ARCHIV 2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Holubovský zpravodaj - hlavička - 2002

Informační měsíčník Obecního úřadu v Holubově

Únor 2004 - Číslo 2 - Ročník 10

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (788 kB)Zpráva z jednání zastupitelstva obce

Zpráva z jednání zastupitelstva obce, které se konalo 29. 1. 2004

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:

ZO bylo informováno o: Závěrem jednání byl stanoven termín veřejného zasedání zastupitelstva obce na čtvrtek 26. 2. 2004 v 19.00 hod v Třísově.

- Jaroslav Franěk, starosta -

Náš host


Dne 9. 2. 2004 zavítal do naší obce na přátelskou návštěvu Ing. Miroslav Kalousek, poslanec parlamentu ČR a předseda KDU-ČSL, který v rámci poslaneckého dne navštívil okres Český Krumlov a po krátkém obědě a rozpravě s naším panem starostou pokračoval na poslaneckou návštěvu Prachatického okresu.

- M. Svobodová -
Holubov 2004, návštěva Ing. Miroslava Kalouska

Karneval v Klubu Holoubek

Holubov - klub Holoubek, logo Dne 3. února 2004 se uskutečnil v Klubu Holoubek dětský karneval. Ve slavnostně vyzdobeném sále holubovské hasičské zbrojnice se sešlo 20 maminek s 25 dětmi od nejmenších batolat až po pětileté předškoláky. V karnevalových převlecích přišly nejen děti, ale i maminky. Hned v úvodu se každá maska představila ostatním zúčastněným. Poté následovaly soutěže pro děti - slalom na dětské motorce, porážení kuželek, skládání obrázků z puzzlí, hádání předmětů po hmatu. Každé dítě bylo za splněný úkol odměněno drobným dárkem.

Překvapením pro všechny malé i velké byl pak pestrý lentilkový dort, který vyrobila maminka Lenka Klimešová. Ve zbylém čase pak mohli všichni tančit na malé diskotéce nebo si hrát.

Domů se všichni, hlavně děti, rozcházeli jen neradi. Myslím si, že se akce vydařila a že děti budou mít plno pěkných vzpomínek. Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci dětského karnevalu.

- Lucie Honetschlägerová -

Klub Holoubek 2004, karneval Klub Holoubek 2004, karneval
Klub Holoubek 2004, karneval Klub Holoubek 2004, karneval

Pobočka České spořitelny ve Křemži v nových prostorách

Od 26. 1. 2004 slouží veřejnosti nové prostory České spořitelny, a.s. ve Křemži. Klienti České spořitelny tak budou moci vyřizovat své finanční záležitosti v důstojném prostředí nově zrekonstruované pobočky v přízemí Domu služeb. Otevírací doba pobočky se nemění.

Jakými finančními produkty mohou svým klientům v dnešní době pomoci zaměstnanci nově zrekonstruované pobočky ve Křemži nám přiblížil manažer pobočky Ing. Churan.

Holubov 2004, otevření nových prostor Pobočky České spořitelny ve Křemži Klientům bychom chtěli především nabídnout úvěrové produkty - v nabídce máme spotřebitelské úvěry na nákup zboží a služeb nebo hotovostní úvěry, kde účel použití záleží pouze na klientovi. Oba tyto úvěry poskytujeme při splnění požadovaných podmínek až do 100.000,00 Kč i bez ručitele. Majitelům sporožirových a běžných účtů dále nabízíme úvěr kontokorentní, který jim umožní čerpat prostředky z účtu do povoleného debetu, neboli záporného zůstatku.

Těm klientům, kterým nevyhovuje současná úroveň bydlení, chtějí se přestěhovat do většího bytu, chystají se rekonstruovat nemovitost, můžeme nabídnout hypoteční úvěry nebo úvěry ze stavebního spoření. Program TOP Hypo České spořitelny, a.s. získal v roce 2002 a 2003 ocenění Hypotéka roku.

Roste také obliba kreditních karet, kde má klient možnost sjednat si úvěrový limit dle vlastních potřeb. Nespornou výhodou těchto karet je tzv. bezúročné období. To znamená, že pokud klient vyrovná čerpané prostředky do 45 dnů, měl vlastně tyto prostředky půjčené bezúročně.

Česká spořitelna se úvěrováním zabývá mnoho let. Disponuje odborníky, kteří přistupují ke každému zájemci o úvěr individuálně a dokáží mu kvalitně poradit. Těšíme se proto na Vaši návštěvu v naší zrekonstruované pobočce.

Fotografie ze slavnostního otevření nových prostor za účasti paní místostarostky Křemže Mgr. Cipínové, pana Linhy a starosty obce Brloh pana Lva, ředitele oblastní pobočky České Budějovice pana ing. Pavla a regionálního ředitele ČS, a.s. pana Ing. Ernýgra.

Skauti - Hrátky na sněhu

Znovuobnovený křemežský skautský oddíl uspořádal dne 10. ledna 2004 pro malé i velké akci Hrátky na sněhu. Díky panu starostovi Ing. Josefu Troupovi byly do parku před obecním úřadem ve Křemži navezeny dostatečné zásoby sněhu z okolních ploch.

Navzdory nepříznivému počasí jsme společně s holubovskými skauty postavili malé sněhové království s hradem, tunely a zvířaty.

Znak Skautského oddílu Holubov, logo Křemže 2004, hrátky na sněhu Znak Skautského oddílu Holubov, logo

Poznávejme plemena psů

Voříšci, míšenci a kříženci

Zatím jsme si stále povídali o čistokrevných plemenech psů. Je třeba si také něco říci o psech, které všichni znáte pod názvem voříšek, vořech, alík apod.

Někteří lidé si myslí, že voříšek je pes neurčité rasy. Nejlépe je tyto psy rozdělit na míšence a křížence.

Co je to kříženec - tento pes vznikne křížením dvou různých plemen. Je to většinou nahodilé spojení a hlavně nežádoucí. Vzhledem k tomu, že rodiče takového křížence jsou vlastně čistokrevní psi je možné odhadnout povahu, velikost a vzhled budoucího jedince. Kříženci z některých čistokrevných plemen bývají velmi hezcí a zvláštní. Tak, jak se u těchto jedinců kříží exteriér, tj. vzhled, tak se kříží i povaha.

Co je to míšenec - předci míšence jsou buď kříženci nebo míšenci. To znamená, že otec nebo matka nepřísluší k žádné rase. U míšence nikdy předem nelze odhadnout jeho velikost a hmotnost, i když známe rodiče míšence, můžeme se dočkat různých překvapení. Známe-li tedy otce i matku, stále nám to nestačí, poněvadž neznáme další předky. Musíme to prostě risknout a doufat, že nám z krásné chlupaté, milé a teploučké kuličky nevyroste bernardýn.

Kříženci i míšenci jsou většinou velmi milí psi pro rodinu, kteří se dobře snáší s ostatními zvířaty v domácnosti. Nemůžeme sice s nimi navštívit žádnou výstavu, ale existují krásné akce, které se nazývají "voříškiády". Je to výstava kříženců a míšenců a psů bez průkazu původu. Psi jsou rozděleni do kategorií podle délky srsti, velikosti atd. Posuzují je skutečně fundovaní rozhodčí a k jejich posouzení přistupují s velkou zodpovědností. Dokonce někteří z nich tvrdí, že je to velmi zajímavá akce, kde lze vidět různé zajímavé pejsky. Na těchto výstavách je velmi přátelská atmosféra a také v Českých Budějovicích se tato výstava každoročně pořádá.

Proč se tvrdí, že jsou kříženci zdravější? Nejsou ve skutečnosti zdravější nežli čistokrevní psi, ale nemají takzvané plemenné dispozice k určitým nemocem, kterými bývají některá plemena zatížena.

Jak o křížence, míšence nebo voříška je nutné se správně starat. Je třeba jej pravidelně odčervovat, očkovat a to nejen proti vzteklině, česat a koupat jej podle potřeby. Měl by mít své důstojné místo ke šťastnému životu a nikoliv půlmetrový řetěz, zbytky nevalné chuti a kastrol vody, co naprší. Takový pes může být velmi dobrým a příjemným společníkem pro starší lidi, pro rodinu s dětmi. Každý takový jedinec je neopakovatelný nejen svým vzhledem, ale i povahou. Samozřejmě je třeba jej vychovat, aby byl ovladatelný a poslušný. Nenecháváme jej toulat se podle jeho libosti. Nesmíme zapomínat, že každý majitel psa je zodpovědný za veškeré škody, které může pes způsobit a také z důvodů bezpečnosti to není dobré. Takový pes "turista" může lehko přijít k úrazu, nebo někoho napadnout apod.

Poněvadž štěňata kříženců, míšenců a voříšků se dávají většinou zdarma, neznamená to, že je bezcenným psem. Jeho hodnota spočívá v tom, že jsou našimi kamarády, společníky, kteří nám dávají všechnu svoji lásku a věrnost. Nic za to nechtějí, jen důstojné životní podmínky, dobrý domov, plnou misku a naše pohlazení. Takový voříšek může být zrovna tím nejlepším psem, na kterého budete vzpomínat celý svůj život, i když odchováte řadu šampiónů, protože je neopakovatelný.

- Květa Pavčíková -

Slovo lékaře

Hypochondr

Hypochondr je u lidu obecného víceméně nadávka. Pořád si na něco stěžuje a přitom mu nic není. To vzbuzuje opovržení. A tak hypochondr je spíše chudák. Protože jde spíše o druh osobnosti, která poněkud odlišným způsobem vyhodnocuje a zpracovává nepříznivé podněty a vjemy svého těla.

Hypochondr bývá ztotožňován se simulantem, i když jde o zcela jiný problém. Simulant ví, že mu nic není a žádné obtíže nemá. Svoje obtíže jen popisuje a předvádí, aby tím získal nějakou výhodu. Dovednost simulantů je rozdílná. Někteří dokonce medicínské problémy studují, aby byli věrohodnější. Přestože simulace bývá většinou zřejmá, málokterý lékař takového pacienta vyhodí z ordinace, protože dobře ví, že v medicíně není nic na sto procent, a že zmýlit se, by bylo krajně neetické.

Hypochondr naopak často trpí krutými obtížemi a čas od času trpívá přesvědčením, že brzy umře. I hypochondr často nastudovává své problémy. Tím dosahuje toho, že obtíže, které má a které popisuje znějí výhružněji. Takovým medicínsky vzdělaným hypochondrem mají líčené stesky značně rozmazaný obraz a obtížněji se diagnostikují. Takoví pacienti bývají opakovaně vyšetřováni a jejich nálezy jsou stále normální. Většinou se normálními nálezy krátkodobě uklidní, než opět propadnou tlaku svých obtíží. Takovýto kolotoč stále se vracejících obtíží při stále normálních nálezech může vést až k neprofesionální averzi.

Lékař, který má ve své péči hypochondra, musí k jeho úzkostné dušičce přistupovat s mnohem větší pečlivostí než u ostatních pacientů. Musí si uvědomit, že hypochondrie je nemoc sama o sobě. Jde o odlišnou, nemocnou a úzkostnou osobnost. Jde o člověka se zvýšenou citlivostí ke svým obtížím. Hypochondr trpí a je třeba mu pomoci. Hypochondrovi musíme věnovat mnohem více času. Nestačí správně stanovit diagnózu a léčit. Tím mu vůbec nepomůžeme.

Takovéhoto pacienta musíme pečlivě vyslechnout, nepřehlédnout žádný z jeho stesků. Hypochondr i zcela nevýznamné obtíže může považovat za zásadní. Musíme se snažit pochopit i příčinu jeho obtíží, zda leží již v jeho chorobné osobnosti nebo zda jde o obtíže jako reakci na nějakou stresující záležitost. Pak následuje pečlivé vyšetření pacienta a stanovení dalších doplňujících vyšetření k potvrzení pracovní diagnózy, nebo u hypochondra spíše k vyloučení diagnózy obávané.

Úspěšnost léčby hypochondra je především dána prvotní důvěrou ke svému praktickému lékaři, pečlivostí jeho vyšetření a jednoznačností seznámení pacienta s normálními nálezy. Sdělit pacientovi "pane, vy jste hypochondr" je většinou netaktické, protože většina z nás si tento pojem spojujeme se simulací nebo s nadávkou. Vysvětlit pacientovi s krutými obtížemi a se strachem ze smrti, že všechny nálezy jsou negativní, bývá též obtížné. Laikovi bývá většinou nepochopitelné a tedy i nevysvětlitené, že obtíží ze žaludečního vředu, který na žaludku má, ho zbavíme snáze než obtíží ze žaludečního vředu, který na žaludku nemá.

- MUDr. Bohumír Šimek -

M L S Á N Í

Holubovský zpravodaj - mlsání 2, ilustrace Pro únorový Holubovský zpravodaj nám nabídla své oblíbené a vyzkoušené recepty paní učitelka z mateřské školky Jana Jungbauerová.

Pudinkové řezy

Upečeme piškot:

Šleháme do pěny 4 celá vejce a 16 dkg cukru, pak přidáme 16 dkg polohrubé mouky a půlku prášku do pečiva. Piškot necháme vychladnout.

Krém:

1 l mléka, 3 vanilkové pudinky - uvaříme pudink a do horkého zašleháme postupně 15 dkg másla. Nalijeme na upečený piškot a poklademe sušenkami BEBE.

Čokoláda:

10 dkg másla rozpustíme a přidáme 25 dkg cukru, 3 lžíce kakaa, 2 lžíce rumu a 2 - 3  lžíce horké vody. Vše rozmícháme v lesklou čokoládu a hned poléváme na sušenky, které jsou naskládané na krému a piškotu.


Zapečené těstoviny

30 dkg těstovin, 30 dkg jemně pokrájeného masa, 4 vejce, 12 dkg sýra, rajčatový protlak, 2 papriky, 3 rajčata, 1 cibule, olej, česnek, sladká i pálivá paprika, sůl, pepř.

Jemně pokrájené nebo umleté maso osmažíme na zpěněné cibuli, zaprášíme paprikou, vmícháme rajčatový protlak, rajčata, papriky, česnek, pepř, sůl, podlijeme vodou a dusíme, až maso změkne. Smícháme s uvařenými těstovinami a polovinou strouhaného sýra. Směs vložíme do vymaštěné a strouhankou vysypané zapékací misky, vyhloubíme důlky, do nich vklepneme po 1 vajíčku a zapečeme v dobře vyhřáté troubě. Ke konci pečení zasypeme zbytkem strouhaného sýra.

Podáváme se zeleninovým salátem.


Za recepty děkuje a dobrou chuť přeje
- MS -

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

K VÝZNAMNÉMU ŽIVOTNÍMU JUBILEU BLAHOPŘEJEME

NAPOSLED JSME SE ROZLOUČILI

Obecně závazná vyhláška č. 2/2003Obecně závazná vyhláška č. 2/2003
o místních poplatcích


Zastupitelstvo Obce Holubov vydává podle úst. § 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s úst. § 10, písm. d) a § 84, odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Část I.

Čl. 1
Základní ustanovení
 1. Obec Holubov vybírá tyto místní poplatky:
  1. poplatek ze psů
  2. poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
  3. poplatek za užívání veřejného prostranství
  4. poplatek ze vstupného
  5. poplatek za výherní hrací přístroj
  6. poplatek za povolení vjezdu motorovým vozidlem do vybraných míst
  7. poplatek z ubytovací kapacity

 2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.
Část II.
Poplatek ze psů

Čl. 2
Předmět poplatku

Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců.

Čl. 3
Poplatník
 1. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce.


 2. Poplatník je povinen přihlásit psa do evidence na obecním úřadu do 15-ti dnů ode dne, kdy vznikla poplatková povinnost.


 3. Poplatek neplatí osoby uvedené v zákoně o místních poplatcích 1).
Čl. 4
Sazby poplatku
 1. Sazba poplatku činí ročně:
  1. v rodinných domech a nájemních domech 100,- Kč za 1 psa
  2. je-li poplatníkem osoba, která pobírá invalidní, starobní nebo vdovský důchod a tento je jediným zdrojem příjmu, 50 Kč za 1 psa
Za každého dalšího psa se poplatek zvyšuje o 50 % a to u všech poplatníků uvedených v odst. 1 písm. a) a b).

Čl. 5
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
 1. Poplatková povinnost vzniká prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém pes dovršil věk tří měsíců.


 2. Vznikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku platí se poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Zanikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku postupuje se obdobně.
Čl. 6
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný:
 1. Poplatek za psa je splatný do 31. května kalendářního roku.


 2. Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.
Část III.
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Čl. 7

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které za úplatu přechodně pobývají na území obce za účelem rekreace, pokud neprokáží jiný důvod svého pobytu.

Čl. 8
 1. Plátcem poplatku je ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Ubytovatel vybírá pro obec poplatek ve výši stanovené touto obecně závaznou vyhláškou, za poplatek ručí a je povinen jej obecnímu úřadu vyúčtovat nejpozději do 31. 3. následujícího roku a ve stejném termínu jej zaplatit hotově na obecním úřadě či odvést na účet obecního úřadu.


 2. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu 2).
Čl. 9
Sazba poplatku a jeho splatnost
 1. Sazba poplatku činí 10,- Kč za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento den dnem příchodu. V tábořišti činí sazba poplatku 5,- Kč za osobu a den.


 2. Poplatek neplatí osoby uvedené v zákoně o místních poplatcích 3).


 3. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí poplatník předem za předpokládanou dobu pobytu.
Část IV.
Poplatek za užívání veřejného prostranství

Čl. 10

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístnění dočasných staveb a zařízení sloužící pro poskytování prodeje a služeb, pro umístnění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazeného trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby filmových a televizních děl. Z akcí, pořádaných na veřejném prostranství bez vstupného nebo jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejné účely, se poplatek neplatí 4).

Čl. 11
Veřejné prostranství
 1. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru 5).


 2. Vymezení veřejného prostranství na území obce, pro účely této obecně závazné vyhlášky jsou:

  Holubov - místní komunikace, celý prostor návsi, prostor před prodejnami, prostor před budovou obecního úřadu, okolí rybníků a vodní nádrže, okolí ČOV, prostor kolem nádraží ČD, ostatní pozemky obce

  Krasetín - místní komunikace, náves, okolí vodní nádrže, ostatní pozemky obce.

  Třísov - prostor před prodejnou potravin, místní komunikace, náves, okolí vodní nádrže, prostor kolem zastávky ČD, ostatní pozemky v majetku obce.
Čl. 12
Poplatník
 1. Poplatníkem je fyzická i právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl. 10 této obecně závazné vyhlášky. Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků odpovídají za zaplacení poplatku společně a nerozdílně.


 2. Poplatník je povinen oznámit obecnímu úřadu zvláštní užívání veřejného prostranství před započetím vlastního užívání tohoto prostranství tři dny předem, nejpozději však v den započetí užívání veřejného prostranství.
Čl. 13
Sazby poplatku
 1. Sazby poplatku činí:
  1. vyhrazené místo pro parkování osobního automobilu 200 Kč/rok
  2. vyhrazené místo pro parkování nákladního automobilu 1000 Kč/rok
  3. za užívání veřejného prostranství k uložení materiálu na dobu delší než 5 kalendářních dnů se počínaje 6 dnem platí poplatek 2 Kč/m2/den
  4. za užívání veřejného prostranství pro prodejní stánky 100,- Kč/den
  5. za umístění reklamního zařízení na veřejném prostranství se platí poplatek: do 1 m2 plochy 200 Kč/rok a nad 1 m2 plochy 400 Kč/rok

 2. Poplatek se neplatí z akcí uvedených v zákoně o místních poplatcích 6).
Čl. 14
Vznik a zánik poplatkové povinnosti, splatnost poplatku
 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se platí ode dne, kdy zvláštní užívání tohoto prostranství začalo, až do dne, kdy toto užívání skončilo tedy např. zařízení bylo odstraněno, skládka byla zlikvidována a prostranství bylo uvedeno do původního stavu.


 2. Poplatek je splatný
  1. u bodu a), b) - do 31. 3. příslušného roku
  2. u bodu c), e) - do tří dnů po skončení užívání veřejného prostranství
  3. u bodu d) - v den vzniku poplatkové povinnosti
Část V.
Poplatek ze vstupného

Čl. 15
Předmět poplatku a poplatník
 1. Předmětem poplatku je vstupné 7) na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce snížené o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.


 2. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci uvedenou v odst. 1 pořádá.
Čl. 16
Sazby poplatku a jeho splatnost
 1. Poplatek ze vstupného činí 5 % z úhrnné částky vybraného vstupného.


 2. Poplatek je splatný do 15 dnů od uskutečnění akce. Pořadatel je povinen předložit k tomuto termínu účetní a jiné doklady osvědčující správné určení výše poplatku.


 3. Poplatek se neplatí z akcí uvedených v zákoně o místních poplatcích 8).


 4. Od poplatku jsou osvobozeny akce pořádané neziskovými organizacemi SDH, SK fotbal, Česká obec Sokolská apod.
Čl. 17
Ohlašovací povinnost

Pořadatel je povinen nejpozději 10 dnů před konáním akce hlásit písemně obecnímu úřadu:
 • datum, místo, začátek a plánovaný konec akce
 • druh akce a její určení
 • výši vstupného, jednotlivé druhy slev
 • osobu odpovědnou za vyúčtování vstupného
 • označení pořadatele a jeho bydliště, pokud je pořadatelem právnická osoba její sídlo a statutárního zástupce
 • kapacitu místa pořádání akce.
Obecní úřad potvrdí převzetí oznámení a o podaných oznámeních vede přehled.

Část VI.
Poplatek z ubytovací kapacity

Čl. 18

Poplatek z ubytovací kapacity se platí z využitých lůžek v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.

Čl. 19
 1. Poplatníkem je ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.


 2. Ubytovatel je povinen vést evidenční knihu obdobně jako v článku 8, odst. 2 této obecně závazné vyhlášky, údaj o účelu pobytu se neuvádí.
Čl. 20
Sazba poplatku a jeho splatnost
 1. Sazba poplatku činí 2,- Kč za každé využité lůžko a den.


 2. Poplatek je splatný ročně vždy do 31. 3. následujícího roku.


 3. Poplatku nepodléhají ubytovací kapacity uvedené v zákoně o místních poplatcích.
Část VII.
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

Čl. 21
Předmět poplatku

Předmětem poplatku je povolený výherní hrací přístroj ve smyslu zák. ČNR č. 2002/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších změn a doplňků.

Čl. 22
Poplatník

Poplatníkem je česká právnická osoba bez majetkové účasti zahraničních osob, která je provozovatelem výherního hracího přístroje.

Čl. 23
Ohlašovací povinnost
 1. Poplatník je povinen písemně ohlásit správci poplatku uvedení výherního hracího přístroje do prvního provozu a doložit zahajovacím protokolem. Ohlášení poplatníka provede do 10 dnů od uvedení výherního hracího přístroje do provozu.


 2. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název právnické osoby, sídlo, IČO. Současně uvede čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.


 3. Poplatník je rovněž povinen oznámit do 10 dnů správci poplatku ukončení provozování výherního hracího přístroje, tj. zánik své poplatkové povinnosti a doložit ukončovací protokol.
Čl. 24
Sazba poplatku

Poplatek za každý provozovaný výherní hrací přístroj činí 5.000,- Kč na tři měsíce. V případě, že výherní hrací přístroj bude provozovaný na dobu kratší než tři měsíce, bude poplatek vyměřen v poměrné části.

Čl. 25
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
 1. Poplatek se platí ode dne, ve kterém poplatková povinnost vznikla, tj. od zahájení provozu.


 2. Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu.
Čl. 26
Splatnost poplatku
 1. Poplatek je splatný:
  1. Při povolení provozování výherního hracího přístroje na dobu tří měsíců do lhůty jednoho měsíce po zahájení provozu.
  2. Při povolení provozování výherního hracího přístroje na dobu šesti měsíců ve dvou splátkách odpovídajících délce provozu v příslušném čtvrtletí, splatných vždy poslední den příslušného měsíce.
  3. Při povolení provozování výherního hracího přístroje na dobu kalendářního roku ve čtyřech splátkách odpovídajících délce provozu v příslušném čtvrtletí, splatných vždy poslední den příslušného čtvrtletí.

 2. Poplatek může být zaplacen poplatníkem jednorázově v plné výši v termínu první splátky.
Část VIII.
Poplatek za povolení vjezdu motorovým vozidlem do vybraných míst a částí

Čl. 27
Předmět poplatku

Předmětem poplatku je povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst, do kterých je jinak vjezd zakázán příslušnou dopravní značkou.

Čl. 28
Poplatník

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst:
 1. K tábořišti Pod Dívčím Kamenem od Třísova
 2. Do prostoru chatové oblasti Třísovský hamr od Holubova
Čl. 29
Sazba poplatku a jeho splatnost
 1. Poplatek činí 20,- Kč/den při jednorázovém povolení.
 2. Poplatek je splatný předem při vydání povolení na předem známé období.
 3. Poplatek neplatí fyzické osoby mající trvalý pobyt nebo vlastní nemovitost ve vybraném místě, osoby jim blízké, manželé těchto osob a jejich děti, osoby, které ve vybraném místě užívají nemovitost ke své hospodářské činnosti.
 4. Od poplatku jsou osvobozeny osoby provozující zdravotnické služby, policie, hasičů, spojů, JČE, VaK a držitelé průkazu ZTP/P (zvláště těžce postižený s průvodcem).
Část IX.
Ustanovení společná a závěrečná

Čl. 30
 1. Poplatková povinnost vzniká poplatníkům dnem, kdy nastala skutečnost, která podléhá zpoplatnění podle některého z poplatků uvedených v čl. 1, odst. 1 této obecně závazné vyhlášky, není-li toto obecně závaznou vyhláškou stanoveno jinak.


 2. Není-li stanoveno jinak je poplatník povinen obecnímu úřadu ohlásit skutečnosti zakládající vznik a zánik poplatkové povinnosti do 3 dnů od jejich vzniku, ve stejném termínu má za povinnost ohlásit rovněž skutečnosti, které mají vliv na stanovení výše poplatku.


 3. Poplatky se platí v hotovosti v pokladně obecního úřadu, nebo poštovní poukázkou, případně bankovním převodem na účet obecního úřadu.


 4. K odstranění tvrdosti může obec na základě žádosti poplatníka poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.
Čl. 31
Sankce
 1. Při nesplnění poplatkové povinnosti tím, že poplatky nebudou zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem, takové poplatky může zvýšit až na trojnásobek. Dlužné částky lze vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Pro běh této lhůty a promlčení poplatkové povinnosti se použije úst. § 12, odst. 2 zákona o místních poplatcích.


 2. Při porušení stanovených povinností nepeněžité povahy může obecní úřad uložit poplatníkovi pokutu podle zvláštního zákona 10).
Čl. 32

Při řízení ve věcech místních poplatků se použije zvláštní zákon 10), není-li v zákoně o místních poplatcích stanoveno jinak.

Čl. 33
 1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/1995 o místních poplatcích.


 2. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2004


  1) § 2, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)
  2) § 3, odst. 4 zákona
  3) § 3, odst. 2 zákona
  4) § 4, odst. 1 zákona
  5) § 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  6) § 4, odst. 1 a 2 zákona
  7) § 6, odst. 1, věta druhá zákona
  8) § 6, odst. 1, věta třetí zákona
  9) § 7, odst. 2 zákona
10) zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

Obecně závazná vyhláška Obce Holubov č. 3/2003Obecně závazná vyhláška Obce Holubov č. 3/2003
O chovu psů


Zastupitelstvo obce Holubov na svém zasedání dne 11. 12. 2003 schválilo vydat na základě § 10 písm. a), c) a 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Účelem této vyhlášky je upravení chovu a držení psů k zabezpečení pořádku, čistoty a ochrany zdraví a bezpečnosti v obci.

Čl. 2
Povinnosti chovatelů psů

Vlastník psa je povinen zamezit volnému pobíhání psů bez dozoru na veřejných prostranstvích v zastavěné části obce.

Čl. 3
Vymezení míst se zákazem vodění psů

Psi nesmí být voděni, a to ani pod dozorem na vodítku:
 1. do areálu školy nebo školky
 2. na dětská hřiště
 3. do veřejně přístupných budov
Čl. 4
Vymezení míst se zákazem koupání psů

Psi nesmí být koupáni v rekreačních rybnících a vodních nádržích na území celé obce.

Čl. 5
Sankce

Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou se posuzuje podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2004

Co nás baví - Zprávy ze školy

- Keltský stromový kalendář -

Na území Čech a Moravy se před polovinou 4. stol. př. Kr., v mladší době železné, tzv. laténské, objevuje keltský kmen Bojů (od toho odvozeno lat. Bohemia) a obsazuje nejúrodnější oblasti. Keltové byli výborní řemeslníci, zejména umělečtí, zpracovávali kovy, a dokonce razili mince. Znali sklo, email, při výrobě keramiky již používali hrnčířský kruh. Známa jsou jejich oppida (Stradonice u Berouna, Závist u Zbraslavi, Třísov) - opevněná města z 2. stol. př. Kr.

Keltové měli posvátnou úctu ke stromům. Odprošovali je před jejich kácením, kdo strom bezdůvodně poranil nebo sťal, toho čekal krutý osud. Stromy figurovaly i v keltských pohádkách, kde se do nich převtělovali lidé. Možná že náš zvyk objímat stromy a získávat z nich sílu a klid pochází od našich předků.

Keltský kalendář měl místo obvyklého zvěrokruhu stromokruh (viz tabulka). V něm se znamení, resp. druh stromu, objevovalo při slunovratu či rovnodennosti jen jednou, jindy dvakrát až čtyřikrát. Strom, který k člověku narozenému v tom kterém měsíci patří, vyjadřuje jeho základní charakterové rysy. Kalendář stejně jako keltský rok začínal 1. listopadu. To byl svátek mrtvých, jediná noc v roce, kdy se oba světy - živých i mrtvých - setkávaly a duše zesnulých se ohřívaly u ohňů lidí. V našich krajích i jinde dodnes zapalujeme o Dušičkách svíčky na hrobech svých blízkých.


Datum narozeníStrom
1. až 10. listopad
1. až 10. květen
5. až 14. srpen
1. až 10. únor
topol
11. až 20. listopad
11. až 20. květen
jírovec
21. až 30. listopad
21. až 30. květen
jasan
1. až 10. prosinec
31. květen až 10. červen
habr
11. až 20. prosince
11. až 20. červen
osika
21. červenbříza
21. prosinecbuk
22. prosinec až 1. leden
22. červen až 2. červenec
jabloň
2. až 11. leden
3. až 13. červenec
smrk
12. až 22. leden
14. až 24. červenec
jilm
23. až 31. leden
25. červenec až 4. srpen
cypřiš
11. až 20. únor
15. až 24. srpen
cedr
21. únor až 2. březen
25. srpen až 3. září
borovice
3. až 12. březen
4. až 13. září
vrba
13. až 20. březen
14. až 22. září
lípa
21. březendub
23. záříolše
22. až 31. březen
24. září až 2. říjen
líska
1. až 10. duben
3. až 11. říjen
jeřáb
11. až 20. duben
12. až 21. říjen
javor
21. až 30. duben
22. až 31. říjen
ořešák

Smrk

Smrk, ilustarace Lidé narození v tomto znamení (dvě časová období) jsou velmí uzavření, zejména v osobních věcech. Jako obrana před vetřelci jim slouží společenské konvence. Získá-li si však člověk jejich důvěru a přátelství, může se na ně plně spolehnout.

Smrk bdí nad každým novým zrozením. Keltové poznali v umíněnosti smrku, který si vybírá ta nejnehostinnější místa na stinných úbočích skal, skutečnou velikost. Smrkový les je tajemný stejné jako lidé narození v jeho znamení. Není jednoduché získat jejich přátelství - teprve když získají důvěru, odhodí masku, za kterou se schovávají, a patří pak k nejspolehlivějším přátelům.

- Jaroslava Němečková, vychovatelka ŠD -

Tajemství zimního lesa

Při procházce v tichém zasněženém lese nás může překvapit čilý ruch na vršku vysokého smrku. Právě sem přilétlo hejno ptáků o málo větších než vrabec a konce větví obtěžkané úrodou šišek ožívají mihotáním křídel. Se závojem uvolněného sněhu padají k zemi tu a tam i šišky s nezvykle rozevřenými šupinami. Na smrk přilétly hodovat křivky. Cihlově červení samečci a olivově zelené samičky obratně šplhají po nejvyšších větvích a u zavřených šišek dolují semínka. K tomu jim slouží silnější zobák s překříženými špičkami čelistí, kterým odchlípnou šupinu šišky a ukryté semínko jazykem vytáhnou.

Křivka obecná, ilustarce Mezi zpěvným ptactvem je křivka obecná (lidově křivonoska) výjimečná nejen tvarem zobáku, ale i samotným způsobem života a zejména dobou hnízdění. Výskyt a počet křivek v lesnaté krajině určuje úroda semen jehličnatých stromů - jejich hlavní potravy. Zatímco v neúrodných letech bychom v lese tyto ptáky marně hledali, v roce s bohatou nabídkou semen přilétají ve velkém množství a to často i do míst, kde se běžně nevyskytují. K hostině je zlákají třeba stromy v městském parku.

Nejzajímavější kapitolou je hnízdění. Hledat za silných mrazů v korunách zasněžených smrků ptačí hnízdo s vajíčky či mláďaty sice tak trochu připomíná beznadějný úkol Marušky ze známé pohádky O dvanácti měsíčkách, ale v případě křivek má taková výprava skutečnou šanci na úspěch, i když může hnízdění probíhat celoročně, hlavní dobou je prosinec až duben, přičemž největší počet nalezených hnízd připadá na únor. Hnízdo si ptáci budují většinou vysoko při kmeni jehličnatých stromů, nejčastěji smrků. Je to důkladná stavba se silnými stěnami z větviček, stébel a lišejníků, které zabrání prochladnutí i při nejnižších teplotách. Do hnízdní kotlinky vystlané chlupy zvěře, rostlinnou vlnou a peřím snáší samička 3 - 4 nazelenalá skvrnitá vajíčka. Ač se zdá zimní hnízdění velmi riskantní, má i tato zvláštnost svůj důvod. Vše je načasováno tak, aby mláďata přišla na svět v době, kdy jsou šišky plné zralých semen a rodiče je mohou uživit.

Zajímavou vlastností křivek je záliba v oštipování omítky. Hejna ptáků přilétají k lesním samotám, zavěšují se na zdech a zahnutými čelistmi zobáku odlupují kousky omítky. Pravděpodobně si tak doplňují vápník potřebný pro tvorbu skořápky vajíček. Majitelé takových objektů křivkám jistě drobné škody prominou, vždyť jsou to mnohokrát jediní ptáci, kteří oživují smutný zimní les.

- Pavel Jakeš -

Obecní knihovna v Holubově

Po roce působení v naší obecní knihovně si Vás věrné čtenáře i Vás, kteří se stále ještě rozhodujete zda zajít či ne, dovolím seznámit s trochou statistiky.

Z kolika knih si můžete vybírat?
V roce 2003 se nacházelo 4181 knih v naší knihovně a ještě 434 zapůjčených z Městské knihovny v Českém Krumlově a 200 knih z knihovny Křemže. Z časopisů jsou to Zahrádkář a Praktická žena.

Kolik bylo zaregistrovaných čtenářů v roce 2003?
Do konce roku 2003 to bylo 79 čtenářů z toho 21 dětí do 15 let. Za celý rok navštívilo knihovnu celkem 649 čtenářů.

Kolik knih přečetli naši čtenáři?
Celkem 2177 knih a to z krásné literatury pro dospělé 1606 knih, z naučné 256 knih, z krásné dětské 254 knih a z dětské naučné 61.

Pro zajímavost - nejvíce knih přečetla nejmenovaná čtenářka a to 143 za rok 2003.

Většinou odpovídá nabídka knih nárokům čtenářů, knihy se stále obměňují, takže pro čtenáře, který přijde po dvou měsících jsou zde opět nové.

Děkuji všem, kdo darovali do naší knihovny krásné nové knihy.

I v tomto roce 2004 bude knihovna otevřena každý pátek od 15.00 - 18.00 hodin.

Děkuji všem čtenářům za přízeň a těším se na vzájemná setkávání s nimi a i s novými, kteří ještě přijdou.

- Marie Hrušková, knihovnice -

ČT

Veřejnoprávní televize vznikla také proto, aby za občany sledovala práci politiků a upozorňovala na jejich chyby, říká bývalý ředitel ČT Ivo Mathé. Povinností všech medií, Českou televizi nevyjímaje, je hlídání našich politiků a poskytování co nejvíce informací o nich. Media jsou hlídacími psy demokracie. To je též základem veřejnoprávnosti ČT a za tuto službu si platíme televizní poplatky. Tedy nikoliv za dívání se na programy, ale za hlídání naší svobody a demokracie. A my občané jsme hloupí, jestliže odmítáme za tuto službu platit poplatky. Dokonce nejnižší v Evropě.

V době, kdy ČT se dusí nedostatkem peněz, jsou to především ODS a komunisté, kteří brání zvýšení televizních poplatků. A především ODS halasně žádá zrušení reklamy v ČT. Na obou těchto penězích je ČT plně závislá. Chce snad ODS zrušit veřejnoprávnost ČT a dát ji do poddajnějších soukromých rukou, které nedokáží politické pikle ohlídat? První pokus o ovládnutí ČT ředitelem Jiřím Hodačem a redaktorkou Bobošíkovou inscenovaným Radou pro televizní a rozhlasové vysílání pod patronací ODS a sociálních demokratů nevyšel. Finanční likvidace ČT již vyjde?

Měl jsem obavu, že po Novém roce zmizí kritické pořady přinášející informace politiků ze zákulisí vrcholné politiky. To by nám kladlo otázku, zda naši politici se nechtějí totálně ujmout moci bez kontroly veřejnosti. Zatím se zdá, že se současnému panu řediteli Janečkovi podaří s ČT přežít jen s výrazným omezením podpory tvorby našich českých filmů. Pořady ČT i nadále si uchovávají svou úroveň, zejména v oblasti informací, vzdělávání i zábavy. Jen úroveň některých amerických filmů již léta připomíná úroveň sovětských filmů před Listopadem.

- MUDr. Bohumír Šimek -

Stát proti lékařské etice

V osmdesátých letech jsem pracoval jako závodní lékař Jihočeských dřevařských závodů. Soudruh ředitel věděl vždycky lépe než jeho lékař, kdo je a kdo není nemocen: "Hele, doktore, ten, co byl dneska u vás, tomu nevěřte ani slovo, to je simulant, nemakačenko, já ho znám, tomu nic není, ne abyste mu dal neschopenku..." Možná každý z nás v nezkušenosti mládí věřil, že lze rozeznat simulanta od nemocného. Často ano, ale ne vždy.

S lety víme, že pacient může mít za určitých okolností nepříjemné sužující potíže, aniž by se cokoliv na jeho těle našlo. Mohou ho bolet záda a přitom sebelepší odborník na nich nenajde ani funkční nález ani žádný rentgenový či jiný laboratorní nález, který by obtíže zdůvodnil. Kruté bolesti zad mohou být produktem duševního stavu. A i tento stav vyžaduje léčbu často včetně pracovní neschopnosti.

Poněkud mne překvapil pan ministr Škromach, který stejně snadno jako bývalý soudruh ředitel pozná, komu lékař dal neschopenku oprávněně a komu ne. Za případné poškození zdraví pacienta pro nedůvěru lékaře by jistě nechtěl nést odpovědnost. A tak se nám jen opět důsledně vrátí seznamy lékařů seřazených podle množství vydaných pracovních neschopností a jejich průměrné délky. Ale za co mohu platit 50 000,- Kč opravdu nevím. Snad je to jen hloupé plácnutí ministra prázdnou dlaní do zkalené vody.

Myslím, že je to zcela zbytečné upozorňovat podnikatele, že jejich problémy zaměstnanosti pracovní neschopností neřešíme, a pacienty, že pracovní neschopnost bez zdravotního zdůvodnění u nás nedostanou.

- MUDr. Bohumír Šimek -

Rok v zahrádce

Únor

Nejznámější pranostika tohoto měsíce Únor bílý - pole sílí charakterizuje potřebu sněhové zimy pro hospodářství i celou přírodu. V předjaří je velmi potřebná voda. Snažíme se zabránit jejímu povrchovému odtoku. Podpoříme co největší průsak vody do spodních vrstev půdy. Tedy kde je to možné, přihrnujeme sníh ke kmenům stromů.

Únor je poslední měsíc, kdy bychom měli správně upravit keře a korunky drobného ovoce. Keříky rybízu a angreštu se po správné úpravě a dobré výživě rozvětví, založí plodonosné pupeny a dochází k růstu nových výhonů. Proto se nebojme v únoru třetinu starších větví vyřezat (vystřihat) a přihnojit kvalitním kompostem. Kdo nepohnojil stromy na podzim, měl by v tomto měsíci přidat kompost i ke stromům. A když už pracujeme s kompostem, nesmíme zapomenout ho přeházet. Právě teď je ta nejvhodnější doba, i když nám mráz zalézá za nehty. V časném předjaří je potřeba celou zahradu uklidit, odstranit zbytky po zimě.

Dostatečně chráníme i rostliny, které by mohlo únorové sluníčko popálit (zvláště dvouletky). Připravíme si osiva, výsevné misky a truhlíky k výsevu rané zeleniny. Začínáme pěstovat i ty rostliny, které mají dlouhou vegetační dobu.

Od začátku února do konce března se zakládají pařeniště, kde předpěstováváme sazenice květin, hrnkujeme plodiny pro pozdější přesazování (okurky, cukety, papriky, rajčata, celer), urychlujeme růst ředkviček i salátů.

Za příznivého počasí, koncem února, bychom si mohli vyjít na vycházku ke sběru kořenů léčivek - čekanky, kostivalu, lopuchů, pelyňku obecného a jiných. Všechny kořeny sbírané v předjaří mají nejvíce účinných látek.

- Mgr. Drahomíra Bodláková -

Literatura:
RNDr. Peleška S.: Zahrádka od jara do zimy, BRÁNA Praha 1999
Hurta J.: Hledám rajskou zahradu s chatou, Česká pojišťovna Praha 1975
Mára J. a kolektiv: Rukověť zahrádkáře, SZN Praha 1982

Evropská ústava a bůh

Každý myslící a alespoň trochu zodpovědný člověk si klade otázku, jak má být postavena sjednocená Evropa a na jakých základech. Má jít o prosté, volné společenství států v oblasti Evropy založené jen na ekonomických smlouvách? Nebo má jít o nové utvoření velkého, nadnárodního, federalizovaného státního útvaru podobného Spojeným státům americkým? Podle mého názoru jen tento velký federalizovaný celek s jednotnou nejen ekonomikou, ale i politikou, může být skutečně funkční a může mít budoucnost.

Je však Evropa takového sjednocení schopná? Pokud budou politici nejrůznějších stran dávat přednost populistickým prosazováním vlastních zájmů před zájmy sjednocené Evropy, pokud budou strašit lidi před jejím sjednocením, nemá Evropa velkou šanci proti nim, ani proti jejich zfanatizovaným národům.

Co jsou ty základní kulturní pilíře, na kterých stojí Evropa? Snad lze říci, že jsou to tradice křesťanská, židovská, osvícenská a sílící tradice islámská. Tradice křesťanská přinesla světu úctu k druhému člověku a důstojnost jednotlivce opřenou o člověka jako obraz Boha, jako odlesk Boží důstojnosti. Rozvolnění se křesťanství na tisíce různých cest bylo zjevně přínosem a bylo nutné, ale v současném sekulárním světě momentálně ztrácí svou sílu. Dnešní člověk je pociťuje jako nepřínosné.

Židovská tradice je formována po tisíciletí především tím, jak byla pronásledována. Ať už vzpomeneme na pronásledování Židů ve své domovině, zatlačování Židů do ghet v křesťanské Evropě a konče jejich vyvražďováním jako národa v minulém století. Židovská tradice má svůj svobodný prostor jen ve společnosti demokratické a pluralitní. Proto snad tolik zdůrazňuje právo jako základ fungujícího společenství.

Osvícenská tradice vznikla jako protiklad a vzpoura proti náboženskému chápání světa. Bůh jakoby ztratil moc nad člověkem, člověk se osvobozuje a stává se měřítkem všech hodnot. Absolutní osvobození člověka však vyúsťuje v utrpení dvou světových válek v minulém století, vyvražďování židů, cikánů, lidí odmítajících se podrobit různým ideologiím...

Inteligentní lidé v Evropě v druhé polovině minulého století předpokládají nutnost pluralitní, multikulturní, multináboženské, multinárodní, multirasové... společnosti, aby se předešlo dalším utrpením. To umožňuje vstup islámské tradice do Evropy i se svými současnými militantními projevy. Nerozdrobený islám má svou razanci a proto má šanci stát se nejvlivnějším náboženstvím v Evropě. Názorová pluralita v Evropě stupňuje pocit ohrožení jednotlivých myšlenkových proudů a paradoxně v osvícenské tradici totálního osvobození člověka vede dnes opět k pronásledování židů, cikánů, černochů... Možná se k tomu znovu přidá pronásledování křesťanů, třeba i živnostníků a inteligence... To vše známe. Ústava Spojených států amerických se opírá o Boha. Pokud někdo něco podobného prosazuje v Evropě, pak vlastně tlačí na uvědomění si mezí člověka v oblasti zákonodárné, v oblasti spravedlnosti a v oblasti úcty k druhému člověku. Jak snadno zvítězí snaha po absolutní svobodě spojená s úsilím po moci a jak snadno vyústí v utrpení druhého! Jen uvědomění si, že člověk je stvořen Tvůrcem a proto absolutní moc do rukou člověka nepatří, by mohla Evropu uchránit před další katastrofou. Současný exodus Židů z Francie nám může být dostatečným lakmusovým papírkem v otázce, kam spěje Evropa.

Pro uvědomění si této odpovědnosti by Evropská ústava zmínku o Bohu potřebovala. Iluzi si nedělám. Jestliže se naši politici hloupě ptají, zda má jít o Boha katolíků, evangelíků, židů, muslimů či starých pohanů, prozrazují o sobě, že zaspali dobu nejméně o čtyřicet let. Bůh snad slouží nějakému náboženství nebo nějaké ideologii? Každý poctivý člověk vnímá nesmyslnost dotazů našich politiků.

V 18. století Evropa rozvojem vědy a techniky daleko předběhla ostatní svět. Jen v neustálém dialogu mezi dvěma póly se posunuje vědění a dovednosti člověka. Začátek můžeme hledat ve starém Řecku, přes dialog židů a křesťanů, přes dialog duchovní a světské moci ve středověku, přes dialog teologů s osvobozujícími se atheisty a přes dialog mezi vírou a vědou. Dnes je právě tento plodný dialog teologů a sekularistů jistou šancí pro Evropu v hledání postavení člověka v dnešním světě, v obnovení jeho důstojnosti a v pokorné odpovědnosti vůči Životu.

Evropa dnes zabředá do snahy po co největším blahobytu pro všechny, ale chybí ji duchovní ideály, pro které je ochotna lecjaké nepohodlí obětovat. Převládá ztráta konzervativních hodnot, jako je smysl pro pravdu, čest, spravedlnost, úctu k druhému, a společnost začíná upadat do spotřebního konsumismu. Použiju a zahodím. A to je cesta do pekel. To je cesta k dalším utrpením člověka, jak je známe z minulého století. Proto tolik spoléhám na ten vzájemně vnímavý a plodný dialog mezi věřícími a nevěřícími. Je jedinou šancí pro budoucnost Evropy.

V tomto úhlu pohledu Bůh do Evropské ústavy patří. Z obecného hlediska jako míra naší svobody a odpovědnosti.

- MUDr. Bohumír Šimek -


Další informace :
Památné stromy
Chráněná krajinná oblast Blanský les
Holubov - průvodce obcí a okolím
Mikroregion Podkletí - Obrazový průvodce 3


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Holubov

 

Holubovský zpravodaj
Vydává Obecní úřad v Holubově
Zodpovědná redaktorka: Marie Svobodová
Tisk: ARTYPA Holubov, spol. s r.o.
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex s.r.o.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 21. března 2004 : TOPlist 0