ARCHIV 2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Holubovský zpravodaj - hlavička - 2002

Informační měsíčník Obecního úřadu v Holubově

Březen 2004 - Číslo 3 - Ročník 10

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (1 625 kB)Zpráva z jednání zastupitelstva obce

Zpráva z jednání zastupitelstva obce, které se konalo dne 26. 2. 2004

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:

- Jaroslav Franěk, starosta -


Rozpočet na rok 2004

Příjmy [tis. Kč]  
   
Místní hospodářství - nájemné byty 88
Skládka - žetony 138
Školství - účelová dotace - mzdy 3 400
Vnitřní správa 160
Daň z nemovitostí 424
Daň z příjmu fyzických osob - samostatně výdělečné 395
Daň ze závislé činnosti - fyzické osoby 1 251
Daň z příjmu právnických osob 1 236
DPH 1 870
Správní poplatky 4
Lázeňský a rekreační pobyt 28
Poplatek ze psů 15
Užívání veřejného prostranství 2
Z ubytovací kapacity 3
Prodej pozemků 0
Povolení k vjezdu 9
Ostatní poplatky 58
Dotace školství, státní správa 147
Školství - dotace obce Zlatá Koruna 105
Sociální fond 20
Úroky v bance 20
   
Celkem 9 373


Výdaje [tis. Kč]  
   
Vodní hospodářství 501
Skládka odpady 179
Provozní náklady obce ZŠ, MŠ, ŠJ 783
Mzdy - ZŠ, MŠ, ŠJ 3 400
Knihovna SPOZ 36
Vnitřní správa 2 345
Místní služby 772
Hasiči 113
Bytové hospodářství 119
Veřejné osvětlení 258
Veřejná zeleň a lesnictví 80
Místní komunikace 218
Dopravní obslužnost 40
Stavebnictví 300
Místní rozhlas 52
   
Celkem 9 196


Celkem výdaje 9 196
Celkem příjmy 9 373
Rozdíl příjmy - výdaje 177
Splátky úvěru VAK + KB -998
Finanční přebytek z roku 2003 821
Rozdíl příjmy - výdaje po vyrovnání 0

Masopust 2004 v Holubově

Jako každým rokem tak i letos uspořádali členové SDH Holubov tradiční průvod masek obcí. Akce byla zahájena v neděli 22. února 2004 před hasičskou zbrojnicí. Pan starosta Jaroslav Franěk předal rychtářovi, hejtmanovi a koledníkům povolení koledovat v naší vesnici. Poté se koledníci vydali na růžičkovou a střapatou koledu, aby písničkou a tanečkem počastovali obyvatele Holubova a ti jim za to nabídli tu koblihy, tu štamprličku, někde dokonce i jitrničky. Jak je patrno z fotek, všichni se pěkně pobavili.

Takže příští rok zase na masopust.

- MS -

Holubov 2004, tradiční masopustní průvod Holubov 2004, tradiční masopustní průvod
Holubov 2004, tradiční masopustní průvod Holubov 2004, tradiční masopustní průvod
Holubov 2004, tradiční masopustní průvod Holubov 2004, tradiční masopustní průvod
Holubov 2004, tradiční masopustní průvod Holubov 2004, tradiční masopustní průvod

Dětský karneval

"Mami, kdy už půjdeme na ten karneval?"
"Až po obědě Markétko."
"Tak mi dej oběd místo snídaně".


Tak takhle začínalo naše sobotní ráno 14. 2. 2004. Nakonec moje dcera měla snídani i oběd a mohly jsme v klidu odjet na ten stokrát zmiňovaný karneval, tentokrát do Chmelné. Opravdu mile nás překvapil větší sál, který nabídl nejen dětem dostatek místa ke "karnevalovému řádění", ale i rodičům více pohodlí při sledování svých ratolestí. Ráda bych též pochválila lepší sociální zázemí. Také tombola byla dobře zorganizována - každé dítko s nedočkavostí očekávalo vytažení svého čísla a okamžik, kdy si bude moci vybrat co se mu líbí, se zdál nekonečný. Ale abych jenom nechválila, přeci jenom jednu připomínku mám a tou byly soutěže. Myslím si, že mnoho menších a také těch méně průbojnéjších dětí mělo velké zklamání ve svých tvářičkách, protože se kolikrát ani k soutěži přes velký dav dětí soustředěných kolem organizátorů nedostaly. Ale pořadatelé rok od roku karneval vylepšují podle postřehů účastníků a třeba i můj postřeh taky přispěje k malému vylepšení organizace karnevalu.

Na závěr bych chtěla pořadatelům poděkovat, že pro nás pořádají takové krásné odpoledne, kdy se všichni mohou z každodennosti přesunout do říše fantazie.

- Jana Bartošová, Mříč -

Dovolte mi, abych za místní organizaci KDU-ČSL Křemže poděkoval všem členům KDU-ČSL i nečlenům, zejména manželům Bodlákovým, kteří se podíleli na přípravě a organizaci celé akce. Dále pak sponzorům, bez nichž by se karneval snad ani nemohl konat. Jsou to tyto firmy:

Koloniál Jiřího Pelecha
Vltavín Holubov
Cukrářství u Struháčků
Hana Zástěrová, Holubov
Martin Iška, Křemže
Second hand pod Kletí
Živá hudba


- Jaroslav Franěk, předseda MO KDU-ČSL -

Holubov 2004, Dětský karneval Holubov 2004, Dětský karneval
Holubov 2004, Dětský karneval
Holubov 2004, Dětský karneval Holubov 2004, Dětský karneval

Z činnosti SDH Třísov

Holubov 2004, fotografie z činnosti SDH Třísov

- František Veis, starosta SDH Třísov -

Holubov 2004, fotografie z činnosti SDH Třísov Holubov 2004, fotografie z činnosti SDH Třísov

Poznávejme plemena psů

Anglický kokršpaněl

Plemena psů - Anglický kokršpaněl Lovečtí španělé existují více než dvě století. Zmínku o těchto psech již najdeme v r. 948 v Knize zákona krále Walesu. Je zde španěl popsán jako výborný lovecký pes. Rozdělení a využití španělů pochází až ze 16. století.

Plemeno kokršpaněl vznikalo pomalu a jako většina plemen se ustálilo až v 19. století. Téměř celé 19. století zahrnoval pojem "cocker" všechny španěly s váhou do 12,5 kg bez ohledu na jejich využití. Za kokršpaněla byl třeba považován i kavalír king Charles španěl.

Celé 19. století se španělé dělí do dvou variant: COB a SETTERTYP. Cob představoval mohutný a podsaditý typ a naproti tomu Settertyp připomínal lehkého setra. K vytvoření ideálního představitele loveckého španěla-kokršpaněla bylo přistoupeno ke křížení s field španělem, anglickým špringršpanělem a anglickým setrem. Plemeno se tedy ubíralo směrem Settertyp. K oddělení kokršpaněla došlo v r. 1892 a pro zmenšení jeho velikosti bylo použito plemeno trpasličího španěla a sice již zmíněného kavalír king Charles španěl.

Na přelomu 19. a 20. stol. byl kokršpaněl nejen psem loveckým, ale pro svoji krásu i společenským a rodinným psem. Celou druhou polovinu 20. století byl jedním z nejoblíbenějších psů.

V první polovině 20. století se začala objevovat vrozená kousavost, nadměrná nervozita a také deformace vnitřního ucha. Nejvíce kousavých jedinců se objevovalo u kokršpanělů zlatých.

Kokršpaněl je velmi milý pes se středním temperamentem, není hysterický a většinou je dobře naložený, což lze soudit podle jeho neustálého vrtění ocásku. Kokršpaněl je velmi dobrým loveckým psem a také velmi rád se této činnosti věnuje. Není rád, když musí ležet jen na gauči. Miluje také vodu, stejně jako les. Je to výborný stopař a slídič. Jeho posláním je především lov pernaté zvěře. Při dobrém výcviku se dokáže naučit i práci barváře a honiče. Je to pes samostatný, což je typickou vlastností všech loveckých plemen a znamená to, že používá svůj rozum.

Je velmi snaživý na stopě a má výborný čich a dokáže vyhledávat zvěř velmi vytrvale. V houštinách mu však dělá trochu problém dlouhá srst nejen na těle, ale hlavně na uších.

Kohoutková výška psa je 39-41 cm a u fen 38-39 cm. Váha se pohybuje kolem 12,4 a 14,5 kg.

Zbarvení je buď zlaté, černé, játrově hnědé. U jednobarevné srsti nesmí být žádná bílá barva.

U vícebarevných jedinců je srst v základu bílá a má černé, červené nebo játrové znaky. Může být i tříbarevný, tzv. tricolor. Jsou i jedinci tzv. bělouši, což znamená, že bílý základ je postříkán barvou oranžovou, modrou či hnědou.

Plemena psů - Anglický kokršpaněl U kokršpaněla lze provádět úpravu srsti, která se provádí hlavně u výstavních jedinců. Srst je nutno pravidelně česat a kartáčovat. Nesmí se to podceňovat, protože srst se velmi brzy zplstnatí, hlavně na uších, tlapkách a mezi pánevními končetinami.

Protože má kokršpaněl dlouhé svěšené uši, má větši dispozice k zánětům zvukovodu. Je třeba dbát o čistotu uší, nenechávat dlouhou srst v oblasti zvukovodu. Kokršpaněl také trpí na takzvané vchlípení, nebo vychlípení očního víčka. Při tomto problému nastává slzení oka a následně další problémy. Tuto vadu lze napravit operativně. Každé plemeno má svá dědičná onemocnění a nevyhne se jim ani kokršpaněl, ale dá se říci, že v poměrně malém měřítku.

V padesátých letech 20. století se u kokrů objevila kousavost - syndrom zuřivosti. První zmínky o tom pocházejí z Anglie. Poněvadž se tito jedinci nevyřadili z chovu, předávala se tato vlastnost dalším generacím, i přesto, že se později začali agresivní jedinci vyřazovat, může se tato vlastnost u kokršpanělů objevit. Mnoho jedinců, kteří byli právě z tohoto důvodu vyřazeni z chovu, byli použiti k chovu bez průkazu původu a tak se zde mohli objevit jedinci s touto velmi nepříjemnou vlastnosti. Anglický výzkum ukázal, že se nejčastéji tímto syndromem trpí zlatí kokršpanělé.

Tato vrozená kousavost se projeví nenadále a v různém věku dospělosti. Pes začne z ničeho nic být zlý na všechny lidi kolem sebe i vlastní rodinu. Útočí bezdůvodně. Toto chování může z ničeho nic zmizet tak rychle, jak se objevilo. Tato kousavost nemá nic společného s dominancí, tedy s nadřazeností.

Rozhodně nepomůže psa tlouci, poněvadž on nemá zlý úmysl. V takovém případě je dobré se poradit se zkušeným veterinárním lékařem, nebo dlouholetým chovatelem tohoto plemene.

Každé plemeno, které je velmi početné a hlavně moderní, musí zákonitě zaplatit za svou popularitu. Kokršpaněl mezi taková plemena patří. Jakmile začne v chovu převažovat kvantita nad kvalitou, nikdy to nepřináší to nejlepší.

Pokud jde o povahu, je kokršpaněl psem velmi inteligentním, hrdým, má samostatné rozhodování a z toho vyplývá jeho tvrdohlavost. Při výchově je třeba být laskavý a hlavně důsledný. Jeho silný lovecký pud může při výchově rodinného psa činit problémy. Rozhodně neodolá pokušení pustit se po stopě, nebo za utíkající zvěří. Pokud se kokršpaněl nepoužívá jako pracovní lovecký pes, je třeba mu tuto činnost nahradit delšími a častými procházkami, aby svůj temperament nasměroval jinou cestou.

Není dobré jej nechat jen nudit se, poněvadž pak jediným rozptýlením je jídlo a kokršpaněl má velké sklony k obezitě. Je to velmi pěkný a elegantní pes, ale je třeba si opět promyslet, můžeme-li mu poskytnout vše, co potřebuje ke svému spokojenému životu.

- Květa Pavčíková -

Slovo lékaře

Špatně léčený krevní tlak

Opakovaně se ve světě i u nás prokazuje, že hypertoniků je 20-25 %, že z toho jen polovina o svém vysokém tlaku ví, z nich jen polovina je léčena a z léčených asi polovina je léčena řádně. Řádně léčený krevní tlak je základem preventivního přístupu k životu pacienta a je podmíněn svědomitostí lékaře i pacienta a jejich vzájemnou spoluprací.

Mezi laiky dosud přetrvává, že normální hodnoty systolického tlaku odpovídají vzorci 100+ věk. Pokud je mi 60 let, měl bych mít systolický tlak 160. Není to pravda. Hodnoty krevního tlaku mezi 140/90 a 120/80 jsou dnes označovány jako vyšší normální tlak a jsou relativně normální jen pro zdravého člověka. Mnohé studie prokazují, že již prosté snížení krevního tlaku ze 140/90 na 120/80 snižuje úmrtnost rizikových pacientů na srdečněcévní choroby na polovinu. Proto je snaha u pacientů po srdečním infarktu, po mozkové příhodě, u cukrovkářů a dalších vysoce rizikových pacientů držet krevní tlak na co nejnižší úrovni. Lékaři se snaží kombinovat léky na krevní tlak podle různých souborů chorob, které pacienti mají. Pro množství skupin léků a jejich druhů je téměř nekonečný počet nejrůznějších možných kombinací. Každý z lékařů užívá léky podle svého vzdělání a svých zkušeností. A tak se v léčbě často lišíme.

Aby léčba vysokého tlaku byla úspěšná, musí pacient řádně spolupracovat. A nejde jen o řádné a pravidelné užívání předepsaných tablet. Kuřák má přestat kouřit. Plnoštíhlý se musí vrátit k normální váze. Jíme více ovoce a zeleniny. Omezíme ve stravě tuky a cukry. Co nejméně solíme. Přínosem je dostatek pohybu, sexuální aktivity a dostatek spánku. Usilujeme o pohodový život a bezkonfliktní soužití. Neopíjíme se. Řádné léčíme cukrovku a jiné rizikové stavy.

Opakujeme to v ordinaci stále. Ale i stále se přesvědčujeme, že ne všichni naši pacienti berou svůj zdravotní stav vážně. Mnozí před dlouhověkostí dávají přednost dobrému pokouřeníčku, dobrému pochutnáníčku, dobrému popitíčku a lenošení. Musíme je, ač neradi, respektovat. Lékař může jen poradit. Neboť každý máme svůj život jen ve svých rukou.

- MUDr. Bohumír Šimek -

M L S Á N Í

Holubovský zpravodaj - mlsání 2, ilustrace Po období masopustu až do Velikonoc nastává období půstu a jarní očisty organismu. Proto nabízím pár typů na lehká bezmasá jídla.

Pohanka

Propláchnutou a spařenou pohanku osolíme, přidáme česnek, majoránku, trochu polévkového koření a uvaříme podobně jako rýži - musí se sypat. Podáváme s dušeným kyselým zelím.

Jindy pohanku pouze uvaříme v osolené vodě pokapeme máslem a posypeme strouhanou nivou nebo brynzou.

Kdo má rád sladké, může pohanku pouze mírně osolit, uvařit a pak přidat kokos, strouhané jablko, rozinky, oříšky a přisladit medem.


Pórkové omelety

Na pánvičce osmahneme na másle hrst pórku nakrájeného na kolečka a zalijeme těstíčkem z vajíčka, mléka a mouky, mírně osolíme a pečeme jako omelety. Když omeletu otočíme, posypeme ji strouhaným sýrem a posekanou petrželkou nebo pažitkou a dosmažíme. Podáváme s kečupem nebo se zeleninovým salátem.


Dobrou chuť přeje
- MS -

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

K VÝZNAMNÉMU ŽIVOTNÍMU JUBILEU BLAHOPŘEJEME

NAPOSLED JSME SE ROZLOUČILI

Nečekané překvapení

To se často nestává, aby přišel balík s nečekaným, ale velice milým překvapením. Poměrně rozměrný balík přivezl koncem února 2004 v odpoledních hodinách do naší školky pán se sdělením, že zásilka je určena naší MŠ, a to zcela zdarma. Druhý den brzy ráno jsem stála s paní uklizečkou nad balíkem a nedočkavě jsme ho otevřely. TO BYLO PŘEKVAPENÍ! Vykoukly na nás 4 panenky Chou Chou (děti nás později poučily, že jsou to "Šů Šů"), 1 panenka Baby born a 1 dřevěná židlička pro panenku.

MŠ Holubov 2004, děti z MŠ s darem od firmy ZAPF Creation s.r.o. Z přiloženého dopisu jsme se následně dozvěděly, že firma ZAPF Creation s.r.o. Praha 5, nám posílá darem 5 panenek s přesvědčením, že dárek děti potěší. Požadovali pouze potvrdit DOKLAD O DARU v celkové hodnotě 4 740 Kč. My dospělí jsme byli jako Alenka v říši divů a co teprve děti! Panenky byly holčičkami v mžiku rozebrány, ještě štěstí, že jsme je dostali v době jarních prázdnin, kdy chodilo do školky méně dětí, takže se o panenky dobře podělily. To bylo radosti, žádné zlobení a po dodání potřebných baterií do tělíček panenek už nestálo nic v cestě, aby se školka změnila v rodinu "plačících, smějících se, povídajících a vzdychajících dětí - panenek" a jejich šťastných maminek.

Čekala jsem na vhodnou ranní dobu, abych mohla podle přiložené vizitky dárci srdečně s neskrývanou radostí telefonicky poděkovat a získat patřičné informace od vedoucí firmy paní ing. Marcely Anýžové, PROČ PRÁVĚ NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA.

Bylo mi velice příjemnou paní ing. Lanýžovou sděleno:

"Firma Zapf Creation s.r.o. klade velký důraz na marketingové aktivity. Výrobky jsou mediálně podporované v televizi, v odborných časopisech (Svět hraček, Zboží a prodej), rodinných, ženských i dětských časopisech (Chvilka pro tebe, Překvapení, Dáda, Sluníčko, Mateřídouška a další) i v rádiu. Pro děti pořádáme během roku soutěže o hodnotné ceny. Panenkami z  předváděcích akcí nebo z reklam sponzorujeme dětské domovy, mateřské školy a spolupracujeme také s Nadací Terezy Maxové.

Panenka "Chou Chou jako živé miminko" se stala nejúspěšnější panenkou roku 2001 a je nejžádanější funkční panenkou na českém trhu. Vaši mateřskou školu jsme si vybrali z internetu."


Pro informaci uvádím: Díky prezentaci naší mateřské školy na internetu (http://ms.holubov.cz.), kterou jsem zhruba před dvěma lety společně s Jaroslavem Mičanem (www.mitchi.cz) založila, si naše webové stránky prohlíží mnoho návštěvníků - pro představu, od ledna 2004 si stránky prohlédlo asi 540 návštěvníků. Jedním z nich byla i firma Zapf Creation, která si naši školku vybrala a věnovala dětem krásný dar.

O naši radost a hlavně o radost našich dětí jsem se musela s Vámi, občany Holubova podělit. Firma Zapf Creation si zaslouží od nás všech upřímné poděkování.

- Hana Bezděková, učitelka MŠ Holubov -

A ještě jeden karneval

V sobotu 21. února 2004 uspořádali hasiči v Třísově karneval pro děti. Ve 14 hodin se ve vyzdobené hospodě u Vlčáka sešly masky různých profesí a národností a mnoho postav z říše pohádek. Na uvítanou dostalo každé dítě dárkový balíček se sladkostmi. Karneval začal diskotékou, pak se soutěžilo v tahání kačera a v tanci.

Tancovali tu spolu např. kominíček s kočičkou, Karkulka s Křemílkem, černoška s Pipi punčochatou, Bořek stavitel s princeznou, motýl Emanuel s Beruškou, indiánka Rybana s princeznou, víla s kouzelníkem, Vochomůrka s cikánkou a jiné zajímavé dvojice, které by se v jedné pohádce nesešly a v životě nepotkaly. Při jednom tanci dokonce pršely bonbóny a děti se předháněly ve sbírání.

Každá soutěž byla odměněna drobným dárkem nebo bonbónem. Na konci karnevalu byly nezávislou porotou vybrány tři nejlepší masky, které dostaly pexeso. Myslím, že se odpoledne dětem i rodičům líbilo a všichni už přemýšlí, čím překvapí příští rok.

- Ludmila Fučíková, ml. -

Holubov 2004, Dětský karneval v Třísově Holubov 2004, Dětský karneval v Třísově
Holubov 2004, Dětský karneval v Třísově Holubov 2004, Dětský karneval v Třísově

Co nás baví - Zprávy ze školy

"Les ve škole - škola v lese"

JARO - Jaro je čas zrození, mládí, růstu a poznávání.

Začíná v době jarní rovnodennosti (21. 3.), kdy je den stejně dlouhý jako noc a tepla stále přibývá. A právě světlo a teplo probouzí ze zimního spánku celou přírodu. Stromy začínají pučet a ukazovat nové listy a větvičky, ze země vyrážejí nové rostlinky. Většina zvířat má na jaře mláďata a ptáci se vracejí domů ze svých zimovišť. Všechno je v pohybu, roste a rozvíjí se s ohromnou energií. To, co se děje v přírodě na jaře, můžeme přirovnat ke zrození a prvním letům života člověka.


- Keltský stromový kalendář -

Borovice - matka moudrosti 21. 2. - 2. 3., 25. 8. - 3. 9.

Borovice lesní, ilustrační foto Lidé narození ve dnech borovice jsou opatrní, předvídaví, pečliví při přípravě a pilní. Tak jako si borovice v porostech udržují odstup jedna od druhé, ukazují i "boroví" lidé stejné množství zájmu o sebe sama, jako o společenství, ve kterém žijí. Nepotrpí si na dlouhé řeči a radši pracují - nejsou to teoretikové, ale především praktikové života.Vrba - mnohostranný světoobčan 3. - 12. 3., 4. - 13. 9.

Lidem narozeným ve znamení vrby není nic cizí. Jsou duševně a často i duchovně elastičtí jako vrbový proutek. Odváží se sednout si ke stejnému stolu s žebrákem i s králem, s anděli i s čerty. Jejich tolerance, která má svůj základ v hluboké zkušenosti s lidmi, jim dovoluje vcítit se i do velmi obtížných lidí. Pouze vyschlí technokraté v nich zanechávají hořkou pachuť.
Lípa srdčitá, ilustrační foto

Lípa - chůva dubu 13. - 20. 3., 14. - 22. 9.

Chůvy velkých žen a mužů nevešly do dějin. Boj o postavení a jméno nebyl jejich údělem, i lípa, v jejímž stínu vysazujeme tvrdé duby, byla odpradávna miláčkem lidu, a nikoli oblíbencem těch, co se "dostali nahoru". Když šlo dříve o nalezení pravdy, scházeli se všichni pod starou lípou. Říká se, že pod ní se vždy ukáže pravda. Lidé narození ve znamení lípy často trpí nedokonalostí světa. Jejich představy jsou často daleko krásnější a dokonalejší než skutečnost a oni se snaží k těmto představám přiblížit.
  • Český národní strom, dožívá se až 1000 let, hojně vysazován na návsích, náměstích i v mnoha alejích.
  • V lese roste roztroušeně na svěžích, většinou hlubokých půdách.
  • Má malé nároky na světlo a mrazem netrpí.
  • Velmi světlé, měkké a lehké dřevo, hodí se zejména pro práce v modelářské řezbářské truhlařině.
  • Má houževnaté lýko, které bylo často používáno před zavedením umělých hmot.
  • Čaj z lipového květu se používá k léčbě nachlazení a med z lipových květů je vynikající specialita.
Dub, ilustrační foto

Dub - obraz životní síly 21. 3.

Stvořením dubu se přírodě podařil zázrak. Jeho nádherný vnější zjev plně odpovídá bytosti tohoto stromu. Pevně a hluboce zakořeněn, se svým krátkým, jakoby býčím tělem, silnými, elegantně rozmáchlými větvemi a široce rozloženou korunou vzdoruje dub staletím. Rostou na něm různé druhy mechů a vinou se po něm popínavé rostliny. Dub vše snáší s klidem po celý život a zakládá mnoho tvrdého dřeva. S dubem spojovali Keltové sílu být sám sebou.


Tento strom nenajdete v žádné knize, ani u Keltů. Strom přátelství máme u nás ve škole. Je zvláštní. Těžko se rozezná o jaký druh se jedná. Určitě je listnatý, protože pod každým listem stromu je ukryté tajemství. Když je některé dítě chce odhalit, ráno otevře krabičku, která je pod listem ukrytá. V krabičce najde příkaz nebo úkol pro tento den. Celý den může úkol plnit. Vyhodnocení nás čeká každý den ve školní družině. Strom využíváme již celý měsíc. Důkazem, že je o strom zájem, jsou denně otevřené krabičky. Zadání pro krabičky si připravily děti samy.

ZŠ Holubov 2004, Strom přátelství  Například:

Mluvím vždy pravdu.
Neběhám po třídě.
Zazpívej pro všechny.
Namaluj postavu z pohádky.
Dnes nemlsám.
Dnes se budu hlásit.
Budu zdravit podle pravidel slušného chování.
Dnes si myji poctivě ruce.
Poděl se o něco s kamarádem.
Budu mít pořádek v lavici.
Rozvesel kamaráda.
Připrav hru pro všechny.
Pomoz mladšímu kamarádovi.
Dnes se nebudu houpat na židli.

- J. N., vychovatelka ŠD -

Ohlédnutí za projektem Kyselý déšť

Nabízíme přetisk dopisu, který psaly děti ze školní družiny dne 15. 12. 2003 Tereze.

A ještě dopis, který dostaly děti z Prahy.

Tereza, sdružení pro ekologickou výchovu, ilustrace V Praze 28. 1. 2004

Milí přátelé, děkujeme Vám za zaslání hezké zprávy s tématem "Javor - podzimní král". Jak jsme slíbili, zasíláme Vám, jako odměnu kalendář státního podniku Lesy ČR se stromem roku, kterým je letos smrk. Vaše výtvory budou spolu s ostatními vybranými vystaveny v Terezí "galerii Na schodech" od konce ledna do dubna. Takže kdybyste náhodou měli cestu do Prahy, můžete se přijít podívat. Moc nás potěšilo, že všem, kteří nám zaslali své zprávy, se pátrání po javorech velmi líbilo, takže určitě brzy vymyslíme něco podobného.

Za Terezu Ivana Hlobilová, koordinátorka projektu "Les ve škole - škola v lese"
ZŠ Holubov 2004, Projekt Kyselý déšť, dopis Tereze


- Školní družina ZŠ Holubov, J. Němečková, vychovatelka -

Televize Srdíčko

ZŠ Holubov 2004, Televize Srdíčko Tuto hru si připravují děti 2. a 3. třídy za pomoci paní učitelky Drahomíry Bodlákové.

První příspěvek připravila moderátorka Manuela Haugová, žákyně 3. třídy.

Moje škola

Jsem Manuela a chodím do 3. třídy. Ve škole bych chtěla mít všechno vpořádku, a proto se někdy bojím. Ale doma po škole, musím mamce vyprávět věci, co se mi staly ve škole. Máme paní učitelku Bodlákovou. Je hodná. Paní Bodláková učí 2. a 3. třídu. Vyrobili jsme televizi. A pojmenovali jsme ji: Televize Srdíčko. Na dveře jsme pověsili velkou čtvrtku. Paní učitelka na to kreslí úsměvy, když jsme udělali něco dobrého. Mračouny, když jsme udělali něco špatného.

O velké přestávce můžeme hrát na počítačích. Máme 2 nové a 2 staré. Šla jsem do 1. třídy v pěti letech. A jsem Angličanka. Ve 3. třídě máme 12 dětí a ve 2. třídě 8 dětí. Ještě věcí vám můžu vyprávět, ale to vám už nemůžu říct, protože je to až moc.

A TO JE MOJE KRÁSNÁ ŠKOLA.

Jaro na Křemežském potoce

První paprsky jarního sluníčka dávají rychle zapomenout na nevlídnou zimu a v duši každého živého tvora vyvolávají sváteční pocit s nadějí v lepší časy. Jaro sestoupilo i do údolí Křemežského potoka. Ještě tu ve stínu leží zbytky sněhu, ale koruny stromů a pobřežní křoviny se již rozezněly jásavým zpěvem ptačích samečků. Jejich oslava jara však netrvá dlouho a podle zákona přírody se brzy změní ve vymezování teritoria a přípravu na hnízdění. Skorec vodní, ilustarce

Začátkem března probíhají na potoce námluvy skorců. Skorec vodní je obyvatelem horských potoků a řek, kde obsazuje svůj revír a zůstává mu věrný po celý rok. Je to pták veliký jako kos, ocasní péra jsou ale krátká, zbarvení je tmavě hnědé s nápadnou bílou náprsenkou. Po námluvách začíná pár stavět kulovité hnízdo velikosti fotbalového míče z mechu a stébel s vletovým otvorem uprostřed. Bývá umístěno nad vodou ve skalním výklenku, v dutině zdiva, pod mosty, v kořenech pod břehem a byl zaznamenán i případ, kdy si skorci vybudovali hnízdo pod splavem, ke kterému přeletovali stěnou padající vody. Do hnízda snáší samička 4-6 bílých vajíček a sama je zahřívá 16-17 dní do vylíhnutí mláďat.

Nejčastěji si všimneme skorců v zimě, kdy zavládne v krajině klid a pestré barvy léta a podzimu vystřídají skromnější odstíny. Náhodného pozorovatele udiví pták, který sedí na kameni uprostřed potoka a najednou se vrhne do ledové vody. Chvilku napětí ukončí sám otužilý potápěč. Vynoří se o několik metrů dál a jako by nic se usadí na okraji ledové kry, nebo jiném kameni. Na svém odpočívadle se vždy zhoupne na silných nohou do kratičkého podřepu a opět mizí pod hladinou. Po říčním dně skorci doslova pobíhají a sbírají blešivce, larvy chrostíků a jiný vodní hmyz, jímž se živí.

Do srpnových povodní r. 2002 hnízdily na Křemežském potoce v úseku od Dívčího Kamene po Holubovský mlýn tři páry skorců. Doufejme, že ničivá síla kalné vody, zanechávající za sebou spoušť nejen v řečišti, ale i daleko od břehů, příliš neovlivnila život těchto zajímavých ptáků a hnízdiště zůstanou i nadále obsazena. Letící skorec nad jarním potokem se stébly v zobáku bude tím nejlepším důkazem, že zvítězilo pouto domova.

- Pavel Jakeš -

Jaro s knihou

Měsíc březen by nám pomalu měl zaručit příchod jara. V době, kdy píši tento článek tomu, ale zatím nic nenasvědčuje. Pohled z okna spočine na nemalém množství bělostného sněhu a ani si nejsem jistá, zda jsou to opravdu ty poslední křeče zimy.

Opět se musím přiklonit k tomu, jak je dobré, když si můžeme vzít do ruky knihu a číst. Okamžitě si, díky mistrům pera, vybavíme, jak takové jaro vypadá.

Abychom se správně na jaro naladili, cituji ukázku z knihy od Forresta Cartera - "Škola Malého stromu".

Někdy, tak koncem března, když už byly všude kolem indiánské fialky a my je v horách sbírali, se vlezlý studený vítr najednou na vteřinku obrátil a dotkl se tváří jako lehounké pírko. Voněl prstí. Věděli jsme, že jaro je už nablízku. Další den, nebo ještě ten další, se lehký dotyk dostavil znovu, trval o něco déle, byl méně ostrý a voněl pronikavěji.

Na vysokých hřebenech praskaly a tály ledy, kypřily půdu a vypouštěly dolů k potokům tenké provázky vody. A pak všude, po celé délce spodního údolí, vyrazily žluté pampelišky. Sbírali jsme jejich lístky - jsou moc dobré, když se smíchají s ledním salátem, kopřivami a jinými zelenými listy.

Když se oteplí a přijdou deště, rozevírají se horské květiny, jako by po stráních rozlíval kbelíky barev. Míza začíná kolovat ve stromech a ponouká je, aby nabývaly na objemu, jako žena před porodem, až do chvíle, kdy se otevřou všechny pupeny.


Pěkný začátek jara s příjemnou knihou všem čtenářům přeje

- Marie Hrušková, knihovnice -

Víra?

Proč my jsme nemohli...? Pro svou malou víru. Vpravdě pravím vám: Budete-li mít víru jako hořčičné zrnko a řeknete této hoře "Přejdi odtud tam", přejde. Nic vám nebude nemožné. (Mat 17,20)

Před časem jsem slyšel filozofa Ladislava Hejdánka mluvit o tom, jak mnozí křesťané mluví o víře a přitom víru nejspíše nezažili. Tak tvrdá slova nejdříve odpudí. Proto pak již jeho výklad věty Písma posloucháme jen napůl. Doplňoval a modernizoval citát filozofa, jehož jméno jsem již zapomněl. Pokud bychom doopravdy věřili a byli přesvědčeni o nutnosti, že tato hora má být někde jinde, zorganizovali bychom její přestěhování lopatami, buldozery a auty. Pokud nevěříme v nutnost tohoto přestěhování, nehneme proto ani brvou a hora zůstane tam, kde je. Jasné jak facka.

Přesto i já, jako mnozí křesťané, jsem tato slova Ježíše bral jaksi naivně: Kdybych skutečně věřil bez zaváhání a modlil se za to, Bůh by tu horu přestěhoval. Bůh je všemohoucí. Ale cožpak Bůh je tu proto, aby mi sloužil podle mých rozmarů? Vždyť je to nadutě hloupé!

Navíc na tom lze demonstrovat rozdíl mezi náboženskou magií a skutečnou vírou. Magie nutí důvěřivého k víře ve zprostředkujícího mága, jemuž slouží i Bůh. Skutečně věřící člověk slouží Bohu a takováto hloupost ho vůbec nenapadne. Věří-li, že něco musí být, dá se do díla v důvěře, že Bůh mu dá k tomu sílu.

- MUDr. Bohumír Šimek -

Rok v zahrádce

Březen

Tímto měsícem začíná jaro. Otepluje se půda hlavně shora, na povrchu jsou podmínky pro výsevy semen odolnějších druhů a odrůd. Březnové srážky jsou převážně dešťové, ale občas se přežene i sněhová fujavice. Nedochází ještě k trvalému oteplení, stále se vrací zima. To se odráží i v březnových pranostikách:

Pokud nám to počasí dovolí, jdeme pracovat na zahradu. Upravíme skalku, záhony trvalek i cibulnatých květin. Rostliny, které byly vytaženy mrazem, upevníme, doplníme zem a přihnojíme. Vysazujeme ovocné stromy a okrasné keře, nezapomeňme na vysazení stromkových i pnoucích růží. Jejich zálivka musí být vydatnější než na podzim. Důkladně vyčistíme záhony jahodníku od starých poškozených listů, lehce prokypříme půdu a přihnojíme. Na připravené záhony vyséváme mrkev, petržel kořenovou i naťovou, pažitku, ředkvičku a hrách.

Koncem měsíce sázíme cibuli ze sazečky, jarní odrůdy česneku, otužilou sadbu salátu i raných kedlubnů. Předpěstujeme si cukety, rajčata, pařeništní okurky, kedlubny, hlávkové zelí, kapustu, sazenice celeru a majoránky. Do studených pařenišť vyséváme semena dvouletek. Balkónové truhlíky osazujeme otužilými maceškami, sedmikráskami a různobarevnými petrklíči. Na kryté verandě připravujeme muškáty, nakličujeme hlízy begonií. Také si všímáme trávníku, který potřebuje znovu uhrabat, dohnojit, prořídlá místa dosít dobrým travním semenem. Jakmile to půda i počasí dovolí, kypříme záhony a mísy kolem stromů. Opatrně obryjeme okrasné keře a skupiny trvalek, které můžeme rozdělit nebo přesadit na nová místa. Kdo rád pěstuje léčivky, může začít na volné záhony vysévat měsíček, heřmánek a libeček.

Při práci na zahradě nezapomínejme na své zdraví. Práce na zahrádce má být zálibou a "oddechem" bez větších osobních útrap. Měli bychom se naučit pracovat v rukavicích, ve vhodné obuvi a pokud to bude nutné, musíme si chránit zrak brýlemi.

- Mgr. Drahomíra Bodláková -

Klub Holoubek - Pozvánka

Klub Holoubek zve děti na velikonoční výtvarný kroužek,

který se bude konat dne 2. 4. 2004 od 16.00 hod

v hasičské zbrojnici v Holubově.

Příspěvek 20,- Kč na dítě.
Holubov - klub Holoubek, logo

Živá hudba

Vydařená změna

Od našeho křestu CD v Krásetíně bylo pár vydařených koncertů a také se toho mnohé změnilo. Jedna z velice povedených akcí se konala ve Zlaté Koruně, kde jsme byli pozváni od skupiny GROCK (ex-BON BON) za účasti křemežské kapely COLD COWSHED. Sešlo se dost lidí, kteří se přišli pobavit různými hudebními styly. Další povedené hraní se konalo v krásetínském sále za účasti více kapel. Jako první nastoupili kluci z Holubova, kteří si říkají ROZ-CROS. Ze svého punkrockového repertoáru roztančili pár desítek lidí.

Živá hudba, změna v sestavě skupiny Hned po ROZ-CROSU nastoupili další mladíci, nová rocková skupina FÉNIX ze Křemže. Po FÉNIXU jsme zahráli my před publikem, které mělo ten večer opravdu tančící náladu a hodně elánu. Pro mě to byl jeden z nejlepších, ale zároveň nejhorších koncertů. Ten večer nám náš kytarista Adam Duda oznámil, že končí a že je to jeho poslední akce i slovo....

Jako vrchol večera a poslední kapela nám zahráli chlapi ze Křemže, kteří s námi nehráli poprvé ani naposled, výborní muzikanti, kterých si vážíme a kteří si říkají PLEVEL. Akce se konala 27. 12. 2003 za účasti plného sálu lidí v Krásetíně.

Po odchodu Adama Dudy jsme zrušili pár vystoupení a v hlavách jsme měli jasno. Zůstaneme ve třech! Odehrálo se pár dní a byla tu náhrada. Náš dobrý kamarád, který kvůli nám opustil kapelu FÉNIX a jmenuje se Tomáš Cába ze Křemže. Nikdo z nás nevěřil, že se tenhle talent takhle rychle chytne a bez problémů nahradí Adama Dudu.

Během měsíce se naučil našich devět věcí a z toho čtyři nové s námi už udělal. Dovršení bylo, když se naskytla příležitost si zase zahrát ve Zlaté Koruně s pražskou kapelou RECEPT... Když nám Tomáš oznámil, že si myslí, že je připraven vystoupit, ani jsme neváhali a zahráli si 7. 2. 2004 ve Zlaté Koruně se skupinou RECEPT... Teď jsme to s klukama opravdu rozjeli. Začali jsme dělat úplně nové písničky s nádechem metalu.

Další koncerty budou pro nás opravdu poctou. Budeme hrát v Praze s RECEPTEM a v Českém Krumlově si zahrajeme se známou skupinou DOGA. Tím bychom chtěli poděkovat rodákovi z Holubova Josefu Šmejkalovi, který se postaral o to, abychom si před touto známou a populární skupinou zahráli.

Naše současná sestava je složená:
Jirka Harvalík - kytara,
Tomáš „THOCA" Cába - kytara,
Honza Kamlach - basa,
Martin Kudláček - bicí, zpěv

Na závěr bych chtěl poděkovat a to doslova: Milanu Jozovi, Romanu Kudláčkovi a všem, co se na našem kulturním snažení podílejí a samozřejmě našim věrným fanouškům za podporu... Zdravíme Josefa Litvana, který po těžké nehodě vzal znovu kytaru a své hráčské schopnosti opět do rukou.

- Martin Kudláček -


Další informace :
Památné stromy
Chráněná krajinná oblast Blanský les
Holubov - průvodce obcí a okolím
Mikroregion Podkletí - Obrazový průvodce 3


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Holubov

 

Holubovský zpravodaj
Vydává Obecní úřad v Holubově
Zodpovědná redaktorka: Marie Svobodová
Tisk: ARTYPA Holubov, spol. s r.o.
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex s.r.o.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 10. dubna 2004 : TOPlist 0