ARCHIV 2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Holubovský zpravodaj - hlavička - 2002

Informační měsíčník Obecního úřadu v Holubově

Únor 2005 - Číslo 2 - Ročník 11

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (965 kB)Zpráva z jednání zastupitelstva obce

Zpráva z jednání zastupitelstva obce, která se konala ve dnech 27. 1., 10. 2. a 17. 2. 2005

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:

- Jaroslav Franěk, starosta obce -


ROZPOČET NA ROK 2005

Příjmy [tis. Kč]  
   
Místní hospodářství - nájemné byty 89
Skládka - žetony 158
Školství - účelová dotace - mzdy 0
Vnitřní správa 120
Daň z nemovitostí 427
Daň z příjmu fyzických osob - samostatně výdělečné 756
Daň ze závislé činnosti - fyzické osoby 1 369
Daň z příjmu právnických osob 1 354
DPH 1 996
Správní poplatky 3
Lázeňský a rekreační pobyt 29
Poplatek ze psů 16
Užívání veřejného prostranství 4
Z ubytovací kapacity 3
Prodej pozemků 0
Povolení k vjezdu 8
Ostatní poplatky 60
Dotace školství, státní správa 145
Školství - dotace obce Zlatá Koruna 100
Sociální fond 20
Úroky v bance 10
   
Celkem 6 667


Výdaje [tis. Kč]  
   
Vodní hospodářství 885
Skládka odpady 259
Provozní náklady obce ZŠ, MŠ, ŠJ 782
Zájmová činnost - sport + skaut 50
Knihovna SPOZ 46
Vnitřní správa 2 181
Místní služby 866
Hasiči 275
Bytové hospodářství 109
Veřejné osvětlení 214
Veřejná zeleň a lesnictví 70
Místní komunikace 472
Dopravní obslužnost 21
Stavebnictví 0
Místní rozhlas 133
   
Celkem 6 363


Celkem výdaje 6 363
Celkem příjmy 6 667
Rozdíl příjmy - výdaje 304
Splátky úvěru VAK + KB -441
Finanční přebytek z roku 2004 137
Rozdíl příjmy - výdaje po vyrovnání 0

Dětský karneval

Holubov 2005, dětský karneval V sobotu 12. února 2005 se uskutečnil dětský karneval ve Chmelné. Již tradičním pořadatelem byla místní organizace KDU - ČSL ve Křemži. Na karneval přišlo 90 dětí, převážně v maskách a doprovázelo je asi 100 dospělých. Chtěla bych poděkovat všem sponzorům a také panu Pavlu Bodlákovi, který celý karneval komentoval.

Sponzoři:
Koloniál Jiří Pelech, Potraviny Vltavín paní Buriánková, Pokrývačství Bušta, Paní Hana Zástěrová, Zemní práce pan Hruška, Průmyslové zboží Martin Iška, Členové a příznivci KDU - ČSL, Kapela Živá hudbaZeptala jsem se rodičů Evy a Miloše Bočákových z Krásetína na jejich dojmy z karnevalu.

"Této akce jsme se zúčastnili celkem sedmkrát a můžeme říci, že se naše děti vždy těšily, až oblečou masky a zatancují si s ostatními na parketu. Náš názor je takový, že o tuto akci je velký zájem, soudíme tak podle počtu zúčastněných masek. Ačkoliv letošní karneval měl méně masek, snad kvůli chřipkové epidemii.

Chtěli bychom pochválit organizátory za vtipné soutěže, které zaujmou jak ty malé, tak i ty starší děti. Třeba si zazpívat do mikrofonu před ostatními. Dále bychom chtěli poděkovat sponzorům, díky nimž žádné dítě neodešlo s prázdnou."

Holubov 2005, dětský karneval Holubov 2005, dětský karneval
Holubov 2005, dětský karneval Holubov 2005, dětský karneval

- Růžena Fraňková -

Masopust 2005 v Holubově

Letos opět připravila parta nadšenců z řad členů SDH Holubov masopustní průvod. V sobotu 5. února se sešlo asi na 50 masek před hasičskou zbrojnicí v Holubově. Rychtář a hejtman požádali starostu obce pana Jaroslava Fraňka o povolení koledovat v obci. Poté se průvod masek vydal na koledu. Občané Holubova nabídli koledníkům občestvení a oni jim za to zatančili a pěkně zazpívali za doprovodu harmoniky.

Všichni měli dobrý pocit z příjemně stráveného odpoledne a na příští rok se těší, jen těch masek by mohlo být o něco víc.

- MS -

Holubov 2005, tradiční masopustní průvod

Holubov 2005, tradiční masopustní průvod Holubov 2005, tradiční masopustní průvod
Holubov 2005, tradiční masopustní průvod Holubov 2005, tradiční masopustní průvod
Holubov 2005, tradiční masopustní průvod Holubov 2005, tradiční masopustní průvod
Holubov 2005, tradiční masopustní průvod

Poznávejme plemena psů

BANDOG

Co je to bandog? To je pes? Ano, je to psí plemeno, jehož název je odvozen od angl. slov. Banned je řetěz a dog je pes. Ve středověké Anglii se banned dog nazývali psy, kteří byli určení k ochraně majetku, osob a nebo jiného teritoria. Jeho držení spočívalo v tom, že přes den byl pes uvázán na řetěz a vypouštěn byl pouze v noci, aby hlídal svěřené území. Také se tento pes používá ve věznicích. Je to hlavně díky jeho přirozenému respektu a velké síle.

Plemena psů - Bandog V dnešní době jsou termínem bandog označování psi, kteří jsou kříženci pitbulteriéra a různých molosoidních plemen. První současní bandogové byli vyšlechtěni počátkem 60. let 20. století americkým veterinářem panem Swinfordem. Bandog není zatím uznaným plemenem kynologické federace FCI, protože jeho vývoj není považován za ukončený. Nejčastěji se používalo pro chov bandoga zkřížení psa amerického pitbulteriéra a fena neapolského mastifa, nebo anglického mastifa. Další variantou pak bylo vzájemné spojení neapolského a anglického mastifa a následně se zkřížili jejich potomci s americkým pitbulteriérem.

Bandog patří mezi mohutné psy střední velikosti (kohoutková výška 65 cm a váha od 45 do 70 kg). Může mít barvu světle i tmavě žíhanou, zlatou, skořicovou, černou, modrou. Povoleny jsou také bílé znaky na náprsence a tlapách, jejichž poměr nesmí překrývat jednu čtvrtinu těla. Bandog dokáže vyvinout velikou fyzickou sílu, je velmi hbitý a obratný. Patří mezi aktivní a velmi vytrvalé psy. Je schopný se postavit velmi silnému protivníkovi.

Není u něho charakteristická bezdůvodná agresivita proti lidem. Jeho nesnášenlivost k jiných psům je třeba se snažit od maličkého štěněte vhodnou socializací usměrnit, aby nedocházelo ke konfliktům. Bandog je velmi učenlivý pes, nenáročný a poslušný, ale pouze v rukou zkušených kynologů, kteří dobře vědí, jak s takovými psy pracovat.

Rodinu, se kterou žije, má bandog velmi rád, snaží se ji chránit. Musíme mít na paměti, že je to pes silně teritoriální, poněvadž ochranu svého teritoria silně brání a má tuto vlastnost vrozenou. Pokud bude bandog správně vychován, bude psem laskavým a neútočným. V opačném případě, pokud jeho výchova bude opomenuta v prvních měsících života, těžko se bude napravovat v dospělosti.

Jak je již výše uvedeno, vždycky taková plemena jako je bandog patří do rukou zkušených lidí, aby se z něho stal vyrovnaný a ovladatelný jedinec. Je třeba mu věnovat hodně lásky, času a být důsledný. Bandog je velmi dobrým psem ochráncem, ale každý, kdo jej vlastní, musí počítat s ohromnou silou, razancí, kterou dokáže tento pes použít v případě narušení teritoria a dokáže bleskové zasáhnout. Při výcviku bandoga není zapotřebí žádných tvrdých trestů, ani drilu. To se ostatně nevyplácí u žádného psa. Bandog například slouží v Kyjově na Moravě u městské policie s úspěchem. Tento pes při obraně opravdu útočí okamžitě bez varování a jeho zásah je velmi razantní. Rozhodně se nevyplácí mu vlézt do zahrady na hrušky. Strážníci z Kyjovské městské policie uvádí, že nereaguje ani na paralyzátor, který by byl použit proti němu. Při své službě samozřejmě budí velký respekt u různých individuí, se kterými strážnicí mají co dělat.

U nás existuje klub přátel bandoga, kde je možno se dobře informovat o tomto plemeni. Zkušenosti majitelů těchto psů jsou různé, poněvadž bandog je mladé plemeno a jeho povaha není ustálená, právě tak jako jeho exteriér. Mohou vzniknout nepředvídatelné situace a problémy, které nebude schopen majitel takového psa zvládnout. Pokud si někdo chce takového psa pořídit, nejprve musí vědět, proč jej chce mít!!! K jakému účelu jej bude používat!!! Je třeba vědět mnoho informací nejen o rodičích psa, ale o jeho předcích a nic nezanedbat při výchově štěněte.

Rozhodně nepatří takový pes do rukou lidí, kteří chtějí mít něco extra, nebo mají komplexy různého charakteru a pes - "zabiják" je má vykompenzovat.

Bandog je impozantní pes svérázných povahových vlastností, které podědil jak po pitbulovi, tak po molosoidních předcích. Je to odvážený, silný ochránce rodiny a svěřeného teritoria, mrštný a vytrvalý, ale vždycky v těch správných rukách trpělivého, velmi zkušeného a laskavého majitele. Pak nebude označován jako pes - zabiják, což si rozhodně nezaslouží.

- Květa Pavčíková -

Slovo lékaře

V Ševětíně ordinoval pan doktor Suchan. Byl obvodním lékařem mojí tety Růženy a ta si ho nemohla vynachválit. Jednou ho potkala i v třeboňských lázních, kde svým svérázným humorem bavil pacienty příhodami ze svého lékařského života.

Když jsem začínal svou lékařskou praxi, potkal jsem se s panem doktorem Suchanem na odborné přednášce České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně v Českých Budějovicích. Nějaký pražský asistent z lékařské fakulty nám přednášel svoje nejnovější poznatky z vědy. Ač jsem byl těsně po promoci, sotva jsem lapal po dechu a vnímal o čem přednáší. Jeho sdělení pro naši praxi nemělo vůbec žádný smysl. Když jsme byli vybídnuti k diskusi, všichni zůstali sedět jako připíchnutí do svých židlí. Jen ruka pana doktora Suchana se přihlásila do diskuse. Dodnes vzpomínám na začátek jeho diskusního příspěvku: "Již Jan Evangelista Purkyně ve svém spise..." (Pro nezasvěcené čtenáře: na přelomu osmnáctého a devatenáctého století byla medicína ještě v plenkách.) Na zcela nepraktické informace pana asistenta odpověděl pan doktor Suchan výkladem buňky z počátku 19. století. To byl svébytný humor pana doktora Suchana. Pan asistent se neurazil, i když mu tak vlastně za nás všechny pan doktor sdělil, že právě vyslechnutá přednáška byla pro nás zcela nepřínosná. Podle svědectví zdravotní sestry, která u pana doktora Suchana pracovala, značně osobitě se choval k pacientům, kteří se dožadovali zbytečných vyšetření.

Jednou k panu doktorovi Suchanovi přišla pacientka s tím, že ji musí poslat na rentgen, protože má zápal plic. Na první pohled byla zdravá. Pan doktor si ji přesto řádně vyšetřil. Pak sundal skleněnou desku se stolu a pokynul pacientce, aby si lehla na jeho pracovní stůl. Položil na ni tu skleněnou desku a zatížil největší knihou, kterou měl v ordinaci. Ležte v klidu, řekl pacientce a odešel. Vyšel na dvůr, nastartoval motorku, protůroval a zhasnul. Pak vstoupil do ordinace k pacientce se sdělením: Na plicích nic nemáte, léky nepotřebujete, můžete jít domů.

Jindy k panu doktorovi Suchanovi přišel pacient s přesvědčením, že má infarkt. Pan doktor Suchan patřil ještě ke generaci, která musela poznávat srdeční infarkt i bez EKG. Ale v té době již pacienti měli povědomí i o tom EKG. Pan doktor Suchan si pacienta pečlivě vyšetřil, položil si ho na lehátko s tím, že mu to srdíčko vyšetří sám. Za tím účelem měl nad lehátkem u stropu přes kladku přehozený motouzek. Na jednom konci měl závaží a na druhém pero. Závaží položil pacientovi na hrudník, pero namočil do inkoustu a vzal do ruky papír, se kterým podjel pod kývajícím se namočeným perem. Pak ukázal pacientovi záznam se slovy: Tak to vidíte, srdce máte zcela zdravé!

Pacienti měli svého pana doktora rádi. A jak přijímali tyto jeho recese, jsem se nikdy nedověděl. O tom, že si uměl udělat legraci i z komunistických úřadů, svědčí následující příhoda.

Do ordinace přišla maminka s dítětem, že její dítě spolklo náboj z vojenské pistole. A nastalo grandiózní představení. Pan doktor nechal dítko i s maminkou posadit na korbu nákladního auta, na níž vpředu postavil dva muže se vztyčenými červenými praporky. Nákladní auto takto označené odvezlo maminku s dítětem do nejbližšího lomu. Pan doktor dal dítěti projímadlo a posadil ho na nočníček.

Příslušníci místní Veřejné bezpečnosti (to byla socialistická policie) spolu s přivolanou vojenskou četou na žádost pana doktora obstoupili lom, aby se do něj nikdo nemohl dostat. A pak jen všichni čekali, až náboj cinkne o plechový nočníček.

Jakkoliv se nám dnes mohou zdát tyto příhody neskutečnými, já o nich nepochybuju. Pan doktor Suchan byl prostě Saturnin v bílém plášti.

- MUDr. Bohumír Šimek -

Vánoční zastavení

Vánoční zastavení se v naší holubovské škole konalo 21. 12. 2004 od 17 hodin. Tentokrát tento vánoční čas pojali žáci a všichni zaměstnanci školy úplně jinak, než bylo každým rokem zvykem.

Několik dní předem všichni zdobili celou školu, vyráběly se pozvánky, chystalo se občerstvení a nacvičoval se program pro všechny hosty, příchozí i rodiče.

Sváteční atmosféru umocnily nové lavice, které děti dostaly od pana starosty J. Fraňka a Obecního úřadu Holubov právě před Vánocemi. A tak byla škola opravdu nádherná. A nemyslete si, že se rodiče přišli jen podívat, právě naopak. Ti si zas pro nás připravili ukázky různých vánočních výrobků, dobrot a svátečního pohoštění.

Ve škole vládla krásná pohoda a domnívám se, že se všem toto vánoční zastavení líbilo. Ještě jednou všem velké - děkujeme.

- Mgr. Drahomíra Bodláková -

Základní škola v Holubově, kresba


ZŠ Holubov 2005, vánoční zastavení ZŠ Holubov 2005, vánoční zastavení
ZŠ Holubov 2005, vánoční zastavení ZŠ Holubov 2005, vánoční zastavení

M L S Á N Í

Holubovský zpravodaj - mlsání 2, ilustrace Máme po masopustu, tak teď do Velikonoc bychom měli jíst střídmě a dietně, a proto nabízím recept na výborný, zdravý bezmasý pokrm a také jednu dobrotu ke kávě.

Hrachové placičky

Uvaříme předem namočený hrách asi tak 25 dkg, hrách rozmixujeme a přidáme 1 cibuli, 2 stroužky česneku, 1 vajíčko, hladkou mouku, majoránku, sůl a půl prášku do pečiva. Promícháme a tvoříme placičky, které obalíme v hladké mouce a na oleji smažíme jako karbanátky. Podáváme s bramborovou kaší a omáčkou ze zakysané smetany, česneku a soli.


Banánová bábovka

25 dkg polohrubé mouky
10 dkg másla
10 dkg cukru
3 vejce
2 banány nastrouhat nahrubo
1,5 dl mléka
1/2 prášku do pečiva
1 vanilkový cukr


Ušleháme máslo s cukrem, postupně zašleháme žloutky, přidáme nastrouhané banány a postupně přidáváme mouku s práškem do pečiva, mléko a nakonec lehce vmícháme ušlehaný sníh s práškem do pečiva. Těsto vlijeme do vymazané a kokosem vysypané bábovkové formy nebo na plech.


Paní Růžena Fraňková nám nabídla svůj nový vyzkoušený recept na výborný a rychlý, i když poněkud "tučný" moučník.

Tiramisu

2 pomazánková másla bez příchuti
2 šlehačky
20 dkg práškového cukru


Ušleháme v hladký krém. Uvaříme silnou zrnkovou kávu, scedíme, přidáme rum a necháme vychladnout a do kávy namáčíme 1 - 2 balíčky piškotů. Do dortové formy nebo menšího pekáčku dáme vrstvu krému, poklademe piškoty namáčenými v kávě. Vrstvy střídáme, končíme krémem, který navrch posypeme hořkým kakaovým práškem. Dáme do lednice ztuhnout.


Dobrou chuť přeje
- MS -

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

K VÝZNAMNÉMU ŽIVOTNÍMU JUBILEU BLAHOPŘEJEME

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČILI

Co nás baví - Zprávy ze školy

"Les ve škole - škola v lese"

Co je to "udržitelný rozvoj" či "udržitelný život"?

Příroda je (z lidského měřítka vnímání času) věčná. Kromě slunečního záření nepotřebuje jiný zdroj energie. Celá biosféra a všechny její složky dovedou díky množství zpětných vazeb citlivě reagovat na měnící se podmínky a tak se stále udržovat v dynamické rovnováze. Příroda zná tajemství udržitelného rozvoje.

Také společenství lidí potřebuje objevit cestu k trvalé udržitelnosti. Pomalu, asi až příliš pomalu se k ní propracovává. Od prvních pokusů formulovat, v čem je vlastně problém (v době, kdy symbolem pokroku byly kouřící komíny a chemickými přípravky zasypávaná pole, to vůbec nebylo snadné!), až po dnešní celosvětová shromáždění vědců i politiků, při kterých se bádá nad tím, jak si nezničit životní prostředí, ale při tom udržet kvalitu života.

Tato snaha o rovnováhu mezi ochranou životního prostředí a rozvojem byla v 80. letech 20. století - např. ve známé zprávě "Naše společná budoucnost" - označena jako (trvale) udržitelný rozvoj.

"Udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který umožňuje uspokojovat současné potřeby lidstva bez ohrožení možnosti budoucích generací uspokojovat jejich potřeby."
(Zpráva Světové komise pro životní prostředí a rozvoj - "Naše společná budoucnost", 1987)

"Udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů."
(§ 6, zákona č. 17/1992 Sb., O životním prostředí)

"Udržitelný rozvoj" či "udržitelný život" je tedy úsilím o nalezení rovnováhy mezi kvalitou životního prostředí a rozvojem společnosti (kvalitou života lidí).

Trvale udržitelné hospodaření
Cesty k uvědomělému vztahu k životnímu prostředí


Každý jednotlivec nese svým každodenním rozhodováním a jednáním kousek spoluodpovědnosti za životní prostředí. Fakta, týkající se dřeva, ukazují, že dřevo je obnovitelná surovina budoucnosti. Důsledné a vzrůstající využívání dřeva je proto důležitým pilířem budoucího vývoje.

Následující argumenty demonstrují požadované jednání.

Využívání dřeva v rámci trvale udržitelného hospodaření chrání životní prostředí.
Tento výrok je platný bez ohledu na druhy dřevin nebo oblasti, ve které je hospodařeno trvale udržitelným způsobem. Vždy využije alternativy dřevěných výrobků. Dřevo roste téměř všude a nepotřebuje téměř žádnou přepravu. Zkraťte přepravní vzdálenosti tím, že upřednostníte dřevo z místních lesů.

Dlouhá životnost je ekologická a ekonomická.
Dřevo, použité pro stavební účely v minulosti, dokazuje svoji trvanlivost každý den. Jak málo jsou proti dřevu trvanlivé moderní materiály. Kupujte kvalitní dřevěné výrobky, mají dlouhou životnost.

Použití dřeva s dlouhou životností v kombinaci s mechanickou ochranou ušetří zpravidla chemické ošetření a chrání tím životní prostředí.
Rozmanitost domácích dřevin a jejich vlastností musí být znovu objevena. Tam, kde je dřevo vystaveno povětrnostním podmínkám, může být použito dřevo přirozeně trvanlivější bez chemického ošetření (jasan, modřín, douglaska). Také použití trvale obnovitelných tropických dřevin může mít svůj smysl. Ochráníme tak životní prostředí před množstvím emisí a zamezíme nebezpečí nemoci při výrobě a použití ochranných prostředků na dřevo. Vyhneme se tím také problémům s jejich likvidací.

Je nutné myslet na likvidaci již při výrobě.
Dřevo a dřevěné výrobky se nemusí vozit přes půl světa k recyklaci. Nepodílí se na tzv. "odpadovém turismu", neboť na své životní cestě nezpůsobuje žádné problémy. Energie ze dřeva je ohleduplná.

Dřevo může nahradit fosilní paliva, protože "dřevo hoří".
Nahrazením fosilních paliv dřevem se zmenšují emise CO2 a šetří se neobnovitelné zdroje. Zároveň tato náhrada šetří životní prostředí, které je zatěžováno při různých katastrofách spojených se získáváním fosilních paliv (např. havárie ropných tankerů, netěsné zdroje zemního plynu).

Pro zachování dobrého životního prostředí musí být mnoho materiálů nahrazeno dřevem.
Pokud bude k určitým účelům využito dřevo (např. stavební materiál, okna, nábytek, atd.), zmenší se nárůst CO2 v atmosféře. Výrobky z neobnovitelných surovin nevážou žádný CO2, ale při jejich výrobě a recyklaci je velké množství CO2 uvolňováno. Používáním dřeva přispíváme ke snižování emisí CO2.

Používání dřeva ušetří energii a emise CO2.
Při růstu dřeva je vázán CO2 z atmosféry. Při přípravě dřeva, při jeho zpracování a používání je potřeba minimální energie ve srovnání s ostatními materiály. Na základě výborných tepelně izolačních vlastností ušetří dřevo cennou energii k vytápění. Po uplynutí doby použitelnosti může být z dřevěných výrobků opět vyrobena energie, neškodná životnímu prostředí.

Tondův jídelní lístek

ZŠ Holubov 2005, náš Tonda Já Papírožrout vám řeknu o třídění papíru:

Mám rád:
noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, krabice, lepenku, karton, papírové obaly.

Nemám rád:
mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, kopírák a použité plenky.Já Plastožrout vám řeknu o třídění plastu:

Mám rád:
PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), plastové nádoby, kelímky, krabičky od pokrmových tuků, sáčky, folie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén.

Nemám rád:
plasty znečištěné chemikáliemi, trubky a linoleum


Jídelní lístek vypracovaly: Manuela Haug a Radka Pokorná, žákyně 4. ročníku

Televize Srdíčko

ZŠ Holubov 2005, návštěva entomologů ve školní družině ZŠ Holubov 2005, příspěvek do Televize Srdíčko

Černý posel zimy

ČERNÝ POSEL ZIMY Havran polní, ilustrace - Pavel Jakeš

Obyvatelem otevřené krajiny nížin a pahorkatin je družný krkavcovitý pták - havran polní. Pro stejnou velikost a černé zbarvení si jej lidé často pletou s černou vránou obecnou, nebo ho nesprávně považují za její samčí protějšek. Ve skutečnosti se jedná o dva samostatné druhy s odlišným způsobem života.

Dospělého havrana poznáme podle štíhlejšího zobáku, u jehož kořene je nápadná šedobílá lysina, která dosahuje až k oku. Dalším znakem je prodloužené peří z boku zakrývající lýtka (tzv. kalhotky), delší na konci zaoblený ocas a modrofialový kovový lesk černého peří na svrchní straně těla. Mladí ptáci do druhého roku života lysinu nemají a jsou u kořene zobáku opeření.

Havran polní hnízdí v početných koloniích. Velká hnízda postavená ze suchých větví, které ptáci sbírají, nebo přímo ulamují v okolí, bývají umístěna zpravidla ve vršku vysokých stromů. Nabízí-li takový strom dostatek příležitostí k položení základu pro více hnízd, může jich na něm být i několik desítek. Do hnízdní kotlinky samička snáší 3 - 5 modrozelených, hnědě skvrnitých vajíček. Mláďata se líhnou po 16 - 19 dnech zahřívání. Živočišnou a rostlinnou potravu havrani sbírají při chůzi na zemi. Tvoří ji hmyz, žížaly, slimáci, drobní hlodavci, v menší míře mršiny zvířat, semena, obiloviny, rostlinné zbytky, odpadky na smetištích.

V České republice hnízdí havrani v blízkosti vodních toků a větších měst. Pravidelná hnízdiště leží např. na území Prahy, v okolí Pardubic, Chrudimi a v Českých Budějovicích - Na sadech, Staroměstském hřbitově a Zátkově nábřeží. Naše populace jsou převážně tažné. V září a říjnu se přesunují do svých zimovišť jihozápadním směrem (Francie) a současně k nám přilétají přečkat zimu ptáci ze severovýchodu. Jejich počet je vždy vyšší, což nejlépe dokazuje sčítání na společných nocovištích, kde se shromažďují na sklonku dne. Zde jich může být i více než 100 000. Havrani, kteří se v zimě potulují za potravou okolím Č. Budějovic, nebo si nebojácně vykračují po travnatých ostrůvcích rušných křižovatek, pochází nejčastěji z Ruska, Běloruska, Ukrajiny a Polska.

- Pavel Jakeš -

Co to znamená, když se řekne...

Co to znamená, když se řekne...

BÝT ZASAŽEN ERÓTOVÝM (AMOROVÝM) ŠÍPEM (BÝT ZAMILOVANÝ)

Podle řecké mytologie při vzniku Země se objevila i láska v podobě boha, kterému staří Řekové říkali Erós. Byl synem boha války a bohyně krásy Afrodíté. Novorozeně muselo být ukryté v hlubokém lese, kde se o něj staraly dvě lvice, neboť nejvyšší řecký bůh Zeus věděl, že ani on si nebude před jeho šípy jist. Erós zasahoval srdce bohů i smrtelníků. K tomu mu sloužil luk a šípy, které byly dvojího druhu. Jedny měly hrot zlatý, druhé olověný. Lidé i bohové zasaženi šípem se zlatým hrotem se zamilovali šťastně, avšak ti, kteří byli zasaženi šípem olověným, byli zamilováni nešťastně.

I sám Erós se zamiloval do královské dcery Psyché. Ta totiž svou krásou konkurovala samotné Afroditě. Ona nařídila, aby ji Erós zasáhl šípem a ta se pak měla zamilovat do nejošklivějšího muže. Erós toto přání své matky splnil, ovšem do Psýché se zamiloval on sám. Navštěvoval ji každou noc a plnil její každé přání. Vztah byl ideální až do chvíle, kdy Psýché porušila domluvu o tom, že nesmí nikdy vidět Eróta. Poté ji Erós opustil, nikdy však na ni nezanevřel a dokonce na jeho prosbu povýšil Zeus Psýché mezi nesmrtelné bohy.

Řecký bůh lásky Erós a jeho římský protějšek Amor jsou často zobrazováni jako okřídlení mladíci s lukem a šípy.

- Mgr. Drahomíra Bodláková -

Literatura:
Kovářová S.; Proč se říká 222x, Aida 2001

ODS a EU

Před vstupem České republiky do Evropské unie vedla ODS kampaň proti vstupu do Evropské unie, aby Česká republika neztratila svoji suverenitu. Bylo to zcela naopak. Nevstoupit do Evropské unie by znamenalo vyloučit naši republiku z Evropské politiky i ekonomiky. Po zjištění, kolik procent voličů ODS je pro vstup do Evropské unie, otočili svoji rétoriku (nikoliv aktivitu) tak včas před volbami, že byli vloni mimořádně úspěšní.

Stojí před námi odsouhlasení Ústavní smlouvy Evropské unie, na jejímž textu jsme se také podíleli. Přijmout tuto smlouvu naší politickou reprezentací či referendem nás všech je podmínkou našeho dalšího plnohodnotného členství. Nepřijmout tento text by prakticky vyloučilo naši republiku z možnosti dál rozhodovat o dalším vývoji Evropské unie. Přesto Václav Klaus i celá ODS vybízí tuto smlouvu nepřijmout. ODS navíc usiluje o oddělení termínu voleb do Senátu a termínu případného referenda o Ústavní smlouvě. Proč? To je zjevné! Jednak budou moci beztrestně prosazovat nepřijetí Ústavní smlouvy, protože jejich voliči opět za půlrok již zapomenou pokus ODS o destrukci Evropské unie. Ale hlavně o referendum bude mít mnohem více občanů zájem než o volby do Senátu. Na referendu se voliči vyčerpají a k volbám do Senátu jich přijde mnohem méně. To znamená větší šanci pro strany se stabilní voličskou základnou. Jde především o ODS a KSČM.

Také si uvědomujete, že opoziční spoluprací ODS s KSČM se jejich názory v mnohém sbližují? Namátkově vezměme vztah k sudetským Němcům, ke vstupu do Evropské unie a nyní vztah ke spolupráci s Evropskou unií. Navíc ODS se nevzdává úsilí o zvýšení kvóra pro vstup do parlamentu, aby se tam prakticky dostaly jen dvě strany. V současnosti dáváme nejvyšší šance ODS a KSČM. Jde o strany, které nectí plodný dialog a hledání konsensu napříč politickým spektrem. Neumí vládnout jinak než převálcováním ostatních názorů silou. Proto znovu chce ODS změnit naši Ústavu. Mám z tohoto omezení politické nabídky strach. Vy ne?

- MUDr. Bohumír Šimek -

Glosa politická

Kritizuješ-li levicovou stranu pro její levicovost a chválíš-li pravicovou stranu pro její pravicovost, jsi pravičák ideolog.

Kritizuju-li pravicovou stranu za její levicovost a chválím-li levicovou stranu za její pravicovost, jsem pravičák skutečný.

- MUDr. Bohumír Šimek -

Glosa společenská

Když jsem byl jako dítě, vyprávěla mi maminka o proroctví Sibilině, že až se nerozezná muž od ženy... že bude konec světa, nebo co. Ano, ženy začaly nosit kalhoty. Ve Skotsku nosí mužové sukni už dávno. Mužové nosí dlouhé vlasy, ženy se stříhají na ježka.

Nedávno mi přišla do ordinace dívenka mimo jiné s otázkou, že když už má s tím svým chlapcem pět dětí, zda by si ho neměla také vzít. Inu, heterosexuální páry, muži a ženy, se nám nehodlají zavazovat sňatkem. A stát to svou sociální politikou podporuje. Homosexuální páry žehrají, že nemohou mít svatbu. A tak tatínkové s maminkami manželství odmítají, zatímco chlapečci s chlapečky a děvčátka s děvčátky po manželství touží.

Ale to není všechno. Nejen že muže a ženy nerozeznáme podle zevních znaků. Díky pokrokům medicíny už ani ta brázdička a oráčské náčiní není jednoznačné. Muž se stává ženou a žena mužem i v těchto intimních záležitostech. "No to je konec!" řekla by moje maminka. Naštěstí ne konec světa.

- MUDr. Bohumír Šimek -

Glosa filosofická

Interrupce je přerušení těhotenství. Z hlediska medicínského jde o ukončení života. Z hlediska termínů jde o přerušení života. Podle svatého Tomáše Aquinského jde o ukončení života, protože tento zárodek do třiceti dnů nemá ještě duši. Podle současných teologů a křesťanských filosofů jde o přerušení života pokračujícího na věčnosti. Pán Bůh to nejspíš bere jako nepřípustný zásah do svého stvoření. Jen nevím, zda se nad našimi filosofickými úvahami mračí nebo shovívavě usmívá.

- MUDr. Bohumír Šimek -

Glosa soudní

Při senátních volbách na Praze 11 pokořil kandidát ODS kandidáta lidovců o několik hlasů. Lidovecký kandidát se cítil být poškozen pomlouvačnými informacemi v místním zpravodaji, a proto to předal soudu. Pře se dostala až k Ústavnímu soudu, který vyřkl, že "došlo k hrubému porušení pravidel stanovených volebním zákonem", ale že to není důvod, proč by se měly volby opakovat. Práva lidoveckého kandidáta byla hrubě porušena, ale nejvyšší spravedlnost na tom nepotřebuje nic měnit.

Za komunistů soudily soudy dle instrukcí komunistů. Bylo by velmi zatracené, kdyby už i dnes soudy soudily stranicky.

- MUDr. Bohumír Šimek -

INFORMACE

V neděli 27. března 2005 se od 17.00 hod. koná v sále Obecního úřadu ve Křemži

VELIKONOČNÍ KONCERT
sboru MUSICA DIVINA z Kájova pod vedením Zdeňky Litvanové

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
Výtěžek půjde na jihovýchodní Asii.


Další informace :
Chráněná krajinná oblast Blanský les
Holubov - průvodce obcí a okolím
Mikroregion Podkletí - Obrazový průvodce 3


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Holubov

 

Holubovský zpravodaj
Vydává Obecní úřad v Holubově
Zodpovědná redaktorka: Marie Svobodová
Tisk: ARTYPA Holubov, spol. s r.o.
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex s.r.o.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 27. února 2005 : TOPlist 0