obce  Černá v Pošumaví Březen 1999
č. 30 č. 31 č. 32 č. 33 č. 34

Obsah:

 • Rozpočet obce Černá v Pošumaví na rok 1999
 •  Rozpočet obce Černá v Pošumaví na rok 1999   
       

  Příjmy
  Daně z příj práv osob 750 000,- Kč
  Daně z příj. za obec 1 100 000,- Kč
  Pronájem pozemků 315 000,- Kč
  Pronájem 2 585 000,- Kč
  Daň z příjmu fyzických osob - záv. činnost 670 000,- Kč
  Daň z příjmu fyzických osob 625 000,- Kč
  Daň z nemovitosti 900 000,- Kč
  Správní poplatky 5 000,- Kč
  Rekreační poplatky 550 000,- Kč
  Poplatek ze psů 20 000,- Kč
  Poplatek za veřjné prostranství 600 000,- Kč
  Poplatek ze vstupného 5 000,- Kč
  Poplatek z ubytovací kapacity 120 000,- Kč
  Úhrady za obyvatelný prostor 20 000,- Kč
  Dotace od OkÚ 118 000,- Kč
  Příjmy z úroků 30 000,- Kč
  Prodej pozemků 600 000,- Kč
  Prodej ostatních nemovitostí 123 000,- Kč
  Příjmy z poskytnutých služeb 279 000,- Kč
  Splátky půjček 245 000,- Kč
  Poplatky za výherní automaty 20 000,- Kč
  Ostatní dotace 70 000,- Kč
  Převod ze soc. fondu 30 000,- Kč
  Převod zůstatku ZBÚ 1 176 000,- Kč
  Příjmy z prodeje akcií 65 000,- Kč
   
  Celkem 11 021 000,- Kč

  Výdaje
  Místní komunikace + zimní údržba 1 450 000,- Kč
  Turismus 430 000,- Kč
  Pitná voda 120 000,- Kč
  Odpadní voda 1 000 000,- Kč
  Veterinární služby 10 000,- Kč
  Podnikání v zemědělství 1 240 000,- Kč
  Podnikání v lesích 10 000,- Kč
  Mateřsklá škola 410 000,- Kč
  Základní škola 305 000,- Kč
  Stravování MŠ + ZŠ 407 000,- Kč
  Hudební škola 43 000,- Kč
  Místní knihovna 62 000,- Kč
  SPOZ 50 000,- Kč
  CR + tělovýchova 20 000,- Kč
  Bytové hospodářství 1 212 000,- Kč
  Veřejné osvětlení 200 000,- Kč
  Pohřebnictví 10 000,- Kč
  Církevní památky 260 000,- Kč
  Sběr a svoz odpadu 240 000,- Kč
  Vzhled obce a VPP 465 000,- Kč
  Veřejné prospěšné práce 328 000,- Kč
  Zdravotní středisko 60 000,- Kč
  Hasiči 88 000,- Kč
  Místní zastupitelské orgány 465 000,- Kč
  Činnost místní správy 2 113 000,- Kč
  Rezerva 23 000,- Kč
   
  Celkem 11 021 000,- Kč

   


   
  Zpravodaj č. 30
  Březen 1999

  Vydává Obec Černá v Pošumaví
  tvorba internetové verze: Matouš Voldřich
  © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
  Počet přístupů na tuto stránku od 20. dubna 2000 : TOPlist 0