárocích má přísun krve z nejrůznějších důvodů omezen, trpí nedostatkem kyslíku až může propadnout nekróze (rozpadu svalu).

Nejčastějším bezprostředním rizikovým faktorem je nepřiměřená fysická námaha. Opravdu velká fysická námaha předchází srdečnímu infarktu jen v 6 %, zatímco mírná nebo jen středné intenzivní fysická aktivita bývá "spouštěčem" téměř ve 30 %. Tento zdánlivý paradox je dán tím, že dnešní člověk těžkou fysickou zátěž prakticky nemá, a tak již běžná fysická aktivita může být pro něho nadměrná. Bezprostřední riziko infarktu po nepřiměřené námaze stoupá u trénovaných dvakrát a u netrénovaných stokrát.

V 8 % je "spouštěčem" infarktu nadměrná konzumace jídla a v 7 % je to emocionální stres, který se uplatňuje více u žen, a jeho zdrojem mohou být přírodní, válečné nebo teroristické katastrofy. Meteorologický stres je uváděn jako "spouštěč" ve 4 % a v 1 % infarktů je "spouštěčem" sexuální aktivita. Abychom nevyvolali panický strach před pohybem povšechným i sexuálním, dlužno dodat, že pravidelná sexuální aktivita i pravidelná tělesná zátěž jsou prevencí infarktu z dlouhodobého hlediska i přes bezprostřední rizikovost u limitovaného člověka. Pro sexuální aktivitu se tato bezprostřední rizikovost týká jednoho z milionu zdravých.

- MUDr. Bohumír Šimek -

Zahradní slavnost podruhé

MŠ Holubov 2005, slavnostní rozloučení s předškolními dětmi Školní rok uběhl jako voda a je tu opět červen. Měsíc, kdy každoročně jezdíme na výlet, oslavujeme Den dětí, opékáme buřtíky, soutěžíme na naší školní zahradě. Nakonec přichází slavnostní rozloučení s předškolními dětmi.

Už od první schůzky s rodiči bylo jasné, že se bude konat zahradní slavnost. Asi dva týdny před "událostí" jsme se sešli s rodiči a domluvili se na organizaci celé akce. Bylo potřeba zajistit nápoje, připravit občerstvení, postarat se o ohniště a napéci sladké a slané pečivo.

MŠ Holubov 2005, slavnostní rozloučení s předškolními dětmi Pan starosta Jaroslav Franěk nám opět zajistil pivní stan ze Křemže. Na nás učitelkách bylo vymyslet pro děti pěknou věc - jako památku na MŠ. Zvítězil nápad v podobě trička, kde bude jejich fotografie a jména spolužáků. Každým rokem dostanou i obrázkovou knihu a fotografii všech předškoláků.

MŠ Holubov 2005, slavnostní rozloučení s předškolními dětmi Ve středu ráno nás postrašilo počasí, protože kolem půl osmé se spustil prudký déšť. Naštěstí se rychle vypršelo a celý den svítilo sluníčko. Pan Brom s jeho hudebním programem se postaral o pěknou zábavu, soutěže i tanečky. Všechny děti se dostatečně vydováděly na školní zahradě, kde proháněly kolotoče, využily pískoviště, průlezky a houpačky. Zábava prostě vládla celou školní zahradou. Ve stánku s pitím a dobrotami, kde s velkým nasazením, elánem, obsluhovaly maminky Kamila Stará a Jana Klinklová, bylo stále živo - vydávaly dětem dobroty "na kartičky", podávaly limonády, kávu. O doplňování stolů ve stanu pečivem se staraly maminky Helena Čížková, Martina Churanová a Jitka Nováková. Později odpoledne se opékaly buřtíky. O oheň a opékání se starali tatínkové p. Ondrák, Churan a Strnad.

Paní Dolejší a Honetschlägerová zajistily už připravené dříví na oheň. Aby bylo na zahradě čisto se postaral p. Piksa přidělanými pytli na odpadky. Krásnou kasičku na dobrovolné vstupné vyrobili manželé Novákovi. Ostatní rodiče se zapojili tam, kde bylo potřeba. Všem, kdo se podílel na zdárném průběhu zahradní slavnosti patří poděkování. Slavnost, kdy se se školkou loučilo 16 dětí, se líbila a my přejeme budoucím prvňáčkům, aby se jim ve škole líbilo.

MŠ Holubov 2005, slavnostní rozloučení s předškolními dětmi MŠ Holubov 2005, slavnostní rozloučení s předškolními dětmi

- Jana Jungbauerová a Hana Bezděková, učitelky MŠ Holubov -

M L S Á N Í

Holubovský zpravodaj - mlsání 2, ilustrace Je čas prázdnin a lesy plné borůvek, jahůdek a malin, pokud nechcete dělat klasický kynutý koláč, nabízím typ na lehké, letní ovocné moučníky a jednu rychlou večeři.

Pohádka lesní víly

6 žloutků ušleháme s 6 lžícemi práškového cukru do pěny a přidáme 2 lžíce oleje, 5 lžic polohrubé mouky, 3 lžíce kakaa, půl prášku do pečiva a sníh z 6 bílků. Těsto vlijeme do vymazaného a vysypaného plechu a upečeme piškot.

Na vychlazený piškot poklademe krém, který připravíme z ušlehané šlehačky, do které vmícháme 1 tvaroh a 1 zakysanou smetanu a čerstvé borůvky dle chuti, můžeme přidat i červené lesní jahůdky.

Celý moučník uzavřeme červeným dortovým želé s příchutí lesních jahod a dáme vychladit. Je to výborný osvěžující moučník.


Meruňkový koláč

30 dkg hladké mouky, 15 dkg másla, 7 dkg moučkového cukru, 2 žloutky, 3 lžíce smetany, lžička citrónové šťávy, špetka soli.

Vytvoříme těsto, které dáme do ledničky chvíli odpočinout.

Těsto vyválíme, poklademe vypeckovanými meruňkami (výborný je i s višněmi) a posypeme drobenkou.


Plněné papriky netradičně

Náplň si připravíme z 1 krabičky taveného sýra, 10 dkg šunkového salámu, 3 vajec, strouhanky na zahuštění. Osolíme, přidáme polévkové koření, paštiku a petrželku a naplníme papriky. Vložíme do pekáčku, pokapeme máslem, podlijeme nepatrně vodou a dáme péct. Podáváme s vařenými brambory nebo jenom s pečivem a tatarkou či dresingem.


Dobrou chuť přeje
- MS -

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

K VÝZNAMNÉMU ŽIVOTNÍMU JUBILEU BLAHOPŘEJEME

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČILI

Historie léčby cukrovky

Nejstarší popis cukrovky je starý asi tři a půl tisíce let a popisuje zmnoženou tvorbu moči. V pátém století našeho letopočtu ji indičtí lékaři označují jako "medová moč". V druhé polovině 18. století je v Anglii prokázán cukr v moči. Na počátku 19. století ve Francii je prokázáno, že v moči přítomný cukr je glukóza.

V roce 1889 je v Německu zjištěno, že se cukrovka rozvine u psa, kterému odstraníme slinivku břišní. O čtyři roky později francouzští lékaři uvádějí cukrovku do souvislosti s ostrůvky buněk ve slinivce břišní, které byly pojmenovány podle německého lékaře Langerhanse, a záhy byl z nich izolován insulin ovlivňující hladinu cukru v krvi. V roce 1922 jsou v Americe léčeni první diabetici přírodním insulinovým výtěžkem a u nás jsou první pacienti léčeni již v roce následujícím.

V roce 1926 je poprvé vyroben insulin a od roku 1936 se užívají insuliny s prodlouženým účinkem. Teprve v roce 1955 známe složení molekuly inzulínu a objevují se v praxi první tablety na cukrovku. Od roku 1986 se insulin připravuje nejpřirozenějším způsobem. Vyrábí jej bakterie, kterým byla do jádra včleněna lidská genetická informace tvorby insulinu.

A výzkum letí dál. Usilujeme o trvalé a plynulé zásobování diabetiků insulinem dle aktuálních potřeb pacienta formou intensifikovaného léčebného režimu, formou insulinových pump a sleduje se možnost využití kmenových buněk i v diabetologii k náhradě poškozených buněk Langerhansových ostrůvků.

- MUDr. Bohumír Šimek -

70 let SDH Třísov

pokračování

Znak Sboru dobrovolných hasičů, logo Ustavující schůze Sboru dobrovolných hasičů v Třísově se konala dne 29. prosince 1935 od 19:30 hodin v hostinci "U Kavěnů". Schůze byla zahájena osadním starostou bratrem Janem Šimkem, který zastoupil nemocného předsedu přípravného výboru Matěje Bínu. Bratr Urban přečetl výměr zemského úřadu o schválení spolkových stanov, promluvil o významu a důležitosti hasičského sboru. Připomenul, že tento nově ustavený sbor bude takový, jak si jej sami utvoří, apeloval na členy, by povinnosti hasičské řádně plnili. Bratr Pešl vyzdvihl krásnou ideu hasičskou a upozornil, by všichni byli řádnými a obětavými členy.

Volba činovníků sboru byla provedena aklamací. Starostou byl zvolen Honetšlégr Matěj (u Podracků) čp. 20, který volbu přijal a ujal se ihned řízení schůze. Náčelníkem byl zvolen dlouholetý náčelník sboru Holubov Pešl Karel čp. 53. Náměstkem náčelníka pak Bárta Jan čp. 2 a vzdělavatelem Švamberk Štěpán čp. 22.

Dále byl zvolen výbor ve složení Urban František, Vais Václav, Pecka František a Fučík Jan. Náhradníky byli zvoleni Hončík Václav a Švarc Tomáš. Revizoři účtů: Šimek Jan, Cába Jan. Smírčí soud: Kouba Jan, Bína Matěj čp. 12, Tvaroh Tomáš. Náčelník samaritní Šturma Josef, četař Pecka František, dozorčí náčiní Svoboda Václav čp. 57 a kronikář Bína Matěj čp. 15. V průběhu roku byla volba doplněna o trubače Bínu Matěje čp. 12 a cvičitele žactva Stropka Vojtěcha. Poté byl vykonán slib všemi přítomnými činnými členy podáním ruky bratru náčelníkovi. Slíbili, že "chcou dle stanov své povinnosti hasičské v každé době řádně vykonávat".

Dalším bodem programu bylo stanovení členských příspěvků. Bylo usneseno, že činní členové nebudou platit nic, přispívající pak 5 Kč. Pro začátek byla ihned provedena dobrovolná sbírka, která vynesla 94 Kč. Ku konci schůze bratr náčelník Pešl nabádal všechny členy k obětavé práci, by tento nově ustavený sbor rostl a sílil a byl opětně vzorem jako dosud sbor Holubov. Bratr vzdělavatel Švamberk upozornil členy na ukázněnost a vzájemné pochopení. Schůze byla starostou ukončena provoláním zdaru v další činnosti sboru.

V prvním roce činnosti konal sbor jednu valnou hromadu, dvě schůze členské, pět schůzí výborových a jednu sborovou školu. Dále pak jedno poplachové cvičení, dvě cvičení se stříkačkou, dvě cvičení pořadová a jedno společné pořadové v Holubově. Průměrná účast členů se pohybovala kolem 75 %. Byla pořádána masopustní zábava a sborová slavnost spojená s poplachovým cvičením. Výnos těchto akcí činil 920,10 Kč. Sbor zakoupil ze svých prostředků 15 ks blůz a opasků v ceně 959,75 Kč.

Pro zajímavost uvádím, hudba na posvícení (drželo se dva dny) stála 550 Kč, vstupné 3,50 a 3 Kč. Byly pořádány oslavy na počest 28. října společně s Holubovem a Krásetínem u pomníku padlých v 1. světové válce v Holubově. Dále sborové slavnosti v Krásetíně a oslavy 28. října v Českém Krumlově. Sbor se zúčastnil župního hasičského sjezdu ve Chmelné a slavnosti předání stříkačky ve Stupné. Ke konci roku 1936 činil stav členů 32 činných, 2 ženy a 19 přispívajících. Ze zápisů o schůzích je patrno, že sbor úzce spolupracoval s utvořeným "Ochotnickým spolkem Vltavan", který vyvíjel v osadě bohatou divadelní činnost.

V roce 1937 se členové sboru zúčastnili záchranných prací na lávkách u potoka k Dívčímu Kameni. Dne 22. srpna odpoledne byla pořádána sborová slavnost, která se konala v zahradě hostinského Honetšlégra Václava s večerním "věnečkem" v sále. Vstupné do zahrady a do sálu bylo po 3 Kč, jednotné pak 5 Kč. Sbor se dále zúčastnil oslav 50. výročí založení hasičského sboru v Křemži, slavnosti svěcení stříkačky v Plešovicích a v Českém Krumlově. Na členské schůzi v říjnu bylo jednohlasně usneseno ustavit družinu žáků, žákyň a dorostu. Vedením byl pověřen Urban František, za cvičitele žáků byl navržen Stropek Vojtěch, za cvičitele dorostu pak Štěpka Václav. Sboru byla z hasičského zemského věcného fondu udělena podpora ve výši 7 000 Kč. Od spořitelního a záložního spolku (kampeličky) v Křemži pak obdržel 500 Kč.

V činnosti sboru v roce 1938 je mimo jiné uvedeno: Dorostenci se pod vedením Václava Štěpky zúčastnili župního sjezdu v Holubově, kde předvedli ukázku s bouracími háky. Dorostenky, vedené Boženou Honetšlégrovou předvedly cvičení s pochodněmi a Vojtěch Stropek se svým žactvem cvičení prostná a se sekyrkami. Dále se členové sboru zúčastnili okrskového sjezdu v Křemži a slavnosti svěcení stříkačky v Rájově. Dne 7. března byla pod vedením jednatele Františka Urbana pořádána "Vatra" k uctění 86. narozenin presidenta Masaryka s proslovem a recitačním programem.

V dubnu bylo na členské schůzi jednáno o účasti sboru při slavnosti 1. máje v Českém Krumlově. Vzhledem k vyhroceným poměrům v pohraničí a situaci s Němci bylo apelováno na co největší účast ve stejnokrojích a "korporativně". Bylo usneseno zaplatit bratrovi Štěpkovi 40 Kč, který přislíbil, že tam všechny členy dopraví. Dne 11. září byl zorganizován "sraz" sboru za účelem fotografování členů do pamětní knihy. Při této příležitosti složili noví členové sboru slib.

V roce 1938 bylo také započato s úpravou cvičiště "V Doubí" pod lípou. V těchto místech byly obdobné valy, jaké jsou nad cestou u lípy, zarostlé lískovými keři. S uvolněním pozemku pro potřeby sboru souhlasili jeho vlastníci - tzv. "starousedlí". Na každé schůzi se v průběhu roku jednalo o nutnosti vybavení sboru motorovou stříkačkou. Jednalo se o možnosti zakoupení stříkačky od sboru Český Krumlov. K dohodě v roce 1938 nedošlo, zejména pro nedostatek finančních prostředků.

Stav členů ke konci roku činil 36 členů činných, 21 přispívajících, 5 žen, 8 dorostenců, 9 dorostenek, 13 žáků a 13 žaček - celkem 105. Okupace našich pohraničních území, ke které došlo dne 30. září 1938, byla uvedena v zápise o činnosti sboru následovně: "Vlivem politických událostí v našem státě v roce 1938, kdy jsme byli nuceni vydati naše historické hranice státu, byla i naše spolková činnost tím omezena".

- pokračování -

Vážení občané, závěrem mi dovolte, abych Vás jménem Sboru dobrovolných hasičů v Třísově co nejsrdečněji pozval na tradiční "Posezení pod kaštany", které se bude konat v sobotu 30. července 2005 od 19:00 hodin. Vstupné 50 Kč, bohatá tombola, občerstvení. K tanci a poslechu bude hrát kapela "Doubravanka".

- František Veis -

Co nás baví - Zprávy ze školy

"Les ve škole - škola v lese"

ZŠ Holubov 2005, Lesní setkání na Křivoklátě LESNÍ SETKÁNÍ

Školní ekologické projekty jsou v České republice realizovány již řadu let. Za tu dobu se v mnoha školách zabydlely a staly se přirozenou součástí školní i mimoškolní výuky. Školní projekty představují jednu z alternativních metod vyučování. Projektem v tomto smyslu rozumíme činnost konanou s určitým záměrem, cílem, která přináší konkrétní výstupy.

Oblíbený projekt Sdružení Tereza "Les ve škole - škola v lese" letos probíhal již šestým rokem a účastnilo se ho 220 škol (z toho 166 začínajících a 54 pokračujících). Naše škola se tomuto projektu věnuje tři roky a práce na projektu děti stále baví. Každoročně probíhá soutěž o nejlepší zprávu, jejíž vítězové se mohou zúčastnit třídenní expedice na místo se zajímavými lesy. Celoročnímu dětskému snažení naší malé školičky se letos dostalo opět ocenění v soutěži a odměnou byla účast na Lesním setkání na Křivoklátě.

Pět zástupců ZŠ Holubov dostalo důvěru ostatních a mohli jsme vyrazit do světa. Výsledky soutěže jsme tentokrát už znali, a proto jsme si cestování i pobyt více užívali. Při návratu zpět děti objevily hračky, které měly sbaleny pro případ dlouhé chvíle. Vůbec je nepotřebovaly, protože pro rozmanité zábavné činnosti jim na nudu nezbyl čas. Přivezli jsme si další diplom a chystáme se na další práci na projektu, který bude věnován tématu "Les a půda".

Úspěchy v práci na projektu mohly vzniknout jenom díky podpoře vedení školy a celého školního kolektivu. Děkujeme.

- Celá školní družina ZŠ Holubov -


POSTŘEHY Z EXPEDICE

ZŠ Holubov 2005, Lesní setkání na Křivoklátě Vstávala jsem v pět ráno, i když jsem se měla vzbudit až v půl šesté. Ale já jsem nemohla usnout z toho těšení. Když mě mamka přišla vzbudit, už jsem byla dávno oblečená. Nastalo velké napětí, tak jsem se rozloučila s mamkou, s Jessicou jsem se rozloučila, když spala a taťka mě odvezl na nádraží.
- Manu -

15. června ve čtvrt na sedm jsme se sešli na nádraží v Holubově. Přišla se s námi rozloučit paní učitelka Bodláková, která každému přinesla talisman na krk. Potom přijel vlak a jeli jsme směrem České Budějovice - Praha. V rychlíku jsme si vyprávěli příběhy. Po chvilce, co jsme vyjeli z Č. Budějovic, všichni vytáhli svačinu. Za dvě a půl hodiny jsme byli v Praze. Pak jsme jezdili metrem sem a tam. Dokonce jsme si spletli směr a jeli na opačnou stranu, ale naštěstí to dobře dopadlo. Jedna paní v metru dokonce znala Holubov a že je to blízko Křemže.
- Marta -

Vystoupili jsme na hlavním nádraží. Uložili jsme si velké batohy a šli se kouknout na Chrám sv. Víta. Hradní stráž vypadala jako sochy. Chrám byl obrovský a u chrámu byl velký žulový sloup. Navštívili jsme také Orloj. Viděli jsme jak kohout kokrhal a jak se apoštolově hýbali. Viděli jsme i Staroměstské náměstí, sochu Jana Husa, Národní muzeum. Byli jsme na Karlově mostě, viděli jsme zlatou střechu Národního divadla, Vyšehrad. Nejhorší ale bylo, že lilo jako z konve.
- Manu -


PREZENTACE NAŠÍ PRÁCE

ZŠ Holubov 2005, příspěvek do Televize Srdíčko Byli jsme moc nervózní. Z družstva jsme si měli vybrat zástupce. My jsme si vybrali Jéňu. Ten vylosoval pořadí tři. Nejsrandovnější příběh měla Manulka, všichni se moc smáli, protože říkala pořád chcípli. Myslím si, že se nám to dost povedlo.
- Marta -

Když se všichni navečeřeli, nastala prezentace škol. Z naší skupiny vyslali za zástupce mě. Z pytle jsem vylosoval číslo tři. Ta trojka znamenala, že se budeme prezentovat jako třetí. Jedna škola měla pro všechny křížovku o vodě. Potom jsme hráli hru Kyneš. Jak se hraje, to se mi už na papír nevešlo.
- Jéňa -

V Křivoklátských lesích roste několik stromů, které u nás nerostou. Je to například jeřáb břek, jehož list si můžeme splést s javorem a ještě mnoho dalších stromů.
- Anežka -

Celodenní výlet se uskutečnil 16. 6. v Křivoklátských lesích. Mysleli jsme si, že zase půjdeme trasu dlouhou přes 20 km. Byli jsme překvapeni, když nám pan lesník řekl, že půjdeme méně než patnáct kilometrů. Lesník nás doprovázel celou cestu. Měli jsme mnoho zastávek.
- Marta -

Výletem nás doprovázel pan ing. Pecha, vedoucí Lesní správy Křivoklát. Ukazoval nám různé rostliny, stromy a stopy. Při cestě jsme hráli různé hry. Nejhezčí místo bylo, když jsme přišli na skálu a tam jsme viděli, jak letěli dva čápi, ale černí! Pan lesník řekl, že na té skále byla dřív sopka. Proto bylo kolem tolik stejných kamenů. Na té skále rostl jeřáb muk. Viděli jsme ze skály Berounku a jehličnatý les. Pan lesník našel lebku muflona. V potoce jsme lovili živočichy.
- Manu -

Vstávání bylo na nás, tedy přesněji řečeno, ranní budíček byl na nás. V osm hodin byla snídaně. Na snídani jsme měli mít láhev na pití. No zkrátka, šli jsme na celodenní výlet a tam jsme si museli do něčeho dát pití. Ještě jsme si zahráli hru a potom jsme vyrazili.
- Jéňa -

Rozloučení s Emilovnou, kde jsme bydleli, bylo těžké. Protože jsem si říkala, že tohle krásné místo už nikdy neuvidím. Sbalili jsme si, potom jsme šli ještě naposled do jídelny. Iva s Lenkou (naše vedoucí) nám daly přihlášku do Klubu Tereza. A už jsme seděli v autobuse. V duchu jsem si řekla: Ahoj krásná Emilovno! A jeli jsme.
- Manu -

ZŠ Holubov 2005, ukončení školního roku s melouny věnovanými panem Jiřím Pelechem 17. 6. ráno jsme se šli po snídani sbalit. Přijel autobus a odjeli jsme na hrad Křivoklát. Prováděla nás paní průvodkyně, viděli jsme například: knihovnu, mučírnu, hradní kapli, kde byl oltář z jediného kusu dřeva a nebyl použit ani jediný hřebík, nádvoří, železnou pannu, do které se dala dívka. Byla tam uvězněna po tři dny, aby jí bodáky rozpíchaly kůži a vyteklo z ní co nejvíc krve.
Křivoklát se jmenuje proto, že byl postaven nakřivo, nebo že tam dřív byly nízké stromy. Z hradu jsme odjeli do budovy Lesů ČR, kde jsme se naobědvali. Náš třídenní výlet na Křivoklátsku byl u konce a my jsme odjížděli autobusem, směr Praha.
- Marta -

Na hrad Křivoklát jsme přijeli autobusem. Viděli jsme knihovnu, mučírnu, hladomornu, severní křídlo atd. Doprovázela nás paní, která nám říkala o každý věcičce. Chudák hrad, prý několikrát vyhořel. Hry. Je! Her bylo tolik: Kyneš, poraď se s koněm, najít strom, lovení lidí, šli jsme ve tmě do lesa a měli jsme plnit úkoly, chytání živočichů, kouknout se na přírodu trubičkou (vyplňovali jsme křížovku a pexeso), vydra a rybičky, kluci hráli fotbal.
- Manu -

Děkujeme panu Jiřímu Pelechovi, který věnoval dětem naší základní školy na ukončení školního roku melouny, o tom, že jim chutnalo, není snad pochyb.

- Jaroslava Němečková, vychovatelka ŠD -

Dokonalý letec

Rorýs obecný, ilustrace - Pavel Jakeš Snad každého potěší, spatří-li počátkem dubna zakroužit nad střechami první vlaštovku. Tu první brzy následují další a když se k nim později přidají i jiřičky, býváme svědky pravé letecké přehlídky s ukázkami rychlého stíhacího letu, akrobacie a volného klouzání. Na skutečný vrchol leteckého umění si ale musíme ještě počkat. Na přelomu dubna a května přilétají ptáci, kterým se vzdušný prostor stal doslova domovem. Jsou to rorýsi.

Rorýs obecný bývá často zaměňován s vlaštovkou obecnou, se kterou však není ani příbuzný. Větší rorýs má šedočerné zbarvení těla, křídla jsou úzká a delší ocas naopak kratší na konci vykrojený do mělké vidlice. Krátké nohy s ostrými drápky neslouží k chůzi po zemi, ale pouze k zavěšení na kolmé stěně u hnízda, nebo při kratičkém odpočinku. Jak napovídá tělesná stavba, jedná se o dokonalého letce, který tráví většinu života ve vzduchu. Rorýs nalétá za jediný den 800 km a bylo prokázáno, že ve vzduchu i nocuje. Před setměním vyletí nehnízdící ptáci do výšky 1000 - 2000, výjimečně i 3000 metrů a při klouzavém letu bez pohybu křídel upadají do spánku. Když takto dokloužou na určitou minimální hranici, procitnou a vystoupají opět do bezpečné výšky. To se opakuje až do rozednění.

Rorýs obecný, ilustrační foto Při běžném letu dosahuje rorýs rychlosti asi 40 km/h, potřebuje-li ale dostihnout unikající kořist při lovu, nebo "setřást" útočícího dravce, dokáže zrychlit na 140 - 200 km/h. Na zem nikdy nesedá a jestliže se na ni u nějaké příčiny octne, vzlétá jen s velkými obtížemi. Rorýsi jsou družní ptáci na našem území hnízdící v koloniích. K založení hnízda využívají nejčastěji různé otvory a pukliny ve zdech. Takové příležitosti nabízí staré vysoké domy ve městech, panelové domy na sídlištích, průmyslové objekty, věže kostelů a zříceniny hradů (Dívčí Kámen). Původní hnízdění ve skalních štěrbinách a stromových dutinách je dnes vzácností. K páření dochází na hnízdě nebo při letu ve vzduchu, což je v ptačím světě naprosto výjimečné. Do hnízda vystlaného peřím, listím a stébly, které ptáci pochytají ve vzduchu, snáší samička 2 - 3 bílá vajíčka. Mláďata se líhnou po 18 - 20 dnech. Také potravu loví pouze ve vzduchu. Tvoří ji mouchy, komáři, mšice, jepice, rojící se mravenci a drobní pavouci unášení větrem (babí léto).

Protože je rorýs životně závislý na létajícím hmyzu a při jeho nedostatku za chladného a deštivého období by mohl již po 3 - 4 dnech uhynout, musí se proti takovému nebezpečí bránit. Dělá to dvojím způsobem. V prvém případě se ptáci z okolí slučují do větších skupin a odlétají až 1000 km na jihozápad, kde počkají několik dní a potom se vrací zpět na hnízdiště, nebo zůstanou na hnízdech či v jejich blízkosti, zpomalí se jim metabolismus a ožívají až nepohodu vystřídá lepší počasí. U nás rorýsi pobývají poměrně krátkou dobu. Přilétají od konce dubna do poloviny května a na svá africká zimoviště se začínají vracet začátkem srpna. Bohužel i tento druh patří k těm, jejichž stavy se povážlivé snižují. Na nově zrekonstruovaných budovách a zateplených panelových domech s úhlednými mřížkami na větracích otvorech nenachází dostatek vhodných míst k zahnízdění. Určitě by nebylo tak složité a nákladné při postupu prací pamatovat i na tyto zajímavé ptačí nájemníky. Stačí dobrá myšlenka a ochota ji realizovat.

- Pavel Jakeš -

Uvedené poznatky ze života rorýsů byly použity z materiálů České společnosti ornitologické - Pták roku 2004 - Rorýs obecný
P. Vašák, J. Rajchard

Co to znamená, když se řekne...

Co to znamená, když se řekne...

VŠECHNY CESTY VEDOU DO ŘÍMA
(Řím je středem světa)


První římský císař Augustus (27 p. n. l - 14 n. l.) dal postavit na místě pomyslného středu římské říše zlatý milník. K němu se do Říma různými branami sbíhaly veřejné silnice. Byl pokryt bronzovými deskami a na nich byla vyryta jména hlavních měst římských provincií i jejich vzdálenost od Říma. Odsud snad vzniklo pořekadlo o tom, že všechny cesty vedou do Říma. Římané byli dobrými staviteli a jak se zvětšovala největší vojenská říše, tak vznikaly, rozšiřovaly se a protahovaly se římské silnice. Význam silnic byl ohromný, neboť plnil účel: strategický (přesuny legií, válečné výpravy), správní (poštovní spojení) a hospodářský (zásobování a obchod).

Hlavních silnic, které vycházely z Říma bylo sedm. Vedly vždy přímým směrem, neboť Římané překážky neobcházeli, ale odstraňovali. Proto vznikaly mosty, viadukty, tunely a docházelo i k vysušování bažin, jestliže stály v cestě budované silnice. Tato důmyslná síť silnic se rozprostírala od severního Skotska až po Etiopii a Saharu, od západních břehů Španělska až k Eufratu. Všechny cesty, které Římané vybudovali, mohly ovinout rovník desetkrát - měřily 400 000 km! Tyto silnice byly důkladně vybudované, mívaly někde i dva metry hluboký podklad, složený ze čtyř vrstev důmyslně spojovaného materiálu. Nejznámější byla Via Appia (via = lat. cesta), nejstarší římská silnice, vybudovaná ve 4. stol. p. n. l. Známou se stala i proto, že po porážce Spartakova povstání r. 71 p. n. l. bylo podél ní ukřižováno šest tisíc zajatých otroků.

Po římských silnicích pochodovaly legie dobýt svět, opačným směrem se po nich z podmaněných území hrnulo do Říma bohatství. Skoro tisíc let určoval Řím podobu a život civilizovaného světa. Ale sotva se rozpadl tento obrovský státní útvar, s rozšířeným křesťanstvím začal na jeho místě narůstat nový Řím. Řím papežský, pro dějiny a osud Evropy stejně významný jako Řím césarský. A tak znova všechny cesty vedly do Říma, ať už šlo o výpravy a pouti věřících, ale i po cestách kráčeli králové, císařové, knížata, rytíři, básníci, sochaři, malíři, stavitelé, filosofové a milióny vzdělaných i prostých lidí. Řím byl opět středem světa. A je jím, i když v menším měřítku také dnes.

- Mgr. Drahomíra Bodláková -

Literatura:
Fučík B., Pokorný J.; Zakopaný pes, Albatros 1992
Kovářová S.; Proč se říká 222x, Aida 2001

Co jsou to minikáry

Holubov 2005, Mistrovství ČR - JČ - Holubov - Třísov, foto Klubu minikár AK Velešín Minikáry jsou jednomístná, dvoustopá, čtyřkolová vozidla bez vlastního pohonu, pohybující se pouze silou gravitace, určená pro jízdu z kopce, na vyhrazené silnici, či jiné vhodné dráze. Nesmí být používána v běžném silničním provozu.

Konstrukce řízení je libovolná, řízena smí být jen přední náprava. Volantová tyč musí být uložena minimálně ve dvou bodech. Rám je zhotoven z libovolného matriálu dostatečné pevnosti, s podlážkou, chránící jezdce po celé délce. K rámu je připevněn tažný hák vpředu, umožňující vlečení minikáry. Minimální světlost v zatíženém stavu je 20 mm.

Existují dvě disciplíny, a to slalomová, která je specialitou České a Slovenské republiky, a sjezdová, která se jezdí jak v německé a frankofonní časti Evropy tak i u nás.

Holubov 2005, Mistrovství ČR - JČ - Holubov - Třísov, foto Klubu minikár AK Velešín Ve slalomové disciplíně jsou vyhlašovány jednak volné závody, dále oblastní přebory a mistrovství republiky, kromě toho vyhlašují oblastní střediska minikár různé "Poháry", jako oblastní, případně krajský pohár a vyvrcholením sportovní sezóny je Pohár vítězů (PVP). První prázdninový týden je pořádána takzvaná šestidenní soutěž za mezinárodní účasti, většinou jezdců ze Slovenska.

Kritérium pro zařazení jezdce do kategorie je věk jezdce a současné splnění limitu hmotnosti podle "řádů". Kategorie nemůže být během roku měněna.

Holubov 2005, Mistrovství ČR - JČ - Holubov - Třísov, mapka závodu Před závodem je prováděna vždy technická přejímka, kterou provádí delegovaný technický komisař.

Délka závodní trati je libovolná, u přeborových závodů však minimálně 400 m. Na trati závodu musí být vloženo minimálně šest slalomových branek, přičemž vždy alespoň dvě za sebou. Branku ohraničují dvě bójky (zelené a červené).

Závodní trať staví delegovaný sportovní komisař. Jednotlivé slalomy jsou obsazeny brankovými rozhodčími, kteří přidělují po každé jízdě trestné vteřiny, případně jezdce diskvalifikují při chybném projetí branek. Za poražení bójky se přidělují 2 trestné vteřiny. Neprojede-li jezdec brankami, nebo projede-li je obráceně, je z dané jízdy diskvalifikován.

Čas měří pověřený časoměřič, a to elektronickými hodinami.
Hodnocení jízdy: K naměřenému času se připočtou trestné vteřiny za poražené bójky ve slalomech.

Jezdci jsou rozděleni do 6 kategorií:

KategorieVypsáno proVěkVáha stroje
M-1chlapce a dívky4 - 8 letmax. 100 kg
M-2chlapce a dívkymax. 12 letmax. 120 kg
M-3chlapce a dívkymax. 16 letmax. 140 kg
M-3Ddívkymax. 18 letmax. 140 kg
M-4chlapce a dívkychlapci max. 21 let
dívky max. 99 let
max. 150 kg
M-5chlapce a dívkymax. 99 letmax. 160 kgSVAZ MINIKÁR AČR
Opletalova 29, 110 00 Praha 1

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ZÁVODU MINIKÁR

Klub minikár AK Velešín, logo ÚAMK Minikáry Český Krumlov, logo Svaz minkár AČR, logo

Vyhlašovatel: Svaz minikár AČR
Název závodu: MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY - JČ - HOLUBOV - TŘÍSOV
Závod je zapsán ve sportovním kalendáři pod číslem: 32

1. NÁZEV A ADRESA
pořádající organizace

PSČ
Autoklub Velešín v AČR
K Malši 502
Velešín
382 32
  
2. ŘEDITELSTVÍ ZÁVODU
 • ředitel závodu
 • čestný ředitel
 • zástupce ředitele
 • tajemník
 • hospodář
 • pokladník
 • vedoucí tratě

Jaroslav Pánský
Jaroslav Franěk - starosta obce Holubov
František Ziegelbauer
Zdena Ziegelbauerová
Karel Soukup
Ing. Karel Klein
Karel Charvát
  
3. DELEGOVANÍ ROZHODČÍ
 • sportovní komisař
 • technický komisař

delegován SM AČR (SM)
Miroslav Marian (JČ)
  
4. ZÁVOD JE VYPSÁN PRO

kategorie

dle NSŘ pro rok 2005
M-1, M-2, M-3, M3D, M-4, M-5
  
5. DATUM KONÁNÍ
    MÍSTO KONÁNÍ
27. 8. 2005
JČ, Holubov - Třísov
  
6. ČASOVÝ HARMONOGRAM
 prezentace rozhodčích
 prezentace jezdců
 technická přejímka
 uzavírka tratě
 rozprava jezdců a rozhodčích
 zahájení tréninkových jízd
 zahájení závodních jízd
 ukončení závodních jízd
 vyhlášení výsledků
 otevření tratě
MÍSTO
Třísov - horní depo
Třísov - horní depo
Třísov - horní depo
Třísov - koupaliště - náves
Třísov - restaurace
Třísov
Třísov
Třísov
Třísov - restaurace
Třísov
ČAS
6,45 - 7,00
7,00 - 8,00
7,00 - 8,00
6,00 - 19,00
8,30
9,00
12,15
17,00
18,00
19,00
  
7. SYSTÉM JÍZD A HODNOCENÍ "B"
  
8. POŘADÍ STARTUJÍCÍCH KAT. dle NSŘ pro rok 2005
  
9. CHARAKTERISTIKA TRATĚ
 • délka
 • šířka
 • počet levých zatáček
 • počet pravých zatáček
 • spád tratě

550 m
3 - 5 m
2
2
12 %
  
10. VKLAD DO ZÁVODU 100,- Kč
  
11. POJIŠTĚNÍ ZÁVODU pojistkou AČR
  
12. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
 stravovánírestaurace + stánek + WC v místě
 příjezd k závodištiz Č. Krumlova - Přísečná
(odbočit vlevo směr Křemže),
Srnín, Nová Koruna, Třísov.
Cca 9 km.
(neodbočovat do Zlaté Koruny)
 ubytovánídle přílohy ZU
 zdravotní zabezpečenínemocnice Č. Krumlov + zdravotník v místě
  
13. ADRESA PRO ZASÍLÁNÍ
      PŘIHLÁŠEK A KORESPONDENCE
Jaroslav Pánský
Dolní Třebonín 127
382 01 Dolní Třebonín

tel.fax: 380 716 769, 380 743 074
mobil: 602 272 956 - Pánský
mobil: 606 489 548 - Ziegelbauer
E-mail: 3.mcr@seznam.cz
  
14. TERMÍN UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK nominace dle NSŘ pro rok 2005
  


Závod je pořádán v souladu s Národními sportovními řády pro řízení minikárového sportu v ČR pro rok 2005 a dodatků, uvedených v Ročence SM AČR. Jeho pořádání bylo schváleno Výkonným výborem SM AČR.


Ve Velešíně dne 31. 1. 2005

Ředitel závodu: Jaroslav Pánský
Tajemník závodu: Zdena Ziegelbauerová

Citace moudrých

Analýzy ze sedmdesátých let dvacátého století ukazují, že až devadesát procent pacientů, kteří vyhledávají lékaře, trpí poruchami, jež může tělo zvládnout vlastními silami. Nejvzácnější lékař pro pacienta i společnost je ten, který dokáže efektivně rozlišit tyto pacienty od menšiny těch, u kterých to není možné. Takový lékař neztrácí čas vyšetřováním na přístrojích a zařízeních, ale dbá hlavně na to, aby nezpomaloval přirozený proces léčení u těch, kteří potřebují spíše jeho autoritu než jeho léky.

- N. Cousins -

EU

Francouzi a Holaďané odmítli Ústavní smlouvu Evropské unie. Zčásti hlasovali proti svým vládám, ale zčásti jde o skutečné odmítnutí Evropské unie ze strachu před postkomunistickými zeměmi. Evropskou unii máme i s vystaveným úředním aparátem, ale de facto ji odmítáme na úrovni politiků svými přechodnými opatřeními (neochota zaměstnat občany zemí východní Evropy) i na úrovni lidové hlasováním o Ústavě. Západní země se snad skutečně bojí přišedších zemí z východu.

Ale i my se bojíme západních zemí. Jestliže již jsme součástí Evropské unie, je nesmyslné strašení, že se musíme vzdát plné suverenity. To je přece samozřejmé. Bez toho politicky i ekonomicky účinnější celek nevznikne. A tak straší-li dnes někdo společnost ztrátou státní suverenity, nejde-li o projev politické nedospělosti, může jít jen o čiré, bezduché, populistické, politické zvýraznění se. Komu to ale prospívá? Nám obyčejným určitě ne! A radovat se z toho, že dům, do kterého jsme se právě nastěhovali padá, rozhodně odpovědné není.

- MUDr. Bohumír Šimek -

Hvězdárna Kleť

GALERIE KOMET & SVĚT PLANETEK
červenec - srpen 2005


Výstavy Galerie komet a Svět planetek, prohlídka hvězdárny

Observatoř Kleť na vrcholu hory Kleť
červenec - srpen 2005

prohlídky denně kromě pondělí do 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30 a 15:30
vstupné: 30,- Kč, děti, studenti 20,- Kč

tel.: 380 711 242
e-mail: klet@klet.cz
www: http://hvezdarna.klet.cz

INFORMACE

Oznamujeme obyvatelům a milovníkům Třísova,
že dlouho slibované letecké snímky Třísova a okolí jsou k dispozici na obecním úřadě. Nabízíme dva druhy v ceně 250 Kč za kus.

Rovněž snímky Holubova a Krásetína jsou stále ještě k dispozici.


MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
MINIKÁRY - SLALOM

Klub minikár AK Velešín, logo ÚAMK Minikáry Český Krumlov, logo Svaz minkár AČR, logo

27. 8. 2005

JČ - Holubov - Třísov


Další informace :
Observatoř Kleť
Lanová dráha Kleť
Chráněná krajinná oblast Blanský les
Holubov - průvodce obcí a okolím
Mikroregion Podkletí - Obrazový průvodce 3


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Holubov

 

Holubovský zpravodaj
Vydává Obecní úřad v Holubově
Zodpovědná redaktorka: Marie Svobodová
Tisk: ARTYPA Holubov, spol. s r.o.
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex s.r.o.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 8. srpna 2005 : TOPlist 0