ARCHIV 2000  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
Holubovský zpravodaj - Křemežsko

Informační měsíčník Obecního úřadu v Holubově

Duben 2000 - Číslo 4- Ročník 10

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (562 kB)


Zpráva z jednání obecního zastupitelstva

Pracovní jednání obecního zastupitelstva Obce Holubov se konalo 22.3.2000 na OÚ.
Obecní zastupitelstvo projednalo:

Informace:
Od 27.3.2000 bude zahájena akce "III. etapa kabelové rozvody Holubov". Chtěl bych požádat občany, kterých se tyto práce dotknou o spolupráci a pochopení po dobu těchto prací.

-Jaroslav Franěk, starosta-


10 let skautingu v Holubově

"Všechno co skutečně potřebujeme, můžeme celkem levně koupit, jen zbytečnosti jsou drahé. Opravdu krásné věci se neprodávají vůbec. Kdykoliv můžeme hledět na východ a západ slunce, na oblaka plující po obloze, na květiny u cesty. Také do síně noci, osvětlené pravými hvězdami, se žádné vstupné neplatí."
Axel Munthe


Skautský znakLetos uběhlo právě 10 let od založení Organizace Český Junák - Skaut. U této příležitosti bychom rádi připomenuli pár významných dat souvisejících se vznikem "skauta" v naší republice, ale i na světě vůbec.

Již v roce 1902 spisovatel Ernes Thompson Seton založil v Americe tzv. "Woodcraft Indians" (v překladu "lesní moudrost"). Bylo to společenství mladých lidí, pro které vypracoval ucelený výchovný systém spočívající v péči o harmonický rozvoj těla i ducha. Jeho knihy byly vynikajícím pramenem pro myšlenkový základ českého skautingu.

Zároveň v té době (r. 1908) napsal Angličan Robert Baden Powel, povoláním voják, knihu "Scouting For Boys" (Skauting pro chlapce). Jeho výchovné metody vycházely ze zkušenosti vojáka, který věděl, jak důležitý je řád, poslušnost a morálka a zároveň dokázal využít velké chlapecké touhy po dobrodružství. První tábor s 20-ti chlapci na ostrově Brownsea proběhl již v roce 1907.

Skautské hnutí se v krátké době rozšířilo po celé Anglii a odtud do mnoha zemí po celém světě.

Skauti v Holubově 1Zakladatelem českého skautingu byl prof. Antonín Benjamin Svojsík, který se se skautingem seznámil na svých cestách v roce 1911 a nadšen tímto výchovným systémem rozhodl se jej propagovat i u nás.

To je jen velmi stručný přehled, jak to všechno začalo. Skautské hnutí u nás prošlo mnoha úskalími, činnost této organizace byla několikrát zavrhována, zakázána a znovu obnovena, naposledy v roce 1989...

Na křemežsku vzniklo středisko Junáka záhy po "sametové revoluci". Velmi silný podnět k tomu vzešel od tehdejšího křemežského faráře Františka Hranáče, mezi skauty přezdívaného Medvěd, na kterého dodnes rádi vzpomínají nejen členové skautského hnutí. "Medvěd" byl člověk, který svým vrozeným temperamentem, energií a láskou doslova působil jako magnet na lidi, na děti zvláště. "Medvěd" je i autorem našeho střediskového pokřiku, který nás dodnes provází na všech střediskových akcích:

"Budem šířit dál a dál veský skautský ideál. Světem ať se rozletí od všech skautů z Podkletí!"

Skauti v Holubově 2V roce 1990 bylo založeno středisko Křemže skládající se ze 3 oddílů - dvou křemežských a jednoho holubovského. Tehdy bylo v našem oddíle v Holubově registrováno 49 členů. První tábor, který je vždy jakýmsi vyvrcholením celoroční činnosti oddílů, proběhl v červenci 1990 na tábořišti velešínských skautů u Benešova nad Černou u rybníku "Kachňák". Každý z dalších 9 táborů nese vždy jméno nějakým způsobem spojené s místem táboření, kterých jsme za tu dobu vystřídali celkem pět: "U kříže", - Jílecký potok u Černice (r.1991), "U sv. Víta" - Jankov (r. 1992), "Na vosí louce" -Přídolí (r. 1993), "Tábor naděje" - Zdíky (r.1994 - 1996) a "U velkého smrku" - Tichá (r. 1997 - 1999). Na tomto posledním tábořišti proběhne i letošní skautský tábor.

Za 10 let naší činnosti prošlo oddíly v Holubově celkem 120 dětí - 64 skautek a 56 skautů. V současné době se naše středisko skládá ze 2 oddílů a má 31 členů.

Tak to byla jen stručná rekapitulace činnosti skautských oddílů v Holubově. Každý, kdo by si s námi rád zavzpomínal na vše ostatní, ať už byl členem Junáka či nikoli, je srdečně zván na "den otevřených dveří", který se bude konat v soboru 15. dubna 2000 ve skautské klubovně (vchod ze zadní části objektu Obecního úřadu Holubov). Budou zde k nahlédnutí všechny oddílové i střediskové kroniky, fotografie a další dokumentace naší činnosti.

A nám již nezbývá, než přát si, abychom se za dalších deset let sešli třeba opět na stránkách těchto listů.

-H.P.-


Odchyt obojživelníků na rybníce v Holubově

V březnu začal intenzivní tah obojživelníků ze zimovišť pod hrází rybníka, podél potoka a okraje lesního porostu za účelem založení nové populace v rybníce - nakladení vajíček.

Ropucha obecnáK zamezení ztrát rozjetím těchto migrujících obojživelníků projíždějícími vozidly prováděla Správa Chráněné krajinné oblasti Blanský les, za přispění obyvatel Holubova odchyt žab na místní komunikaci procházející Holubovem, vedoucí po hrázi rybníka a podél Křemežského potoka. Vzhledem k tomu, že se jednalo o akci při níž byl částečně omezen provoz na silniční komunikaci tak bylo nutné povolení Policie ČR k místní úpravě. Na požádání jej vydala Policie ČR - Okresní ředitelství v Českém Krumlově. Dopravní značky s omezením rychlosti a jiné nebezpečí zapůjčily Technické služby města Český Krumlov, folii nataženou podél silnice k záchytu žab zapůjčila Jihočeská energetika a.s. provozně obchodní správa Český Krumlov. Správa CHKO Blanský les si zajistila dodatkové tabulky se symbolem žáby a délku úseku v metrech.

Většina projíždějících řidičů respektovala značení a pohyb osob provádějících odchyt, někteří i zastavili, aby umožnili skákajícím žábám překonat kritickou vzdálenost přes silnici.

Úspěch celé akce dokládá následující tabulka.

datumskokan hnědýskokan zeleně zbarvenýskokan skřehotavýropucha obecnákuňka obecnácelkem
21.3.200048----48
22.3.200047251--478
23.3.2000328342-337
24.3.2000248138-260
25.3.2000120191451276
26.3.20005--2-7
 1221101715711406


-ing. Jaromír Mertlík-


Žádosti, povolení, formuláře

Žádosti, povolení, formulářeNevím, jaký je v tuto hodinu Váš vztah k různým žádostem, povolením, vyjádřením a formulářům k tomu určeným. Já vím, doba se žene dál a mnohdy to jinak nejde a bez shora uvedeného se neobejde.

Zapomeňme tedy společně na chvíle současné a vtáhněme se do doby minulé a přečteme si jak se žádalo a povolovalo dříve. Jistě, nejednalo se o nic zas tak závažného, ale přece jenom...

Všimněte si prosím i data odeslání na "žádosti" o povolení hry /16.12. 1936/. Na druhé straně je pak datum 17.12.1936, kdy adresát obdržel a vyřídil. Jistě Vám neunikl ani sloh, jakým jsou tyto "formuláře" psány. Posuďte sami.

V této souvislosti mě napadají - a starší čtenáři mi snad dají za pravdu - některé slovní obraty a formulace, které používal bývalý státní notář pan Jan Moravec z Českého Krumlova. Vzhledem k tomu, že se jedná o osobní dokumenty neuvádím jejich kopii. Ale jen tak pro ilustraci - většinou, když se jednalo o dědictví nebo prodej domku v závěru uváděl: "...k nemovitosti č.p. ... patří vše co jest maltou přimazáno a hřebem přibito.

Takové a podobné obraty diktoval přímo "do stroje" sekretářce na ostro nebo sám na stroji jako čistopis psal.

Žádosti, povolení, formuláře

No jo, většinou se jednalo o zkušené praktiky, kteří požívali přirozenou autoritu, kterou na druhé straně dokázali rozumně a taktně uplatňovat.

Ještě dnes, prosím, ještě dnes by některé formulace byly hodny kamene a sochařova mistrovského majzlíku - co říkáte?

Žádosti, povolení, formuláře


-Ivan Svoboda-


Citáty, zamyšlení . . .
"Mnozí lidé si myslí, že když připustí svou chybu, už ji nemusí napravit."
Marie Ebner - Eschenbachová

Představte si tuto situaci: Rozbijete nějakým nedopatřením okno u vašich sousedů, a to uprostřed zimy. Je vám to upřímně líto a tak se jdete omluvit. Sousedé s pochopením omluvu přijmou, ale vaše lítost je nezahřeje. Stále ještě zbývá cosi dodělat. Uvědomujete si vždy odpovědnost za následky svých chyb?

"Bolest posiluje odvahu. Nikdy nebudeš statečný, pokud se budeš mít v životě jenom dobře."
Mary T. Mooreová

Ačkoli je to k nevíře, na počátku všeho dobrého většinou stály obtíže a problémy. Zlé časy totiž vždy prověří lidskou odvahu, odhodlání a sílu. Když je po všem, řekneme si: "Vydržel jsem, teď už se vyrovnám s čímkoliv." Jednoho dne pomine i naše bolest a my budeme silnější.

-Marie Hrušková-


Slovo lékaře

Preventivní prohlídky

V nedávné době nám přišli do ordinace dva pacienti jen tak pro "štempilku", že jsou zdrávi. Oba neměli čas zajít si k lékaři na preventivní prohlídku. A tak jsme ji při této příležitosti udělali. Oba měli soubor chorob, který by jim byl podstatně zkracoval život, pokud by se dále neléčili. U jednoho z nich jsem odhadoval šanci na přežití bez léčby na necelý rok. Zdá se, že vzali naše rady vážně a že si tím prodlouží svůj život o léta. Dá se říci, že to byli jedni z posledních našich pacientů, kteří ještě nemají preventivní prohlídku. Ty vzdorovité bychom již spočítali jen na prstech jedné ruky. Ostatně tento text píšu, abych i tyto vzdorovité jedince přivedl do ordinace.

Dnes je medicína podstatně dál, než byla před deseti lety. Dnes jsme schopni nejen určit soubor chorob , které pro pacienta znamenají určité riziko života. Zejména v léčbě přistupujeme k pacientovi zcela individuálně a cílem léčby je prodloužení života pacienta a nikoliv normalizace parametrů. Dokonce i norma je u každého pacienta stanovována zvlášť s ohledem na možnou délku života. A tak podle různé kombinace chorob stanovujeme individuální normu krevního tlaku, normu cholesterolu, atd. a ty se pak snažíme držet léky, u kterých je prokázán vliv na délku života. Výzkumy vedou však i k šokujícím zjištěním, že některé léky, které jsme léta považovali za životně nezbytné pro pacienty, neprodlužují život pacienta. To vede jen k tomu, že lékař si musí zachovat určitý nadhled nad nezbytností některých léků. Ostatně i pacient by si měl tento nadhled držet, pokud jde o konzumování různých tablet dle televizní reklamy.

Mnozí se již dověděli o různých regulačních mechanismech VZP, kdy lékaři při řádné péči o své pacienty překročí určité dodatečně stanovené limity a musí za to pojišťovně platit určitá procenta z překročení nákladů na léky, na vyšetření, na pacienty neregistrované atd. Ano, platil jsem za to VZP 16 tisíc Kč. Ale každý z vás by měl vědět, že přesto dostáváte nejlepší možné léky s ohledem na délku vašeho života, které potřebujete. To je cíl strategie naší ordinace. Proto někteří diabetici musí jezdit do diabetické poradny, alergici do alergologické poradny atd., aby čerpali léky od odborníků a nám zbylo na léky dle nejnovějších výzkumů. Proto vám vybíráme odborníky, kteří si vás vezmou do své péče a tím vezmou na sebe povinnost psát vám léky podle své odbornosti. Nepříjemné je, že důvodem odborné péče není potřeba konzultace, ale přepis léků. Zatím nelze jinak, není-li ochotna pojišťovna rozbor zvýšené spotřeby léků přijmout.

To vše píšu, abych své pacienty uklidnil, že přes veškeré znevýhodňování pečlivé péče o pacienty, naši pacienti mají léčbu nastavenou s ohledem na možnou délku jejich života. Výjimkou z moderní léčby jsou jen pacienti, kteří ji pro nejrůznější nesnášenlivost sami odmítli. Ale těch je tak málo jako těch, co dosud nemají preventivní prohlídku.

-MUDr. Bohumír Šimek -

P.S. Komu se nelíbí současná politika a je ochoten pracovat v SDO (Sdružení Děkujeme, odejděte), nabízím kontakt. Podmínkou je nepřítomnost vašeho jména v Cibulkových seznamech.


Mlsání

Pro dubnové číslo našeho zpravodaje nám nabídla celou řadu svých vyzkoušených a oblíbených receptů paní ing. Jana Bartošová z Chlumu. Všechny se nám sem nevejdou, takže pokračování bude příště.Pro tentokrát jsem z nich vybrala některé aktuální.

Velikonoční nádivka

0,5 l mléka, 6 vajec, 60 dkg nasekaného uvařeného uzeného masa, sůl, 15 dkg strouhanky, hrst čerstvých bylinek (pažitka, petržel, kopřivy).
Vše promícháme, vlijeme do vymazaného, vysypaného pekáčku a pečeme asi 45 minut do růžova.
Pokud vám doma zbývají horší jablka, tak zkuste

Dia těsto na štrůdl
0,5 kg polohrubé mouky, 1 hera, 1 bílý jogurt
Vypracujeme vláčné těsto a dále postupujeme klasicky.
Dort z piškotů a jablek
2 balíčky piškotů, 1 kg jablek 2 vanilkové pudinky, cukr, skořice...
Jablka oloupeme, pokrájíme a povaříme v 1 l vody. Zahustíme dvěma vanilkovými pudinky, můžeme přidat podle chuti cukr, skořici či rum. Do dortové formy dáme 1 balíček piškotů, zalijeme jablkovým pyré a poklademe piškoty z druhého balíčku. Necháme vychladit, nejlépe přes noc. Navrch můžeme zdobit šlehačkou.
Na závěr jsem vybrala ještě jednu - jistě dobrůtku
Kuřecí salát

Maso z půlky pečeného kuřete, 3 větší jablka a jeden menší celer pokrájíme na kostičky, zakapeme citrónovou šťávou, osolíme a zalijeme směsí l bílého jogurtu a l vaničky majolky. Lehce promícháme a navrch posypeme strouhaným sýrem výraznější chuti /např. Primátor/.
Takže dobrou chuť a pokračování příště.

-MS-


Společenská kronika

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

BLAHOPŘEJEME

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČILI


Další informace :
Chráněná krajinná oblast Blanský les
Fauna v regionu Český Krumlov


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím

Můžete nalézt na Veřejné desce obce Holubov.

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Zodpovědný redaktor: Zdeněk Hořejší
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 20. dubna 2000 : TOPlist 0