ARCHIV 2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Holubovský zpravodaj - hlavička - 2002

Informační měsíčník Obecního úřadu v Holubově

Únor 2002 - Číslo 2 - Ročník 8

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (737 kB)Z jednání rady obce a zastupitelstva obce

Zpráva z jednání obecního zastupitelstva, které se konalo 9. 1. a 30. 1. 2002 na OÚ v Holubově.

OZ projednalo a schválilo:

Dále OZ projednávalo:
zákon č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou spotřebu, který vstoupil v platnost 1.1.2002 a vztahuje se na všechny majitele a provozovatele vodovodů a kanalizací, tudíž i na naši obec. Obec Holubov je vlastníkem vodovodů v Holubově, Třísově a Krásetíně. Nese proto veškerou zodpovědnost za dodávku nezávadné a kvalitní vody pro všechny občany. Holubovský vodovod je na základě smlouvy provozován společností VAK Jč. a.s.. Provoz vodovodů v Krásetíně a Třísově byl zajištován obcí, tak, jak to dovolovala dosavadní legislativa. Již v loňském roce byly podmínky provozování vodovodu zpřísněny Zákonem o ochraně veřejného zdraví. Zde je kladem velký důraz na zajištění všech ukazatelů pitné vody. Jedná se o požadavky hygienické, četnost kontrol, dodržování limitů mikrobiologických, biologických, fyzikálních a chemických ukazatelů pitné vody. Kolem tohoto problému se rozvinula velká diskuse, jak postupovat a jak zajistit provoz obou vodovodů. Myslím si, že každý, kdo se tohoto úkolu ujme, bude mít hodně starostí, aby zajistil vše tak, jak nařizuje zákon. Většina členů OZ je přesvědčena o tom, že by se tohoto úkolu měla ujmout taková firma, která má s provozováním vodovodů zkušenosti. Tim nechceme nikoho podceňovat, ale pro zastupitelstvo je toto rozhodnutí velice závažné, abychom si za čas nemuseli vyčítat špatné rozhodnutí. Vždyt čas tak letí a stárneme nejen my, ale bohužel i veškerá zařízení vodovodu, která se budou muset časem opravovat a udržovat ve stále provozuschopném stavu. Nechci vás obtěžovat dlouhým rozepisováním této problematiky, ale musím ještě dodat to, že mě osobně velice mrzí vznikající fámy, dezinformace a špatná informovanost vás občanů. Nikdo nechce vodovod nikomu brát a prodávat, nikdo neznevažuje práci těch občanů, kteří vodovody stavěli, nikdo z nás nechce, aby byla voda předražovaná. Chceme hlavně dobře rozhodnout, aby celé zařízení bylo v dobrých rukou a dobře sloužilo nám i dalším generacím, které zde budou žít po nás.

Dále bylo OZ informováno:
o záměru společnosti MTB 2000 s.r.o, která jedná o pronájmu bývalého pohostinství v Holubově u nádraží k využití pro výrobu čalouněného nábytku. V budoucnu by chtěli využít vlastní objekt pro sídlo firmy, sál obce jako skladovací prostory materiálu a hotových výrobků. Chtějí zároveň zastavit chátrání objektu opravami. Zřízením této provozovny budou vytvořeny pracovní příležitosti v naší obci. Předpokládá se asi 10-15 míst (švadlena, truhlář, čalouník atd.).

- Jaroslav Franěk, starosta obce -

ČOV a kanalizace Holubov

Holubov 2002 - Čistírna odpadních vod a kanalizace 20 Při posledním kontrolním dnu byl určen harmonogram prací, které provádí firma VSB České Budějovice. Do konce února by měly být dokončeny veškeré práce na kanalizaci. Jedná se o dokončení trasy od železničního propustku u Jakešů k rybníčku u Dolejších, včetně terénních úprav okolo potoka. Budou upraveny již dříve vybudované výkopy. Na konec měsíce března až počátek dubna, vše záleží na počasí, je plánovaná kompletní oprava komunikace od rybníka u Artypy k čistírně. Tato oprava byla plánovaná jako první, protože zde byly práce prováděny na začátku akce, tudíž by měly být výkopy nejvíce usazeny. Dokončením této ulice by měli pracovníci firmy VSB v Holubově končit, tím by měla být prostavěna celková finanční částka, která byla na stavbu plánována.

Co čeká obec a nás občany začátkem jara, jak budeme pokračovat ke zdárnému dokončení napojení jednotlivých domů a provádění konečných úprav, bych vás chtěl informovat v příštím zpravodaji.

Jaroslav Franěk, starosta

Masopust v Holubově

Tak jako již řadu let i letos uspořádali hasiči z Holubova tradiční masopustní průvod obcí. Letos se masopust konal již 9. února. Od 11 hodin se začaly u hasičské zbrojnice shromažďovat různé masky. V klubovně zbrojnice stoupala nervozita s posledními přípravami na slavnostní zahájení masopustní koledy. Vše se podařilo a tak okolo 12. hodiny se rozešly dvě skupiny koledníků Holubovem, jedna koleda byla růžičková a druhá střapatá.

Hlavním režisérem celé akce byl pan Josef Dvořák, kterému patří velký dík. Poděkování patří též všem koledníkům, kteří se této akce zúčastnili.

Na závěr je třeba říci, že je dobře, že se nezapomíná na tradice, že se najdou lidé ochotní vše připravit a zorganizovat.

J. Franěk
Holubov 2002 - masopust Holubov 2002 - masopust

Kapela - Živá hudba

Holubov 2002 - kapela Živá hudba Jsme mladá bigbeatová kapela hrající ve složení Martin Kudláček (bicí, zpěv), Jiří Harvalik (kytara, zpěv), Jiří Jelínek (basa, zpěv).

Hrát jsme začali ve sklepě v hasičárně, kde jsme přes menší problémy zkoušeli asi půl roku. Poté jsme změnili působiště, ve kterém jsme začali pořádně makat na naše první vystoupení. Koncert se konal u příležitosti silvestrovského veselí v krásetínském sále. Pití a občerstvení bylo zajištěno, tím chceme poděkovat Kamile Staré za dobrou obsluhu. Sešlo se dost lidí, kteří se přišli bavit. Nervozita v kapele rostla s přibývajícími minutami. Poslední naladění nástrojů a šlo se hrát. Nečekali jsme, že první písnička zvedne lidi ze židlí. Prvních pár skladeb bylo nejistých, poté jsme to opravdu rozjeli. Kvalita zvuku nebyla taková, jakou jsme si představovali, ale začátky jsou těžké. Myslíme, že lidi se docela bavili, vyžádali si i přídavek. Tak příští rok si to zopakujeme... Další koncerty plánujeme na Velikonoce a na konec školního roku...

Poděkování: Za všechny členy kapely bych chtěl poděkovat za zázemí našim rodičům, starostovi obce panu Jaroslavu Fraňkovi za zapůjčení aparatury, bez které bychom se nerozjeli. A samozřejmě všem lidem, co nám malinko fandí...

Martin Kudláček

Citáty a zamyšlení

"Tolerance není lhostejnost, ale moudrá víra, že i ten druhý může mít svou pravdu"
Francis Baco


Ať se snažíte sebevíc, kamarádova sbírka známek nebo sousedova zahrada vás zrovna dvakrát nezajímá. Ale oni stejně o svých koníčcích nepřestanou mluvit. Vášnivě je milují, i když vy to možná nedokážete pochopit. Buďte však zdvořilí a poslouchejte, co vám chtějí říci. Nikdo vás přece nenutí, abyste dělali totéž co oni.

"Největší chybou, kterou člověk v životě dělá, je strach z toho, že se dopustí nějaké chyby."
Elbert Hudbard


Strach ochromuje. Obava z toho, že se dopustíme nějakých chyb, nám brání riskovat, využívat příležitosti, vydávat se po nových cestách. Překáží vám v učení i růstu. Každý si může dovolit chybovat. Jako člověk má na to určitě právo, chyba je navíc příležitostí k nápravě poučení, a tedy k vašemu osobnímu rozvoji. Ne nadarmo se říká: "Chybami se člověk učí."

Marie Hrušková, st.

Ptáci (Aves)

Ptáci - Rorýs velký
Již jste někdy pozorovali ptáky při jejich letu? Všimli jste si, že každý druh létá svým charakteristickým způsobem? Dnes se seznámíme s letem ptáků.

Let

Let ptákům umožňuje překonávat různé vzdálenosti, unikat před nebezpečím, ale i lovit potravu. Všichni ptáci dovedli původně létat. Většina si tuto schopnost podržela dodnes.
Někteří se však druhotně změnili v nelétané ptáky např. tučňák, kivi, pštros. Dlouhé kosti u létajících ptáků jsou duté, odlehčené, naplněné vzduchem. Kosti jsou proto lehké, ale pevné. V tělní dutině jsou umístěny vzdušné vaky. Tyto vaky usnadňují ptákům dýchání za letu, ale také ulehčují let. Pohyb křídel udržuje ptáky ve vzduchu. Křídla jsou však utvářena podle toho, k jakému účelu a v jakých podmínkách je používají. Umožňují také různé typy letu.

Let veslovací
Ptáci - Sokol stěhovavý
Tímto způsobem létají téměř všichni ptáci. Křídla zabírají současně. Tento pohyb křídel by se dal přirovnat k pohybu vesel u loďky.

Plachtění
Někteří ptáci dovedou výborně plachtit jako letadla - větroně. Využívají vzdušných proudů, které je nesou. Téměř bez pohybu křídel překonávají velké vzdálenosti. Křídla jsou natažená a jen kloužou vzduchem. Pták spotřebuje málo energie. Plachtění je typické pro větší druhy ptáků (čáp, sup, dravci). Tyto ptáky můžeme spatřit hlavně tam, kde jsou vzestupné proudy teplého vzduchu. Dravci sledují očima z výšky zem a vyhledávají si kořist.

Vířivý let
Ptáci - Kolibřík
Pohybují se tak kolibříci. Špičkou křídel opisují v letu ležatou osmičku a kmitají křidélky 60 až 80krát za sekundu. Tělo má při tomto pohybu svislou polohu. Mohou se ve vzduchu pohybovat všemi směry, tedy i pozpátku a do stran. Umí se zastavit ve vzduchu na jednom místě. Živí se nektarem z květů a drobným hmyzem. Mnohdy nám to připomíná let některých druhů hmyzu.

Třepetavý let
Ptáci ve vzduchu stojí na místě, mávají křídly, ocasní pera jsou roztažená. Např. poštolka takto pátrá pod sebou po kořisti.

Houpavý let
Mnoho malých ptáčků (např. sýkora) má houpavý, lehký let. Křídly několikrát mávne, potom klouže vzduchem a odpočívá, aby ušetřila energii. Vypadá to jakoby poskakovala na gumičce.

Střemhlavý let
Tímto způsobem útočí ptáci shora na potravu. V blízkostí útesů a hor bychom mohli spatřit sokola, jak se vrhá na menší ptáky.

Ptáci - Kivi
Mezi létajícími ptáky najdeme letce dobré i špatné. Někteří dokážou po celé hodiny plachtit, jiní jen přelétávají z větve na větev. Někteří dokonce v letu i spí! Jiné označíme za dokonalé akrobaty.
Řekne-li se pták, snad každému se hned vybaví létání. Jistě i každý z nás zatoužil mít křídla a proletět se nad naší krajinou. Ale bohužel, nejsme ptáci.

Zajímavosti
Kolibřík dosáhne rychlosti 80 km/h, při střemhlavém pohybu ještě vyšší.
Rorýs obecný tráví většinu dne i noci ve vzduchu. Za letu loví, koupe se, páří se, spí. Denně nalétá až 900 km.
Sokol při prudkém útoku na kořist dosahuje rychlosti 200 - 300 km/h. Je to rychlý a nebojácný lovec, kterému kořist ve vzduchu sotva unikne.
Vlaštovka obecná létá rychlostí 61 km/h.
Nelétaví ptáci - Kivi jižní ztratil schopnost létat. Kosti již nejsou duté, ale plné a těžké.

-Mgr. Drahomíra Bodláková-

Literatura:
RNDr. Bouchner M, Kapesní atlas ptáků, SPN Praha 1972
Dobroruka L.J.: Pestrá příroda, Albatros Praha 1988
Larousse L.: Encyklopedie pro mládež Albatros 1993

Slovo lékaře

Riziko infarktu

Dnes již každý praktický lékař po podrobném vyšetření nám může stanovit naše osobní riziko vzniku infarktu. Může dle tabulek stanovit, zda patříme do skupiny, ve které každý desátý, každý pátý, každý druhý dostane srdeční infarkt. Moji pacienti mají ve své dokumentaci rubriku, ve které mají toto své osobní riziko vyjádřeno číselně nebo alespoň slovy.

Srdeční infarkt, stejně jako i další vážná poškození kardiovaskulárního aparátu, většinou vede k náhlé nepříznivé změně našeho života. Nemusí to být jen náhlá smrt. Tato poškození vedou často k trvalým změnám, invalidizaci a těžkému sociálnímu a ekonomickému postižení rodiny. Proto není divu, že si medicínský výzkum na celém světě položil otázku možnosti prevence.

Dnes již každý laik ví, že největšími riziky těchto vážných poškození jsou: kouření, špatně léčený vysoký krevní tlak a špatně léčená cukrovka. A každý, kdo je rád na světě, se snaží přestat kouřit, hlídá si svůj krevní tlak a snaží se udržet si svůj cukerný metabolismus v normě. Samozřejmě za pomoci svého praktického lékaře. Dalším závažným rizikem byla zjištěna hladina cholesterolu v krvi. Čím vyšší hladina, tím vyšší riziko. A přišly na svět bezcholesterolové diety, maximálně dva žloutky za týden apod. Jenže cholesterol si vytváří tělo samo. Vždyt cholesterol je základním stavebním kamenem buněčné membrány. A cholesteroly jsou různé, příznivé a nepříznivé. Čím více cholesterolu LDL, tím vyšší riziko. Ale čím více cholesterolu HDL, tím menší riziko infarktu. Zákeřnost cholesterolu tedy tolik nezáleží na tom, kolik sníme žloutků, jako na tom, jak moc tučnou stravu jíme. Čím tučnější, tím více se tvoří sklerotických plátů v cévách, postupně se zužuje jejich průsvit a vede k jejich uzávěru. Důsledky odpovídají poškození orgánu, který tyto cévy vyživují: infarkt srdeční, mozkový.

Je několik různých skupin léků snižujících hladinu cholesterolu v krvi. Jedna skupina z těchto léků dokáže již vzniklé usazeniny cholesterolu účinně opět rozpustit. Jsou to statiny. Bylo dokonce prokázáno, že tyto léky jsou významnou prevencí srdečního infarktu i při nízké hladině cholesterolu. Léčba je však drahá. Je sice prokázáno, že jejich předepisování je ekonomickým přínosem i pro zdravotní pojištovny. Avšak přísná preskripční omezení brání předpisu těchto léků všem pacientům, pro které jsou tyto léky vhodné a pro které znamenají účinnou prevenci. Podle osobního rizika pacienta mohu tyto léky nabídnout jen úzké skupině. Mnohým je mohu napsat jen s razítkem "Hradí pacient". Stojí většinou přes 500 Kč měsíčně. Inu i finanční prostředky na léky jsou omezené. Pokud budeme chtít mít zdarma levné léky na chřipku, budeme si muset platit drahou prevenci infarktu či léčbu Alzheimerovy demence. A to je řádově ještě o jednu nulu více!

-MUDr. Bohumír Šimek-

Přírodní rezervace Vysoká Běta

Výsledky činnosti Správy CHKO Blanský les za rok 2001
SCHKO Blanský les, Vyšný 59, 381 01 Český Krumlov
tel: +420 380 716 618, fax: +420 380 711 249 e-mail: blanles@schkocr.cz

V tomto příspěvku uveřejňuje Správa CHKO Blanský les některé výsledky své činnosti za rok 2001.

Správa Chráněné krajinné oblasti Blanský les vydala v roce 2001 celkem 883 odborných stanovisek a 23 rozhodnutí podle § 44 Zák.ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Největší počet stanovisek byl vydán k problematice bytové výstavby a k inženýrským sítím.

Kromě výkonu státní správy se pracovníci CHKO věnovali i odborné činnost. V roce 2001 byla vyhlášena dvě maloplošná chráněná území v kategorii přírodní památka - Meandry Chvalšinského potoka a Provázková louka na ploše 7,72 hektaru. Současně byly připraveny podklady pro vyhlášení PR Chráštanský vrch a PP Hejdlovský potok.

Botanický a lesnický výzkum byl proveden v přírodních rezervacích Vysoká Běta, Kleť a v přírodní památce Mokřad u Borského rybníka. Dlouhodobé sledování změn vegetace (monitoring) probíhal na trvalých plochách v NPR Vyšenské kopce a v PR Holubovské hadce.

V rámci praktické péče o krajinu bylo provedeno celkem 11 akcí, z nejdůležitějších jmenujme např. kosení mokřadních a mezofilních luk, ošetření památných stromů a alejí, výsadba doprovodné zeleně podél komunikací, vyčištění tůněk a rybníčků pro obojživelníky, individuální a skupinové plocení jedle bělokoré.

V rámci managementu (péče o maloplošná chráněná území) bylo provedeno celkem 28 akcí. Jednalo se převážně o výřez náletových dřevin a kosení v NPR Vyšenské kopce, PP Kalamandra, PP Na Stráži, PP Šimečkova strán, PR Dobročkovské hadce, PP Meandry Chvalšinského potoka, PP Mokřad u Borského rybníka, PP Provázkova louka, PP Horní Luka a o řízenou pastvu v NPR Vyšenské kopce včetně plocení ploch pro pastvu. Z dalších akcí bylo v rámci tohoto programu provedeno přemístění obojživelníků při jarním tahu přes silniční komunikaci do rybníka (Holubov), oprava značení naučných stezek a tabulí, záchranné výsevy ohrožených druhů rostlin a prořezání alejí podél cest od náletových dřevin a keřů. V rámci II. etapy "Revitalizace potoka Borová" probíhala jednání ohledně majetkoprávního vypořádání celé stavby. Díky intenzívní srážce v srpnu 2001, vlivem které došlo k povodňové vlně a následným škodám, se nepodařilo zkolaudovat II. etapu stavby. Tyto práce budou uskutečněny v letošním roce. Správa vydala skládačku "Revitalizace potoka Borová".

Při naplňování programu NATURA 2000 bylo na území CHKO podrobným mapováním vymapováno celkem 12 lokalit na celkové ploše 2897 ha. V letošním roce se bude v tomto programu pokračovat. Podrobnější informace přinese však další číslo zpravodaje.

V roce 2001 uspořádala Správa také řadu přednášek a exkurzí pro veřejnost, pro studenty středních i základních škol a několik exkurzí pro zahraniční účastníky. Ke konci roku vydala Správa skládačku k naučné stezce Brložsko a připravuje na jaře otevření této naučné stezky.

RNDr. Alena Vydrová SCHKO Blanský les

M L S Á N Í

Holubovský zpravodaj - mlsání 2, ilustrace Tentokrát jsem vybrala opět z nabídky paní Dany Jindrové z Třísova, paní Jindrová se k nám přivdala z Prahy a tak nám sdělila recept na

Pražský koláč
250 g polohrubé mouky, 250 g hladké mouky, 30 g droždí, 1 vejce, sůl, 3 lžíce pískového cukru, 1 - 2 dl mléka podle potřeby, 2 dl sladké smetany
šlehačková náplň: vychlazenou šlehačku ušleháme, osladíme , přidáme ztužovač šlehačky a lehce vmícháme do tučného tvarohu. Mouku prosejeme a uprostřed uděláme důlek, do kterého rozdrobíme droždí. Přidáme trochu cukru, vlažného mléka a necháme kynout. Potom vmícháme zbylý cukr, smetanu, vejce, sůl a vypracujeme těsto, které necháme kynout. Během kynutí těsto několikrát propracujeme.
Z vykynutého těsta vytvoříme 2 větší kulaté koláče a přeneseme je na plech. Necháme krátce vykynout, potřeme rozšlehaným vejcem a posypeme skořicovým cukrem. Upečeme ve vyhřáté troubě, po vychladnutí prořízneme, promažeme šlehačkovou náplní a necháme ztuhnout. Koláč pokrájíme na dílky.

Nugátové řezy

100 g Hery, 1, 5 dcl mléka, 60 g moučkového cukru, 2 lžíce rumu, 2 plné lžíce kakaa, 1 balíček piškotů, 400 g broskví
V míse smícháme horké mléko s tukem, cukrem, rumem a kakaem, přidáme piškoty a lehce promícháme. Chlebíčkovou formu vyložíme alobalem nebo fólií, vložíme do ní polovinu připraveného těsta, poklademe broskvemi a doplníme zbylým těstem. Necháme v lednici proležet do ruhého dne, pak vyklopíme a můžeme posypat strouhanou čokoládou, ozdobit šlehačkou, broskvemi apod.

Za recepty děkuje a dobrou chuť přeje

- MS -

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

K VÝZNAMNÉMU ŽIVOTNÍMU JUBILEU BLAHOPŘEJEME

Z činnosti skautských oddílů v Holubově

Skauti v Holubově 2002 Je to již přes měsíc, co jsme přivítali rok 2002 a naše činnost běží dál na plné obrátky. Loni se chlapecký a dívčí oddíl rozrostl o nové světlušky a vlčata, takže v závěru roku na mikulášské a vánoční besídce byla naše klubovna zaplněna do posledního místečka. Naši skauti se zúčastnili okresního kola Svojsíkova závodu 2001 a jejich poctivé a dlouhodobé snažení bylo oceněno úspěchem, neboť se umístili na prvním místě. Tento úspěch bude jistě hnací motor pro naše nejmenší vlčata a světlušky, kteří se v letošním roce zúčastní Závodu vlčat a světlušek. Přípravy se již rozběhly a tak na schůzkách byste mohli vidět vlčata zamotaná do provazů při nácviku uzlů, světlušky pilně nacvičující správné přišívání knoflíků a všechny zahloubané do luštění šifer. Kromě přípravy na závod však ještě někteří musí splnit podmínky nováčkovské zkoušky a připravit se ke slibu. Ovšem ani slibem u nás nic nekončí, a tak ti, co slib již složili, pokračují v plnění dalších stupňů zdatnosti a různých odborek.

Na letošní rok připravujeme opět několik akcí, ať už pro veřejnost nebo jen pro naše členy. Jednou z prvních akcí bude v polovině února šestý ročník závodu NPC (severské pošty), na který se hlásí závodníci ze skautských oddílů a kamarádi nejenom z našeho kraje. Závod má opět cíl na skautské základně ve Zlaté Koruně a jeho účastníci se v páteční noci pokusí zdolat co nejrychleji trasu z Boršova na základnu. Informaci o tom, kolika hlídkám se to podaří do svítání stihnout, přineseme po závodu. Další akcí pro veřejnost by měl být tradiční dětský den, který pořádáme každoročně ve spolupráci s obecním úřadem. Pro naše členy připravujeme kromě jiného Vítání jara, účast na setkání skautů okresu v Českém Krumlově a v létě samozřejmě letní tábor, který bývá vyvrcholením "skautského" roku.

Na závěr bychom Vám ještě dodatečně rádi jménem všech skautů a skautek našeho střediska popřáli v tomto roce pevné zdraví, hodně radosti a spokojenosti.

Středisková rada

Těsně vedle aneb příběh planetky 2001 YB5

  Planetka 2001 YB5 (2001yb5.jpg), Observatoř Kleť
  Příloha (2001yb5.jpg): Obrázek planetky 2001 YB5 byl složen ze tří snímků, pořízených 0,57-m zrcadlovým dalekohledem Observatoře Kleť vybaveným CCD kamerou SBIG ST 8 dne 5. ledna 2002. Planetka je označena šipkou. Zorné pole má velikost 16 x 10 úhlových minut, sever je nahoře a západ vpravo.
Foto Jana Tichá a Miloš Tichý
V pondělí 7. ledna 2002 v 7:32 hodin UT minula naší Zemi třistametrová planetka 2001 YB5 o pouhých 0,00557 astronomické jednotky, čili o nějakých 833 tisíc kilometrů, přibližně dvojnásobek vzdálenosti ze Země na Měsíc. Její hypotetická srážka se Zemí by znamenala například katastrofu pro větší část západní Evropy. Těsný průlet planetky 2001 YB5 vzbudil nebývalou pozornost médií ve světě i u nás. A jak to všechno začalo?

Planetku 2001 YB5 objevili američtí astronomové sdružení v projektu NEAT vedeném slavnou veteránkou lovu na asteroidy Eleanor Helin(ovou) pomocí 1,2-Schmidtovy komory na Mt. Palomaru 27. prosince 2001. Už z prvního cirkuláře vydaného mezinárodním centrem pro sledování planetek bylo zřejmé, že jde o planetku blízkozemní, typu Apollo, tedy křižující dráhu Země a v tomto případě i Venuše a Merkuru. Zároveň cirkulář připravený známým odborníkem Brianem Marsdenem upozorňoval na to, že jde o takzvaný PHA - potenciálně nebezpečný asteroid, dostatečně velký i těsně se přibližující k Zemi, aby vyžadoval další bedlivou pozornost astronomů. Takových známe zatím necelé čtyři stovky. Na Nový rok upozornil italský teoretik Andrea Milani na to, co stejně zúčastnění věděli, tj. že pro upřesnění dráhy a definitivní vyloučení možné srážky je třeba dalších astrometrických měření polohy planetky. Ta přibyla z několika stanic rozložených po celém světě, hlavně ze Spojených států amerických, Austrálie, Itálie, Německa, slovenské Modry a pochopitelně v několika nocích z (jiho)české Kleti. Pozorování byla použita k upřesnění výpočtu dráhy i času a vzdálenosti od Země při těsném přiblížení. Průlet planetky 2001 YB5 byl dvacátým známým nejtěsnějším přiblížením planetky k Zemi. Ze známějších těles jej předstihl například asteroid 1996 JA1, který nás minul v poloviční vzdálenosti pouhých 5 dnů po svém objevu v květnu 1996 či 2000 YA, prolétnuvší kolem Země ve vzdálenosti 740 tisíc kilometrů pouhý týden po objevu v prosinci 2000.

Zprávy o setkání s 2001 YB5 se nejprve objevily v astronomických kanálech na internetu a z nich prostřednictvím žurnalistů píšících o vědě a technice dospěly do hlavních médií. Média své zprávy ověnčila bombastickými titulky a tak se opět otázka srážek s planetkami dostala na oči veřejnosti. Pro nás na Kleti jsou planetky v blízkostí Země denním (nebo spíš nočním) chlebem. Ročně změříme přesné pozice několika stovek blízkozemních těles. Mezi nimi je několik desítek PHAs. Znovu najdeme několik dlouho nepozorovaných či ztracených těles tohoto typu. Mohlo by se zdát, že je to pro nás rutinou a že se bulvárním titulkům můžeme jen usmívat či nad nimi kroutit hlavou, asi jako chirurgové čtoucí v nedělním magazínu článek o operaci srdce. Ale i ony přinášejí nezanedbatelné informace a vyvolávají dotazy. Ukazují veřejnosti, že možnost srážky s planetkou je sice málo pravděpodobná, ale nedá se vyloučit. Že to není jen bohapustý výmysl holywoodských filmařů.

V zahraničních médiích se objevily i úvahy na téma, co s tím kdo bude dělat v případě, že astronomové namísto těsného průletu zjistí hrozící srážku. Američtí kolegové zmínili nejen svůj objev, ale i možnosti rozbití tělesa či lépe jeho vychýlení z kolizní dráhy. V Británii se shodou okolností sešla zpráva o přiblížení 2001 YB5 s ročním vyhodnocením takzvaného UK NEO Task Force Reportu, tedy zprávy britské vlády obsahující doporučení k většímu zapojení Británie do výzkumu možného kosmického nebezpečí. Ukázalo se, že bylo sice otevřeno informační centrum pro seznamování veřejnosti s blízkozemními tělesy, ale na britská pozorování blízkozemních asteroidů se stále jen čeká, hlavně z důvodu nedostatku financí. Británie se též bude snažit o zapojení dalších států Evropské unie do obrany Země před potenciálně nebezpečnými asteroidy, aby tato záležitost neležela jen a pouze na bedrech Spojených států amerických s malým přispěním několika mimoamerických observatoří. Včetně Kleti.

BBC v planetkové story zmínila americké objevitele a jihočeskou Kleť, zřejmě i proto, že jsme jako jediní na světě byli schopni o Třech králích nejen odeslat do Minor Planet Center další zpracované pozice planetky, ale připravit ze surových snímků i veřejně použitelný obrázek. A to pan David Whitehouse z BBC asi netušil, že celý víkend zápolíme se záplavou sněhu, zamrzlým rozvodem vody a dokonce i výpadkem elektrického proudu. Kleť v zahraničním zpravodajství zřejmě inspirovala spoustu českých žurnalistů. Nadto se ve dvou českých televizních stanicích sice objevily informace o sledování této planetky z Kleti. Bohužel pouze s malým českobudějovickým dalekohledem v obrazu, neboť Kleť je jakžtakž sjízdná jen pro vybraná terénní auta, nikoliv pro televizní štáby.

A co dodat na závěr? 2001 YB5 odlétlo z nejtěsnější blízkostí Země. Ve statistice objevů přibyla další desítka potenciálně nebezpečných asteroidů. Včetně dalšího objevu NEAT, nadto potvrzeného na Kleti. Dva a půl pracovníka Minor Planet Center zatím rok od roku narůstající zvládá příval planetkových dat. Elektřina nám jde. Zkoumáme blízkozemní asteroidy, abychom nedopadli jako vyhynuvší druhohorní veleještěři. V postatě je to něco jako havarijní pojištění vozidel. Platíme jej, ač rozhodně netoužíme se s někým srazit. Ale co kdyby?

Jana Tichá a Miloš Tichý, Observatoř Kleť

Okénko veterináře
kočka
pes

O další novou rubriku se nám postaral MVDr. Peter Pavčík, doufáme že toto okénko si jistě najde své příznivce mezi našimi čtenáři.

Naše kočky

Kočka, ilustrace Za několik málo měsíců bude jaro. Toto období je spojeno s rozením mláďat nejen u zvířat užitkových, ale také těch, kteří s námi žijí jako společníci, např. kočky.
V měsíci únoru u některých koček začíná říje a v květnu se narodí opět nechtěná koťata. Tato bezprizorní mláďata se pak potulují venku hladová a mnohdy nemocná, nežli se naplní jejich nelítostný osud. Některá z nich bývají různě pohozena a jejich život není rovněž blahobytný. Povíme si něco o kočičí říji, tzv. mrouskání. Říje u koček je sezónní. Trvá 2-4 dny a opakuje se přibližně ve 14. denních intervalech. Říje probíhá 2-3x na jaře obvykle v březnu-dubnu a pak zase v létě v červnu-červenci. Někdy se může říje objevit potřetí a to v září. Některé kočky však mají svůj cyklus posunutý do jiných období. Březost u kočky trvá 56±7 dnů, doba kojení mláďat 6-8 týdnů.

Jak zabránit zabřeznutí koček?
1. Kastrací.
2. Antikoncepcí.

Kastrace u koček je možné provádět již ve stáří 4 měsíců. Celý úkon probíhá v hluboké narkóze a za 8 dnů se vytáhnou stehy. Kastrovaná kočka se povahově nemění, chytá i nadále myši a je zcela normální jako předtím. Antikoncepce se aplikuje injekčně v období před říjí a opakuje se každý třetí měsíc. U velmi mladých koček se nedoporučuje.
Kastraci lze provést i u kocourů. Úkon probíhá rovněž v narkóze. Tento zákrok je velmi jednoduchý a po probuzení z narkózy se může kocour pohybovat již podle svých potřeb. Kastrovaný kocour se netoulá, je přítulnější, neznačkuje své teritorium ostrým pachem kočičiny, chytá dál myši a je naopak ušetřen rvaček mezi kocoury a jejich následných zranění. Pokud jsou kastrovaná zvířata po čase obézní, je to vždycky překrmováním. Mnoho lidí je toho názoru, že kastrace je krutý zásah, protože jsou zvířeti odepřeny jeho přirozené potřeby. Není to pravda, protože páření je pudová záležitost a kastrovaný jedinec žije svůj život spokojeně dál a hlavně se tím zabrání nežádoucí březosti a nehumánnímu utrácení koťat.

Ještě bych se chtěl zmínit o základní zdravotní prevenci u koček.
1. Dvakrát do roka je třeba odčervit.
2. Naočkovat proti nebezpečným kočičím chorobám, které jsou většinou smrtelné, včetně vztekliny.

Očkování proti vzteklině je velmi důležité, protože kočka je lovec a má dosti velké teritorium, kde se může střetnout s čímkoli. Také je daleko snazší mít očkovací průkaz, kterým při event. zranění člověka kočkou lze prokázat, že je zvíře preventivně očkované. Není problém ani vyléčení prašiviny, kterou se může kočka nakazit. Samozřejmě velmi důležitá je dobrá výživa, která přispívá k odolnosti organismu. Při dnešní široké nabídce krmiv pro kočku, rozhodně není těžko si vybrat to správné. Myslím, že by si kočky zasloužily více péče a pozornosti a hlavně naší lásky, kterou nám svým milým kočičím způsobem tak rády projevují.

-MVDr. Peter Pavčík-

Koho volit nebudu

Existuje vůbec strana, která usiluje o svůj morální kredit? Tu chci volit! Pomozte mi ji najít!

MUDr. Bohumír Šimek, Křemže

Z naší slovesné tvořivosti

Tentokrát nám do této rubriky přispěla paní učitelka Ludmila Křížová a její páťáci.

Tučňák světoběžník
Gábina Dominová

Na jižním pólu mrzne a sněží,
ty dostaneš se tam však stěží.
Tučňáci řádí na ledovci,
oděni ve svátečním fraku,
každý se diví tomu zázraku.

Jednoho dne tučňák malý
rozhodl se pro změnu.
Nožky studí, zima nudí
tak opustil ledovou stěnu.

Pes Hasky
Soňa Kadlecová

Chtěla bych mít doma pejska Hasky
a chodit s ním často na procházky.
Má modré oči jako len,
zdál se mi o něm krásný sen.

Hasky je pes špičkový,
jeho pohled už napoví.
Má šedobílý kožich a štíhlé tělo,
rád běhá ve dne nebo když je šero.

Já bych ho chtěla také mít,
ale jak to doma zařídit?

Žeryk nebo Baryk
Vojta Franěk

Jeden pes přešel ves
a ranec na zádech nes.
Ten pes se jmenuje Žeryk,
ve vsi mu však říkají Baryk.

Tak jak to udělat s Žerykem,
kterého nazývají Barykem?
Tak dejte Žerykovi chudákovi radu maličkou
a on se vám odmění chlupatou hubičkou.

INFORMACE

Obecní zastupitelstvo obce Holubov zve občany na své veřejné jednání. které se koná 20. února 2002 od 19.00 hod v Hostinci U Vlčáka v Třísově.


VÝSTAVA OBRAZŮ p. Antonína Bednáře
Zveme všechny občany na výstavu obrazů a fotografií p. ředitele Antonína Bednáře, křemežského rodáka, k jeho 120. výročí narození.
Výstava se koná v přísálí radnice ve Křemži ve dnech 16. - 28. února 2002 a je uspořádána ze soukromých sbírek našich spoluobčanů.


Česká spořitelna, a.s pobočka Křemže
Nová otevírací doba platná od 1.2.2002
Pondělí 9,00 - 12,30 13,30 - 17,00
Úterý     9,00 - 12,30 13,30 - 15,00
Středa  9,00 - 12,30 13,30 - 17,00
Čtvrtek  9,00 - 12,30 13,30 - 15,00
Pátek    9,00 - 12,30 13,30 - 16,00


Další informace :
Chráněná krajinná oblast Blanský les
Holubov - průvodce obcí a okolím
Mikroregion Podkletí - Obrazový průvodce 3


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Holubov

 

Holubovský zpravodaj
Vydává Obecní úřad v Holubově
Zodpovědná redaktorka: Marie Svobodová
Tisk: ARTYPA Holubov, spol. s r.o.
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 6. března 2002 : TOPlist 0