ARCHIV 2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Holubovský zpravodaj - hlavička - 2002

Informační měsíčník Obecního úřadu v Holubově

Leden 2006 - Číslo 1 - Ročník 12

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (906 kB)Zpráva z jednání zastupitelstva obce

Zpráva z jednání zastupitelstva obce, která se konala dne 1. 12., 15. 12. a 23. 12. 2005.

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:

- Jaroslav Franěk, starosta obce -

PF 2006

Vážení spoluobčané,

přeji Vám všem do nového roku 2006
hodně štěstí, hlavně zdraví a spokojenosti.


Váš starosta Jaroslav Franěk

Kleť, ilustrace

Poděkování

Rád bych tímto poděkoval majitelům firmy Artypa Holubov spol. s r. o., jejichž velmi vstřícného jednání si velice vážím. Vždyť jejich pomoc za rok 2005 činila cca 270 000 Kč. Ať se jednalo o celoroční bezplatný tisk našeho Holubovského zpravodaje či nádherného kalendáře pro rok 2006.

- Jaroslav Franěk, starosta obce -

Padal snížek padal

Holubov 2006, sněhová nadílka Tak se zdá, že se pravá zima opět vrací i do našich končin. Po loňské bohaté sněhové nadílce, která se objevila až začátkem jara, letos nás po černých Vánocích překvapil sníh hned začátkem roku a v mnohem větší míře. Děti i milovníci zimních sportů zajásali. Sníh padal vytrvale od pondělí 2. ledna až do čtvrtka 5. ledna a místy dosáhl výšky 50 - 55 cm.

Odstraňování sněhu nebylo jednoduché, jelikož sníh stále připadával, byl těžký a mnohdy ani radlice za traktorem vrstvu sněhu neutáhla. Museli jsme zajistit i těžkou techniku a za její pomoci se podařilo situaci zvládnout. Od pátku již sníh nepadal, cesty se daly posypat, nastoupily mrazy a nyní trvá ta pravá krásná zima, jak má být.

Při této příležitosti znovu upozorňuji Vás občany, abyste nestavěli svá vozidla do cesty, zbytečné komplikujete údržbu a mohlo by dojít i k poškození vozidel.

Dále bych chtěl upozornit ty z vás, kteří se nastehují do chat či chalup na odlehlých místech naší obce, aby počítali s tím, že pokud napadne sníh, budou muset chodit pešky nebo alespoň počkat, až budou prohrnuty a posypány hlavní cesty, které využívá většina občanů a teprve pak, až bude čas, dojde na samoty.

- Jaroslav Franěk -

Holubov 2006, sněhová nadílka Holubov 2006, sněhová nadílka

Poznávejme plemena psů

ČESKÝ STRAKATÝ PES

Plemena psů - Český strakatý pes Určitě jste někdy slyšeli o psovi, který se nazýval Horákův laboratorní pes. Dnes se nazývá Český strakatý pes, je ještě neuznaným plemenem. Jeho historie není dlouhá, poněvadž jeho vznik se datuje od r. 1954. Stvořitelem tohoto plemene je František Horák, který je také tvůrcem českého teriéra.

Proč tento pes vůbec vznikl?
Fyziologický ústav potřeboval ke svým výzkumům psa, který by měl vhodné vlastnosti pro tuto činnost. Pes měl mít klidnou, vyrovnanou povahu, neměl být náročný na péči a vhodnou velikost. Úkolu se ujal František Horák a v r. 1954 začal s plemenitbou. Nejprve zkřížil psy, kteří byli ve Fyziologickém ústavu. Jednalo se o vlkošedou fenu, která byla podobná německému ovčákovi a strakatého tříbarevného psa, který vážil asi 10 kg. Narodilo se 9 štěňat. Ve vrhu se narodila strakatá štěňata a ta byla dalším základem pro chov.

Plemena psů - Český strakatý pes Plemeno bylo nejprve pojmenováno po svém tvůrci Horákův laboratorní pes. V ústavu byl využíván téměř 2O roků. Tento pes byl také prvním živým tvorem, na němž byla provedena transplantace ledviny. Na těchto psech byl také prováděn výzkum epilepsie.

Koncem 70. let už neměl ústav o tyto psy zájem. Naštěstí se toto plemeno velmi líbilo a tak byla naděje, že se uplatní i mimo vědecké pracoviště. Na návrh p. Horáka bylo plemeno pojmenováno Český strakatý pes a plemeno bylo v roce 1979 převzato Československým svazem chovatelů do své evidence. Mnoho psů bylo rozdáno, event. rozprodáno a poněvadž noví majitelé neměli o další chov zájem, nastala stagnace.

V r. 1971 se narodila první štěňata mimo vědecké pracoviště, ale poněvadž po počáteční euforii nebyl na veřejnosti o tyto psy zájem, opět se chov stopnul.

Plemena psů - Český strakatý pes Hodně nadějí zmařila epilepsie, která se u psů projevila. Byl to následek pokusů, které se dělaly v ústavu s touto chorobou. Také i jiné problémy odradily mnoho nadšených chovatelů o další plemenitbu. Tak psi tohoto plemene pomalu stárli a stárli a neměli vlastně žádných následníků. V 9O. letech se několik nadšenců pokusilo najít ještě zvířata použitelná pro chov a začalo vlastně vzkříšení strakáče. Nemůžeme říci, že by toto plemeno bylo silně zastoupeno mnoha psy, ale určitě řada fanoušků a nadšenců, kteří se u každého plemene vyskytnou, nedovolí již těmto psům zaniknout.

Český strakatý pes je tedy tříbarevný, středně velký. Má velmi milou povahu, není absolutně agresivní. Je to přítulný, učenlivý pes, vhodný do bytu i na zahradu. Je to pes vhodný nejen pro rodinu, ale i pro starší lidi, kteří chtějí vyloženě psa společníka. Byl by asi vhodným psem pro canisterapii, právě díky své bezproblémové povaze. Vyskytuje se i na výstavách v kategorii takzvaných neuznaných plemen, což znamená, že ještě není potvrzeno jeho přijetí mezinárodní kynologickou asociací v Belgii (FCI). Určité se toho tento milý pejsek dočká, poněvadž stoupá jeho obliba u veřejnosti a jeho fanoušci a příznivci mu již nedají zaniknout.

- Květa Pavčíková -

Slovo lékaře

Naše zdravotnictví

Byl jsem na přednášce o kardiologických novinkách, kde nám velmi hodnotně a srozumitelně přednášel kardiolog ze Slovenska. Opakovaně projevil svůj obdiv nad tím, že naše zdravotnictví je na špičkové, světové úrovni. Slovenské za těch pár let podstatně zaostalo za naším. Vyšetřovací a léčebné metody u nás běžné před osmi až deseti lety, které jsme převážně opustili pro přístupy modernější, dražší a efektivnější, na Slovensku se dosud používají jako základní.

Ano, naše zdravotnictví je na tak špičkové, světové úrovni, že i Američanům ve Spojených státech se o tom může jen zdát. A přitom jeho náklady jsou mnohonásobně nižší. Podle prof. Dr. Pafka za některé operace dokonce VZP platí jen padesátinu(!!!) toho, co se běžně platí ve světě. Naši občané mají pocit, že si platí hodně, a tak se snaží zdravotní péči čerpat. Čím dál více naši zdraví občané se nechávají vyšetřovat, včetně těch nejdražších metod a dokonce se nechávají i bez vážnější příčiny operovat. A tak v době, kdy VZP nemá peníze na zaplacení lékařské péče, bude muset vydávat mnohem vyšší částky na tyto zdravé klienty.

Občané se jistě neumravní, protože k tomu nemají důvod. Lékaři je omezovat mnoho nemohou. Každý soudný člověk může odhadnout, kde naše zdravotnictví skončí, budou-li stále výdaje na něj čím dál rychleji převyšovat příjmy. Většinu občanů to zatím nezajímá a většina politiků si hraje na mrtvého brouka.

Zdá se, že se s tím naším zdravotnictvím živelně a nezadržitelně řítíme do... Vždyť víte kam! Jen optimisté věří, že tak hluboko klesnout nemůžeme. A tak zkusme tomu věřit!

Jenže se mi podařilo potkat vážně nemocného pacienta, který byl zcela jistě v protekční péči západoevropských internistů. Jejich léčba měla z pohledu naší medicíny tři závažné chyby. Pro úsporná opatření? Jistě ne z neznalosti! Přesně tam naše medicína bude nejspíš směřovat. V socialistickém, sociálním, evropském modelu zdravotnictví není prioritou nejlepší exaktní léčba pacienta, ale úspory v systému, aby systém mohl vůbec fungovat.

- MUDr. Bohumír Šimek -

Demence

Za typický projev demence je považováno zapomínání. To je stejně tak pravda, jako to, že zapomínání je geniální vlastnost lidského mozku. Pamatujeme si jen věci pro nás nezbytné. Aby se dítko učilo, musí být uvedeno do stavu lačnění po nových poznatcích, stavu potřeby nových vědomostí. Někteří rodičové a učitelé to umí, někteří ne. Jinak dítko učivo zapomíná a nepamatuje si je. A nemusí být ani hloupé ani dementní.

Kdybychom si úplně všechno pamatovali, nedokázali bychom s tím žít. Lapidárně to říká Švejk Jaroslava Haška asi v tomto duchu. Kdyby si lidé všechno pamatovali, bylo by na světě tolik chytrosti, až by z toho byli všichni lidi úplně blbí. Zapomínáme všichni. Jen o zapomětlivém mladíku říkáme, že je zamilovaný, a o zapomětlivém staříku říkáme, že je sklerotický.

Asi v průměru od dvaceti pěti let se funkce našeho mozku postupně zhoršují. To berme jako nezměnitelný fakt. Čím jsme starší, tím se hůř učíme a hůř si pamatujeme. Čím více ztrácíme emotivnost, tím více zapomínáme. Kladná emoce je totiž podmínkou naší paměti. Čím jsme starší, tím rychleji se funkce našeho mozku horší, někdy až k úplné demenci. Často to bereme jako prostý projev našeho stáří, ale není to tak úplně pravda. Ne každý člověk končí v demenci.

Kvalitní funkce našeho mozku je dána dobrými podmínkami jeho činnosti. Asi všichni víme, že základní podmínkou je dobré překrvení mozku. Zúžení průsvitu cév aterosklerotickými pláty, tromby a emboly, ale i prostým blokem krční páteře, snížení tlaku krve v mozku při ztrátě krve a další vlivy jsou rizikem jeho dobré funkce. Stejně tak nedostatek kyslíku v krvi a nedostatek cukru, který je zdrojem energie pro činnost mozku. Jedovaté látky dodané do těla zvenčí i jedovaté látky vznikající v těle, nemohou-li se z těla dostatečně vyloučit. A mnoho, mnoho dalších příčin ovlivňuje činnost našeho mozku k horšímu.

Když bylo umožněno praktickým lékařům předepisovat léky na povzbuzení činnosti mozku, očekávali jsme, že stesky na zapomínání budou minulostí. Nestalo se tak. Při přetížení nedostatečným spánkem, pomůže jen spánek. Při přetížení stresem, pomůže jen relativní klid a dostatek spánku. Při demenci jsem nikdy pozitivní efekt těchto léků neviděl, i když jsem dodržel dostatečnou dávku, která je velmi nákladná. Tyto léky fungují dobře jen u mimořádných stavů. Všichni ostatní budou úspěšní ve zkvalitnění činnosti svého mozku jen trvalou péčí o dobré podmínky jeho činnosti. Pojem encefalopatie znamená poškození mozku z nejrůznějších příčin. Nejčastější encefalopatie je při zvýšeném krevním tlaku a při cukrovce. Trvalé hodnoty nad TK 140/90 již činnost mozku poškozují. Stejně tak kolísání hladiny cukru při cukrovce. Čím více se snažíme držet hladinu cukru v normálu, tím více bráníme rozvoji diabetické encefalopatie. Péčí o svůj normální krevní tlak a normální hladinu cukru v krvi, zabráněním nadměrnému pití alkoholu a kouření můžeme zlepšit funkci svého mozku. Ale i trvalým zaměstnáváním mozku pečujeme o jeho akceschopnost a předcházíme možné demenci, nebo její vznik aspoň oddalujeme.

Demence má stejná rizika, jako cévní mozková příhoda. Z ovlivnitelných rizik samotným pacientem jde především o skoncování s kouřením. Z rizik ovlivnitelných spoluprací s lékařem je to normalizace krevního tlaku a udržování hladiny cukru v normě. To většinou pocítíme zlepšeným myšlením. Rozhodně je toto zlepšení významnější, než po lécích na povzbuzování činnosti mozku. Tím také snižujeme riziko demence. A tak ani demence nemusí být běžnou součástí stáří.

- MUDr. Bohumír Šimek -

M L S Á N Í

Holubovský zpravodaj - mlsání 2, ilustrace V novém roce jsou většinou všichni plní předsevzetí, že zhubnou, a ti, co nepotřebují hubnout, mají chuť na něco obyčejného. Vybrala jsem proto pár receptů na stará jednoduchá jídla z předpisu našich babiček.

Bramborové kytičky

Ve slané vodě uvaříme oloupané a na kostky nakrájené brambory - množství si každý určí sám podle spotřeby strávníků. Brambory rozšťoucháme, přidáme mléko a máslo a vytvoříme hustější kaši. Vymažeme pekáček nebo plech a lžící klademe kopičky kaše tak, aby uprostřed vznikl důlek.

Zapečeme v troubě asi 10 minut, pak do každého důlku vklepneme jedno syrové vajíčko, osolíme, opepříme, posypeme na nudličky nakrájenou slaninou a dáme opět na 10 minut do trouby, aby vejce ztuhla. Chvilku před vyjmutím z trouby posypeme strouhaným sýrem, který necháme jen roztavit. Podáváme se zeleninovým salátem.


Bramborák trochu jinak

Nastrouháme syrové, oloupané brambory, vodu slijeme, přidáme horké mléko, vajíčko, polohrubou mouku, osolíme, opepříme (česnek ani majoránka se nedávají, ale není to naškodu). Vytvoříme těsto husté jako na bramborák, přidáme nasekané uzené maso nebo salám. Těsto poklademe v tenké vrstvě na vymaštěný plech a pečeme do křupava. Podáváme rovněž se salátem, třeba z kysaného zelí.


Ačkoliv jsme všichni po Vánocích přeslazeni, přesto nabízím do sbírky vyzkoušený recept paní Sylvy Moučkové z Holubova na:

Moučník za studena

1 - 2 sáčky piškotů, 3 sýry Lučina, 3 žloutky, 2 lžíce práškového cukru, 1 šlehačka, hrnek překapávané nebo rozpustné kávy, 3 lžíce rumu.

Žloutky ušleháme s cukrem, rumem a zašleháme sýry Lučina a lehce vmícháme ušlehanou šlehačku. Na dno misky klademe piškoty máčené v kávě, potřeme vrstvou krému a střídáme vrstvy. Navrch navrstvíme krém, posypeme kakaem a necháme v lednici ztuhnout.

Za recept děkuje a dobrou chuť přeje
- MS -

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

K VÝZNAMNÉMU ŽIVOTNÍMU JUBILEU BLAHOPŘEJEME

Co nás baví - Zprávy ze školy

"Les ve škole - škola v lese"

Význam půdy pro člověka

Půda patří k těm složkám životního prostředí, se kterými se setkáváme denně. Kdybychom se však zeptali kteréhokoli dospělého člověka v České republice, co vlastně půda je, asi by nesměle krčil rameny. Dříve byla pedologie neboli nauka o půdě pouhou součástí jiných věd. V současné době se dostala do popředí zájmu a stala se samostatným přírodovědným oborem.

A není divu. Vždyť půda tvoří nejcennější přírodní bohatství. Ovlivňuje všechny ostatní součásti prostředí. Slouží jako substrát k upevnění kořenů rostlin, poskytuje dostatek živin k jejich růstu. Žije v ní obrovské množství mikroorganismů, je také velmi důležitým rezervoárem vody. Do půdy se ale také dostává řada odpadních látek, které v ní z větší části zůstávají. Přitom je půda hlavním a často jediným zdrojem obživy. Z hlediska života člověka patří k neobnovitelným zdrojům. Vždyť 1 cm nové půdy se vyvíjí přibližně 100 let. Půdu však nelze chránit bez jejího bližšího poznání.


Život v půdě

Pro mnoho lidí je půda, po které chodí, jen pouhá hlína. Dobrá tak na to, aby na ní mohli stavět domy, silnice, jezdit na kole, opalovat se. Přitom půda je fantastický svět plný života. Je to safari, které předčí svojí bohatostí africkou savanu.

Kdybychom měli tu možnost zmenšit se na velikost mravence, velice bychom se divili. Objevili bychom svět plný živočichů - velkých i malých, rychlých i pomalých. Žijí v něm dravci nebezpečnější než tygr i stáda spásající rostlinné zbytky stejně jako zebry trávu. Tento svět je královstvím temna a vlhka, které všem jeho obyvatelům poskytuje úkryt i potravu. Tento svět v půdě se nám může zdát malý a vzdálený. Je však pro nás velmi důležitý. Vše, co se stalo v přírodě odpadem - listy, starou trávu, padlé stromy i mrtvé živočichy - pomáhá přeměnit v humus. Z humusu bohatého na živiny pak vyrůstá nový život.

Vánoční zastavení - 21. 12. 06

ZŠ Holubov 2006, Vánoční zastavení, 21. 12. 2005 K příjemné pohodě se snažila přispět v předvánočním čase i Základní škola v Holubově. Navázali jsme na loňské zkušenosti, kdy jsme si ověřili, že naše škola má mnoho přátel.

Našli se znovu ochotní lidé, kteří předvedli své nápady a zručnost všem návštěvníkům.

Dospělí i děti si vše mohli hned vyzkoušet. Žáci se svými učitelkami vyzdobili školu, někteří s radostí, jiní i s ostychem předvedli svá nachystaná vystoupení.

Všem patří velké poděkování. Jsme rádi, že se do školy vracejí bývalí žáci a společně nad vánočním punčem vzpomínají na svá školní léta. Věříme, že v příjemném jakoby rodinném prostředí, všichni prožili hezké chvíle a těšíme se na další.

- Jaroslava Němečková, vychovatelka školní družiny -

ZŠ Holubov 2006, Vánoční zastavení, 21. 12. 2005 ZŠ Holubov 2006, Vánoční zastavení, 21. 12. 2005

Televize Srdíčko

ZŠ Holubov 2005, Televize Srdíčko, logo RODINA

Rodina je skupina lidí, kteří jsou spojeni příbuzenskými svazky. Chrání se, navzájem se dělí o majetek, jídlo, ale i o nejrůznější povinnosti a práce. Rodina může mít mnoho podob. V některých žije s dětmi jen jeden z rodičů. Jiné jsou velmi velké - pod jednou střechou společně s dětmi žijí nejen rodiče, ale i dědeček a babička, teta a strýc, bratranci a sestřenice.

- redaktorka Anežka Kodatová, 9 let -

ZŠ Holubov 2006, příspěvek do Televize Srdíčko ZŠ Holubov 2006, příspěvek do Televize Srdíčko
ZŠ Holubov 2006, příspěvek do Televize Srdíčko ZŠ Holubov 2006, příspěvek do Televize Srdíčko

Zápis do I. třídy

Zápis žáků do I. třídy Základní školy a mateřské školy Holubov se bude konat v pátek 10. 2. 2006 od 14.00 do 16.00 v budově školy v přízemí. K zápisu se dostaví rodiče s dětmi narozenými v období od 1. 9. 1999 do 31. 8. 2000 a děti s odloženou školní docházkou.

Rodiče vezmou s sebou občanský průkaz jednoho z rodičů a rodný list dítěte.

Dostaví se rovněž rodiče, kteří budou pro následující školní rok žádat pro své dítě odklad školní docházky. V tomto případe je nutné podložit žádost doporučením pedagogicko-psychologické poradny a vyjádřením dětského lékaře.

- Mgr. Olga Floriánová -
ředitelka ZŠ a MŠ Holubov

Vrabec

Vrabec domácí, ilustrace - Pavel Jakeš Vrabce domácího není třeba dlouze představovat. Tento skromně zbarvený pták provázel člověka od nepaměti ve městech i na venkově a dostal se do povědomí lidí téměř na celém světě. Délka jeho těla je 15 cm, zobák krátký kuželovitý, zbarvení hnědo-šedé. Sameček se od nenápadné samičky liší šedým temenem hlavy, širokou hnědou skvrnou za okem a černou hrudí.

Při výběru místa pro hnízdo nejsou vrabci nároční. Bývá umístěno na hospodářských budovách, ve větracích otvorech, na půdách domů, za okapovými rourami, v budkách, v hnízdech jiřiček a vlaštovek, nebo ve spodní části velkých čapích hnízd. Vzácné je i hnízdění na stromech. Samotné hnízdo je postaveno z různého materiálu, který vrabec v okolí najde. Jsou to stébla rostlin, sláma, seno, provázky, útržky papíru, peří apod. Snůška čítá 4 - 5 šedozelených skvrnitých vajíček, doba inkubace je 11 - 14 dní. Hnízdí 3x za rok.

Potravu tvoří semena kulturních rostlin, plevelů, zelené části rostlin a hmyz.

Původ vrabce není dosud spolehlivě objasněn. Předpokládá se, že pochází z Přední a Střední Asie, nebo Středomoří, odkud se rozšířil s pěstováním obilí do většiny světa. Postupem času stále více opouštěl své přirozené prostředí a stal se na lidské kultuře zcela závislým. Soužití s člověkem mu vyhovovalo natolik, že se rozmnožil a začal představovat vážnou hrozbu zejména pro pěstitele obilí a jako škůdce byl potom pronásledován a ve velkém huben.

Přesto, že se nepřátelský postoj lidí vůči vrabcům dávno změnil, došlo k něčemu, co znepokojilo milovníky ptactva v celé Evropě. Zatímco na sebe upoutávaly pozornost odborné i laické veřejnosti jiné "atraktivnější", nebo vzácnější druhy, všudypřítomných vrabců začalo bez povšimnutí prudce ubývat. Na tuto nepříjemnou skutečnost nejlépe poukázal podrobný průzkum uskutečněný ve Finsku, jehož výsledkem bylo zjištění poklesu početních stavů za posledních 25 let o 60 %. Ještě hůře jsou na tom velká města jako Londýn, Edinburgh, Glasgow a Dublin, kde došlo k úbytku o více než 90 %.

Výjimkou není ani naše republika. Na některých místech se sice počty vrabců ještě drží na původní úrovni, ale na mnoha lokalitách byl zaznamenán pokles a přibývá i takových, kde se s nimi již nesetkáme. Příčinou může být pravidelné udržování parků, zvýšení počtu automobilů a rozvoj techniky ve městech, snížení chovu hospodářských zvířat a drůbeže, likvidace křovin a malé ztráty při sklizni obilí na venkově.

Kam směřuje vývoj lidské společnosti, že ani tak věrný, přizpůsobivý a odolný společník, jakým je vrabec, již nenachází vedle ní své místo? Zda bude pokračovat jeho ústup, ukáže teprve budoucnost. Vrabec není druhem, kterému bychom mohli pomoci ochranou určitého území, nebo podobnými kroky. Jeho život je odrazem toho našeho.

- Pavel Jakeš -

V příspěvku bylo čerpáno z materiálů České společnosti ornitologické Pták roku 2003 - VRABEC DOMÁCÍ - L. Brejšková

Co to znamená, když se řekne...

Co to znamená, když se řekne...

ZAČÍT OD ADAMA
(- začít od prvopočátku)


Podle biblického mýtu o stvoření světa byli Adam a Eva první lidé, které bůh stvořil. Žili v ráji a směli jíst plody rajských stromů. Plody ze stromu poznání dobrého a zlého nesměli však ochutnat. Ale poslechli ďábla v podobě hada a okusili toto zakázané ovoce. Rozhněvaný bůh je vyhnal z ráje.

Podle starožidovského kalendáře došlo ke stvoření světa 7. října 3761 p. n. l. a tehdy začala éra od Adama.

Podobný kalendář, který počítal léta od stanovené hranice, měli i staří Řekové. Jejich kalendář začínal r. 776 p. n. l. podle prvních olympijských her.

Římané měli zase začátek kalendáře r. 753 p. n. l. podle založení Říma.

Muslimský kalendář začíná r. 622 n. l., kdy Mohamed utekl z Mekky do Medíny.

Kalendář vznikl z latinských slov calendarium a calendae.

Kalendárium se ve starém Římě říkalo dlužní knize, do které zapisovali jména dlužníků a vypůjčené částky. Kalendae znamenalo první den měsíce, kdy se pravidelně připomínalo, že se mají splácet dluhy a přinášet oběti bohům. Oba tyto názvy nebyly pro lid nijak příjemné.

- Mgr. Drahomíra Bodláková -

Literatura:
Fučík B., Pokorný J.; Zakopaný pes, Albatros 1992
Kovářová S.; Proč se říká 222x, Aida 2001

Vánoce v Holoubku

Holubov - klub Holoubek, logo Vy, kdo prožíváte Vánoce s dětmi, mi určitě dáte za pravdu, že právě jejich radost a očekávání jsou na těchto svátcích nejkouzelnější. Ještě dřív, než jsme Vánoce oslavili ve svých rodinách, mohli jsme tyto pocity zažít i v našem klubu Holoubek.

Při obvyklém cvičení, kdy kouzelná hůlka proměňuje děti na zvířátka, byly děti začarovány do andílků. Letěly se podívat, zda už Ježíšek nepřichází a zvoneček ohlásil, že je právě zde. A s ním i stromeček, dárečky, prskavky, koledy a cukroví, vše, co k Vánocům neodmyslitelně patří. Dobrovolné příspěvky maminek jsme použily na nákup dárků - nových hraček, kuchyňky s obchodem, dílny s nářadím a uklízeči soupravy. Každé dítě pak našlo pod stromečkem malou dřevěnou hračku.

S novým rokem z našeho kolektivu odešly dvě maminky, které nastoupily do zaměstnání. Tak je zapotřebí doplnit naši partu o nové kamarády. A tak na vás mamky s malými dětmi voláme "Kamaráde, pojď si hrát a s námi se smát".

- Za klub Holoubek Helena Čížková -

Klub Holoubek 2006, Vánoce 2005 v Holoubku Klub Holoubek 2006, Vánoce 2005 v Holoubku

Politické glosy

David Rath

Tak se zdá, že mezi naše vrcholné politiky patří, jako puklička na hrnec. Či tak nějak. Alespoň podle toho, jak umí za sebou zametat. Nic mu nedokáží. Jen chlapec nějak pozapomněl, že mu chybí poslanecká nevinnost v podobě imunity.

David Rath v tom našem zdravotnictví se pohybuje jako slon v porcelánu. Nejdříve sáhl na léčbu pacientů s roztroušenou sklerózou. Neznám nikoho, kdo by měl měsíčně šest tisíc korun na jediný lék. Zvláště, je-li v invalidním důchodu. Pak hodil granát do našich bahnitých vod, do kterých se zdravotnictví propadá, a já jen čekám, zda to tím opětným usazením bahna neskončí.

Jeho halasné zkrácení termínů zpožďovaných plateb VZP zatím nějak vyšumělo do prázdna. V nemocnicích omezil péči a nyní sáhl tvrdě na ambulantní medicínu. Všichni musí snížit náklady ve všech parametrech, jinak budou plně(!) hradit svým pacientům překročení na léky, různá vyšetření i svou vlastní péči. Jedná se o statisíce korun.

Peníze, které vkládáte do zdravotnictví, mizí dříve, než se k nám dostanou. A z toho, co se k nám dostane, musíte vy pacienti ušetřit. Jenže to vám David Rath tají! Absurdní Kocourkov! Opět musíme psát starší a méně komfortní léky, dokud komfort nebude hradit pacient, ale jeho lékař. Volně prodejné léky nebudou předepisovány na recept. Praktiční lékaři nebudou moci psát léky pacientům dispenzarizovaným u odborníků a nebudou moci dělat i další služby specialistům. Pozor na rajonizaci, která byla zrušena, ale v případě sankcí nebudou adekvátně pacienti ošetřeni v cizím rajónu. To již naši pacienti znají. Je to ještě na hraně zákona, nebo již pod hranou? Snad podle představ Davida Ratha. Jenže pan ministr tvrdí, že to vůbec není pravda. Pacienti naopak dostanou více léků, budou více ošetřováni a parazity ze zdravotnictví vyžene. Uvidíme! Zatím ale nikdo z nás nemá plnohodnotnou smlouvu s žádnou zdravotní pojišťovnou, nikdo z nás neví, jak bude vykazovat pojišťovnám svou práci od již minulého Nového roku. A tak mám obavu, aby to nebyl právě David Rath, kdo srazí Jiřímu Paroubkovi vaz.


Paroubek a StB

Tak nám pan premiér šlápnul do... značně voňavého. Zrušil by lustrační zákon. Ano, jde o zákon značně bezzubý. Špiček politickomocenské předlistopadové elity se netýká, včetně špiček StB. Špičkové seznamy někam zmizely. Do Ruska? Těžko říci. A pokud se někoho lustrační zákon týkal, obrátil se k soudu a ten ve stovkách případů rozhodnul o nevinnosti. Trvá kontinuita předlistopadového práva a koneckonců i kontinuita moci. Jen změnila podobu. A tak lustrační zákon ve skutečnosti mnoho nepřinesl. Bylo by naivní iluzí myslet si, že lustrační zákon zabránil funkcionářům minulého režimu dostat se ke klíčovým funkcím. Všichni dokážeme jmenovat alespoň jednoho. To vše je pravda. Ale lustrační zákon visí nad námi jako Listopadová fanglička. A kdo by ji chtěl sundat, dosud musí ztrácet body, pane premiére!


Jiřina Musílková

Žába na prameni kryjící penězovod do ODS nebo nevinná dáma, na kterou se všechno svede? Podle ministerstva za špatné hospodaření VZP může ředitelka Musílková. Podle paní ředitelky za špatné hospodaření VZP může ministerstvo, které pojišťovně přikazuje vyšší výdaje než příjmy. Ona nemá důvod, proč odejít. Kdybych byl já na jejím místě, toto vše věděl a nemohl nic pro změnu financování udělat, oželel bych statisícové měsíční příjmy a odstoupil bych z takto nedůstojného místa a bílého koně bych dál nedělal. Aby bylo vidět na skutečného viníka.


Role pacienta

V pokladenském systému financování zdravotnictví je pacient pánem v systému, kolem kterého se všechno točí se zřetelem na jeho výhody. V socialistickém modelu financování zdravotnictví, který u nás nastolila ODS a ČSSD dále rozvíjí, se pacient stává předmětem výzkumu, vyšetřování a léčby. A je podřízen ekonomickým zmatkům, které ve zdravotnictví panují.

- MUDr. Bohumír Šimek -

INFORMACE

SDH Holubov
zve všechny občany a příznivce na

TRADIČNÍ MASOPUSTNÍ PRŮVOD OBCÍ,

který se koná 18. 2. 2006 od hasičské zbrojnice

Holubov 2005, tradiční masopustní průvod


Místní organizace KDU-ČSL Křemže
zve děti na tradiční

DĚTSKÝ KARNEVAL

který se koná v neděli 19. února 2006
od 14 hodin v kulturním sále ve Chmelné.


Připraveny jsou hry, soutěže, disco i bohatá tombola
Vstupné děti 20,- Kč a dospělí 30,- Kč


Třídění odpadů, informační leták
DO KONTEJNERŮ NA PLASTY


LANOVÁ DRÁHA OBCE HOLUBOV s.r.o.
Holubov 242, 382 03 Křemže
provoz lanové ráhy Krásetín - Kleť

Lanová dráha Krasetín - Kleť, logo Znak obce Holubov

JÍZDNÍ ŘÁD

platný od 2. 1. 06 do 12. 3. 06
SOBOTA - NEDĚLE     9.00 - 16.00 hod


spoj č. 
19.00
210.00
311.00
412.00
513.00
614.00
715.00
816.00


Další informace :
Lanová dráha Kleť
Chráněná krajinná oblast Blanský les
Holubov - průvodce obcí a okolím
Mikroregion Podkletí - Obrazový průvodce 3


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Holubov

 

Holubovský zpravodaj
Vydává Obecní úřad v Holubově
Zodpovědná redaktorka: Marie Svobodová
Tisk: ARTYPA Holubov, spol. s r.o.
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex s.r.o.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 10. března 2006 : TOPlist 0