ARCHIV 2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Holubovský zpravodaj - hlavička - 2002

Informační měsíčník Obecního úřadu v Holubově

Březen 2006 - Číslo 3 - Ročník 12

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (767 kB)Zpráva z jednání zastupitelstva obce

Zpráva z jednání zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 2. a 9. 3. 2006.

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:

Dále bylo ZO informováno o:

- Jaroslav Franěk, starosta obce -


Velikonoce, ilustrační foto
Radostné Velikonoce
přeje svým čtenářům
redakční rada Holubovského zpravodaje
a zastupitelstvo obce.

Rozpočet na rok 2006

Příjmy [tis. Kč] 
Místní hospodářství - nájemné byty97
Skládka - žetony170
Školství - účelová dotace0
Vnitřní správa120
Daň z nemovitostí438
Daň z příjmu fyzických osob - samostatně výdělečné493
Daň ze závislé činnosti - fyzické osoby1 439
Daň z příjmu právnických osob1 496
DPH2 354
Správní poplatky2
Lázeňský a rekreační pobyt25
Poplatek ze psů17
Užívání veřejného prostranství4
Z ubytovací kapacity2
Prodej pozemků5
Povolení k vjezdu8
Ostatní poplatky130
Dotace školství, státní správa155
Školství - dotace obce Zlatá Koruna100
Sociální fond22
Úroky v bance4
Celkem7 081


Výdaje [tis. Kč] 
Vodní hospodářství1 160
Skládka odpady229
Provozní náklady obce ZŠ, MŠ, ŠJ660
Zájmová činnost - sport + skaut30
Knihovna SPOZ68
Vnitřní správa2 231
Místní služby851
Hasiči102
Bytové hospodářství49
Veřejné osvětlení245
Veřejná zeleň a lesnictví60
Místní komunikace350
Dopravní obslužnost0
Stavebnictví734
Místní rozhlas51
Celkem6 820


Celkem výdaje6 820
Celkem příjmy7 081
Rozdíl příjmy - výdaje261
Splátky úvěru VAK + KB-470
Finanční přebytek z roku 2005209
Rozdíl příjmy - výdaje po vyrovnání0

Informace k případnému nálezu uhynulých ptáků

V případě nálezu jednotlivých kusů uhynulých ptáků v přírodě nebo na místech, kde není znám majitel ani správce území nálezu, je především nutné zachovat klid a k neškodnému odstranění přistupovat bez obav z nejhoršího.

Občan má tyto možnosti:

  1. zakopání na místě nebo na nejbližším vhodném místě (z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat a ochrany životního prostředí)
  2. spálení v kotli na pevná paliva
  3. oznámení nálezu obecnímu úřadu obce, na jejímž katastrálním území místo nálezu leží.

Doporučená ochrana obyvatel přicházejících do styku s uhynulými ptáky

Při nálezu většího počtu uhynulých ptáků (nad 5 kusů) nebo i jednotlivých uhynulých vodních ptáků vždy kontaktujte veterinárního lékaře místně příslušné veterinární správy.

Poznávejme plemena psů

Bígl/Beagle

Plemena psů - Bígl Tento roztomilý pejsek se strašně rychle stal domácím mazlíčkem nejen pro svůj vzhled, ale hlavně pro svou společenskou povahu. Jeho původním povoláním je ale myslivost. Bígl patří mezi honiče, což neznamená, že se honí za fenkama, i když takovou příležitost jistě nepropásne, ale je hlavně psem loveckým.

Bígl je staré plemeno a dokonce se o něm píše, že jeho předkové žili již v r. 430 př. n. l. a chovali se v Řecku. Odtud se pak plemeno dostalo do Říma a při dobývání Anglie Římany se dostalo plemeno na tento ostrov a postupně se smísilo s honiči, kteří byli dovezeni z Francie Normany. Ono to však tak jednoznačné nebylo. O přesném původu bígla se mnoho neví a existuje několik variant jeho původu.

Plemena psů - Bígl Slovo bigl znamená něco jako malý. Oblíbenost tohoto plemene je nejen v jeho exteriéru, ale hlavně v jeho milé, nekonfliktní a přátelské povaze. Je dobrým kamarádem pro celou rodinu včetně dětí. Nemá ani za mák hlídací schopnosti. Cizího člověka klidně přivítá a má radost z nového kamaráda a radostně na něho poštěkává. Bígl je psem smečkovým, a proto má rád nejen lidskou smečku, ale i smečku psů. Je velmi učenlivý, ale nesnáší dril. Bude rád plnit různé příkazy za pamlsek, pochvalu a hlavně, aby to bylo formou hry.

A l e........
až doposud vypadá bígl, jako ideální pes - skutečnost je však trochu jiná. Je to především lovec, což má geneticky zakódované, je velmi temperamentní, tvrdohlavý, samostatný. Byl určen hlavně pro lov zajíců. Když se mu majitel dostatečně nevěnuje, neventiluje množství jeho eneregie vhodným způsobem, stává se často, že si bígl vyrazí na výlet sám. Nemusím ani říkat, jaké nástrahy na něj cestou mohou čekat. Může se také stát, že na takovém výletě si najde psí kamarády a přivede si smečku domů. Pro bígla je čerstvá stopa zvěře neodolatelnou výzvou, kdy zapomíná na své dobré vychování a peláší za zvěří cestou necestou. Ke svému pánovi se vrátí až po tom, kdy se dokonale proběhne za tím, co zrovna pronásleduje. Má velmi dobrý orientační smysl, takže určitě svého pána najde i při větší vzdálenosti. Jakmile bígl uteče, je vcelku zbytečné jej volat, vyhrožovat mu stylem.... jen počkej, až se vrátíš...... vše marno, on si ten svůj lovecký zážitek zkazit nenechá.

Plemena psů - Bígl Bígl není psem jen tak pro parádu, aby si lenošil na gauči, on chce dělat něco, kde může uplatnit své vlohy a temperament. Samozřejmě, že si rád zchrupne v křesle, nebo na jiném příjemném místě, ale musí se nejprve pořádně vyřádit.

Bígl má také velmi rád jídlo a rozhodně není dobré, když se stane psem obézním.

Jeho srst je krátká, takže se vcelku dobře udržuje. V období línání se musí častěji kartáčovat, aby se srst co nejdříve vyměnila.

Pro svou líbivost, milou povahu se bígl stal pro mnoho lidí žádaným psem. Ovšem je třeba mít vždycky na zřeteli, že je v první řadě loveckým psem honičem, kterým zůstává celý život. Pokud si chcete pořídit bígla a nemůžete odolat jeho půvabu, je třeba toto vědět, abyste nebyli na procházce překvapeni tím, že najednou jdete sami lesní pěšinou a bígla máte někde v dáli.

Bígla je třeba od malička zaměstnat hraním, procházkami, naučit jej poslušnosti, i když si to v dospělosti vyloží po svém. To je snad jediná jeho nectnost, že se nemůže stát psem společenským, podle představ některých majitelů, i kdyby chtěl. Svoje původní povolání honiče má tak zakódované, že i představa měkkého gauče s nadýchanými polštáři se rozplyne v okamžiku, kdy spatří zajíce, nebo jiné zvíře, aby si je s chutí prohnal.

Když bígla, tak je jisté, že se mu musíte hodně věnovat, nic nenechat náhodě, naučit se jej ovládnout, být důsledný a dopřát mu hodné zábavy, aby pak sám jako malý mysliveček nepospíchal k lesu, kde by mohl nadělat i škodu.

- Květa Pavčíková -

Slovo lékaře

Člověk na kousky

Od mých studijních let se stále mluví o problému rozparcelování člověka do jednotlivých oborů. O plíce se stará pneumolog, o srdce kardiolog, o ledviny nefrolog, o močové cesty urolog, o kůži dermatolog, o ženy gynekolog, o cukrovku diabetolog, atd. Chybí prý celostní pohled na člověka. A tak nejrůznější léčitelé, kteří neznají žádný obor, u lidí mají úspěch pro zdůrazňování jednotícího pohledu. Přitom každý z nás může vědět, že celostní pohled na člověka může mít především jeho praktický lékař, který má jednak základní znalosti ze všech oborů, a navíc má možnost znát sociální zázemí pacienta, jeho problémy rodinné, pracovní a společenské. Někdy může znát i jeho duševní a duchovní zázemí, i když toto bývá nejčastěji pro lidi tabu. Ke škodě pacienta.

Dnes si někteří lidé myslí, že je lepší obcházet praktického lékaře. Nač chodit ke kováříčkovi, když mohu ke kováři. I specialista by měl znát alespoň na úrovni praktického lékaře své hraniční obory. Ale zkušenost je taková, že na to, co praktický lékař dokáže řešit sám, specialista potřebuje konsilia dalších specialistů. A z toho plyne, že pokud chce pacient trávit čas mezi lékaři, a pokud mu to zdravotní pojišťovny trpí, dělá dobře, když obchází praktického lékaře. Kdo z pacientů chce šetřit svůj čas a peníze, svého praktického lékaře neobchází.

Praktický lékař má také roli ujednotitele léčby. Není vzácností, že pacient užívá současně léky stejné pod různými názvy. Stalo se mi, že pacient přežil týdenní užívání trojnásobné maximální dávky, než jsem mu to mohl ve své ordinaci upravit. U jiného léku by se mu to nemuselo podařit. Praktický lékař také při záplavě léků rozhoduje, kterým lékům by měl pacient dát přednost v jejich užívání. První kontrolou správné léčby je tedy praktický lékař a druhou významnou kontrolou je lékárník. Pro pacienty je velmi dobře, pokud mezi nimi existuje spolupráce. Pokud mají vykopánu válečnou sekeru, je to vždy špatně pro pacienty. Praktický lékař není servis pro specialisty. Každý specialista, který si zavezme pacienta do své dispenzární péče, se stává jeho ošetřujícím lékařem se všemi z tohoto vztahu vyplývajícími povinnostmi.

Musí svému pacientovi psát léky svého oboru i ordinovat si všechna potřebná vyšetření, která potřebuje ke stanovení diagnózy. Je jeho povinností psát mu i pracovní neschopnost, aby nedocházelo k dvojkolejnosti péče: Na jednom místě odborná péče a na druhém byrokratická. Pokud si zve pacienta ke kontrolám, je specialista povinen psát dispenzarizovanému pacientovi i sanitku, která ho na vyšetření přiveze. Praxe, že praktický lékař dělá specialistovi servis v podobě odběru laboratoří, psaní léků, odborných vyšetření, pracovních neschopností a sanit je zejména v období tvrdé restrikce zdravotní péče nepřípustná.

Dnes žijeme v divné době, kdy všichni se chovají rozmařile. Před Listopadem jsme neměli na špičkovou péči dostatek peněz, a tak ji dostal jen někdo. Dnes se tato špičková péče provádí pro všechny. Ale na dluh! Ten dluh je rozložen mezi zdravotní pojišťovny, nemocnice a ambulantní lékaře. Politici se tváří, jako že je všechno v pořádku, a trvale dosypávají ze státního rozpočtu do míst, která se hroutí. Kdo nejvíc tuneluje, dostává ze společného koláče nejvíce. Jak dlouho to tak ještě chtějí politici nechat?

Přes všechnu politickou nepřízeň praktický lékař se nadále snaží pečovat celostním způsobem o svoje pacienty. Bez ohledu na uznání pacientů nebo pojišťoven. Oproti léčitelům je v nevýhodě, že léčitele si pacienti ochotně platí, praktickým lékařům však výdělky často nepřejí. Praktický lékař má oproti léčitelům navíc zodpovědnost za své pacienty, a tak na rozdíl od léčitelů, kteří nejsou nositeli žádné zodpovědnosti, lékaře mohou zažalovat.

Praktický lékař vždy zůstane základním kamenem medicíny. A je minus pro toho, kdo to tak nevnímá. Ať jde o pacienta, zdravotní pojišťovnu či politiky. Všichni tím prodělávají.

- MUDr. Bohumír Šimek -


Pacient

Čas od času se lékař potká s pacientem, který mu neříká pravdu a některé příčiny obtíží z nejrůznějších příčin zatajuje. To je vždy minus pacienta. Takového lze obtížně vyléčit.

- MUDr. Bohumír Šimek -

M L S Á N Í

Holubovský zpravodaj - mlsání 2, ilustrace Blíží se Velikonoce, a proto nabízím dva recepty pro tyto sváteční dny.

Ovečky s drobenkou

50 dkg polohrubé mouky, kvásek z 1/2 kostičky droždí, 12 dkg cukru, 12 dkg másla, asi 2 dcl mléka, 3 žloutky, sůl, strouhaná citrónová kůra - vypracujeme tužší těsto a dáme na teplé místo kynout.

Z polohrubé mouky, kokosové moučky, cukru a másla uděláme drobenku.

Kompotované meruňky nakrájíme na malé kousky.

Vykynuté těsto rozválíme na plát a formičkou nebo nožem podle šablony vykrájíme asi 8 oveček, ze zbytků uděláme ouška a ocásky, z rozinek očka. Přenesem na plech vyložený pečícím papírem, potřeme máslem a na tělo ovečky opatrně vmačkáme kousky meruněk a kuličky z drobenky znázorňující vlnu. Necháme ještě chvíli kynout a pak zvolna upečeme dozlatova. Pak ovečky posypeme moučkovým cukrem.

Z tohoto těsta můžeme vytvořit mazanec, Jidáše nebo i velikonoční věnec.


Velikonoční nádivka

6 rohlíků, 1/2 kg vařeného uzeného masa, 1 velký pórek, 1 cibule, 3 vajíčka, mléko, zelené bylinky.

Rohlíky nakrájíme na kostičky, zalijeme mlékem s rozšlehanými žloutky, osolíme, opepříme, uzené maso rovněž nakrájíme na kostičky, pórek na kolečka, cibuli na kostičky, přidáme nasekané bylinky a jemně vmícháme sníh ze 3 bílků. Pozvolna pečeme ve vymaštěném pekáčku dozlatova. Podáváme se salátem z kysaného zelí nebo z čerstvé zeleniny.

Veselé Velikonoce a dobrou chuť přeje
- MS -

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

K VÝZNAMNÉMU ŽIVOTNÍMU JUBILEU BLAHOPŘEJEME

Třísovští hasiči v zimě nezahálejí

Holubov 2006, společenské akce pořádané hasiči z Třísova I když je letošní zima poněkud dlouhá, můžeme říci, že doma jsme neseděli.

Dne 11. února jsme pořádali již třetí HASIČSKÝ PLES ve Zlaté Koruně. O dobrou zábavu a plný parket se postaraly kapely BRUSNÝ KOTOUČE a dechová hudba K-CLUB. I bohatá tombola přispěla k tomu, že se nám letošní ples vydařil. Děkujeme všem sponzorům a spoluobčanům, kteří věnovali ceny do tomboly a všem, kteří měli s přípravou plné ruce práce. Hosty na bál i domů bezpečně dovezl p. Petr Hrubec autobusem z ČSAD JIHOTRANS České Budějovice.

Na poslední únorovou sobotu se v Třísově těšily všechny děti. Mohly se opět pořádně vyřádit na DĚTSKÉM KARNEVALU, který se konal v HOSTINCI U VLČÁKA. Po 14.00 hodině se hostinec začal plnit krásnými maskami. Přišly princezny, indián, kovboj, Červená Karkulka, rybář a vodník, víla, princ, Mat a Pat, mraveneček, tanečnice, ale i čarodějnice, myslivec, čertice s čertíkama a na vše dohlížel malý policista. Všechny masky dostaly balíčky s dobrotami a ti nejlepší, které porota vybrala, obdrželi dokonce medaile. Děti si karneval pořádně užily a domů se vracely řádně unavené!

Holubov 2006, společenské akce pořádané hasiči z Třísova Holubov 2006, společenské akce pořádané hasiči z Třísova

A dospělí? Ti se umí taky pěkně vyřádit! V sobotu 11. března se sešli v HOSTINCI U VLČÁKA při tradiční recesní oslavě (6. ročník) "TŘÍSOVSKÉHO DNE ŽEN". Letošní téma bylo velmi náročné: "TELEVIZNÍ A JINÁ REKLAMA". Účastníci předvedli krásně vypracované reklamní šoty, které by záviděla jakákoliv televize.

Všem děkujeme za účast a přejeme mnoho tvůrčích nápadů na další téma v příštím ročníku.

Holubov 2006, společenské akce pořádané hasiči z Třísova Holubov 2006, společenské akce pořádané hasiči z Třísova

- SDH Třísov -

Karneval v klubu Holoubek

V úterý 21. února 2006 se uskutečnil karneval v klubu Holoubek.

Sešly se pěkné masky - vodník, kuchařka, včelka, kašpárek, víla i princezna. Osobně mám velkou radost ze spolupráce ze strany maminek, protože se dobrovolně a aktivně zapojují do přípravy akcí a váha organizace nezbývá na pár stejných lidech. O tom svědčí i to, že po hrách na 5 stanovištích jsme se sešli u bohatě prostřeného stolu. Těší mě i účast dvou nových maminek s jejich dětmi.

Přeji klubu Holoubek spokojené děti, spokojené maminky a aby i nadále čas strávený v klubu Holoubek byl pro všechny zúčastněné příjemně prožitým časem.

- Helena Čížková-

Holubov - klub Holoubek, logo

Klub Holoubek 2006, karneval, 21. 2. 2006 Klub Holoubek 2006, karneval, 21. 2. 2006
Klub Holoubek 2006, karneval, 21. 2. 2006 Klub Holoubek 2006, karneval, 21. 2. 2006
Klub Holoubek 2006, karneval, 21. 2. 2006

Co nás baví - Zprávy ze školy

"Les ve škole - škola v lese"

EROZE PŮDY

ZŠ Holubov 2006, eroze půdy, ilustrace Půda není stabilní prostředí, ale naopak velice živý systém, který se neustále mění. Vrstva půdy, tenká přibližné 1 cm, se tvoří asi 100 let. Ze svého stanoviště však může být odnesena velmi rychle, a to v důsledku půdní eroze. Půdní částice jsou deštěm nebo větrem unášeny na jiná místa, kde se ukládají.

Půdní eroze je přirozený proces, který probíhá odnepaměti. Přirozená eroze je pomalá a nedochází při ní k porušení přírodní rovnováhy. Množství odnášených půdních částic je doplňováno novým zvětralým substrátem, ze kterého vzniká nová půda. Přirozená eroze je však urychlována nevhodnými zásahy člověka do krajiny. Velkoplošným odlesňováním a pastvou dobytka člověk v minulosti zbavoval půdu přirozeného krytu a vystavil ji tak působení deště a větru. ZŠ Holubov 2006, eroze půdy, básnička a ilustrace

Půda bez vegetace zadrží méně vody, čímž dochází k jejímu povrchovému odtoku a odnosu půdy. Na vznik eroze má vliv také délka a sklon svahu, kdy strmější a delší svahy jsou k erozi náchylnější. V České republice je vodní erozí ohroženo 42 % zemědělských půd a 21 % lesních půd. Za extrémně ohrožené půdy jsou považovány takové, ze kterých dochází k většímu smyvu než 7,5 tuny půdy na hektar za rok.

Přirozená stanoviště jsou vůči erozi odolnější než stanoviště umělá. Nejodolnější je les, na druhém místě je louka. Les má mimořádnou schopnost zadržovat vodu. Dešťové srážky se zachycují na jehličí a listech, v mechu a především zasakují do půdy, čímž je zpomalen jejich odtok. Důležitou roli hrají také kořeny stromů, které umožňují vést vodu do větší hloubky.

Mrtvý dub žije

Ve školní družině jsme si hravou formou představili ekosystém "les". Pomocí provázku jsme vytvořili hvězdu, která představila vzájemné souvislosti v ekosystému mrtvého dřeva a jeho význam v lese na starém dubu.

- Jaroslava Němečková -

ZŠ Holubov 2006, činnost školní družiny

Televize Srdíčko

ZŠ Holubov 2006, příspěvek do Televize Srdíčko ZŠ Holubov 2005, Televize Srdíčko, logo


ZŠ Holubov 2006, příspěvek do Televize Srdíčko ZŠ Holubov 2006, příspěvek do Televize Srdíčko ZŠ Holubov 2006, příspěvek do Televize Srdíčko

Obecní knihovna v Holubově

Dovolím si seznámit čtenáře i nečtenáře s trochou statistiky z naší obecní knihovny za rok 2005:

Celkem se vypůjčilo 2 759 knih, z toho naučná pro dospělé 314, beletrie pro dospělé 1 779, naučná pro děti 203, beletrie pro děti 463 a 259 časopisů. Čtenářů bylo 106, z nichž do 15 let 34. Ráda se s čtenáři setkávám a vítám i nové v r. 2006.

Máme opět nové obměněné knihy, takže je z čeho vybírat, např.

Ještě malý dodatek.
Téměř všichni si přejeme vzájemně štěstí, a co o něm napsal E. M. Remargue?

"Jenom jednoduché věci nikdy nezklamou.
A štěstí se má začít hledat úplně dole při zemi."


- M. Hrušková, st., knihovnice -

Co to znamená, když se řekne...

Co to znamená, když se řekne...

KOSTKY JSOU VRŽENY
(-je nutné se jednoznačně a radikálně rozhodnout)


Římský státník a vojevůdce Gaius Julius Caesar (100 - 44 p. n. l.) se musel ve svém životě často jednoznačně a radikálně rozhodovat. Byl odpůrce aristokracie a senátu. V roce 60 p. n. l. vytvořil spolu s G. Pompeiem a M. L. Crassem první triumvirát (diktaturu tří), z něhož vytěžil správu Galie.

Osm válečných let, které v ní prožil (58 - 61 p. n. l.), popsal v Zápiscích o válce Galské. Odtud podnikal úspěšná tažení do Germánie a Británie. Když Crassus padl v Malé Asii, zbyli na kolbišti moci už jen dva. G. Pompeus se rozhodl strhnout všechnu moc na sebe, sbližoval se s optimáty a senátem. Římský senát, z obavy před růstem Caesarovy popularity u vojska a lidu, vydal nařízení, aby Caesar rozpustil své legie a vrátil se do Říma. Pokud by neuposlechl, měl být považován za nepřítele vlasti. Tato správa ho zastihla na říčce Rubikonu, která tvořila hranici mezi vlastní Itálií a římskou provincií zvanou Gallia Cisalpina. Caesar pochopil, že teď nadešla rozhodná chvíle. Teď, anebo nikdy! Poslechnout senát nebo odmítnout? Caesar zvolil druhou variantu údajně se slovy "Kostky jsou vrženy" (Alea iacta est) a překročil r. 49 p. n. l. říčku Rubikon, která tím vešla do dějin.

Tato slova o kostkách, stejně jako obrat překročit Rubikon, jsou od té doby oblíbeným úslovím pro každé odvážné, závažné a neodvolatelné rozhodnutí. Caesarovo rozhodnutí u Rubikonu dopadlo šťastně. Za tři měsíce obsadil Umbrii (Itálii), Etrurii, zamířil k Brindisiu, kam se uchýlil Pompeius, který před ním prchal do Řecka.

V Egyptě urovnal spory o trůn mezi Ptolemaiem XIII. a jeho sestrou Kleopatrou (kde neodolal svodům egyptské královny - měli spolu syna Kaisarivna).

Poslední tažení bylo proti pontskému králi Farnakovi, kterého porazil r. 47 p. n. l. v bitvě u Zely. Své vítězství komentoval slovy: "Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem." (Veni, vidi, vici).

V zemi už neměl domácí odpůrce, žádného konkurenta. Brzy získal titul imperátora, tribuna lidu, censora, pontigika a maxima, a tak byl r. 44 p. n. l. prohlášen doživotním, neomezeným diktátorem.

Odvážná a šťastná hra v kostky pokračovala ještě celých pět let. Porazil příznivce Pompeiovy v Hispanii, potom i samotného Pompea v Řecku, vtrhl do Egypta... Poslední hod mu nevyšel - 15. 3. 44 p. n. l. byl G. J. Caesar ubodán k smrti (I ty Brute?).

Vražda Caesara však nezabránila zániku republiky. Už r. 31 p. n. l. se Řím změnil v císařství a první císař Octavianus Augustus užíval titul Caesar. Toto označení se přeneslo i na ostatní vládce. Z něho vzniklo i německé Kaiser (císař) a ruské car. Hra v kostky ve starém Římě patřila k oblíbeným zábavám. Vyhrával ten, kterému se podařil tzv. Afroditin vrh - tj. padla každá kostka s jiným číslem. Smůlu měl ten, komu se podařil psí vrh - kostky se stejným číslem. Dodnes patří tato hra k oblíbeným zábavám.

- Mgr. Drahomíra Bodláková -

Literatura:
Fučík B., Pokorný J.; Zakopaný pes, Albatros 1992
Kovářová S.; Proč se říká 222x, Aida 2001

Naše zdravotní politika

Náš socialistický a supersociální evropský systém zdravotnictví nastavený pod hesly komunistů, že zdravotnictví musí být zadarmo, a petrifikovaný ministry ODS tak i ČSSD je v krizi. Zdravotní pojišťovny nemají na proplacení lékařské péče. My obyčejní nevyřešíme, zda je vinna více VZP nebo ministerstvo. Víme jen, že čerpání péče roste nepředstavitelně rychle a peníze ve zdravotnictví rostou nedostatečně. Občané čerpají zdravotní péči bez ohledu na krizi financování, protože jich se to netýká. Proč také nečerpat, když nás to nic nestojí.

Současný zásah ministra Davida Ratha vede k omezení nemocniční i ambulantní péče. Ale jaksi zpozarohu. Nejkvalitnější lékaři budou nejvíce biti tzv. regulačními mechanismy. Lidé jsou vyzýváni k většímu čerpání zdravotní péče a je jim utajeno, že od určitého limitu, určeného po několika měsících zpětně, budou jim péči hradit lékaři. To je rána pod pás. Protože sociální demokracie musí plnit svoje předvolení sliby, není zatím šance na racionální řešení systému. A tak musíme vyčkat do červnových voleb.

Zvítězí-li sociální demokracie, lze předpokládat, že budeme kopírovat socialistický, sociální model západní Evropy s intermitentně trvalým dosýpáním peněz ze státního rozpočtu a nadužívání zdravotní péče omezíme poplatky pacienta za vyšetření u lékaře, za pobyt v nemocnici... Jak vypadá takový systém v praxi vidíme na Německu, kde lékaři opakovaně stávkují za špatné ohodnocení a proti bující byrokracii za osmdesátiprocentní většinové podpory obyvatelstva. Tento model financování zdravotnictví je sice nejsociálnějším možným modelem, ale jeho nevýhodou je nutnost opakovaného doplňování financí a trvalý tlak na omezování zdravotní péče. A tím se otevírá pole pro korupci a protekcionismus. Horší variantou sociální demokracie by bylo setrvání na současném supersociálním systému. Pacient by měl prakticky hrazeno vše, ale finančně náročná léčení by byla nedostupná stejně jako před Listopadem.

Zvítězí-li občanští demokraté se svojí Modrou šancí, bohužel nelze očekávat nastolení přirozených vztahů ve zdravotnictví. Jde pouze o kosmetické úpravy našeho současného socialistického modelu, kdy na zavedení individuálních účtů se ukrojí další peníze, které do zdravotnictví vůbec nedoputují. Poplatky pacientů v ordinacích budou nezbytné pro korekci nadužívání zdravotní péče. Jde o jakýsi pseudopravicový model, který s přirozenými vztahy nemá nic společného a nikde ve světě není vyzkoušen. Je však nutné poznamenat, že Tomáš Julínek, zodpovědný za zdravotnický program, své názory dosud mění a je obtížné si představit, kde se ustálí. Trvalé a bezproblémové, ale t. č. nejbolestivější pro pacienty, lékaře, zdravotní pojišťovny i pro stát, je řešení finacování zdravotnictví v pokladenském režimu. Ten je v podstatě v plné šíři pro evropské podmínky nepřijatelný, avšak částečný, omezený pouze na ambulantní sféru, je přijatelný a přínosný pro všechny účastníky systému včetně politiků. Jeho nesporné výhody pro pacienty zatím většinou nedokážeme ocenit. Pacient přestává být vyřazen z možnosti ovlivnění systému a naopak jej smysluplně usměrňuje. Pokladenský systém vede k plodné konkurenci mezi lékaři i mezi zdravotními pojišťovnami, dochází k obnově vztahu mezi pacientem a lékařem i mezi pacientem a pojišťovnami, pojišťovny se změní z prostých správců zdravotní daně na skutečné pojišťovny na zdraví a nemoc. A převážně uzavře dnes do široka otevřené díry, ve kterých se ztrácí naše peníze, které do zdravotnictví vkládáme. Bohužel tento jediný přirozený systém financování zdravotnictví a pravicový přístup ke zdravotnictví nemá ve svém programu žádná naše politická strana, přestože všichni víme, že sociální evropský model není definitivním a bezproblémovým řešením.

- MUDr. Bohumír Šimek, Křemže -

Politické a křesťanské glosy

Vivat komunismus!

Tři měsíce před volbami diváci na Primě jsou z více než poloviny přesvědčeni, že dnes již není nutné stavět hráz proti komunismu. To máme tak krátkou paměť nebo opravdu si přejeme návrat třídní nenávisti a závisti, likvidaci živnostníků a podnikatelů, revoluční návrat vedoucí úlohy komunistické strany s područím soudců a celé naší společnosti, návrat politických vězňů a politických justičních vražd?


30 stříbrných

Třicet stříbrných stačilo na zradu Ježíše Krista. Třicet "melounů" žádá úředník na ministerstvu zdravotnictví při zradě Avelu firmou Pharmos. Korupce je věčná?


O ocáscích

Podle Davida Ratha Česká stomatologická komora s jejím prezidentem Jiřím Pekárkem je ocáskem ODS. Podle Petra Zimmermanna Česká lékařská komora s jejím prezidentem Milanem Kubkem je ocáskem ČSSD. A jakým ocáskem je David Rath?


Příprava Velikonoc

"Obraťte se a čiňte pokání", slyšíme v kostele první neděli postní. Jo, ale když my jsme tak šíleně hodní a svět je tak šíleně zlý. Nic nového pod sluncem. Již Ježíš Kristus upozorňuje na to, jak snadno vidíme třísku v oku svého bratra a trám ve svém oku nevidíme. Nejeden farář by mohl vyprávět, že když jdou manželé ke zpovědi, že ona se vyznává z jeho hříchů a on se vyznává z jejích hříchů. Každý, kdo jen trochu se stará o duchovní život, to zná moc dobře. Jak snadno posuzujeme svého souseda v kostele, jak to, že jde k přijímání, když je takový či onaký. A vůbec se nesnažíme vžít do vnímání svého souseda, co on může vidět na nás špatného. Zná to samozřejmě i moderní psychologie, že své vlastní špatné vlastnosti na sobě vidíme obtížně, ale velmi lehko je vidíme na svých nejbližších. A když víme, že své špatnosti projikujeme do druhých, hned máme námět ke zkoumání svého nitra před svátečním vnitřním úklidem.

- MUDr. Bohumír Šimek -

Předvelikonoční rambajs

Když sledujeme děti řehtající po obcích, které se sejdou během dopoledne, hlučně rachtají, ve dvanáct sedí u oběda, pak jdou odpoledne řehtat znovu, aby včas byly u televize, svědčí to o tom, že vůbec neví nic o smyslu předvelikonočního rámusení. A není se čemu divit, když to většinou neví ani jejich rodiče.

Jako projev smutku nad smrtí Ježíše Krista od slavného Gloria při mši na Zelený čtvrtek, při které se připomíná Jeho poslední společná večeře s apoštoly před zatčením, soudem a ukřižováním, až do Gloria při Vzkříšení na Bílou sobotu v katolických chrámech mlčí zvony u oltáře i na věžích. Říká se, že zvony odlétají do Říma. U oltáře užívají ministranti místo zvonků klapačky označující závažné části bohoslužby. Děti mají od Zeleného čtvrtka volno od školních povinností, protože mají jiné povinnosti. Místo zvonů ve věžích chodí obřehtávat po obcích. Ráno v šest hodin oznamují lidem ranní klekání, ve dvanáct oznamují poledne a večer v šest večerní klekání. To aby věřící nezapomínali na modlitbu Anděl Páně.

Na Zelený čtvrtek bývala mše svatá v dopoledních hodinách, a tak prvé obřehtávání bylo v tento den v poledne a obřehtávalo se až do Vzkříšení. Při posledním obřehtávání dostávaly děti od lidí odměnu za svoji službu v podobě jídla či peněz.

Druhý vatikánský koncil zasáhnul i do těchto zvyklostí. Aby se věřící mohli zúčastnit všech velikonočních obřadů, byla přesunuta mše svatá na Zelený čtvrtek z ranních do večerních hodin. Při této mešní oběti zazní poslední slavné Gloria s doprovodem zvonků u oltáře i s doprovodem velkých zvonů ve věži. Mešní oběť se pak neslouží až do Vzkříšení, které těsně po druhém vatikánském koncilu bývalo po půlnoci na Hod Boží velikonoční. Tato slavnost Vzkříšení se mší svatou se slavným Gloria, při kterém se znovu rozezní zvonky u oltáře i na věžích, byla později přesunuta do večerních hodin na Bílou sobotu, zřejmě proto, aby se jí mohli snáze účastnit i děti.

Těmito dvěma slavnými Gloria by měla být ohraničena služba dětí obřehtávajících po našich obcích. První obřehtávání by tedy mělo být ranní klekání na Velký pátek v šest hodin a poslední večerní klekání na Bílou sobotu, při kterém by měly děti vybírat. To není žebrání. To děti dostávají odměnu za svoji práci, za časné ranní vstávání a za přesnost vybízení k denním modlitbám.

K čemu ta přesnost, když už se prakticky nikdo tyto hodinky pro laiky nemodlí? Když už prakticky nikomu ranní, polední a večerní zvon nechybí? Děti to jako svou službu už necítí. A tak i někteří dospělí tuto odměnu dětem považují za sprosté žebrání. Bohužel. Snad až obřehtávající děti pochopí smysl svého počínání, budou i dospělí štědřejší. Asi už nikdy to nebude ze zbožnosti, ale jen z prosté tradice. Ale z tradice, která drží svůj historický smysl.

- MUDr. Bohumír Šimek -

INFORMACE

Upozorňujeme majitele psů, že do konce května je nutno zaplatit poplatek za rok 2006.
Zároveň připomínáme těm občanům, kteří dosud nepřihlásili své miláčky do evidence psů, aby tak učinili na obecním úřadě.


Žádáme majitele psů, kteří navštěvují se svými psy lesní pozemky a louky navazující na lesy v katastrech Holubov, Třísov, Krásetín, Chlum, Křemže, aby nepouštěli psy z vodítka!!!

Zvěři prohnané psem hrozí zápal plic s následkem smrti!!!

Děkujeme
Myslivecké sdružení Holubov


Další informace :
Chráněná krajinná oblast Blanský les
Holubov - průvodce obcí a okolím
Mikroregion Podkletí - Obrazový průvodce 3


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Holubov

 

Holubovský zpravodaj
Vydává Obecní úřad v Holubově
Zodpovědná redaktorka: Marie Svobodová
Tisk: ARTYPA Holubov, spol. s r.o.
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex s.r.o.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 28. dubna 2006 : TOPlist 0