ARCHIV 2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Holubovský zpravodaj - hlavička - 2002

Informační měsíčník Obecního úřadu v Holubově

Duben 2006 - Číslo 4 - Ročník 12

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (463 kB)Vážení rodiče, občané, děti ...

Základní škola v Holubově, kresba
Holubov 2005, rekonstrukce střechy Základní školy
ZŠ Holubov 2006, zápis do první třídy Vážení rodiče, občané, děti

jak již většina z Vás dobře ví, 1. března letošního roku jsem jmenována ředitelkou Základní a mateřské školy Holubov. Mnozí z Vás mne znají, neboť zde v Holubově, jak na škole, tak v obci, působím již deset let. Práce učitelky se mi líbí, vykonávám ji již od roku 1980. Učila jsem vždy na 1. stupni ZŠ, ať už v Českých Budějovicích, v Českém Krumlově, až nakonec zde na naší malé, ale krásné vesnické školičce.

Před námi je veliký kus práce, neboť od školního roku 2007/2008 se podstatně změní struktura školství. Na pokyn MŠMT každá škola musí vypracovat svůj školní vzdělávací program, šitý na míru své školy, podle kterého začne pracovat.

Moje koncepce, kterou jsem poprvé představila u konkurzního řízení, je založena na velké spolupráci všech, kteří mají něco společného se školou nebo se chtějí podílet na práci ve škole, kteří mají zájem o to, aby naše škola patřila mezi nejlepší. Hlavní důraz kladu na vytvoření zdravého prostředí ve škole nejen mezi žáky, ale především mezi všemi pedagogickými i ostatními zaměstnanci. Neboť jedině v tomto prostředí, které je založené na otevřenosti, důvěře, naslouchání a respektování názorů druhých, pocitu bezpečí a spolupráce se daří působit na osobnost dítěte i celého kolektivu školy.

Chtěla bych svým kolegyním, zaměstnancům, dětem, rodičům, školské radě, panu starostovi a celému zastupitelstvu slíbit, že se budu snažit, abych jako ředitelka základní a mateřské školy nezklamala jejich důvěru a hlavně, abych obstála před Vámi všemi, kterých si vážím.

- Mgr. Drahomíra Bodláková, ředitelka ZŠ a MŠ Holubov -

Skautský oddíl Holubov pomáhal dětem

Pomozte dětem, Kuře Skautský oddíl Holubov dostal šanci zapojit se do akce "Velikonoční skautské kuřátko - Pomozte dětem".

A jak jsme pomáhali?

Když jsme se do této akce přihlásili, obdrželi jsme materiál potřebný k výrobě velikonočních kuřátek. Ve dnech 8. - 9. 3. 2006 jsme při Vítání jara na skautské základně ve Zlaté Koruně společně vyrobili přes 100 kuřátek. Se zapečetěnými pokladnami jsme o velikonočních prázdninách vyrazili mezi spoluobčany a nabídli lidem z Holubova, Křemže a Plešovic možnost přispět na tuto akci. Každý, kdo daroval peníze, obdržel ono velikonoční kuře.

Na konto "Pomozte dětem" jsme přispěli celkovou částkou 5 600 Kč.

- Markéta Čížková -

Holubov 2006, skautský oddíl Holubov pomáhal dětem, Velikonoční skautské kuřátko - Pomozte dětem

Co nás baví - Zprávy ze školy

"Les ve škole - škola v lese"

DEN ZEMĚ

Dne 22. dubna tisíce organizací a milióny jednotlivců na celém světě slaví svátek modré planety, svátek, kterému daly vzniknout studentské akce v USA v roce 1970, mezinárodní Den Země. Smyslem oslav je připomenout si společný zájem o společenské, politické a ekonomické změny směřující k udržitelnému životu na Zemi.

Osud naší planety Země nám není lhostejný, proto se učíme třídit odpad. Správně nakládat s odpady není žádná legrace, proto se řídíme důležitými zásadami:

 1. POMÁHEJ PŘI RECYKLACI ODPADŮ
  - nejlépe tak, že budeš odpady třídit už doma a pak odnášet do příslušných kontejnerů.


 2. NEKUPUJ ZBYTEČNĚ OBALY
  - například místo tří malých zmrzlin zvol raději jednu velkou (pro celou rodinu) v jediném obalu; nekupuj zbytečně tašky, pokud jich máš doma nadbytek, využívej náhradních náplní do obalů, které už jsi jednou koupil.


 3. VYUŽÍVEJ PRÁZDNÉ OBALY K JINÝM ÚČELŮM
  - použít můžeš jak prázdnou plechovku, tak nápojový karton, plastovou láhev nebo sklenici. Zvýšíš tím hodnotu obalu.


 4. ZAPOJ DO TŘÍDĚNÍ ODPADŮ CELOU RODINU
  - pořiď si do domácnosti další koše na ukládání papíru, skla a plastů. Pokud se ti koše do bytu nevejdou, můžeš je nahradit papírovou krabicí, do které postavíš tři tašky.


22. března jsme si v naší škole připomněli modrým oblečením Světový den vody. Celá Evropa má v poslední době strach z nemoci ptáků, my naopak chceme a musíme vzpomenout i na jejich svátek. Proto jsme Den ptactva, který je 1. dubna zařadili do projektového dne a věnovali ho vodnímu ptactvu.

Úkolem pro děti, které se rozdělily do šesti družstev, bylo dozvědět se všechno o zvláště chráněných druzích vodních ptáků. Navštívily šest stanovišť, které jim pomohly splnit úkol dne: vytvořit svou knihu. Vzniklo šest knih, které obsahují informace, ilustrace, zajímavosti o orlovi mořském, kolize velké, orlovi říčním, volavce červené, bukačovi velkém a jeřábu popelavém.

ZŠ Holubov 2006, projektový den - Vodní ptáci ZŠ Holubov 2006, projektový den - Vodní ptáci
ZŠ Holubov 2006, projektový den - Vodní ptáci
ZŠ Holubov 2006, projektový den - Vodní ptáci ZŠ Holubov 2006, projektový den - Vodní ptáci

Televize Srdíčko

ZŠ Holubov 2005, Televize Srdíčko, logo DUBEN - MĚSÍC EKOLOGIE

Stále se hovoří o globálním oteplování, ozónové díře, kumulaci jedů v potravinách a lidé si postupně začínají uvědomovat, že to není výmysl zmanipulovaných vědců, ale skutečnost. Pak si řeknou: "Co s tím můžeme dělat my, obyčejní lidé?"

Každé ráno se ve škole zamýšlíme u pravidelného promítání seriálu ABCD Ekologie aneb ŽIVOTABUDIČ, který vznikl jako experiment, jak formou hereckých etud oslovit běžného diváka - konzumenta. Jde o uskutečnění možného: tak jako mnoho z nás ráno postaví na nohy teplý čaj nebo káva, životabudič by nás měl postavit na nohy ve světě přehozených hodnot, upozornit na největší prohřešky proti životnímu prostředí a nezávazně nabídnout, jak se člověk může šetrněji chovat k životnímu prostředí a někdy i k vlastní kapse. ZŠ Holubov 2006, příspěvek do Televize Srdíčko

 1.Modrý týden
 2.Žlutý týden
 3.Zelený týden
 4.Hnědý týden

Naše školní televize Srdíčko vysílá vždy v pátek. První týden v dubnu byl modrý, protože jsme se věnovali papíru a papír patří do modrého kontejneru. Druhý týden patří plastům a byl žlutý. Zelený týden věnujeme sklu. V hnědém týdnu se zabýváme bioodpadem.

- Jaroslava Němečková, vych. ŠD -
(příspěvky dětí z modrého týdne).


Když býval stromem, byl hezčí
(recyklace papíru)

Teď ale můj kamarád leží před vámi, jak vypadá - je placatý a rozřezaný na tisíce kousků. Pokusil jsem se tedy alespoň sepsat zpověď mého přítele. Sepsat na to, co z něj zbylo - na papír. Nechci, aby jej někdo litoval, on svůj úděl přijal. Jen jedna věc ho teď trápí - chtěl by, aby v té podobě, kterou teď má, směl být co nejdéle.

Když odevzdáte papír k recyklaci, ulehčíte skládkám. Je to pohřebiště, na které se vůbec netěší, zvlášť, když tam vidíme spoustu věcí, které by se daly ještě použít. Až 80 % komunálního odpadu, jak vy lidé tomu říkáte, je totiž recyklovatelného, tedy znovu využitelného. Přesto v České republice připadá na každý okres průměrně 5 takových hřbitovů pro odpad, který by mohl být ještě surovinou.

recyklací papíru se ušetří:
  - 65% energie
  - 75% plynných emisí
  - 35% odpadních vod
  - a také 70 - 100% stromů

- redaktorka: Klára Křivánková, 5. r. -

ZŠ Holubov 2006, příspěvek do Televize Srdíčko ZŠ Holubov 2006, příspěvek do Televize Srdíčko

Poznávejme plemena psů

Plemena psů - Tosa-inu TOSA-INU

Již podle názvu plemene je jasné, že patří někam do asijských zemí. Tosa pochází z Japonska, je to pes japonských samurajů. Také se mu říká sumo inu. Toto plemeno bylo vyšlechtěno na psí zápasy, které se konají podle staré japonské tradice. Plemeno vlastnili hlavně příslušníci palácové stráže - samurajové.

Zápasy, pro které byla Tosa užívána, nemají absolutně nic společného s krvavými souboji, které se konají v tajných arénách pro peníze, kde život a utrpení psa nic neznamená.

Plemena psů - Tosa-inu Tosa byla připravována pro takové zápasy, které jsou srovnatelné se zápasy sumo, proto také ten název sumo inu. V takovém zápase nosí Tosa velmi cenný ornát, který je zdobený krásnou výšivkou a ze stočeného konopného lana jakousi uměleckou nadstavbu. Pravidla pro tyto zápasy jsou taková, že pes je diskvalifikován, jakmile kousne svého protivníka, štěká, strachy kňučí a vzdálí se více nežli na tři kroky od soupeře. Dojde-li k sebemenšímu zranění jednoho ze psů, je zápas okamžitě ukončen. Tyto zápasy mají v sobě spojovat staré rituály a japonské tradice. Zápasy byly organizovány jako lekce pro samuraje, aby viděli, co je to odvaha, nebojácnost, statečnost.

Plemena psů - Tosa-inu Tosy bojují ve třech váhových kategoriích, lehká, střední a těžká. Bojují mezi sebou jen psi, feny nikoliv, i když jsou stejně statečné a odvážné. V Japonsku se feny hlavně používaly jako ochránci rodiny a strážci domu.

Plemeno Tosa pochází z ostrova Shikoku. Jedinci tohoto plemene nebyli původně tak mohutní jako dnes. Uvádí se, že na zmohutnění plemene se podílela různá plemena; (buldok, bernardýn, německá doga, mastif a další).

Po skončení II. svět. války nezůstalo v Japonsku mnoho psů tohoto plemene. Obnovit plemeno se podařilo pomocí příbuzenské plemenitby. Export těchto psů z Japonska není jednoduchý, jsou to psi velmi cenní, dokonce chránění císařem, jako národní poklad.

Plemena psů - Tosa-inu Tosa je krásný, mohutný pes s atletickou postavou, krátkosrstý. Jedinec váží 70 kg i více. Je to pes velmi inteligentní, s dobrým vztahem ke své rodině. Absolutně nevhodné je umístění tohoto psa v kotci a nehodí se ani pro hlídací službu. K cizím lidem je rezervovaný. Svoji nelibost dává najevo temným vrčením a naježením srsti, cizí člověk si má držet odstup. Tosa, jako každý molos, má zafixovanou ochranu rodiny a svého pána. Od něho pak vyžaduje laskavé zacházení, žádnou nesmyslnou drezuru a samozřejmě dobré krmení.

S Tosou se nechodí na cvičiště, musí se vychovat, ne cvičit. Velmi citlivě reaguje na hlas svého pána.

Není vhodné chovat dvě Tosy stejného pohlaví. Samci jsou v dospělosti dominantnější nežli feny, to většinou platí u každého plemene. Není dobré, aby se Tosa střetla se psy, kteří se velmi rádi perou, protože s takovým psem, jako je Tosa, by mohli na svoje "hobby" doplatit i životem.

Plemena psů - Tosa-inu Tosu není dobré ponechávat pohromadě s dětmi, pokud není nikdo jiný doma. To zase platí pro každé plemeno. Při takové mohutnosti psa může dojít k nehodě a když se Tosa rozběhne, je schopna lehce převálcovat i dospělého člověka, natož dítě. Také tento pes je absolutně nevhodný na procházky s dítětem, protože udržet 70 kg i více je nad schopnosti někdy i dospělého člověka.

Výživa tohoto psa je velmi náročná, je třeba si dobře rozmyslet, zda mi bude peněženka stačit pro takového drobečka. Při nekvalitní stravě hrozí riziko kloubních onemocnění, špatný vývoj kostí atd. Také není dobré psa překrmovat, protože se tím zatěžuje nevyvinutá kostra. Dále je nevhodná nadměrná aktivita, například běhání u kola a dlouhé výlety.

Zase si musíme uvědomit, že tento pes není vhodný pro každého. Jednak by měl být majitel Tosy fyzicky zdatný, aby zvládl takové silné zvíře. Tosa nepatří nikdy do rukou lidí se zlými úmysly a nevyrovnanou povahou. Bohužel mnoho lidí stále více podléhá módním trendům, kompenzují si své problémy koupí obrovského psa a pak dochází k tragediím, kdy je samozřejmě navině kdo? ...no přece pes!!!

Tosa bude kamarádem jen pro takového člověka, který jí poskytne vše, aby se z ní mohl stát klidný, sebevědomý, nebojácný a odvážný pes a tento dobrý domov si vždycky dokáže ubránit.

- Květa Pavčíková -

Slovo lékaře

Člověk na kousky
Prediabetes

Tak jako každý rok, tak i letos jsme se sešli s našimi internisty na dvoudenním semináři v třeboňských lázních nad novinkami z diabetologie. Diabetes mellitus, úplavice cukrová nebo zkráceně cukrovka je nejzákeřnější onemocnění. Zpočátku nedělá žádné potíže, cítíme se zcela zdrávi, chutná nám jídlo, pití i život a rady lékaře nebereme vážně. Jak je vzdálena realita lékaře od našich pocitů spokojenosti! Přesto vysloví-li nám náš lékař diagnózu cukrovka, znamená to, že náš pobyt na tomto světě je významně limitován a v tomto stadiu je již cíl našeho pozemského putování nevratně v dohlednu.

Proto je tak nesmírně pro nás cenné vědět předem, jakou máme šanci, že nás tato nemoc potká, abychom se mohli chovat tak, abychom toto setkání s ní co nejvíce oddálili. Registruje-li se u mne padesátník s pěkně klenutým bříškem, jdu rovnou po krevním tlaku, který bývá vyšší, pak po laboratoři, kde je vyšší cholesterol a po hladině cukru a kyseliny močové. Skoro vždy mám před sebou více či méně vyjádřený Reavenův metabolický syndrom. Má štěstí, že se u mne zaregistroval a nechal se řádně vyšetřit, protože by byl v nejbližších měsících či letech ohrožen srdečním infarktem, mozkovou příhodou nebo náhlou smrtí. Nejméně tři moji pacienti si zachránili svůj život takovouto preventivní prohlídkou v hodině dvanácté. Většinou jde o vystresovaného podnikatele a navíc kuřáka, který si právě tímto kouřením u takovéto fatální kombinace blízkost konce své životní pouti významně akceleruje. Někdy bývá hladina cukru v krvi normální a hrozba cukrovky nebývá tak zjevná. Každá i ojediněle zjištěná zvýšená hladina cukru ve stresové situaci, u žen v těhotenství, nebo náhodně zjištěné nadměrné zvýšení po jídle si zasluhují pečlivé sledování. Lze provést i zátěžový glukózový toleranční test a sledovat glykovaný hemoglobin. Jde o stavy porušené glukózové tolerance označitelné též slovem prediabetes, tedy jako stav před cukrovkou. Všichni tito pacienti jsou u nás již léta řádně dispenzarizováni.

Pokud se takovýto prediabetik pečlivě řídí radami svého lékaře, může si svou diagnózu cukrovky oddálit o mnoho let. Rady jsou prosté. Především zhubnout alespoň o pět kilogramů, ve stravě prakticky vyloučit tuky, ale i sladká jídla, a více pohybu. Nárůst výskytu cukrovky, ale i stavů cukrovce předcházejících, je ve světe trvalý. A není to jen otázka zlepšené diagnostiky. Tento metabolický problém se týká stále mladších jedinců. Proto zejména včasná diagnostika prediabetu u dětí je vysoce důležitá pro délku jejich života. A tak máme-li v pediatrické ordinaci baculku či cvalíka s pozitivní rodinnou anamnézou ohledně cukrovky rodičů či prarodičů, stojí za to klást si otázku možnosti prediabetu i u dětí. Protože stanovení až diagnózy cukrovky je již stanovení omezeného pobytu na světě. V této prevenci právě spočívá zodpovědnost i těžiště práce dětského specialisty.

Prediabetes je pojem celkem nový. Poprvé byl použit v medicínské literatuře roku 1948 pro označení let předcházejících stanovení diagnózy cukrovky. Ve větší míře se začal užívat v šedesátých letech v souvislosti s Reavenovým metabolickým syndromem. V posledních desetiletích se dává do souvislosti s inzulinoresistencí našeho těla, která předchází průkazu cukrovky.

- MUDr. Bohumír Šimek -

Kukačka

Koncem dubna se v naší přírodě začíná ozývat snad nejznámější ptačí hlas, jehož původcem je tajemný pták - kukačka obecná.

Kukačka obecná, ilustrace - Pavel Jakeš Velikostí připomíná štíhlou hrdličku, zbarvení je většinou šedé s příčně pruhovanou spodinou těla, méně časté je u některých samiček i zbarvení hnědé. Hlasem samečků je nezaměnitelné kukání. Kukačka zaujímá mezi našimi ptačími druhy zcela výjimečné postavení, neboť si sama vlastní hnízdo nestaví a péči o potomstvo plně přenechává pěstounům z řad drobných pěvců. Krátce po jarním návratu začíná vyhledávat jejich hnízda. Objeví-li samička kukačky domov budoucích pěstounů, neustále se zdržuje v jeho blízkosti a pozorně sleduje pohyb dospělých ptáků. V nestřeženém okamžiku přilétne k hnízdu, rychle do něj snese své vajíčko a zároveň odebere jedno ze snůšky, které buď pohodí opodál, nebo je pozře. Jednotlivé samičky upřednostňují ten ptačí druh, jímž byly sami vychovány. Kukaččí vajíčko bývá nepatrně větší, zbarvením a kresbou se nápadně podobá hostitelskému druhu. Samička jich za jednu hnízdní sezónu snese nejčastěji 9, nejvíce 25. Mladá kukačka se většinou líhne jako první a téměř okamžitě se v ní probouzí pud, který jí velí postupně vytlačit ostatní vajíčka, nebo právě vylíhnutá ptáčata přes okraj hnízda. Sama se potom může těšit péči obou nevlastních rodičů. Potravu tvoří různý hmyz, převážně housenky a dospělci denních i nočních motýlů.

S kukačkou obecnou se můžeme častěji setkat v blízkosti jihočeských rybníků. S oblibou sedá v korunách stromů na okraji rákosových porostů, odkud sleduje přelety rákosníků obecných - svých nejčastějších pěstounů. Mladé kukačky jsou dále vychovávány v hnízdech konipasů, červenek, rehků, pěnic a ťuhýků. Do zimovišť v rovníkové a jižní Africe odlétají v průběhu září a října.

V příspěvku bylo čerpáno z materiálů České společnosti ornitologické.

- Pavel Jakeš -

M L S Á N Í

Holubovský zpravodaj - mlsání 2, ilustrace Tentokrát nám do sbírky nebo na vyzkoušení nabídla své oblíbené a vyzkoušené recepty paní Libuše Hončíková z Třísova.

Beránek

4 vejce, 120 g pískového cukru, 200 g polohrubé mouky, hrst rozinek a ořechů, 1 lžička prášku do pečiva, 4 lžíce oleje, 4 lžíce horké vody, 1 vanilkový cukr, tuk a hrubá mouka na formu.

Žloutky šleháme s cukrem, přidáme olej, po lžících horkou vodu a po chvíli mouku s práškem do pečiva, ořechy a oprané, předem v rumu namočené rozinky. Formu na beránka poctivě vymažeme tukem a vysypeme hrubou moukou. Těsto vlijeme do spodní části formy, přiklopíme vrchním dílem, vložíme do předehřáté trouby a pečeme asi 40 minut při 180 °C.


Půlroční buchtičky

500 g hladké mouky, 250 g Hery, 2 vejce, špetka soli, 1 kostka droždí, 1 prášek do pečiva, mléko a trochu cukru na kvásek.

Náplň tvarohová, ořechová, maková nebo marmeládová.

Těsto zaděláme obvyklým způsobem, ale nedáváme je vykynout. Hned vyválíme a vykrajujeme čtverečky, které naplníme libovolnou náplní a růžky spojíme k sobě. Tím vytvoříme drobné buchtičky. Upečené pocukrujeme. Tyto buchtičky údajně vydrží až půl roku.


Ořechové řezy

700 g hladké mouky, 100 g hrubé mouky, 300 g moučkového cukru, 4 vejce, 7 lžic silné kávy, 100 g strouhaných ořechů.

Cukr utřeme se žloutky a kávou. Pak přidáme mouku, ořechy a sníh z bílků. Těsto rozetřeme na tukem vymazaný a strouhankou vysypaný plech a upečeme v horké troubě. Na vychladlý korpus rozetřeme krém, uhladíme a po ztuhnutí polijeme čokoládovou polevou.

Krém:
2 hrsti hrubé mouky, 1/4 l mléka, 3 žloutky, 200 g másla, 100 g moučkového cukru, 100 g strouhaných ořechů

Z mléka, mouky a 2 žloutků uvaříme ve vodní lázni kaši a necháme ji vychladnout. Máslo utřeme s cukrem a 1 žloutkem a postupně vmícháme kaši a nakonec ořechy.


Dobrou chuť!
- MS -

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

K VÝZNAMNÉMU ŽIVOTNÍMU JUBILEU BLAHOPŘEJEME

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČILI

Ježíš vstal z mrtvých, allelujah!

Ježíš se svými učedníky přišel do Jeruzaléma slavit židovské Velikonoce, Pesah, slavit dějinnou událost, jak se Židé dostali z egyptského otroctví. Ale také uzrál čas zbavit se Ježíše, který narušoval zaběhlé náboženské pořádky v Izraeli. Byl zajat a postaven před židovskou veleradu a pak odveden před římskou soudní moc zastoupenou Pontským Pilátem. "Co si přejete?", tázal se římský protektor. "Smrt! Nejpotupnější a nejdrastičtější smrt. Ukřižuj ho!" Pilát nenachází žádné zdůvodnění. Ježíš je jiný, překáží, narušuje židovskou společnost, ale smrt... "Ukřižuj", volá zfanatizovaný dav, "ukřižuj ho! Stavěl se na roven Bohu!" To není důvod pro Piláta. "Prohlašoval se králem Židů! Budeme si na tebe stěžovat v Římě, že neplníš své politické povinnosti! Ukřižuj ho!" A tak je Ježíš vydán svým souvěrcům a eskortován na Golgotu k ukřižování.

Tři lotři tam visí na kříži a umírají potupnou smrtí. Ježíš uprostřed. Nápis nad jeho hlavou hlásá jeho vinu: Ježíš Nazaretský - Král židovský. Spravedliví hnidopiši žádají Piláta o změnu viny: Vydával se za židovského krále. Pilát takovou prkotinou pohrdá. V poledne se slunce zatmělo a ztichla celá příroda. Otče můj, proč jsi mne opustil, volá Ježíš. Kalich hořkosti a naprosté lidské opuštěnosti dopíjí až do dna. Asi tři hodiny po poledni Ježíš umírá. Ale umírá zrovna v pátek a druhý den vrcholí největší židovské svátky. Nehodí se, aby popravení zůstali viset na kříži. Proto Pilát ochotně vyhovuje žádosti Josefa z Arimatie o pohřbení Ježíše do hrobu. Avšak přece jen se cosi divného šušká, a tak hrob nechá hlídat vojáky.

Druhý den v sobotu se slavili židovské svátky. Apoštolově zůstali shromážděni v Jeruzalémě, zamčeni, zklamáni, ustrašeni. Co s nimi bude? Zabili jim Spasitele, Vykupitele. Zabili jim Ježíše. Konec všech nadějí. Přesto v neděli již za úsvitu se několik žen vydalo ke hrobu, aby Ježíšovo tělo namazaly vonnými mastmi. Dělaly si starost, kdo jim ten těžký kámen ve vstupu do hrobu odvalí. Na místě zjistily, že kámen je odvalen. Vešly do hrobu, ale Ježíšovo tělo nenašly. Viděly jen dva mládence v bílém rouchu, kteří se jich ptali: Hledáte Ježíše Nazaretského, který byl ukřižován? Proč hledáte živého mezi mrtvými? Byl vzkříšen! Ženy přepadl strach a s hrůzou běžely zpět mezi apoštoly: Ukradli nám Pána! Apoštolové se zalekli. Jen Šimon Petr a nejmladší učedník Jan vyběhli ke hrobu. Jan viděl odvalený kámen a zůstal stát před vchodem do hrobu. Když doběhl Šimon Petr, vešel do hrobu, kde ležela jen složená plátna, do kterých v pátek Ježíše zabalili. Vešel i Jan a ztrnuli v nechápavém úžasu. Ježíš zde nebyl. Co se stalo?

Ale již večer, když apoštolově seděli rozechvělí a vylekaní za zavřenými dveřmi a vzpomínali na svého Mistra a rozmýšleli nad tím, co jim kdy dříve řekl, vstoupil mezi ně: Nebojte se. Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás. Apoštolové přijali Svatého Ducha a tak začíná nové náboženství. Uzavírá se éra Starého Zákona naplněného Boží spravedlností s tvrdostí života a otevírá se éra Nového Zákona naplněného Láskou a sebeobětováním pro druhého.

Později se jeden velmi vzdělaný Žid, horlivě pronásledující křesťany, na jedné své výpravě setkal s Ježíšem, který mu jen položil otázku: "Šavle, proč mne pronásleduješ?" On před ním spadnul s koně, obrátil se radikálně ve svém myšlení, nechal se pokřtít a přijal jméno Pavel. Nechal si od apoštolů vyprávět o Ježíšovi a jako znalec starých židovských knih propojil si tato vyprávění s proroctvími o Spasiteli, která o něm byla napsána již dávno předtím v těchto knihách. A tak se otvírá nové náboženství a nová teologie, která nám může být důvěrně známá.

- MUDr. Bohumír Šimek -

Náš Kocourkov

Sám se považuji za konzervativního pravičáka. Zakládal jsem ODS, která brzy konzervativní politiky poslala k vodě. Její politika proklamacemi byla pravicová, ale praxí spíše na úrovni sociální demokracie. Do zdravotnictví nám propašovala praktický socialismus, takže úkrok sociální demokracie vlevo mohl být jen na pozice komunistické. Chybí mi konzervativní pravicová strana, kterou bych mohl volit. ODS nemohu volit, protože pod vedením Václava Klause nevyrostli politici, kterých bych si mohl vážit. A nezmění to ani proodeesácká předvolební agitace čestného předsedy a našeho "nadstranického" prezidenta.

Poslední dobou se stále více mluví o novém úhlu pohledu na dění v naší společnosti. Jakoby to byla pravda, že předlistopadové politickomocenské struktury se chopily nejen ekonomické, ale i politické moci po Listopadu u nás. Korupce a soudružské kamarádíčkování jen kvete. A tyto osoby v zákulisí manipulují i s politickými stranami a jednotlivými politiky. KSČM zůstává jen jako krytí předlistopadových struktur, které se současnou KSČM nejspíše nemají nic společného. A tak straší-li nás někdo KSČM, je to falešné a je to prosté zakrývání skutečných hráčů v pozadí. To mi také vadí na ODS.

Snažím se rozpoznat, kteří politici a které strany a jak jsou zkorumpovány bývalými politickomocenskými strukturami. Ti jsou pro mne nevolitelní, ať si říkají pravičáci nebo levičáci. Vadí mi i prosté pravolevé nálepkování našimi politiky bez ohledu na prospěšnost naší zemi.

Vadí mi i hurónský pokřik, že Paroubek chce vládnout s komunisty. Na rozdíl od ODS a jejího čestného předsedy, kteří nedokáží hledat kompromis, ČSSD dokáže kompromis hledat a vládnout i s pravicovými stranami, pokud jsou ochotné. A nevidím nic špatného na tom, chce-li Paroubek prohlašovat levicovější zákony s komunisty a pravicovější s ODS. Horší je, pokud ODS nepodpoří pravicové zákony pro svoji nulovou toleranci.

To, co nám však předvádí Jiří Paroubek se svým princem Davidem Rathem ve zdravotnictví v ambulantní péči je spíše nebezpečným experimentem. Těžko se to vysvětluje obyčejným lidem, proč se někteří kolegové bojí, že budou více platit VZP na pokutách než od ní dostanou za práci. Navíc nám David Rath zvýšil i cenu naší práce, kterou nám ale VZP nesmí proplatit, tedy si toto zvýšení péče musíme zaplatit sami sobě. Drastická omezení Davida Ratha bez předem známých pravidel hry s hrozbou stoprocentního proplácení zdravotní péče pacientům ošetřujícími lékaři představuje hrubý zásah do vztahu mezi lékařem a pacientem.

Tak nevím, nevím. Ale v Kocourkově bude asi nejlépe volit nějakou pivní stranu, která ten můj hlas propije, nebo Nezávislou erotickou stranu, která už si s tím mým hlasem také poradí.

- MUDr. Bohumír Šimek -

Volební téma: Korupce

Tak to tak dělá dojem, že se ti naši politici předhánějí v korupci a tunelování. Jsou samá aféra, žádnou stranu nevyjímaje. Za vlád Václava Klause se to stalo takřka normou, mluví se o tom, ale nikdo nic účinně nedělá. Naopak politici různých stran se často kryjí mezi sebou: Dnes já pomůžu tobě, zítra ty pomůžeš mně. A nic se nevyšetří. Ivan Langer má zaručený plán. Zlí jazykové tvrdí, že chce být ministrem vnitra, aby veškeré korupční kauzy a tunely přikryl. Chlubí se, že je lékař a že nejdůležitější je poznat příčinu a pak teprve léčit. Od Listopadu zkoumá příčinu. Ještě, že nepracuje jako lékař. Tak dlouho by hledal příčiny nemoci, až by mu pacienti pomřeli.

A tak až půjdu k volbám, chci dát hlas straně, která nemá s korupcí nic společného. Evropští demokraté (SNK-ED) mají protikorupční opatření jako hlavní téma. Jan Kasl tvrdil, že každého z nás stojí korupce politiků 15 000 Kč ročně! Chcete korupci a dál platit podvodníkům? Já ne!

- MUDr. Bohumír Šimek -

Co to znamená, když se řekne...

Co to znamená, když se řekne...

SPÁLIT ZA SEBOU MOSTY
(neponechat možnost návratu, přetrhat dřívější svazky)


Cestu spálených mostů zvolil Španěl Fernando Cortez (1485 - 1547), který se v roce 1519 vylodil ve městě Veracruz na území dnešního Mexika. Na tomto území se jal dobýt říši Aztéků. Cortez vydal rozkaz ke spálení lodí, aby tak znemožnil svým lidem cestu zpět a vydal se dobýt nesmírně bohatou aztéckou říši. Došlo tu ke střetu dvou úplně odlišných světů. Aztékové byli výborní stavitelé stupňovitých pyramid. Hlavní město Tenochtitlan bylo postaveno uprostřed jezera na dřevěných pilotech. Měli i vlastní písmo a kalendář s přestupným rokem a 366 dny. Neznali však kolo, železo, či jiné domácí zvíře kromě psa a krocana. Při dobývání byla od počátku převaha na straně Španělů, neboť používali střelné zbraně a koně, před nimiž měli Aztékové panický strach. Tuto říši se jim podařilo rozvrátit a dobýt do r. 1521.

Cortez pochopitelně nemohl dopředu tušit, jak jeho výprava dopadne, ale přesto riskoval a dal všechny svoje lodě spálit. Lidem, které vedl, nezbývalo nic jiného, než cesta vpřed. Rčení o spálených lodích se brzy rozšířilo, ve střední Evropě se pak změnilo na spálené mosty, neboť pochopitelně střední Evropa nemá moře ani loďstvo.

- Mgr. Drahomíra Bodláková -

Literatura:
Fučík B., Pokorný J.; Zakopaný pes, Albatros 1992
Kovářová S.; Proč se říká 222x, Aida 2001

INFORMACE

Informace pro občany:

Obecní úřad Holubov vyhlašuje

na sobotu 6. května 2006 od 8.00 hodin
sběr železného šrotu


na území obce Holubov.

Upozorňujeme občany, že se jedná pouze o kovový odpad.
Ostatní nebezpečné odpady a velkoobjemový odpad budou sváženy až 20. května 2005.Plán svozu velkoobjemového a nebezpečeného odpadu

sobota 20. května 2006

Časový harmonogram:

Třísov - křižovatka pod Vaňků 8.00 - 8.20 hod
Třísov náves 8.25 - 8.45 hod
Holubov - transformátor u Gondeků 8.55 - 9.20 hod
Holubov - nádraží ČD 9.25 - 9.50 hod
Holubov - hasičská zbrojnice 9.55 - 10.25 hod
Krásetín - náves 10.30 - 10.50 hod

Žádám občany, aby dodržovali časový harmonogram, aby zbytečně nehromadili odpad na určených místech dříve, aby svoz proběhl zdárně tak jako vloni.

Mezi nebezpečené odpady patří - zbytky barev, lepidla, autobaterie, motorové oleje, čistící prostředky, obrazovky, zářivky, výbojky, chladničky, mrazáky, pneumatiky.

Mezi velkoobjemový odpad patří např. nábytek, matrace, šatstvo, obuv, koberce, PVC apod.


Další informace :
Lanová dráha Kleť
Chráněná krajinná oblast Blanský les
Holubov - průvodce obcí a okolím
Mikroregion Podkletí - Obrazový průvodce 3


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Holubov

 

Holubovský zpravodaj
Vydává Obecní úřad v Holubově
Zodpovědná redaktorka: Marie Svobodová
Tisk: ARTYPA Holubov, spol. s r.o.
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex s.r.o.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 1. srpna 2006 : TOPlist 0