Znak obce Frymburk

ARCHIV   2000    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

ARCHIV   2001    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

ARCHIV   2002    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

Měsíčník Obecního úřadu Frymburk


Ročník XV Číslo 178 - Leden 2002

Logo Frymburka
Kolik obyvatel měl Frymburk v polovině 19. století?
Zprávy z radnice
Z jednání obecního zastupitelstva
Mateřská škola
Upozornění!
 

 

 Kolik obyvatel měl Frymburk v polovině 19. století? Nahoru

Prvé oficielní zachované sčítání obyvatel Frymburka pochází z roku 1850. Ve sčítání z roku 1850 jsou uvedeny Frymburk, Frýdava a Svatonina Lhota. Pod Svatoninou Lhotou byli připočteni i obyvatelé Blatné, Kovářova, Milné, Moravice, Posudova a Svatého Tomáše. Celkem zde má Frymburk 4181 obyvatel, Frýdava 175 a Svatonina Lhota 683 obyvatel. Dohromady mělo území dnešního Frymburku včetně Svatého Tomáše 5 039 obyvatel. Tedy zhruba pětkrát více než dnes. „V té době byl Frymburk na desátém místě jižních Čech v počtu obyvatel a za ním byly například Prachatice, Pelhřimov, Soběslav, Volary a Vodňany.“ Vyšší Brod měl v roce 1850 „jen“ 1 208 obyvatel.

V devatenáctém století každoročně všichni faráři ve své farnosti o Velikonocích prováděli sčítání „farních duší a domů“. V archivu českobudějovického biskupství jsem nalezl soupis z frymburské fary, který podrobně mapuje situaci v roce 1858. Dle tohoto jmenného soupisu bylo ve Frymburku 117 domů a 952 katolíků. Z jednotlivých obcí a osad mají Hruštice 12 domů a 124 katolíků, Kovářov 15 domů a 193 katolíků, Milná 11 domů a 120 katolíků, Hrdoňov 31 domů a 145 katolíků, Blatná 33 domů a 150 katolíků, Posudov 29 domů a 154 katolíků, Svatonina Lhota 16 domů a 136 katolíků, Náhlov 11 domů a 60 katolíků, Slupečná 11 domů a 156 katolíků, Kobylnice 6 domů a 80 katolíků, Plískov 3 domy a 35 katolíků, Studené 6 domů a 31 katolíků, Moravice 5 domů a 84 katolíků, Frýdava 31 domů a 205 katolíků a v Mátince 16 domů a 105 katolíků. K tomu dohromady musíme připočíst dva domy a 17 nekatolíků – Židů. Dohromady to tedy v celé farnosti Frymburk bylo 355 domů a 2 747 obyvatel.

V roce 1880 zaznamenal frymburský kronikář a učitel J. Zlomický, že ve Frymburku bylo 155 domů a 1 260 obyvatel, z čehož je zřejmé, že za třicet let ve Frymburku přibylo 38 domů a 308 obyvatel. Nebojím se tedy tvrdit, že samotný Frymburk nikdy neměl více než tisíc pět set obyvatel, tedy o 30 až 50 procent více než v současnosti. Ono „desáté místo v jižních Čechách“, které kdysi uvedl Frymburský zpravodaj pod zkratkou „-fr.“ je tedy spíše přáním než realitou. Kdyby 4 181 obyvatel Frymburku v roce 1850 byla pravda, pak by komise zcela jistě a zákonitě rozhodla při stanovování soudního okresu ve prospěch Frymburka a nestal by se jím Vyšší Brod. Při porovnání „farních duší“ byl tehdy poměr l 208 ke 952 ve prospěch Vyššího Brodu. Asi by vás i zajímalo, že dle J. Zlomického bylo ve Frymburku 702 žen a jen 558 mužů. Z domácího zvířectva to bylo 34 koní, 635 kusů skotu, 41 koz, 104 prasat na žír a deset včelstev.

František Schusser

 Zprávy z radnice Nahoru

  Zprávy z radnice

Sněhová nadílka v prosinci
Jistě nám všem udělala velkou radost. Konečně po dlouhé době byl opět pravidelně v provozu lyžařský vlek na Martě. Vánoce byly jak vystřižené z Ladových obrázků. Abychom udrželi provoz po místních komunikacích a zachovali též stálé spojení naší obce s okolím, musela být dvakrát povolána fréza, jelikož klasické nám dostupné prostředky již na přívaly sněhu nestačily. Z náměstí jsme odklízeli sníh celkem pravidelně, což ve svém důsledku znamená, že v parku máme třímetrové bariéry sněhu. Hlavním úkolem bylo zachování průjezdnosti komunikací a též udržení dostatečného prostoru pro parkování automobilů (náměstí, u Ferdy, autobusové nádraží apod). Těm, kteří nám pomáhali zvládat kalamitní stav bez ohledu na to, že jsou svátky a dny volna děkuji. Zima není ještě zdaleka za námi, tak si myslím, že na nějaké zásadní hodnocení je velmi brzy.

Žádám majitele automobilů, aby při parkování a odstavování svých vozidel brali na zřetel, že je třeba vždy zachovat dostatečný prostor pro výkon zimní údržby komunikací a stejně pro průjezd vozidel odvážejících komunální odpad.

Co nás čeká v letošním roce?
Na tuto otázku budu znát jasnou odpověď až po schválení rozpočtu na rok 2002, což bude na pořadu lednového jednání obecního zastupitelstva. Předběžně mohu sdělit, že mezi hlavní úkoly patří rekonstrukce kotelny základní školy, která za finanční spoluúčasti obce přesáhne částku 4 miliony korun. Zahajovací práce by měly být odstartovány ihned po obdržení státní dotace, kterou jsme na tuto akci získali.

Další velice významnou akcí by měla být rekonstrukce střech a fasád na obecních domech č.p. 33 a 32. Toto by se mělo odehrát v první polovině letošního roku.

Stavba základní technické vybavenosti v lokalitě naproti škole v přírodě (Pod Blatenskou) pro 33 nových stavebních parcel přinese zásadní změnu zastavěnosti Frymburka. Tím, že vstupujeme do nového území dodnes zemědělské půdy, začínáme naplňovat plánované rozšíření zástavby Frymburka v souladu s územním plánem, tak jak byl přijat v roce 1996. Z převážné části se bude jednat o zástavbu rodinnými domky. Bližší podmínky prodeje parcel budou zveřejněny na úřední desce a též v příštím čísle zpravodaje.

Další využití jeslí tj. části naší mateřské školy bude ještě jednou předmětem diskuse zastupitelů, přestože již byl odsouhlasen záměr vybudování tří holobytů. Dalším možným využitím je zřízení provozu šicí dílny, což by znamenalo záchranu deseti pracovních míst v naší obci, a to převážně pro ženy. Zastupitelé budou muset posoudit tuto nově vzniklou situaci a podle toho buď upřednostnit byty a nebo jejich výstavbu odložit a zachránit uvedená pracovní místa.

V naší místní části Milné bude letošní rok ve znamení budování chodníků. Tato akce byla zahájena již koncem loňského roku, ale bohužel vlivem počasí jsme ji museli přerušit s tím, že chodníky budou dokončeny letos hned, jak nám to počasí dovolí.

Vytápění domů u ŠvP
Nastává kritická situace s vytápěním a dodávkami teplé vody pro naše tři panelové domy č.p. 137, 138 a 139. Nájemníci těchto domů si velmi často stěžují, že je jim zima a že mají nedostatek teplé vody. S tímto je v úplném rozporu ta skutečnost, že dodávky tepla dodaného z kotelny školy v přírodě jsou dle měřidel daleko vyšší než loni, a to o více jak 550 GJ, což je nárůst oproti roku 2000 o celých 25 %! Cena, kterou musí obec zaplatit (a rozúčtovat jednotlivým nájemníkům) je již závratných 840 000,- Kč, což vlivem zvýšení cen a většího odběru tepla znamená nárůst oproti r. 2000 téměř o 31%! Jistě lze pochopit, že letošní zima je s nízkými teplotami až k -20°C a častým prudkým, chladným, nárazovým větrem, který z budov odčerpává teplo. Toto je akceptovatelný argument pro krátkodobě zhoršený stav, ale přesto není možné, aby lidem, kteří si za teplo platí, byla zima. Bez nějakého dlouhého otálení jsme se začali tímto stavem zabývat. Pozvali jsme odbornou firmu, která nám dala jistou odpověď proč tomu tak je. Samozřejmě jednáme s vedením školy, kdy řada nájemníků jsou zaměstnanci školy. Proto by bylo nelogické, aby oni neměli zájem na řešení problému. Jednu věc je ale nutno říci nahlas, a to tu, že se ve zmíněných bytovkách rozhodlo vybudovat 21 nových bytů bez většího ohledu na to, zda kapacita teplé vody a kapacita topného systému budou dostačující. Jak se zdá, je to mírně za hranou a je to jistá daň, kterou musíme nějakou dobu platit než, najdeme vhodné řešení, jak z tohoto problému ven. Přesto si osobně myslím, že i za tuto cenu získání nových bytů bylo v podstatě dobré rozhodnutí.

Změna na poště
Od 1.1.2001 zavedla Česká pošta změnu, která se nepříjemně dotýká občanů Milné. Bez našeho vědomí bylo na vyšších místech rozhodnuto, že doručování pošty na Milnou frymburským doručovatelem není ekonomické, a proto z důvodu úspor bude na Milnou doručovat poštovní zásilky Horní Planá. Všichni místní obyvatelé samozřejmě jenom nevěřícně kroutí hlavou. Nevidíme jediný důkaz úspory, ale všem nám je jasné, jaké z této změny plynou nevýhody. Milná patří samozřejmě i nadále katastrálně pod obec Frymburk, všechny instituce, úřady apod. zasílají poštu na správné adresy, tzn. Frymburk část Milná PSČ 382 79.

Pokud tedy bude odeslán dopis s touto adresou, dojde nejprve na frymburskou poštu a teprve po rozdělování pošty místními pracovníky se přijde na omyl a pošta bude zaslána na doručovací poštu do Horní Plané. Pokud doručovatel z Horní Plané nezastihne v případě doporučených zásilek adresáta doma, bude zásilka uložena na ukládací poště, podle našich původních informací v Černé v Pošumaví. Protože vedení pošty (České Budějovice) nepovažovalo za nutné informovat obecní úřad o těchto připravovaných změnách, dozvěděl jsem se tuto skutečnost prostřednictvím začínajících dotazů a stížností od občanů až 17.12.2001. Ihned jsem řediteli pošty v Český Budějovicích zaslal nesouhlasný dopis s žádostí o zrušení těchto změn. Bohužel jsem do dnešního dne neobdržel žádné vysvětlení. Jediný ohlas nastal v případě ukládací pošty, která byla změněna na Frymburk. Pokud tedy občan nebude reagovat na výzvy k vyzvednutí zásilky, bude jeho pošta nakonec stejně zaslána do Frymburku. Nevýhoda je samozřejmě v tom, že občan obdrží zásilky s několikadenním zpožděním.

Jinak si často připadám ne jako starosta, ale jako hasič, který běhá po obci s konví v ruce a hasí jeden oheň za druhým. Smutné je, že drtivá většina problémů vzniká z lidské lemplovitosti, neodbornosti a téměř již tradičního postoje neodvádět kvalitní práci, a to na všech stupních od dělníků přes mistry až po ředitele a manažery.

Výzva
Vyzýváme občany, aby si každý svou poštovní schránku označil jménem, zjednoduší a zrychlí tak práci jak doručovatelům pošty, tak pracovníkům obecního úřadu.

Oto Řezáč - starosta

 Z jednání obecního zastupitelstva Nahoru

  Frymburský zpravodaj, zprávy z radnice, logo

34. zasedání OZ dne 12.12.2001

Zasedání OZ se bude konat ve středu dne 11.1.2002 od 17.00 hodin.

Oznámení
Internet pro veřejnost bude v Základní škole Frymburk v sobotu dne 19.1.2002 od 9.00 do 12.00 hodin.


 Mateřská škola Nahoru

Děti z mateřské školy s p. učitelkou Janáčkovou přispěly kulturním vystoupením na vítání občánků.

5.12. – uspořádaly učitelky pro děti mikulášskou nadílku, kde nechyběl mikuláš, anděl a čert

10.12. – děti zazpívaly a zarecitovaly důchodcům u příležitosti vánočního posezení

20.12. – se konala vánoční besídka s občerstvením a nadílkou pro děti

Ředitelství MŠ děkuje: p. Rillichovi za sponzorské dary pro děti, p. Nekolové Marii za sladkosti pro děti na stromeček, ČSŽ za hračky pod stromeček, Lesům Č.R. za každoroční věnování vánočního stromku


 Upozornění Nahoru

Upozorňujeme občany, že i nadále trvá povinnost třídění odpadu a ukládání roztříděného odpadu do přistavených kontejnerů. Firma A.S.A. vyváží odpad 1x týdně a v případě popelnic naplněných neroztříděným odpadem nebudou většině nájemníků tyto svozy stačit. Ve vlastním zájmu je třeba, aby počet svozů popelnic byl co nejnižší, protože z celkového množství vyvezeného odpadu se bude v příštím roce vypočítávat poplatek, který letos činí 250,- Kč na osobu. Pokud se nebudeme snažit třídit odpad, v příštím roce nás čeká nemilé překvapen.

 


 

F Y M B U R S K Ý   Z P R A V O D A J
Vydává Obecní úřad ve Frymburku
E-mail: ou.frymburk@lipensko.cz
Řídí redakční rada: O. Řezáč, M. Badáňová
Zodpovědný redaktor: M.Hejlová, tel.: +420 380 735 240
Tisk: Obecní úřad Frymburk
Počet výtisků 520

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 10. srpna 2000 : TOPlist 0