ARCHIV 1998  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
Holubovský zpravodaj - Křemežsko

Informační měsíčník Obecního úřadu v Holubově

Duben 1998 - Číslo 4 - Ročník 8


Zpráva z jednání obecního zastupitelstva

Jednání se konalo 18.3.1998 na obecním úřadě. Přítomno bylo 7 členů OZ, dva byli omluveni.

-Jaroslav Franěk, starosta obce-


Vážení občané,

už několikrát jsem Vás informoval o stavu rekultivace skládky Bořinka a o problémech s ukládáním veškerých odpadů. V dnešním článku se však musím opět vrátit k této problematice a velmi důrazně upozornit všechny občany z Holubova, Krasetína, Třísova, ale také Křemže, Chlumu a okolních osad na to, že skládka je defintivně uzavřena!!!

V loňském roce bylo provedeno vyrovnání a částečné rozhrnutí několika vrstev zeminy, bylo roztříděno a uklizeno neuvěřitelné množství odpadů.

Všichni si modernizují své domácnosti, kupují auta, upravují zahrádky a okolí svých domů. Musí vynaložit značné finanční prostředky, to tolik lidem nevadí, ale když by měli zaplatit za likvidaci těch starých nepotřebných věcí, to už je problém, to se nezastaví před ničím. Nevím, jestli jsme na tom tak špatně a jsme takoví chudáci, že si nemůžeme koupit žetony na popelnice a nechat si odvézt popel a drobný odpad technickými službami. Jsou i tací, že popelnici vysypou u skládky, dokonce se žhavým popelem a tím založí požár. Někteří odkládají popel v plastových taškách i jiných nádobách buď u uzavřené skládky nebo také do kontejneru na železný šrot.

Kam ukládají odpad podnikatelé? Nechci vůbec zveřejňovat co jsou lidé schopni vyhodit, vůbec jim nevadí, co tím mohou způsobit. Co se někoho bezprostředně netýká, to mu přece nevadí. Co tady po nás ovšem zůstane pro další generace.

Zajistili jsme osazení několika tabulek s nápisem „Skládka zakázána pod pokutou 10.000 korun." Řekl bych, že jsou velice čitelné, přesto však řada lidí, toto upozornění nevidí nebo vidět nechce. Jak jinak si vysvětlit tu skutečnost, že někteří dokáží vysypat odpad ve dne i v noci před uzavřenými vraty skládky. Pokud nechci být vulgární, nemohu to slušným způsobem komentovat.

Likvidace nepořádku stojí obec nemalé finanční prostředky. Nevidím jediný logický důvod, proč by toto měli platit všichni slušní občané, kteří svůj odpad řádně likvidují. Ať to platí ti lidé, kteří s pořádkem v obci mají jen velice málo společného.

V případě, že bude někdo přistižen při ukládání na uzavřenou skládku, bude tento případ nekompromisně řešen u přestupkové komise a udělena nemalá pokuta až do výše 50.000 korun.

-Jaroslav Franěk, starosta obce-


Víte že . . .

Letos oslaví hasiči z Holubova, Krasetína a Třísova 90 let od svého založení. Termín oslav byl stanoven na sobotu 27. června 1998. K vlastnímu programu a pořadu těchto oslav se vrátíme v příštím čísle.

Celá tato záležitost bude spojena se setkáním rodáků a přátel Holubovska. Možná už je dnes vhodné zde připomenout některá data a skutečnosti z našeho podkletí pro případné návštěvníky.

Keltské sídliště u Třísova :

2000 let př.n.l., rozloha 26 ha, chráněna z přední strany valy, dále pak přírodními srázy k řece Vltavě a Křemežskému potoku. Poprvé zkoumáno německými archeology prof. Franzem a Dr. Streitovou. Ti jej označili názvem Abilunon. Po válce provádělo průzkum Národní muzeum Praha pod vedením dr. Jiřího Břeně, CSc.

Dívčí Kámen: r. 1351

Synové Petra z Rožmberka Jošt, Oldřich a Jan obdrželi od Karla IV. povolení ke stavbě hradu Dívčí Kámen. Hrad byl spravován purkrabím, posledním byl Jindřich Výrek z Rýnberka. Od roku 1541 Dívčí Kámen veden jako hrad pustý - zbořený.

Kleť :

Vrchol Blanského lesa vévodí jihočeské krajině. Výška 1084 m. Rozhledna je z roku 1825 ve slohu novogotickém, je zvána věží Josefovou. Stavitelem byl knížecí stavební ředitel Jan Salaba. Chata Tereziina k věži přilehlá byla otevřena roku 1925. Za jasného počasí je možno z vrcholu Kletě vidět vrcholky rakouských Alp.

Třísovská lípa a kaplička :

lípu zasadil a kapličku postavil v roce 1777 Vavřinec Syrový. Kvůli rozložitosti lípy byla kaplička rozebrána a stejně postavena o 70 cm dále - to bylo v roce 1989..

Železárna v Holubově : 1841 -1870

Huť na tavení železné rudy postavili roku 1841 budějovičtí podnikatelé Lana, Klavík a Procházka. Zaměstnávala asi 120 lidí. Zrušena kolem roku 1870.

Železnice :

Železniční trať České Budějovice - Kájov byla dána do provozu v listopadu roku 1891. V roce 1892 byla prodloužena až do Volar. Za pozornost stojí známý holubovský viadukt přemosťující údolí Křemežského potoka.

Škola v Holubově:

dodnes krásná budova školy v Holubově přijala poprvé žáky roku 1893. Dodnes vychovala, vychovává a věřme, že i nadále bude vychovávat děti z naší obce a osad.

Elektrárna na Dívčím Kameni:

Elektrárnu založil roku 1925 ing. Stibra1. 10.1.1926 začala dodávat proud do Třísova a Holubova. V devadesátých letech byla budova odstraněna s ohledem na nebezpečí padajících kamenů ze zvětrávající skály poblíž. Následně byla postavena elektrárna nová v bezpečné vzdálenosti od uvedené skály.

Artypa Holubov :

Závod Artypa založil r.1945 křemežský rodák František Sklář. Zahájil provoz malé kartonážky, který se postupně rozšiřoval a rozšiřuje.

Hvězdárna Kleť :

První hvězdárna na Kleti byla dána do provozu r. 1958. Druhá - Koperníkova, zahájila provoz v roce 1973. Řadu let zde pracoval dr. Antonín Mrkos na programu vyhledávání nových planetek, s výbornými výsledky. Dnešní pracovníci v této vědecké práci pokračují.

Televizní vysílač Kleť :

zahájil vysílání roku 1959, jeho výška byla 116 m. Druhý - nový - dnešní zahájil provoz roku 1977 - měří 175 m.

Lanová dráha na Kleť :

Provoz zahájen 1.7.1961. Sedačková lanovka dopraví návštěvníky na vrchol Kletě za 15-20 min. Lanovka je dlouhá 1752 m a má 100 sedaček. Překonává stoupání 383 m.

Mateřská škola Holubov :

V roce 1975 byla dána do provozu nová, moderní mateřská škola s dostatečnou kapacitou pro děti z naší obce i okolí. V roce 1996 byla budova zrekonstruována a v její budově se nachází obecní úřad.

Hasičská zbrojnice Holubov :

Modernizovaná a technikou vybavená hasičská zbrojnice v Holubově byla slavnostně otevřena v roce 1988 - právě při oslavách 80 let založení hasičů.

Co říci na závěr ?

Něco nám zde zanechala příroda sama, něco minulé generace, o něco jsme se přičinili sami. Važme si toho, chraňme si to.

Takže všichni dobří rodáci, přátelé Holubovska - srdečně Vás zveme na oslavu a setkání rodáků.

- Ivan Svoboda -


Život mezi nebem a zemí

Jak jsem již slíbila v minulém čísle, pokračuje nyní další vyprávění pana Jiřího Ouška o létání na motorových rogalech.

Opustil jsi létání na bezmotorových rogalech, to tiché, nádherné létání s využíváním stoupavých proudů a kleťovských dravců, jak jsi vymýšlel minule ?

Ano a dnes už vím, že asi navždy. Čas se nedá zastavit a vývoj, zvláště ten letecký už vůbec ne. Tenkrát kolem roku 1988 jsem se poprvé svezl na dvousedadlovém, motorovém rogale dovezeném z Francie, pilotovaném instruktorem Pavlem Janouškem. Samozřejmě jsem si také vyzkoušel jak se takové éro s šedesátikoňovým motorem značky Rotax řídí. Ze zadní vyvýšené sedačky jsem toho moc nepředvedl, ale po přistání jsem se cítil jako poprvé políbený študák. V duchu jsem vykřikoval: „Fantastické, perfektní, dokonalé....., odstartuje to z roviny a na rovinu zase dosedne. Tak tohle chci mít. Ne. Tohle budu mít". Ovšem že to nemohlo s motorem Rotax za 70 „papírů", ale s motorem, kterých je teď všude dost a ještě se s ním dají dělat úplné divy. Zvýšit výkon, doplnit reduktorem, otočit motor válci dolů a dokonce i změnit jeho základní koncepci na typ s protilehlými válci na tzv. „boxer", který vznikl až později konstruktéry z Jinonic. S velkou motivací jsem se pustil do práce - kreslit, počítat, vymýšlet a stavět materiál. Vše jsem prováděl s maximální pečlivostí a plným nasazením. Některé součástky jsem musel nechat vyrobit na NC obráběcích strojích jako např. řemenice reduktoru pro plochý zubový řemen atd. Vidina, že budu létat s vlastním motorovým letadlem postaveným vlastníma rukama, fungovala jako spolehlivý motor. Většina kamarádů rogalistů začala stavět také. Krajský technik LAA vykonávající dohled na všechny, ty v budoucnu létající aparáty, byl k roztrhání. Kleť a hlavně naše startovací rampa brzo osiřela. Kdo jednou uviděl motorovou tříkolku, její vzlet a zase ladné přistání, dřív nebo později tzv. rogalistickou plachtařinu opustil.

Rogalo jsem zdárně dokončil a pak přichází na řadu imatrikulace tzn. důkladná technická prohlídka, prováděná inspektorem technikem a zálet. Po schválení k provozování a zaplacení pojištění a dalších poplatků je vydán průkaz letové způsobilosti a vydána imatrikulační značka začínající písmeny OK a letadlo je zapsáno do rejstříku LAA (Letecká amatérská asociace). Při následném provozu jsem zjistil, že má letadlo přece jenom nějaké neduhy, které jsem zase začal odstraňovat. Bylo to např. palivové čerpadlo, použité ze škodovky, předělané na podtlakové ovládání. Všichni jsme si mysleli, že jsme zkonstruovali za málo peněž hodně muziky, ale to jsme se přepočítali. Jeden po druhém, včetně mě, jsme začali „padat". První vysazení čerpadla s následným zastavením motoru jsem měl v prostoru Třeboně, a to ve 400 metrech nad zemí. Klouzavým letem jsem přistál na pole do nízkého obilí. Za mnou přistál i můj kamarád, který ještě nevěděl, proč se mi zastavila vrtule. Společně jsme na kraji pole přestáli bouřku s deštěm. Po několika hodinách čekání, než pole oschne, se snažili odstartovat. Snaha kamaráda nebyla korunována úspěchem. Bláto se lepilo na kolečka a jeho méně výkonný Trabant, nerovný terén a poryv větru způsobil jeho kotrmelec. Následek byl - zlomená ruka, vyražený přední zub. Vydoloval jsem kamaráda z trubek, zafixoval ruku, uložil na kraj pole a běžel na asi 10 km vzdálené letiště pro pomoc. Kamarádi vše naložili na vlek, jeho i rozbité rogalo odtransportovali domů a odpoledne se vrátili pro mě. Již překontrolované palivové čerpadlo, dostatečně oschlé pole a další příznivé letové niance, mě navnadily, že bych se mohl pokusit odstartovat. Najel jsem si na místo startu a dal plný plyn.

Celé rogalo poskakovalo jak divoký kůň po hrbolatém poli a v okamžiku, kdy jsem se chtěl odlepit od země, odtlačil jsem brzdu naplno, praskla vidlice předního kola. Padla rána a následovalo lámání trubek, tříštění vrtule, ale žádných kostí. Vylezl jsem z rozpadlého „lešení" a dával rukou znamení přibíhajícím kamarádům, že jsem v pořádku. Z této nepříjemnosti zůstalo ponaučení a mnoho zkušeností, které jsem mohl využít pro další leteckou i konstrukční činnost. Po opravě i změně geometrie jsem milé laciné palivové čerpadlo vzal do pravé ruky a mrštil s ním do nejzazšího koutu dílny. Nahradil jsem jej osvědčeným, spolehlivým, i když podstatně dražším japonským čerpadlem. Od té doby létám bezpečně a bez sebemenších technických závad.

Asi takto to vypadá, když se rodí nová letecká činnost.

Povídání o leteckém působení p. Jiřího Ouška je u konce, i když jeho plány ještě zdaleka ne. Doufám proto, že opět přijde čas, kdy se ještě budeme moci dozvědět leccos zajímavého v tomto oboru. Ale nyní mu děkuji a přeji mu vždy ten správný vítr, nebo jak odborně říká „klidnou vzdušnou hmotu"

-Marie Hrušková-


Velikonoce - v lidovém obyčeji

Poslední týden 40-ti denního půstu před velikonocemi se nazývá pašijový (nebo taky veliký, svatý). Velikonoce - svátky spojené s památkou umučení a vzkříšení Krista jsou nejvýznamnějším svátkem křesťanské církve. Oslava velikonoc má však starou tradici ještě z doby předkřesťanské.

Škaredá středa

Pašijový týden začíná škaredou středou. Tento den se vymetaly komíny. Název prý od toho, že se Jidáš škaredil na Krista a proto se v tento den nikdo nesmí mračit (škaredit), jinak se bude mračit všechny středy v roce.

Zelený čtvrtek

Po mši svaté se monstrance s Nejsvětější svátostí uloží do jednoho z vedlejších oltářů na paměť Kristovy úzkosti na Olivetské hoře v místě zvaném Getsemanská zahrada. Kostelní zvony ten den zazní naposledy, pak až na Bílou sobotu - „odletí do Říma" . Hlas zvonů nahradí řehtačky a klepačky. Na některých místech se říkalo, když děti běhaly s řehtačkami, že honí proradného Jidáše. Lidé toho dne vstávali časně, po společné modlitbě se všichni omyli rosou, aby zabránili onemocnění. Tento den by se měla jíst zelená zelenina, aby byl člověk celý rok zdráv.

Velký pátek

je v katolické liturgii dnem smutku, dnem ukřižování Krista, nekoná se mše svatá, bohoslužba je složena jen ze čtení textů a zpěvů. Celý den by se měl držet přísný půst. I na velký pátek lidé vstávali před východem slunce a omývali se v potoce, aby byli celý rok zdrávi. Řada pověr byla spojena s hledáním ochrany proti nečistým silám. Nesmělo se hýbat zemí, proto se nepracovalo na poli ani na zahrádce, nesmělo se ani prát prádlo - pradleny říkaly, že by ho máčely v Kristově krvi. S velkým pátkem byla spojena i víra v magickou sílu země a zázraky. Tento den se prý otevírala země, aby odhalila ukryté poklady.

Bílá sobota

Na bílou sobotu chodí koledníci, „řehtači" a hospodyně je podarují malovanými vajíčky. Večer se koná noční bohoslužba vigilie. Před vigilií se posvětí oheň před vchodem do kostela od něj se zapálí paškál (velikonoční svíce) a světlo se přenese do kostela. Po slavnosti vzkříšení se opět celý kostel rozsvítí a opět se rozezní zvony, monstrance s Nejsvětější svátostí se vrátí do svatostánku.

Boží hod velikonoční

Je stále považován za největší církevní svátek v roce. V tento den se provádělo svěcení velikonočních pokrmů. Po období dlouhého půstu měly svěcené pokrmy pozvolna připravit tělo na návrat k běžné stravě. Kdokoliv přišel ten den do stavení dostal kus posvěceného mazance, vajíčko nebo víno.

Pondělí velikonoční

Toho dne se odbývala pomlázka. Chlapci obcházeli ves s vrbovými pomlázkami, ozdobenými pentlemi a vyšlehávali děvčata, aby byla celý rok zdravá, veselá a pilná. Chlapci pak od děvčat dostali malovaná vajíčka. Vejce bylo již od dob pohanských symbolem života a právě proto je spojováno s oslavou jara.

- Marie Svobodová -


Slovo lékaře

Jak na infekci močových cest

Pokud se nám opakují záněty močových cest, musíme si najít praktického lékaře nebo urologa, kterému důvěřujeme. Na svém lékaři plně necháme rozhodnutí, jakým vyšetřením se podrobíme a jaké léky budeme užívat. Ty pak užíváme svědomitě podle jeho doporučení. Při opakované infekci je většinou užíváme i několik měsíců.

Abychom předešli opakování zánětu močových cest, je dobré dodržovat zvláštní preventivní režim:

  1. Po využívání základní léčebné dávky zvýšíme přísun tekutin na 3-4 litry denně, abychom vymočili alespoň 2 litry moči za den.
  2. Snažíme se močit častěji než máme potřebu. Přes den po 3-4 hodinách a jedenkrát během noci.
  3. Po každém pohlavním styku se vymočíme.
  4. Místo koupání v plné vaně se omýváme prostým sprchováním.
  5. Zejména pro dívky a paní je důležité, aby se po použití záchodu utíraly jen zpředu dozadu.
  6. Pečujeme o pravidelnou stolici dostatečným přísunem ovoce a zeleniny, abychom netrpěli zácpou.
Budeme-li tento preventivní režim dodržovat alespoň 3 - 4 měsíce po základním přeléčení, předejdeme další recidivě. Pokud je zjištěna nějaká závažná příčina infekce, třeba v uspořádání močových cest, měli bychom tento preventivní režim dodržovat trvale. O tom se poradíme se svým lékařem.

- MUDr. Bohumír Šimek -


Zdravé mlsání

Dnes bych Vám chtěla nabídnout recept na PEČENÉ SÝROVÉ BRAMBORY

Brambory pečlivě opereme a rozpůlíme. Pekáček vymažeme a půlky brambor poskládáme řeznou stranou nahoru, potřeme tukem, osolíme a asi 40 minut pečeme. Sýr Lučinu rozetřeme s česnekem, solí a petrželkou. Druhou směs - utřeme strouhaný sýr s ramou a koprem. Hmoty naneseme na brambory a ještě asi 10 min zapečeme. Brambory můžeme podávat s podmáslím a nebo se zeleninovým salátem.

Nabízím i jeden netradiční recept na SALÁT Z ČERVENÉ ŘEPY

řepu uvaříme, oloupeme a nakrájíme na nudličky, smícháme s jemně nastrouhaným křenem a zalijeme zálivkou ze zakysané smetany, osolené a okyselené citrónovou šťávou. Na misce posypeme zelenými natěmi.

Po takovém zdravém a celkem i dietním obědě si můžete dopřát ještě kousek „ZDRAVÉHO ŠTRŮDLU"

- 30 dkg celozrnné mouky, 10 dkg hladké mouky, 50 dkg tvarohu a 1 hera. Zaděláme těsto, rozválíme a pak už jen jablíčka, oříšky , rozinky, zabalit a upéct.

Dobrou chuť.

-MS-


Společenská kronika

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

BLAHOPŘEJEME

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČILI


Obecní knihovna

Opět po roce Vás chceme informovat o činnosti obecní knihovny v Holubově. Obecní knihovny jsou nepostradatelným zdrojem poznání, zábavy a faktů, které jsou uloženy v knihách a je možno si je zapůjčit do svých domovů.

Pro čtenáře a zájemce je připraveno přes 3.500 knih, z toho je přes jeden tisíc pro mládež.

Na své si přijdou i ti nejmenší čtenáři, pro které má knihovna připraveny klasické novější pohádky, knihy dobrodružné, romány, knihy o přírodě, historické příběhy a je zastoupena i literatura nová.

Pro dospělé čtenáře je k dispozici starší i nová krásná literatura, detektivky, knihy odborné, poezie, knihy humoristické a oblíbené Večery pod lampou i svazky Harlequin.

Dále jsou pro dospělé i děti k dispozici časopisy Květy, Praktická žena, Zahrádkář a ABC.

Obecní knihovna v Holubově má svůj základní knižní fond, který je doplňován obměňovanými soubory z okresní knihovny i z knihovny ve Křemži.

V roce 1997 bylo v knihovně zapsáno 75 čtenářů a vypůjčili si celkem 2197 knih, z toho pro děti a mládež 335 výpůjček. Časopisů bylo vypůjčeno 288 ks.

Obecní úřad v Holubově hradí provoz knihovny a náklady na časopisy, které v roce 1997 dosáhly výše 4 436,- Kč. Knižní fond byl rozšířen darem knih od paní Křivánkové a paní Pavčíkové.

Knihy se půjčují na dobu jednoho měsíce, po dohodě i na dobu delší, časopisy na 14 dní.

V naší knihovně se neplatí žádný poplatek za půjčování knih. Podrobný výpůjční řád je vyvěšen v knihovně.

Knihovna je otevřena každý čtvrtek od 13.00 - 17.00 hodin. Na návštěvu dalších čtenářů se těší knihovnice

- Eva Vitková -


Další informace :
Chráněná krajinná oblast Blanský les
Historie mlýnů a pil v regionu Český Krumlov
Hrad Dívčí Kámen
Vltava
Kleť
Lanová dráha Kleť
Observatoř Kleť
Průvodce naučnou stezkou Třísov - Dívčí Kámen - Holubov
Historie železniční dopravy v regionu Český Krumlov
Historie průmyslové produkce v regionu Český Krumlov
http://www.mujweb.cz/www/zsholubov - Základní škola Holubov


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Holubov

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Zodpovědný redaktor: Zdeněk Hořejší
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 20. dubna 2000 : TOPlist 0