Znak obce Frymburk

ARCHIV   2000    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

ARCHIV   2001    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

ARCHIV   2002    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

Měsíčník Obecního úřadu Frymburk


Ročník XIV Číslo 170 - Květen 2001

Logo Frymburka
Zprávy z radnice
Z jednání obecního zastupitelstva
Internetové okénko
Frymburská ČOV získala ocenění v soutěži
Solárium
Psi a kočky
Výsledky našich žákyň ve sportovní gymnastice
Sbor dobrovolných hasičů
 

 

 Zprávy z radnice Nahoru

Zprávy z radnice  

Odpady
Na dubnovém společném jednání starostů Sdružení lipenských obcí došlo k dohodě o výběru dodavatele služeb – svoz a třídění komunálního odpadu v polipenské oblasti. Firma A.S.A. s.r.o. Č. Budějovice byla vybrána s tím, že jí byla předložena mandátní smlouva na výše uvedenou činnost.
Cena svozu jedné popelnice by měla být 38,- Kč včetně DPH. Předpokládám, že v průběhu měsíce května dojde k podpisu smlouvy. Občané by prakticky neměli pocítit žádnou významnou změnu než to, že složenka za úhradu odvozu komunálního odpadu bude doručena od jiné firmy. Všichni zúčastnění starostové si slibují od nové spolupráce dlouhodobost a funkčnost, stejně tak jako právní servis ve věci odpadů. Toto vše by nám měla v rámci smlouvy firma A.S.A. zaručit. Čeká nás též řešení odpadů z chatových osad, likvidace divokých skládek apod.

Dojíždějící žáci
do naší základní školy jsou již nezbytností jak z ekonomického, tak i z provozního důvodu. Jak jsem již informoval v minulém Zpravodaji, došlo k oslovení rodičů obce Lipna nad Vltavou. Společně s ředitelem základní školy p. J. Mezerou a zástupkyní p. Z. Frantálovou jsme navštívili schůzku rodičů v ZŠ Lipno s tím, že jsme přítomným rodičům představili frymburskou školu a podmínky, za jakých by bylo možné školu navštěvovat. Na jednání se starosty obcí Lipno nad Vltavou a Přední Výtoně byla dojednána nová pravidelná autobusová doprava, která dojíždějícím žákům z Přední Výtoně, Loučovic i Lipna nad Vltavou umožní bezproblémové dojíždění do Frymburka. Tato linka bude zavedena od 1. září 2001 v pracovní dny a bude sloužit i pro veřejnost. Což má i pozitivní dopad na celkovou dopravní obslužnost mezi Frymburkem a okolím. Bez povšimnutí nezůstala ani ta skutečnost, že Obec Frymburk nepožaduje od obcí dojíždějících žáků finanční příspěvky.

Frymburské slavnoti
se nezadržitelně blíží. Přesný program Frymburských slavností bude uveřejněn v příštím Zpravodaji. Předprodej vstupenek na Divadlo Járy Cimrmana je již zahájen na OÚ u p. M. Hejlové. Cena vstupenky je 180,- Kč.

Zateplení a výměna oken na objektu čp. 24, 25 (činžák)
proběhne též v měsíci květnu a červnu. Dodavatelskou firmou byla na základě rozhodnutí OZ určena firma PO-stav-PO Vyšší Brod. Tato firma nabídla nejnižší cenu, nejdelší záruku a dobré fakturační podmínky s desetiprocentní zadržovací částkou. Samotní obyvatelé domu budou informováni prostřednictvím bytové referentky OÚ.

Lesy a lesní pozemky
V měsíci dubnu došlo po půlroční nelehké práci k podpisu předávacího protokolu o převodu lesů a lesních pozemků do vlastnictví (navrácení) obce. Jedná se celkem o cca 158 ha lesní půdy. Celkem vlastní v současné době naše obec 224,43 ha lesních pozemků. Hospodaření v těchto lesích v letošním roce bude probíhat po dohodě zastupitelů tak, že si nakoupíme potřebnou pěstební činnost a proti tomu prodáme těžební dříví. V tomto nám velice pomáhá obecní lesní hospodář, kterým je pan František Aleš. Oto Řezáč - starosta

 Z jednání obecního zastupitelstva Nahoru

Frymburský zpravodaj, zprávy z radnice, logo  

28. zasedání OZ dne 25.4.2001

  • odsouhlasení varianty č. 1 na úpravu pozemků – Rybízárna II

  • projednání vrácení pozemku p. Horna

  • neschválení prodeje pozemku p. Vychytilové

  • projednání bezúplatného a úplatného převodu pozemků od PF ČR


Zasedání OZ se bude konat ve středu dne 23.5.2001 od 17.00 hodin.

I-N-T-E-R-N-E-T
Internet pro veřejnost bude v Základní škole Frymburk v sobotu dne 19.5.2001 od 9.00 do 12.00 hodin.

 Internetové okénkou Nahoru

Vážení přátelé, příznivci Internetu. V tomto i v některých dalších číslech Frymburského zpravodaje bych Vás chtěl seznámit s některými zajímavými internetovými adresami.

Pokud začínáte a neznáte potřebnou adresu, zkuste např.:

Dnes doporučuji:

Připomínky a návrhy na nové zajímavé adresy můžete zasílat mailem na adresu zakl.škola.frymburk@ck.gin.cz

M. F.

 Frymburská ČOV získala ocenění v soutěži Nahoru

Čestné uznání v soutěži PRESTA – prestižní stavba jižních Čech – bylo ve vodohospodářské a ekologické oblasti uděleno stavbě kanalizace a čistírny odpadních vod ve Frymburku. Odbornou porotu zaujalo zejména technické řešení, které v maximální míře respektovalo krajinnou oblast lipenska. Oceněna tak byla nejen technologie navržená společnostmi EKOEKO a VH Tres, která zaručuje výbornou kvalitu vypuštěné odpadní vody na úrovni evropských standardů, ale i práce architekta Ing. Petra Heteši za vhodné začlenění stavby do okolního prostředí.

Výborný výsledek v silně obsazené soutěži je zároveň oceněním práce a úsilí představitelů obce Frymburk, kteří společně se zástupci fondu Phare zajistili prostředky na její realizaci a rozhodli o konečné podobě čistírny.

První ročník přehlídky prestižních staveb jižních Čech PRESTA byl vyhlášen za období 1996 – 2000. Soutěže se zúčastnilo celkem 75 staveb z jihočeského regionu. Význam akce podtrhli na březnovém slavnostním vyhlášení výsledků v krumlovském hotelu Růže hejtman Jihočeského kraje Jan Zahradník, primátor Českých Budějovic Miroslav Tetter, starosta Českého Krumlova Antonín Princ, představitelé stavebních svazů a komor a další významní hosté.

„Z ocenění máme jako provozovatelé velkou radost“, komentoval výsledky generální ředitel 1. JVS Miloš Kratochvíl. „Soutěž prokázala, že v jižních Čechách vznikají velmi zajímavé a kvalitní stavby. Těší mě, že se na přípravě, realizaci a provozu těch nejlepších můžeme podílet.“

Svátek matek
V den svátku matek dne 13. května 2001 zazpívá v kostele sv. Bartoloměje při nedělní mši v 9.30 hod. sbor Perchta z Českého Krumlova. Nenechte si ujít krásný zážitek.
Ludmila Blochová

 Solárium Nahoru

Používání solária a využívání jeho sluneční energie dnes zdaleka není jen otázkou barvy a pěkného vzhledu pleti, ale také otázkou tělesného a duševního zdraví. Využití sluneční energie formou kvalitních solárních přístrojů je i podle odborníků nejideálnější možností, jak sluneční energii získat co nejefektivněji a s vyloučením možných rizik. Vyzařovací spektrum moderních solárií má totiž na rozdíl od přírodního slunění tu výhodu, že jeho dávky jsou předem definovány. Ve srovnání s přírodním spektrem záření je intenzita pigmentace dokonce větší a při dodržení návodu je nebezpečí spálení pokožky vyloučeno.

Správným využitím solária si tak člověk může kdykoliv dopřát všechny biopozitivní účinky přírodního slunce. Pobyt na slunci, ať již přírodním nebo umělém, dodává lidskému organismu sílu, pomáhá tělu tvořit hormony a životně důležitý vitamin D (který má význam pro stavbu kostí, zubů a vlasů), aktivuje a oživuje krevní oběh, podporuje léčení nečisté pokožky (například při akné nebo léčbě lupenky) a potlačuje únavu.

Pravidla správného opalování
Četnost a doba slunění je pro každého člověka individuální. Rozhodující jsou tyto tři faktory:

  1. stupeň vašeho stávajícího opálení
  2. konkrétní typ solária (počet lamp a intenzita)
  3. citlivost vaší kůže na slunce, tzn. typ vaší pleti

I přesto, že se v soláriu nespálíte, je zpočátku třeba brát ohled hlavně na citlivost kůže. Pro všechny typy pleti platí zásada postupného zvyšování dávky s přibývajícím zbarvením.
Při opalování v soláriu se nepoužívají krémy s ochranným faktorem, určené k opalování na slunci. Použití těchto krémů je totiž v soláriu neopodstatněné a zbytečné. Pro slunění v soláriu se používá speciální solární kosmetika, která pomáhá docílit vyššího a trvalejšího efektu zhnědnutí.
Rovnoměrného opálení u normálně hnědnoucí pokožky se dosahuje již po 3 až 5 slunečních lázních. První opalovací lázně se doporučují provádět každý druhý den, pokud dosáhnete hnědého zabarvení, pak vám pro jeho udržení běžně postačí 1 až 2 sluneční lázně za týden.
Je vyloučeno provádět více než jedno opalování v soláriu za den nebo kombinovat ve stejný den opalování na přírodním slunci a v soláriu. Během 3 týdnů se doporučuje absolvovat zhruba 10 opalovacích kůr.
Do solária a koneckonců ani na slunce bychom neměli chodit v případě užívání fotosenzibilních medikamentů (např. antibiotika, léky ovlivňující krevní tlak, …) nebo máte-li čerstvou nezahojenou jizvu.
Při opalování by se měly používat ochranné brýle do solária, aby bylo vyloučené poškození oční sítnice.

Naše solárium je holandské výroby, značky ALISUN Sunvision 360, má 32 podélných lamp, jedna má výkon 100 W a 3 lampy obličejové, jedná má výkon 400 W.
Cena: 5 minut/25,- Kč nebo cenově výhodná permanentka 150 minut/630,- Kč.

Zveme Vás k návštěvě! Hotel Maxant Frymburk, tel. 735229

 Výsledky našich žákyň ve sportovní gymnastice Nahoru

Ve středu 18.4.2001 jsme měli tu čest v naší základní škole uspořádat okresní přebory ve sportovní gymnastice. Již tradičně naše dívky měřily síly s dívkami ze sportovně zaměřené školy Za nádražím v Č. Krumlově a s děvčaty z Chvalšin. Své spolužačky přišlo povzbudit několik žáků naší školy, což bylo určitě sympatické. Svůj čas a pozornost nám věnoval i pan ředitel J. Mezera.

A teď k výsledkům okresního kola:

V kategorii mladších žákyň I. (to je 1. a 2. tř.) :
1. místo – Sonia Válečková
2. místo – Tina Baldová
Zuzka Reifová byla 5. a Šárka Fraňková 7.

v kategorii mladších žákyň II. za 3. třídu
2. místo – Nikola Pohančaniková

v kategorii mladších žákyň II. za 4. třídu
1. místo – Helena Hýblová
2. místo – Lucie Schödlová
Helena Gažáková byla 5.

v kategorii starších žákyň I. za 6. třídu
1. místo – Martina Badáňová
2. místo – Anna Študlarová
4. místo – Irena Wisczorová
5. Andrea Kellingerová
7. Jana Jarolímková
8. Petra Štěrbová

v téže kategorii, ale za 7. třídu skončily
5. Iveta Golasová a 6. Jiřina Řezáčová

v kategorii starších žákyň II. za 9. třídu
1. místo – Monika Trinkbauerová
2. místo – Kristina Štěrbová
3. místo – Petra Skipalová

Z 19 našich dívek postupovalo 12 do oblastního kola v Č. Budějovicích se 4 zlatými, 4 stříbrnými, 1 bronzovou medailí a třemi čtvrtými postupovými místy. Dívky nám udělaly radost, neboť podaly maximální výkony a porazily své letité soupeřky z Č. Krumlova a Chvalšin. V jejich prospěch bylo i domácí prostředí. S napětím jsme očekávali, jak si povedou v oblastním kole v Č. Budějovicích se soupeřkami z Tábora, Č. Budějovic a Jindřichova Hradce, kde je již vidět tréninková vyspělost závodnic především z Tábora. U našich dívek se tradičně objevuje tréma, která si tentokrát nejvíce vybrala Martinu Badáňovou, která mohla dosáhnout na některou z medailí. I přesto si myslíme, že dívky nezklamaly, posuďte sami: 4. místo – Sonia Válečková se ztrátou pouze 0,1 bodu na 3. místo, 5. místo – Tina Baldová před sebou měly jen závodnice z Tábora, v poli poražených zanechaly družstva z Č. Budějovic a J. Hradce. Podobně na tom byla s 5. místem Nikola Pohančaniková ve své kategorii.
Helena Hýblová obsadila v nejsilnější konkurenci 17-ti závodnic pěkné 8. místo. Lucie Schödlová byla 15. Již zmiňovaná Martina Badáňová skončila 7., Anna Študlarová 9., Irena Wisczorová 10. a Andrea Kellingerová 13.
4. místem v kategorii starších žákyň nám udělala radost Monika Trinkbauerová, 5. místo obsadila Iveta Golasová a 10. Kristina Štěrbová. Pokud by se konala republiková soutěž, reprezentovaly by nás 2 žákyně.

Ráda bych poděkovala všem našim gymnastkám, které reprezentovaly naši frymburskou školu i obec a přispěly tak k jejímu dobrému jménu, svým kolegyním p. uč. M. Baldové a p. vychovatelce M. Chmelařové, které mají velký podíl na tomto úspěchu a naší radosti i slečně Martině Semšové za občerstvení pro gymnastky okresního kola.

Děkuji !!!

Zuzana Frantálová
cvičitelka ASPV

 Sbor dobrovolných hasičů Nahoru

Sbor dobrovolných hasičů ve Frymburku pořádal 14.4.2001 Velikonoční zábavu. Škoda jen, že se setkala s malou účastí vlastních členů hasičského sboru. Nechci věřit tomu, že neúčast zapříčinilo nepříznivé počasí nebo potopení Titaniku.

Touto cestou bych chtěl poděkovat všem, kteří přišli podpořit dobrovolné hasiče, poděkovat hudební skupině CORSO z Českého Krumlova za pěknou hudební produkci a v neposlední řadě děkuji všem, kteří sponzorovali bohatou tombolu, jmenovitě Benzina Frymburk, Cyklo sport prodejna Frymburk, Erny prodejna p. Bulové, Jednota prodejna Frymburk, kadeřnictví p. Juhaňákové, Keramika p. Brůžkové, Koberce manželů Boháčových, Konzum prodejna Frymburk, Obchodní domek p. Rillicha, penzion Markus, Pivovar Budvar Č. Budějovice, restaurace U Lukáše, restaurace Na rynku, restaurace Sport club, Sklářská huť v Milné, Spar prodejna manželů Boháčových a ostatní z řad členské základny.

Za výbor SDH
V. Liebl – starosta

 Psi a kočky Nahoru

Vážení občané,
Protože je stále mezi chovateli psů a koček mnoho nejasností okolo oprávnění nechat volně pobíhat psy a kočky po polích a lukách v okolí měst a obcí, dochází často ke střetům s těmi, kteří mají tyto honební plochy pronajaty a právně mají zájem na zachování kmenových stavů zvěře a její ochranu. Proto pro Vaši dobrou informovanost citujeme příslušný zákon č. 270 Sb. § 21 odst. 3) Vlastníkům psů a koček je zakázáno nechat je volně pobíhat v honitbě.

odst. 1b) Myslivecká stráž a další k tomu určení myslivci jsou oprávněni usmrcovat v honitbě psy, kteří mimo vliv svého vedoucího a ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližšího trvale obydleného domu hledají nebo pronásledují zvěř a nebo se k ní blíží (nevztahuje se na psy ovčácké 200 m od stáda, lovecké, slepecké, zdravotnické, vojenské a služební), pokud jsou jako takoví k rozeznání a pokud se vzdálí jen přechodně, kočky potulující se v honitbě ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližšího trvale obydleného domu.

Při dodržování této zákonné normy jak chovateli, tak i nájemci honebních ploch nebude jednak docházet k nepříjemným nedorozuměním, ale zejména to přispěje k zachování všech ohrožených druhů zvěře a dalších živočichů příštím generacím.

Výbor a členové MS Frymburk


Žádost
Chtěl bych touto cestou požádat ty naše spoluobčany, kteří si ve sportovním areálu berou humus na své zahrádky, aby toho zanechali a pochopili, že je to majetek FC Šumava, za který náš oddíl musel zaplatit nemalou sumu.
Děkuji za porozumění.
za FC Šumava Frymburk J. Turcovský

Hotýlek Belvedér a Restaurace Na Rynku
Přijmou kuchaře – kuchařky, servírky – číšníky a pomocný personál na HPP i VPP. Nástup možný ihned. Dále brigádníky na sezónu 2001. ubytování zajištěno. Požadujeme spolehlivost, bezúhonnost.
Kontakt tel. +420 608 308 508

Vážení sportovní přátelé!
V rámci Frymburských slavností uspořádá NC Frymburk turnaj trojic v nohejbale. Turnaj se uskuteční dne 9. června 2001 od 10.00 hodin na asfaltovém hřišti ve sportovním areálu. Tento turnaj je určen především pro frymburské občany. Předběžné přihlášky zašlete prosím do konce měsíce května na adresu Josef Dorovín, firma služby JPS nebo na tel. 735193. Zahájení a rozlosování bude provedeno v uvedený den v 10 hodin.
S pozdravem, Josef Dorovín

Prodám Renault Scenic
1,9 DTI, rok výroby 2000,
klima, ABS, servo, el. výbava
tel. +420 608 982 430

Pozvánka
Dovoluji se Vás pozvat na 2. ročník prestižního zápasu Vaškové proti Honzům, který se uskuteční dne 10.6.2001 na hřišti ve Frymburku.
Jan Turcovský

 


 

F Y M B U R S K Ý   Z P R A V O D A J
Vydává Obecní úřad ve Frymburku
E-mail: ou.frymburk@lipensko.cz
Řídí redakční rada: O. Řezáč, M. Badáňová
Zodpovědný redaktor: M.Hejlová, tel.: +420 380 735 240
Internetová verze: Ing. Tomáš Kučera
Tisk: Obecní úřad Frymburk
Počet výtisků 520

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 10. srpna 2000 : TOPlist 0