obce  Černá v Pošumaví Březen 1999
č. 30 č. 31 č. 32 č. 33 č. 34

Obsah:

  • Rozpočet obce Černá v Pošumaví na rok 1999
  •  Rozpočet obce Černá v Pošumaví na rok 1999   
         

    Příjmy
    Daně z příj práv osob 750 000,- Kč
    Daně z příj. za obec 1 100 000,- Kč
    Pronájem pozemků 315 000,- Kč
    Pronájem 2 585 000,- Kč
    Daň z příjmu fyzických osob - záv. činnost 670 000,- Kč
    Daň z příjmu fyzických osob 625 000,- Kč
    Daň z nemovitosti 900 000,- Kč
    Správní poplatky 5 000,- Kč
    Rekreační poplatky 550 000,- Kč
    Poplatek ze psů 20 000,- Kč
    Poplatek za veřjné prostranství 600 000,- Kč
    Poplatek ze vstupného 5 000,- Kč
    Poplatek z ubytovací kapacity 120 000,- Kč
    Úhrady za obyvatelný prostor 20 000,- Kč
    Dotace od OkÚ 118 000,- Kč
    Příjmy z úroků 30 000,- Kč
    Prodej pozemků 600 000,- Kč
    Prodej ostatních nemovitostí 123 000,- Kč
    Příjmy z poskytnutých služeb 279 000,- Kč
    Splátky půjček 245 000,- Kč
    Poplatky za výherní automaty 20 000,- Kč
    Ostatní dotace 70 000,- Kč
    Převod ze soc. fondu 30 000,- Kč
    Převod zůstatku ZBÚ 1 176 000,- Kč
    Příjmy z prodeje akcií 65 000,- Kč
     
    Celkem 11 021 000,- Kč

    Výdaje
    Místní komunikace + zimní údržba 1 450 000,- Kč
    Turismus 430 000,- Kč
    Pitná voda 120 000,- Kč
    Odpadní voda 1 000 000,- Kč
    Veterinární služby 10 000,- Kč
    Podnikání v zemědělství 1 240 000,- Kč
    Podnikání v lesích 10 000,- Kč
    Mateřsklá škola 410 000,- Kč
    Základní škola 305 000,- Kč
    Stravování MŠ + ZŠ 407 000,- Kč
    Hudební škola 43 000,- Kč
    Místní knihovna 62 000,- Kč
    SPOZ 50 000,- Kč
    CR + tělovýchova 20 000,- Kč
    Bytové hospodářství 1 212 000,- Kč
    Veřejné osvětlení 200 000,- Kč
    Pohřebnictví 10 000,- Kč
    Církevní památky 260 000,- Kč
    Sběr a svoz odpadu 240 000,- Kč
    Vzhled obce a VPP 465 000,- Kč
    Veřejné prospěšné práce 328 000,- Kč
    Zdravotní středisko 60 000,- Kč
    Hasiči 88 000,- Kč
    Místní zastupitelské orgány 465 000,- Kč
    Činnost místní správy 2 113 000,- Kč
    Rezerva 23 000,- Kč
     
    Celkem 11 021 000,- Kč

     


     
    Zpravodaj č. 30
    Březen 1999

    Vydává Obec Černá v Pošumaví
    tvorba internetové verze: Matouš Voldřich
    © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
    Počet přístupů na tuto stránku od 20. dubna 2000 : TOPlist 0