Znak obce Frymburk

ARCHIV   2000    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

ARCHIV   2001    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

ARCHIV   2002    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

Měsíčník Obecního úřadu Frymburk


Ročník XIV Číslo 172 - Červenec 2001

Logo Frymburka
Školství na Frymbursku
Zprávy z radnice
Z jednání obecního zastupitelstva
Dětský den
Mateřská škola
Družinový výlet na Kleť
Ostatní
 

 

 Školství na Frymbursku Nahoru

5. Některé nové poznatky

Mám radost z toho, že se mé snažení o zmapování dějin školství v naší obci setkává se širokým zájmem a nezůstává bez odezvy. Je to zřejmě logické, neboť školou jsme v mládí prošli všichni a na "bezstarostná a bláznivá" léta dětských her a prvních lásek se dobře vzpomíná. Budu skutečně vděčen za jakýkoliv podnět k vyvrácení napsaného, zpřesnění či doplnění fakty, fotografiemi nebo jinými dokumenty, které bych se souhlasem vlastníka uveřejnil. Pátrání v historii obce se mnohdy podobá detektivní práci, což může každý čtenář posoudit z následujících řádek.

Dostal jsem pár informací, že česká škola byla v jiném domě, než je uvedeno v textu na fotografii v květnovém vydání Zpravodaje. Do té doby jsem měl pouze informaci z německy psané vzpomínkové knihy a poválečné školní kroniky o tom že česká škola předválečná a poválečná obecní škola se nacházela v č.p. na "Turmberku". Lokalita tedy byla jasná, původní budova č.p. byla však zbourána v rámci stavby přehrady. Text k fotografii jsem uvedl na základě svědectví tří na sobě nezávislých místních občanů.

Po získání odlišných informací jsme se proto s ing. Krolem obrátili na odsunuté frymburáky žijící v Německu a Rakousku. Ti potvrdili, že česká předválečná škola byla v nájmu v prvním patře domu čp.62, jenž obýval němec Karel Schuster. Tomuto domu se říkalo "u Grajnerů". Pátráním ve starých pozemkových knihách a katastrárních mapách uložených na Katastrálním úřadě v Č. Krumlově jsem pak zjistil skutečnou polohu budovy, o které je zde řeč.

Poděkování za podání pravdivé informace a impuls k dohledání informací z původních pramenů patří Jotovové a panu Milanu Koskovi. Jedna kolegyně mě dále upozornila na fakt že paní učitelka Zdeňka Mikešová, která jako jednadvacetiletá nastoupila na naši školu 21. října 1946, se posléze provdala za řídícího učitele Ladislava Jandu. Po "opatrném" ověření v matrice bylo všechno jasnější. Paní učitelka Jandová jako jediná z prvních poválečných kantorů vydržela a zůstala frymburské škole věrná až do důchodu, a pokud škola potřebovala, zastupovala i v důchodovém věku za chybějící kantory. Za všechny její vděčné žáky si spolu s redakcí Zpravodaje dovolujeme blahopřát dodatečně k jejím narozeninám, které oslavila 30. května.

Mgr. František Frantál

 Zprávy z radnice Nahoru

Zprávy z radnice  

Frymburská pramenná žába pruhovaná
Novým objektem – atrakcí frymburského parku se od středy 6.6.2001 stala kamenná žába. Na základě dobrých zkušeností s firmou Kamenictví Urban z Brloha, které jsme získali při rekonstrukci Křížové cesty v letech 1999 a 2000 jsem se rozhodl znovu využít její služby. Objednávka výroby kamenného objektu do našeho parku na náměstí byla zadána již v zimních měsících. Původní objednávka nezněla na žábu, ale na rybu. Po předložení návrhů různých námětů s rybou jsme stále měli pocit, že to není to, co bychom si představovali, až jsme dospěli ke změně a na svět přišla žába. Proč žába a proč ryba? Hledali jsme nějaký symbol, který by vyjadřoval to, co je po staletí Frymburku vlastní. V první řadě je to voda potom lesy, louky atd. - k tomu symbol žáby. Není to možná úplně to nejpřesnější, ale má to hlavu a patu. Jednu starší žábu sice máme ještě u převozu, je to žába, která se vyskytovala též v Táboře míru. Na ni si z té doby dobře pamatuje i pan Hraběta, herec pražského divadla Járy Cimrmana, když před 55 lety byl společně s panem Zdeňkem Svěrákem na sokolském táboře právě ve Frymburku. Věřím, že znalci historie Frymburka lépe a podrobněji zmapují výskyt kamenných objektů v našem katastru a přinesou další, nám zajímavé informace. Naše nová žába je vytesána z jednoho bloku kamene (dioritu), který pochází z lomu Křišťanov poblíž Prachatic. Pruh, který zdobí napříč zadní část žáby není spoj dvou dílů, ale je to las, který byl v kameni přírodně vytvořen. Samotné práce na tomto díle trvaly 5 týdnů od vytěžení kamenného bloku v lomu. Práce provedla firma Kamenictví Urban na základě výtvarného zpracování pana Miroslava Švihly. Celou tuto dobu máme zdokumentovánu na fotografiích, které budou umístěny na některém z panelů v obřadní síni naší radnice. Velmi důležitým momentem v existenci naší žáby je ta skutečnost, že na rozdíl od žab, které „sedí na prameni“ ta naše je opakem a vodu dává. Je to tedy tzv. žába pramenná. Voda, která z žáby vytéká je přivedena z Marty a je stejná jako v kašně a v zavlažovacím kanálu v parku. Zázračné účinky naší žáby zatím prozrazovat nebudu, ale jistě se brzy sami objeví.

Frymburské slavnosti 2001
Víkendové dny 8. -10.6. se nesly ve znamení slavností, které pomalu a jistě zapouštějí své historické kořínky. Už účast na zahájení ukázala, že se očekává něco zajímavého, něco nevšedního. Myslím, že málokdo byl průběhem a nabídkou slavností zklamán, snad jen počasím, ale to je záležitost, kterou nelze ovlivnit. Z pořadatelského hlediska jsme si mohli vyzkoušet průběh slavností i za nepřízně počasí, což je také zkušenost, která má svou cenu. Pivní stan byl letos umístněn na škvárovém hřišti a oba hlavní večery (pátek, sobota) byl naplněn k prasknutí až do ranních hodin následujícího dne. Dle vyjádření provozovatelů restaurací byla tržba vyšší a tedy spojenost maximální. Sportovní akce - Našim dobrovolným hasičům se nepodařilo obhájit loňské prvenství, což je viditelně mrzelo a se ztrátou 3 sekund se museli spokojit s druhým místem za vítěznými Loučovicemi. Při této soutěži se též představili dobrovolní hasiči ze sousedního Rakouska. Zato trofej pro vítěze v tenise tzv. Double open zůstává díky Tomáši Řezáčovi na rok doma ve Frymburku. Nohejbal trojic v letošním roce konaný poprvé měl početnou účast 9 družstev. Po bojovném výkonu frymburské trojice F.Malina, J.Šuník a K.Hruška nás též může blažit to, že tato cenná trofej zůstává na rok ve Frymburku. Naše děvčata a ženy svedly lítý boj v kopané se svými tradičními soupeřkami z V. Brodu a po velice dramatickém boji plném zvratů se rozešly remízou 3:3. V turnaji žákovských družstev nám první místo uteklo až na penalty ve finále právě také proti V. Brodu. Předvedený výkon byl na velmi dobré úrovni a scházel pověstný kousek štěstí. Kulturní akce – divadelní představení v sobotu v parku a v neděli ve stanu přilákaly vždy dostatek malých i velkých diváků a všem přinesly pěkný zážitek. Hlavní představení Divadla Járy Cimrmana v kinosále bylo opět beznadějně vyprodané. Herci z tohoto divadla v čele s panem Smoljakem se též zúčastnili pietního aktu u plovoucí pamětní desky J.Cimrmana, která je ukotvena u převozu. Docela mě pobavilo, když se mě cestou pan Smoljak otázal: „ A fakt je tam pod vodou nějakej barák? „ a já odpověděl: „No jasně.“ a on na to: „Tak jsme se přece trefili“. Námětové cvičení hasičských sborů s dálkovým přesunem vody z jezera až na kulturní dům proběhlo naprosto pohodově a bylo velmi kladně hodnoceno i ze strany představitelů hasičů z Č.Krumlova. Zpěv v kostele a umožnění vyhlídky z kostelní věže bylo milým a příjemným zpestřením slavnostního víkendu. Děkuji všem, kteří pomáhali při organizaci, a to především Sdružení Lipno – Dunaj, dobrovolným hasičům, zaměstnancům OÚ a všem ostatním, kteří se zasloužili o hladký průběh slavností. Poděkovat chci i sponzorům - Hotelu Maxant, firmě LK Progres, Autokempu Wilzing a pánům J.Šonkovi a P.Vetrákovi z restaurace na hřišti za dobrý guláš. Připravit a vše zorganizovat nebylo vůbec snadné a co se týká počasí, to už snad ani horší nemohlo být, ale dle rčení „Dvakrát nevstoupíš do stejné řeky“ se můžeme těšit na příští rok.

Placené parkování na náměstí
Jako každý rok tak ani letošní léto nebude výjimkou ve výběru poplatku za parkování na náměstí. Z tohoto důvodu si dovoluji požádat občany bydlící na náměstí, kteří mají svá motorová vozidla trvale zaparkována v této oblasti, aby si je během letní sezóny parkovali vzadu za domy. Výběr poplatku bude organizován prostřednictvím brigádníků ve spolupráci s hotelem Maxant, který vybranou částku ve formě nájemného odvede do obecní pokladny. Pro příští léta zvažujeme změnu - parkovací automaty s tím, že konečný systém bude stanoven usnesením OZ a občané budou včas informováni.

Oto Řezáč - starosta

 Z jednání obecního zastupitelstva Nahoru

Frymburský zpravodaj, zprávy z radnice, logo  

30. zasedání OZ dne 27.6.2001

  • odsouhlasení úplatného převodu KN od PF ČR
  • pověření finanční komise k vypracování návrhu opatření ke Zprávě o přezkoumání hospodaření za rok 2000
  • odsouhlasení Zprávy o hospodaření obce za rok 2000

Sociální dávky
Sociální pracovnice z Horní Plané p. Šulcová oznamuje, že bude přítomna ve Frymburku v pondělí dne 2.7.2001 a 16.7.2001.


 Dětský den Nahoru

Dětský den
Pro děti k jejich svátku jsme 2. června připravili opět cestu pohádkovým lesem. Přes vrtkavé počasí dokazovalo pohádkovým bytostem svůj um a dovednosti přes 160 dětí spolu s rodiči. V cíli na děti čekal balíček sladkostí a bohatý jarmark. Toto všechno bylo možno uskutečnit za pomoci obecního úřadu, chlapců a dívek ze základní školy, frymburských hasičů, střeleckého klubu a pana Wilzinga.

Děkujeme.

Za OS Lipno-Dunaj
Martin Nekola

 Mateřská škola Nahoru

Mateřská škola děkuje:

Zvláštní poděkování – MŠ zvlášť děkuje rodině Semšových za několikaleté sponzorování.

Ředitelství MŠ připomíná rodičům, že školka bude uzavřena v měsíci srpnu od 30.7.2001 do 24.8.2001.
Na měsíc srpen není nutné platit stravné.

ředitelka MŠ

 Družinový výlet na Kleť Nahoru

Ve čtvrtek 14. června se uskutečnil výlet našeho oddělení školní družiny, který pro nás připravila paní vychovatelka G. Hartmanová. Ráno v 6.40 jsme odjely do Českého Krumlova. Odtud vlakem do Holubova. Během cesty ti nedočkaví z nás posvačily nebo jsme hrály hry. Z Holubova nás čekala cesta k lanovce, během které jsme splnily jeden ze sedmi úkolů. Za každý splněný úkol jsme dostaly žeton a sladkou odměnu. Lanovka nás jednotlivě vyvezla nahoru. Cesta byla zajímavá. Pozorovaly jsme krajinu i lidi, kteří šli na Kleť pěšky. Na Kleti jsme se podívaly z rozhledny. Škoda jen, že bylo pod mrakem a bylo špatně vidět. Uvnitř rozhledny jsme si prohlédly výstavu „Blanský les“. Po krátkém občerstvení jsme si koupily pohledy a čekala nás prohlídka hvězdárny se zajímavým výkladem. Při zpáteční cestě jsme plnily zbývající úkoly např.: vázání uzlů, kresba rozhledny, luštění křížovek apod. Na konci naší cesty jsme všichni dostaly krásnou medaili a diplom. Autobus nás odvezl zpátky domů.

Chtěla bych poděkovat za krásný výlet paní vychovatelce Hartmanové a paní Irholcové a Antlové, které s námi jely jako dozor.

Za děti II. odd. ŠD
Michaela Kellingerová

ČRS MS Frymburk děkuje
všem sponzorům za dary pro rybářské závody pořádané 2.6.2001 ke Dni dětí. Jsou to: manželé Štěpánovi a Šulcovi – rybářské potřeby v hodnotě 3 000,- Kč, restaurace pana Lukáše – špekáčky v hodnotě 600,- Kč, pan Vladimír Podzemský – rybářský prut v hodnotě 600,- Kč, Team Ozolinč – sladkosti v hodnotě 700,- Kč, hotel Maxant – dort v hodnotě 200,- Kč.

Školní akademie
Po shlédnutí školní akademie dne 26.6.2001 ve frymburském divadle jsem velice překvapen úrovní všech vystoupení žáků základní školy. Jako člen Sdružení Lipno-Dunaj zaměřeného na kulturní rozvoj obce, jsem z této akademie odcházel optimisticky naladěn. Vím, že tato činnost je velice náročná a proto bych chtěl všem, kdo se o toto zasloužili, poděkovat.
Martin Nekola

 Ostatní Nahoru

Poděkování
Děkuji firmě Lesy České republiky, s.p., lesní správa Vyšší Brod za poskytnutí příspěvku na zdravotnické vybavení ordinace.
MUDr. Dana Smítková
praktický lékař pro dospělé
Frymburk 88

Raiffeisen stavební spořitelna
nabízí každému, kdo uzavře smlouvu o stavebním spoření do 31.7.2001, mobilní telefon za zvýhodněnou cenu: NOKIA 5110 za 1 575,- Kč, Siemens C 35i za 2 495,- Kč. Pokud budete mít zájem se o této akci dozvědět víc, volejte na tel. +420 607 643 423 nebo večer 735307.
Dagmar Novotná
Frymburk

 

Tenisový turnaj
 

V sobotu dne 14.7.2001 se bude konat od 7.30 hodin tenisový turnaj čtyřher na kurtech SK Tenis Frymburk. Přihlášky do 13.7.2001 na tel. čís. +420 380 735 503 nebo +420 607 841 992 - Tomáš Řezáč, startovné činí 100,- Kč na jednoho hráče, maximální počet dvojic = 10.

Výsledky tenisového turnaje v rámci Frymburských slavností:
1. místo  Tomáš Řezáč
2. místo Martin Řezáč
3. místo Luděk Vlk
4. místo Václav Beran
5. místo Josef Micák
6. místo Martin Novák

za SK Tenis Frymburk
Tomáš Řezáč

 


 

F Y M B U R S K Ý   Z P R A V O D A J
Vydává Obecní úřad ve Frymburku
E-mail: ou.frymburk@lipensko.cz
Řídí redakční rada: O. Řezáč, M. Badáňová
Zodpovědný redaktor: M.Hejlová, tel.: +420 380 735 240
Internetová verze: Ing. Tomáš Kučera
Tisk: Obecní úřad Frymburk
Počet výtisků 520

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 10. srpna 2000 : TOPlist 0