ARCHIV 1998  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
Holubovský zpravodaj - Křemežsko

Informační měsíčník Obecního úřadu v Holubově

Květen 1998 - Číslo 5 - Ročník 8


Zpráva z jednání obecního zastupitelstva

Pracovní jednání se konala 8. a 29.4.1998 na obecním úřadě v Holubově. Byla přítomna většina členů OZ.

-Jaroslav Franěk, starosta obce-


Kosmická hlídka na Kleti

Planetky - malá tělesa obíhající po eliptických drahách kolem Slunce - sledují astronomové už téměř dvě stě let, od roku 1801, kdy byla objevena první z nich, nazvaná Ceres. Zvláštní skupinu mezi planetkami představují ty, které na své dráze těsně míjejí čí dokonce kříží dráhu Země. Zprvu byla podobná tělesa považována jen za jakousi kuriozitu, dnes už víme, že většina kráterů na Měsíci i některé krátery na Zemi jsou pozůstatkem srážky s planetkou. Známá je hypotéza o vymírání veleještěrů na rozhraní druhohor a třetihor po střetu země s kosmickým tělesem, kdy před 65 miliony let vznikl dopadový kráter Chicxulub na mexickém poloostrově Yukatan. My v okolí Kleti máme pozůstatky jedné kosmická srážky na dosah ruky - zdejší vltavíny vznikly z roztavené horniny při střetu Země s planetkou či kometárním jádrem, který před necelými 15 miliony lety vytvořil na území nynějšího Bavorska kráter Ries o průměru více než 20 kilometrů.

Také známá tunguzská katastrofa v roce 1908, při níž bylo zničeno více než 2000 kilometrů čtverečních lesních porostů byla důsledkem střetu Země s malým, jen asi 60ti metrovým asteroidem. Pravděpodobnost opakování podobné katastrofy pro jakékoliv místo na zeměkouli je jednou za 200 let, pro místo na pevnině jednou za 500 let a pro obydlené území na Zemi jednou za 10 tisíc let. Pravděpodobnost globální katastrofy „dinosauřího" typu, která po srážce s několikakilometrovou planetkou ovlivní dlouhodobě klima na celé zeměkouli je sice několikanásobně menší - cca jednou za 500 tisíc let, ale její důsledek by ohrozil existenci nynější civilizace. Koneckonců pro vyvolání celoplanetárního chaosu by stačil tečný průlet planetky kolem Země tak těsný, aby zasáhl pásmo geostacionárních družic. Dnešní astronomové proto sledují planetky směřující do blízkostí Země nejen jako pozoruhodnou součást sluneční soustavy, ale zároveň jako sice velmi málo pravděpodobné , avšak neopomenutelné nebezpečí pro lidstvo.

Dalekohledy Hvězdárny Kleť míří k jasné noční obloze více než třicet let. Shodou okolností jednou z prvních na Kleti pozorovaných planetek byl v roce 1968 Icarus, jedno z těles, která se v určitém intervalu přibližuje k naší planetě. Pozorovací program hvězdárny se koncem sedmdesátých let zaměřil převážně na hledání dosud neznámých těles v hlavním pásu planetek mezi drahami Marsu a Jupiteru. Přesto však byly některé z těles křižující dráhu Země na Kleti pozorovány, například v roce 1989 planetka, známá nyní jako/4179/Toutatis.

Skutečnou součástí celosvětového „kosmického hlídkování" - sledování planetek podezřelých z toho, že se na části své dráhy kolem Slunce těsně přiblíží k Zemi, se hvězdárna na Kleti stala na začátku 90. let,kdy nové elektronické záznamové zařízení CCD na 0,57 m zrcadlovém dalekohledu umožnilo pořizovat a zpracovávat snímky s rychlostí mnohokrát převyšující klasickou fotografickou techniku, a komunikace prostřednictvím počítačové sítě Internet umožnila okamžitou výměnu získaných dat s astronomy po celém světě. Objevit planetku na snímcích z jediné noci totiž nestačí.. Pro výpočet její dráhy sluneční soustavou je třeba získat dostatek pozorování v několika následujících nocích, a poté se k ní opakovaně vracet v delším časovém období.

Světové prvenství ve vyhledávání NEAs /zkratka z anglického Near-Earth Asteroids - planetky přibližující se Zemi/ patří americkým astronomům sdružených ve třech velkých projektech - Spacewatch. NEAT a LINEAR. Pokud však jde o potvrzování objevů a následná přesná měření poloh NEAs, zde už několik let dominuje Hvězdárna Kleť, následovaná týmem kanadských astronomů z observatoře ve Victorii.

Jedním z největších kleťských úspěchů v tomto oboru bylo pozorování planetky 1996 Ja1 . Tu poprvé zaznamenal postgraduální student astroriomie

Timothy Spahr na arizonském Mt. Bigelow 14. května 1996. Teprve po našich pozorováních z 16. května mohl ředitel Mezinárodnho planetkového centra Dr. Brian Marsden s jistotou spočítat, že planetka nás těsně, leč ještě bezpečně mine ve vzdálenosti přibližně 400 tisíc kilometrů, což také nastalo o pouhé tři dny později. Půlkilometrový asteriod 1996 JA1 tak získal statut zatím největšího vesmírného tuláka pozorovaného tak blízko Země. Astronomové se zároveň utvrdili v tom, že z potenciálně bezpečných asteroidů v okolí Země známe jen malou skupinku, udává se 3 - 5% odhadované populace, a další dosud neznámé těleso mířící k Zemi můžeme očekávat vlastně odkudkoliv. Rok 1996 byl významný ještě z jednoho hlediska. V Itálii byla založena mezinárodní organizace The Spaceguard Foundation (lze přeložit jako „ochrana proti kosmickému nebezpečí") jejím cílem je sdružovat odborníky různých oborů, nejen astronomy, zkoumající kosmická tělesa - planetky i komety - přibližující se na svých drahách k Zemi, od objevů přes měření jejich poloh, výpočty drah, určování jejich rozměrů, mineralogického složení až po možnost ochrany Země před případnou srážkou, tj. vychýlení tělesa z původní dráhy či případně rozrušení na menší části. Součástí činnosti the Spaceguard Foundation je i seriozní informování jak široké veřejnosti tak politické reprezentace o potenciálním nebezpečí představovaném planetkami v blízkostí Země. Její zásluhou se upozornění na daný problém objevilo i v jedné z rezolucí Rady Evropy. Členy the Spaceguard Foundation jsou pochopitelně i astronomové z Hvězdárny Kleť- ing. Jana Tichá, Miloš Tichý a Dr. Zdeněk Moravec.

Vzhledem k tomu, že prvním z cílů je provést cosi jako inventuru planetek približujících se Zemi, směřují každou jasnou noc k obloze dalekohledy amerických , japonských, italských i jihočeských astronomů. Pokud někdo z nich zaznamená těleso, které se od typických planetek mezi Marsem a Jupiterem odlišuje rychlejším pohybem a netypickým směrem pohybu po obloze, co nejrychleji uvědomí mezinárodní planetkové centrum sídlící na Harvard-Smithsonianské observatori v Massachusetts, kde jedni z nejlepších světových odborníků přes výpočty drah malých těles sluneční soustavy posoudí nový objev a prostřednictvím Internetu osloví ostatní „planetkové" observatoře. Na Kleti pak (v případě jasného počasí) jsme schopni za pouhých několik desítek minut odeslat zpět sérii čerstvě napozorovaných a přesně změřených poloh nově zaznamenaného objektu, z nichž už lze spočítat, zda dotyčná planetka patří mezi tzv. křížiče zemské dráhy či do některé z bezpečnějších kategorií. Role "kosmické hlídky" vyžaduje kromě neopominutelné astronomické přesnosti i schopnost rychlé reakce při změně vlastního pozorovacícho programu a samozřejmě nutnost, aby někdo z týmu byl na hvězdárně každou noc. Například nedávný hit astronomického i bulvárního tisku, planetku 1997 XF11 pozorovali na Kleti J. Tichá a M. Tichý právě o loňských vánočních svátcích. Na příběhu této planetky, která se přiblíží k Zemi za třicet let, 26. října 2028, na vzdálenost 900 tisíc km (podle současných výpočtů), je vidět, že nestačí jen další těleso křižující zemskou dráhu objevit, ale pro přesné určení dráhy jej pozorovat dál několik měsíců po objevu, znovu v několika následujících rocích, a případně se pokoušet najít předobjevová pozorování v astronomických archivech, schraňujících snímky pořízené v minulosti.

Statisticky vzato jeden objev asteroidu križujícího zemskou dráhu připadá na několik stovek objevů „klasických" planetek mezi Marsem a Jupiterem. Tak i na Kleti se sledují nejen planetky směřující do blízkostí Země nalezené na jiných observatořích, ale několik takových zde bylo i objeveno. Dvě z nich mají už spolehlivě určenou dráhu a tedy jak pořadové číslo Mezinárodní astronomické unie, tak jméno vybrané z české mytologie. Jde o planetky (3102) Krok a (5797) Bivoj. Další kleťský objev - asteroid typu Apollo křižující zemskou dráhu - čeká na znovunalezení a upřesnění dráhy pod předběžným označením 1990 HA.

Celosvětový a rozvíjející se zájem vědaců z různých oborů o planetky v blízkostí Země dává naději, že až se v budoucnu objeví těleso skutečně nebezpečné, bude už lidstvo připraveno zasáhnout. KA je jen dobře, že se na tomto skutečně celoplanetárním úkolu účastní malým, ale nepřehlédnutelným dílem jako reprezentant naší země i jihočeská Hvězdárna Kleť.

-ing. Jana Tichá, ředitelka Hvězdárny Kleť-Asteroid 1997 XF11

Snímek potenciálně nebezpečného asteroidu 1997XF11, který se 28.října 2028 přiblíží k Zemi na 950 tisíc kilometrů, pořídili astronomové na Observatoři KIeť o vánočních svátcích v nocí z 28. na 27.prosince 1997 0,57-m zrcadlovým dalekohledem vybaveným CCD kamerou SBIG ST-8. Asteroid je na snímku označen šipkou. Ve skutečnosti má rozměr 1,5 kilometru.

Dále byl asteroid 1997XF11 na Kleti pozorován 17.ledna a 3.února 1998. Změřené přesné polohy asteroidu byly publikovány v mezinárodním časopise Minor Planet Circulars a přispěly k výpočtu dráhy tohoto tělesa sluneční soustavy.


Slavnostní sobota na Kleti

V sobotu 25.4.1998 jsme se sešli na vrcholu Blanského lesa, abychom slavnostně vztyčili miléniový kříž na počest sv. Vojtěcha. Ten den bylo krásné počasí, které jistě přispělo k velké účasti všech poutníků z celých jižních Čech, ale i ze vzdálenějších míst.

V dubnu probíhají každoroční revize a lanovka je mimo provoz, ale v tento den bylo dopraveno díky mimořádné jízdě na horu Kleť mnoho lidí. Někteří využili pěkného počasí a vydali se nahoru pěšky.

Před druhou hodinou odpolední nasedli na lanovou dráhu, za doprovodu starostů obcí Holubova a Křemže, také všemi očekávaní hosté - kardinál Miloslav Vlk a českobudějovický biskup Antonín Liška. Po příjezdu na vrchol se pozdravili se všemi poutníky na Kleti a za malou chvíli mohl začít slavnostní obřad vztyčení kříže, který byl zahájen průvodem, kde žáci biskupského gymnázia přinesli kříž, růži a veslo, což jsou atributy sv Vojtěcha. Při obřadu jsme mohli slyšet promluvu kardinála M. Vlka , biskupa A. Lišky a také ředitele Biskupského gymnázia České Budějovice Zdeňka Dvořáka. V závěru slavnostního odpoledne byl těmto řečníkům předán velký koláč se symbolickou tisícovkou. Poutníkům byly předány perníčky. Celé odpoledne hrála k dobré pohodě skupina Nečas. Kolem 16. hodiny jsme všichni pomalu opouštěli horu Kleť.

Myslím si, že většina z nás byla naplněna dobrým pocitem z krásně prožitého odpoledne, při kterém se všichni k sobě chovali ohleduplně a přátelsky. Moc bych si přála, kdyby se lidé k sobě chovali tak krásně i ve všedním životě.

-Jana Fraňková, studentka Biskupského gymnázia-


Od zimy do jara s holubovskými skauty

Od začátku letošního roku členové našeho oddílu připravili a zúčastnili se několika akcí. Po Mikulášské a vánoční besídce pro ty mladší v loňském roce, se ti starší zúčastnili uvítání nového roku na „Švýcaráku" a ve Zlaté Koruně. Jednou z velkých akcí pořádaných naším oddílem byl v únoru druhý ročník „Severské pošty." Této akce se zúčastnilo na čtyřicet skautů, skautek a dalších příznivců skautingu z celé republiky. Akce je zahájena nočním pochodem hlídek, který tentokrát začínal ve vlakové stanici v Kájově a vedl pod vrcholem Kletě na základnu ve Zlaté Koruně. S černobílou mapou byl pro některé hlídky tento pochod poněkud záludný a několik problouděných kilometrů navíc nebylo výjimkou. Nakonec však všichni štastně dorazili na základnu a mohli se zúčastnit dalších her a soutěží trvajících následující den až do pozdních nočních hodin. Nakonec večera plného zábavy byla za poštáky NPC /North post company/ přijata hlídka složená ze skautů a skautek z Třeboně, těsně následovaná „Kantory" ze Křemže.

Na začátek dubna jsme připravili „Vítání jara" na skautské základně ve Zlaté Koruně. Na tuto akci jsme zvali prostřednictvím plakátů a hlášení v místním rozhlase i žáky a žákyně základní školy v Holubově. Bohužel naší nabídky nikdo nevyužil a tak jsme jaro vítali spolu s hořickými skauty. Pro všechny byly připraveny různé soutěže (střelba z luku, ze vzduchovky, přeskakování lana, luštění šifer, zdravotnické znalosti apod.) a závod hlídek, při kterém mohli dokázat své znalosti přírody a postřeh a mrštnost při plnění různých úkolů (lanová a překážková dráha, kimovka). Při večerní zábavě byly vyhlášeny nejlepší hlídky, drobnými cenami byli odměněni všichni účastníci. Večer jsme zakončili u slavnostního ohně s hrami, písničkami a soutěžemi.

Kromě těchto velkých akcí proběhly ještě různé družinové hry a výlety, například jednodenní výprava vlčat s vařením na ohništi, roverská třídenní výprava, společná akce vlčat a skautů s přáteli z tábornické unie.

V současné době se připravujeme na závod vlčat a světlušek, jehož okresní kolo proběhne v květnu a probíhají přípravy na letní tábor. Doufáme, že se nám podaří na závodech uspět a ukázat, že se naši nejmladší na schůzkách něco naučili a umí své znalosti použít v praxi.

- Za oddílovou rad ing. Vilém Churan-


Zlatá svatba

dne 11. dubna 1998 oslavili manželé Božena a Bohumír Švábovi z Holubova 50 let společné cesty životem - zlatou svatbu.

Božena a Bohumír Švábovi, Holubov Dostavili se na obecní úřad v Holubově, aby obnovili svůj slib, který si dali před 50-ti lety, že půjdou spolu věrně, v porozumění a lásce celým životem.

Při podpisu do pamětní knihy, u příležitosti tohoto výročí, jsme zjistili, že tato kniha začíná zlatou svatbou manželů Hágrových dne 11.5.1967 - což byli rodiče nynější zlaté nevěsty paní Boženy Švábové.

I naše redakce Holubovského zpravodaje se připojuje k řadě gratulantů a přejeme manželům Švábovým hlavně hodně zdraví a ještě hodně společně prožitých let v lásce a spokojenosti

-MS-


Slovo lékaře

Registrace

Každý z nás jsme se museli přihlásit u nějaké zdravotní pojišťovny a kdo z nás se nepřihlásil, byl ze zákona automaticky přihlášen ke Všeobecné zdravotní pojišťovně. Této zdravotní pojišťovně, u které jsme zaregistrováni odevzdává náš zaměstnavatel, nebo my, když sami podnikáme, svou zdravotní daň, nebo přesněji podle zákonné dikce zdravotní pojištění. Pokud nemůžeme z nějakého důvodu pracovat (děti, důchodci ...), platí zdravotní pojišťovně příspěvek na zdravotní pojištění stát.

Pokud z jakéhokoliv důvodu chceme měnit zdravotní pojištovnu, je dobré se poradit se svým ošetřujícím lékařem, zda s naší změnou souhlasí. Existují zdravotní pojišťovny, které nejsou ochotny uzavírat smlouvy s novými lékaři, nebo i když smlouvu nakonec uzavřou, nejsou ochotny za vykonanou práci zaplatit. A protože platební nekázeň je v tomto státě tolerována, lékař nemá účinnou možnost dovolání se spravedlivé odměny. Vystavuje se tak riziku, že lékař nebude ochoten Vás ošetřovat, nebo že Váš vzájemný vztah bude balancovat na hraně zákona. A to nikdo nechceme. Je dobré postupovat uvážlivě, protože registraci u zdravotní pojišťovny mohu měnit až po jednom roce a navíc jen v přelomu čtvrtletí.

Pokud chci, aby moje peníze vybrané na zdravotní pojištění se také dostaly k lékařům první linie, musím být také registrován u některého praktického lékaře. Jako dítě nás maminka zaregistrovala u nějakého praktického lékaře pro děti a dorost a k němu jsme třeba chodili dlouhá léta. V měsíci, kdy dovršíme věk 18 let, nám však naše registrace automaticky ze zákona končí a my se musíme zaregistrovat u nějakého praktického lékaře pro dospělé. Ten nás může registrovat již od 14 let. Pokud nám lékař, u kterého jsme se zaregistrovali, z nějakého důvodu nevyhovuje, můžeme si po třech měsících zvolit jiného lékaře, u kterého se zaregistrujeme. Měníme-li však ošetřujícího lékaře několikrát do roka, není to naše nejlepší vizitka.

Této možnosti změny registrace u lékaře můžeme využít i při dlouhodobějším střídání našeho pobytu, pokud přes zimu žijeme ve městě a přes léto na chalupě. Pak je vhodné si od svého městského lékaře přinést alespoň souhrn diagnóz a souhrn medikace. Změnu registrace můžeme provést snadno. Zajdeme k lékaři, kterého jsme si vybrali a prostě jej požádáme o registraci. Pokud lékař není přetížen příliš vysokým počtem zaregistrovaných a pokud nejsme prihlášeni u zdravotní pojišťovny, se kterou lékař nemá smlouvu, není důvod, proč by nás neregistroval. Praktickému lékaři předložíme platnou průkazku zdravotní pojišťovny a sdělíme jméno lékaře, u kterého jsme byli registrováni dosud. Lékař u kterého se registrujeme, požádá předchozího lékaře o zaslání kompletní informace o zdravotním stavu pacienta, a ten je ze zákona povinen ji neprodleně poslat. Nemusí zaslat celou zdravotní kartu, protože její část je v podstatě majetkem lékaře, neboť v ní má účty pro pojišťovnu. Bez dekurzu jsou totiž účty pro pojišťovnu neplatné! Avšak odborné nálety by mohl předat vždy.

Závěrem bych chtěl upozornit pacienty, aby si dali pozor, co u lékaře včetně specialistů podepisují. Stává se, že i u specialistů pacient nevědomky podepíše registrační papír pro praktického lékaře, a tím způsobí, že lékař, ke kterému chodí pracuje zadarmo, peníze na něj dostává lékař, kterého často pacient ani nezná. Konkrétně nyní jde o pacienty přeregistrované u MUDr. Miroslava Bouchala, který je závodním lékařem a též pracuje na pracovním lékařství. Je to věcí slušnosti pacienta, aby chodil k lékaři, u kterého je skutečně zaregistrován nebo alespoň informoval lékaře o přeregistrování, a aby se prokázal vždy jen platným průkazem zdravotní pojišťovny.

-Dr. Šimek-


Svátek matek

Máma - je první slovo, které se člověk naučí. Je to nejdůležitější slovo ze všech, protože větší jistotu než u maminky nikde na světě nenajdeme, ani kdy nám celý patřil. Svátek matek nám dává příležitost si to připomenout a poděkovat za největší dar, který jsme dostali - za život. Díky.

Na druhou květnovou neděli připadá oslava Svátku matek. Tento svátek se slaví ve světě již od konce minulého století . U nás se tento svátek slavil od roku 1924 až do roku 1948, pak se slavil MDŽ. Ať už se slaví kdykoliv důležité je že, matka byla uctívána a oslavována snad ve všech společenstvích již v dobách před naším letopočtem.

Myslím si, že k oslavě patří kytička a ke kytičce přáníčko. Dovoluji si proto nabídnout čtenářům jedno blahopřání, které chytí za srdce snad každou maminku.

Přeletěly vlaštovičky přes hory a přes údolí,
přeji Tobě, maminko má, by odnesly co Tě bolí.
Co Tě bolí co Tě rmoutí, aby v dálce zanechaly,
samou radost spokojenost aby zpátky s sebou vzaly.
Samou radost dlouhá léta, hodně štěstí zdraví,
abys měla mezi námi, maminko, ráj pravý.
Redakce Holubovského zpravodaje přeje všem maminkám hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.


Společenská kronika

BLAHOPŘEJEME

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČILI


Informace

Víte že ...

-RR-


Další informace :
Observatoř Kleť
Kleť
Chráněná krajinná oblast Blanský les


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Holubov

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Zodpovědný redaktor: Zdeněk Hořejší
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 20. dubna 2000 : TOPlist 0