ARCHIV 2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Holubovský zpravodaj - hlavička - 2002

Informační měsíčník Obecního úřadu v Holubově

Červenec 2002 - Číslo 7 - Ročník 8

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (576 kB)Z jednání rady obce a zastupitelstva obce

Zpráva z jednání obecního zastupitelstva, které se konalo 26. 6. 2002 v Krásetíně u Kuchařů.
OZ projednalo a schválilo:

-J. Franěk, starosta-

Vzpomínková slavnost v Krasetíně

Vzpomínková slavnost v Krasetíně 2002 Dne 6. července 2002 se konala slavnost k uctění památky popravených krásetínských občanů.

V dopoledních hodinách navštívili zástupci obce i památník v Táboře, kde položili věnec k památníku, kde byli před 60ti lety popraveni i občané z Krásetína.

Odpoledne se pak konala na krásetínské návsi samotná slavnost, po projevu starosty se konala bohoslužba slova, zástupci obce i pozůstalých položili věnce k pomníku v Krásetíně.

Až do večera hrála k poslechu na návsi dechová hudba.

Vzpomínková slavnost v Krasetíně 2002 Vzpomínková slavnost v Krasetíně 2002
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Holubově

Holubov, Volby do PS ČR 2002

Účast voličů52269,41%
Strany podle počtu hlasů
ČSSD131    25,28
ODS11422
Koalice KDU-ČSL,US-DEU    9718,72
KSČM9418,14
Sdružení nezávislých203,86
Strana zelených173,28
ODA81,54
Pravý Blok71,35
Strana venkova61,15
Česká strana nár. sociální  50,96
Akce za zrušení senátu40,77
Republikáni M. Sládka30,57
Strana zdravého rozumu30,57
Republikáni30,57
Strana za životní jistoty20,38
Cesta změny20,38
Demokratická liga10,19
Naděje10,19

Konec školního roku v Mateřské škole Holubov trochu jinak

Mateřská škola Holubov 2002, konec školního roku
Jsou zábavné hry, různé činnosti, akce, které se každoročně během školního roku v naší mateřské škole opakují.

V podstatě jsou stejné, ale přesto jiné. Letos, před ukončením tohoto školního roku, kdy jsme na schůzce s rodiči projednali nápady, jak zkonkrétnit plánovanou vycházku, tedy akci, která by byla zcela nová a rozdělili si úkoly kdo, co a jak provede, aby záměr jízda vlakem do Třísova, odtud po značení najít poklad směr Dívčí Kámen a opékat špekáčky u Podhrázských, vyšel pro děti poutavě. Zajímavost hry už byla umocněna tím, že "předvojem"
Mateřská škola Holubov 2002, konec školního roku
před skupinou dětí a maminek byli tatínkové, kteří vytyčovali směr, vymýšleli úkoly a ukryli poklad na tajemném místě ve světélkující jeskyni.

Nalezení pokladu v jeskyni znamenalo sundat žábu, která na něm seděla. Odvážná Terezka Drábková žábu vítězoslavně zvedla nad hlavu se slovy "já jí držím" a poklad byl na světě. A došlo na očekávané dělení. Pak už následovala cesta na tábořiště pana Honetschlägera pod Dívčím Kamenem, kde jsme opékali špekáčky. Rozdělání ohně bylo poměrně svízelné,
Mateřská škola Holubov 2002, konec školního roku
všechno dřevo bylo mokré, ale díky šikovnosti a vynalézavosti rodičů se "buřtíky pekly". Milou pozorností od manželů Honetschlägerových byla tatranka a pití pro každé dítě za to, že cestu tak dobře zvládly. Pro dokreslení situace vycházky, která byla 8. 6. 2002 tedy na Medarda:

Půl hodiny před odjezdem vlaku (odjezd 11.12 hod) na Třísov, kam jsme měli dojít, přestalo pršet. Mnozí z rodičů se během tohoto krátkého času rozhodli pro společnou vycházku a na nádraží stáli s batůžky téměř všichni z přihlášených, co byli odhodláni vycházku absolvovat.

- Hana Bezděková, ředitelka MŠ -

Naši předškoláci

Holubov 2002, naši předškoláci Dne 28.6. 2002 se konalo v jídelně slavnostní rozloučení dětí, které odchází ze školičky do "velké opravdové školy". Při této příležitosti složila paní učitelka Jana Jungbauerová písničku, kterou se děti rozloučily se školkou.

My jsme žáčci školičky
jeden kluk a holčičky,
se školkou se loučíme,
na léto se těšíme.
V září půjdem do školy
a začnou nám úkoly,
budem umět číst a psát
a všechno si spočítat.


Zároveň se paní učitelka optala dětí, jak se jim líbilo ve školce, zda se těší do školy a čím by jednou chtěly být, zde jsou odpovědi:

Já jsem si nejradši hrála s kočárky a stavěla puzzle. Ještě nevím, čím budu, ale do 1. třídy se těším. Moc mi tady chutnaly šišky s mákem.
Eliška

Ráda jsem tady jedla, hrála si s panenkou, kreslila si i cvičila. Ve škole se chci rychle naučit číst. Asi budu sedět s Anežkou.
Lenka

Do školky jsem chodila ráda a nerada šla domů. Líbila se mi tady hraná pohádka s herci. Až vyrostu, stanu se malířkou obrazů.
Anežka

Ve školce se mi líbila kuchyňka a ráda jsem si kreslila. Moc se mi tu nelíbilo učení. Až vyjdu velkou školu, budu pracovat jako policajtka.
Zuzka

Já budu doktorkou, co léčí zvířátka. Ve školce se mi strašně líbila klouzačka. Až půjdu do 1. třídy, chci sedět v lavici s Natálkou.
Monička

Ve školce se mi moc líbilo, ráda jsem si kreslila a vystříhávala obrázky. Těším se do školy až se naučím psát. Chci být zpěvačkou.
Natálka

Až já budu velký, chtěl bych řídit autobus. Do školy se těším, tam se nespí. Ve školce jsem si rád půjčoval auta. Kamarádil jsem tady s Domčou.
Honzík

Citáty a zamyšlení

Čas prázdnin a dovolených, který si většina z nás vychutnává, přeje také k tomu, že by se člověk mohl více soustředit na sebe. Tato doba zamyšlení je nutná, nechceme-li se ztratit sami sobě. Je štěstí, když můžeme několik dní prožít v harmonické krajině, v radosti s ostatními lidmi.

Nejlépe to vyjádřil Jan Werich:

"Mít rád lidi a milovat lidi to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí."

Přidám ještě jeden citát.

"Šťastný je, kdo je ochoten rozdávat svůj čas, i když žádný nemá.
Šťastný je, kdo čeká tak dlouho, aby si mohl přivonět k fialce, až odletí motýl, který na ní odpočívá."
A. L. Balling


- Marie Hrušková st.-

Ptáci (Aves)

Ptáci - Papuchalk plochozobý
Při pozorování ptáků si každý z nás jistě už povšimnul, že tito tvorové mají různé tvary zobáků. Rohovitý zobák je uzpůsoben podle toho, jakou potravu ptáci přijímají.

Potrava a zobák ptáků

Ptáci mají rozmanité způsoby přijímání potravy, neboť dovedou chytat, sbírat, uštipovat, trhat, drtit, procezovat potravu. Nedovedou však žvýkat. Potrava je živočišná, rostlinná nebo smíšená. U některých ptáků (holub, sojka) jde potrava nejdříve do volete, kde se změkčuje. Potom teprve přichází do žláznatého žaludku (vylučuje trávicí štávy), přechází do svalnatého žaludku (zde pomáhají písková zrna, která pták sezobá). Zpracovaná, rozmělněná potrava jde do střev, odkud střevní stěnou jako bílkovina, cukr a tuk přechází do těla.
Ptáci - Dlask tlustozobý


Ne všichni ptáci mají však volata. Mohou mít rozšířený jícen v hrdelní vak. U jiných druhů potrava jde přímo do žaludku, kde je trávena. Zrnojedi (strnad, dlask) mají krátký a masivní zobák. Rozbíjí s ním semena, jádra. Ptáci hmyzožraví se živí hmyzem a drobnými měkkými bobulemi. Zobák mají drobný (pěníce, rákosník, budníček). Široký a krátký zobák má vlaštovka, jiřička. Lapají hmyz do zobáčku za letu. Špaček vybírá ze země ponravy, sbírá plže, housenky, nepohrdne chroustem. Pokud se špaček živí touto potravou, je pro nás užitečný. Jakmile však začne dozrávat ovoce (třešně, hrozny, rybíz), napadají hejna špačků tyto sady a vinice a působí zde velké škody.
Ptáci - Jestřáb lesní


Dravci mají ostrý zobák na konci zahnutý. Loví hlavně menší živé obratlovce. Někteří však také požírají mršiny (sup). Sovy jsou také dravci, loví po setmění, a to hlavně hlodavce. Kořist polykají vcelku, nestravitelné zbytky vyvrhují. Zahnutý zobák má i racek, kormorán či ťuhýk, kteří jsou také masožraví. Dlouhý a rovný zobák má volavka, ledňáček. Volavky nabodnou rybu zobákem. Ledňáček se zase z vyvýšeného místa vrhá střemhlav za potravou (rybka) do vody. Pelikán se živí též rybami. Má velmi nápadný zobák, který měří až 45 cm. Na spodní straně visí roztažitelný vak, do něho chytá ryby. Pozoruhodný zobák mají papuchalci.
Ptáci - Pelikán bílý


Zobák je snad jejich pestrobarevná okrasa. Je vysoký, ze stran zploštělý. Má červenomodrou barvu s rohovitými lištami. Živí se rybami. Mocný žlutý zobák má tukan, který se živí ovocem, ale i plazy a drobnými savci. Někteří ptáci (potápky) se za svou potravou potopí do velkých hloubek. Např. roháč vydrží pod vodou 1 minutu a uplave až 50 m.

Po stromech šplhá žluna, strakapoud i datel, kteří svým ostrým zobákem vyzobávají pod kůrou stromů larvy. Dudek chocholatý vytahuje svým dlouhým zobákem larvy hmyzu ze zvířecího, hlavně dobytčího trusu. Drozd zpěvný se živí hlavně živočišnou potravou, kterou sbírá na zemi.
Ptáci - Křivka obecná
Jsou to larvy housenky, žížaly, brouci, ale dokáže i rozbít šnečí ulity o kámen a vzít si její obsah. Zajímavý překřížený zobák má křivka. Je totiž přizpůsoben k vybírání semen ze šišek, ale i k odlupování kůry stromů, odkud vybírá hmyz. Brhlík si zapasuje žalud nebo lískový oříšek do štěrbiny v kůře stromů. Potom tluče do něho zobákem, dokud ho nerozlouskne a nezmocní se semena. Sýkory by mohly předvádět svá akrobatická cvičení do cirkusu. Visí totiž za nožky na větvích a hledají hmyz.

Zajímavosti

Množství potravy je poměrně větší u malých ptáků. Kolibřík sežere denně dvojnásobek potravy než je jeho hmotnost.
Plovoucí deštník po hladině? Ne, to jen černá americká volavka, loví ryby a dělá si při tom z křídel stín.
Spižírnu potravy si dělá ťuhýk. Malé živočichy napichuje totiž na trny keřů.
Fregatka má dlouhý hákovitě zahnutý zobák. Dovede sama lovit ryby, ale raději okrádá ve vzduchu jiné ptáky. Tento lupič je přinutí ve vzduchu upustit kořist.

- Mgr.Drahomíra Bodláková -

Literatura:
Mikula A.: Zajímavosti o zvířatech, SZN Praha 1965
RNDr. Bouchner M.: Kapesní atlas ptáků, SPN Praha 1975
Valja V.: Ptáci, SNDK Praha 1954

Slovo lékaře

Funkce výstélky cév

Opakujeme to stále v ordinaci, že nejzávažnější zdravotní stavy, jako je srdeční infarkt, mozková cévní příhoda, náhlá smrt a další, nás ohrožují zejména při špatně léčeném vysokém krevním tlaku, při špatně léčené cukrovce a u kuřáků. Klíčová je zde porucha funkce výstelky cév. Že jde o orgán úctyhodný, nám dojde, když si uvědomíme, že plocha této výstelky u dospělého člověka má velikost fotbalového hřiště. Na kvalitě této výstelky závisí napětí drobných tepének (tedy otevření či zúžení jejich průsvitu), prostupnost kapilár pro krvinky, prostupnost stěny kapilár pro vodu a v ní rozpuštěné látky, látková výměna ve tkáních a přístup nezbytného kyslíku do nich.

Kromě jmenovaného kouření, vysokého krevního tlaku a cukrovky bývá tato cévní výstelka poškozována při dalších nemocech: při poruše zpracovávání tuků nebo při jejich nadměrném přísunu, při srdečním selhávání a místně při ateroskleróze, při spasmu přívodných tepének, trombóze či jiné poruše prokrvení, při zánětlivých reakcích atd. Kvalita funkce této výstelky se zhoršuje i věkem a rizikovější jsou muži než ženy (do přechodu) a samozřejmě kuřáci.

Normální funkce výstelky cév představuje výhodné nízké napětí ve stěně cévní, prevenci ucpávání cév drobnými tromby a zábranu usazování cholesterolu do stěny cév jako zahájení procesu aterosklerózy. Porušená funkce znamená zúžení cév se všemi důsledky pro zásobené orgány a navíc zvýšené nároky na srdeční pumpu. Průsvit cév se ucpává drobnými tromby a ve stěnách cév se usazuje cholesterol a začínají se tvořit sklerotické pláty s následkem trvalého zúžení až neprůchodnosti. Co následuje, si dovedeme představit, uvědomíme-li si jednotlivé orgány, které tyto cévy zásobují.

Kouření stále kritizujeme jako neřest, která vede nejen k souchotinové prázdnotě naší kapsy čím dál rychleji, ale že nám též podstatně zkracuje život a snižuje jeho kvalitu. Zmíníme se teď ještě o jiné neřesti, o alkoholu, který v malých systematických dávkách, kdy je užíván jako lék, přináší člověku požehnání.

V únoru 2002 byla zveřejněna práce katolické university v hlavním městě Chile v Santiagu na dobrovolnících zabývající se 1. porovnáním důsledků diety na tuky bohaté a diety na tuky chudé a 2. důsledky každodenního užívání 240 ml červeného vína. Oba problémy byly zkoumány s ohledem na funkci naší cévní výstelky, která je klíčem k našemu zdraví a dlouhověkosti.

Studie potvrzuje, že strava bohatá na tuky sebou nese významně vysokou hladinu tuků a zejména cholesterolu zodpovědného za rozvoj aterosklerózy a tím významně zhoršuje funkci cévní výstelky. Dále prokazuje, že červené víno významně sice neovlivňuje hladinu tuků a cholesterolu (tedy nečeří tuky v krvi, jak jsme ještě nedávno tvrdili), ale přesto významně příznivě ovlivňuje činnost cévní výstelky.

A my už víme, že se to netýká jen červeného vína. Prostě jde o 30 g alkoholu na den. Zhruba dvě deci vína nebo dvě piva nebo dva malé frťany na den. Ne více! A jen u zdravého člověka! A deficit jednoho dne nelze dohánět druhý den!

Zlepšení činnosti cévní výstelky se všemi příznivými důsledky pro život dělají i některé léky na vysoký krevní tlak (většina mých pacientů je již léta užívá) a to i u lidí s normálním tlakem a některé léky na snížení cholesterolu v krvi (které prakticky psát nesmím) a to i pří nízké hladině cholesterolu. Nevím, co na tyto informace nám řeknou zdravotní pojištovny. Asi budou trvat na tom, že funkci cévní výstelky zlepšuje i pravidelná větší fysická zátěž našeho těla, při které srdce běží rychlostí 180-věk (např. u třicetiletého je to 150/min). A to je také pravda.

-MUDr. Bohumír Šimek-

M L S Á N Í

Holubovský zpravodaj - mlsání 2, ilustrace Pro první prázdninové číslo nám nabídla své oblíbené a vyzkoušené recepty paní Růžena Svobodová z Holubova.

Koblihy s mákem

500 g hladké mouky, 1 lžíce oleje, sůl, 100 g majolky, 4 žloutky, 1/2 l mléka, 38 g droždí.
Zaděláme těsto, které necháme vykynout a pak z něj vykrájíme kloboučkem nebo skleničkou kolečka, která plníme makovou nádivkou (na tuto dávku stačí asi 13 dkg máku), zabalíme jako knedlíky, necháme ještě chvíli kynout a smažíme v tuku. Pocukrujeme.

Bábovka z pomerančů

180 ml rozinek, 80 ml ořechů, šťáva ze 2 velkých pomerančů, kůra z 1/2 pomeranče, 240 ml cukru, 130 ml rozpuštěného másla, 180 ml zakysané smetany, 2 vejce, 500 ml polohrubé mouky, 1 prášek do pečiva.
V misce třeme máslo s polovinou cukru, přidáme vejce, smetanu, polovinu pomerančové štávy, rozinky, ořechy a pomerančovou kůru, pak vmícháme mouku s práškem do pečiva a dáme péci. Ještě horkou bábovku polijeme svařenou pomerančovou štávou s cukrem.

Sekaná z cukety

40 dkg vymačkané, nahrubo nastrouhané cukety, 6 vajec, 20 dkg měkkého salámu nebo slaniny, 3/4 sklenky oleje (půlku nalít na pekáč), 2 sklenky polohrubé mouky, sůl, pepř, majoránku, česnek.
Uděláme šišku nebo můžeme péct jako nákyp.

Za recepty děkuje a dobrou chuť přeje

- MS -

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

K VÝZNAMNÉMU ŽIVOTNÍMU JUBILEU BLAHOPŘEJEME

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČILI

TUNGUZKY přilétají aneb asteroid 2002 MN

V pátek 14.června 2002 ve 4 hodiny SEL se planetka o velikosti fotbalového hřiště přiblížila k Zemi na jednu z rekordně nejmenších vzdáleností. Astronomové z projektu LINEAR (Lincoln Laboratory Near Earth Asteroid Research) poblíž města Socorro v Novém Mexiku v USA poprvé zaznamenali toto těleso až 17. června, tj. tři dny po nejtěsnějším přiblížení. Blízkozemní planetka, nyní známá jako 2002 MN, prolétla kolem Země rychlostí 10 kilometrů za sekundu ve vzdálenosti pouhých 120 tisíc kilometrů, tedy uvnitř dráhy našeho souputníka Měsíce, jehož průměrná vzdálenost od Země je 384 tisíc kilometrů. Jak uvedl známý odborník na dynamiku malých planet sluneční soustavy Brian G. Marsden z Harvard Smithsonian Center for Astrophysics v Cambridge v Massachusetts, jednalo se o druhé nejtěsnější přiblížení známé planetky k Zemi. Těsnější přiblížení jsme mohli sledovat jen v prosinci 1994, kdy nás blízkozemní planetka 1994 XM1 objevená projektem Spacewatch minula o 105 tisíc kilometrů. Nově objevený návštěvník z vesmíru 2002 MN je teprve šestým tělesem, které se ocitlo uvnitř dráhy Měsíce a přitom největším z nich. Už zmíněný asteroid z roku 1994 má rozměr jen cca. 10 metrů. Planetka 2002 MN patří mezi asteroidy typu Apollo s výstřednou dráhou křižující dráhu Země a se sklonem k rovině ekliptiky pouhou desetinu stupně. Planetky jsou obvykle malé a velmi vzdálené od Země, abychom mohli měřit přímo ze Země jejich velikost. Proto astronomové používají k určení velikostí těles jejich jasnost na obloze a tím, že předpokládají, jaké má povrch tělesa albedo, tj. schopnost odrážet světlo. Takto se spočítal i rozměr planetky 2002 MN. Toto těleso s rozměrem mezi 50 a 120 metry se řadí mezi malá tělesa pozorovaná ze Země.

Kdyby se takovéto těleso střetlo s naší Zemí, způsobilo by podobnou katastrofu jako byla Tunguzská katastrofa na Sibiři v roce 1908, kdy bylo tělesem podobných rozměrů zdevastováno území o rozloze dva tisíce kilometrů čtverečních. Můžeme si říkat, že se nás to netýká, neboť je pravděpodobnější, že další takové těleso dopadne kamsi do oceánu. Můžeme si ovšem ty dva tisíce kilometrů čtverečních kompletně zdevastovaného území zkusit umístit kamsi na mapu osídlených území... Základní ideou NASA pro hledání blízkozemních těles je sice najít ty největší, tj. kilometrové a větší, hrozící globální katastrofou, leč nemůžeme rozhodně opomíjet ani potenciální "tunguzky".

Pokud se ptáte, proč ji ani mamutí projekt typu LINEARU nenašel dříve, odpověď je stejná jako v některých předchozích případech. Planetka se blížila k Zemi ze směru od Slunce, "jako blesk z jasného nebe", jak řekl jeden poeticky se vyjadřující kolega, a nebylo možné ji ze Země dříve detekovat. Na zaznamenání takového tělesa by měla šanci kosmická hlídka umístěná v kosmu. Jak řekl šéf projektu LINEAR Grant Stokes, můžeme předpokládat, že takových těles kolem nás prolétnou ročně desítky, ale zaznamenáme jen některé z nich.

A pokud máte pocit, že hlášení o těsně nás míjejících kosmických projektilech přibývá, odborníci se shodují, že důvodem není nárůst jejich počtu v okolí Země, leč spíše postupný nárůst našich možností je detekovat a sledovat, a to jak díky velkým americkým projektům, tak díky rozvíjejícícím se iniciativám na dalších kontinentech. Z Evropy po (jiho)českém KLENOTU, jehož první objev blízkozemní planetky také spadá do kategorie těles typu Tunguzka, si určitě zaslouží zmínku nejnovější aktivity britských astronomů v oboru NEO na kanárské observatoři na La Palma, a to jak následná astrometrie, tak testování vyhledávání neznámých těles. Pořád ovšem nepracuje žádný program zaměřený na hledání blízkozemních těles na jižní polokouli.

- Miloš Tichý a Jana Tichá Observatoř Kleť -

Přírodní památka Meandry Chvalšinského potoka a Provázková louka

Provázková louka V roce 2001 vyhlásila Správa CHKO Blanský les dvě nové rezervace a dnes bychom Vás chtěli o nich stručně informovat.

Přírodní památka Meandry Chvalšinského potoka má celkovou výměru 5,23 ha a nachází se v k.ú. Křenov u Kájova. Hlavním předmětem ochrany jsou přirozené meandry potoka s břehovou vegetací a vlhkými loukami. Rezervace začíná u mostku v Křenově a táhne se až k parku Červený Dvůr. Nadmořská výška v území je cca 540 m. Podél toku jsou zachovány porosty s vrbou křehkou (Salix fragilis), olší lepkavou (Alnus glutinosa) a střemchou obecnou (Padus avium). V podrostu převládá tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), chrastíce rákosovitá (Phalaris arundinacea), častá je i kopřiva dvoudomá (Urtica dioica).

Na břehové porosty navazují louky s vysokobylinnou vegetací. Dominantní jsou porosty ostřice trsnaté (Carex cespitosa), ostřice banátské (Carex buekii) a tužebníku jilmového. Z dalších druhů je zde hojná máta dlouholistá (Mentha longifolia) a děhel lesní (Angelica sylvestris). V posledních letech je však území velmi eutrofní a i v loukách expanduje kopřiva dvoudomá.

Přírodní památka Provázková louka se nachází v k.ú. Borová a její výměra činí 2,49 ha. Byla vyhlášena k ochraně biotopu střídavě vlhkých a rašelinných luk s vzácnými a chráněnými druhy rostlin.

Lesní loučka leží na JJZ úpatí vrchu Albertov v nadmořské výšce cca 700 m. Největší část plochy zaujímají společenstva střídavě vlhkých luk s dominancí bezkolence modrého (Molinia caerulea). Na malých ploškách v depresích jsou rašelinné louky s vysokým zastoupením mechů s ostřic. Jen místy je louka silně podmáčená s vysokobylinnou vegetací, zejména skřípinou lesní (Scirpus sylvaticus). Vlhká místa osidluje vstavač májový, jehož počet se mnohdy přehoupne přes 200. Hojný je i kosatec sibiřský (Iris sibirica) a řada dalších vzácných druhů. Naproti tomu okraje luk jsou velmi suché s borůvkou (Vaccinium myrtillus) a brusinkou (Vaccinium vitis-idaea). Ze vzácných druhů zde roste např. prha arnika (Arnica montana).

Pro uchování mokřadních společenstev a chráněných druhů se zde provádí zásahový management. Louka se vyřezává od náletových dřevin a jednou za dva až tři roky se kosí.

- RNDr. Alena Vydrová, Správa CHKO Blanský les -

Okénko veterináře
kočka
pes

FRETKA

V dnešní době se objevují různí domácí miláčkové. Nejsou to jen kočky a psi, ale různí hlodavci a ptáci, obojživelníci a další. Dnes bychom si mohli něco povědět o Fretce.

Fretka je pravděpodobně domestikovaná albinotická forma tchoře světlého. V průběhu dlouhého chovu v zajetí se od původního typu přece jen značně odlišila, což se projevuje jak ve zjevu zvířete, tak i v jeho biologii. Fretka nemá například žádnou pevnou dobu páření. Páří se v různou dobu kromě zimy.

Fretky nevyžadují v chovu velkou péči, tak jako jiná kožešinová zvířata. Jsou skromné a žerou prakticky vše, maso ovšem nesmí chybět. Chovají se v zajetí mimo jiné také proto, že se jich používá k lovu králíků. Zpola nasycená fretka se vpouští do králičí nory a králíci vyhnaní malou šelmičkou ze svých úkrytů bývají pak venku odstřelováni nebo chytáni. Někdy se stane, že fretka se v noře nasytí. Sežere kus králíka nebo králičí mláďata a usne. Její majitel musí pak dlouho čekat, než si fretka odpočine a vyleze na povrch. V některých zemích chovají fretky k lovu potkanů. K domestikaci fretky došlo velmi dávno, neboť již ze starověku se datují zprávy o jejich používání.

Rozeznáváme dvě formy fretek. Albinotické, žlutavě bílé fretky s růžovýma očima, které pro nedostatek pigmentu nesnášejí jasné světlo, a proto mhouří oči. Dále fretku tchořovou, která má světlou podsadu a hnědé pesíky. Tyto fretky vznikly křížením s tchoři a bývají odolnější a při lovu ostřejší. V Anglii a v USA byly vypěstovány další barevné formy.

Fretka dosahuje 40-50 cm délky a 90-95 dkg váhy, samičky 70-80 dkg. Pod ocasem mají pachové žlázy a typicky páchnoucí výměšek. Tento sekret a jeho pach dlouho ulpívá na rukou, oděvu apod. Někdo může reagovat na tento sekret alergicky. Jestliže se fretce hodně věnujeme, nekouše. Fretku musíme hodně hladit a vždycky několik minut, aby si zvykla na dotek ruky. Fretky jsou choulostivé na průvan, vlhko, chlad. Proto se mají chovat v prostorách, kde lze topit a dobře větrat. Fretky chováme v drátěné kleci. Rozměr klece je obyčejně výška 35 cm, šířka 45 cm, délka 80 cm. Ke kleci je zezadu připevněn budník 30 x 30 x 35 cm, ve kterém se fretka zdržuje přes den, noc aj. V přední stěně budníku je vyříznut 15 cm ode dna kruhový otvor o průměru 12 cm. Otvor má mít stěny ohlazeny, aby si fretka neodírala srst. Pro všechny věkové kategorie je nutné podávat plnohodnotné krmení. V dnešní době jsou v prodeji již granule, speciálně vyrobené pro krmení fretky. Fretka musí mít k dispozici po celý den dostatek pitné vody. Mladé fretky je nutné očkovat proti psince, botulismu, Aujezskyho nemoci, vzteklině. Krmení fretky by se mělo skládat z různých druhů masa, svaloviny, vnitřností, žemle v mléce, ovesné kaše. Mléko je důležitou součástí krmení. Maso mícháme do kaše. Maso stačí podávat 3x týdně a je správné krmit myši a vrabce.

Fretka se dožívá 6 - 8 roků života. Fretky jsou velmi vnímavé na nemoci, a proto je nutné je pravidelně očkovat. Častým onemocněním abscesy na hlavě, krku, šíji způsobené pokousáním. Těžkým onemocněním je infekční zánět žaludku a střev. Zabráníme tomuto onemocnění tím, že nedovolíme fretkám se stýkat se psy a kočkami. Také zánět plic bývá pro fretky smrtelný. Fretka je vnímavá i na chřipkové viry. Dále na prašivinu nohou. Pokud si někdo pořídí fretku jako mazlíčka, je třeba nejen zvíře dobře proočkovat, krmit, ustájit, aby mělo své pohodlí a klid, ale hlavně se mu hodně věnovat, aby byla fretka krotká a zvyklá na společnost člověka. Vždycky je nutné seznámit se s příslušnou literaturou, nežli si pořídíme zvíře, které není jako mazlíček běžné. Hlavně si dobře rozmyslíme, zda jsme schopni a ochotni mu poskytnout vše, co potřebuje pro svůj spokojený život.

- MVDr. Peter Pavčík -

Volby 2002

Tak to máme za sebou. A před sebou máme vizitku našeho státu. Jak jsme si zvolili, tak jsme si zvolili. A páni politici budou opět voličům vytýkat, že zvolili špatně. Zvláště ti, kterým chybí sebereflexe a kteří si odmítají přiznat své politické chyby. Ty jsou hlavní příčinou naší volby. Druhou příčinou je naše malá politická kultivovanost, a to jak v řadách našich politiků, tak i nás obyčejných lidí.

Nejvíce hlasů dostali sociální demokraté, pak občanští demokraté, pak komunisté a konečně koalice. Ostatní hlasy, a nebylo jich málo, v letošních volbách propadly. Přesto jsou tyto volby jednoznačným vítězstvím komunistů. Všechny demokratické parlamentní strany mají větší či menší úbytek hlasů a jedině komunisté mají významný nárůst volebních hlasů a poslaneckých mandátů ve sněmovně.

Tento vítězný nástup komunistů jistě není vyjádřením stesku našich občanů po komunistické diktatuře za protekce Sovětského svazu. Na tomto vítězství se podílí nízká účast voličů ve volbách a znechucení způsobem vládnutí demokratických parlamentních stran v uplynulých obdobích. Je to i vyjádření bezmoci voliče a jeho přesvědčení, že ať volič volí jak chce, strany, které se dostanou k moci si to stejně udělají po svém. A bohužel voliči je za to u nás nepotrestají moudrou volbou, ale svou neúčastí na volbách.

Na vítězném nástupu komunistů se tedy podílejí chyby našich demokratických stran. Nejzávažnější chybou bylo znehybnění a zakonzervování politické scény opoziční smlouvou mezi ODS a ČSSD. To zabránilo možné účinné kritice politiky ČSSD a způsobilo to podporu její levicové politiky ze strany ODS. To byla daň ODS za vzájemné rozdělení si moci. Je zajímavé, jak vysoké procento voličů ODS se nechalo přesvědčit o tom, že jiné cesty nebylo.

To však nebyla jediná chyba ODS. Již v době rozdělení Československa došlo v řadách ODS k eliminaci konzervativních politiků. Tim ustoupila morálka a spravedlnost v restitucích i v naší privatizaci. V době zveřejnění falešných sponzorů se ODS dostala na rozcestí, zda dále čestně nebo bez skrupulí. Rozhodla se pro zametení pod koberec. Proto někteří politici vystoupili a pokusili se založit konkurenční pravicovou politickou stranu. Pokus ODS o změnu Ústavy k vyloučení konkurence menších stran v zájmu stability politického prostředí včetně fixace všeho špatného v naší politice se díky úmrtí senátora Bendy a jeho nahrazení nezávislým senátorem Fischerem nezdařil. Poměrně rychle se podařilo i tento pokus uklidit do zapomnění. Ale ne všichni zapomněli. Stejně tak pokus o ovládnutí televizí a tisku se plně nezdařil. Alespoň zaměstnanci ČT vstoupili do stávky, aby uhájili nezávislost své televize. Částečně se jim to podařilo. I když to bylo překryto do společnosti úspěšně imputovaným vědomím, že šlo jen o peníze. Na mírném propadu ODS se jistě podepsalo i odstoupení pražského primátora a zveřejnění politických praktik členů ODS. A konečně i nedostatek ve volebním programu, nešikovná předvolební kampaň a možná i zbytečně zdvihnutá nacionální karta.

ČSSD přes veškerou veřejnou kritiku, přes ministry smýšlející často ve starém duchu, přes komunistické poradce, přes rostoucí zadluženost státu, přes veškeré vytýkané chyby nás dokázala rychleji posunout k Evropské unii než vlády předchozí a koneckonců i za její vlády došlo ke stabilizaci ekonomiky u nás. Bezpochyby i to, že nositel opoziční smlouvy premiér Miloš Zeman ustoupil do pozadí (na rozdíl od Václava Klause) a do čela ČSSD nastoupil opoziční smlouvou nezatížený Vladimír Špidla, bylo příčinou, že propad ČSSD nebyl tak veliký. Koalice měla velkou šanci být vítězem voleb pokud byla jako čtyřkoalice. Vyloučením ODA klesly její preference a již se z toho nevzpamatovala. A dnes již není podstatné, zda šlo o milionové dluhy ODA, nebo o něco jiného. Pokus o sestavení kandidátky bez bývalých komunistů měl jistě svou váhu, ale slibovat čistotu politiky s poslanci, jejichž ruce byly sporně čisté, dobré ovoce také nepřineslo. Pokus o transparenci své ovoce přinesl, ale zviditelněné vzájemné půtky také. A tak původně velké naděje se hodně uskromnily. Karty jsou rozdány a co bude dál? První k sestavení vlády bude zřejmě vyzván Vladimír Špidla. A zdá se že má před sebou velmi nejistě většinovou vládu s Koalicí. Zatím se jeví, že bude schopný politik, že bude šikovným premiérem schopným účinného vyjednávání a slibuje nám vytvářet moderní sociální stát. Předpokladem je, že najde společnou základnu pro programové prohlášení vlády. Rozdílného mají dost, ale společného také. Dle rozdaných karet by možná měl jistější vládnutí v koalici s ODS. To však jen při těžkém stranickém zpronevěření se voličům. A za čtyři roky bychom museli počítat s mnohem radikálnějším nástupem komunistů.

Podaří-li se Vladimíru Špidlovi s Koalicí sestavit funkce schopnou vládu, je nadějí, že skončila éra utloukání protivníka o jeden hlas, jak jsme často byli svědky z jednání z poslanecké sněmovny, a že začíná éra vstřícného hledání konsensu. Vydrží tato vláda celé své funkční období? S ohledem na velkou názorovou rozdílnost má jedinou šanci v čestném a poctivém hledání tohoto společného konsensu.

- MUDr. Bohumír Šimek -

Klub Holoubek

Holubov - klub Holoubek, logo Přišlo léto a začínají prázdniny i pro klub Holoubek. Na posledním setkání v červnu jsme se rozloučily s několika dětmi, které už po prázdninách půjdou do školky.

Pro nás - zakladatele Holoubku - uplynul už druhý rok života našeho milého holubovského klubu. A byly to dva skvělé roky setkávání maminek a jejich ratolestí.

Když jsme začínaly, neočekávaly jsme, že se klub Holoubek stane tím, čím je dnes. Je to pro nás příjemné zjištění. Nemluvíme jen o spoustě maminek s dětmi, které pravidelně dochází na úterní setkání, ale i o tatíncích, kteří nám věnovali svůj čas, energii, práci a finanční pomoc.
Klub Holoubek 2002
Zajímá vás co všechno pro nás udělali? Přijďte se tedy podívat do našich nových prostorů. Ale začněme pěkně od začátku. Původně k našim setkáváním sloužila část místnosti v prvním patře hasičárny. Skloubit víceúčelovost této místnosti bylo čím dál tím víc obtížnější a proto nám pan starosta J. Franěk po dohodě s obecním zastupitelstvem a hasiči, propůjčili nevyužité prostory v suterénu hasičárny. Po stavebních úpravách, které bylo nutné zajistit, provedl p. Martin Křivánek dřevěný obklad včetně dalších doplňků (věšáky, lavice). Manželé Bartošovi vyzdobili stěny místnosti malbami příběhu "Krtek a autíčko". Pan František Ondrák instaloval zábradlí na schodišti a v závěru p. Kahovec položil koberec, který sponzoroval pan Stefan Haug.
Klub Holoubek 2002
Všichni pracovali ve svém volném čase, o víkendech, bez nároku na finanční odměnu. Na konečný úklid a stěhování se sešlo 12 žen. Tito lidé společně pracovali s jediným cílem a to vytvořit dětem v klubu Holoubek kouzelný svět her, pohody a kamarádů.

Nově otevřený Holoubek byl na světě sotva dva týdny, když přišla bouřka s přívalovým deštěm, který téměř polovinu místnosti vytopil. Tato událost ukázala, jak je Holoubek pro všechny důležitý. Rodiče se dali ihned do vyklízení, sušení koberce a OÚ Holubov zajistil opravu izolací objektu. Pro další setkání klubu Holoubek nám pan Pelech poskytl útočiště na prolézačkách u restaurace, čímž mu touto cestou děkujeme. Poděkování patří též našemu bratrskému klubu "Křemílek" ze Křemže, který nás několikrát pozval zaplavat si do bazénu ve Větřní. Závěrem se chceme zmínit o naší spolupráci s holubovskými skauty, kteří nám půjčili svojí základnu ve Zlaté Koruně.
Klub Holoubek 2002
Tam devět rodin společně strávilo odpočinkový víkend. O dobré jídlo a skvělou organizaci se postarali manželé Churanovi.

Vám všem, kteří jste nás podpořili, vyslovujeme: Srdečně vám děkujeme a jsme rády, že nás máte rádi!

Díky vám se klub Holoubek stal pro naše děti jedinečným a kouzelným zážitkem. Na závěr Vás chceme pozvat na den otevřených dveří do našeho nového klubu v suterénu hasičárny v Holubově, který se bude konat v sobotu 21. září 2002. Fotografie z naší celoroční činnosti najdete na nástěnce u nádraží.

Klub Holoubek přeje všem svým příznivcům hezké léto se sluníčkem.

V září se na vás těší Helena Čížková, Laura Haug, Hanka Ondráková.

Pozvání na výstavu

Jiří Stibral, architekt, malba Pro nás starší obyvatele Podkletí je jméno Stibral stále spojeno především se stavitelem elektrárny na křemežském potoce u Dívčího Kamene ing. Zdeňkem Stibralem z 20 let minulého století. O tom, že jeho otec pan Jiří Stibral (1859-1939) byl významným architektem, průmyslovým designérem a malířem, ví dnes už málokdo. Znovu připomenout tuto osobnost je cílem výstavy z jeho tvorby, která byla otevřena slavnostní vernisáží dne 16. června 2002 v galerii ve Vodňanech. Pozvání na tuto vernisáž obdržel starosta pan Jaroslav Franěk, který mě vzal s sebou, abych posléze tuto událost zaznamenal do obecní kroniky. Výstava byla zajímavá, z hlediska profesního, i pro dalšího člena naší delegace ing. Petra Čížka.

Výstavu zahájila Jitka Velková, ředitelka městské galerie a poté vystoupil vnuk ing. Jiří Stibral, který poutavě přiblížil osobnost a práci svého děda. Po odborné stránce představil Stibralovu tvorbu PhDr. Milouš Růžička, který společně s akademickým architektem Vojtěchem Stormem jsou autory textové části katalogu ke zmiňované výstavě.
Zahájení výstavy Jiřího Stibrala, galerie Vodňany


Výstava přibližuje Stibrala jako architekta, návrháře, upozorňuje na jeho pedagogickou práci na školách uměleckého zaměření i na jeho práci asistenta u architekta Josefa Zítka.

Neméně zajímavé jsou jeho služební a studijní cesty do Paříže, Itálie, na Jadran, Ukrajinu a na Kavkaz. Některé Stibralovy malířské práce čerpají motivačně z našeho Podkletí např.: Kleť z Krásetína, Holubov náves, Bazikova vila v Holubově, Ambit kláštera Zlatá Koruna, Český Krumlov a další.

Výstava je otevřena do 1. 9. 2002 a to úterý - neděle od 9 - 12 hodin a od 13 - 17 hodin.

Tomu, kdo se zajímá o historii a práci lidí, kteří měli a mají vztah k našemu kraji, návštěvu vřele doporučujeme.

- Ivan Svoboda, kronikář -

INFORMACE

dne 10. srpna L.P. 2002 pořádá skupina historického šermu GRYF Praha
již pátý ročník "Bitvy pod Dívčím Kamenem"


Program:
10.00 - otevření tržiště
11.00 - nácvik bitvy
14.00 - hudební vystoupení skupiny Mimoband
15.00 - bitva
16.00 - hudební vystoupení skupiny Weekend
Srdečně zvou pořadatelé


V týdnu po Křemežském veletrhu od 22. 7. 2002 do 26. 7. 2002 budou na zdravotním středisku ve Křemži vyměňována okna. Po tuto dobu bude provoz omezen na minimum. Chronikům doporučuji, aby si své dlouhodobě užívané léky zajistili včas. Neodkladná vyšetření musí být provedena. Nebude-li možné je provést v ordinaci, lze se domluvit na ošetření v bytě. Konkrétní aktuální omezení ordinace je možné zjistit telefonicky u svého lékaře.

- MUDr. Bohumír Šimek -


Další informace :
Observatoř Kleť
Chráněná krajinná oblast Blanský les
Holubov - průvodce obcí a okolím
Mikroregion Podkletí - Obrazový průvodce 3


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Holubov

 

Holubovský zpravodaj
Vydává Obecní úřad v Holubově
Zodpovědná redaktorka: Marie Svobodová
Tisk: ARTYPA Holubov, spol. s r.o.
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 15. července 2002 : TOPlist 0