ARCHIV 2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Holubovský zpravodaj - hlavička - 2002

Informační měsíčník Obecního úřadu v Holubově

Červenec 2003 - Číslo 7 - Ročník 9

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (1 046 kB)Z jednání rady obce a zastupitelstva obce

Zpráva z jednání zastupitelstva obce, kterě se konalo dne 26. 6. 2003 v Krásetíně U Kuchařů

ZO projednalo a schválilo:

- J. Franěk, starosta -

Vzpomínka na události v Krásetíně v r. 1942

Jako každoročně jsme 1. červencovou neděli uctili památku krásetínských občanů popravených v roce 1942. Dne 6. července 2003 se sešli představitelé obce a SDH Krásetín za účasti asi 30 občanů. K pomníku na návsi byly položeny věnce. Téhož dne dopoledne byla za popravené občany odsloužena mše svatá v kostele sv. Michaela ve Křemži. Od tradičních oslav s dechovkou bylo po dohodě s občany upuštěno.

Holubov 2003, vzpomínka na události v Krásetíně v r. 1942
Holubov 2003, vzpomínka na události v Krásetíně v r. 1942 Holubov 2003, vzpomínka na události v Krásetíně v r. 1942
Holubov 2003, vzpomínka na události v Krásetíně v r. 1942

- redakce -

Konec školního roku v MŠ Holubov netradičně

Svůj nápad, uspořádat na konci školního roku pro všechny děti z mateřské školy zahradní slavnost, kde by hudbu a soutěže zajistil pan Brom se skupinou Saxíci, jsem nabídla rodičům na zahajovací schůzce na začátku školního roku 2002/03. Všichni souhlasili, i když, abych pravdu řekla, měla jsem malou představu o tom, jak by taková zahradní slavnost měla vypadat.

Začala jsem sbírat zkušenosti z jiných mateřských škol, moc jich nebylo. Moje myšlenka - udělat něco, na co by děti i dospělí rádi vzpomínali, něco, co by bylo nové, prožité v radosti, veselí, pohodě, něco, aby loučení s předškoláky bylo slavnostní, důstojné, postupně dozrávala - předškoláci budou pasováni na školáky. Jarní schůzka s rodiči dala zahradní slavnosti konkrétní podobu. "Padal" návrh za návrhem, upřesnilo se, jak a co provést, kdo co udělá. Domlouvalo se občerstvení, kdy každá rodina přinese pečivo jak sladké, tak i slané. Důležitým projednáváním byla obsluha určených nápojů, párků na opékání. S tím souviselo založení ohniště, zajištění dříví a další a další "potřebnosti". Má představa, nasazení čepiček na hlavu dětí, pasování na školáka, byla rozšířena o předání diplomu v červeném tubusu. Výrobu jak čepiček, tak i tubusu, si maminky vzaly za své.

Ale, co když začne pršet, co pak? Tato myšlenka mě stále pronásledovala. Ještě před schůzkou s rodiči jsem zašla za naším panem starostou s nesmělým návrhem, jestli by se nedal zapůjčit stan ze Křemže. Jeho slova. "Já se zeptám, nic neslibuju" a za pár dní: "Já to zařídím, spolehni se", byla pro mě vyřešením velké obavy a utvrzením se, že náš pan starosta se skutečně stará, je na něho spolehnutí.

Další schůzka s rodiči, dá se říci finální, už byla konkrétní s vyčísleným rozpočtem na potraviny, nápoje, k tomu potřebné tácky, kelímky ap., s ubezpečením se, jak kdo co zařídil, zajistil, vyrobil.

26. června 2003 v 15.15 hodin "to propuklo". Troufám si říci, že se ZAHRADNÍ SLAVNOST podařila.

Už se zrodily i návrhy rodičů, jak to uděláme příští rok, protože by bylo dobře v započaté formě rozloučení se s mateřskou školou pokračovat. Účast rodičů na přípravě a průběhu zahradní slavnosti byla velká, každý podle svých možností se zapojil do dění, aby se všem dětem, pozvaným babičkám, dědům i dalším příbuzným na slavnosti líbilo. Velice si vážím pomoci všech rodičů, je radost s nimi spolupracovat.

Poděkování patří i panu starostovi Fraňkovi.

Holubov 2003, konec školního roku v MŠ Holubov Holubov 2003, konec školního roku v MŠ Holubov Holubov 2003, konec školního roku v MŠ Holubov
Holubov 2003, konec školního roku v MŠ Holubov Holubov 2003, konec školního roku v MŠ Holubov

- Hana Bezděková, ved. uč. MŠ Holubov -

Poznávejme plemena psů

Kdo jsou setři

Plemena psů - Irský setr Jsou to krásní psi, kteří se také označují jako psi stavěcí a nebo ohaři. Patří mezi tzv. ostrovní ohaře a patří k nim anglický setr, irský setr, gordon setr, irský červenobílý setr a jediný krátkosrstý je pointr. Ostatní ohaři, které známe jsou kontinentální, pochází z evropské pevniny.

Proč se jim říká setři. Tento název je odvozen z anglického slova to sit, sitting, což znamená sedět, nebo od set setting - položit. Tito psi zvěř vystavují, což je schopnost označit nalezenou zvěř zaujetím zvláštního postoje, přičemž nos, hřbet a přímo vzad natažená oháňka tvoří dohromady přímku a jedna hrudní končetina bývá zdvižena a pokrčena. Setři jsou specialisté hlavně na zvěř pernatou (bažant, koroptev, křepelka). Musí tuto zvěř najít a vystavit.

ANGLICKÝ SETR

Tento krásný pes se vyskytuje na starých obrazech s loveckou tématikou. Jeho historie sahá do r. 1555 a je spojená s lordem Edwardem Lawerackem. Tento pán se velmi zajímal o myslivost a jeho psi byli po pracovní stránce výborní. Později se začal věnovat především výstavním jedincům. Tito psi hodně ztratili na své popularitě v důsledku ubývajících loveckých příležitostí a jejich počet se značně snižuje. U nás byl jejich jedním z nejlepších chovatelů Dr. Trojan, který choval angličany světové úrovně. Jeho stanice se jmenovala "ze Všejan".

Anglický setr je velmi milý k dětem a je výborným společníkem. Není to pes pro každého, protože vyžaduje citlivý a zodpovědný přístup. Je velmi inteligentní, dobře se učí, na pohyb je náročný a jeho temperament usměrnit vyžaduje trpělivost. Plemena psů - Irský setr

IRSKÝ SETR

Tento krasavec s červenou barvou je vcelku dobře známým psem. Je to výborný lovecký pes s velkým temperamentem, náročný na pohyb a stejně jako anglický setr vyžaduje trpělivost, zkušenost a dobrý přístup k jeho divokosti.

ČERVENOBÍLÝ SETR

Tato forma je vlastně původnější nežli Irčan v barvě červené. Jeho lovecká upotřebitelnost je stejná jako u předešlých setrů a rovněž tak povahové vlastnosti. Je také náročný na pohyb a velmi temperamentní. Plemena psů - Irský setr

GORDON SETR

Také se mu říká skotský sety. Tento černý elegán působí nejmohutnějším dojmem. Říká se, že je nejklidnější, ale je to určitě individuální. Jeho upotřebitelnost je všestrannější nežli u dalších setrů. Jsou výborní aportéři, vynikající na barvě a při práci na vodě. Také se v cizině používají jako policejní psi a psi na vyhledávání drog. Mohou se dobře použít jako psi záchranáři pro jejich výborný nos a přátelskou povahu.

Snad si zase tito nádherní psi získají svoji popularitu nejen jako pracovní psi, ale jako výstavní jedinci. Je velmi dobré, že každé plemeno má vždycky své fanoušky a příznivce, kteří se všemi silami a prostředky snaží plemeno udržet na dobré úrovni.

- Květa Pavčíková -

Slovo lékaře

Alternativní medicína

Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje zdraví jako stav dobré pohody tělesné, duševní a společenské. Pohoda společenská je dána našimi vztahy k sobě a ke svému okolí. Je i otázkou naší duchovní a mravní zralosti, našeho žebříčku hodnot a životního stylu.

Takto zdraví a choroby chápe naše lékařská veřejnost, i když vzdělání na fakultách se týká především stránky tělesné a ty další pohledy jsou spíše otázkou osobní praxe každého z nás. Tato neúplnost našeho vzdělání, kde chybí aspekty psychologické, duchovní a morální, a v důsledku toho jde o tendence řešit zdraví člověka nekomplexně, nahání některé naše pacienty do náruče neexaktní alternativní léčby, kde určit hranu mezi podvodem a zkušeností je obtížné i pro odborníka. A tak laik, který pociťuje plochost přístupu exaktní medicíny a který nemá odborné vzdělání lékařské, psychologické a duchovní na dostatečné úrovni, je snadno oklamán různými pseudoduchovními systémy alternativní medicíny.

Léčitelé tak mají otevřené pole působnosti a při troše pozorovacích schopností a troše psychologie dokáží zvýšit úspěšnost placebo efektu svých metod z obvyklých 20 - 30 procent na 80 procent i více, a to právě v těch případech, kdy lékaři po svém vzdělání na fakultách si počínají nekomplexně. Alternativní metody jsou postaveny na intuici a nikoliv na experimentu a exaktním rozboru. A to je kámen úrazu.

Pokud pacient od svého praktického lékaře ví, že mu nehrozí nic závažného, a přesto ho obtíže trápí dále, může se obrátit na léčitele, aby ho jeho obtíží zbavil. Obrátí-li se na léčitele o vyléčení rakoviny, či jiného závažného onemocnění, podepisuje si sám sobě svůj ortel smrti. A přesvědčí-li léčitel pacienta, že léčí pomocí božích, duchovních, přírodních, astrálních, magických či jiných sil, pacient bez kultivované víry se smyslem pro magično nemá šanci na přežití, protože odlišit duchovno od jeho náhražky většinou nedokáže.

- MUDr. Bohumír Šimek -

M L S Á N Í

Holubovský zpravodaj - mlsání 2, ilustrace Do prázdninového čísla našeho Zpravodaje nám nabídla své osvědčené dobroty paní Katka Foltinová z Třísova.

Želatinový dort

Na 10 hodin (přes noc) dát do ledničky namočit želatinu, 2 lžíce do 1/4 l hrníčku mléka. Ráno přidat ještě 1 hrnek mléka a rozehřát - želatina se rozpustí.
Do mixeru - 1 hrnek mléka se želatinou, 1/2 kostky másla, 1 tvaroh, moučkový cukr a vanilkový cukr.
Umixovat a znovu a to samé - 2. dávka.
První dávku vylít do dortové formy, vyložené piškoty (pokapanými rumem a ovocnou štávou). Pak znovu poklást piškoty, kompotovaným ovocem (meruňky, jahody, višně) a zalít druhou umixovanou dávkou. Druhou dávku můžeme odlišit tím, že ji ochutíme kakaem, žloutkem. Dát do ledničky ztuhnout na 4 hodiny. Pak zdobit šlehačkou, banánem.

Domácí zmrzlina

3 celá vejce rozdělíme, bílky a žloutky zvlášť. Pak ve šlehači ušleháme samotné bílky v hustý sníh. Za stálého míchání = šlehač necháváme zapnutý, přidáme do sněhu cukr (3 lžíce práškového a 1 vanilkový). Stále je šlehač zapnutý a přidáme 3 žloutky. Nakonec přidáme 1 šlehačku, kterou jsme si vedle předtím ušlehali. Šleháme stále, dokud to není tak akorát našlehané. Pak vlijeme do nějaké formy a dáme zmrazit. Ještě když je to ve šlehači, můžeme ochutit kakaem, nebo již zmrzlé posypat kávou.

Pečená kančí žebírka

Omytá, očištěná žebírka osolíme a okořeníme buď divočinou nebo jenom pepřem. Na lžíci sádla rozškvaříme na kostičky nakrájenou slaninu a na ní zprudka opečeme žebírka, pokud možno ze všech stran. Podlijeme vodou a pečeme v troubě doměkka. Během pečení obracíme, poléváme šťávou a podléváme dle potřeby.
Když už jsou žebírka téměř měkká, připravíme si nádivku:
Na másle osmažíme asi 1/4 kg nakrájených hub (čerstvé, z mrazáku, i sterilované, hříbky nebo směs, žampiony). Mírně osolíme, okmínujeme, dodusíme a nakonec přidáme 6 lžic kečupu. Ještě jednou převaříme, nandáme na šťávou politá žebírka, rovnoměrně rozetřeme, trošku opět polijeme štávou a zapečeme v troubě.
Podáváme s rýží a zeleninovou oblohou (papriky na nudličky, rajčata, okurky).


Za recepty děkuje a dobrou chuť přeje
- MS -

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

K VÝZNAMNÉMU ŽIVOTNÍMU JUBILEU BLAHOPŘEJEME

Co nás baví - Zprávy ze školy

"Les ve škole - škola v lese"

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA projektu KYSELÝ DÉŠŤ

Koho by napadlo, když se v roce 1991 začínalo s mezinárodním dětským projektem "Air Pollution Projekt Europe", že se měření kyselosti srážek "zabydlí" na českých školách natolik, že bude pokračovat i v novém století.

Žáci naší Základní školy v Holubově se zúčastnili posledního ročníku projektu Kyselý déšť. Za tuto dobu se přístup ke znečišťování ovzduší podstatně změnil.

V platnost vstoupily nové zákony na ochranu životního prostředí, mezi nimi i zákon o ochraně ovzduší. Největší znečišťovatelé ovzduší - tepelné elektrárny provedly odsiřování zplodin, takže se do vzduchu dostává podstatně méně oxidů síry, hlavní příčiny okyselení srážek. Naopak čím dál více narůstá znečišťování ovzduší zplodinami výfukových plynů - spolu s rozmachem automobilové dopravy se není čemu divit.

Výsledky dětských měření svědčí o postupné změně k lepšímu, v počátcích projektu bylo průměrné pH srážek zhruba o půl stupně nižší. To znamená, že se kyselost srážek snížila 3 krát!

Vlastní výsledky dětských měření

Počasí

Při podzimním měření jsme si opravdu nemohli stěžovat na nedostatek srážek. Podle údajů z profesionálních stanic pouhé tři dny během projektu nebyly zaznamenány žádné srážky. Pokud účastníci projektu naměřili pH i ve dnech, kdy podle údajů z profesionálních stanic nepršelo, je to tím, že na těchto stanicích se měří srážky v jiných termínech, a v našem měření mohlo jít o srážky z předchozí noci. Příčinou srážek bylo převládající velmi vlhké proudění od západu až jihozápadu, doprovázené přechodem jednotlivých studených front nebo celých frontálních systémů. Srážky byly především dešťové, v listopadu se občas vyskytlo i sněžení. S tím souvisí i průběh průměrných teplot - zpočátku se teplota pohybovala mezi +5 až +10°C, postupně klesala až pod bod mrazu, a koncem našeho měření se opět vyšplhala na +5 až +7°C. ZŠ Holubov 2003, ekologická výchova, poděkování za účast v projektu Kyselý déšť

Výsledky

Stejně jako loni pH srážek ovlivnil vítr, který způsobil rozptýlení znečištujících látek v troposféře. Pravděpodobně díky tomu je kyselost atmosférických srážek opět o něco nižší oproti minulým ročníkům a podruhé, i když jen nepatrně, se vyšplhala přes hranici 5,0 pH. Pro podrobnější vyhodnocení bylo vybráno tentokrát šest dnů s nejvyššími srážkami: 22., 26. a 28. 10. a 3., 4. a 10. 11. Stejně jako v předchozím roce se pH pohybovalo většinou v rozmezí 4,5 - 5,5. Poněkud odlišné hodnoty opět naměřili účastníci na Liberecku a v Ústí nad Labem (okolo 4,0 - 4,5). Naopak méně kyselé srážky se vyskytly na Plzeňsku a v prostoru Českomoravské vysočiny.

Po prázdninách bude ve škole možnost nahlédnutí do grafu, který znázorňuje současně průměrné hodnoty pH, teploty a srážek, aby bylo možno určit, zda a jak na sobě navzájem závisí. Z grafu je nejlépe patrný podobný průběh pH a teploty, zejména v říjnové části projektu; dále se obě křivky rozcházejí, avšak nejméně se shodují v období, kdy byly naměřeny jen velmi malé nebo vůbec žádné srážky; jakmile se jejich množství zvýšilo, opět se objevila určitá souvislost. Opět se potvrdilo, že sněhové srážky bývají kyselejší než deštové - sněhová vločka během svého pomalejšího pádu na svůj povrch "nachytá" z ovzduší více znečištění než dešťová kapka...

Závěr

Podzimní měření lze označit za velmi úspěšné díky množství a četnosti srážek. Bylo ověřeno, že příznivý trend kyselosti atmosférických srážek nadále pokračuje. Toto zjištění je potěšující a možné jen díky nadšené a poctivé práci všech účastníků. Děti z naší ZŠ v Holubově patřily mezi ně.

Závěrečnou zprávu 11. ročníku projektu "Kyselý déšť" zpracoval ing. Karel Lípa z Českého hydrometeorologického ústavu.

- J. Němečková, vychovatelka ŠD -

Naše jména

Nositeli těchto příjmení, o kterých si v tomto článku přečtete, jsou i významní čeští prezidenti.

Masaryk - toto příjmení je shodné s příjmením Řezníček, které patří do kategorie jmen podle stavu a zaměstnání. Řezník se řekne slovensky mäsiar. Na moravsko-slovenském pomezí se v minulosti užíval výraz masar a jeho zdrobnělina masaryk. A tak jsme se dostali ke jménu našeho prvního prezidenta.

Tomáš Garrique Masaryk byl nejen 1. prezidentem ČSR, ale i nejslavnějším nositelem příjmení Řezníček.

Beneš - příjmení je nejčastější od písmene "B". V ČR je přibližně 21 300 Benešů. Patří do kategorie příjmení, která byla odvozena od jmen osobních (křestních).
Základem příjmení Beneš je zkrácené osobní jméno Benedikt s přidáním běžné české přípony -eš. Vžitý překlad z latiny jména Benedictus je požehnaný, uvádí se též blahořečený, či dobrosrdečný.

Edvard Beneš - politik, 2. a 4. prezident ČSR.

Havel - také toto příjmení je odvozené od křestního jména. Původním vzorem je latinské Gallus = "Kelt", bojovník, "kohout". Galové (Keltové), byli velkým společenstvím mnoha stovek kmenů, kteří uctívali různá zvířata. Brali si i do bojů jejich obrazy a masky, aby protivníka zastrašili (např. bojovali pod znamením kohouta).
Podoba našeho příjmení Havel vznikla záměnou hlásek (g za h, tvrdé ll za vl a vsunutím e mezi tyto souhlásky, pro snadnější výslovnost, Gallus - Havel).

Václav Havel - dramatik, přední disident, poslední prezident státu společného se Slováky, 1. a 2. prezident České republiky.

Klaus - vzniklo od osobního jména Mikuláš. V našem Mikuláši, jimž dal vzniknout řecký Nikelaos, se skrývá Niké = řecká bohyně vítězství a laos = lid. Tedy vcelku vítězný v lidu, vítězný s lidem. Jméno Klaus je německá zkrácená podoba rovněž uvedeného Nikelaos.

Václav Klaus - 1992 - 1997 premiér vlády ČR, současný prezident České republiky.

Literatura:
Moldanová D.: Naše příjmení, Mladá fronta Praha 1983
Mates V.: Jména tajemství zbavená, Knižní klub Praha 1998

- Mgr. Drahomíra Bodláková -

Konec školního roku 2002-2003

Základní škola v Holubově, kresba A už je tady zase konec školního roku. Všechny děti se těší na letní prázdniny. Letos ukončilo pátý ročník naší školy 12 dětí. Jedna dívka odchází na Základní školu Za Nádražím do Českého Krumlova a jedenáct dětí posílí šestou třídu v Základní škole ve Křemži. Za všechny páťáky se s námi rozloučili tři z nich svými básničkami.

- L. Křížová, třídní učitelka -Kateřina Kyrku
VZPOMÍNÁNÍ NA ŠKOLU

Když poprvé vešli jsme mezi děti skoupý,
byli jsme ještě děti hloupý.
Ale teď díky paní učitelce
mohou z nás udělat i vědce.
A to mi zcela věřte
a klidně se se mnou i měřte,
že chytřejší děti nenajdete,
i když celý svět projedete!

Paní učitelka je dobrák od kosti,
i když jsme jí někdy k zlosti.
Někteří kluci stále zlobí
a vymýšlej blbosti pořád nový.

Moc neradi odcházíme,
velkým smutkem procházíme,
do Křemže se nám moc nechce,
no jo, vám se to řekne lehce.
Ale my nejsme přichystáni,
no a kluci, ti velcí páni,
ti svolávají hory doly
a zavírají se do stodoly.

Bude se nám stýskat
a teď, prosím, výskat.Markéta Čížková
LOUČENÍ

V holubovské škole se mi líbilo,
bylo tu smutno i veselo.
Už jako zvídaví prvňáčci malí
jsme pozor příliš nedávali.
Co venku děje se, kam moucha letí.
Dávejte pozor všechny děti!

Slabikář učil nás písmenka,
psaní zas procvičovala písanka.
Když do druhé třídy jsme chodili,
už o trochu víc jsme zlobili.
Pevné nervy paní učitelky měly
i třetí třídu s námi vydržely.

Po třetí třídě čtvrtá přichází,
Petr se o Kačku velmi uchází.
Spolužák Vaněk v hodině spal,
místo aby hrubice psal.
Průšvihy i legrace tu byly
a vůbec jsme se tady nenudili.
Přesto v té třídě poslední
bylo tam hodně pěkných dní.
Pavlovým výrazům jsme se smáli,
ale písemek jsme se báli.

Přesto to tu bylo pěkné
a učitelkám děkujeme.
Hodně jste nám vysvětlily,
my na oplátku vás pozlobili.
Ať hodnější po nás přijdou žáci
a nejsou to žádní ulejváci.
Za lumpárny se omlouváme
a dobře na vás vzpomínáme.Milan Kalkuš
VZPOMÍNKY NA ŠKOLU

Vyjmenovaná slova byla hustá,
odměna však byla tlustá.

Shoda byla vážně těžší,
odměna však byla lepší.

Když jsme psali testy,
byly to pro nás tresty.

Líbil se mi grafitový důl,
při sekání dříví na mě padal kůl.

Nesměli jsme po dvou na záchod,
tím pádem jsme se neprali o vodovod.

Líbily se nám i holky,
měli jsme však radši vdolky.

ZŠ Holubov 2003, tablo žáků 5. ročníku

Citáty a zamyšlení

Na učení příliš hloupý

Jednou se vrátil částečně hluchý chlapec ze školy s dopisem. Dopis navrhoval, aby rodiče chlapce přestali posílat do školy. Prý je "na učení příliš hloupý". Když si dopis přečetla chlapcova matka, prohlásila "Můj syn Tom není hloupý. Ale budu ho tedy učit sama".

Když po mnoha a mnoha letech Tom zemřel, celý národ mu vzdal čest tím, že na jednu dlouhou minutu zhasl všechny žárovky.

Thomas Edison nevynalezl jen žárovku, u které si čteme, ale i pohyblivé obrázky, na které se díváme a záznam zvuku, který posloucháme. Celkem po sobě zanechal více než tisíc vynálezů.

Jak se stát moudrým

Jeden starý vesnický lékař proslul moudrostí. "Doktore Sagei, jak jste získal takovou moudrost?" zeptal se ho jeden mladík.

"Na tom nebylo nic těžkého," odvětil lékař. "Mám dobrý úsudek. A dobrý úsudek pramení ze zkušenosti. A zkušenost získáte, když máte špatný úsudek."

Z knihy Malé příběhy od B. Cavanangha
- Marie Hrušková, st. -

Chraňme naši přírodu

Už v loňském Zpravodaji mě mile překvapily články paní učitelky Bodlákové, o ptáčcích a v letošních číslech zase články paní Němečkové o přírodě a o dění v ní. Je skutečně chvályhodné, že dnes v době počítačové a televizní mánie takovou nenásilnou a velmi přitažlivou formou upoutaly nejen děti ve škole, ale i nás dospělé při četbě jejich článků.

Ne každý z nás si při návštěvě lesa nebo otevřené přírody uvědomuje krásu a soulad všeho živého. Teprve po přečtení těchto článků jsem si uvědomil, jak často úplně samozřejmě mnoho situací člověk nevědomky přehlédne.

Články na ochranu přírody, akce Lesů ČR, naučné stezky a vše ostatní bychom měli brát opravdu vážně, přírodě pomáhat k udržení všeho krásného kolem nás.

Dovolte mi, poděkovat autorkám uvedených článků a popřát jim ještě hodně úspěchů při výchově dětí k lásce a úctě k přírodě.

Za myslivecké sdružení Holubov
- J. Fošum -

Globalizace

Ekonomická globalizace světa předbíhá globalizaci kulturní, filosofickou, etickou, mravní a náboženskou. Důsledkem jsou živelné protesty proti globalizaci po celém světě i atentát na newyorská dvojčata.

Dokud nedojde k celosvětové mezinárodní, mezikulturní a mezináboženské diskusi, potud světový mír bude jen prázdnou iluzí.

Klobouk dolů a úctu těm, kteří tento dialog zahájili, ať už jde o Václava Havla a jeho Forum 2000, nebo o papeže Jana Pavla II na poli náboženském, nebo další.

Teprve až tento dialog zesílí a začne plodit svoje ovoce, bude mít člověk šanci na přežití.

Z tohoto zorného úhlu globalizace jsou téměř všechny politické tanečky, jichž jsme svědky na úrovni státní i vyšší, příliš krátkozraké a poněkud směšné.

- MUDr. Bohumír Šimek -

Quo vadis ODS?

Koncem června v našem parlamentu navrhuje poslanec za ODS Vlastimil Tlustý zrušení všech dosavadních sociálních dávek a stanovení sociální dávky jediné ve výši 4000 Kč, kterou by pobíral každý občan této země od 18 let až do smrti zcela bez ohledu na to, zda si může sám vydělávat nebo nemůže, zda je či není zdravotně hendikepován, zda má či nemá děti, zda může či nemůže sehnat práci... Důsledkem toho by se náš státní rozpočet propadal o 90 miliard korun ročně navíc do dluhů. Kam se poděla odeesácká adresnost sociálních dávek? Jsou tyto anarchistické tendence člena ODS vůči našemu státu produktem nekonstruktivní opozice? Je to snad výkřik nedospělého puberťáka? Nebo jde jen o nemístnou recesi? O projev českého Švejka? To má být budoucí ministr financí? Děkuji, nechci!

A pod čarou k Vlastimilu Tlustému: Po listopadu byl jedním z nastavitelů podmínek pro naše zemědělství. Před únorovým pučem měli zemědělci ve svých rukou zemědělskou prvovýrobu, např. své družstevní mlékárny. To zajišťovalo pro naše sedláky přiměřenou cenu za zemědělské produkty a únosné ceny pro spotřebitele.

Družstevní prvovýroba byla po Únoru zestátněna. Vlastimil Tlustý byl jedním z těch, kteří zabránili obnovení tohoto předúnorového stavu přirozenou cestou utvořených vztahů. Bývalá družstevní prvovýroba byla privatizována (nebo snad z dnešního pohledu spíše rozkradena?) a díky tomu se ani u nás zemědělci bez dotací neobejdou.

A zcela pod čarou obecně:
Bývalé členství našich politiků v komunistické straně mi nevadí. Ale vadí mi jejich komunistické myšlení dnes. Zvláště, když nám tvrdí, že jsou pravicového smýšlení. Nevadí mi, že někteří občané se domáhají svých skutečných nebo i jen domnělých práv soudní cestou. To je v pořádku. Ale vadí mi, že někteří politici s nimi odmítají diskutovat. Vadí mi, že někteří politici straší Evropskou unií, že z ní málo vyrazíme. Ale zejména mi vadí, že nám nedokáží říct, čím budeme pro Evropskou unii přínosem. Neptejme se jen, co nám dá evropské společenství, ale ptejme se také, co dáme my jemu! A buďme hrdi na to, že máme co nabízet!

- MUDr. Bohumír Šimek -

TAEKWONDO

Taekwondo, ilustrace Mr. generál CHOI HONG HI
část druhá

S vypuknutím druhé světové války byl Choi nucen vstoupit proti své vůli do japonské armády. Ve službě v korejském Pchjong Qangu, kam se jako voják dostal, se angažoval v boji za nezávislost Koreje a v důsledku toho byl uvězněn v japonském vězení. Aby zmírnil nudu, začal Choi cvičit své bojové umění v osamělosti své cely. Za krátký čas se stal jeho spoluvězeň a žalářník jeho prvními žáky. Nakonec se stal dvůr věznice gigantickou tělocvičnou.

Osvobození Koreje v srpnu roku 1945 zachránilo Choie od zbývajících sedmi let vězení.

Po propuštění z věznice odejel do Soulu. V lednu následujícího roku byl Choi jmenován podporučíkem nové Korejské armády, tato událost je hlavním bodem v realizaci snu mladého podporučíka vytvořit korejské armádní bojové umění.

V roce 1953 se stal Choi Hong Hi autorem první oficiální knihy o korejské výzvědné službě a stal se hlavním organizátorem 29. pěchotní divize v Che Ju, která se nakonec stala největší špičkou armádního Taekwon-Do. V témže roce založil první tělocvičnu Oh Do Kwan (tělocvična mé cesty), kde rozvinul své zkušenosti z bojových umění a rozvinul je v nový bojový systém Taekwon-Do. V druhé polovině téhož roku vedl největší civilní školu v Koreji Chon Do Kwan a byl povýšen na brigádního generála.

Rok 1955 byl největším mezníkem v historii Taekwon-Do. Na popud generála Choie se dne 11. dubna sešel výbor sestavený z historiků, mistrů bojových umění, sportovních a kulturních činitelů a vládních prominentů, aby schválili oficiální název pro nové bojové umění a uznali mu národní statut. Na návrh samotného tvůrce mu byl oficiálně schválen název Taekwon-Do. Den jedenáctý duben roku 1955 vešel do dějin světa jako den zrození nového bojového umění.

- M. Vrba -

INFORMACE

Nabídka z nových knih v Obecní knihovně

Historický román
- M. George - Paměti Kleopatry 2 díly

Z cestopisů
- Aljašskou divočinou

Z ženských románů
- R. Pilchnerová - Spící tygr
- C. Andersonová - Jenom láska

Detektivky
- John Connolly - Vražedná povaha

Vaření
- To nejlepší z dělené stravy, víc než 240 receptů od Ericha Istvána.

Dekorace pro všechna roční období
- A. M. Schwarzbachová - Sušené květiny

Pro mládež
Dívčí romány
- B. Bryant - Dívky v sedlech - 4 díly
- J. K. Rowling - Harry Potter a Tajemná komnata

Z naučné literatury pro mládež
- Obrázky vesmíru
- Stavby zvířat

A pro nejmenší děti
- Na dobrou noc nejznámější pohádky

Na čtenáře se těší
- M. Hrušková, knihovnice -


Upozornění

V pátek 22. srpna 2003 bude knihovna v Holubově zavřena.


Hvězdárna Kleť, výstava Galerie komet

HVĚZDÁRNA KLEŤ

Výstava GALERIE KOMET a prohlídka hvězdárny
Observatoř Kleť na vrcholu hory Kleť,
červenec - srpen 2003
prohlídky denně kromě pondělí od 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30 a 15:30
vstupné: 30,- Kč,   děti, studenti 20,- Kč

tel. 380 711 242,
e-mail: klet@klet.cz,
WWW: http://hvezdarna.klet.cz

Připraveno v rámci Akčního plánu obnovy a rozvoje Jihočeského kraje pro rok 2003


Další informace :
Observatoř Kleť
Chráněná krajinná oblast Blanský les
Holubov - průvodce obcí a okolím
Mikroregion Podkletí - Obrazový průvodce 3


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Holubov

 

Holubovský zpravodaj
Vydává Obecní úřad v Holubově
Zodpovědná redaktorka: Marie Svobodová
Tisk: ARTYPA Holubov, spol. s r.o.
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex s.r.o.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 13. srpna 2003 : TOPlist 0