Znak obce Frymburk

ARCHIV   2000    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

ARCHIV   2001    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

ARCHIV   2002    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

Měsíčník Obecního úřadu Frymburk


Ročník XIII Číslo 165 - Prosinec 2000

Logo Frymburka
Jak seoblékaly ženy ve Frymburku
Zprávy z radnice
Z jednání obecního zastupitelstva
Technický sedmiboj
Zprávy ze života fotbalového oddílu
Sbor dobrovolných hasičů
Školní výlet
Poděkování

 
 Jak se oblékaly ženy ve Frymburku Nahoru

     Oblečení ve Frymburku se až do druhé poloviny 19. století prakticky neměnilo. Režné košile, suknice, ženské rubáše a kytlice se šily z domácího neobarveného plátna. Sukna se používala na svátečnější kusy oděvu. Teprve ve druhé polovině 19. století frymburské ženy postupně nahradily volný splývavý šat oděvem, který dělil postavu v pase. Ženská košilka s živůtkem dávala vyniknout ňadrům a zvonovitá sukně zase bokům. Ráz však i nadále vtiskovalo domácké plátenictví a výroba sukna. Z těch látek dokázaly ušít vše nezbytné pro pracovní oděv. U svátečního oblečení byla situace jiná. Většina jeho částí se kupovala na frymburském trhu od cizích trhovců. Ženský šatník v 19. století ve Frymburku obsahoval samozřejmě více oděvů než mužský. I když se zde říkalo, že „selku nejlépe kryje, co sama přede a šije“, tak praxe byla jiná.

     Každá frymburská žena se chtěla pochlubit zejména v neděli oděvem, který byl koupený na trhu. Z domácky tkaných látek se proto šily zejména košilky a zástěry pro všední den. V té době již pomalu, ale jistě vytlačovaly levné bavlněné látky lněné. Frymburské ženy dbaly zejména na své sukně a ženy měšťanů jich měly doma „až deset“. Sukně se šily z vlněných látek nebo měly vlněný útek a lněnou osnovu. Nejčastěji se nosily široké zvonovité sukně, které měly rozšíření v pase. Jednoduché šerkové sukně se nosily od pondělí do soboty. K svátečnímu oděvu se nosily nejprve jednobarevné sukně z mezulánu, cajku a flanelu s pentlí našitou nad spodním okrajem. Později se ve Frymburku začaly objevovat vícebarevné sukně z vlny, kanafasu nebo z kartounu. Kanafasové měly červené pruhy na bílém podkladě a kartounové měly bohatý vícebarevný potisk. Nejoblíbenější barvou sukní byla červená s modrým okrajem. Přes sukni se uvazovala zástěra, která byla nejen ozdobou, ale především chránila sukni při různých domácích pracích. I o nedělích a svátcích totiž žena musela ohřívat připravené jídlo a donést ho na stůl. Zástěra byla téměř vždy bílá, často lemovaná úzkou krajkou a teprve v závěru 19. století dostala potisk drobnými kvítky.

     Ve Frymburku 19. století si žena přes spodničku oblékala bílou košilku s podolkem a krátkými rukávy, které byly shrnuty nad loktem. Shrnutí vytvářelo „balónové rukávy“. Starší košilky měly u krku krejzlík, který později zmizel. Přes košilku se oblékal nejčastěji měkký živůtek a ve Frymburku jen vzácně místo živůtku tuhá šněrovačka. Živůtek býval nejčastěji z modré šerky. Měl úzká ramínka a vpředu se spínal knoflíčky. Živůtek stahoval pas a dával vyniknou ženským ňadrům. Za chladného počasí a v zimě oblékaly frymburské ženy „špenzr“, který se zapínal knoflíky a byl ušit z tmavé soukenné látky. K zimnímu oblečení frymburské ženy patřil i krátký kožíšek.

     Na nohy si ženy navlékaly bílé nebo červené vlněné punčochy a obouvaly široké kožené střevíce s mosaznou přezkou. Svobodné dívky nosily na hlavě bohatě vyšívaný pásek látky, který se vzadu svazoval. Vlasy se splétaly v copy a spínaly jehlicemi. V den svatby ostatní vdané ženy nevěstu „začepily“. Za zpěvu písní, které obsahovaly rady pro manželský život i první svatební noc, jí navlékly čepec, který jí pak provázel až do smrti. Vdaná žena se na frymburském náměstí, natož v kostele, nemohla objevit prostovlasá. Čepce byly bílé, vyšité bílou výšivkou s rostlinnými motivy. Na zadní část čepce se ve Frymburku uvazovala stuha, složená z mnoha záhybů, která splývala na záda. Postupně však čepce ve Frymburku nahradily šátky. Ve všední dny se nosily potištěné kartounové šátky, vzadu uvázané „na babku“.

František Schusser

 


P O Z V Á N K A :
Sbor pro občanskou záležitosti při Obecním úřadě ve Frymburku zve všechny důchodce (ženy starší 57 let, muže starší 60 let) v pondělí 4.12.2000 od 14.00 hodin na vánoční besídku do Hotelu Maxant.
Osobní pozvánky nebudou zasílány7. Doprava z Blatné, Milné a Náhlova lze v omezeném množství a po předešlé domluvě zajistit.
V letošním roce nebudou předávány dárkové koše, ale poukázky na odběr zboží dle výběru, v obchodě Spar manželů Boháčových. Poukázku nutno vybrat do 15.12.2000. V případě neúčasti na vánoční besídce si tuto poukázku vyzvedněte na OÚ.

Za SPOZ – Frnková

Frymburský zpravodaj, hodně štěstí v novém roce 2001


 
HODNĚ ŠTĚSTÍ
 
V NOVÉM ROCE 2001
 
přeje redakce

 Zprávy z radnice Nahoru

Zprávy z radnice  

     Volby do krajských zastupitelstev
Dne 12.11.2000 proběhly historicky první volby do krajských zastupitelstev. Jak je již dobrým pravidlem, volby byly zorganizovány a připraveny na výbornou. Okrsková volební komise vedená předsedou p. Václavem Lieblem a zapisovatelem ing. Jiřím Šusterem odvedla dobrou práci, za co jí tímto veřejně děkuji. Volební účast byla velmi nízká 20,12%, což je hluboko pod celostátní i okresní průměr. Důvody tak nízké účasti jsou obecně známy a v ničem se neliší od veřejně celostátně publikovaných důvodů – nedůvěra v politiku, nedůvěra v nové krajské zřízení, obava z nárůstu státní administrativy a tím další zatěžování státního rozpočtu, atd. Pro úplnost informace předkládáme kompletní výsledky voleb ve Frymburku.

STRANAPOČET HLASŮ
ODS48
Sdružení nezávislých kandidátů35
Strana venkova4
Čtyřkoalice26
Republikáni M. Sládka2
Strana zelených1
KSČM36
ČSNS - nezávislí6
Vlastenecká republikánská strana0
Pravý blok - KAN1
ČSSD41
Strana za životní jistoty1

Úprava obrubníků
     V měsíci listopadu byla dokončena úprava obrubníků po levé straně komunikace při vjezdu do obce. Došlo k vyzvednutí kanálových vpustí, jejich vyčištění a rozšíření asfaltové plochy. Důvodem tohoto kroku je estetičtější vzhled komunikace, lepší údržba a rozšíření samotné vozovky. V těchto pracích bychom chtěli pokračovat na jaře, hlavně na obvodu parku.

Územní plán
     Nejvýznamnějším bodem projednávaným na zasedání OZ dne 15.11.2000 bylo odsouhlasení čistopisu – definitivní podoby „Územního plánu – Posudov – Kovářov – Hruštice“. Jedná se o velmi významný zásah do výše uvedených lokalit. Celý tento ÚP představuje možnost vzniku golfového areálu o rozloze až 250 ha. To obnáší velkou investici a cca 60 nových pracovních míst, která budou spojena s údržbou a provozem areálu. Obec již přes rok intenzivně jedná se zahraničními investory. Dalším významným bodem ÚP je možnost vybudování staveb určených k bydlení a i k rekreaci v území mezi Kovářovem a Hrušticemi. Jedná se o zástavbu zhruba pro 1 300 nových obyvatel Frymburka, ať již přechodně či trvale. I tato část má svého investora. Cílem ÚP, který se mimochodem projednával dva a půl roku, je vytvoření nových pracovních míst, příliv investic do naší obce, zvýšení počtu trvale bydlících občanů, tzn. více dětí do MŠ a ZŠ, pozvednutí naší obce na významné centrum obchodu a cestovního ruchu v oblasti, zvýšení příjmu do obecní pokladny atd. Věřím, že se podaří tento svým způsobem nejvýznamnější projekt vyplývající ze schváleného ÚP zrealizovat a naplnit výše uvedená očekávání. Investice vytvořené tímto ÚP by mohly dosahovat až neuvěřitelné 1 miliardy korun.

Vážení spoluobčané,

využívám této příležitosti, abych Vám popřál šťastné, krásné a radostné prožití vánočních svátků a hodně úspěchů v novém roce 2001. Pevně věřím, že i v příštím roce se nám společně bude dařit měnit tvář naší obce k lepšímu a nezměněnou intenzitou jako tomu bylo i v roce 2000.

Oto Řezáč - starosta obce

Pronájem nebytových prostor
     Obec Frymburk nabízí k pronájmu nebytové prostory v čp. 5 po paní Dlouhé. Obec Frymburk nabízí k pronájmu nebytové prostory v kulturním domě – 2 kanceláře + bývalá zasedací místnost.


 Z jednání obecního zastupitelstva Nahoru


Frymburský zpravodaj, zprávy z radnice, logo   23. zasedání OZ dne 15.11.2000
 • schválení rozpočtových změn 1 – 15
 • jednání s firmou AIR Club o zřízení letiště pro ultra-lehká letadla na Blatné

Zasedání OZ se bude konat ve středu dne 13.12.2000 od 17.00 hodin.

POZVÁNKA
     Finanční úřad v Českém Krumlově pořádá dne 6.prosince 2000 od 13.00 hodin v budově finančního úřadu – 4. patro, místnost 511 informativní schůzku k dani z nemovitostí pro majitele bytů a nebytových prostorů.
     S účinností od 1.1.2001 byl novelizován zákon o dani z nemovitostí a touto novelou dochází k podstatné změně při zdaňování bytů a nebytových prostorů vymezených prohlášením vlastníka podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, jako samostatné jednotky (byty a nebytové prostory), které jsou evidovány samostatně v katastru nemovitostí.
     Na této schůzce budou pracovníci finančního úřadu informovat poplatníky daně z nemovitostí o způsobu vyplňování nového tiskopisu přiznání k dani z nemovitostí. Zájemcům o tuto schůzku doporučujeme vzít si s sebou kupní smlouvu nebo prohlášení vlastníka o vymezení bytů a nebytových prostorů.

Ing. M. Hrubá

OZNÁMENÍ
Internet pro veřejnost bude v Základní škole Frymburk v sobotu dne 16.12.2000 od 9.00 do 12.00 hodin.

 Technický sedmiboj Nahoru

TECHNICKÝ SEDMIBOJ

     Vážení sportovní přátelé! Blíží se nový rok a s ním i další, již čtvrtý ročník „Technického sedmiboje dvojic o putovní pohár starosty obce“. Přicházím s informacemi o konání třetího ročníku této soutěže již nyní, v prosinci letošního roku. Zámysl je, aby se jednotlivá kola soutěže a i potom finálové kolo konala již v měsících únoru a březnu, kdy mají relativně volnější kalendář i místní fotbalisté. Hlavním cílem této soutěže je však umožnění účasti širokým vrstvám všech zájemců z naší obce, jakož i příjemné vyplnění dlouhé zimní sportovní přestávky. Pro zopakování pár údajů o podmínkách účasti v této akci.

Soutěž proběhne v sedmi technických disciplinách:

 1. Střelba pokutových kopů
 2. Líný tenis – čtyřhra
 3. Volejbal
 4. Košíková – střelba trestných hodů
 5. Nohejbal
 6. Floorbal – trestná střílení
 7. Stolní tenis – čtyřhra

     Minimální věková hranice pro účast v soutěži je 18 let, maximální není omezená. Soutěže se může zúčastnit libovolná (tzn. i smíšená dvojice) z Frymburku. Je povolen jeden náhradník (náhradnice), ale pouze pro případ onemocnění nebo úrazu apod. Po zahájení soutěže není již možné střídat. Přihlášky je možné zaslat písemně nebo se přihlásit telefonicky na adresu Miroslav Flígr, Frymburk 139, TF 735145. V přihlášce uveďte složení dvojice (jméno, příjmení, věk), event. náhradníka (náhradnici). Na základě podané přihlášky obdrží každá dvojice písemné propozice soutěže. Přihlášky zašlete do 15.1.2001. Podle počtu přihlášených dvojic bude stanoven termín konání v měsících únor až březen příštího roku. V případě většího počtu zájemců proběhnou soutěže ve skupinách a vítězové se potom utkají ve finálové skupině.

     V této soutěži nerozhoduje pouze věk a fyzická kondice, ale především technická dovednost a cit pro hru a míč.

SPORTU ZDAR!!! M.F.

 Zprávy ze života fotbalového oddílu Nahoru

Fotbal  

Vážení sportovní přátelé, vážení příznivci fotbalu!

     Blíží se konec roku, a to je příležitost Vás stručně seznámit s podzimním děním v FC Šumava Frymburk.

     Jak většina z Vás ví, naše „A“ mužstvo nemělo právě úspěšný vstup do letošní sezóny. Po první velké prohře venku jsme utrpěli i debakl doma. Nakonec se však mužstvo vzchopilo a dokázalo, že je plnohodnotným účastníkem I.A třídy. Následovala série sedmi zápasů bez prohry, potom nás zabrzdila nešťastná kontumace ve Lhenicích, ale v závěrečných třech zápasech jsme bodovali naplno. A tak, po nevydařeném začátku, jsme nakonec obsadili velmi pěkné třetí místo po skončení podzimní části soutěže. Jak hodnotí toto období, na to odpovídá trenér mužstva pan Jan Turcovský: „Začátek se nám opravdu nevydařil, nevypadalo to s námi dobře, o to větší mám radost z celkového výsledku podzimní části a z našeho umístění i z počtu bodů, které jsme získali.“ Na otázku co by chtěl hráčům vzkázat odpovídá: „Chtěl bych všem hráčům, ale i funkcionářům poděkovat za to, že se dokázali vzchopit a nepříznivý stav otočit. Chtěl bych rovněž poděkovat všem, kteří frymburskému fotbalu věnovali svůj čas a umožnili nám tak důstojnou účast v soutěži. Do nového roku bych si přál, aby naši hráči na hřišti v zápasech jarní části předvedli ještě vyšší bojovnost a obětavost při jednotlivých zápasech a hlavně, aby se zlepšila disciplina a sebeovládání hráčů, které nám často v podzimní části způsobilo značné problémy“.

     Naše „B“ mužstvo se již tradičně potýkalo s problémy. Jednalo se především o problémy s účastí na jednotlivých zápasech. Tato situace se již několikrát řešila, ale bohužel výsledky se zatím nedostavily. Pravda je ta, že „B“ mužstvo bylo zřízeno především pro mladé fotbalisty, ale současný stav je takový, že nebýt starších pánů, tak by toto mužstvo vlastně již neexistovalo. A proto si snad jen můžeme přát, aby v příštím roce se do tohoto mužstva zapojilo více mladých hráčů a dokázali tak, že i ve Frymburku máme zdatné a disciplinované fotbalisty. Jak jsem se již zmínil, starší páni se scházeli pravidelně a hráli přátelská utkání, která si i sami sháněli.

     Nesmíme zapomenout ani na naše žáky. V podzimní části okresního přeboru sehráli celkem 11 zápasů. Hned na úvod soutěže jim los určil dva největší soupeře (Český Krumlov a Horní Planou). S oběma soupeři uhráli naši žáci nerozhodný výsledek 2:2. Zbývajících devět soupeřů již nedosahovalo takových kvalit, takže bez větších problémů si s nimi poradili. Tomu nasvědčuje i celkové dosažené skóre 101:11. Více než 100 nastřílených gólů za půl sezóny je více než dobrý výsledek. V podzimní části nastoupili za žáky tito hráči: Marek Vítek, Tonda Nedoma, Honza Šuník, Honza Šisler, Petr Pyszko, Míra Mrázik, Kamil Krol, Roman Mertl, Tomáš Wiedemann, Petr Franek, Dominik Kubovský, Roman Bagoni, Karel Novotný, Karel Malák, David Krol, Pavel Mai, Vítek Račák, Jaroslava Račáková a Jana Jarolímková. Střelci našich branek: Honza Šuník – 31, Petr Franek – 23, Míra Mrázik – 17, Dominik Kubovský – 10, Honza Šisler – 6, Petr Pyszko – 5, Tonda Nedoma – 5, Kamil Krol, Tomáš Wiedemann, Roman Bagoni a Pavel Mai po jedné. Trenéři pan Šuník a pan Šisler děkují všem sponzorům a ostatním, kteří pomohli žákům při zabezpečení podzimní části soutěže a vzkazují všem klukům, kteří s fotbalem skončili a měli by chuť ještě to znovu zkusit (Zdeněk S., Honza K. a další) – rádi vás opět uvidíme!!

     Podobně i přípravka, to znamená naši nejmenší, úspěšně reprezentovala naši obec v okresním přeboru. Zde je nutné poděkovat především trenérům (p. Teješ a Vrátil) a také všem rodičům, kteří obětavě přispěli k činnosti celého družstva.

     Závěrem bych chtěl jménem FC ŠUMAVA Frymburk poděkovat všem sponzorům, kteří mají velkou zásluhu na tom, že fotbal v naší obci je vidět a to nejen v okresním měřítku. Poděkování patří především Obecnímu úřadu Frymburk, dále pak Obecnímu úřadu Přední Výtoň za dopravu „A“ mužstva. Mezi další sponzory patří: Sdružení Boháč-Majer, firma FAO, p. Wilzing, p. Kupec, p. Rillich, firma JPS, firma VPS Marek Černá v Pošumaví, firma ZEMPRA p. Podzemský, firma TOKO p. Píšek, p. Týmal, p. Šlégr, Penzion Armin Lipno nad Vltavou, CAMP Hotel Hruštice p. Baníková, firma Elektro p. Mai a firma Frymstav p. Matuš. Pokud jsme na někoho zapomněli, tak se omlouváme a příště to napravíme.

     Vážení sportovní přátelé, příznivci fotbalu a ostatní spoluobčané. Končí rok 2000, který každému z nás jistě přinesl spoustu různých prožitků a událostí. Před námi je první rok nového milénia. Chtěl bych jménem všech pracovníků fotbalu ve Frymburku popřát vám všem hlavně hodně zdraví, úspěchů v práci i v osobním životě a zároveň vás pořádat o pomoc a podporu pro náš fotbal i v následujícím roce. Ještě jednou za vše děkujeme a těšíme se na další spolupráci v novém roce 2001!!!

M.F.


 Sbor dobrovolných hasičů Nahoru

     Každoročně koncem roku se schází frymburští dobrovolní hasiči, aby zhodnotili činnost za uplynulý rok. Nejinak tomu bude i letos. Výroční valná hromada se bude konat 8. prosince od 19.00 hodin v klubovně hasičské zbrojnice. Letošní rok byl na činnost dost bohatý. Zásahové družstvo absolvovalo školení s tématy: Nebezpečí na místě zásahu, Principy ochrany zdraví a životů, Záchrana osob, zvířat a majetku. Proběhlo školení obsluhy radiostanic. Školení provedli profesionální hasiči p. Hadač, Rožboud, Vejvara. Výcvikový rok byl odstartován v květnu okrskovou soutěží v Přední Výtoni, kde bylo provedeno i námětové cvičení na „hořící“ objekt. V této soutěži jsme se umístnili na prvém místě. Výbor a několik členů sboru, hlavně členové zásahového družstva, se podíleli na přípravě a zajištění letních Frymburských slavností. Příprava stála nemalé úsilí. Sbor se zavázal, že vždy při slavnostech bude pořádat soutěž o Putovní pohár starosty obce. Premiéra dopadla velmi dobře, vítězství bylo naše a šampaňské z putovního poháru chutnalo nejen celému družstvu, ale i panu starostovi obce. Prezentovali se i naši profesionální hasiči ukázkou vyproštění osoby z vozidla. Směna profíků ve složení p. Labaj František, Malák Štefan a Skoupil Karel se při práci pořádně zapotili. Během léta se zásahové družstvo účastnilo v celkem 11 soutěžích a umístnění bylo překvapivé. Jednou to bylo 3 nebo 4 místo a vzápětí na další soutěži 13 nebo 14 místo. Při každém sportu je potřeba i trochu toho štěstí, toto bylo k nám vrtkavé, ale hlavní příčinu nesourodých výsledků přičítám přípravě na jednotlivé soutěže a proměnám v družstvu během výcvikové sezóny. Koncem října proběhlo školení velitelů a strojníků v Českém Krumlově. Sbor se účastnil likvidace dvou požárů. Na poli kulturně společenském byl uspořádán Hasičský ples a Velikonoční zábava. Již tradicí se stalo stavění máje před zbrojnicí. Obecní úřad zakoupil pro lepší svolání členů zásahového družstva zatím dva pagery. Byl proveden sběr železného šrotu po obci. Svoz probíhal bez problémů, ale jeho likvidace nás stála velké úsilí a až za pomoci obecního úřadu se podařilo celou situaci zvládnout. V příštím roce bude celá akce organizována jinak, aby nedošlo k úniku finančních prostředků.

     Závěrem mé informace o činnosti Sboru dobrovolných hasičů ve Frymburku upozorňuji občany obce i osad Milná a Blatná, že jako každoročně, tak i letos bude přivezen Vánoční betlémský oheň. Tentokrát pro něj pojedou hasiči do Rakouska.Občané, kteří budete mít zájem si oheň odnést domů, máte možnost si přijít dne 23. prosince v 18.30 hodin na náměstí ve Frymburku – stanoviště u kašny v parku. Občané z Milné a Blatné si mohou zavolat do hasičské zbrojnice, stálé službě na telefon 735328 a nahlásit své jméno a oheň bude do osady dovezen. Pokud někdo uvedený termín nestihne, má možnost ještě druhý dne 24.12. si oheň převzít ve zbrojnici u stálé služby.

     Sbor dobrovolných hasičů přeje všem spoluobčanům příjemné prožití vánočních svátků a v nadcházejícím novém roce 2001 hodně osobních, rodinných i pracovních úspěchů a hlavně pevné zdraví.

Liebl Václav – starosta sboru


 Školní výlet Nahoru

     V pátek 10.11. jsme odjeli na krásnou chatu, která je v Dolní Vltavici. Po příjezdu měl každý z nás své úkoly. Děvčata vařila a uklízela a chlapci měli na starost zásobování vodou a topit v krbu. V podvečerních hodinách jsme připravili oheň venku a opékali jsme si vuřty. Zbytek chlapců hrál fotbal. Děvčata mezitím dala dohromady kuchyni a byli jsme všichni překvapeni, co dobrot se nám sešlo na stole. Vypadalo to, jako bychom tam měli být týden a ne jen jeden den. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem rodičům za to, že nás tak vyzásobili. Především potom p. Štěrbové, Řezáčové, Pekárkové, Podhorové, Račákové, Galové a p. učitelce Flígrové za výtečné dorty, koláče, buchty a zelňáky. Rovněž chceme poděkovat manželům Boháčovým ze SPARu za potraviny, které nám umožnily prožít krásný večer. Miloš Boháč měl totiž narozeniny, dostal od rodičů nádherný dort ve tvaru tenisové rakety a my jsme k tomu připravili maškarní ples. Potom se tancovalo až do půlnoci.

     Ranní budíček byl v sedm hodin a hned nás čekala spousta práce. Děvčata připravit snídani a chlapci opět dozásobit chatu vodou a rozdělat oheň v krbu. A potom jsme vlastně již jen jedli. Nejprve snídani, potom následovala svačina a za chvíli byl oběd. Děvčata spolu s p. učitelkou usmažily výborné kuřecí řízky. Bylo jich opravdu hodně (možná tak pro dvě třídy), ale žádný nakonec nezbyl. No a potom nás čekal již jen úklid a ve dvě hodiny odpoledne jsme odjeli zpět domů. Nebyl to sice dlouhý výlet, ale byl to jeden z našich posledních nejbáječnějších výletů.

     Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám pomohli materiálně a panu J. Boháčovi za zajištění dopravy tam i zpět. Byli jsme moc rádi, že i v listopadu, kdy to není obvyklé, se klidně vydáme na výlet a užijeme si spoustu báječné legrace. Za to Vám všem moc a moc děkujeme.

Devátá třída


 Poděkování Nahoru

     Zpívá, cvičí, hraje si, maluje, prostě dělá všechno to co ostatní děti v MŠ. Ano, povedlo se! Není lehké umístit postižené dítě do kolektivu zdravých dětí. Naše dcera Josefínka je nevidomá, samostatně nechodící. Díky velké ochotě a tak i trochu odvaze p. ředitelky a pracovního kolektivu MŠ Frymburk se podařilo integrovat naši Josefínku do třídy „koťátek“. Náš život se stal bohatším díky novým zážitkům, písničkám, básničkám, malůvkám, s kterými se nám naše Josefínka nadšeně a ráda pochlubí. Získala nové kamarády a kamarádky, kteří se k ní moc hezky chovají. Za její i naší radost bychom touto cestou chtěli poděkovat paní ředitelce Procházkové a kolektivu učitelek MŠ Frymburk.

Děkujeme, rodiče Josefínky
Lipno n/Vltavou


     4. třída a paní učitelka Baldová děkují panu Martinu Válečkovi a panu Karlu Malákovi za zkrášlení naší třídy. Oba tatínkové nám nalakovali lavice celé třídy, také stůl paní učitelky, vyrobili nový věšák na cvičební úbory – to vše udělali v době svého volna a zcela zadarmo. Obdiv jim patří i za to, že třídu po celé práci uklidili a vytřeli podlahu. Moc bychom jim chtěli poděkovat jménem všech dětí.

Nikola Vrátilová, Zuzana Piskurová

P.S. Při práci a úklidu jim pomáhali i jejich kluci – Lukáš a Kája. I za ně slibujeme, že si krásné lavice budeme opečovávat a šetřit. Jistě se nám v nich bude bezvadně učit.


Ředitelství Základní školy Frymburk děkuje následujícím rodičům našich žáků:

 • panu Karlu Malákovi a panu Martinu Válečkovi z Frymburka za nalakování lavic a nový věšák ve 4. třídě, vše provedeno kvalitně a zdarma
 • manželům Študlarovým z Černé v Pošumaví za bezplatné dodání skříní na pomůcky a sportovní trofeje do 6. třídy
 • firmě p. Josefa Boháče Koberce Kájov za bezplatné zhotovení dvou vitrín na propagaci sportovních úspěchů žáků naší školy

Jsme vám vděční tím více, že každá podobná pomoc je pro naši školu ohromně cenná především v současné době, kdy je nutno šetřit každou korunou.

Jiří Mezera, ředitel ZŠ Frymburk


     Děkuji p. F. Vallovi za to, že poctivě odevzdal nalezené pruty a další rybářskou výbavu, které můj syn Pavel zapomněl v loďce u vody. Dodatečně také děkuji p. Květě Moravcové, která zase na náměstí našla a poctivě odevzdala peněženku a osobní doklady, které tam ztratil můj syn Petr.
     Protože jsem povoláním vychovatelka, nemohu se ubránit malé úvaze na téma poctiví nálezci a také na téma mezilidské vztahy. Pro většinu z nás je jistě samozřejmé, že pokud nalezne nějakou věc, že se snaží zjistit majitele a nalezenou věc mu odevzdat. Jsou ale jistě i tací, myslím, že bohužel hlavně ti mladší, kteří si řeknou: „To bych byl blbej, abych to vracel. Co bych z toho měl?“ Tedy co bych z toho měl? Kromě dobrého pocitu a jistého morálního zadostiučinění jsem já osobně přesvědčena, že co dobrého člověk v životě udělá, to se mu někdy v dobrém vrátí. Stejně tak se mu vrátí tolik lásky a přátelství kolik rozdal.
     Frymburk a jeho okolí je velmi malebné – řada návštěvníků našeho městečka nám místním závidí – ti co jezdí k nám do školy v přírodě určitě. A jsou to děti i dospělí z celé republiky – např. nedávní účastníci mistrovství republiky dorostu v šachu. Ovšem za pěkným životním prostředím trochu pokulhávají mezilidské vztahy. Závist, zlá vůle a z nich pramenící různé zaručené zprávy jsou asi nesmrtelné, jako jsou nesmrtelní jejich šiřitelé. Důležité je, aby ubylo uší, které jsou ochotné těmto zprávám naslouchat. Vždyť je to všechno tak prosté a jednoduché – ten, kdo pracuje s větším nasazením, více, kvalitněji a odpovědněji, tak je zákonitě lépe ohodnocen než ten, kdo dělá jen to, co musí a ještě někdy i s problémy.
     Zkrátka a dobře si myslím, že nám všem se ve Frymburku bude žít lépe, když bude co nejvíce poctivých občanů, schopných a pracovitých lidí a co nejméně těch, kteří pracují tak málo, že mají spousty času na to, aby se starali o jiné.

Alena Lučanová


MATEŘSKÁ ŠKOLA
Výtvarný kroužek při MŠ Frymburk vedený paní učitelkou Hradskou se zůčastnil okresní výtvarné soutěže, kde se děti umístily na 3. místě (Nelli Petrášová a Matěj Smetana).
MŠ děkuje: paní Evě Neumanové a panu Milanu Břečkovi za bohatou vánoční nadílku a paní Rillichové za vánoční taštičky.

 
SPAR
Boháč a spol.

oznamuje svým zákazníkům, že příjmá objednávky na vánoční kapry. Cena za 1 kg = 55,-Kč a prodej se uskuteční v pátek 22.12.2000 před prodejnou SPAR. Dále oznamujeme otevírací dobu v době vánočních a novoročních svátků:
17.12. Stříbrná neděle8.00 - 17.45
18.12. - 22.12.7.00-17.45
23.12. sobota7.00-11.45
24.12. neděle Štědrý denzavřeno
25.12. pondělí Boží hodzavřeno
26.12. úterý Štěpán8.00-11.45
27.12. - 29.12.7.00-17.45
30.12. sobota7.00-11.45
31.12. neděle Silvestrzavřeno
01.01. pondělí Nový rokzavřeno

Spokojené prožití svátků a klidný předvánoční nákup Vám přeje

Miloš Boháč

HOTEL MAXANT - FRYMBURK
zveme Vás k návštěvě

SAUNA - 100,-Kč/osoba/1 hodina, pernamentka na 10 hodin - 800,-Kč
SOLARIUM - 5 minut/25,-Kč, pernamentka na 150 minut - 630,-Kč
WHIRPOOL - 160,-Kč/20 minut/vana, objednávky: tel. +420 380 735 229
BAR - nově otevřeno - provozní doba - čtvrtek, pátek, sobota, neděle od 20.00 do 2.00 hodin

KOSMETICKÝ SALON "U MEDVÍDKA"

Nabízíme : úpravu obočí, trvalou ondulaci na řasy, masáž obličeje, pleťové a parafinové masky, denní a večerní líčení, kompletní ošetření pleti, příznivé ceny. Používáme paletu výrobků od firmy ROSA GRAF


Otevřeno : pondělí - pátek 9.00 - 17.00 hodin.

Objednávky tel. +420 380 746 898
Najdete nás na adrese: Vyšší Brod, náměstí 30 (přístup cukrárnou "U medvídka")

Cestovní kancelář při hotelu VLTAVA ve Frymburku
Royal service pořádá v sobotu 16.12.2000

JEDNODENNÍ ZÁJEZD DO PRAHY


spojený s prohlídkou Pražského hradu, Zlaté uličky, Starého města a Karlova mostu a možnostípředvánočních nákupů v obchodním centru Zličín (Hypermarket Globus, Ikea, apod.). Nástup možný v Horní Plané, Černé v Pošumaví, Frymburku, příp. v dalších místech dle dohody.
Cena: 350,-Kč, děti do 6 let gratis, do 15 let 50%, informace na tel.: +420 604 585 966, +420 380 735 604, e-mail: royal@hotel-vltava.com, přihlášky na adrese: Royal service, Ing. Nováková, Hotel Vltava, 328 79 Frymburk 45
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 11.12.2000

ITÁLIE - BIBIONE 2001

Upozornění pro všechny, kteří by chtěli strávit dovolenou v italském BIBIONE v měsíci září 2001. Zájemci se mohou přihlásit a získat další informace u p. Marcely Čihákové, č. tel. 735219.
Termín: 7.9. - 15.9.2001, ubytování v apartmánech, cena ubytování pro 1 osobu na týden 1600,-Kč (platba v lednu), doprava pro jednu osobu 1350,-Kč (platba v srpnu)

RESTAURACE NA HŘIŠTI
pořádá v pátek 15.12. od 12.00 hodin
předvánoční vepřové hody

JEDNIČKA STAVEBNÍHO SPOŘENÍ
Nejvyšší zhodnocení financí Vám nabízí Liška

Ludmila Strnadová
asistentka okresního vedoucího

Privát
Frymburk 212
382 79 Frymburk
Tel.: +420 380 735 529

REDAKČNÍ RADA
se omlouvá za chybu v minulém čísle Zpravodaje, která se stala v článku - Zpráva tenisového oddílu. V tenisovém turnaji žen - Frymburk OPEN se na druhém místě umístila
Lucka Řezáčová

HODINY TANCE PRO DOSPĚLÉ

 • Hotel Vltava Frymburk pořádá od ledna 2001 hodiny tance !!!
 • Vítány jsou páry i individuální zájemci.
 • Výuka základních kroků a figur nejrozšířenějších tanců.
 • Jedinečná příležitost získat dobré taneční návyky pod dohledem odborníků.
 • Možnost občerstvení
 • Přihlášky prosíme do 20.12.2000.
Doba trvání kurzu: 8 večerů, 1 x týdně ve čtvrtek od 19.00 – 22.00. Bližší informace a přihlášky: paní Světlana Altová, Hotel Vltava, Frymburk 45, tel.: +420 380 735 604-5

RESTAURACE NA RYNKU
Vás srdečně zve 24.12.2000 na
JABLÍČKOVÉ PÁRTY ZA SKVĚLOU CENU

P F  2 0 0 0
Všem občanům Frymburka přejeme radostné Vánoce, mnoho zdraví a štěstí v novém roce.

RESTAURACE NA RYNKU

 


 

F Y M B U R S K Ý   Z P R A V O D A J
Vydává Obecní úřad ve Frymburku
E-mail: ou.frymburk@lipensko.cz
Řídí redakční rada: O. Řezáč, M. Badáňová
Zodpovědný redaktor: M.Hejlová, tel.: +420 380 735 240
Internetová verze: Ing. Tomáš Kučera
Tisk: Obecní úřad Frymburk
Počet výtisků 520

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 10. srpna 2000 : TOPlist 0