ARCHIV 2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Holubovský zpravodaj - hlavička - 2002

Informační měsíčník Obecního úřadu v Holubově

Únor 2006 - Číslo 2 - Ročník 12

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (1 137 kB)Zpráva z jednání zastupitelstva obce

Zpráva z jednání zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 1. a 9. 2. 2006.

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:

- Jaroslav Franěk, starosta obce -

Zápis do první třídy

V pátek 10. února 2006 se v naší škole konal zápis do první třídy.

Zápis byl organizován jako "Cesta krajinou", kde všechny děti prošly šesti stanovišti s názvy Sad, Louka, Rybník, Potok, Jeskyně a Les. Na každém stanovišti plnily úkoly, které jim zadávali naši malí indiáni - žáci 3. až 5. ročníku.

Na začátku Cesty krajinou budoucí prvňáky přivítaly indiánky z 5. ročníku a nechaly je, aby si vybrali, jako které zvířátko chtějí krajinou putovat.

Všechny děti ukázaly, že jsou na nástup do 1. třídy dobře připraveny a my se těšíme, že se se všemi osmi dětmi setkáme ve školním roce 2006 - 2007.

- Mgr. Ludmila Křížová-

ZŠ Holubov 2006, příspěvek do Televize Srdíčko

ZŠ Holubov 2006, zápis do první třídy ZŠ Holubov 2006, zápis do první třídy
ZŠ Holubov 2006, zápis do první třídy ZŠ Holubov 2006, zápis do první třídy
ZŠ Holubov 2006, zápis do první třídy ZŠ Holubov 2006, zápis do první třídy
ZŠ Holubov 2006, zápis do první třídy ZŠ Holubov 2006, zápis do první třídy

Masopust v Holubově

V sobotu 18. února vyšel do ulic Holubova tradiční masopustní průvod pod vedením SDH Holubov.

Organizátoři počítali s tím, že jako každý rok od roku 2000 vyjdou dvě koledy, střapatá a růžičková. Bohužel pro malý zájem účastníků koled se tyto musely spojit dohromady. I přes tyto organizační problémy se masopust vyvedl.

Věříme, že v příštím roce se nám budou koledníci hlásit sami a masopust se protáhne až do rána díky merendě v nově zrekonstruovaném holubovském sále, a že tradice masopustu přetrvá.

- Za organizátory masopustu Jitka Nováková -

Holubov 2006, tradiční masopustní průvod

Holubov 2006, tradiční masopustní průvod Holubov 2006, tradiční masopustní průvod
Holubov 2006, tradiční masopustní průvod Holubov 2006, tradiční masopustní průvod
Holubov 2006, tradiční masopustní průvod Holubov 2006, tradiční masopustní průvod
Holubov 2006, tradiční masopustní průvod Holubov 2006, tradiční masopustní průvod
Holubov 2006, tradiční masopustní průvod Holubov 2006, tradiční masopustní průvod
Holubov 2006, tradiční masopustní průvod

Slavnostní otevření nové kopule teleskopu KLENOT

KLEŤ 8. ÚNORA 2006

Slavnostní otevření nové kopule teleskopu KLENOT Velkou část roku 2005 věnovali astronomové z Hvězdárny na Kleti nejen výzkumu planetek a komet, ale zároveň i rekonstrukci tzv. staré kopule na Kleti.

Původní kopule byla postavená v 50. letech minulého století poloamatérským způsobem. Bylo s ní čím dál více technických problémů, nešla otvírat či zavírat, dovnitř opakovaně zatékalo. Tento stav ohrožoval unikátní přístroje umístěné uvnitř, takže bylo nutné přistoupit k výměně.

Slavnostní otevření nové kopule teleskopu KLENOT Kopule má vnější průměr 8 metrů. Tak velká kopule hvězdárny se v Čechách naposled stavěla před třiceti lety. Proto se velmi obtížně hledal dodavatel, který by měl zkušenosti se stavbou větší hvězdářské kopule tohoto typu. Na základě výběrového řízení se jí stala firma SINCON z Turnova, ovšem na celé zakázce se podíleli další subdodavatelé včetně jihočeských. Celou akci financoval Jihočeský kraj, zřizovatel hvězdárny. Náklady na výrobu a výměnu kopule činily 2 344 300 Kč, dalších 1 013 000 Kč si vyžádaly opravy stavebních částí budovy, zejména věnce, na němž je otočná kopule uložená.

Hmotnost kopule je tři a půl tuny. Je zbudována z klasických materiálů jako dřevěná konstrukce pokrytá měděným plechem, ovšem zpracovaných moderními technologiemi. Svým vzhledem kopule vhodně zapadá do přírodního prostředí Kleti a krajiny celého Blanského lesa. První fází výměny bylo rozebrání a snesení kopule původní. Pak následovalo sestavení nové kopule na pozemku hvězdárny. Nová kopule byla instalována na stávající budově hvězdárny jeřábem v říjnu 2005. Pak pokračovaly dokončovací práce a posléze byl zahájen zkušební provoz.

Slavnostní otevření nové kopule teleskopu KLENOT V kopuli je umístěn teleskop KLENOT, nejmodernější a s průměrem hlavního zrcadla 106 centimetrů druhý největší dalekohled v Čechách. Slouží zejména k výzkumu planetek a komet. Pozorování s KLENOTem obnovili jihočeští astronomové v lednu 2006. Předmětem pozorování byly jednak blízkozemní asteroidy a také kometa 73P/Schwassmann-Wachmann 3. Z jádra této komety se při minulých přiblíženích k Zemi oddělilo několik jadérek a při jejím letošním návratu budeme měřit polohy už známých odštěpků a hledat případná nově oddělená jádra.

Studium štěpení kometárních jader nám může objasnit strukturu, složení i chování komet. Zkoumáním komety 73P/Schwassmann-Wachmann 3 chceme navázat na předchozí spolupráci s Jet Propulsion Laboratory v kalifornské Pasadeně. Během jasných nocí v lednu 2006 už kleťští astronomové získali více než 1 400 přesných měření planetek a komet. Ty byly publikovány v cirkulářích Mezinárodní astronomické unie a slouží hlavně k výpočtům drah těchto nebeských těles. Slavnostní otevření nové kopule teleskopu KLENOT se konalo za účasti hejtmana Jana Zahradníka, dalších členů vedení Jihočeského kraje a mnoha dalších vzácných hostí na Kleti ve středu 8. února 2006.

Výběr snímků z rekonstrukce kopule najdete na http://www.klet.org/gallery/.

A ještě jedna novinka z hvězdárny na Kleti - pro milovníky turistiky zahájila Hvězdárna Kleť informování o počasí na jihočeské dominantě Kleti. Na internetové adrese najdou jak údaje o teplotě, tlaku, srážkách a větru, tak aktuální snímky z webkamery.

- Ing. Jana Tichá, ředitelka HaP -

Slavnostní otevření nové kopule teleskopu KLENOT Slavnostní otevření nové kopule teleskopu KLENOT

Poznávejme plemena psů

Plemena psů - Chrti CHRTI

Z hlediska historie jsou chrti velmi starobylou skupinou psů. Jejich vyobrazení byla nalezena již v hrobkách faraónů. Jsou to lovečtí psi, kteří byli dokonale přizpůsobeni k lovu zvěře ve stepi a polopouštích. Všichni chrti loví zrakem, nesledují stopu zvěře čichem. Jsou nedostižní v oblastech rovinatých a dobře přehledných. Dokáží vyvinout velkou rychlost a kořist strhnout a zadávit. Někteří chrti se vozili na koni a pouštěli se až při objevení lovené zvěře (saluka, sluga). Ruští chrti barzojové byli sestavování do trojice (pes, fena, pes) na velmi dlouhém vodítku a vedl je jezdec na koni. V kritické době byli všichni tři vypuštěni, aby se vydali za svou kořistí.

Jsou tak známé případy, kdy chrt dokázal živit rodinu tím, že pravidelně lovil zvěř. Byly to například nomádské kmeny a také lidé, kteří nepatřili mezi artistokraty. Proto byl vždy chrt ceněným psem, poněvadž dokázal nejen ulovit, ale v nebezpečných situacích byl schopen i rodinu bránit.

Chrty dělíme do dvou skupin:

Plemena psů - Chrti ORIENTÁLNÍ CHRTI

OKCIDENTÁLNÍ CHRTI

Plemena psů - Chrti O jednotlivých plemenech chrtů si povíme v dalších článcích. Nejmenším chrtem je italský chrtík, který byl velmi oblíbeným plemenem Kleopatry. Dovede být nejen milým společníkem, ale také bojovníkem na dostihových a coursingových drahách. Chrti bývali psi aristokratů, jedině vipet byl psem chudiny.

Již v dřívějších dobách se chrti používali pro sportovní účely a z toho jsou dostihy a coursing, což je obdoba lovu na přírodní dráze.

Mnoho lidí tvrdí o chrtech, že jsou hloupí psi. Říkají to většinou lidé, kteří chrta nejen že nikdy nevlastnili, ale nevědí o nich vůbec nic. Chrti se od ostatních psů samozřejmě liší tím, že nejsou štěkaví, bývají klidní, k cizím osobám jsou lhostejní, jsou pro ně doslova vzduch. Jsou to tzv. introverti. Nedomáhají se přízně majitele, nevnucují se, nevítají bouřlivým způsobem jako jsme zvyklí u většiny psů. Jsou nad hodně věcí povzneseni, přesto dokáží v některých situacích zareagovat tak, že by to nikdo nečekal.

Plemena psů - Chrti Každý chrt rozhodně potřebuje pohyb. Většinou se musí vodit na vodítku, poněvadž nelze riskovat, že při spatření zvěře se v něm probudí jeho lovecký instinkt a půjde cestou necestou mnoho kilometrů. Při takovém "výletě" může skončit nejen pod koly aut, ale také v rukou myslivce, pokud honí zvěř.

Chrt, jak jsme již konstatovali, loví zrakem a tudíž zaregistruje sebemenší pohyb v terénu a pohroma je na cestě, je-li na volno. Rozhodně tím, že jej budeme vodit na vodítku, nebude trpět, když mu poskytneme samonavíjecí vodítko a budeme s ním chodit denně a necháme jej proběhnout buď na dostihové dráze, nebo při coursingových soutěžích. V dnešní době je vhodné nechat chrta očipovat, čímž je dána záruka, že při zaběhnutí je větší naděje na jeho nalezení.

Vždy musíme mít na paměti, že chrt nebude poslouchat na nějaké povely jako některá jiná plemena. Je to pes, který vždy pracoval samostatně, dokáže se v terénu dobře orientovat a prakticky o všem, co bude dělat, nebo nebude dělat, si rozhodne on sám. Je to stále přírodní plemeno a byl vždycky volný jako vítr.

Plemena psů - Chrti S chrtem se nesmí zacházet hrubě, potřebuje lásku, něžnost a pohodlí. Ani v minulosti se s těmito psy nezacházelo špatně, protože byli ceněni pro svoje vynikající lovecké vlastnosti.

Ještě dnes například v Asii jsou šejkové, kteří vlastní saluky a spolu s vycvičenými dravci je používají k lovu. Tito psi žijí v takovém přepychu, o jakém se nezdá mnoha lidem. Pro šejka mají velkou cenu stejně jako jeho arabští koně.

Chrti jsou nádherná zvířata, jejich stavba těla je doslova atletická, souměrná, dokonale přizpůsobená k lovu, ke kterému byli stvořeni. Milují volnost, pohodlí, nesnáší hlučnou domácnost, mají rádi klid, dobré zacházení. Musí se krmit velmi dobrou stravou, ne nějakými zbytky, a potřebují dokonalou péči o srst, čisté prostředí a rozhodně ne kotec.

Mezi sebou se většinou chrti snášejí dobře, poněvadž byli chováni ve smečkách, když k lovu bylo zapotřebí více psů najednou.

Pro svoji eleganci, krásu a vyrovnanost byli již v minulosti námětem pro malíře, sochaře a jiné výtvarné umělce. Existuje mnoho obrazů, gobelínů, s loveckými výjevy, kde chrt nikdy nechybí.

Chrt dovede být velmi milým společníkem pro toho, kdo si zamiluje jeho zvláštní povahu a nezapomíná, že má stále duši divokého lovce.

- Květa Pavčíková -

Slovo lékaře

Quo vadis medicina?

Klasická universitní medicína, ve které jsem byl vychován, se opírá o podrobnou anamnézu a pečlivé vyšetření. Lékař nešetří svůj čas na anamnézu, určí pracovní diagnózu, kterou si potvrdí laboratorním vyšetřením a pak pacienta s potvrzenou diagnózou léčí. Podle potřeby své názory konzultuje s odborným lékařem. Veškerá zdravotní dokumentace je shromážděna u praktického lékaře, který léčbu řídí a koordinuje podle svých medicínských dovedností. Toto je nejefektivnější a pro pacienta nejpřínosnější chování v jakémkoliv zdravotnickém systému.

Lékař moderní medicíny nemá čas na anamnézu, a proto nešetří čas ani peníze pacienta na nejrůznější vyšetření, ze kterých vždy vypadne nějaká nabídka diagnózy, kterou ani pacient nemusí trpět. A léčit nemoc, kterou pacient jatrogenně trpí, ač ji nemá, je vždy obtížné. Pak se uplatňují přírodní léčitelé, kteří vůbec nemusí medicíně rozumět. Stačí jen umění přesvědčit pacienta, že je zdráv. A pacient je vyléčen.

Díky špatné zdravotnické osvětě si nevážíme role praktického lékaře a rozhodovat o svém pohybu ve zdravotnictví chceme sami. Dnes najdeme na Internetu nejrůznější zdravotnické informace, a tak se samozřejmě teoreticky můžeme rozhodnout, že si zanícené slepé střevo vyoperujeme sami. Vzdělat se můžeme do nejmenšího detailu, ale vzdělání neznamená úspěšnou praxi. A tak když se pohybujeme ve zdravotnictví bez dobrého průvodce, musíme vždy na tom tratit. Finančně i zdravotně. To víme. A proto hledáme protekci nebo se chováme korupčně. Ale s pocitem, že to máme ve svých rukou.

Nekoordinovaný systém moderní medicíny je odrazem deformačních tlaků našeho socialistického, supersociálního systému financování zdravotnictví, který vylučuje přirozené vztahy mezi pacientem a lékařem, vylučuje přirozenou konkurenci mezi lékaři a konkurenci mezi zdravotními pojišťovnami, které navíc mění v prosté správce vybraných zdravotních daní a znemožňuje jim normální pojišťování občanů na nemoc a zdraví. Pacient i lékař jsou vyloučeni z možnosti ovlivnění systému. Stát brání normálnímu fungování zdravotních pojišťoven.

Peníze, které odevzdáváme formou zdravotní daně, se vsakují tak rychle, že k samotným lékařům se jich mnoho nedostane. Tuto černou díru si stát nehlídá, jakoby se v ní státní úředníci přiživovali. Stát tlačí na úspory v primárním segmentu zdravotní péče, kde často je možné již uspořit jen na kvalitě péče.

Neochota politiků udělat skutečný pořádek ve zdravotnickém systému, neochota ke zprůhlednění toků financí, neochota k řádnému odměňování, aby si primární sektor udržel tempo s medicínskými pokroky ve své vybavenosti, vede k tlakům, které výkonné zdravotnictví mění v tajemnou černou díru, která bude schopna pohltit celý státní rozpočet jako malinu. A to se právě děje a žádný direktivní systém to nemůže zastavit. Stát, který si neváží kvalitní, svědomité a odpovědné práce lékařů, tlačí lékaře ke zbytečné, přepečlivé diagnostice i léčbě neodpovídající skutečným potřebám pacienta, která dokáže povalit stát na lopatky a pacientovi ve skutečnosti nic pozitivního nepřinese.

Zdraví je nejvyšší hodnota v lidském životě. To je myšlenka, kterou politici ubíjí vše přirozené v systému zdravotnictví. A nikomu nevadí, že její pravdivost většina z nás denně popírá kouřením, nadměrným pitím alkoholu, užíváním drog, svojí nadváhou, přejídáním se, nadměrně sladkými nebo tučnými jídly, dietní nekázní diabetiků, nesystematickou léčbou vysokého krevního tlaku... Pro kolik z nás je zdraví skutečně nejvyšší životní hodnotou? Kolik jich ve skutečnosti ve své obci máme?

- MUDr. Bohumír Šimek -

Absurdistan

Absurdní je zdravotní systém, ve kterém je lékař potenciálně existencionálně ohrožen každým pacientem vstupujícím do jeho ordinace. Požaduje-li pacient péči, na kterou jeho pojišťovna nemá, musí si ji přeci zaplatit sám pacient a ne jeho lékař!

- MUDr. Bohumír Šimek -

M L S Á N Í

Holubovský zpravodaj - mlsání 2, ilustrace Máme po masopustu, nastává období půstu. Až do Velikonoc bychom měli jíst střídmě, pro očistu organismu po vánočním přejídání a masopustním veselení bychom měli hodně omezit, nebo zcela vyloučit maso a těžká mastná jídla. Měli bychom se zaměřit na obyčejnou stravu našich předků. Proto vám nabízím recept na takové jídlo:

Hrách a kroupy to je hloupý...
(ale dobré a zdravé)

Asi 20 dkg hrachu přebereme, vypereme a namočíme přes noc do studené vody, v níž jej ráno uvaříme doměkka. Zvlášť uvaříme 20 dkg krup. Na oleji osmažíme 1 větší cibuli dozlatova, přidáme česnek, sůl, majoránku a trochu pepře, vmícháme slitý vařený hrách a propláchnuté kroupy, můžeme přidat trochu polévkového koření. Vložíme do vymazaného pekáčku a zapékáme. Podáváme se salátem z kysaného zelí.


Pro únorové číslo našeho Zpravodaje nám nabídla nové vyzkoušené recepty paní Dana Jindrová z Třísova, která je vyhlášená svou zálibou i úspěchy v pečení, zkuste tedy její dobroty.

Tatranková bábovka

1 Hera, 20 dkg cukru, 4 vejce, 3 dcl mléka, 35 dkg polohrubé mouky, 2 tatranky, 1 prášek do pečiva

Vyšleháme Heru se žloutky a cukrem do pěny, přidáme mouku, nastrouhané tatranky, prášek do pečiva, mléko a sníh z bílků, upečeme jako bábovku nebo jen lité na plech.


Bábovka z banánků v čokoládě

200 g krupicového cukru, 4 žloutky, 1 Hera

Vše ušleháme a přidáme: 300 g polohrubé mouky, 1 prášek do pečiva, 2 dcl mléka, 3 nakrájené banánky v čokoládě pokapané citrónovou šťávou, sníh ze 4 bílků


Buchta na plech s pudinkem

5 žloutků, 3/4 hrnku oleje, 1 dcl vlažné vody, 1 vanilkový cukr, 20 dkg cukru

Vše ušleháme a přidáme: 20 dkg hladké mouky, 1 prášek do pečiva, sníh z bílků

Vymažeme plech, nalijeme 2/3 těsta, do zbylé 1/3 přidáme kakao a rovnoměrně "nacákáme" do bílého těsta.
Uvaříme vanilkový pudink dle návodu (mléka méně než 1/2 litru), do vystydlého zašlehat 1 měkký tvaroh a "nacákat" do syrového těsta.
Pečeme cca 30 minut při 180 stup. Vychladlé posypeme moučkovým cukrem.

Za recepty děkuje a dobrou chuť všem, kteří je vyzkoušejí, přeje
- MS -

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

K VÝZNAMNÉMU ŽIVOTNÍMU JUBILEU BLAHOPŘEJEME

Dětský karneval

I letos se v neděli 19. 2. 2006 uskutečnil ve Chmelné "Dětský karneval", který pořádala místní organizace KDU-ČSL Křemže.

Je krásné vidět tolik pěkných a nápaditých masek pohromadě. Maminky připravily svým dětem zajímavé masky, a tak na tanečním parketu tančili kašpárci, víly, čarodějové, indiáni, tygři, přišel i Bořek stavitel, Spiderman a nepřehlédnutelný byl polštář s peřinou. V největším počtu nás navštívily spanilé princezny.

Věříme, že všichni se dobře bavili, soutěžili a na všechny se dostalo i přesto, že vystřídat 100 dětí v různých soutěžích nebylo lehké.

Zde je na místě poděkovat sponzorům, bez kterých by se tato akce neobešla:

KOLONIÁL JIŘÍ PELECH, CUKRÁŘSTVÍ U STRUHÁČKŮ, ZEMNÍ PRÁCE PAN HRUŠKA, PRŮMYSLOVÉ ZBOŽÍ MARTIN IŠKA, ŽIVÁ HUDBA, IGNÁCOVO PEKAŘSTVÍ A ČLENOVÉ A PŘÍZNIVCI KDU-ČSL.

Holubov 2006, dětský karneval Holubov 2006, dětský karneval
Holubov 2006, dětský karneval Holubov 2006, dětský karneval

Šachy v Krásetíně

V neděli 5. února proběhlo v hostinci U Kuchařů v Krasetíně vyhodnocení šachového turnaje VÁNOČNÍ ČERNÝ PES 2005.

Krasetínský šachový spolek pořádá turnaj od roku 2001 a šachy ke Krasetínu již neodmyslitelně patří. Letos byl turnaj předehráván a zvítězil v něm Václav Klimeš z Holubova před krasetínským Janem Hůlkou.

Slavnostního vyhlášení výsledků se zúčastnili nejen hráči, ale také spolkový prezident pan Václav Matějka s trenérem Jaroslavem Novákem (oba Krasetín). Za nejkrásnější partii turnaje byla trenérem udělena zvláštní cena, pěkný sportovní dres Petru Kováčovi. Setkání členů spolku zpříjemnila výborná pečená husokachna z kuchyně paní Kováčové.

- WJ -

Co nás baví - Zprávy ze školy

"Les ve škole - škola v lese"

Život stromů

ZŠ Holubov 2006, žížala, dětská kresba ZŠ Holubov 2006, žížala, dětská kresba

"Ani stromy nerostou do nebe" říká lidová moudrost a míní tím, že všechno má své meze.

ZŠ Holubov 2006, život v půdě I růst stromů. Jednou dosáhnou meze svého růstu a zestárnou.

Život stromů lze rozdělit na dvě období. Prvním z nich je období tzv. zralosti, kdy je strom v optimálním věku a přírůstek dřeva se stále zvětšuje. Kvalitní dřevo se v době obmýtí vytěží a slouží dalším potřebám člověka. Na jeho místě lesníci založí nový porost.

ZŠ Holubov 2006, příspěvek do Televize Srdíčko S postupujícím stářím se strom, který nebyl vytěžen, dostává do druhého období svého života, ve kterém přestává růst. Jeho dřevo je snadno napadeno dřevokaznými houbami, škůdci a postupně trouchniví. V lesích, které plní jiné než hospodářské funkce, ponechávají lesníci odumřelé stromy, aby se rozpadly a napomohly tak ke zlepšení koloběhu živin, rozvoji některých druhů mikroorganismů a hub, a ke zlepšení podmínek pro přirozenou obnovu lesů.

Mikroorganismy a drobní živočichové, kteří vnikli do dřeva, urychlují jeho rozklad. Složité organické látky rozkládají na jednodušší, a tak se do půdy uvolňují minerální živiny, které strom během svého života nashromáždil. Půdní živočichové se významně podílejí na vzniku úrodného humusu. Zpracovávají odumřelá těla rostlin a živočichů, kypří a promíchávají půdu, a svými výměšky ji obohacují o další důležité látky. Po odumření jejich tělo zůstane v půdě a stane se součástí organické hmoty, která slouží jako zdroj energie a živin pro další živočichy.

ZŠ Holubov 2006, život v půdě, pozorování Žížaly mají při tvorbě půdy velký význam. Kypří a promíchávají jednotlivé vrstvy půdy, čímž je provzdušňují a napomáhají lepšímu vsakování vody. Do svých chodeb zatahují rostlinné zbytky, zejména spadané listí, které ve svém trávicím ústrojí přeměňují na exkrementy. Ty poté ve formě malých hrudek vytlačí na povrch půdy, kde se stávají součástí humusu. Během jednoho roku projde přes trávicí ústrojí žížal celá svrchní vrstva půdy!

Země po průchodu jejich tělem skončí v podobě ošklivých žížalovitých hromádek po celém krásném trávníku před vaším domem. Žížaly milují hlávkový salát a hloubením chodbiček můžou zničit klíčící rostlinky. Ale nic si z toho nedělejte - když budou vaše žížaly zlobit, můžete je vždycky použít jako návnadu na ryby.

Víte, že: Celkem známe asi 6 000 druhů žížal. Většinou jsou dlouhé do 20 cm, ale jsou i výjimky. Žížalí rekord v délce těla drží žížala obrovská. Dosahuje až třech metrů a naleznete ji v Austrálii.

Gilbert White v roce 1770 napsal... "Žížaly jsou na pohled malým a nicotným článkem v přírodním řetězci, avšak kdyby zmizely, zbyla by po nich žalostná mezera."

Charles Darwin řekl o žížalách... "Žížaly hrají v dějinách světa nanejvýš důležitou roli."

- Jaroslava Němečková, vychovatelka ŠD -

Píseň jara

Drozd brávník, ilustrace - Pavel Jakeš Ještě mnohem dříve, než se jaro projeví v celé své kráse, ohlašuje svůj pozvolný příchod ptačí písní.

Prvním jeho zvěstovatelem je známý černý pták se žlutým zobákem - kos černý. Tento původní obyvatel lesů se přizpůsobil životu v blízkosti člověka a tak jeho melodický zpěv uslyšíme již od poloviny února před rozedněním, nebo za klidných večerů přímo uprostřed vesnic a měst. Aby se píseň donesla co nejdále, vybírá si to nejvyšší místo ve svém okrsku např. vršek stromu, hřeben střechy či televizní anténu.

Druhým zpěvákem, který začíná vítat jaro od prvních březnových dnů v lesích, venkovských zahradách a městských parcích je drozd zpěvný. Jeho zpěv je silný a plný rozdílných motivů. Samotného interpreta oděného do slušivého kropenatého šatu objevíme nejčastěji na větvi ve vršku jednoho z okolních stromů.

Koncem února se z lesů začíná ozývat hlasitá, trochu melancholicky zabarvená píseň třetího z pěvecké rodiny drozdovitých - drozda brávníka. Vzhledem připomíná většího drozda zpěvného, tmavé skvrny na hrudi jsou však větší a nepravidelně uspořádané.

Brávníci jen neradi opouštějí bezpečí rodného lesa, s oblibou ale zaletují do lučin při jeho okraji, kde vyhledávají potravu, nebo sbírají materiál pro stavbu hnízda.

- Pavel Jakeš -

Co to znamená, když se řekne...

Co to znamená, když se řekne...

LEŽET JAKO LAZAR
(být nemohoucí, vážně nemocný, odkázaný na pomoc jiných)


V Novém zákoně, konkrétně v Lukášově evangeliu, je podobenství o boháči a Lazarovi. Boháč žil v přepychu, rád se vybraně strojil a pořádal každý den pro sebe hostiny. O jeho domácnost se starají jeho dvě sestry. Zvláště pečlivá a praktická Marta mu dělá, co mu na očích vidí.

Lazar je na tom nepoměrně hůře. Je to žebrák, který je odkázaný na milosrdenství svých bližních. Nemocný chudák postižený malomocenstvím leží často před domem boháče, polehává před jeho vraty a čeká na zbytky z boháčovy tabule, aby utišil hlad. Čeká však marně, nikdo mu nic nepodá, nikdo se nad ním nesmiluje. Snad jen psi, kteří mu lížou rány, tělo poseté vředy a mírní tak jeho bolest.

Když oba zemřeli, boháč se dostal do pekla a Lazara odnášejí andělé na místo odpočinku "do lůna Abrahámova". Tam se po smrti dostávají duše chudých a spravedlivých lidí, kteří na světě hodně trpěli. Boháč, který se svíjí v plamenech pekla, se obrací k Abrahámovi a prosí ho, aby se nad ním smiloval a poslal Lazara, aby mu ochladil jazyk a rty rozpukané žízní a plameny aspoň jedním smočeným prstem ve vodě. Abrahám však jeho prosbu nevyslyší, je přísný a spravedlivý. Naopak mu připomíná, aby se rozpomenul, jak se vedlo jemu a jak Lazarovi. Nyní se Lazar raduje a ty se trápíš.

Děje se tak po právu, neboť v životě nedbal božích zákonů, ba ani lidských, takže trest za jeho lakomství a pýchu je spravedlivý. Chudý Lazar je povýšen, ale boháč za svou lakotu ponížen.

Na Lazara se vzpomínalo ještě ve středověku. U městských bran nebo hraničních přechodů se zřizovalo místo, kde zůstávali postižení nakažlivými nemocemi. Bylo to takové infekční oddělení, které mělo bránit šíření a přenášení nákazy. Středověk z něho udělal patrona malomocných a ochránce jejich domů a nemocnic. Když Benátky zasáhla morová epidemie, zřídili na ostrově Santa Maria di Nazaret špitál, který pojmenovali po Lazarovi. Kombinací slov Lazar a Nazaret vzniklo lidové slovo lazaret. I v Paříži stojí od 17. st. Klášter sv. Lazara. Lazar se dostal do podvědomí lidí a zůstal dodnes. Stále se říká "ležím jako Lazar".

- Mgr. Drahomíra Bodláková -

Literatura:
Fučík B., Pokorný J.; Zakopaný pes, Albatros 1992
Kovářová S.; Proč se říká 222x, Aida 2001

Politické glosy

Vyvolení

Náhodně jsem zaslechl poslance Langera, jak nadává ministru Davidu Rathovi do hrubiánů a lhářů. A vzápětí jiný poslanec upozorňoval Davida Ratha, jak propastný je rozdíl mezi lidem zvolenými poslanci a lidem nezvoleným Davidem Rathem. Vyvolení a nevyvolení. Ovanul mne zápach čehosi shnilého ve státě nikoliv dánském. Nedostatek pravdivého náhledu na sebe a na druhého. Postaru nedostatek pokory.


Václav Klaus a zákon

Člověk nemusí být právník, aby vnímal prezidentovo odvolání předsedkyně Nejvyššího soudu Ivy Brožové jako nepřiměřený zásah moci exekutivní do moci soudní. To jsme tu měli před Listopadem, pane prezidente. A tvrdí-li někdo, že je to podle naší Ústavy, pak je třeba si klást otázku jejích kvalit. Neboť soudní moc, zákonodárná a výkonná by měly být v demokratické společnosti nezávislé.


NBÚ

Nejvyšší bezpečnostní úřad zodpovědný za bezpečnost státu i Evropské unie je ve svých špičkách prorostlý korupcí. A poslanec Langer vidí jen běžné šrámy. Mnozí politici jsou přesvědčeni, že NBÚ musí být rozpuštěn a znovu postaven "na zelené louce". Co takhle zbourat i korupčně nastavené zdravotnictví a také je postavit znovu na zelené louce v přirozeném systému bez korupce a protekce?


Jsme pašáci

Počátkem ledna se v Národním domě na pražských Vinohradech sešli aktéři našeho hospodářského zázraku, politici a ekonomové v čele s Václavem Klausem, aby se pochválili, jak se jim ten přechod od socialistického hospodářství podařil.

Podařil? Za jakou cenu? V Listopadu byl ekonomický potenciál v naší zemi na špici socialistické Evropy. Všechny socialistické země Evropy měly problémy se svojí transformací, avšak naše transformace byla nejméně úspěšná. Nám se podařilo ekonomický náskok před ostatními východními zeměmi podstatně snížit. Podle Luboše Palaty (RESPEKT - 3/2006) jsme nenavázali na kapitalismus první republiky, ale na předúnorový, poválečný národní socialismus. V tom duchu měla být provedena i kupónová privatizace prezentovaná Václavem Klausem a Viktorem Koženým a vysmívaná Milošem Zemanem. Ale moc se nám nepovedla. Kdo z nás zůstal akcionářem? Kde jsou ty podniky? Komu zůstaly v rukou?

Takže kapitalismus instalovaný Václavem Klausem není kapitalismem v pravém slova smyslu, což většina z nás vnímá čím dál zřetelněji. Václav Havel jej nazývá kapitalismem mafiánským. Náš stát nedostatečně podporuje střední vrstvy občanů, kteří jsou zárukou demokracie. Tak jich povážlivé ubývá. A kolik restituentů odešlo s prázdnýma rukama. Náš stát za Václava Klause příliš podporoval podivné hospodaření - nehospodaření s miliardovými hodnotami u svých vyvolených, ale i pseudopodnikání chudých, které omezila teprve sociální demokracie zákonem o minimálních odvodech z podnikání. Náš stát v té době založil socialistické bankovnictví se všemi neblahými důsledky a za korupční aktivity odměňoval milionovými padáky. Podivný liberalismus. Důsledky tohoto chování státu neseme všichni dodnes a nadále do budoucna poneseme.

A tak si nejsem jist, že my obyčejní jsme měli co oslavovat s Václavem Klausem, Vladimírem Dlouhým, Dybou, Třískou, Kočárníkem, Salzmannem... My obyčejní určitě ne. I to, že každý čtvrtý z nás je pro návrat komunismu, o něčem vypovídá. A kdo z nich si ještě dnes uvědomuje, že vlastně tím volí i třídní nenávist, stranicky řízené soudce, komunistické koncentráky, politické vězně a jejich popravy?

- MUDr. Bohumír Šimek -

INFORMACE

POZVÁNKA

Český rybářský svaz místní organizace Křemže
oznamuje svým členům, že
výroční členská schůze
se koná v sobotu 18. března 2006 od 13.00 hod. v restauraci na náměstí ve Křemži
Srdečně Vás zve výbor MO ČRS Křemže.
Kapr obecný, ilustrace


Hana Pelechová Restaurace U Maria
zve všechny příznivce dobrého jídla a pití na

VEPŘOVÉ HODY

v pátek 10. března 2006 od 12.00 hodin
v sobotu 11. března 2006 od 12.00 hodin

V pátek k dobré náladě přispěje harmonika.


Další informace :
Observatoř Kleť
Lanová dráha Kleť
Chráněná krajinná oblast Blanský les
Holubov - průvodce obcí a okolím
Mikroregion Podkletí - Obrazový průvodce 3


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Holubov

 

Holubovský zpravodaj
Vydává Obecní úřad v Holubově
Zodpovědná redaktorka: Marie Svobodová
Tisk: ARTYPA Holubov, spol. s r.o.
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex s.r.o.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 12. března 2006 : TOPlist 0