ARCHIV 2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Holubovský zpravodaj - hlavička - 2002

Informační měsíčník Obecního úřadu v Holubově

Duben 2005 - Číslo 4 - Ročník 11

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (862 kB)Zpráva z jednání zastupitelstva obce

Zpráva z jednání zastupitelstva obce, která se konala 17. 3. a 7. 4. 2005

Holubov 2005, úprava Krásetínského potoka Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:

Zastupitelstvo obce bylo informováno o:

Holubov 2005, úprava Krásetínského potoka Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

neuspokojivý stav v likvidaci odpadů, který se týká ukládání tříděných odpadů do kontejnerů a zakládání černých skládek.

V případě tříděných odpadů dochází k ukládání odpadů okolo kontejnerů, i když je místo v kontejneru. Do kontejnerů a jejich okolí je odhazován odpad, který tam v žádném případě nepatří (stačí se jen podívat). Když jsou nádoby plné, je potřeba počkat na vývoz. Objevují se i místa, kde jsou sáčky z odpadkových košů z domácností, které patří do popelnice. V případě černých skládek se může každý občan přesvědčit sám, když se projde v okolí celé obce a osad právě nyní na jaře. Je však nutno tento stav vidět, než veškerý nepořádek zaroste. To teprve uvidíte, co dokáže civilizovaný člověk. Ale když se to netýká právě mě, tak co??? Já mám na svém pořádek.

Je nepříjemné stále připomínat tuto problematiku, ale posuďte sami, jestli je tento stav pravdivý. Neničme si tu naši krásnou přírodu a prostředí, ve kterém žijeme a budou žít v budoucnu další naše generace.

- Jaroslav Franěk, starosta -


PLÁN SVOZU VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU - SOBOTA 14. 5. 2005

Časový harmonogram
Třísov - křižovatka pod Vaňků 8.00 - 8.20 hod.
Třísov - náves 8.25 - 8.45 hod.
Holubov - transformátor u Gondeků 8.55 - 9.20 hod.
Holubov - nádraží ČD 9.25 - 9.50 hod.
Holubov - hasičská zbrojnice 9.55 - 10.25 hod.
Krásetín - náves 10.30 - 10.50 hod.

Svážet se bude velkoobjemový odpad (nejedná se o železný šrot) a nebezpečné odpady (zbytky barev, ředidel a lepidel, autobaterie, motorové oleje, čistící prostředky, obrazovky, monitory, zářivky, výbojky, chladničky, mrazáky a jiné).

Tento svoz je určen pro likvidaci odpadů od občanů naší obce pouze z domácností, odvoz a likvidaci odpadů platí obec.

Poznávejme plemena psů

Nízkonozí teriéři

Plemena psů - Sealyham teriér V minulém Zpravodaji byl článek o vysokonohých teriérech a nyní to budou nízkonozí teriéři. Někteří z nich pocházejí zdaleka, např. Australský teriér a Silky teriér. Boston ter. je Američan, Český ter. je Čech, Moskevský toy ter. je Rus, Yorkshire ter. je Skot, Sealy-ham pochází z Welsu, Glen of Imaal je z Irska, Norfolk a Norwich jsou Angličani a Cairn, Dandie, Skotský ter., Skye a Westie jsou Skoti ze skotské vysočiny.

Australský teriér - první svobodní přistěhovalci z britských ostrovů přišli do Austrálie r. 1820. Do té doby byla Austrálie trestaneckou kolonii. Bylo mezi nimi hlavně mnoho Skotů, kteří s sebou přiváželi své psy. Byli to právě nízkonozí teriéři ze skotské vysočiny. Tato plemena zvyklá na drsné podmínky vysočiny se lehko přizpůsobila podnebí v Austrálii. Jejich práce opět spočívala v likvidaci škodné, hlodavců, hadů. Australský ter. je vlastně produktem křížení různých skotských ras. Je málopočetným plemenem.

Australský silky teriér - je blízkým příbuzným australského ter., ale je dlouhosrstý a jeho srst je doslova hedvábná. Je to trochu větší jorkšír - laicky řečeno. Ten se také podílel na vzniku tohoto plemene. V současné době se hodně objevuje na výstavách a je to velmi pěkný a roztomilý psíček.

Yorkshire teriér - o něm jsme již hovořili v jednom z minulých Zpravodajů. V současné době je velmi módním psem, což je k jeho škodě, protože pak se vždy plemeno množí na kvantitu a kvalita uniká. Je to původně pes hornické chudiny a tkalců, používaný k hubení hlodavců a na lov králíků, jeho srst je dlouhá.

Plemena psů - Boston teriér Český teriér - je naše národní plemeno, které stvořil prof. Horák - a sice křížením sealyham ter. a skotského ter. Jeho srst je hedvábná a upravuje se stříháním. Je velmi oblíbený, dobře ovladatelný, příjemný společník, má lovecké vlohy a je o něho velký zájem v zahraničí.

Sealyham teriér - je bílý s hrubou srstí, která se upravuje. Pochází z Welsu a jmenuje se podle vesnice Sealyham v hrabství Pembrokeshire. Plemeno vytvořil kapitán Edwards a jeho základem jsou hrubosrstí baseti, kteří byli kříženi s teriéry. Sealyham je příjemný společník, má lovecké vlohy a u nás jedinec tohoto plemene se dokonce stal železným psem - kdy vyhrál soutěž složenou z několika disciplin. Bohužel toto plemeno u nás momentálně stagnuje, je malá chovná základna a ze strany veřejnosti není o něho zájem.

Glen of Imaal teriér - pochází z Irska, je málopočetným plemenem. U nás není ani 5 jedinců tohoto plemene. Jeho srst je hrubá a na některých částech těla se upravuje. Jeho domovinou je povodí řeky Imaal, podle které dostal své jméno. Má lovecké vlohy a vývojově je spojen s plemenem Soft coated wheaten ter. Na výstavách se vyskytuje vždy jen pár jedinců a pro veřejnost není zrovna dost známým psem.

Boston teriér - je velmi oblíbeným plemenem. Je produktem křížení buldoga a teriéra, ale povahové vlastnosti má trochu jiné. Je milým společenským psem, má krátkou srst a laik by si jej lehko spletl s francouzským buldočkem.

Plemena psů - Skotský teriér Norwich teriér - domovem těchto dvou velmi příbuzných plemen je Anglie a velmi dlouho byla tato dvě plemena pokládána za jedno. Oba mají hrubou srst, jsou téměř ve stejných proporcích, ale norwich teriér má uši vztyčené a norfolk klopené. Tito psíci se hodně chovali v Cambridgi na universitě, kde byli hodně přemnoženi hlodavci. Dělali tam vlastně asanační službu. Jsou to velmi příjemní psíčci, veselí a společenští. Nemají ve své povaze takovou ostrost, kterou některá plemena teriérů mají vzhledem ke své lovecké minulosti. U nás se více vyskytují norfolkové, chov norwiche zatím trochu stagnuje.

Moskevský toy teriér - také o tomto pejskovi jsme si již povídali v jednom z minulých čísel Zpravodaje. Nepatří vývojově mezi teriéry. Základem vzniku je čivava a anglický toy teriér. Je to velmi milý, společenský psíček, typický mazlíček, i když v jeho povaze není ani trochu strachu, dovede být velmi odvážný a k některým lidem nedůvěřivý.

Cairn teriér - říkalo se mu také krátkosrstý skajteriér, poněvadž pochází z ostrova Skye (Skaj). Je to velmi staré plemeno, jehož název pochází ze staré galštiny, což v překladu znamená mohyla. Cairn je velmi milý pes s loveckými vlastnostmi. Je o něho v poslední době dosti velký zájem.

Dandie Dinmnot teriér - je také staré plemeno ze skotské vysočiny. Velmi milý pejsek s krásnýma očima, ale v poslední době jeho chov stagnuje, i když je o něho dosti velký zájem. Jeho srst je krátká, upravuje se. Vyskytuje se v barvě pepř a hořčice. Svůj název získal podle farmáře Dandieho Dinmonta, který vystupuje v románě Sira Waltera Scotta - Guy Mannering. Tento farmář vlastnil 6 těchto pejsků obou barev.

Plemena psů - Yorkshire teriér Skotský teriér - odkud pochází napovídá jeho název, i když v minulosti se jmenoval aberdeen teriér, tento pes není neznámý, říkávalo se mu také smeták. Má dobré lovecké vlohy, je příjemným společníkem. Má hrubou srst, která se upravuje. V minulosti byl psem farmářů a potuloval se i s hordami kočovných cikánů. V moderní době se stal miláčkem i některých významných osobností. Vlastnil jej herec Chaplin a je také jedním ze psů presidenta Bushe. Vyskytuje se v barvě černé a pšenicové.

Skye teriér - pochází z ostrova Skye, který je největším ostrovem Vnitřních Hebrid. Je to ostrov s krásnou přírodou, kde najdete ještě potok, ze kterého se můžete napít. Skye teriér nebyl psem farmářů, ale jen psem skotské šlechty a bohatých zemanů. Jeho chovem se na ostrově Skye zabývala lady Mc Donald a vedla si o tom záznamy. Do Anglie přivezl skye teriéra J. Pratt, což byl velký přítel královny Viktorie, která tyto psy rovněž chovala. Právě ona rozšířila toto plemeno na kontinet mezi německou šlechtu, odkud se dostal také do naší země. Původně tento pes nevypadal jako dnes, poněvadž byl psem loveckým. Byl i menší nežli je dnešní typ moderního skye teriéra. Skye teriér má nesmazané lovecké vlohy, ale jeho kožich mu nedovoluje tyto discipliny bez problémů provádět. Jeho srst je velmi dlouhá, ale nestříhá se, ani netrimuje. Je pověstný svou velkou věrností. V Edinburgu ve Skotsku stojí kašna, na jejímž vrcholu je soška skye teriéra, který prožil 14 let na hrobě svého pána. Jmenoval se Bobby.

West Highland White teriér - zkrácené Westie - je psem skotské vysočiny. Ať přijdete ve Skotsku kamkoliv, kde se prodávají různé suvenýry, vždy zde najdete v nějaké podobě Westie. Vznik plemene je spjat s rodem Malcolmů z Poltalochu v Argyllshiru. Jeho nejbližší příbuzní jsou cairn teriéři, skye teriér a skotský teriér. Tento psík je velmi oblíben a hodně známý. Jeho srst je hrubá a opět se upravuje. Má rovněž lovecké vlohy, ale dnes je pouze psem společenským. Jeho chov je velmi rozšířen, stále je módním psem.

Tím jsme si stručně popsali téměř všechna plemena teriérů, kteří jsou nejstarší, vyhraněnou skupinou plemen psů. Jejich ostrovní izolace udržela některá plemena téměř v původní formě. Původ všech teriérů je přece jen trochu nejasný. U některých plemen se vypráví různé historky o jejich vzniku, která se poslouchá jako pohádka, i když nic není nemožné. Jedno je však jisté, že všichni teriéři jsou velmi inteligentní, hraví, tvrdohlaví, samostatní (někdy až moc), nebojácní. Jsou to také hezcí pejsci, a proto se stali postupem času také společenskými psy. O teriérech se říká, že jsou to malí psi s velkou duší a nikdy se nepokládají za malého psa. Chovají se jako malý-velký pes. Dožívají se většinou velmi vysokého věku, pokud je nepostihne nevyléčitelná choroba, nebo nějaká tragická příhoda. Někteří jedinci se mohou dožít až 18 roků. Je snadné být milovníkem těchto plemen, vždyť výběr je veliký.

- Květa Pavčíková -

Slovo lékaře

Nemoci štítné žlázy

Dnes jen pár slov o štítné žláze, abychom její problematiku neredukovali jen na vole a vypoulené oči. Štítná žláza patří mezi žlázy vnitřní sekrece. Ne každý musí mít přehled o ostatních žlázách vnitřní sekrece, ale každý ví, kde leží štítná žláza. Normálně není vidět a prakticky ji těžko nahmatáme. Při jejím zvětšení se tvoří na krku vole.

Snad nejčastějším problémem štítné žlázy je nedostatečná tvorba hormonů, zejména tyroxinu. K jeho vzniku štítná žláza potřebuje dostatek jódu. Je-li jódu nedostatek, žláza tvoří málo tyroxinu, což se projevuje svými typickými příznaky. Především si všimneme unaveného, pastózního obličeje, pokožka je prosáklá, studená a suchá. Člověk je zimomřivý a zhoršují se i funkce mozku. Pokud máme nedostatek jódu od narození, dochází k poškození intelektu nazývanému kretenismus. Poškozen je vývoj i ostatních orgánů, což se projeví hlavně na kostře.

Hypofýza, jakožto dozorující orgán štítné žlázy, nutí tuto žlázu při její nedostatečné funkci k většímu výkonu. A to vede ke zvětšení jejího objemu. Tak vzniká typické vole, které je zpočátku většinou symetrické, ale postupně se zvětšuje ve formě různě velkých uzlů. Tento nepatrný orgán může dosáhnout i kilogramových hodnot. Včasným dodáním jódu se tento proces nerozbíhá. Proto jako prevence se prodává kuchyňská sůl s příměsí jódu. (Pozor však: Dnes není každá sůl jodidovaná!) To se týká soli kopané. Sůl mořská má jód jako svou přirozenou součást. Dále se doporučuje jíst dvakrát týdně mořské rybičky jako dostatečný přívod jódu. Při jeho zjevném nedostatku můžeme doplňovat jód i v tabletkách.

Zvýšená činnost štítné žlázy s nadměrnou tvorbou tyroxinu může mít původ v samotné štítné žláze nebo ve zvýšené stimulaci štítnice hypofýzou. Člověk s hyperfunkcí štítné žlázy je jakoby neuroticky roztěkaný, kůže je horká, opocená, srdce je aktivované k rychlejší činnosti a jeho elektrická nestabilita se může projevit nepravidelnou činností. Jako druhotný příznak nacházíme vystouplé, lesklé oči vytlačené z očnic zmnožemím tkání pod očními bulby. Díky včasné diagnostice a léčbě dnes již tyto stavy nekončí smrtí. Vždyť je dnes už prakticky ani nevidíme.

Klasické záněty štítné žlázy jsou již spíše vzácností. Dnes převažují autoimunní záněty, jejichž příčinou je tvorba vlastních protilátek proti samotné tkáni štítné žlázy nebo proti tyroxinu. Dochází k různě velikému zduření žlázy s projevy snížené nebo i zvýšené funkce.

Začnou-li se ve štítné žláze tvořit různě veliké uzly, je vhodné vyšetření ultrazvukem, scintigrafií radioaktivním jódem, mikroskopickým vyšetřením punktované tkáně a pod. Tím můžeme odlišit prosté cysty od závažných dysplastických změn s tvorbou rakovinových uzlů. Rakovina štítné žlázy bývá závažným onemocněním často končícím brzkou smrtí a týká se více mladších ročníků.

- MUDr. Bohumír Šimek -

M L S Á N Í

Holubovský zpravodaj - mlsání 2, ilustrace Pro dubnové číslo Holubovského zpravodaje nám nabídl své recepty na téma pórek pan Zdeněk Hosman z Holubova.

Z francouzské kuchyně

Polévka dobré manželky
(asi 6 porcí)

500 g brambor, 3 mrkve, 2 velké pórky, 40 g másla, 1 a 1/4 litru vody, špetka cukru, trochu smetany, petrželka nebo pažitka, pepř a sůl.

Na másle osmažíme na kolečka nakrájený pórek, mrkev a brambory na kostičky, zalijeme vodou, přidáme sůl, cukr, pepř. Uvaříme do měkka. Polévku pak prolisujeme nebo umixujeme. Možno též ponechat tak, jak je uvařené. Před podáváním přidáme smetanu a petrželku pro jemnější nebo pažitku pro pikantnější chuť.


Z čínské kuchyně

Perkové placičky
(asi 4 porce)

250 g pórku, 100 g uzeného masa nebo šunky, 2 - 3 celá vejce, 3 lžíce hladké mouky, 2 lžíce škrobu, 1 lžíce bílého vína, voda, sůl, muškátový květ.

Opraný, očištěný pórek nakrájíme na kolečka a krátce povaříme v sítu v osolené vařící vodě a necháme jej odkapat a vychladnout. Z vajec, mouky, škrobu, vína a špetky muškátového květu si připravíme těstíčko. Protože je uzené maso slané a pórek se vařil ve slané vodě, dáváme další sůl do těstíčka opatrně. Jemně krájené uzené maso nebo šunku a pórek promícháme s připraveným těstíčkem. Do horkého oleje malou naběračkou nebo lžící naléváme směs a tvoříme placičky, které po obou stranách do růžová smažíme. Hotové placičky servírujeme se zeleninovou oblohou nebo salátem ze syrové zeleniny v barevné i chuťové pestrosti.


Za recepty děkuje a dobrou chuť přeje
- MS -

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

K VÝZNAMNÉMU ŽIVOTNÍMU JUBILEU BLAHOPŘEJEME

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČILI

Ohlédnutí za kulturními akcemi třísovských hasičů

Ani během zimních měsíců náš sbor nezahálel a uspořádal několik kulturně-společenských akcí.

Znak Sboru dobrovolných hasičů, logo Po loňském úspěchu jsme letos opět uspořádali hasičský ples, který se konal 12. února v KD ve Zlaté Koruně. O výbornou zábavu v zaplněném sále se postaraly dechová hudba BUDVAR QUINTETT a rocková skupina GROCK. V bohaté tombole bylo možné vyhrát slevu na zájezd od fa JIHOTRANS, barevný televizor, DVD přehrávač, mikrovlnnou troubu a dalších více jak 300 různých cen. Došlo také na dražby divočáka a krásného dortu z CUKRÁŘSTVÍ U STRUHÁČKŮ, při kterých se bavil celý sál. Chtěli bychom poděkovat všem sponzorům a občanům, kteří se podíleli na cenách.

O čtrnáct dní později se v Třísově hlavně bavily děti. V hostinci U VLČÁKA se mohly předvést na dětském karnevalu nejen v maskách, ale i v zábavných soutěžích. Za odměnu dostávaly balíčky, které byly díky finančnímu přispění fa AUTODOPRAVA MIROSLAV FUČÍK a OBCHODU p. KVĚTY JELÍNKOVÉ velmi bohaté.

Holubov 2005, ohlédnutí za kulturními akcemi třísovských hasičů První březnovou sobotu bylo v hostinci U VLČÁKA opravdu rušno. Probíhal zde totiž tradiční TDŽ (Třísovský den žen). Loni jsme vyhlásili téma: "HISTORICKÉ OSOBNOSTI", a tak skoro celý rok měli zúčastnění čas na to, aby se na TDŽ dokonale připravili. Poněvadž byla účast veliká a se širokou škálou osobností, můžeme říct, že se nám letošní TDŽ opět vydařil.

O velikonoční neděli jsme na hřišti pod koupalištěm pořádali VELIKONOČNÍ KOULENÍ. V pěti soutěžních disciplínách se utkalo šest dvojic dětí a devět párů dospělých. I přes nepřízeň počasí měli soutěžící chuť závodit, a tak i nálada s přispěním občerstvení od VLČÁKA byla skvělá.

Na 14. května připravujeme poznávací zájezd na hrad Rábí, do města Sušice a pěší výlet v přírodní rezervaci Povydří.

Bližší informace pro případné zájemce u p. Karla Hončíka ml. tel.: 724 073 121.

Holubov 2005, ohlédnutí za kulturními akcemi třísovských hasičů Holubov 2005, ohlédnutí za kulturními akcemi třísovských hasičů
Holubov 2005, ohlédnutí za kulturními akcemi třísovských hasičů Holubov 2005, ohlédnutí za kulturními akcemi třísovských hasičů

- SDH Třísov -

Co nás baví - Zprávy ze školy

"Les ve škole - škola v lese"

ZŠ Holubov 2005, holub, ilustrace Lidský druh po většinu doby své existence žil obklopen přírodním prostředím, chybějící vegetace byla většinou spojena s  přírodní pohromou a následně neúrodou a hladem. Již v roce 1769 byla ustanovením Marie Terezie uzákoněna povinnost občanů sázet stromy tam, kde "ku sázení súce místo"...

Neohraničený, otevřený venkovní prostor je pro lidi nepříjemný, uzavřený prostor vyvolává pocit bezpečí, lidé jsou pak v něm ochotni trávit více času. Zeleň zabraňuje asociálnímu chování lidí. Dřeviny vytvářejí jasné definice prostoru, který jeho obyvatelé považují za svůj, poskytují lidem stín, zvukovou clonu, jsou lapači prachu i pachu, větrolamy i bleskosvody. Vylepšují vlhkost vzduchu, vyrovnávají extrémní teploty, snižují rychlost proudění vzduchu. Solitérní stromy jsou ozdobou návsí, kapliček, vodních toků, hřbitovů, právě mohutný a krásný strom dokáže z domu udělat chalupu, která dokonale zapadá do naší venkovské krajiny.

Stromy a křoviska slouží samozřejmě jako stanoviště celé řadě ptáků a hmyzu, pro hnízdění některých druhů ptáků a netopýrů, zejména staré doupné stromy. Jsou vytypovávány vhodné doupné stromy, které poskytují hnízdní možnosti řadě druhů ptactva a jsou při provádění těžby ponechávány v lesních porostech. Je-li v lese dostatečné množství mrtvého dřeva, je dostatek přirozených dutin.

Rozlišovací znaky hnízd některých důležitých druhů ptáků.

ZŠ Holubov 2005, sýkora koňadra, ilustrace

Sýkora koňadra

Přirozená dutina: V dutině po datlovi, nebo v různých otvorech ve stromech.
Hnízda: Shluk kořenů, mechů, lišejníků, prachu. Vystlání prachovým peřím, zvířecími chlupy. Hnízdo staví jen samičky.

Sýkora modřinka

Přirozená dutina: Ve stromových dutinách, často bývá od sýkory koňadry vyhnána z hnízda.
Hnízda: Shluk mechů, trávy, starého listí, zvířecích chlupů a pavučin. Hnízdo staví jen samičky.

ZŠ Holubov 2005, sýkora modřinka, ilustrace
ZŠ Holubov 2005, šoupálek dlouhoprstý, ilustrační foto

Šoupálek dlouhoprstý

Přirozená dutina: Hnízdí i za kůrou stromu ve stromových štěrbinách.
Hnízda: Hnízdo z klestí, kořenů, mechů a trávy. Vystláno peřím, pilinami. Hnízdo staví sameček i samička.

Brhlík lesní

Přirozená dutina: Hnízdí ve všech stromových dutinách (i s větším otvorem). Otvor potom zmenšují.
Hnízda: Hnízdo je z dřevěných třísek a starého listí. Hnízdo staví především samičky, samečkové se podílejí na stavbě jen částečně.

ZŠ Holubov 2005, brhlík lesní, ilustrace


Holub doupňák

ZŠ Holubov 2005, holub doupňák, ilustrační foto ZŠ Holubov 2005, holub doupňák, ilustrace Silně ohroženým druhem je holub doupňák, který k hnízdění vyhledává především světlé listnaté a smíšené lesy, ale když najde dostatek vhodných dutin, spokojí se i s lesy jehličnatými, velkými sady nebo solitérně rostoucími stromy. V posledních desetiletích minulého století byl zaznamenán nápadný úbytek holuba doupňáka, zřejmě v souvislosti s mizením hnízdních možností (doupných stromů). Jeho početnost se v České republice odhaduje na 3 - 6000 párů. V Červeném seznamu ptáků České republiky je zařazen mezi druhy zranitelné, v zákoně o ochraně přírody a krajiny je zařazen mezi druhy silně ohroženými. V klasifikaci evropských druhů ptáků podle stupně ohrožení patří do skupiny druhů zajištěných.

Zajímá nás, jak je to s doupnými stromy u nás, proto se obrátíme na CHKO Blanský les a Lesy ČR. Výsledky svého pátrání rádi zveřejníme.

Televize Srdíčko

ZŠ Holubov 2005, Miss škola 2005 ZŠ Holubov 2005, Televize Srdíčko, logo

ZŠ Holubov 2005, příspěvek do Televize Srdíčko ZŠ Holubov 2005, příspěvek do Televize Srdíčko
ZŠ Holubov 2005, Miss škola 2005 ZŠ Holubov 2005, Miss škola 2005
ZŠ Holubov 2005, Miss škola 2005

Obecní knihovna v Holubově

Nabízím zpestření v naší knihovně v podobě nových knih. Zde je malá ukázka.

Z českých spisovatelů

Ondřej Neff - Dvorana zvrhlosti - žánr sci-fi
Eva Kačírková - Politik střílet nemusí
Zuzana Bubílková a Miloslav Šimek - Politický orloj
Jan Martinec - Nejlepší dramatik je život
Jan Vodňanský - Dáma na lovu s ručením neomezeným
Tatiana Kejvalová - Směju se a ne pláču


Beletrie zahraniční spisovatelé

Wilber Smith - Zlatokopové
Barbara Gordon - Tančím tak rychle, jak dovedu
Henry Miller - Klimatizovaná noční můra
Tyne O'Connell - Hollywod mě naučil
Ray Bradbury - Zbavme se Constance


Detektivky

Zdeněk Třešňák - Na vlky železa - původní česká detektivka
Erle Stanley Gardner - Případ malátného moskyta
Daniel Easterman - Jaguáří maska - mnohonásobná rituální vražda v mayském stylu
Karin Slaughter - Zběsilost


Romány pro ženy

Amanda Quick - Socha Afrodity
Katherine Stoneová - Konečně doma
Judith Krantz - Jarní kolekce
Pierre Assouline - Dvojí život
James Patterson - Deník
Kathy Reichsová - Vážná tajemství


Z naučné literatury

Julius Satinský - Momentálně jsem mrtvý
Solisti Mattelon - Hovory s kočkou
Taylor David - Váš pes
Hank Wesselman - Medicinman - autor zveřejňuje vlastní mystické prožitky
Jaroslava Pechová - Zpáteční lístek do posledního ráje Oty Pavla


Z vaření

Miroslav Kotrba - velká diabetická kuchařka
Zorka Vainová - Studená kuchyně pro každou příležitost
Henschel Detlev - Plané rostliny k jídlu


Knihy pro mládež

Luděk Stínil - Nevinné intriky
Bára Tomanová - Úschovna lásky
Seton Ernest - Arktická prérie
Seton Ernest - Přátelé divočiny


Naučná pro mládež

David Murdoch - Severoameričtí indiáni
Philip Stecle - Sopky

Hezkou jarní náladu, ať už s knihou nebo bez ní, všem přeje a těší se na čtenáře

- Marie Hrušková, knihovnice -

Co to znamená, když se řekne...

Co to znamená, když se řekne...

JOBOVA ZVĚST (- zpráva o nenadálém neštěstí, zdrcující zpráva - jobovka, o nečekané ráně osudu)

Job je titulní postava starozákonné knihy. Byl bohatý, bezúhonný člověk, v celé zemi oblíbený pro dobrotu, spravedlivost a mravní dokonalost. Měl deset dětí a velká stáda dobytka, o něž se staralo četné služebnictvo. Žil v hojnosti, štěstí a ve víře v boha. Když satan tvrdil, že je lehké velebit boha, když má člověk všeho dostatek, ale ztratí-li bohatství, pak teprve bohu zlořečí, dovolil bůh satanovi Joba vyzkoušet.

A tak se satan činil. Nechal nepřáteli pobít pastýře a odvést dobytek, vichřice mu strhla dům a pohřbila pod ním všechny jeho děti. Ze zámožného muže se najednou stal žebrák, ze šťastného otce opuštěný člověk. Ale Job nenaříkal, vše trpělivě snášel, aniž by ztratil víru v boha. Bůh dal, bůh vzal, budiž jeho jméno pochváleno!

A tak seslal satan na Joba malomocenství. Jeho celé tělo bylo jeden vřed a strup. Ale ani nyní si na svůj úděl nestěžoval. O jeho neštěstí se dozvěděli přátelé a přišli ho navštívit. Místo soucitu a útěchy mu však začali tvrdit, že byl asi velkým hříšníkem, protože není trestu bez viny. Job byl zarmoucený nad nespravedlivým nařčením.

Ve zkoušce proto obstál, bůh se nad ním slitoval a uzdravil ho. Rozmnožil jeho majetek na dvojnásobek všeho, o co přišel. A narodily se mu další děti (sedm chlapců a tři dcery). Job ještě žil dlouhá léta a dočkal se i pravnuků. Stal se symbolem odevzdanosti, trpělivosti a pokory - (Jobova svatá trpělivost). Dlouhé utrpení a strádání se označuje jako Jobova zkouška.

- Mgr. Drahomíra Bodláková -

Literatura:
Kovářová S.; Proč se říká 222x, Aida 2001
Fučík B., Pokorný J.; Zakopaný pes, Albatros 1992

Jan Pavel II.

Jan Pavel II., ilustrační foto Obyčejný člověk s neobyčejnou důvěrou ke svému Pánu a Jeho matce. Obyčejný, ale vyvolával strach mocných pro svou otevřenost a průzračnost, až se rozhodli ho zabít. Jenže Pán chtěl, aby tomu bylo jinak. Nezemřel. Naopak pomohl srazit na kolena režim, který se ho snažil umlčet. Jeho vítězství tkví v následování Krista a v odvaze trpět za druhé.

Proto měl odvahu otevřeně říci státníkům i občanům, co je spravedlivé. Nebál se ani totalitních vládců, ani jejich tajných služeb. A občané na celém světě si jeho odvahy vážili a váží.

V oblasti náboženské prohlubuje otevření se světu, aggiornamento Jana XXIII. Odkrývá závoje tající prohřešky Církve a omlouvá se za ně. Zahajuje dialog s ostatními církvemi, které jej přijímají. I když někdy rezervovaně, a pravoslavní ho nepřijímají vůbec. Nicméně tento dialog otvírá možnost plastického pohledu i na náboženské otázky do budoucna. Získává si nadšení mládeže pro víru na celém světě.

V některých morálních otázkách tkví v konzervativním a tradicionalistickém přístupu. Je to cenné z pohledu neovlivnitelnosti módními trendy. Ale tím problémy rozvedených, homosexuálů, antikoncepce, celibátu, služby žen v Církvi a další zůstávají nedořešeny. Jsou však natolik palčivé, že je bude nutné dále promýšlet a konfrontovat tradicionalismus s exaktními poznatky. To čeká jeho následovníky.

Mnozí z nás mu vyčítali, že ve své nemoci neuvolní místo mladšímu, že musíme mít na očích i jeho slabost a umírání. On však jakoby chtěl svědčit, že i ta slabost a smrt patří k životu. A že euthanasie, rozuměj dobrá smrt, je jen v přirozeném odcházení v kruhu nejbližších.

Jan Pavel II. je neobyčejný člověk, který se vždy cítil jen jako obyčejný služebník Boží a obyčejný služebník lidí na celém světě. Pokorně přijal roli primase katolické církve, roli hlavy mystického těla Kristova a přitom zůstal obyčejným člověkem plným prosté člověčiny a porozumění, člověkem zcela odevzdaným do vůle a lásky Boží. Proto nám zůstává před očima jako vzor následování Krista. A kdybych byl atheista, kladl bych si otázku, kde Jan Pavel II. získal svoji člověčinu, srdnatost k sebeobětování a odvahu stavět se za svobodu všech utlačovaných na celém světě.

- MUDr. Bohumír Šimek -

Politické glosy

Staronové tanečky

Nic nového pod sluncem! Opět tu máme referendové tanečky. ODS odmítá referendum, jako obecný nástroj naší demokracie. Současná vládní koalice usiluje o možnost všeobecného referenda v důležitých otázkách, které budou občané sami považovat za důležité. ODS usiluje o referendum jen v otázkách, které uznají za vhodné jen sami politici. Dle stínového ministra Pospíšila je to proto, že ODS má větší důvěru k voličům. Mně se to jeví právě opačně. Jde o nedůvěru k voličům! Voliči by mohli v referendu zvolit jinak, než to chtějí politici.

Musí z kola ven

Politici si hrají na hodné a zlé, na správné a špatné, na čisté a špinavé. A my je máme sledovat, jak si načechrávají peří jako pávi, i jak si vjíždějí do vlasů jako hysterické ženské. Mne už ta podívaná nebaví. Nevidím do toho, i když se snažím zachovat si odstup. A vůbec už nechápu, proč musí z kola ven ten, kdo se chtěl přiživit jen na špinavých penězích z nevěstince, když zůstávají ti, kdo si přímo uloupli z našich daní ve svůj prospěch. Měli by odejít všichni, kdo mají máslo na hlavě... Ale proč odcházet? Dle komunistické tradice stačí vyloučit obětního beránka a voliči budou věřit dál.

Rudý nebo modrý

Václav Klaus se jal propagovat neschválení ústavního dokumentu Evropské unie i písemně. Prý chce někdo ze všech národů Evropy učinit národ jediný. Nesmysl! My obyčejní lidé chceme jen v Evropě jednotný, funkční a akceschopný celek, schopný konkurence Spojeným státům americkým, Číně, Rusku i arabům. Což jsme vstoupili do Evropské unie jen proto, abychom ji rozkládali zevnitř? Nestojí Václav Klaus v jednom šiku s komunisty? A tak nejen Slováci, ale i Češi mají svoje specifika!

Glosa o svobodě

Podle Luigi Giussaniho se každý člověk musí rozhodnout: buď je otrokem lidí, nebo je závislým na Bohu. Buď člověk slouží ideologii, straně, moci, slávě... nebo žije v souladu s Bohem. Závislost na člověku je otroctví, závislost na Bohu je svoboda vůči druhému člověku.

Glosa o náboženství

Bůh starozákonní je spravedlivý soudce. Bůh novozákonní je milující otec. Bůh dnešní doby přináší sobectví, závist, nepřátelství, nenávist... I takového zná a pojmenovává Písmo. Přesto věřím, že Bůh Pravdy a Lásky zvítězí nad lží a nenávistí. Máme to slíbeno!

- MUDr. Bohumír Šimek -

Klub Holoubek

Holubov - klub Holoubek, logo Co nového v Holoubku?

Ahoj děti, tak už se nám vrátilo jaro. Venku hřeje sluníčko a pomalu rozpouští zbytky sněhu. Ale že ho napadlo, viďte? Dokonce ho jednou napadlo do rána tolik, že jsme se skoro namohli dostat do hasičárny. Bylo to začátkem února, kdy jsme pořádali karneval. Toho rána jsem se probudila, vykoukla ven a nevěřila vlastním očím. "To snad není pravda a to musel sníh napadnout zrovna dnes, když máme karneval", vyklouzlo mi z pusy. "Jsem zvědavá, jestli tam někdo přijde." Odpověď na otázku nedala na sebe dlouho čekat, začal zvonit mobil, a jedna maminka za druhou se začaly omlouvat, že autem neprojedou, či, že jsou dokonce odříznuti od světa jako třeba maminky z Plešovic. Nakonec jsme se ale sešli v počtu 8 dětí, což byl veliký úspěch přihlédnu-li k tomu, že se obyčejně schází děti tři.

Karneval tedy proběhl v rytmu hudby. Děti si zasoutěžily a dostaly za to sladkou odměnu. Opět musím velice srdečně poděkovat panu Pelechovi z Koloniálu v Holubově, za to, že nám opět věnoval bonbónky a lízátka. Kdyby nebylo jeho štědrosti, tak bychom nemohli dětem udělat tak bohatý balíček. Ten dostal každý, kdo přišel v masce. Takže ještě jednou PANE PELECHU, SRDEČNÝ DÍK.

Na závěr ještě připomínám, že se scházíme každé úterý v holubovské hasičárně od 9 - 12 hodin. Členství v klubu je zdarma. Vybíráme pouze 10,- Kč za maminku s dítětem (dětmi). Tyto peníze používáme na výtvarnou činnost našich dětí.

Takže maminky, přijďte! Vaše dítě se zde naučí spoustu zajímavých věcí. Kromě básniček a pohybových her si osvojí i práci s plastelínou, prstovými barvami, či nůžkami. Tak neváhejte a v úterý nashledanou.

Za Holoubek Lenka Klimešová
tel. 777 199 832.

INFORMACE

Základní škola
Holubov 40, 382 03 Křemže, tel.: 380 741 821

Žádosti k předškolnímu vzdělávání
(zápis do mateřské školy)
budou přijímány v týdnu od 9. 5. 2005 do 13. 5. 2005 v Mateřské škole Holubov.


Další informace :
Chráněná krajinná oblast Blanský les
Holubov - průvodce obcí a okolím
Mikroregion Podkletí - Obrazový průvodce 3


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Holubov

 

Holubovský zpravodaj
Vydává Obecní úřad v Holubově
Zodpovědná redaktorka: Marie Svobodová
Tisk: ARTYPA Holubov, spol. s r.o.
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex s.r.o.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 12. července 2005 : TOPlist 0