ARCHIV 2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Holubovský zpravodaj - hlavička - 2002

Informační měsíčník Obecního úřadu v Holubově

Leden 2005 - Číslo 1 - Ročník 11

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (1 069 kB)Zpráva z jednání zastupitelstva obce

Zpráva z jednání zastupitelstva obce, která se konala ve dnech 18. 11., 8. 12. a 16. 12. 2004 na Obecním úřadě v Holubově.

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:

- Jaroslav Franěk, starosta -

PF 2005

PF 2005

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám
na počátku nového roku 2005
popřál hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a pohody.


Váš starosta Jaroslav Franěk
Kleť, ilustrace

Upozornění

Toto upozornění se týká majitelů motorových vozidel, kteří parkují na místních komunikacích v celém území naší obce, a tím porušují obecně závaznou vyhlášku naší obce. Způsobují problémy ostatním řidičům při bezpečném projíždění obcí, při zajišťování svozu komunálního odpadu a hlavně v zimním období jsou místa, kde není možno zajistit řádnou údržbu komunikací.

Dalším nešvarem, který obtěžuje řadu občanů, je parkování motorových vozidel na chodnících, křižovatkách a ostatních nebezpečných místech. Vždyť chodníky jsou na chození a ne na parkování. Je velmi nebezpečné, když musí chodec vstupovat do vozovky při obcházení překážky na chodníku.

- Jaroslav Franěk, starosta -

Rok 2004 v naší obci

Rok 2004 v naší obci

 bylo uzavřeno 9 manželství
 narodilo se 7 občánků - 4 děvčátka a 3 chlapci
 zemřelo 10 občanů
 přistěhovalo se 14 občanů
 odstěhovalo se 14 občanů

k 31. 12. 2004 bylo v obci přihlášeno 944 občanů

 v Holubově 510 dospělých a 94 dětí
 v Třísově 179 dospělých a 33 dětí
 v Krásetíně 107 dospělých a 21 dětí

Poznávejme plemena psů

BELGIČTÍ OVČÁCI

Plemena psů - Tervueren Až do konce třicetileté války se vyskytovali tak zvaní ovčáčtí psi, kteří svoji velikostí a silou měli zastrašit zloděje, medvěda, vlka. Na to, aby poháněli stádo, byli moc těžcí a neměli ani patřičnou rychlost. Krajem se začaly toulat různé bandy, které drancovaly a plenily nejen obydlí, ale také pole, ovce a jiná hospodářská zvířata. Právě v této době se začínali v Německu, Holandsku a Belgii objevovat psi lehčího typu, kteří dokázali poměrně rychle běhat a měli i dobrou výdrž. Plemeno Belgický ovčák bylo od samého počátku hlavně psem sedláků a pastevců. Psi právě v tomto prostředí žili skromně, museli dost tvrdě pracovat a jejich povahové vlastnosti se dobře formovaly pokud jde o vztah k lidem.

Belgičtí ovčáci se dělí na tato plemena:

Tato plemena se velmi slibně rozvíjela až do první svět. války. V r. 1920 chovatelský klub uvolnil barevné dělení psů a připustil i barvy smíšené. Od té doby bylo možné spojovat psy různých barev (stejného typu srsti) a bylo i povoleno kombinovat drsnosrsté i krátkosrsté psy. Stejný proces se objevil i po 2. světové válce. Každá válka přináší nejen veliké utrpení lidem, ale také zdecimuje chovy psů, koní atd. Pro zachování plemene se pak musí přijmout podmínky, které tomu pomohou.

Plemena psů - Groenendael TERVUEREN - na počátku chovu tervuerenů stojí dva dlouhosrstí belgičtí ovčáci s nádhernou mahagonovou barvou srsti a velmi dobrým černým stínováním. Jmenovali se Tom a Poes. Plemeno dostalo název podle místa Tervueren, což je rodiště majitele a chovatele Corbeela, který právě toto plemeno choval. Z jeho chovu pocházel velmi úspěšný pes Milsart, který se pokládá za velmi důležitého jedince v chovu tervuerenů. Celý dnešní chov pochází ze čtyř psů Piccard dęUccle, Petite, Tom a Poes. Z počátku se samozřejmě prováděla příbuzenská plemenitba, v některých případech až moc úzká, a to se projevilo nepříznivě na typu psů. Velmi významnou roli v chovu tervuerenů měl belgický statkář Tuykom. Kladl velký důraz na dobré psy a jeho selektivní postupy byly velmi neúprosné. Psy, kteří neodpovídali jeho chovatelskému ideálu, nemilosrdně utrácel, nikdy neprodal jedinou fenu a své psy dával pouze svým nejbližším příbuzným.

Charakteristickým znakem tervuerenů je jeho atraktivní srst zářivé barvy. Povaha tervuerenů není vždy bezproblémová. Tervuereni jsou silně fixování na svého pána. Nesmí se s nimi jednat tvrdě, nebo autoritativně, poněvadž jsou velmi citliví na takové jednání. Jsou to psi velmi aktivní pro toho, kdo mu může dopřát nejen dostatek pohybu, ale i nějaké zaměstnání odpovídající jeho temperamentu. Mohou žít i v bytě.

GROENENDAEL - svůj název má podle vesnice nedaleko Bruselu. Na zámku v tomto malém městečku žil správce Rose,který se začal věnovat chovu černých ovčáckých psů asi tak v r. 1880. Výsledky jeho práce jsou základem chovu těchto černých krasavců. Těžiště chovu se později přesunulo do městečka Binche, ale název Groenendael zůstal. V Binche byla chovná stanice, která vlastnila 80 psů a na výstavách měla přihlášeno na příklad 25 psů.

Na zrodu tohoto plemene se také podílel pes Piccard dęUccle. Piccarda si koupil chovatel ovcí Beernaerts asi v r. 1879 a pak jej spojil s fenkou Petite - černou s dlouhou srstí, která byla v majetku zámeckého správce Rose. Narodil se pes Duc de Groenendael. Měl černou srst a kolem krku široký bílý límec. Pes se chovatelům velmi líbil, ale nelíbila se jim jeho lehce zvlněná srst.

Plemena psů - Malinois Duc a Margot (fena ze stejného vrhu) se stali suverénními vítězi na výstavách v Bruselu a pak byla spolu spářena a narodila se krásná typická štěňata.

Groenendael je krásný pes s černou lesklou srstí, má elegantní pohyb, oči mandlového tvaru a malé uši pozorně vzpřímené. Také tento pes potřebuje úzký kontakt s rodinou, spoustu pohybu a dostatek nějakého zaměstnání. Opět nemá rád tvrdý dril a ostré zacházení.

MALINOIS - Také tento pes má svůj název podle vlámského města Mecheln, kterému francouzsky mluvící Valoni říkají Malines.

Plemena psů - Laekenois Chovatelé se v minulosti snažili vyšlechtit služebního psa a kladli větší důraz na jeho povahu nežli na exteriér. K základům chovu malinoisů patří Dewer a Tjop. Tento pes si velmi brzy získat své příznivce, poněvadž má dobré vlohy pro služební výcvik. Velmi dobře se osvědčil u policie a celní správy. V současné době jsou chovy zaměřeny na jedince, kteří mají v první řadě výborné vlohy pro pracovní nasazení a pak na jedince, kteří mají předpoklady i pro výstavy krásy. Malinois není zrovna tím vhodně zvoleným rodiným psem. Je velmi temperamentní, až výbušný. Není absolutně vhodným psem pro nezkušené kynology, kteří neumí psa cvičit s láskou, trpělivostí a vhodně dokáží usměrnit jeho temperament. Ovšem, lze také vidět malinois jako partnera v soutěži - tanec se psem - a moc byste se divili, jak mu to "trsání" jde. Malinois jsou velmi inteligentní, učenliví a své úkoly plní s velkým nadšením.

LAEKENOIS - za jednoho z praotců malinoisů se pokládá drsnosrstý pes VOS, ale tento pes má i své prsty ve vzniku plemene Laekenois. Na počátku chovu byl Laekenois rozšířen v okolí Antverp. Chovu těchto psů se věnovala rodina ovčáků na zámku Lacken. Odtud pochází i název plemene. Pro svůj zvláštní vzhled byl laekenois tak trochu ve stínu svých dlouhosrstých příbuzných. Vzhled tohoto psa působí takovým trochu venkovským dojmem neupraveného psa a to je možná trochu příčinou toho, že není o něho takový zájem, pouze se strany fanoušků. Také tento pes potřebuje kontakt se svou rodinou, vlídné zacházení a nějaké vhodné zaměstnání.

Pokud máte zájem si pořídit některého z těchto belgických ovčáků, informujte se u zkušených chovatelů a hlavně si musíte pamatovat, že jsou to psi velmi aktivní, plní energie, sportovně založení. Jako zaměstnání jsou pro ně vhodné soutěže agility, záchranářský výcvik nebo třeba můžete zkusit tanec se psem, (to platí i pro pány), ale rozhodně s vámi nebude žádný belgičák ležet jen tak na gauči a sledovat televizi.

- Květa Pavčíková -

Slovo lékaře

Jako dítko školou povinné jsem ještě poznal vynikajícího rodinného lékaře. Ošetřoval mne za staženou roletou, aby nás nikdo nemohl vidět. Bylo to v době, kdy se komunisté ujali moci a začali likvidovat soukromé lékaře. Pan doktor Vávra zvládal ještě prakticky celou medicínu. A dobře.

Pak přišla doba dávající přednost politické loajalitě lékaře před jeho odbornými dovednostmi. A tak se často obvodní lékaři měnili v distributory lékařské péče. Kvalitní péče nenesla s sebou větší peníze. A tak je tomu prakticky dodnes.

Dnes již nikdo nedokáže zvládnout medicínské vědomosti v úplné šíři. Dnes již se těžko zvládá jeden obor medicíny a i ten obor se již tříští v podobory. Praktický lékař má výjimečné postavení v medicíně. Na určité úrovni musí zvládnout všechny obory medicíny, i když se většinou navíc relativně specializuje jen v několika oborech. Já se například relativně specializuju na myoskelerání medicínu a z interny hlavně na léčbu Reavenova metabolického syndromu, vysokého tlaku, vysokého cholesterolu...

Praktický lékař především však musí zvládnout rozlišení urgentnosti zdravotního stavu pacienta, zda je nutný zásah ihned, do několika minut, hodin, dní, měsíců či let. Buď dokáže ve spolupráci s pacientem zasáhnout sám nebo pacientovi vyhledá nejkvalitnější pomoc příslušného odborníka.

Dovednost praktického lékaře spočívá v tom, jak se umí ptát svých pacientů. Během let své praxe postupně dokáže rozlišit školometsky získané vědomosti z nejrůznějších důvodů předkládané pacientem od reálných a skutečně varovných detailů jeho obtíží. A to v rozsahu celé medicíny. Pokud se neumí dostatečně ptát nebo vyšetřovat a pokud jsou vyšetření časově či přístrojově náročná, odesílá svého pacienta k odborníkům.

Nezastupitelnou rolí praktického lékaře je koordinace lékařské péče. Odborný lékař samozřejmě mimo svůj obor nemůže mít takové povšechné znalosti, jako má praktický lékař. Odborný lékař si dipenzarizuje ve svém oboru pacienty, kteří svými specifickými problémy přesahují dovednosti a možnosti praktického lékaře. Jinak specialista má především fungovat jako poradce praktického lékaře. Pacienta si vyšetří a praktickému lékaři nabídne svou diagnostickou rozvahu a optimální léčbu. Je chybou a ke škodě pacienta, pokud praktický lékař je považován za prostého vykonavatele doporučení odborných lékařů. Praktický lékař by měl koordinovat vyšetřování i léčbu svých pacientů a odstraňovat možné omyly odborníků.

Občas si pacienti objednají vyšetření u odborníků, aniž by se svěřili se svými zdravotními problémy svému praktickému lékaři. Chtějí jen "papír". Pokud je toto vyšetření zbytečné, "papír" ode mne nedostanou. Trvají-li na svém zbytečném vyšetření, ať si ho zaplatí sami nebo se registrují u obvodního lékaře distributora.

A závěrem: Prosté politické proklamace o důležitosti praktických lékařů nám mnoho nepomohou, zvláště pokud není politická vůle ve zdravotnictví obnovit základní přirozené vztahy mezi pacientem a lékařem, mezi pacientem a zdravotní pojišťovnou a mezi lékaři a pojišťovnami. Bez těchto přirozených autoregulačních vztahů zůstává zdravotnictví černou dírou, ve které zmizí investované peníze ještě dřív, než do zdravotnictví doputují.

- MUDr. Bohumír Šimek -

Škola má nové lavice

Přibližně od roku 1972 byly ve škole lavice, které jsme podle nových hygienických předpisů museli vyměnit za nové nastavitelné. Obecní zastupitelstvo nákup již dříve schválilo. Obec zaplatila částku 167 564 Kč. Lavice nám dodala firma Hájek Interiéry České Budějovice. Bylo dobré, že se podařilo dodat lavice ještě před Vánocemi. Myslím si, že děti dostaly pěkný dárek pod stromeček, a že z něj měly opravdu radost. Můžeme se pochlubit, že máme školu zas o něco hezčí. O tom se mohli přesvědčit jak rodiče, tak i ostatní občané, kteří se zúčastnili předvánoční akce "Jaké jsou Vánoce v naší škole?", na kterou mě také škola pozvala.

Myslím si, že takto připravená akce byla ukázkou, jak dobře funguje naše škola. Proto mi dovolte, abych všem organizátorům a zúčastněným poděkoval. Bylo to pěkné zpříjemnění předvánoční doby.

Základní škola v Holubově, kresba

ZŠ Holubov 2005, škola má nové lavice ZŠ Holubov 2005, škola má nové lavice
ZŠ Holubov 2005, předvánoční akce - Jaké jsou Vánoce v naší škole? ZŠ Holubov 2005, předvánoční akce - Jaké jsou Vánoce v naší škole?
ZŠ Holubov 2005, předvánoční akce - Jaké jsou Vánoce v naší škole?

- Jaroslav Franěk, starosta -

M L S Á N Í

Holubovský zpravodaj - mlsání 2, ilustrace Nový rok v naší rubrice bychom měli začít nějakým lehčím, dietnějším jídlem, a proto nabízím několik jednoduchých jídel našich babiček.

Sejkory

Uvaříme asi půl kila brambor, nastrouháme do mísy a přidáme 4 lžíce hrubé mouky, 3 žloutky, trochu mléka a osolíme. Vymícháme těsto a zvolna do něj vmícháme sníh ze 3 bílků. Opékáme na pánvičce placky jako lívanečky, které pak zdobíme dle libosti - medem, džemem, povidly. Nebo můžeme udělat slanější těsto a podáváme se špenátem, nebo sypané sýrem a zalité kečupem.


Bramborový nákyp

Syrové brambory oloupeme, nastrouháme na jemném struhadle jako na bramborák, slijeme vodu a zalijeme horkým mlékem. Přidáme vajíčko, tvaroh a osolíme. Do hotového těsta lehce vmícháme jablíčka pokrájená na kousky a obalená v cukru a skořici. Do vymaštěného pekáčku rozetřeme těsto a dáme zapéct jako nákyp.

I tady lze volit slanou variantu, kde jablka nahradíme např. kousky opraženého špíčku na cibulce a kysaným zelím nebo kousky cihly nebo nivy.


Na výborný Makovec s jablky nám svůj vyzkoušený recept nabídla paní Růžena Fraňková:

Makovec

5 vajec, 30 dkg polohrubé mouky, 1 prášek do pečiva, 20 dkg cukru, 200 ml oleje, 200 ml vody
20 dkg máku a 10 dkg cukru

Na dno plechu rozložíme pečící papír a pokryjeme jej strouhanými jablky s cukrem a skořicí.

Ušleháme sníh s cukrem, přidáme žloutky, mouku s práškem do pečiva, olej a vodu. Do poloviny těsta přimícháme mák a cukr. Tuto hmotu nalijeme na nastrouhaná jablka, na ni nalijeme druhou polovinu těsta bez máku. Pečeme pomalu asi 45 min při 150 °C. Po upečení a vychladnutí překlopíme a polijeme čokoládou a posypeme kokosem.


Za recept děkuje a dobrou chuť přeje
- MS -

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

K VÝZNAMNÉMU ŽIVOTNÍMU JUBILEU BLAHOPŘEJEME

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČILI

Třísovští hasiči uzavřeli rok 2004

Znak Sboru dobrovolných hasičů, logo V sobotu 11. prosince 2004 se konala Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů v Třísově. Na slavnostní schůzi bylo přítomno 50 členů a 4 hosté. Jednání zahájili nejmladší hasiči kulturní vložkou. K 1. 1. 2005 má naše organizace 97 členů, z toho je 30 žen. Dále je v kolektivu mladých hasičů zapojeno 18 členů ve věku od 6 ti do 15 ti let. Náš sbor se hlavně zabývá výchovou mládeže a soutěžní činností žáků a mužů. V roce 2004 obsadilo družstvo starších žáků v Okresní lize 1. místo, mladší žáci skončili na 2. místě. V okresním kole hry Plamen byli starší žáci druzí a mladší třetí. Na soutěžích v požárním sportu startovala v rámci okresu a kraje dvě družstva mužů, dvakrát se zúčastnila i tři družstva. Celkem tato družstva absolvovala 22 soutěží. V konečném pořadí Jihočeské hasičské ligy obsadilo družstvo "A" 7. místo, v rámci Eggenberg Velké ceny okresu Český Krumlov pak 2. místo za vítězným Kájovem.

Členové sboru odpracovali 191 hodin při zvelebení obce a jejího okolí, na úpravě cvičiště a hřiště na "Horánku" pak 315 hodin. V tomto areálu jsme v září ve spolupráci s obcí zasadili lípu, která byla vyšlechtěna z památného stromu v "Doubí". Bohatá byla i činnost v oblasti kultury. Jako každým rokem jsme zorganizovali letní prázdninový pobyt pro děti na chatě SDH Český Krumlov ve Frymburku.

V únoru jsme po mnohaleté odmlce uspořádali Hasičký ples a dětský karneval pro ty nejmenší. Již čtvrtý ročník "Třísovského dne žen" se konal dne 6. 3. v Hospodě U Vlčáka - bylo plno. Mladí i dospělí se již tradičně zúčastnili "Velikonočního koulení". V dubnu proběhla předváděcí akce zboží firmy Top Moravia. Poslední den v červenci jsme pořádali již 20. ročník tradičního "Posezení pod kaštany". Počasí přálo, účast byla velká, kolem 400 osob. Zástupci výboru také navštěvují své členy při příležitosti "kulatých" výročí jejich narození. Dne 24. února se dožila 90 ti let naše nejstarší členka paní Anastazie Šimečková.

Závěrem Vás srdečně zveme na Hasičský ples, který se bude konat v sobotu dne 12. února 2005 od 19:30 hodin ve Zlaté Koruně. K tanci a poslechu budou hrát hudby Budvar Qvintett a Grock. Autobusovou dopravu tam i zpět zajišťuje ČSAD Jihotrans a. s. České Budějovice. Předprodej vstupenek na tel. čísle: 604 933 406.

- František Veis -

Vánoce a Nový rok na Kleti

Holubov 2005, Vánoce a Nový rok na Kleti, Novoroční čtyřlístek Kleť po dlouhé době zase ožila, to je názor nejen můj, ale i mnoha návštěvníků, kteří vystoupali nebo se nechali vyvézt naší lanovkou v době mezi 25. prosincem 2004 a 2. lednem 2005 na vrchol Kleti. Děje se tak díky novému majiteli horské chaty a rozhledny panu JUDr. Ladislavu Faktoroví, majiteli RADIA FAKTOR, který v tak krátké době připravil prostory chaty k přijetí takového počtu návštěvníků. Své udělala i dobrá reklama stanice Radia Faktor, která přilákala několik tisíc návštěvníků.

Na vrcholu Kleti čekalo návštěvníky občerstvení ve staré restauraci a v připravených prostorách v přízemí chaty. V těchto prostorách zajišťovali občerstvení pracovníci Rádia Faktor, i sám majitel JUDr. Ladislav Faktor. Také bylo možno vystoupit na rozhlednu, pokochat se pohledem do celé budějovické kotliny a v určitých dnech byly vidět i Alpy. Bylo možno navštívit i hvězdárnu a seznámit se s podrobným odborným výkladem jejích pracovníků.

Na Nový rok uspořádal výstup na Kleť Klub českých turistů České Budějovice. Akci pod názvem "Novoroční výstup na Kleť - novoroční čtyřlístek" uspořádal klub ve spolupráci s Českým rozhlasem a jeho nadačním fondem "Světluška". Během akce probíhala sbírka, jejíž výtěžek 1500,- Kč byl věnován na pomoc nevidomým dětem a lidem s těžkým zrakovým postižením. Obec Holubov převzala záštitu nad touto akcí.

Pevně věřím, že Kleť bude opět nejnavštěvovanějším místem jižních Čech.

Holubov 2005, Vánoce a Nový rok na Kleti Holubov 2005, Vánoce a Nový rok na Kleti

- Jaroslav Franěk -

Vánoční Černý pes

V neděli 12. 12. 2004 ve 13 hodin byl v hostinci U Kuchařů v Krasetíně odstartován třetí ročník vánočního šachového turnaje Černý pes 2004. Černí psi letos štvali husokachnu, pěkný kousek, 2,70 kg.

Jak vznikl Černý pes? Pro informaci občanské veřejnosti je nutno věc uvést na pravou míru. Je nás několik nadšenců, kteří mají rádi šachovou hru a scházíme se pravidelně v Krasetíně u šachovnice a u výborného piva Bernard. Jednou jsme při hře probírali otázku, jaké logo zvolit pro naše seskupení. Uvažovali jsme o věži, kterou máme na šachovnici a stejně tak i na Kleti, uvažovali jsme o koních, kteří se prohánějí nejen na 64 polích, ale i v ohradě u hostince...atd.

Přitom byl při hře sebrán černý jezdec, a jeden významný krasetínský občan k tomu poznamenal: "...Hele, sebral Ti psa!". Kromě bouřlivého veselí, které tento výrok okamžitě vyvolal, vzniklo i logo. Dlužno poznamenat, že dotyčný pán samozřejmě věděl, že se jedná o koníka, ale figurky se kterými hrajeme skutečně trochu připomínají i sedícího pejska. Jsme spolek otevřený a naše členy najdete nejen pod Kletí, v Českém Krumlově, v Českých Budějovicích, v Ostravě, ale i v Německu, v Anglii a ve Francii. A to jsme ještě neřekli poslední slovo, svět je veliký!

Každý rok se snažíme sehrát dva turnaje. Letní otevřený hrajeme v červenci. Zveme své přátele a bývá nás kolem deseti. Zimního turnaje se účastní pouze místní (letos s jednou výjimkou). Kdo rádi hrajete šachy, přijďte mezi nás.

Vánoční šachový turnaj Černý pes 2004 Vánoční šachový turnaj Černý pes 2004

- WJ -

Co nás baví - Zprávy ze školy

"Les ve škole - škola v lese"

Hrajeme si na přírodu

ZŠ Holubov 2005, hrajeme si na přírodu Zkusme se nejprve zamyslet, co je to vlastně ekologická výchova. Často se setkáváme s názorem, že jde především o získání sumy nejdůležitějších poznatků z vědního oboru ekologie, případně o všeobecnější znalosti složek životního prostředí. Jiní se domnívají, že hlavním cílem je přiblížit dětem (a lidem vůbec) dění v přírodě. Tyto názory jsou celkem správné. Myslíme si však, že cíle ekologické výchovy by měly být širší a náročnější. Měly by směřovat k osvojování ekologické etiky ve všem lidském konání. Ekologickou výchovu chápeme tedy nejen jako proces zušlechťování člověka v oblasti citového a estetického vnímání přírody a chápání v ní existujících souvislostí, ale také jako ozdravování mezilidských vztahů, renesanci vyhasínající tvořivosti a úcty ke všemu živému a především jako přijímání vědomé spoluodpovědnosti za stav a další vývoj životního prostředí. Neboť je skutečně na čase "myslet na Zemi, ale začít u sebe."

Velká část našeho hodnotového systému se tvoří v rodině a škole. Výchova k myšlení a jednání přátelskému k životnímu prostředí má ovšem (na rozdíl třeba od dopravní výchovy) některá specifika. Učíme-li děti, že nemají přecházet na červenou, je to poměrně jednoduché; motivací je ve zdraví přežít. Za chyby se platí hned a na místě.

Vysoká spotřeba energie a surovin, při stále rostoucí populaci ohrožuje samu existenci naší civilizace, tj. náš blahobyt, bezpečí a zdraví analogickým způsobem jako zmíněný automobil na přechodu. Zásadní problém je, že riziko je dlouhodobé, velmi pomalu se zvyšující a pro člověka prakticky neviditelné. Navíc jednotlivec může jen zcela výjimečně udělat něco zásadního pro nápravu tohoto problému.

Je třeba zdůraznit, že dříve nebo později budu mít z ekologického chování zisk. Vždy, když se hovoří o úsporách nebo využití obnovitelných zdrojů či recyklaci odpadů, by se mělo také uvést, jaký zisk to přinese. Nemusí jít vždy přímo o peníze, často je ziskem větší komfort, úspora času a podobné (na peníze těžko převoditelné) hodnoty.

Odpady a obaly

Krátká doba užitečného života je pro obaly charakteristická. Někdy je obal užitečný jen pár minut - třeba když se cestou z pekárny pustíme do dobrot v sáčku a sníme je ještě dříve, než dojdeme na konec ulice.

Co pak se zbytečným obalem?

Zatímco u většiny zboží je důležité hlavně jak a z čeho bylo vyrobeno a jak bude sloužit, u obalů se ekospotřebitel zajímá i o to, jak budou likvidovány. Obaly tvoří převážnou část komunálního odpadu, jehož likvidace prakticky vždy způsobuje problémy životnímu prostředí. Ekospotřebitel se tedy v první řadě snaží zbytečné obaly vůbec nekupovat.

Jak se obejít bez obalů?

Obaly slouží k balení věcí. To je každému jasné - těžko bychom si mohli domů odnést minerální vodu nebo džus, kdyby nebyly v nějaké krabici nebo lahvi. Obaly jsou všude kolem nás, nutně je potřebujeme a těžko bychom si bez nich dokázali představit moderní život. Čím dál častěji ale slyšíme, že jsou nebezpečné a poškozují přírodu. Když totiž spotřebujeme zabalené věci a obal se nám už nehodí, tak ho prostě vyhodíme a z užitečného obalu se najednou stane škodlivý odpad. Polovina odpadků, které doma vyhazujeme do koše, jsou použité obaly. Tak co s tím, když potřebujeme obaly, a zároveň nechceme, aby bylo tolik odpadků?

Musíme se smířit s tím, že bez obalů to dnes už nejde, a zkusit něco jiného - zamyslíme se, jestli je občas nepoužíváme zbytečně, a budeme si vybírat ty, které nejsou tolik škodlivé. Snažme se především kupovat některé věci bez obalu (třeba čerstvé ovoce, zeleninu). Jestli to nejde, vybírejme si takové věci, které jsou zabalené jednoduše. Nejlepší jsou ekologické obaly - poznáme je podle tzv. ekoznaček. Pozor na značky, které se jenom tváří ekologicky jako třeba tetrapack, tetrabrick, purepack.

Při kupování nápojů dávejme přednost skleněným lahvím před PET lahvemi, krabicemi i plechovkami. Ideální jsou vratné skleněné lahve, které můžeme recyklovat, i když jsou vratné lahve i z plastů.

Hodně škodlivé jsou plastové kelímky od jogurtů, ale ani kelímky z potaženého papíru nejsou ideální. Patří totiž k takzvaným kombinovaným obalům, a ty nemůžeme recyklovat nebo pokud, tak jen velmi obtížně. Jogurtů ve sklenicích je bohužel málo a většinou jsou drahé. Ani mezi sáčky se nevybírá snadno - pro přírodu škodlivé jsou mikrotenové, papírové i plastové. Proto se je snažme používat několikrát - obaly několikrát použitelné jsou vždy lepší a šetrnější k přírodě.

Jak se vyznat v ekoznačkách
ZŠ Holubov 2005, ekoznačky - Ekologicky šetrný výrobek

1. Ekologicky šetrný výrobek
(spolehlivá značka)

Propůjčuje ji Ministerstvo životního prostředí ČR, které připravuje i směrnice pro hodnocení jednotlivých výrobků. Posuzuje se "provoz" výrobku (emise, spotřeba energie, uvolňování škodlivých látek), jeho životní cyklus (z čeho je vyroben, jak se likviduje, spotřeba energie a surovin na výrobu) i obal. Jde o jednu ze dvou skutečně důvěryhodných českých ekoznaček.

  ZŠ Holubov 2005, ekoznačky - Produkt ekologického zemědělství

2. Produkt ekologického zemědělství
(spolehlivá značka)

Propůjčuje ji Ministerstvo zemědělství ČR, ve spolupráci se svazem organických zemědělců Pro-Bio. Označuje pouze "nepráškované" zemědělské produkty a potraviny z nich vyráběné. Zemědělské plodiny se pěstují bez použití umělých hnojiv a pesticidů, s hospodářskými zvířaty se slušně zachází. Jde o druhou skutečně spolehlivou českou ekoznačku.

 
Zahraniční ekoznačky a evropská ekoznačka
ZŠ Holubov 2005, ekoznačky - Rakousko

3. Rakousko

Tato a další certifikované zahraniční ekoznačky jsou důvěryhodné, ale setkáte-li se s nimi u nás, je otázka, jak doprava zboží zatížila přírodu a zda i u nás bude výrobek zlikvidován (recyklován), jako by byl v zemi svého původu. Obecně se dá předpokládat, že existuje k dováženému výrobku český ekvivalent, je lepší sáhnout po něm.

  ZŠ Holubov 2005, ekoznačky - Ekoznačka Evropské unie

4. Ekoznačka Evropské unie

 
ZŠ Holubov 2005, ekoznačky - Králíček (Netestováno na zvířatech)

5. Králíček (Netestováno na zvířatech)
(věrohodná značka)

Jde o zahraniční značku (používá se především v Anglii), která se používá pro kosmetiku, jež nebyla testovaná na zvířatech. Šampony a mýdla označená touto značkou vám dávají jistou záruku, že je nikdo nelil do očí pokusným králíkům.

  ZŠ Holubov 2005, ekoznačky - Natur Papír

6. Natur Papír
(věrohodná značka)

Výrobky takto označené obsahují minimálně 90 % sběrového papíru. Směrnice pro její udělení jsou neveřejné, nicméně díky garanci Výzkumného ústavu papírenského ji lze považovat za věrohodnou.

ZŠ Holubov 2005, ekoznačky - Ekologicky šetrný výrobek

1. Ekologicky šetrný výrobek
(spolehlivá značka)

Propůjčuje ji Ministerstvo životního prostředí ČR, které připravuje i směrnice pro hodnocení jednotlivých výrobků. Posuzuje se "provoz" výrobku (emise, spotřeba energie, uvolňování škodlivých látek), jeho životní cyklus (z čeho je vyroben, jak se likviduje, spotřeba energie a surovin na výrobu) i obal. Jde o jednu ze dvou skutečně důvěryhodných českých ekoznaček.

  ZŠ Holubov 2005, ekoznačky - Produkt ekologického zemědělství

2. Produkt ekologického zemědělství
(spolehlivá značka)

Propůjčuje ji Ministerstvo zemědělství ČR, ve spolupráci se svazem organických zemědělců Pro-Bio. Označuje pouze "nepráškované" zemědělské produkty a potraviny z nich vyráběné. Zemědělské plodiny se pěstují bez použití umělých hnojiv a pesticidů, s hospodářskými zvířaty se slušně zachází. Jde o druhou skutečně spolehlivou českou ekoznačku.

 
Zahraniční ekoznačky a evropská ekoznačka
ZŠ Holubov 2005, ekoznačky - Rakousko

3. Rakousko

Tato a další certifikované zahraniční ekoznačky jsou důvěryhodné, ale setkáte-li se s nimi u nás, je otázka, jak doprava zboží zatížila přírodu a zda i u nás bude výrobek zlikvidován (recyklován), jako by byl v zemi svého původu. Obecně se dá předpokládat, že existuje k dováženému výrobku český ekvivalent, je lepší sáhnout po něm.

  ZŠ Holubov 2005, ekoznačky - Ekoznačka Evropské unie

4. Ekoznačka Evropské unie

 
ZŠ Holubov 2005, ekoznačky - Králíček (Netestováno na zvířatech)

5. Králíček (Netestováno na zvířatech)
(věrohodná značka)

Jde o zahraniční značku (používá se především v Anglii), která se používá pro kosmetiku, jež nebyla testovaná na zvířatech. Šampony a mýdla označená touto značkou vám dávají jistou záruku, že je nikdo nelil do očí pokusným králíkům.

  ZŠ Holubov 2005, ekoznačky - Natur Papír

6. Natur Papír
(věrohodná značka)

Výrobky takto označené obsahují minimálně 90 % sběrového papíru. Směrnice pro její udělení jsou neveřejné, nicméně díky garanci Výzkumného ústavu papírenského ji lze považovat za věrohodnou.Bedrník
časopis pro ekogramotnost prosinec 2004

Nevšímavost

Naše škola se již několik let věnuje přírodě a všemu, co s ní souvisí. Letos nás začaly více zajímat obaly a odpady. Přiměl nás k tomu také nepěkný pohled na kontejnery v naší obci. Chceme přispět ke zlepšení této situace. Děti mě přesvědčily, že my dospělí často mluvíme a jednáme nevědomky rozdílně.

V lednu jsme se ve školní družině seznamovali s označením obalů, tzv. ekoznačkami. Pražská Tereza nám poslala kalendář, který nás na značku "ekologicky šetrný výrobek" upozornil. Všichni dostali za úkol všímat si obalů s ekoznačkami. 11. ledna mě hned ráno překvapili Vojtík a Jenda Fučíkovi. Oba chlapci objevili obal, který byl takto označen. Přinesli dopisní obálku, kterou maminka doma odložila. Obálku odeslala Česká spořitelna. Stejnou obálku jsem obdržela také. Děti jsem s tímto označením seznámila já, ale nevšimla jsem si. Děti jsou často pozornější. Možná, že i vás děti podobně překvapily.

- J. N., vychovatelka ŠD -

Televize Srdíčko

Školní zahrada

Dnes 30. 11. 2004 jsem viděla z okna naší školy při tělocviku brkoslava severního.

Začalo to tak: já jsem necvičila, protože jsem byla trošku nastydlá. Tak jsem se dívala z okna. Viděla jsem ptáčky s takovou chocholkou. Byli v hejnu. Sedli si na jabloň a ozobávali jablka. V družině jsem se dívala do knihy a zjistila jsem, že je to skutečně brkoslav severní, který k nám zavítal ze severu.

- Manuela Haug, 4. ročník-
ZŠ Holubov 2005, příspěvek do Televize Srdíčko

Brhlík lesní

BRHLÍK LESNÍ Brhlík lesní, ilustrace - Pavel Jakeš

Lesy, parky, zahrady a staré aleje obývá po celý rok čilý pěvec - brhlík lesní. Brhlík lesní, ilustrační foto

Je to pták velikosti štíhlého vrabce s delším špičatým zobákem, černou páskou přes oko, bílým hrdlem, modrošedou hřbetní stranou a okrově rezavou spodinou těla. Zbarvení obou pohlaví je téměř stejné. Brhlík tráví většinu života v korunách stromů, kde sbírá potravu a hnízdí. Krátké silné nohy s ostrými drápky mu umožňují pobíhat s jistotou i po té nejhladší kůře větví a kmenů, aniž by musel pro oporu využívat ocasní pera, jako to dělají např. strakapoudi. Jako jediný z našich druhů dokáže bez potíží šplhat hlavou dolů.

K hnízdění si na jaře vyhledá stromovou dutinu, nebo vyvěšenou budku. Vůbec mu nevadí, že je určena třeba mnohem většímu špačkovi a má příliš velký vletový otvor. Brhlík totiž mistrně ovládá zednické řemeslo. Posbírá hlínu, promísí ji se slinami a touto "maltou" jej zazdí tak, aby vyhovoval jeho velikosti. Stejným způsobem upravuje přirozené dutiny. Na dno ptáci nanosí tenké šupinky borové kůry, do nichž samička snáší 4-8 bílých rezavo-červeně tečkovaných vajíček. Po 14 - 18 dnech zahřívání se líhnou mláďata, která krmí oba rodiče. Potravu v létě tvoří hmyz všech vývojových stadií, v zimě nejrůznější semena a hmyz ukrytý v kůře.

S brhlíkem lesním se u nás setkáme prakticky všude, kde najde dostatek starých stromů s vhodnými dutinami. Běžně hnízdí v porostech kolem vodních toků. V zahradách uprostřed obcí a okolních lesích. Nejvýše vystupuje do bukových lesů Kletě. V zimě často přilétá společně se sýkorami do krmítek pro slunečnicová semena.

- Pavel Jakeš -

Obecní knihovna v Holubově

Rok 2004 uplynul, a proto mi dovolte milí čtenáři i nečtenáři, abych Vás seznámila s tím, jak tento rok proběhl v naší knihovně.

Knihy si vybíralo 89 čtenářů z toho 29 dětí do patnácti let. Celkem přišlo v odpoledních pátečních hodinách za celý rok 695 čtenářů. Bylo z čeho vybírat, a tak jsme došli až k číslu 2812 vypůjčených knih a 316 časopisů. Z literatury pro dospělé jich bylo 2263 a pro děti 549. V knihovním fondu v naší knihovně je 4242 knih, z toho 803 naučných a 3439 z krásné literatury. I v loňském roce fungoval výměnný fond z Městské knihovny v Českém Krumlově, což obohatilo naši knihovnu 7x do roka, a to s 60ti tituly knih různého žánru. Myslím, že jsou zde knihy krásné a zajímavé, z kterých si vybere určitě každý, i náročný čtenář.

Jelikož byly dodány nové knihy také na samém konci roku 2004, uvedu malou ukázku z nich.

Z naučné literatury pro dospělé

Deukewitz Lothar - Péče o zahrádku
Formáčková Marie - Na tragickéj život byla pes
Huvar Michal - Afrikou na dohled
Liška Vladimír - Tajné dějiny budoucnosti
Quillien Christophe - Jsem na dítě sám


Z krásné literatury

Barnes Steven - Pokrevní bratři
Girard Patrick

Kaltsogianni Kateřina - Psychopat
Richter Václav - Úsměvným letem živočišných
Tuček Lubomír - Kouř


Naučná literatura pro mládež

Mondeková Helena - Dějiny pravěku a starověku
Dobruka Luděk - Zvířata Jižní Ameriky
Blarnout Emilie - Obrázky hor


Krásná literatura pro mládež

Ryslerová Martina - Hra jménem život
Svobodová Vlasta - Tábor pod hvězdami


Pro nejmenší

Cita Jaroslav - Pohádky z palouku
Kahoun Jiří - Ustrašená strašidla
Nepil František - Pohádková lampička
Sirovátka Oldřich - Plný pytel pohádek
Baar Jindřich Šimon - Pohádky


Dovoluji si požádat ty čtenáře, kteří již delší dobu nenašli cestu do knihovny a mají doma půjčené knihy, zda by je vrátili, další čtenáři čekají, děkuji.

Těším se na Vaši návštěvu.

- Marie Hrušková, knihovnice -

Zápis do 1. třídy

Zápis žáků do 1. třídy ZŠ Holubov se bude konat v pátek 11. 2. 2005 od 14.00 do 17.00 hod. v budově školy.

K zápisu se dostaví rodiče s dětmi narozenými v období od 1. 9. 1998 do 31. 8. 1999 a děti s odloženou školní docházkou. Rodiče vezmou s sebou občanský průkaz jednoho z rodičů a rodný list dítěte.

Dostaví se rovněž rodiče, kteří budou pro následující školní rok žádat pro své dítě odklad školní docházky. V tomto případě je nutné podložit žádost doporučením pedagogicko-psychologické poradny nebo vyjádřením dětského lékaře.

Mgr. Olga Floriánová
ředitelka Základní školy v Holubově

Co to znamená, když se řekne...

Milí čtenáři našeho Holubovskeho zpravodaje, v roce 2005 bych Vás ráda každý měsíc provedla historií některých námi užívaných rčení, přísloví či známých vět.

CO TO ZNAMENÁ, KDYŽ SE ŘEKNE...

Ani den bez čárky
(každý den je třeba strávit užitečně)

Největším řeckým malířem byl Apellés, který žil asi v 2. pol. 4. století před n. l. Působil na dvoře Filipa Makedonského a Alexandra Velikého. Jeho obrazy byly velice půvabné, umělecky dokonalé a geniální. Maloval především bohy, portréty slavných (dvorní malíř A. Velikého) a alegorické obrazy. Bohužel z jeho originálů se žádný nedochoval. Tento malíř věděl, že svůj talent musí rozvíjet neúnavnou pílí. Nebylo dne, aby se nezabýval malováním. Každý den se chopil štětce a namaloval aspoň jednu "čárku." Sám často prohlašoval: "Ani den bez čárky". Je mu připisován i výrok o ševci, který se má držet svého kopyta - "Švec ať neposuzuje více než sandál" - to znamená, že by soudit měli pouze povolaní a k tomu oprávnění.

I římský císař Tiberius (79 - 81) prováděl každý večer vlastní hodnocení celého svého dne. Pokud za celý den nevykonal ani jeden dobrý skutek, považoval tento den za ztracený. Říkával: "Amici, diem perdidi!"- (Přátelé, ztratil jsem den!)

Zkusme se vždy nad každým dnem zamyslet, zhodnotit ho, zda to nebyl den marný, co jsme udělali dobře a komu jsme pomohli.

- Mgr. Drahomíra Bodláková -

Literatura:
Kovářová S.; Proč se říká 222x, Aida 2001

KDU - ČSL

Nejsilnější stranou u nás je ODS. Prohlašuje se za pravicovou konzervativní stranu. Dostává nejvíce hlasů, protože pravicověkonzervativní stranu skutečně potřebujeme. Ale ne všichni voliči si všimli, že za své vlády u nás toho mnoho pravicového neprosadila, i když měla na to největší šanci, neboť tehdy u občanů opravdu byla vůle po uskrovnění. Peníze z privatizace zmizely a teď nám chybí ve státním rozpočtu. Kromě řečí o nutnosti vyřešení problémů ve zdravotnictví a vyřešení problémů sociálního zabezpečení ve stáří nám žádnou koncepci řešení nepředvedli. Nyní v důsledku své "nulové šance" nepodpoří ani pravicové zákony. Nevím, zda jim to bylo již dříve vlastní, ale zdá se mi, že soužitím s KSČM v opozici načichli nenávistí vůči Němcům, Evropské unii a protikomunistickému odboji. Často slyším, že to byla právě ODS, která více než ČSSD pomohla ke zvýšení popularity našich komunistů. Strana ODS se chlubí především svou kupónovou privatizací. Kolik nám ale z těch akcií zbylo v našich rukou? Na přestavitelích ODS mi vadí, že myšlenky druhých se snaží převálcovat silou a frázemi více než hloubkou svých argumentů. Jejich budoucí vítězství pociťuju jako zrádně nebezpečné. Cítím při jejich veřejných projevech silnou stopu psychologické formace ve vystupování a v argumentaci, která ostatním stranám chybí. Cítím, jak vše je u ODS podřízeno vítězství ve volbách.

Druhou nejpodporovanější stranou našimi voliči jsou komunisté. Nebudu znovu opakovat, za co všechno vděčíme KSČ, ke které se neustále naši voliči hlásí. Posmrtné volání komunisty popravených a doživotně zmrzačených není slyšet v naší demoralizované společnosti. I na této demoralizaci se kromě Hitlera významně podíleli. Komunisté proklamují, že chtějí podporovat střední vrstvu. Ale my si ještě dobře pamatujeme, jak ji podporovali před Únorem a likvidovali po Únoru. Komunisté mají dvojí tvář, jako ji měli vždycky. Navenek usilují o slušnou politickou kulturu a uvnitř stále dmýchají třídní nenávist a snahu po svržení demokratického režimu. Anarchistické nepřijímání potřebných zákonů také nesvědčí v jejich prospěch. Ale voliči jsou asi slepí a hluší, když přijímají jen to jimi nabízené blýskavé pozlátko.

Další parlamentní stranou je ČSSD, která záhy vystoupila z Občanského fóra a pod vedením Miloše Zemana, díky jeho nepřesným bonmotům a nevybíravé argumentaci proti vládě se dostala do menšinové socialistické vlády jištěné pravicovou ODS. V tom ODS zklamala své příznivce, a proto ČSSD v dalších volbách opět zvítězila. Do čela strany se vyhoupl do té doby vcelku neznámý Vladimír Špidla, který začal preferovat politiku kompromisů před stranickým převálcováváním. Neuzavřel nabízenou koalici ani s ODS, ani s komunisty. Uzavřel křehkou koalici s KDU-ČSL a s Unií svobody, jejímž cílem byl především vstup naší republiky do Evropské unie. Vznikla tak politika konsensu ohraničovaná zprava i zleva. Kvůli dlouho neřešeným problémům se musel premiér Špidla jako sociální demokrat odhodlat propravicové reformy, které byly vyváženě změkčeny vlastní sociálnědemokratickou ideologií. Navíc usiloval o potrestání rozkradačů výsledků privatizace a rozbití ekonomicko-politicko-policejních mafií, což se mu nejspíš stalo osudným. Jeho smířlivá politika se stala trnem v oku některých sociálních demokratů. A tak došlo vloni k přepřahání vedení.

Na premiérské křeslo usednul Stanislav Gross, který dobře věděl, že musí být loajálnější k mafiánům i polistopadovým deliktům. Díky dovednosti lídrů ODS a díky expremiéru důchodci Miloši Zemanovi klesají ČSSD preference. Tak se ČSSD dostala na rozcestí, na kterém zjevně vyplavala její nejednotnost. Frakce hájící dosavadní sociálnědemokratickou politiku se dostává do konfliktu a přívrženci sjednocení se s umírněnými komunisty. Rozlukou těchto frakcí se rozpolcená ČSSD může stát i neparlamentní stranou. Alespoň by došlo k vyzrání rozdílných ideologií a ČSSD by mohla znovu vstoupit do parlamentu jako konzistentní strana. Pokud jim to bude umožněno vládnoucí ODS a preferovanými komunisty. Tyto strany bezpochyby budou usilovat o bipolární politiku bez dalších stran, aby nemusely hledat konsensus a kompromisy.

Na naší politické scéně je také mnoho malých stran, které mají větší či menší šanci se prosadit. Unie svobody vznikla odštěpením politiků ODS, kteří se odmítli podílet na falešném financování strany a chtěli se podílet na morální obnově naší společnosti. Unie svobody se dokonce mistrným trikem dostala do koaliční vlády. Je stranou názorově roztříštěnou a tak její snaha o pravicovou konzervativní politiku je nevěrohodná. Nemá kvalitního lídra a zatím směřuje mezi neparlamentní strany.

Další nadějnější stranou jsou Zelení. Podle jejích členů v této straně došlo k puči a odstranění starého vedení. Mladí pod vedením Patočky se ujali své stranické moci a svou systematickou prací za pomoci zmatků na naší politické scéně dosáhly stále se zvyšujících volebních preferencí. A tak roste jejich reálná šance pro vstup do parlamentu. Od Zelených bychom očekávali zvýraznění ekologických myšlenek a omezení naší betonové loby.

A konečně stále sílící stranou je KDU-ČSL pod vedením Miloslava Kalouska. Její škoda je, že v naší společnosti vládne neodůvodněný strach z jejího propojení s katolickou církví. Není tomu tak i přesto, že v jejích řadách dominují křesťansky smýšlející lidé. Očekáváme jejich přínos ve spravedlivější politice a prosazování moudrého konsensu před převálcováváním argumentů silou. Od předsedování pana Josefa Luxe se KDU-ČSL prohlašuje za mírnou stranu. Současný předseda lidovců Miloslav Kalousek je zkušený politik, dovede rozehrát zákulisní nitky, nenechá si nic líbit od svých konkurentů, dokáže usilovat o zvrácení nepravdivých pomluv, je důrazný, ale ne agresivní. A tak očekáváme nejen zviditelnění pozitiv politiky KDU-ČSL, ale i zkvalitnění úrovně naší politické scény a spravedlivější klima v naší republice. Předseda Miloslav Kalousek je nejschopnější adept pro premiérské křeslo. Mirek Topolánek, svěží vánek, zdaleka nedosahuje jeho kvalit.

V Holubově a jeho okolí je starostou právě lidovec. Většina z nás si ho váží pro upřímnost a snahu o spravedlnost. Starosta Jaroslav Franěk dokázal za dobu svého působení zvelebit obec a celé její okolí. Jeho tátovský přístup k občanům a jeho sebeobětování holubovsku je dobrou vizitkou KDU-ČSL a dobrým podnětem pro místní voliče.

- MUDr. Bohumír Šimek -

Duchovní život

Dnes začnu myšlenkami světoznámého pražského patologa MUDr. Františka Koukolíka, který začínal svou kariéru v nemocnici v Českém Krumlově. Nejenom řeč je specifickou vlastností člověka, kterou se liší od zvířat. Díky svému letitému studiu na pomezí medicíny, neurologie, psychologie a teologie Dr Koukolík ve svých televizních esejích prezentuje svoje přesvědčení, že většina lidí je schopna duchovního života, chcete-li transcendence (přesahu svého omezeného bytí). Jen malá část lidí zůstává na úrovni zvířete.

Většina lidí je nejen schopna duchovního života, ale také jej praktikuje podle míry svého poznání a je schopna jej stále rozvíjet. Většina lidí je schopna niterného setkání s Bohem, s Láskou, s Pravdou, se Spravedlností, s podstatou bytí... Toto setkání není jen soukromou schopností některých světců nebo soukromou dovedností filosofů či stoupenců nejrůznějších náboženství.

Při neurofysiologických výzkumech mozku budhistických mnichů v průběhu jejich meditace bylo elektroencefalograficky prokázáno utlumení ložisek kontaktu člověka se světem a soustředění elektrické aktivity u všech do stejného ložiska spirituality v mozku.

Ale ani tyto výzkumy spirituality člověka nejsou důkazem Boží existence. Již prostým logickým úsudkem vzato to ani není možné. Uchopení Boha člověkem by byl konec Jeho Božství. Důkazem Boha by snad mohlo být ukončení pekla, které je dnešní člověk schopen rozpoutat, a které je mimochodem popsáno i v Bibli. Toho bych se nechtěl dožít. A doufám, že tato budoucnost je nám hodně vzdálená.

Prakticky všichni jsme tedy schopni duchovního života. Míra tohoto jevu dnes již i vědecky zkoumatelného závisí na míře rozvíjení těchto našich dovedností. Závisí na naší výchově a našem vzdělávání. Nemáme-li svého duchovního otce, závisí kvalita a intenzita našeho duchovního života na našem vzdělání náboženském a psychologickém. Bez znalosti problematiky pýchy a pokory (též z hlediska psychologického) a bez znalosti vnitřních obranných mechanismů člověka proti poznání své osobní nelichotivé skutečnosti (svých nedostatků a hříšnosti) a bez duchovního otce se těžko dostáváme k podstatě svého bytí.

Přes veškeré naše nedostatky, přes naši pýchu, přes naše malé vzdělání Moudrost, Pravda, Láska, Spravedlnost, Osvobození..., bez ohledu na naše pojmenování, nám jde vstříc. Vítá nás, pokud máme odvahu a ochotu skočit do neznáma přes práh mezi naším bytím a tím, co nás přesahuje.

- MUDr. Bohumír Šimek -

Osten našeho křesťanství

Kdo zavítal o vánočních svátcích do kostela, viděl na vlastní oči, jak mnoho křesťanů přišlo poděkovat za dárky, za rodiče, za své děti, za rodinu a nevím za co všechno. S přesvědčením v Ježíšovo poselství Lásky i bez něj. Sváteční dny jsou za námi, nastaly všední dny a obyčejné neděle. Kdo zajde nyní do kostela, cítí, jak nám křesťanům té vděčnosti ubylo.

- MUDr. Bohumír Šimek -

Politická glosa

Veřejnoprávní televize je zárukou naší demokracie. Především proto platíme naše koncesionářské poplatky. V okolních kulturních zemích, jako je Německo a Rakousko, jsou tyto poplatky sedmkrát větší než u nás. Oni ví moc dobře proč. Měli bychom býti ve střehu, pokud je naši politici odmítají zvýšit. Usilují tím o snížení účinnosti tohoto hlídače naší demokracie, omezujícího absolutní moc našich politických stran a snižujícího naši bezmocnost vůči politikům. Mám obavu z nedostatku demokratického cítění stran, které odmítají zvýšit koncesionářské poplatky. Proto nepovažuju za moudré dát jim svůj hlas ve volbách. Absolutní moci jsme si již užili dost.

- MUDr. Bohumír Šimek -

INFORMACE

Obec Holubov upozorňuje, že provoz lanové dráhy je až do konce března omezen pouze na víkendy s výjimkou týdne jarních prázdnin, kdy se pojede od středy 9. 3. do neděle 13. 3. 05 denně.


Místní organizace KDU-ČSL zve děti na tradiční

DĚTSKÝ KARNEVAL

který se koná 12. února 2005 v kulturním sále ve Chmelné

Připraveny jsou hry, soutěže i bohatá tombola
Vstupné: děti 20,- Kč a dospělí 30,- Kč


Pozvánka na vyprávění MUDr. Jegorova o cestě lodí z Prahy do Paříže
dne 28. ledna 2005 od 18.00 hod
v zasedací místnosti Domu služeb ve Křemži.


Další informace :
Lanová dráha Kleť
Chráněná krajinná oblast Blanský les
Holubov - průvodce obcí a okolím
Mikroregion Podkletí - Obrazový průvodce 3


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Holubov

 

Holubovský zpravodaj
Vydává Obecní úřad v Holubově
Zodpovědná redaktorka: Marie Svobodová
Tisk: ARTYPA Holubov, spol. s r.o.
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex s.r.o.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 26. února 2005 : TOPlist 0