ARCHIV 2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Holubovský zpravodaj - hlavička - 2002

Informační měsíčník Obecního úřadu v Holubově

Březen 2003 - Číslo 3 - Ročník 9

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (1 193 kB)Oslava Masopustu v Holubově

Již tradičně se sešlo pár nadšenců z řad holubovských hasičů, kteří se podíleli na organizaci letošního masopustního reje v Holubově. A nejen ti co oslavu zorganizovali, přišla i spousta těch, kteří se průvodu aktivně zúčastnili. O tom, že se tato tradice v Holubově nejen zabydlela, ale že má stále více příznivců, svědčí následující fotografie.

- J. Franěk -

Holubov 2003, Masopust Holubov 2003, Masopust
Holubov 2003, Masopust Holubov 2003, Masopust Holubov 2003, Masopust
Holubov 2003, Masopust Holubov 2003, Masopust
Holubov 2003, Masopust Holubov 2003, Masopust

Naše jména

V minulém článku jsem uvedla pořadí deseti nejrozšířenějších příjmení. Pět z nich jsem popsala podrobněji, dnes bych tedy pokračovala dále.

Procházka - je 6. nejrozšířenější příjmení u nás. Toto příjmení patří do kategorie jmen, která byla odvozena "podle dějů", a částečně i "podle zaměstnání." Člověk, kterému se začalo říkat Procházka, se zřejmě rád a často procházel, toulal přírodou, miloval procházky, hovořil o nich. Toto jméno mohl dostat i tovaryš, který se vrátil z procházky po cizích zemích, kde byl na vandru a sbíral zde po vyučení zkušenosti. Někdy se tak říkalo i městským řezníkům, kteří procházeli vesnice a hledali tlustý dobytek.

Císař František Josef I. dostal přezdívku Procházka. Stalo se tak poté, co jeden časopis, po otevření mostu u Národního divadla, zveřejnil obrázek s císařem a popisek: "Procházka na novém mostě."

Kučera - člověk tohoto jména měl vlasy nápadně kudrnaté, kadeřavé, kučeravé, což nebylo u Slovanů příliš časté.

Dodnes je známá rýmovačka: "Pane Kučero, co to u vás bučelo? Něco to muselo bejt, kráva nebo bejk."

Veselý - toto jméno dostali lidé velmi optimističtí, kteří se uměli smát a radovat se z mnoha věcí. Rádi rozdávali dobrou náladu všem ostatním.
  Veselá mysl - půl zdraví.
  Veselá kopa = bavič.
  Jít na něco zvesela = s dobrou náladou.

Horák - nositel tohoto příjmení mohl být:
  Člověk, který přišel z hor.
  Hrubý, nevychovaný člověk.
  Obyvatel Horácka, který žil v moravském regionu Českomoravské vrchoviny.

Říká se:
  - takový horákov = zapadákov
  - kouká na to jako horák na lívance = hloupě.

Němec - 10. nejrozšířenější příjmení. Mnohý z prapředků dnešních Němců dostal své jméno proto, že byl Němec a přistěhoval se mezi Čechy. Mohl to být tovaryš po vyučení na zkušené v Německu. Také člověk, který miloval německý pořádek a kázeň, neustále o Němcích mluvil nebo snad na ně stále nadával a vinil je ze všeho špatného. Chlapec, který si vzal za manželku dívku z německé rodiny. Někdy stačilo, že se člověk přistěhoval z obce s německým jménem. Byl tak označován člověk němý. Byl tak snad prapůvodně nazván cizinec, kterému nikdo nerozuměl - odtud snad dostali své jméno Němci.

Literatura:
Mates V.: Jména tajemství zbavená, Knižní klub Praha 1998
Moldanová D.: Naše jména, Mladá fronta Praha 1983


- Mgr. Drahomíra Bodláková -

Zamyšlení

Bláto na duši - zamyšlení

Lidé velmi snadno kritizují, odsuzují ostatní a velmi snadno posuzují, komu co náleží a nenáleží. Někdy člověk udělá chybu a místo osobního jednání s dotyčným či vzájemného naslouchání se v lepším případě píšou petice a šíří se pomluvy, v horším případě je pak vystaven razantním rozhodnutím "od stolu" jako jsou pokuty či výpověď od zaměstnavatele. Udělal jsi chybu, tak běž. Za chyby se platí. Taková je doba. Ale kde je nějaká snaha o pochopení, o vysvětlení celé situace a pak o střízlivé a objektivní posuzování? Mají snad ti, co takto "soudí a posuzují", tak čisté svědomí a takovou bezúhonnost oproti těm, co jsou "odsuzováni a posuzováni?". Kde je ta chyba? V systému jako takovém? V lidech a jejich touze rozhodovat o druhých? Říká se, že krize či vyhrocené životní situace tříbí životní názory a rozděluje přátele na opravdové a na "ty ostatní". Co tě nezabije, to tě posílí. Při loňské velké vodě se mnozí cítili ukřivděni a mnoho sousedských (chcete-li mezilidských) vztahů bylo narušeno. Jednomu vadil sousedův strom v korytě potoka, druhému sousedova lávka či neudržované břehy, třetímu špatný a pomalý postup s čištěním vodních toků. Ještě dnes, zdá se mi, zbylo po velké vodě v některých lidských duších "bláto" a někteří se z tohoto bláta nemohou zvednout a naopak se snaží tam stáhnout i své okolí. A když ne stáhnout, tak alespoň namočit.

Dotace poskytované státem na odstraňování povodňových škod lze čerpat za splnění určitých podmínek a pravidel, které určují příslušné zákony, vyhlášky, metodiky. Hotovo. Tečka. Ale co dál? Kdo bude posuzovat to, zda peníze z těchto dotací byly vynaloženy na správných místech a správným způsobem? Mnoho lidí na povodních vydělalo. Voda jim vzala z místnosti lino, ale oni tam dnes mají parkety. Voda jim naplnila sklepy - omítky se oklepaly a místo obyčejných se naházely omítky sanační za trojnásobnou cenu. A je jedno, zda jsme ve městě či na vesnici. Záleží na tom, jak v tom kdo "umí chodit" a jaký má "žaludek". A vše se zaplatilo ze stáních dotací či z peněz pojištoven. Ale jak na tom jsou dnes ti lidé, kterým voda skutečně vzala střechu nad hlavou a kteří dodnes nemají svůj domov? A kdo všechno toto má posoudit? Soused? Obec? Kraje či vláda? Vracím se k otázce položené v úvodním odstavci. Kde je ta chyba? V systému nebo v lidech? Asi v obojím. Ale hlavně v lidech. A dokud lidé nebudou dodržovat základní morální hodnoty a pravidla, žádný systém nebude dokonalý.

A ptám se znovu! Kdo toto vše má posoudit a jakým způsobem? Jednu lež odhalíme, druhá nám proklouzne mezi prsty a na třetí musíme bezmocně přihlížet? Má to být posouzení, které přesně definuje a pitvá všechny detaily a okolnosti, nebo spíše rozhodnutí člověka, který se snaží být nad věcí? Možná že ano. Dobrých a chytrých rozhodnutí je hodně, ale moudrých ubývá. Dům zůstane, pouze lidé se střídají.

V Bibli se píše: "Kdo z vás je bez hříchu, první hoď kamenem!" Ptám se: "Kdo z nás je bez hříchu?".

- PČ -

Poznávejme plemena psů


Redakční rada se omlouvá paní Květě Pavčíkové a čtenářům za chybu, která vznikla v minulém čísle Holubovského zpravodaje a nedopatřením byl otištěn článek o retrívrech z ledna 2003.

Československý vlčák Plemena psů - Československý vlčák

Plemena, která vznikla křížením psů a vlků se nazývají vlčáci. Jedním z nich je i naše národní plemeno Československý vlčák. V roce 1955 ing. Karel Hartl - náčelník služební kynologie Pohraniční stráže se pokusil zkřížit karpatskou vlčici Brittu se psem - No Cézarem z Břízového háje. U narozených štěňat se perfektně ujalo vlčí zbarvení, plachost a feny se háraly 1 x ročně, jako v divočině. Jejich čichové vlastnosti byly silnější nežli u NO, měli lepší orientační smysl a potřebovali minimum hodin na regeneraci sil po enormní zátěži. Snášeli dobře vedro, mráz i vlhko. Pro výcvik se moc nehodili, ani jedinci ze třetí generace. Těžko se u nich cvičila poslušnost, kdy se za krátkou dobu objevila agresivita a nechut k další práci. Proto museli být použiti k dalšímu křížení zvláště povahově silní psi NO. V roce 1958 se zrodila myšlenka udělat z těchto kříženců plemeno a v roce 1982 bylo plemeno nazváno národním plemenem a v roce 1989 bylo uznáno mezinárodní kynologickou organizací FCI a byl vypracován definitivní standart.

Československý vlčák byl původně vytvořen pro potřeby Pohraniční stráže při zajištění státní hranice. Pro svoje vlastnosti jako plachost, nedůvěra k cizím lidem, problém se střídáním psovodů, silná fixace na jednoho člověka, se nemohl plošně rozšířit. Tento pes má zcela odlišné chování od běžných psích plemen. Karpatský vlk, který všem koluje v žilách, jim předal vlastnosti, které celé řadě plemen již dávno chybí. Kdo chce více pochopit jeho povahu, musí dobře znát projevy sociálního chování vlků. Kříženci s vlkem mají výrazně účelové jednání, což znamená, že se podřizují životní potřebě, ke které mají motivaci. Plemena psů - Československý vlčák

Čsl. vlčák je schopen zvládnout různé disciplíny (stopařské, záchranářské), ale záleží vždy na velmi dobré souhře s psovodem. Zajímavé je, že toto plemeno, ač se jedná o velkého psa, je dlouhověké. Jedinci se dožívají v plném zdraví a pohyblivosti více než 15 roků.

Pro koho se takový pes hodí? Pro lidi, kteří mají rádi přírodu, jsou trpěliví, chápaví, nejsou kynologičtí začátečníci, mají přirozenou autoritu, dobrou fyzickou kondici, aby mohli za každého počasí dopřát dostatek pohybu tomuto velmi aktivnímu a temperamentnímu psovi. Také se hodí pro lidi, které velmi zajímá chování a život vlků.

Nehodí se pro toho, kdo má nedostatek času, trpělivosti, zkušeností, je surovec, který si bitím vynucuje poslušnost psa.

Československý vlčák je přírodní plemeno, není vhodné pro začátečníky - kynology, různě zakomplexované osoby, které by chtěli mít za každou cenu doma psa - vlka.

V zahraničí existuje ještě jedno plemeno, kde byl záměrně použit k plemenitbě vlk. Je to Saarloosův vlčák a pochází z Holandska. Plemeno vytvořil ve 30. letech 20. století námořník Saarloose. To je ale jiná historie.


Chodský pes Plemena psů - Chodský pes

Ve svém historickém románě Psohlavci popisuje Alois Jirásek strážce hranic z Chodska, kteří bránili hranice a k této službě používali také psy. Kreslil je i Mikoláš Aleš ve svých ilustracích a psal o nich také chodský rodák, kněz a spisovatel J. Š. Baar. Na Chodsku lze ještě dnes najít skoro v každé vesnici příjmení Psutka, což byl rod, který se zabýval čistokrevným chovem těchto psů.

Skupina nadšenců - chovatelů začala vyhledávat psy, kteří byli podobní starým chodským psům a začali s obnovou tohoto plemene.

V roce 1989 na oblastní výstavě v Domažlicích předvedli čtveřici těchto psů, kteří měli potřebné znaky starého chodského psa. Plemeno dostalo název Chodský pes a je národním plemenem. Jeho definitivní uznání mezinárodní federací FCI zatím ještě nebylo uskutečněno. K takovému schválení plemene musí být předloženo spousty dokumentace (fotografie, rodokmeny za několik generací). Chodský pes má 52 - 55 cm výšku, hmotnost 16 - 25 kg a jeho srst je dlouhá.

Je to velmi hezký pes, temperamentní, kamarádský, má rád děti, není agresivní, neútočí na cizí psy bezdůvodně. Vyžaduje dobré zacházení, je lehko ovladatelný, může být rodinným psem. Dobře se dá cvičit jako vodící pes pro slepce, velmi rád bude cvičit agility, nechá se vycvičit pro záchranářské disciplíny apod. Při zemětřesení v Turecku v r. 1999 pracoval také jeden Chodský pes se svým psovodem při záchraně osob. Našel tři zasypané osoby a při každé projevoval velikou radost ze svého úspěšného hledání.

Zajděte si na některou výstavu psů a prohlédněte si tohoto velmi pěkného psa, kterému se říká "choďák". Jistě si tento pes zaslouží více pozornosti od veřejnosti nejen pro svůj exteriér, ale hlavně pro svou dobrou povahu.

- Květa Pavčíková -

Slovo lékaře


MIGRÉNA

Jde o chronické záchvatovité bolesti hlavy postihující asi každého desátého člověka. Ženy asi třikrát častěji než muže. Předpokladem řádné léčby je odlišení od jiných druhů bolestí hlavy, které se mohou migréně velmi podobat. Zejména jde o obtíže od krční páteře, kdy zde nacházíme nejčastěji funkční blok, nebo prosté stresové bolesti hlavy se zvýšeným napětím obličejových svalů nejzřetelněji na čele, ale i bolestí mnohem závažnějších.

Obtíže se rozvíjejí, dochází-li k překrvení mozku rozšířenými tepénkami a zvýšenou jejich prostupností. Dojde k ochabnutí jemných svalíků ve stěnách cév regulujících průtok krve určitou oblastí. Tuto jemnou hladkou svalovinu ve stěnách cév neumíme ovládat svou vůlí. Vyvolávajícím faktorem mohou být hormonální změny při menstruaci, prosté změny počasí, nedostatek či nadbytek spánku, hladovění nebo nadměrný přísun potravy, někdy kořeněná jídla, čokoláda, alkohol, káva, kouření a prý i sexuální aktivita.

Rozlišujeme čtyři fáze záchvatu. V prvé fázi trvající několik hodin až dní dochází ke změně nálady, zvýšenému napětí, neklidu, nesoustředěnosti, ospalosti, snížené či zvýšené reaktivitě a změně chuti k jídlu.

Druhou fázi nazýváme aurou. Nepostihuje všechny pacienty a obvykle trvá několik desítek minut. Nejčastěji se projevuje postižením zraku, rozostřeným viděním, výpadky částí zorného pole nebo různými záblesky. Vzácněji se projevuje snížením citlivosti nebo různým brněním, dočasným ochrnutím, závratěmi, poruchami rovnováhy i vědomí. Pak většinou následuje bolest hlavy, která je většinou jednostranná a nepředstavitelně krutá, trvající několik hodin až dní, má pulzující charakter a bývá doprovázena nevolností až zvracením a nesnášenlivostí světla a zvuků.

V poslední fázi po skončení bolestí hlavy bývá pacient unavený a spavý.

Člověk trpící těmito obtížemi dobře zná své vyvolávající faktory, a proto se jim snaží vyhnout. Již tím se mu většinou daří snížit počet záchvatů. Profylakticky působí různé relaxační metody, jóga, autogenní trénink, akupresura, akupunktura...

V léčbě samotného záchvatu užíváme různé léky nespecifické, jako jsou Paralen a Acylpyrin častěji v kombinaci s kodeinem, různá antirheumatika, Torecan, Cerucal a pod. Dále jsou léky specifické. Nejstarší jsou ergotaminové preparáty a novější triptany.

Léčbou profylaktickou nazýváme medikaci snižující počet a intenzitu záchvatů. Jde asi o sedm zcela rozdílných skupin léčiv, kterými se snažíme záchvatům více či méně úspěšně předcházet.

- MUDr. Bohumír Šimek -

M L S Á N Í

Holubovský zpravodaj - mlsání 2, ilustrace Březnové mlsání zaměříme na téma slané koláče, po masopustu by měl následovat půst až do Velikonoc, a proto to zkuste bez masa.

ZELNÍK

Půl kilogramu den předem vařených a nastrouhaných brambor, půl kilogramu polohrubé mouky, 2 vejce, kvásek z jedné kostičky droždí, 1 kostku cukru, trochu mouky a mléka, osolit a přidat asi 2 lžíce rozpuštěného másla a zadělat vlažným mlékem hustější těsto. To dáme na teplé místo vykynout. Z vykynutého těsta vyválíme 2 pláty, jeden položíme na vymaštěný plech, poklademe vychladlou zelnou náplní a přikryjeme druhým plátem, potřeme rozšlehaným vejcem a upečeme.

Zelnou náplň připravíme jako obyčejné dušené zelí z jedné menší hlávky a 1 cibulky smažené na sádle, soli, kmínu, cukru a octa. Zelí nesmí být moc mokré.


ŠPENÁTOVÉ PIROHY

25 dkg hladké mouky, 1,5 dkg droždí, lžička cukru, 1 vejce, 2 lžíce oleje, osolit zadělat vlažným mlékem. Těsto necháme vykynout. Z vykynutého těsta uděláme buď dva velké pirohy nebo více menších pirožků, které plníme vychladlým dušeným špenátem, který si připravíme: z 1 mraženého špenátu, z 1 cibulky a 1 lžíce hladké mouky si připravíme jíšku, přidáme 1 vajíčko, trochu mléka a česnek, osolíme a necháme podusit a pak zchladnout.

Pirohy dobře uzavřeme, potřeme rozšlehaným vejcem a pečeme dozlatova.

Dobrou chut přeje

- MS -

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

K VÝZNAMNÉMU ŽIVOTNÍMU JUBILEU BLAHOPŘEJEME

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČILI

Názory...


Zdeněk Adamec

Takové idealisty, jako jsi Ty, náš stát moc potřebuje. Ale živé!!! Zcela Ti rozumním, chlapče. Naše společnost zdaleka není ideální. Demokracie omezená na vhození hlasovacích lístků jednou za čtyři roky, když většina z nás hlasuje bez znalosti a pod masírovacím tlakem falešných slibů a lží v mediích, tlakem daným nikoliv kvalitou, ale většinou ekonomickým vlivem politiků, se mi také mnoho nelíbí. Rozhodujeme se, aniž bychom mohli znát pravdu. Jenže nikdo fungování demokracie lépe nevymyslel. A tak je škoda, že jsi se upálil!

- MUDr. Bohumír Šimek -


Václav Klaus

je velký hráč se soustředěným tahem na branku. Neznám lepšího hráče v Čechách. Dosažení svého cíle podřídí vše. Co si umane, toho dosáhne. Umanul si, že bude prezidentem. Je prezidentem.

Jeho úsilí o ČT a jeho kontakty s Vladimírem Železným před dvěma lety a před rokem jsou nám dnes srozumitelnější. Podle zpráv zastavené Svobodné Evropy zvýšený přístup komunistů vloni před jarními volbami do Sedmičky mělo být také jeho dílo. I předvolební nechutné zdvižení nacionální karty stranou ODS, tolik typické pro komunisty, je nám z tohoto úhlu také čitelnější.

Václav Klaus byl zvolen poslušnými poslanci ODS, poslanci KSČM a několika vzdorovitými poslanci rozpolcené ČSSD. Zajímavé je zdůvodnění komunistů, proč pro něho hlasovali. Především proto, že je atheista, pak pro svůj konfrontační postoj k sudetským Němcům a pro nesouhlasný postoj k americké intervenci proti Miloševičovi a Saddámovi Husajnovi.

Jan Sokol jako smířlivý křesťan usilující o nápravu mezilidských vztahů, tedy i obnovu vzájemných vztahů se sudetskými Němci, i přesto, že jasně deklaroval neměnnost majetkových poměrů uspořádaných po druhé světové válce, neměl šanci. Mnohá media falešně křičela, že chce naši zem zaprodat Němcům.

Každý inteligentní člověk si klade otázku: Jakým prezidentem bude Václav Klaus? Jako zakladatel a symbol ODS nemůže být nadstranickým prezidentem. Vztah k církvím jako strážcům etiky má spíše pohrdavý. A jaký je jeho vztah ke špinavým penězům, tunelářům... jsme často slyšeli od Miloše Zemana, než ho udělal kumpánem v opoziční smlouvě. Každopádně posílí moc ODS, možná dojde k ohrožení existence menších stran a k obnově nějaké podoby opoziční smlouvy. Možná dojde též k posílení vlivu komunistů. Ale nespekulujme a vyčkejme několik měsíců.

Sliboval, že se nebude plést vládě do vládnutí. Dlouho mu to nevydrželo.

Mentorující profesor se v něm nezapře.

- MUDr. Bohumír Šimek -


Ideologie

Vyjdeš-li na ulici s ideologií pravicovou, pravice se tě zastane a levice ti neublíží. Vyjdeš-li na ulici s ideologií levicovou, levice se tě zastane a pravice ti neublíží. Vyjdeš-li na ulici s pravdou bez ohledu na ideologie, utlučou tě čepicema zleva i zprava.

- MUDr. Bohumír Šimek -


Konec nové politiky

Když vznikla Čtyřkoalice, vnímal jsem to jako hráz proti aroganci moci, proti korupci a nezákonnosti. Vnímal jsem ji jako šanci pro spravedlnost a obnovu porušených vztahů.

Kapitalismus v Evropě má své základy, které je nutné ctít. Podání ruky nezrušitelně potvrzuje dohodu. Pokud toto neplatí a dominuje snaha o okradení partnera nebo zákazníka, nejde o kapitalismus, ale o gangsterství a mafiánství.

To bylo křiku proti čtyřkoalici. A nejúspěšnější byli křiklouni, když čtyřkoalice odhodila mlýnské kolo dluhů, které by jí znemožnilo plout ve vodách naší politiky.

Přesto po volbách loňského roku předseda vítězné strany dal této politice průchod a utvořil vládu koalice jak utvořil. Bez potupné opoziční smlouvy a bez komunistů. Horkotěžko se utvářel společný vládní program. Ale blízkost názorů na průzračnost politiky překonala i ideologické rozpory. Jen na společného kandidáta na post prezidenta se nějak zapomnělo. A to se nyní vládní koalici vymstilo.

- MUDr. Bohumír Šimek -


Válka?

Válka je vůl! říká primitivní heslo, se kterým všichni souhlasíme. Ale terorismus, gangsterství, mafiánství a nenávist v jakékoliv podobě jsou devítihlavou saní. Utneš jednu hlavu a záhy narostou tři. Rychlé odzbrojení režimu, který ohrožuje nás všechny, je nutné.

Více než polovina našich občanů (55%) nesouhlasí s invazí do Iráku. O čem to svědčí? Jsme mírumilovnější? Jsme zbabělejší?

V jakémkoliv problému obecně je primárně asi 15% proti, 15% pro, z toho méně než polovina je schopna za své názory i zemřít. Většina společnosti se rozhoduje ve svých problémech podle tlaku přesvědčovací kampaně. Vycházím zde z informací uveřejněných u nás asi před třiceti lety v publikaci o chování člověka v mezních situacích. Procento našich občanů nesouhlasících s válkou v Iráku je tedy dáno informačním tlakem našich masmedií.

- MUDr. Bohumír Šimek -

Co nás baví - Zprávy ze školy

ZŠ Holubov 2003, ekologická výchova - Les ve škole, škola v lese, ilustrace "Les ve škole - škola v lese"

Únor - měsíc zimy, klidu, čekání na jaro a prodlužujících se dní.

Práce v lese ZŠ Holubov 2003, ekologická výchova - beseda o lese Pozorování:

Únor je vhodná doba pro měření mraveništ. V mraveništích narůstá teplota, sníh z nich dříve odtává a jsou nápadná v zasněžené krajině. Připravili jsme si evidenční karty, ale mraveniště, která jsme si pamatovali v okolí školy z podzimu, jsme nenašli. Další výpravy do okolí nebyly úspěšné. Mraveniště jsme nenašli. Při pátrání po mraveništích jsme se spojili s lesníky.

Naši školu navštívil 24. února 2003 vedoucí lesní správy LČR v Českém Krumlově ing. Cába. Připravil si pro nás zajímavou a poutavou besedu, která se nám velmi líbila. Dozvěděli jsme se o místech s velkým výskytem mraveništ, o způsobu života mravenců a jejich významu pro les. Přivezl nám tři budky, dvě pro ptáky a jednu pro netopýry. Netopýří budka a vše o netopýrech nás zaujalo. Už víme, kam budky umístíme. Netrpělivě je budeme sledovat a čekat na jejich obyvatele. Těšíme se na další spolupráci s Lesy České republiky.


Zkuste si, co děti již vědí ZŠ Holubov 2003, ekologická výchova - netopýr, ilustrace

Dorozumívacím prostředkem mravenců v mraveništi jsou:
 a) zvuky při pohybu nožiček
 b) vůně a pachy
 c) dupání

Sídlem čichu u mravenců jsou:
 a) zadeček
 b) hlava
 c) tykadla

Netopýr patří mezi:
 a) ptáky
 b) savce
 c) obojživelníky

Jak se netopýři v noci orientují?
 a) zrakem
 b) sluchem
 c) čichem

P.S. Mraveniště jsme nalezli až v březnu. ZŠ Holubov 2003, ekologická výchova - evidenční karta mraveniště


Hledání jara

Pro všechny přátele a příznivce přírody, kteří mají chuť vyrazit do terénu a všímat si dějů kolem sebe.

Hledání jara proběhne o víkendu 12. a 13. dubna 2003. Úkolem bude sledovat tři projevy, kterými se prokáže, zda jaro v našich zemích již je, či není:
  1. zda kvete sasanka hajní
  2. zda byl zpozorován had nebo ještěrka
  3. zda lidé již chodí v krátkých kalhotech
Výsledky "jarního pátrání" odevzdejte, prosím, do 15. dubna 2003 do ZŠ Holubov nebo na OÚ v Holubově. Nezapomeňte své jméno a adresu. Výsledky pátrání zveřejníme.

Sasanka hajní, ilustrace- J. Němečková, vychovatelka ŠD -

K jaru patří motýli

Po dlouhé zimě přišel konečně březen a v přírodě se objevují první poslové jara - motýli.

Motýli mohou přezimovat ve všech vývojových stadiích: jako vajíčko, larva (housenka), kukla a dospělec. Právě přezimující dospělci jsou citliví na oteplení a mohou v prvních jarních dnech vylétnout ze zimovišť. Babočka kopřivová

Mezi nejnápadnější patří babočky. Často je můžeme vidět sát nektar na květech vrb - "kočičkách". Letos už začali létat babočky kopřivové, upoutají nás svými pestrými cihlově oranžovými křídly s řadou modrých půlměsícových skvrn. Brzy se přidá známá babočka paví oko a babočka bílé C, která má vykrojená křídla a je rezavá. Mezi vzácnější, avšak velmi nápadné patří babočka osiková. Její černá křídla jsou lemována žlutým (na jaře bílým) lemem a modrými skvrnami. Protože přezimující babočky patří k jedné generaci, která létá od léta do podzimu, pak přezimuje a na jaře létá až do května, často se stává, že jarní jedinci jsou vybledlí a poškození. Mezi nejvzácnější přezimující patří babočka jilmová. Je velká skoro jako babočka osiková a zbarvením připomíná babočku kopřivovou, ale její barvy nejsou tak okrově výrazné. Poslední léta se stává vzácností. Posledním denním motýlem, který přezimuje jako dospělec a vyletuje při teplotách vyšších než 10 °C je nápadný žluťásek řešetlákový. Je citrónově žlutý, létá v lesích a na okrajích lesů a patří k prvním motýlím ozdobám naší přírody. Jeho samička je trochu větší a zbarvení je zelenobílé. Tento motýl patří mezi nejdéle žijící - líhne se z kukel v květnu a létá až do května následujícího roku. To vše v jediné generaci, na rozdíl od baboček. Bělásek řeřichový

Mezi nejpočetnější skupinu jarních motýlů patří ti, kteří přezimovali jako kukly. Líhnou se až když přijde opravdové jaro. Nejprve jsou to bělásci. Bělásek řepový a bělásek řepkový, oba mohou být i škůdci brukvovitých rostlin na zahrádkách. Koncem dubna se k nim přidává bělásek zelný. Mezi nejnápadnější druhy patří bělásek řeřichový, který má nápadné ohnivě oranžové skvrny na horních křídlech. Je to jediný jarní motýl, který žije pouze na jaře, nemá další generaci. Dalším nápadným druhem je babočka síťkovaná, konkrétně jarní forma, která je převážně oranžově zbarvená. Koncem dubna se můžeme na suchých stráních a na okrajích zahrad či na loukách setkat s naším nejkrásnějším druhem - otakárkem fenyklovým. Jeho převážně žlutá křídla jsou ozdobena modrými skvrnami a zadní křídla má protažena v ostruhy. Je to chráněný motýl, jehož housenka žije na mrkvovitých rostlinách a často je zbytečně hubena zahrádkáři.

V průběhu dubna a května vypukne opravdové jaro, začnou se líhnout další a další druhy, kterým se můžeme věnovat zase v jiném článku.

- Zdeněk Hanč -
   Správa CHKO Blanský les

Okénko do minulosti

Naše škola Základní škola v Holubově, kresba

Rozhodnutím ze dne 16. 3. 1948 byl přeložen na zdejší školu řídící učitel Petr Zimmerman. Jmenovaný se narodil 25. 4. 1906 v nedaleké Stupné. Obecnou a měštanskou školu vychodil ve Křemži. Jednoroční učební kurz a učitelský ústav v Českých Budějovicích. Zkoušku učitelské dospělosti vykonal s vyznamenáním v roce 1925. Působil většinou na Českokrumlovsku, a to na následujících školách: Velešín, Netřebice, Zubčice, Brloh, Zlatá Koruna, Nová Ves, Mirkovice, Svatý Ján a od r. 1931 do okupace pohraničí v roce 1938 v Přídolí. Od 1. 1. 1939 působil jako řídící učitel na obecné škole v Habří. Po válce se opět vrátil na své definivní místo do Přídolí. Řídícím učitelem na naší holuboské škole se stal roku 1948 a působil zde až do konce školního roku 1965/66, kdy odešel do důchodu. Za jeho působení zde vyučovali: p. Terezie Hálová, Fialová, Blábolilová, Jiráková, Kolbová, Štýsová, Poláková, Vágnerová, Hynková, Vrchotová, Krásová, Velek, Nováková.


Pokračování příště.

- Ivan Svoboda, kronikář -

Z kalendářů

Z NĚKDEJŠÍHO OBLÍBENÉHO LIDOVÉHO ČTENÍ - KALENDÁŘŮ

Nedostává se Vám slov k vyjádření citů? Proč to nezkusit květomluvou.

Aksamitník = Rád bych cestu k srdci tvému nalezl.
Aloe = Proč mě klameš?
Bez = Nenech na sebe čekati.
Bodláková hlavička = Lásky naší je nyní konec.
Broskevní květ = Ó, kéž bych si lásky tvé vydobyl.
Cibule = Neber mi za zlé.
Čočka = Něžnost tvá mě poutá.
Hrachový květ = Kdy tě opět uzřím, dívko spanilá?
Hyacint = Srdce mé jest tobě nakloněno.
Chrpa = Čeho se nenadějeme, často přicházívá.
Chudobka = Skromnost má raduje se jen z tichých radostí života.
Jasmín = Každý přítel je mi drahý, toliko lásky nežádej.
Jiřinka = Spanilá krásko, není nic sto hrdost tvou obměkčiti?
Karafiát = Po tobě jedině, věčně milená, touží srdce mé.
Kopřiva hluchá = U mne se lásky nedočkáš.
Maceška = Ukrutnice, proč mě necháš tak trápit se?
Pivoňka = Z tebe radost pučí.
Pomněnka = Ladná družko, zachováš mě v paměti?
Růže = Ó, jak tě krása a nevinnost šlechtí.
Růže červená = Ty jsi zvítězil.
Růžový list = Ano
Růžový proutek = Ne
Řeřicha = Nemyslil jsem to zle.
Trnkový keř = Čím možná ukojit hněv tvůj?
Zimoléz = Co den jsi mi milejší.

Z Nového pražského kalendáře pro město i pro venkov na rok 1854.

- M. Hrušková st. -

Zima

Brusle

Se zájmem a nedočkavostí jsme sledovali rtuť teploměru a to proto, kdy se dočkáme ledu na rybníce ve vsi. Když jsme se konečně dočkali, provedli jsme pro jistotu několik pevnostních zkoušek a pak už šlo všechno podle plánu a našich představ.

Brusle jsme měli tenkrát samozřejmě šlajfky, jak jinak na tehdejší poválečnou dobu. Led byl jako zrcadlo. Kličkou jsme přitáhli brusle k botám, přidržovali se sání a zkoušeli první nesmělé krůčky. Uvědomili jsme si okamžitě, že proti lyžím je to obtížnější, ale nepovolili jsme ve výcviku. Věděli jsme, že umět dobře bruslit je základ pro náš další postup vpřed. A tak jsme pilovali, cizelovali, mnohdy až do umdlení. Cvičili jsem rychlý rozjezd, prudké zastavení, přešlapování na obě strany a to při jízdě vpřed i vzad.

Pozadu nezůstávala ani děvčata. Pilně zkoušela obloučky, přešlapování, trojku, jízdu na jedné noze apod. Zkrátka jako Kladrubská nebo Kramperová. Ale i my kluci jsme občas zkoušeli jako doplněk krasojízdu, možná jako Karol Divín. Tedy měsíc nám sice ještě nešel, ale pro začátek to bylo docela dobrý. Avšak běda jaká proměna, když někdo najel na nějaký zamrzlý předmět, nebo vjel do praskliny v ledu. To jsme si znovu uvědomili, že bruslení je skutečně tvrdá dřina.

Když jsme si už trochu věřili, začali jsme pozvolna s hokejem. Hokejkou byla většinou šikulácky přiříznutá, opracovaná a upravená větev, puk byl pochopitelně uříznutý špalík ze dřeva, když se na podzim řezalo dříví na topení, tak se už s tímto počítalo. Branky, to byly dvě postavené boty, takže rozměr branky byl každou chvíli jiný a pochopitelně byl příčinou častých dohadů. Ale zápasy to bývaly velmi urputné. Zábrodský, Pantůček nebo Hajšman - to byl náš vzor. Když někdo zlomil hokejku, rychle doběhl k Filistejnům do stodůlky, kde se vždycky nějaká ta repasovaná hokejka našla. Přitom tam přibral ze štosu několik dřevěných puků, protože v zápalu boje se vždycky o nějaký přišlo, tak abychom se potom nemuseli zdržovat a přerušení hry netrvalo dlouho. Zvláštní oživení nastalo, když do Třísova přijel za nemocnými pan dr. Mašek z Křemže. Zaparkoval auto, navštívil nemocné a nikdy neopomenul zajít se podívat na led. Dokázal povzbudit a také nám fandil, jmenoval nás jmény - no snadno, vždyť nás všechny znal skutečně od kolébky. Stávalo se, že některé z děvčat mu podrželo jeho typický kufřík, on vstoupil na led, půjčil si od některého z nás hokejku a stoupl si do branky, hrálo se dál a pan doktor Mašek se na chvíli stal skutečným brankářem. Potom se nás postupně vyptal - co sáně, lyže a hlavně pak, jak nám to jde ve škole apod. Za odměnu nás potom svezl svým autem z návsi ke kapličce.

Jo, takové to bývalo a mohlo by být zas. Je to všechno už dávno, ale někdy se zdá jako by to bylo včera.

Nevím jak vy, ale my už jsme pěkně vymrzlí a unavení, a tak půjdem domů, vlezem ke kamnům a dáme si čaj - třeba bezinkový.

- Ivan Svoboda -

Objevena planetka...

Objevena první planetka, jejíž celá dráha leží uvnitř dráhy Země.

Projekt LINEAR (Nové Mexiko, USA) byl opět velmi úspěšný. Podařilo se mu objevit planetku, která obíhá kolem Slunce uvnitř dráhy naší Země a přitom jí vůbec neprotíná (doposud jsme znali jen dvě taková tělesa, a to planety Merkur a Venuše).

Po tělese s celou dráhou uvnitř dráhy naší modré planety pátralo neúspěšně několik hledacích planetkových projektů. Štestí se v úterý ráno 11. února 2003 přiklonilo k největšímu hledacímu projektu současnosti - projektu LINEAR. Tento automatizovaný teleskop nalezl planetku 2003 CP20 (pro zajímavost, její původní "LINEARové" značení bylo AF42951), jejíž největší vzdálenost od Slunce je pouhých 0,9779 AU (nejmenší vzdálenost Země od Slunce je 0,983 AU), z čehož vyplývá, že opravdu obíhá celá uvnitř dráhy Země, jak ukazuje u animace její dráhy ve sluneční soustavě.

Planetka 2003 CP20 obíhá kolem Slunce po výstředné dráze s velikostí hlavní poloosy a=0.7574240 AU a excentricitou e=0.2911021 jednou za 0,66 roku (tj. přibližně 241 dní). Její velikost lze odhadnout na 2-3 kilometry.

K objevu přispělo i velké štěstí. Planetka 2003 CP20 se totiž právě nacházela prakticky v bodě největší elongace, tj. úhlové vzdálenosti od Slunce, a to 76 stupňů od naší nejbližší hvězdy. Naši planetu ohrozit nemůže, protože nejmenší možná vzdálenost od Země je 0,19 AU, tj. více než 28 milionů kilometrů. Zato k planetě Venuši se může přiblížit až na 7 milionů kilometrů.

Další pozorování tohoto velmi zajímavého tělesa budou pro jeho lepší poznání určitě potřebná.

Snímek planetky 2003 CP20 byl pořízen v noci z 13./14.února 2003 30-ti sekundovou expozicí 0,57-m zrcadlovým dalekohledem Observatoře Kleť CCD kamerou SBIG ST 8. Planetka je označena šipkou.

- Miloš Tichý, Observatoř Kleť -

TAEKWONDO

Taekwon-Do, ilustrační foto Tentokrát si povíme, v čem se Taekwondo liší od jiných bojových umění. Hlavní rozdíl spočívá v teorii síly, vynaložené na úder, kop či jinou techniku. Taekwondo je bojové umění, jenž umožňuje velkou sílu i člověku, který nemá od přírody velké fyzické dispozice. Proto se může i slabá žena ubránit silnému protivníkovi. Tajemství takové energie vychází z fyzikálního zákona, který vyjadřuje, že síla je hmota krát zrychlení. Technika v Taekwondu může díky sinusové vlně při pohybu znásobit výslednou sílu díky zrychlení a hmotnosti cvičence a výsledná síla je tedy mnohonásobně vyšší. Tyto fyzikální zákony jsou všeobecně známy, avšak málokdo si dokáže uvědomit, jak obrovskou sílu mohou představovat. Dalším zákonem pro tvorbu síly je takzvaná kumulace. Představíte-li si, kolik váží mladá dívka, zajisté se i vsadíte, že vám může stoupnout či dokonce dupnout na nohu. Od svého úmyslu zajisté odstoupíte, budeli mít na noze jehlové podpatky. Proč? Vždyt přece váží pořád stejně. Její váha se však soustředila do malého bodu, a tak se znásobila. Se stejným efektem používáme i úderové plochy, díky kterým můžeme veškerou energii, kterou jsme vytvořily sinusovým pohybem, soustředit do jednoho bodu. Proto není problém prorážet rukou nebo nohou tašky, cihly nebo dřevěné desky. Úderové plochy se však musí postupně připravovat. Například kliky na kloubech se cvičí proto, aby si cvičenec neublížil, použije-li v sebeobraně úderu. Nikoliv však, aby mohl lámat tašky. Tim se síla Taekwonda pouze předvádí.

- Martin Vrba -


Další informace :
Chráněná krajinná oblast Blanský les
Holubov - průvodce obcí a okolím
Mikroregion Podkletí - Obrazový průvodce 3


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Holubov

 

Holubovský zpravodaj
Vydává Obecní úřad v Holubově
Zodpovědná redaktorka: Marie Svobodová
Tisk: ARTYPA Holubov, spol. s r.o.
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex s.r.o.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 3. dubna 2003 : TOPlist 0