ARCHIV  1 / 2005  2 / 2005 3 / 2005  4 / 2005
Zpravodaj OZ Brloh

Zpravodaj obecního zastupitelstva Brloh

Číslo 3 / 2005

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (1 770 kB)

 

Vážení občané . . .

Brloh, perokresba Vážení občané,

je zajímavé, jak se některé zprávy šíří, ačkoli nejsou tak úplně pravdivé. A jak se pak těžko vyvrací. Je to dáno tím, že lidé mnohem ochotněji vnímají ty negativní zprávy a že druhá zpráva je obtížněji přijatelná, než ta první. Přesto se chci pokusit narušit tento trend a opravit jednu takovou zprávu, či názor, protože jsem se s ním setkal i mimo zastupitelstvo a zdá se, že prosté vysvětlení v rámci jednání zastupitelstva nestačí.

Jedná se o to, že údržbu části veřejné zeleně, tedy sečení a odvoz trávy, neprováděli tentokrát zaměstnanci obce, ale že byla uzavřena smlouva s dodavatelskou firmou. Přiznám se, že k tomuto kroku jsem se rozhodl po několikaletých zkušenostech, kdy jsem zjistil, že sečení a likvidace trávy z veřejných prostranstvích zabírá, podle mého názoru, neúměrně mnoho času. Tato skutečnost byla jedním ze zastupitelů označena jako nehospodárná a znamenající zbytečné výdaje navíc. A navíc kdyby zaměstnanci neprováděli jinou práci, kterou jsem jim přikázal, mohli by trávu posekat oni a ušetřilo by se.

Pokusím se tedy hovořit řečí čísel. Podle výkazů práce strávili zaměstnanci obce sečením veřejných prostranství, hřiště, vodojemů a podobně v roce 2004 zhruba 780 hodin. Náklady na manuálního pracovníka obce jsou zhruba 150,- Kč na hodinu. To znamená 117 000,- Kč v nákladech na pracovníky. K tomu je nutno připočítat náklady na benzín do sekaček, náhradní díly, naftu a provoz traktoru. V letošním roce, kdy část údržby obce prováděla firma, klesl počet hodin na zhruba 390, tj. na polovinu (to znamená 58 500,- Kč). Rozdíl tedy činí 58 500,- Kč. K tomuto rozdílu musíme opět připočíst uspořené náklady na benzín, naftu a náhradní díly obecních strojů. Firmě jsme za tři seče zaplatili souhrnnou částku zhruba 52 000,- Kč. Rozdíl činí 6 500,- Kč pouze ve mzdových nákladech! Přitom ceny za tyto služby mají spíše sestupný trend, takže se dá očekávat, že v příštím roce bude tento rozdíl ještě vyšší. A další efekty? Zaměstnanci začali pozvolna dohánět některé práce, které byly již delší dobu plánovány, a nebyl na ně čas, a které je naopak výhodnější dělat vlastními silami, než dodavatelsky. Uvažuji proto, že v příštím roce by se zadalo dodavatelsky více ploch. Zároveň jsem si tímto propočtem uvědomil v plném důsledku zásluhy těch občanů, pro něž péče o své okolí nekončí vlastním plotem, ale starají se i o část veřejných ploch. Za to jim proto touto cestou velice děkuji.

Z diskuse nad tímto opatřením vznikl v zastupitelstvu i jeden nápad. Řada místních občanských sdružení žádá každoročně obec o příspěvek na svoji činnost. Zastupitelstvo jim proto nabízí, že by si mohli část prostředků vydělat tím, že si vezmou část veřejných prostranství do péče. Dohodli jsme se v zastupitelstvu, že jejich nabídka ani nemusí být ta nejvýhodnější.

- Libor Lev -

Jak se žije v Brloze

Také máte dojem, že jsme dříve měli k sobě tak nějak blíž a všichni jsme se ve vsi vzájemně znali? Mladší oslovovali starší teto či strejdo, starší mladším samozřejmě tykali a nikoho to ani nepohoršovalo. V neděli se chodívalo "na hrátky" popovídat se sousedy. Dnes nemáme na nic a na nikoho čas, pořád někam spěcháme. Proto otevíráme novou rubriku, kde vás chceme seznamovat s našimi spoluobčany. Možná vás překvapí kolik, šikovných a zajímavých lidí mezi námi žije.

Jak se žije u nás na vsi - kameníkům

Brloh 2005, kameník Pavel Urban Kameníka máme v Brloze jednoho. Jmenuje se Pavel Urban, letos oslavil padesátiny, má tři dospělé děti a žije se svou druhou manželkou Annou hned na kraji vsi, kde si z bývalé slepičárny vybudoval kamenictví a v patře i bydlení.

Kdy jsi začal podnikat? V roce 1994. A nelituješ toho? Lituji. Měl jsem se nechat radši někde zaměstnat a bez problémů v klidu dožít (smích).

Když se řekne kameník, většinou se každému vybaví jen pomníky. Ale koukám, že tu máš ještě spoustu jiných věcí. No a to už je jenom zlomek z toho, co se ještě nedávno dělalo: boží muka, kamenné sloupy, futra, kamenné ostění dveří a oken, vázy a nádoby na květiny, sochy, válečky na těsto, paličky na maso (pozn. neuvěřitelné, to chce vidět na vlastní oči), kuchyňské pracovní desky, kamenky a další věci. Bohužel, dnes kvůli dovozu výrobků z Číny, kdy my za takovou cenu nenakoupíme ani surový kámen, zaniká řemeslná ruční práce. Teď už jsou to převážně jen ty pomníky.

A co problémy? Problémy nebyly dokud sem nepřišlo zboží z Číny. Před třemi lety nás tady bylo v sezóně šest lidí a všichni se uživili. Dnes už jsme tu jen sami dva.

Brloh 2005, práce kameníka Pavla Urbana Má se podnikatel v EU lépe? Pro EU jsem byl proto, aby jsme zase nebyli takříkajíc za plotem a protože jsem doufal, že si to ohlídá. Mám na mysli tu záplavu čínského zboží (která v EU není), a to se nejedná jen o kameničinu, to je textil, obuv, elektronika, auta... Zatím se nic nedělá. Kdo by nebyl rád za levné zboží, ale vrací se nám to zpátky jako bumerang v podobě celostátně stoupající nezaměstnanosti.

Vychází ti obec vstříc? Já bych řekl, že ano. Nemůžu si stěžovat.

Konkurence? Nevadí. Blízko je akorát Honza Křížů, myslím, že si nepřekážíme.

Za slovem podnikatel, vidí mnozí blahobytný život. Jo, ale jenom ti, co si to sami nezkusili. Rozumný člověk ví, že není jen příjem, musí se počítat s vydáním na zařízení, nářadí, materiál i zimní období... Žijeme solidně, ale na vyskakování to rozhodně není.

Plány? Nemám, co se týče podnikání.

Přání na závěr? Chtěl jsem si k padesátinám udělat výlet do Skandinávie. Zatím to nevyšlo.

Děkuji za rozhovor, přeji splnění cestovatelského snu a ač se to může zdát někomu hloupé, hodně práce, lépe řečeno více zakázek.

- MT -

Po roce v DPS

Rok utekl jako voda a opět jsme se sešli u příležitosti Mezinárodního dne seniorů. Ten oficiálně proběhl 1. října. S přispěním místního obecního úřadu jsme 12. října odpoledne uspořádali malou oslavu pro obyvatele DPS. K poslechu hrál známý harmonikář Karel Jírovec ze Křemže. Obyvatelé si s ním zazpívali známé písničky, popovídali o starých časech, prohodili pár vtipů i zarecitovali básně. Oslavy se zúčastnil i pan starosta. Myslím, že se letošní posezení zdařilo a těšíme se na další setkání. Chtěla bych poděkovat p. Jírovcovi, který hrál a zpíval až do 18 hodin. Další poděkování patří obecnímu úřadu za malé pohoštění a Katce Bauerové za upečené koláčky a pomoc s organizací i při samotné oslavě.

- Dana Sixlová -

Brloh 2005, Mezinárodní den seniorů v DPS Brloh Brloh 2005, Mezinárodní den seniorů v DPS Brloh, Karel Jírovec

Z historie naší obce

Včelařská organizace na Brložku
(dokončení)

I po roce 1980 byly včelařské plesy u veřejnosti stále velice oblíbené a pro místní spolek rentabilní. Například v roce 1981 se vybralo na vstupném, od 550 přítomných po 15,- Kčs, 8250,- Kčs a z tomboly a volného prodeje medových výrobků dalších 8000,- Kčs. Výdaje za hudbu, nájem sálu, autobus byly 6408,- Kčs a za potřeby na pečení ještě 2177,- Kčs. Čistý výnos z plesu činil tedy 7665,- Kčs. Bohužel tyto "zlaté časy" netrvaly dlouho. Poslední zdejší včelařský bál se konal v roce 1988. Krásná venkovská tradice zanikla jak z důvodů finančních (značně vzrostly poplatky za hudbu, dopravu, sál...), tak z upadajícího zájmu veřejnosti i samotných organizátorů.

Říká se "není radosti bez starosti". Velké vrásky začal dělat včelařům nebezpečný parazit včel Varroa Jakobsony - varroáza. Tento roztoč byl objeven v roce 1904 p. Jakobsonem na včele indické. V 50. letech byl zjištěn v Číně a v 60. letech v SSSR. Odtud byl zavlečen do Evropy, v roce 1967 do Bulharska, 1974 do Rumunska, odtud se dál rychle šířil do Jugoslávie 1975 a o rok později do Řecka a Turecka. V témže roce byl infikován v Maďarsku, odkud pronikl na Slovensko. V roce 1981 se poprvé objevil v Čechách v okrese Ústí nad Orlicí. Za čtyři roky se nákaza rozšířila i do našeho okresu a v roce 1987 se nevyhla ani brložským včelařům. Varroáza se léčila přípravkem Taktic, ale přesto muselo být mnoho včelstev úplně zlikvidováno. S tímto problémem se včelaři potýkají dodnes, i když už s účinnějšími prostředky.

Další starostí se stával cukr. Například v roce 1982 byl medný výnos velice nízký a včely bylo nutno přikrmit, ale v celém státě nastala nepochopitelná bída o cukr. Dodávky do prodejen byly tak malé, že se prodával pouze 1 kg na rodinu. Teprve po vyjednávání na ONV se dosáhlo alespoň toho, že do místní prodejny byl pro včelaře dodán zvláštní příděl - 3 kg na včelstvo a později ještě 4 kg, což (při potřebě 12 - 14 kg) bylo žalostně málo. V dnešní době už nouze o cukr není, ale jeho cena podstatně stoupla.

Obecně platívalo, že cena medu byla srovnatelná s cenou másla. Po roce 1990 vykupovala Včela Předboj 1 kg medu za 16,- Kč řepkový, 23,- Kč květový a 60,- Kč tmavý lesní. V obchodech se med prodával v průměru za 80,- Kč a naši včelaři (pokud ho měli na prodej) požadovali 60,- Kč. Nyní ve výkupu platí 29 - 35,- Kč. Pro včelaře je proto lepší prodat si med sám k přímé spotřebě za 70 - 80,- Kč. Pro porovnání cena másla je 100 - 120,- Kč.

Dnes místní organizace sdružuje 41 členů (věkový průměr 60 let), kteří pečují o 314 včelstev a scházejí se čtyřikrát za rok. Předseda spolku je Jiří Čeloud, jednatel Václav Rončák, pokladník Monika Mikušková, nákazový referent Vladimír Uhlíř a předseda revizní komise Jan Vlažný.

Většinou každý z nás touží mít ve své práci i v životě pokračovatele a nástupce. Tato touha je vrozena člověku jako jednotlivci i lidské společnosti jako celku. Také společnost včelařská ráda vítá mezi sebe mladou krev. V brložské organizaci jsou jedni z nejmladších Pavel Foltín, Václav Rončák a Tomáš Farský. Věřme, že přibudou i další. Vždyť nebudou-li včelaři, kam se podějí včeličky? A co bude s ovocem? Kdo opyluje stromy?

- kronikářka Marta Tomanová -

Okénko lékaře

Sezónní porucha nálady

Jde o zvláštní depresivní poruchu nálady vyskytující se od podzimu a trvající přes zimu do jarních měsíců. Již na první pohled poněkud vypadá jako korelát zimního spánku některých zvířat. První projevy se objevují nejčastěji kolem čtyřicátého roku života, ale mohou se objevit již i v dětství. Významně častěji se vyskytuje u žen.

S ubývajícím světlem v podzimních měsících se objevuje nadměrná únava, pocit vyčerpanosti, pokles aktivity, včetně sexuální, noční spánek bývá povrchní, přes den naopak člověk podřimuje, je nevýkonný, má tendenci k přejídání, má vlčí hlad po sladkém, přibývá na váze, je zvýšeně podrážděný a konfliktní.

Porucha nálady trvá celou zimu a teprve na jaře s prodlužujícím se dnem se vrací síla, obnovuje se čilost, společenskost a aktivita, včetně té sexuální. Zimní deprese může na jaře přecházet až v druhý extrém, v jakousi nepřiměřeně zvýšenou dobrou náladu.

Každý normální zdravý člověk se s přibývajícím jarním sluníčkem jakoby znovu probouzí k životu, k aktivitě, děvčata jsou krásnější, začínáme pracovat na zahrádce a začínáme více chodit do přírody. Jen u člověka se sezónní poruchou nálady jsou tyto změny nápadněji vyjádřeny, takže i okolí pociťuje, že to není zcela v pořádku.

Protože je zde významná vazba na délku slunečního svitu (jeho zkrácení poruchu vyvolává), je efektní léčbou, když denně zahajujeme den jednohodinovým až dvouhodinovým pobytem v ostrém umělém světle, které se kvalitou blíží světlu dennímu. Po aplikaci takovéto fototerapie dochází k úlevě do několika dní až dvou týdnů. Léčbu můžeme podpořit užíváním moderních antidepresiv.

Očkování proti chřipce

Pro rozpornost legislativy pozastavené očkování proti chřipce se opět provádí od 12. října 2005. Díky vstřícnosti zdravotních pojišťoven je zčásti hrazena vakcína i její aplikace. Jde o tři sta miliónů korun, které přestal hradit stát a budou jej navíc hradit zdravotní pojišťovny. Všichni pacienti nad 65 let, pacienti s těžkým kardiovaskulárním, plicním či ledvinovým onemocněním a zaléčení diabetici mají nárok na příspěvek zdravotních pojišťoven. Ostatní si hradí plnou cenu vakcíny i cenu její aplikace. Pacient dostává vakcínu proti chřipce předepsanou na receptu a sám si ji vyzvedne v lékárně a dopraví do ordinace. Proto je třeba upozornit, že vakcína může být znehodnocena delším přechováváním při pokojové teplotě nebo přemrznutím v mrazicím boxu.

- MUDr. Bohumír Šimek -

Pozvání do knihovny

Nové knihy

Venkovní práce už téměř skončily. Jistě už se těšíte, že bude více času na čtení a hlavně co číst. Žádný problém! Snad jen ten, že nebudete vědět, co si půjčit dřív, protože tentokrát vám nabízím celou stovku nových knih.

Začneme pěti krásně ilustrovanými knížkami pro nejmenší: DOBRODRUŽSTVÍ KUŘÁTKA PÍPA, ZVÍŘÁTKA V PŘÍRODĚ, O MODRÉM KOCURKOVI, KOUZELNÝ SVĚT POHÁDEK a KOZÍ KNÍŽKA. Děti, které už umí dobře číst možná zaujme Čapkovo povídání o zvířátkách MĚL JSEM PSA A KOČKU nebo vyprávění O MAMĚ ROMĚ A ROMSKÉM PÁNBÍČKOVI. Veselé a trochu ztřeštěné putování dvanáctiletého Konráda k moři má název 35. KVĚTEN a příběhy pro děti o povodni BOTY PLNÉ VODY. Mládež jistě nepohrdne dobrodružstvím z dvou knih z cyklu Děti kapitána Nema ČERNÉ BRATRSTVO a HOŘÍCÍ MOŘE, nebo WORRALS V ORIENTĚ, či PRAVĚKÝ MALÍŘ. Zapeklité hádanky k rozluštění čekají v šesti dílech: HÁDANKA PRÁZDNINOVÉHO DOMU, - KTERÁ VŮBEC NEBYLA, - RÁDŽOVA RUBÍNU, - DUTÉHO STROMU, - UKRYTÉHO POKLADU, - CHLAPCE ZE SOUSEDSTVÍ. Fantastická dobrodružství skýtá šest částí Sedmé věže: PÁD, HRAD, AENIR, NAD ZÁVOJEM, DO BOJE a FIALOVÝ KÁMEN. Do tajemného světa čar a kouzel vás zavedou Kruhy magie (6 svazků): ČARODĚJNICKÁ ŠKOLA, TAJEMNÁ VĚŽ, ČARODĚJOVA SOŠKA, NEBEZPEČÍ V PALÁCI, ČARODĚJŮV HRAD a VELKOKRÁLOVA DCERA. Pro děvčata bude JÍZDENKA DO ŘÍMA příběh o drogové závislosti, LADY - můj život ve psí kůži a snad i přepracovaný Goethův Faust O FAUSTOVI, MARKÉTCE A ĎÁBLOVI. Děti, nebaví vás věčně sedět u televize a raději se dozvíte, či zkusíte něco nového? Tak právě pro vás jsou VÝTVARNÉ HŘÍČKY, DĚTSKÁ ENCYKLOPEDIE DO KAPSY a nebo TAJEMSTVÍ KLUKOVSKÉ KAPSY.

Z naučné literatury pro dospělé máme UČEBNICI PRAVIDEL SILNIČNÍHO PROVOZU, VELKÝ SLOVNÍK CITÁTŮ A PŘÍSLOVÍ, nový ATLAS PSŮ DO KAPSY, nádhernou barevnou publikaci NAŠE HORY, OTTOVU ENCYKLOPEDII A-Ž obsahující více než 10000 hesel a  BIBLI. Kdo se zajímá o zdravý životní styl, toho zaujme ENCYKLOPEDIE LÉČIVÝCH POTRAVIN, ENCYKLOPEDIE PŘÍRODNÍ LÉČBY nebo PĚT TIBEŤANŮ, což je systém cvičení pro zdraví, energii a osobní sílu a možná i JÓGA PRSTŮ. Co jste nepochytili ve škole, snadno a rychle najdete v knize SPRÁVNĚ ČESKY. Řadu praktických rad jak obohatit partnerský život obsahuje přímočará příručka SEX PRO ŽIVOT a PARTNERSKÁ MASÁŽ. Jak překonat mentální impotenci poradí DUCH BY RÁD, TĚLO ODMÍTÁ. Milovníky historie jistě potěší sedmý díl z cyklu TOULKY ČESKOU MINULOSTÍ i DĚJINY SVĚTA a stavebníky zase EKOLOGICKÁ VÝSTAVBA DOMŮ. Samozřejmě, že nemohou chybět ani nové kuchařské recepty MASO RYCHLE A CHUTNĚ a SLADKÉ MÁMENÍ.

Beletrie pro dospělé je obohacena o TITANIK A JINÉ POVÍDKY, knihu s dlouhým všeříkajícím názvem JAK JSEM V DEVĚTAČTYŘICÁTÉM UTEKL HLEDAT SVOBODU DO SOVĚTSKÉHO SVAZU, VE ZDRAVÍ PŘEŽIL VĚZENÍ A VYHNANSTVÍ A ZASE SE VRÁTIL DOMŮ, psychologický příběh HAPPY END, Herrmannovy NEDĚLNÍ POVÍDKY, pokračování slavného románu Frankenstein - FRANKENSTEINOVA NEVĚSTA, novelu o vztahu starších lidí - JULIE A ROMEO, třetí díl románu DO PANSKÉHO STAVU, dobrodružství anglického historika v Rusku TAJEMSTVÍ ZLATÉHO TOLOBASU a další román, jehož děj vás zavede do antických Pompejí po výbuchu sopky Vesuv - TAJEMSTVÍ POMPEJÍ.

Nechybí ani klasikové naší literatury jako Karel Havlíček a jeho EPIGRAMY, Vančura a ROZMARNÉ LÉTO, anebo volná adaptace Hrabalova románu PŘÍLIŠ HLUČNÁ SAMOTA zpracovaná do komixové podoby. Vyznavače detektivního pátrání čeká PÁN VŘESOVIŠTĚ, MOZKOVÉ VLNY, VYZVĚDAČKY STOLETÍ, KDO SI POČKÁ... a SMRTÍCÍ VÝBUCH. Ovšem největší radost budou mít tentokrát asi ženy, které mají rády romantické a napínavé čtení. Vybírat mohou hned z jedenácti románů: ŠPANĚLSKÁ SERENÁDA, GUVERNANTKA, TAJEMSTVÍ HRADNÍ VĚŽE, JAKO DÝM, AMANDA SE VDÁVÁ, VŽDYCKY JEDNA NOC, KRÁSNÁ MELUZÍNA, PERLY A DIAMANTY, ZTRACENÝ DOKUMENT, PRINCEZNA Z NEMANIC, MILOSTNÉ PŘÍBĚHY a k tomu ještě z šestnácti darovaných Harlequinek (za něž velice děkujeme Marušce Filipů): TVRDOHLAVÁ ELISE, PAST NA ŽENICHA, FANTAZIE, DŮM NA POBŘEŽÍ, JAK SE DOBŘE VDÁT, NEODOLATELNÁ AGENTKA, PÁN OSTROVA, NEVĚSTA PRO TÁTU, MILOVAT ZLODĚJE, TAJEMNÝ CIZINEC, PODMÍNKY PŘÍMĚŘÍ, SE SRDCEM NA DLANI, MUŽ Z DIVOČINY, HRA S OHNĚM, TAJEMSTVÍ LÁSKY a ŠPERKY PRO LÁSKU.

Navíc jsme dostali další výměnný soubor 66 knih z Českého Krumlova různého žánru. Nabídka je, jak sami vidíte, opravdu bohatá. Stačí jen přijít a vybírat. Těší se na vás

- knihovnice Marta Tomanová -

Zdravotnictví

Náklady na provoz ordinací rostou, příjmy relativně klesají. Platíme zdravotní daň, ale k lékařům naše peníze nedotékají. Co s tím? Řešení je prosté: Pokladenský způsob financování ambulancí. Zatím pro všechny aktéry nepřijatelný. Politici se drží socialistického způsobu, protože se bojí o hlasy svých voličů. Úředníci ministerstva zdravotnictví tkví svým myšlením v minulosti a bojí se tak zásadní změny. Pro zdravotní pojišťovny by to znamenalo přemýšlet o skutečných zdravotních programech. Pro občany je zdravotnictví stále převážně zadarmo.

A tak dokud budou lékaři schopni za těchto podmínek pracovat, ke změně dojít nemůže. Občané přijmou pokladenský způsob financování jen po kolapsu zdravotnictví. Náš stát současným direktivním socialistickým systémem s vyloučením přirozených vztahů ve zdravotnictví vychovává občany, lékaře, pojišťovny, politiky ke ztrátě odpovědnosti. To má své vážné společenské dopady, které si zatím většinou neuvědomujeme. Vzájemné vazby se rozvolňují a dochází k vzájemnému odcizování. Narušují se vztahy mezi občany a lékaři, mezi lékaři a pacienty, mezi pojišťovnami a jejich klienty... Vztahy mezi politiky a voliči už snad být horší nemohou. Neúčast ve volbách je toho dokladem. Od 1/6-2005 VZP neplatí lékařům za jimi odvedenou práci, protože na to nemá peníze. Problém známý a očekávaný od počátku, VZP má málo peněz, a tak to ředitelka Musílková řeší destabilizací primární péče, pozastavením plateb. Podle paní ředitelky je zásadní problém v neřešení financování našeho zdravotnictví na politické úrovni. Václavu Klausovi se podařilo postavit proti sobě lékaře ambulantní a nemocniční. Jinak od Klausových vlád do dneška nikdo z politiků neudělal nic podstatného pro stabilizaci financování zdravotnictví. Snad teprve premiér Paroubek cítí naléhavost řešení této problematiky, ale to už někteří z nás nemají na zaplacení platu sestře nebo na zaplacení zálohy daní.

- MUDr. Bohumír Šimek -

Základní škola Brloh

Co nového ve škole?

Od 1. 9. 2005 musela škola změnit svůj název a přibrat do něj mateřskou školu. Nový název zní Základní škola a Mateřská škola Brloh. Brloh je sídlo ředitelství a pod názvem Mateřská škola se skrývá i Mateřská škola v Nové Vsi. Neodpustím si dodat, že tato změna, kterou jsme museli podle zákona udělat, stála obec a školu řádově desítky tisíc korun.


Škola začala tvořit svůj vzdělávací program.

Podle nového školského zákona, který vstoupil v platnost 1. 1. 2005 musí nejpozději do roku 2007 vytvořit každá škola vlastní vzdělávací program. Jedním z prvních kroků je vymezení cílů a stanovení koncepce školy. Na tomto místě se obracím k rodičům i ostatní veřejnosti, aby se zamysleli nad tím, co od školy očekávají. Své názory můžete napsat nebo vyjádřit, například na třídních schůzkách, a škola k nim při tvorbě programu bude přihlížet.

Jedním ze závažných problémů současné školy je chování žáků. Za posledních 10 let došlo k radikálnímu zhoršení chování dětí. Některé děti nemají ani základní povědomí o tom, co je správné a co je špatné. Toto je jedna z oblastí, na kterou se budeme muset společně s rodiči zaměřit a věnovat jí i v novém vzdělávacím programu maximální pozornost.

- ředitelka školy Stanislava Hlaváčková -

Představujeme Vám naši školu

ZŠ Brloh 2005, 1. třída, p. učitelka Miroslava PouzarováZŠ Brloh 2005, 2. třída, p. učitelka Marie Anderlová
1. třída, p. učitelka Miroslava Pouzarová2. třída, p. učitelka Marie Anderlová
  
ZŠ Brloh 2005, 3. třída, p. učitelka Božena NěmcováZŠ Brloh 2005, 4. třída, p. učitelka Marie Marková
3. třída, p. učitelka Božena Němcová4. třída, p. učitelka Marie Marková
  
ZŠ Brloh 2005, 5. třída, p. učitelka Jana ČeloudováZŠ Brloh 2005, 6. třída, p. učitelka Zdeňka Vacková
5. třída, p. učitelka Jana Čeloudová6. třída, p. učitelka Zdeňka Vacková
  
ZŠ Brloh 2005, 7. třída, p. učitelka Valerie PytelováZŠ Brloh 2005, 8. třída, p. učitelka Lucie Némethová
7. třída, p. učitelka Valerie Pytelová8. třída, p. učitelka Lucie Némethová
  
ZŠ Brloh 2005, 9. třída, p. učitelka Alena PulkertováMŠ Brloh 2005, MŠ a p. učitelky Dana Hamanová a Anna Veverková
9. třída, p. učitelka Alena PulkertováMŠ p. učitelky Dana Hamanová a Anna Veverková
  

Vystoupení místní skupiny Nočník

Na středeční dopoledne 21. září připravila skupina Nočník pro žáky naší školy výchovný koncert.
Žáci i učitelé děkují za příjemný umělecký zážitek.
Brloh 2005, vystoupení místní skupiny Nočník ve škole

Zůstane veřejnoprávní ČT svobodná?

Ředitel České televize Jiří Janeček oddlužil ČT, hospodaří vyrovnaně, i když spustil nový zpravodajský kanál ČT 24, nabízí nové programy, ČT přibylo 47 tisíc koncesionářů a sleduje ji denně 30 procent diváků. V této situaci má ministr kultury Pavel Dostál (budiž mu věčná sláva) zájem o odvolání ředitele Janečka. Proč? Protože ve finanční tísni přistoupil na kompromis politiků, že nám zvýší koncesionářské poplatky, když se vzdá reklamy. Dostále, Dostále! Lepšího ředitele ČT, který by dokázal projít úskalím finanční nouze a nespadnout do područí politických stran, nenajdeme!

- MUDr. Bohumír Šimek -

Co nás čeká?

Od letošního roku narůstá spotřeba lékařské péče geometrickou řadou. Lidé se nechávají vyšetřovat a opečovávat zjevně bez zdravotní potřeby. Tím se stupňují výdaje zdravotních pojišťoven, které již nyní nemají na zaplacení péče, protože jejich příjmy i výdaje jsou ze zákona dané a výdaje překračují příjmy. Systém byl nastaven za vlád Václava Klause a od té doby neměl nikdo z politiků odvahu něco s tím udělat. A tak dnes dochází k destabilizaci primární péče. Nadužíváním zdravotní péče si podřezáváme větev, na které sedíme. Čím méně peněz, tím více je odčerpáváme, tím více likvidujeme potenciál zdravotních pojišťoven. Jak to skončí? Někdo to bude muset zaplatit. Stát prý nedá, pojišťovny nemají, lékaři jsou již také nadoraz. A tak to bude nejspíše pacient. Buď formou přímých plateb v ordinaci, nebo alespoň formou příplatků.

Na definitivní stabilizaci ambulantní péče pokladenským systémem financování zdravotnictví nemají odvahu ani politici, ani pojišťovny, ani lékaři, ani pacienti. A tak nezbývá, než se pokoušet stabilizovat náš evropský, socialistický, sociální model po vzoru západní Evropy, i když víme, že i bohatší ekonomiky, než je ta naše, na tento způsob financování nemají dostatek prostředků. Jde o každoroční dosypávání peněz v řádu desítek miliard korun ze státního rozpočtu k dorovnání ztrát v systému a o příspěvky pacientů do systému při čerpání zdravotní péče, které sníží její nadužívání.

Zpožďování plateb některých pojišťoven představuje destabilizaci ambulantního sektoru, která dostává i ambulantní lékaře do deficitu a rozjíždí kolotoč, který končí zavřením ordinací. Proto jsme se dne 6. října dočkali uzavření ordinací a jakési stávky s účastí lékařů na protestu před ministerstvem zdravotnictví. Někteří kolegové se nezúčastnili a nemá cenu přemýšlet nad tím, zda šlo o zbabělost, nebo je k tomu vedly bohulibější důvody. Protest je v zájmu pacientů, aby nedošlo k destrukci sítě ordinací praktických lékařů, je namířen proti nečinnosti paní ministryně, je za oddlužení zdravotních pojišťoven, je k vyburcování politiků, aby řešili situaci a odstranili systémové chyby, je proti právním předpisům zhoršujícím platební schopnost zdravotních pojišťoven a proti neřešení vzdělávání v oboru praktický lékař. Viník problémů je dokonale skryt v džungli vztahů a závazků, které jsou zákonem ustanoveny. Komu zůstane černý Petr v ruce?

- MUDr. Bohumír Šimek -

Paměť národa

Političtí vězňové komunismu nedokáží odpustit žádné naší vládě po Listopadu, že udělali tlustou čáru za jejich utrpením. Bývalý předseda politických vězňů pan Stráský považuje vztah současných politiků k nim za výsměch jejich utrpení, zejména pro zákonnou ochranu jejich trýznitelů a vrahů.

Když jsem seděl jako předseda první svobodné volební komise po Listopadu, přitočil se ke mně člen komise za komunistickou stranu se slovy: "Pamatujte si, pane doktore, po rudé totalitě přijde modrá totalita". Odmítnul jsem to jako nesmysl. Ale proč ne? Myšlení otrokářů některým zůstalo a myšlení ustrašených otroků nám zůstalo též. Zájem o pravdivý pohled na komunistickou dobu není žádný. A kde selže paměť národa, hrůzy se vracejí.

- MUDr. Bohumír Šimek -

ODS ve šlépějích Miloše Zemana

Byl to právě expremiér Miloš Zeman, který díky svým vulgárním bonmotům a urážkám u českého národa zabodoval a stal se premiérem. Gross si ověřil, že pozitivní billboardy vedou jen k zesměšnění. ODS dnes zkouší na Češích efekt billboardů s hrubými urážkami vládních politiků. (MF DNES 16/7-2005:A/3) Langerovi se to zdá být vtipné stejně jako jím vytištěný symbol kosočtverce místo kruhu z hvězdiček Evropské unie na modrém poli. Mirek Topolánek se snaží hrát si na bodrého politika. A tak Euroústavu nazve slovem "sračka" (nechť laskavý čtenář promine) a své slabé vystoupení v televizní debatě překrývá větou, že Jiří Paroubek dělal "prasárny". Stranu vulgárně urážející spoluhráče určitě volit nebudu. To už je dnes pro mne přijatelnější volit Balbínovu poetickou stranu. Ti ničím neškodí, jen naše hlasy úspěšně propijí. Asi budou mít za co!

- MUDr. Bohumír Šimek -

Vznik a činnost Mládeže ČČK v letech 1990 - 2000

(pokračování)

V roce 1990 se v Líšnu konalo Ústřední studijní středisko ČSČK, probíhala 7. repríza rozhlasové zdravotně výchovné hry "Abeceda docela malých doktorů" pro žáky základních škol, ale také repríza druhé zdravotně výchovné hry "Když Alenka stůně" pro děti v mateřských školách. Byly uspořádány postupové soutěže hlídek mladých zdravotníků. Okresní výbory ČSČK uspořádaly v tomto roce celkem 110 turnusů letních táborů pro zdravotně oslabené děti - zúčastnilo se 5 893 dětí.

V květnu se v Brezovej pod Bradlom konalo celostátní setkání Mládeže ČSČK. V červnu se v Ústřední škole ČSČK v Líšnu uskutečnilo Mezinárodní studijní středisko za účasti 39 zástupců z 9 zemí (Rakousko, Velká Británie, Maďarsko, Izrael, Švédsko, SSSR a Československo).

V roce 1990 byl také uspořádán první ročník soutěže družstev první pomoci - Memoriál Zdeňka Kubína. Od roku 1990 začal být vydáván Zpravodaj Mládež ČSČK. Rok 1991 byl rokem 70. výročí vzniku dorostu ČSČK. Putovní výstava k tomuto výročí byla instalována v Praze na všech SŠZ a na 3. lékařské fakultě UK, na Pražském hradě v Domě dětí, na stanici metra Anděl, v Liberci a v dalších městech.

Mládež ČSČK také spolupracovala na světové kampani ČK a ČP (Červeného půlměsíce) na ochranu válečných obětí "Rozsviťte v temnotě". Konala se také výtvarná soutěž na téma "Ochraňujte děti, ženy a staré lidi před válečnými konflikty". Mládež ČČK podepsala dohodu o spolupráci s mládeží Bavorského červeného kříže. Zástupci Mládeže se zúčastnili 2. evropského tréninkového kurzu v SRN.

V září 1991 se konaly "Dny zdravotně postižených" a festival zdravotně postižených písničkářů "Vivat vita", které v Olomouci pomáhala zajišťovat Mládež ČČK. Ve Stupavě u Bratislavy se konal první kurz vedoucích skupin Mládeže (Leadership Training). Mládež měla v tomto roce 2 110 členů.

- Marie Anderlová -

Tornádo v Rojšíně

V neděli 21. srpna odpoledne se přes Rojšín přehnalo něco jako malé tornádo. Větrný vír byl viděn až z Rychtářova. Nejvíce postižena byla rodina Plánských, která přišla o část střešní krytiny na stodole a okap byl nalezen až na návsi.

Brloh 2005, tornádo v Rojšíně
Brloh 2005, tornádo v Rojšíně Brloh 2005, tornádo v Rojšíně

Proč???

Zkusili jste jít (teď, když nastalo topné období) k večeru po Brloze na procházku? Takový zamořený vzduch nemají ani ve městech! Takzvaně "čistá" energie je čím dál dražší, takže se většinou topí tuhými palivy. Ale v žádném případě není potřeba pálit plasty, umělé hmoty, igelity či gumu. Na to máme kontejnery a popelnice. Jak moc je to zdraví nebezpečné jsme psali v minulém Zpravodaji. Přesto to někteří naši spoluobčané stále nechápou!

Proč???

Kde je chyba?

Přinášíme několik snímků z koncertu populární skupiny YO YO BAND Richarda Tesaříka, který se uskutečnil v pátek 21. října v sále Kulturního domu v Brloze.

Vystoupení bylo nádherné, plné známých písniček, vtipů i vyprávění. Ovšem účast návštěvníků? Vidíte sami.

Brloh 2005, koncert skupiny YO YO BANDBrloh 2005, koncert skupiny YO YO BAND
Brloh 2005, koncert skupiny YO YO BAND

Mladí hasiči

Setkání na koupališti v Brloze

Letošní setkání se konalo, stejně jako loni, na koupališti. Sešli se tu hasiči z Doubku, Besednice, Rakouska a naši. Zase jsme byli rozděleni do několika skupin, ve kterých jsme plnili připravené soutěže a úkoly.

První byla cesta lesem, při které jsme museli vyplňovat tajenku. Na konci jsme si opekli buřty a na zpáteční cestě, když už byla tma, jsme šli stezku odvahy. Malí se báli, ale odměna je utěšila, a tak v noci spali jak nemluvňata.

Další den jsme měli v plánu soutěže na koupališti i na hřišti. Po převážení přes koupaliště na obrovské gumě, vození v kolečku, točení se kolem tyče, přenášení vody houbou, skákání mezi pneumatikami a přelévání vody přes hlavu, přišlo na řadu pojídání sušenek. To byla ta nejlepší soutěž, kterou nám mohli dospělí připravit. Před hasičárnou jsme si pak nakreslili obrázek na téma, které jsme si vylosovali. Bylo to skvělé. A příští rok to určitě zopakujeme, protože na setkání máme vždy krásné vzpomínky.

Brloh 2005, mladí hasiči Brloh 2005, mladí hasiči

Rakousko

Letos v srpnu jsme opět byli pozváni k našemu partnerskému družstvu do Schenkenfeldenu. Sbalili jsme si stany, spacáky a vyrazili. V Schenkenfeldenu nás přivítali s úsměvem na tváři. Vysvětlili nám, kde postavit stany a jaký bude program. Takže v předvečer jsme si zaběhali útok a štafetu CTIF. Běhali jsme ve smíšených družstvech a své úkoly jsme si museli vylosovat. Každý jsme tedy dělali něco úplně jiného, než na našich závodech. Večer, když se setmělo, jsme si mohli udělat diskotéku a zapálili nám vatru, která to u nás vyhrála na celé čáře. U ohně jsme si povídali dlouho do noci. Druhý den po snídani a hygieně jsme plnili různé soutěže. Nosili jsme vodu v kýblech, sestřihovali písmena, točili káčou, skákali v pytlích a zatloukali hřebíky nebo házeli šipky. Byla to legrace a všichni jsme si to tam užili. Odpoledne bylo vyhlášení vítězů a předání pěkných cen. Pak nás čekala exkurze na jejich větrnou elektrárnu. Vše nám bylo podáno v němčině a musím říci, že jen drobnosti nám zůstaly utajeny. Pak už nás čekal jenom odjezd domů. Se všemi jsme se rozloučili, zamávali a odjeli domů.

Brloh 2005, mladí hasiči Brloh 2005, mladí hasiči

Plešovice

24. září se konala předposlední soutěž Okresního poháru v Plešovicích. Jako vždy nastoupila na start nejprve družstva mladších žáků. Naši ze sebe vydali co mohli a obsadili pěkné 4. místo. Starší žáci bojovali o první místo s Holubovem. Ovšem Holubovští předvedli lepší čas a na nás zbylo 2. místo. Po útocích jsme si mohli opéct buřty, které jsme dostali. Pak nás čekalo vyhodnocení a každé družstvo bylo obdarováno mnoha pěknými cenami.

Frymburk

Poslední letošní soutěž v požárním útoku se konala 8. 10. ve Frymburku. Naši starší žáci jeli na tuto soutěž bojovat o 1. místo v celkovém pořadí s družstvem hasičů z Holubova. Mladší žáci bojovali o 3. místo v celkovém pořadí s hasiči z Besednic. Jako první na start nastoupila družstva mladších žáků. Naši předvedli výborný čas 19:00 s a tím obsadili krásné 2. místo. Celkově se tedy umístili na 3. místě a všechny překvapili. Ovšem naši starší žáci byli pevně přesvědčeni o tom, že letošní Putovní pohár připadne jim. Hned první pokus všechny přesvědčil, že formu opravdu mají. Čas 16:42 s je totiž jejich letošním nejlepším časem. Holubovští jen stěží odpovídali na výzvu. Tím pádem vyhrál Brloh v kategorii starších žáků a prvně si vezl domů Putovní pohár.

Celkové pořadí pro rok 2005
starší žáci mladší žáci
1. Brloh 1. Holubov
2. Holubov 2. Třísov
3. Velešín 3. Brloh
4. Besednice 4. Besednice


- Pavla Foltinová, Marie Švarcová, Hana Švarcová, Hana Trávníková -

Ženy hasičky

Memoriál Majora Urbana

Tato po celé republice známá soutěž v požárních útocích se uskutečnila 17. 9. v Českém Krumlově na parkovišti u pošty. Za krásného slunečného, ale chladného dne se sjelo 106 družstev mužů a žen, aby se utkala v útocích, které se však běžely na 3 "béčka". Přes velký počet zúčastněných byl začátek naplánován na 9. hodinu. My jsme přišly na řadu záhy, přestože naše startovní číslo bylo 16. Útok se třemi béčky měl v našem podání na soutěži premiéru. Ačkoli máme minimum zkušeností, předvedly jsme čas, který jen potvrdil, že kdybychom měly techniku odpovídající našim výsledkům, umisťovaly bychom se ještě mnohem lépe. Dosáhly jsme totiž času 41,4 s, ale ten stačil jen na 70. místo v celkovém pořadí. Mezi ženami jsme si vydobyly 12. místo. I tak se nám podařilo porazit profesionální hasiče z Č. Krumlova a Prachatic. Musím uznat, že z družstev, které jsme viděly, se nám podařilo nastříkat odpovídající množství vody do terčů nejrychleji. Od rozhodčích přihlížejících správnosti nástřiku se nám dostalo zaslouženého uznání. Z toho usuzujeme, že bychom mohly za rok uspět ještě o něco lépe.

Holubov

V Holubově se letos uskutečnil poslední díl Jihočeské ligy. Ani nevím, jak jsme se tam dostaly, ale jednu zářijovou sobotu jsme se vydaly do Holubova na druhou regulérní soutěž za ženy v historii našeho družstva. Po příjezdu na nás čekalo příjemné překvapení, neboť se dostavila pouze 2 družstva žen. Větší problém byl v tom, že ženy z Lišova opravdu umí a všechno se jim povedlo. Musím uznat, že tato soutěž se nám příliš nevyvedla. Už je mi hloupé psát o tom, že stále jen sbíráme zkušenosti, ale teď mi nezbývá nic jiného. Jelikož mi byl proud přidělen nedávno, nemám ten správný styl a hlavně rychlost a teď se to jen potvrdilo. Na druhou stranu 2. místo ze závodu Jihočeské ligy není k zahození. A koho zajímá, že se dostavila 2 družstva. Začínám si totiž myslet, že je na nás vidět pokrok kupředu. A kdo ví, jak na tom budeme za rok. Třeba nás čekají větší a větší úspěchy.

- Hana Švarcová -

Brloh zdraví Vodňany

Vernisáž výstavy Josefa Hošny a Zdeňka Macků ve vodňanské galerii, 16. 10. 2005 Existuje jedinečné místo na cestě z Prahy do Vídně a zpět. Do obou evropských metropolí je to odtud stejně daleko. Ráno můžete vyrazit do vybraného velkoměsta za prací, přáteli i rodinou a večer už budete zpět. Dýcháte zde šumavský vzduch, každý vás tu pozdraví, a všechno se dozvíte na obecním úřadě a v místní hospůdce. Pocit, že jste se ocitli ve známém a bezpečném domově, je velmi silný. Náruč Brloha je laskavá a přívětivá. Těžko se opouští. Jsou však životní sny, které překračují hranice rodné vsi.

Vernisáž výstavy Josefa Hošny a Zdeňka Macků ve vodňanské galerii, mistři hrající na foukací harmoniky, 16. 10. 2005 Malíř Josef Hošna měl takové sny a jeho cesta vedla na pražskou Akademii výtvarných umění k prof. Nechlebovi a Radovi. Jeho šumavský domov mu však trvale zůstává uložen v jeho malířské mysli a srdci. Maluje krajinu, kterou důvěrně zná a kterou má rád. Charakteristicky barevným šumavským kopcům vévodí majestátní Kleť, kterou neuvidět znovu a znovu, žil by malíř smutný život. Kolikrát jen maloval rodný dům a samotný Brloh oživený konkrétní vzpomínkou, kterou na plátně rozehrál samotnými obyvateli vesnice. Vždy však zachycuje strohými tahy štětce, ale pokaždé jiným způsobem, okamžitou reálnou podobu blízkých míst. Se stejnou jistotou přistupuje i k portrétování převážně blízkých lidí - maminky, otce, dcery aj. Nejdříve získává citové pouto, a pak tvoří. Sám natrhá a uváže kytici lučních kytek, aby ji mohl namalovat pro ostatní. Z výtvarných technik využívá nejen malbu a kresbu, v grafice pracuje i technikou dřevořezu, linorytu a monotypu. Černobílé grafické náměty jsou také inspirací k olejomalbám na rozměrných plátnech. Je autorem oltářních obrazů v kostele v Nové Roli u Karlových Varů a v kostele P. Marie Vítězné na Bílé hoře v Praze a obrazu "Poezie" v nové obřadní síni v Křemži. Od r. 1999 má v Brloze stálou výstavu svých obrazů.

Vernisáž výstavy Josefa Hošny a Zdeňka Macků ve vodňanské galerii, starostové Václav Heřman (Vodňany) a Libor Lev (Brloh), 16. 10. 2005 Sny lidi spojují a životní touhy se shodují, i když mají rozdílnou podobu. Malíř Zdeněk Macků se vydal na cestu z rodné Prahy téměř okolo celého světa, aby v Linci vystudoval na Vysoké škole umělecko-průmyslové obor malířství a grafika. Hlásí se k secesi a kubismu a inspiruje se i exotickými kulturami starých Aztéků a Mayů, uměním Japonska a lidovým výtvarným projevem. Spojení tolika prvků, vjemů a zážitků není chaosem, ale konkrétním podobenstvím a především poselstvím cílené myšlenky soustředěného malíře. Kulturní syntéza je kouzlem současnosti. "Tradiční symboly nás spojují v nových situacích a vzájemně přibližují. Krásná Europe osedlá boha Dia v podobě býka, aby Česká republika dorazila řádně do Evropské unie." Autor je poetickým realistou, který na svých obrazech rozehrává jazzovou skladbu krátkých oblých a hranatých linií s důrazem na humorné a vtipné vyznění. Obrazy jsou plné rytmů, barev a radosti. Jeho "malířský grafismus" je především o člověku a jeho světě. Každý námět je otevřenou myšlenkou, která volně plyne v mysli každého, kterého umělec přizve k zasednutí u velkého stolu ve své kuchyni. Malíř tu našel jedinečné místo uprostřed magistrály mezi Prahou a Vídní. V Brloze potkal také jedinečného malíře a milého přítele. Na podzim loňského roku autor představil v Evropském parlamentu v Bruselu pod záštitou Rakouska svůj cyklus olejomaleb Europa Nova. Každá země má svou tvář, symboly a barvy zakomponované ve své mapě. Vzájemné rozdíly nás opět spojují.

S potěšením Vás všechny zvu na přátelskou výstavu malířů Josefa Hošny z Brloha, žijícího v Praze, a Zdeňka Macků z Prahy, žijícího v Brloze, ve vodňanské galerii, která potrvá do 20. listopadu.

- Jitka Velková -

Vernisáž výstavy se konala v neděli 16. října. Oba mistři malíři předvedli, že nevládnou pouze štětcem, ale že jim nechybí ani hudební nadání. Hrou na foukací harmoniky a známými lidovými písničkami dokázali rozezpívat a roztleskat přítomné obecenstvo. K navození příjemné atmosféry přispěli krásným úvodním slovem i oba páni starostové, vodňanský Václav Heřman a náš Libor Lev.

...a teď něco na zub

Dnes jsme s díky přijali vyzkoušené recepty naší spolupracovnice Aleny Bombalové. Věříme, že budou chutnat i vám.

Pikantní kuře

1 kuře, 8 stroužků česneku, 50 g másla, 1 lžíce worcesteru, 2 velké cibule, 100 ml kečupu, 1 lžíce cukru, 1 lžička soli.

Nejprve si přichystáme marinádu. Promícháme kečup s cukrem, worcesterem a nadrobno nakrájenou cibulí, vmícháme utřený nebo nasekaný česnek a přidáme ještě trochu vlažné vody.

Kuře omyjeme a rozdělíme na jednotlivé porce. Osolené kousky vložíme do menšího pekáčku tak, aby se nepřekrývaly a zalijeme připravenou odstátou marinádou. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme asi 40 minut při teplotě 200 °C. Během pečení kuře podléváme vodou nebo vývarem a přeléváme marinádou, aby se udělala chutná kůrčička. Podáváme s dušenou zeleninou a těstovinami.


Smažené kuřecí řízečky

4 kuřecí řízky, 4 vejce, 2 lžíce olivového oleje, 2 lžíce sypké nebo tekuté smetany do kávy, 2 lžičky vegety speciál, hladká mouka, sůl, sojová omáčka.

Kuřecí řízky podélně rozkrojíme, jemně naklepeme, osolíme a pokapeme sojovou omáčkou. Do misky rozklepneme vajíčka, zalijeme přibližně stejným množstvím studené vody, přidáme olivový olej, smetanu do kávy a zasypeme vegetou. Rozšleháme vidličkou a zároveň přisypáváme hladkou mouku, aby vzniklo těstíčko asi jako na omelety. V něm obalíme řízky, dáme do středně rozpáleného oleje a smažíme dorůžova z každé strany.

Přílohy: brambory, bramborová kaše nebo hranolky a samozřejmě zelenina.


Koláč s jablky

3 vejce, 12 dkg másla, 1 vanilka, 35 dkg cukru, 45 dkg polohrubé mouky, 2 prášky do pečiva, 2 dl mléka, 45 dkg oloupaných a nastrouhaných jablek.

Všechny suroviny smícháme, těsto nalijeme na vymazaný, vysypaný plech a upečeme. Vychladlý koláč polijeme čokoládou.


Čokoládová kolečka

Těsto: 200 g hladké mouky, 150 g másla, 1 lžička kakaa, 90 g moučkového cukru, 1 žloutek

Náplň: 100 g moučkového cukru, 1 vejce, 2 lžíce mléka, 130 g másla

Dohotovení: mleté lískové oříšky, čokoládová poleva, celé loupané oříšky

Mouku zpracujeme s cukrem, máslem, žloutkem a kakaem na hladké těsto, které zabalíme do fólie a necháme asi 2 hodiny zchladnout. Pak ho rozválíme na 3 mm silný plát a vykrajujeme kolečka o průměru 2 cm. Pečeme v předehřáté troubě při teplotě 200 °C asi 8 minut. Pak necháme vychladnout a slepujeme náplní.

Na krém šleháme vejce, mléko a cukr v misce ve vodní lázni do zhoustnutí a mícháme ještě do vychladnutí. Máslo vyšlehané do pěny smícháme s vaječnou hmotou. Slepujeme tři kolečka na sebe, strany omažeme krémem a obalíme v jemně nastrouhaných oříšcích. Vrchní kolečko namáčíme do rozehřáté polevy a zdobíme oříškem.


Dobrou chuť!

Luštění s medvědem

Brloh 2005, luštění s medvědem, logo

Znáte svůj domov? Všímáte si svého okolí? Rádi si občas procvičíte mozkové závity? Pak je tato rubrika právě pro vás. V každém čísle Zpravodaje vám přinášíme jeden obrázek z našeho brložského regionu a vaším úkolem je určit, kde se nachází.
K tomu si ještě vyluštíte křížovku, jejíž tajenka se též váže k naší obci. Pak stačí vše napsat a přinést do knihovny, nebo vhodit do schránky na OÚ, anebo poslat poštou, či e-mailem (knihovna.brloh@wo.cz), a to do konce listopadu. Nezapomeňte na zpáteční adresu! Tři úspěšní vylosovaní získají tentokrát buď hasicí přístroj do auta, nebo deštník. Tyto ceny nám věnovala Hasičská vzájemná pojišťovna.


Tentokrát se z křížovky dozvíte dřívější německé názvy:

   1. tajenka - Jánské Údolí
   2. tajenka - Kuklov
   3. tajenka - Strouha

Brloh 2005, luštění s medvědem, křížovka      Brloh 2005, luštění s medvědem

Vodorovně: A. skutečnost; ústa (lidově); církevní stavby B. vodní živočich; 1. TAJENKA; vylévat C. činnost; fabrika; úmluva (spolek) D. předložka; odolnost organismu; platidlo Dánska a Norska; řím. čísl. 1000; aromatické koření E. ženské jméno; zrak; had; rival; severské zvíře F. parta místních občanů scházejících se každé pondělí v hospodě "U ZÁPADA"; zkr. kilokalorie; netrhej G. snadno; příležitostná koupě; část podsvětí; solmizační slabika; citoslovce bolesti H. ten i onen; sumerské (biblické) město; 2. TAJENKA; Evropan (slovensky); řím. čísl. 950 I. oproštěna; kaz ve dřevě; chem. zn. kyslíku; výhra v loterii; riskování J. krátký filmový snímek; citoslovce smíchu; chem. zn. fosforu; brložský sedlář; časně; jehličnatý strom K. opak světla; lichokopytník (mn. č.); lat. "k"; chem. zn. síry; rusky "ano"; mohamedánský oděv L. hrob; lyžařský výtah; kilogram (obr.); citoslovce kvílení; útok; inic. malíře Chaby M. polní práce; pramáti; hlídač harému; kouzlo (básn.); chem. zn. astatu N. značka auta; znoj; 3. TAJENKA; přístroj k zjišťování trhlin v kovu O. rusky "nebo"; oslí citoslovce; patron; tklivý; symetrála.

Svisle: 1. zásada; nelétaví ptáci 2. truhla; zkr. oerstedu; prvek Br; dravý pták 3. cenný papír; mlha; nula; tavení; řím. čísl. jedna 4. vnímání; proud; ukrýti 5. ozn. mouky; hudební kapela (hrála v srpnu v klášteře na Kuklově); nevidomá 6. spěch; španělsky "zlato"; část chrámu; poslední Rožmberk 7. dělník v hutích; prostorová zvučnost; inic. herečky Medvecké 8. končetina (vulgárně); Blažejova milenka; africký kmen; desková hra 9. zkr. organizace (amer. pomoc ve 2. svět. válce); mýtina; řím. čísl. 500; tenisový dvorec 10. jméno oper. pěvce Blachuta; řím. čísl. 50; sloní zub; primát; dětská výživa 11. ozdravění; dom. Waldemar; Král...(hrál M. Labuda) 12. SPZ Klatov; předložka; ČS vzpěrač (vítěz OH); něm. město Cáchy 13. odezva; platidlo Rumunska; potravinářská barva (mn. č.) 14. cizí muž. jméno; zn. bul. cigaret; popsal 15. nápor; mléčný nápoj; potřeba oráče; písmeno řecké abecedy 16. název řím. padesátky; část obličeje; vzácnost; mosaz 17. opak rubu; stropní trám; zápalka; snad 18. prvek značky Yb; obličej (z něm.); Heyerdahlovo plavidlo.

Nápověda: onza; entari; inkar; oro; gurage; Saimon; arko.


Rádi uvítáme jak příspěvky autorů křížovek, jejichž tajenka se musí vázat k obci, tak i nabídky případných sponzorů na věcné odměny luštitelům.

Jak dopadlo luštění z minulého čísla?
Správná odpověď byla, že kříž na obrázku se nachází v Jánském Údolí u Gálisů (u bývalé hospody) a tajenka z křížovky zněla:
1. - Máří Magdaleny,
2. - Šimona a Judy.
Tentokrát jsme od vás dostali osm odpovědí, všechny správné, ale bohužel u třech chybělo určit obrázek. Takže se losovalo pouze z pěti luštitelů a ti šťasní, kteří vyhráli videokazetu "Bourá jen blb" jsou: Marika Gajdošová, Jan Hajduch a Jan Švarc.

Srdečně blahopřejeme!

Informace

Změna zákona o občanských průkazech

Občané si nemusí měnit občanské průkazy, které byly vydané občanům narozeným před 1. lednem 1936, pokud není v těchto občanských průkazech doba ukončení platnosti vyznačena konkrétním datem. Bližší informace budou podány na obecním úřadě.

Občanský průkaz jako cestovní doklad do států Evropské unie - upozornění

Dne 1. ledna 2006 nabývá účinnosti ustanovení § 41 a zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění zákona č. 559/2004 Sb. (bod 57), kde je uvedeno: K opuštění území k cestě do států Evropské unie lze jako cestovní doklad použít i občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, pokud nemá oddělenu vyznačenou část. Z uvedeného vyplývá, že od 1. ledna 2006 již nelze k cestám používat občanské průkazy typu identifikační karty bez strojově čitelných údajů.

Dále upozorňujeme na skutečnost, že mohou vzniknout problémy při společném cestování dětí zapsaných v občanském průkazu rodičů, pokud tyto děti nebudou mít vlastní cestovní doklad. Dítě zapsané v občanském průkazu rodiče neprokáže státní občanství, neboť do občanského průkazu se zapisují i děti - cizinci. Na rozdíl od občanského průkazu se do cestovního pasu rodičů zapisují pouze děti, které jsou státními občany České republiky. Dalším rozdílem je, že do občanského průkazu rodičů se zapisuje místo data narození a pohlaví - rodné číslo dítěte. Rodné číslo, jakožto vnitrostátní identifikační údaj, může být nesrozumitelné pro cizí státní orgány. Z uvedených důvodu nedoporučujeme cestování dětí zapsaných v občanském průkazu rodičů bez vlastního cestovního dokladu.

Barevný leták s informacemi včetně vzorů cestovních dokladů a občanských průkazů je vyvěšen na úřední desce v budově obecního úřadu.


NEPŘEHLÉDNĚTE

Od 31. 10. 2005 se mění pracovní doba na provozovně mandlu

PO 7.30 - 11.30 zavřeno
ÚT 7.30 - 11.30 12.30 - 15.30
ST zavřeno 12.00 - 17.00
ČT zavřeno zavřeno
 zavřeno zavřeno


Prodej žetonů, propanbutanových lahví, pohledů, ostatního zboží a provoz mandlu bude provádět pouze v tuto pracovní dobu jen pracovnice na mandlu, Romana Salzerová, a nikoliv ostatní zaměstnanci obce.


Od 19. 10. 2005 Technické služby Český Krumlov vyváží popelnice každý týden ve středu.

Zároveň sdělujeme, že od 31. 8. 2005 byly změněny ceny za žetony na popelnice

Červený žeton1 ks55,- Kč
Modrý žeton1 ks50,- Kč
Zelený žeton1 ks40,- Kč
Zelený (DPS)1 ks35,- Kč


Od pondělí 24. 10. 2005 budou, na trase Brloh - České Budějovice a zpět, jezdit dva autobusy navíc. ČSAD Autobusy České Budějovice posiluje dva spoje, které jsou nyní přeplněné.

Brloh - České Budějovice - ranní spoj v 6.15 hodin z Brloha posílí dopravce o rychlíkový spoj v 6.10 hodin. Autobus bude v 6.47 u soudu v Českých Budějovicích a v 6.50 hodin na českobudějovickém nádraží.

České Budějovice - Brloh - ve 13.20 hodin nepojede z Českých Budějovic jeden, nýbrž dva autobusy. První bude stavět ve všech zastávkách jako doposud, druhý zastaví pouze v Homolích, Vrábči, Křemži a Nové Vsi. Rychlejší spoj bude v Brloze asi o 5 minut dříve.


UPOZORŇUJEME

seniory, že každou středu ve 13 hodin pokračuje cvičení pro důchodce v DPS. Zveme vás k protažení těla.

Informace na tel. 380 745 155.


PO PRÁZDNINÁCH OPĚT KURZY KREATIVNÍ TVORBY

Malování na sklo s namrzlým efektem - Frost efekt, ilustrační foto Ve čtvrtek 24. listopadu od 17.30 hod. v Brloze v hasičárně MALOVÁNÍ NA SKLO S NAMRZLÝM EFEKTEM tzv. FROST EFEKT S VYUŽITÍM NALEPOVACÍCH KONTUR

K malování dostanete 1 skleničku a 1 láhev + 1 další výrobek si sami přineste (může být i tmavé sklo nebo zrcadlo)

Pondělí 12. prosince
od 17.00 hod. v Brloze v hasičárně VÝROBA SVÍČEK

Vyrobíte si svíčky ze včelího vosku, plovoucí svíčky, vánočně si vyzdobíte 1 silnou větší světlou svíčku, kterou si přinesete (dále si přineste vánoční vykrajovátka a manikurní nůžky)


Cena kurzu je vždy 230,- Kč (děti od 8 let v doprovodu rodiče: 190,- Kč)

V ceně jsou
v listopadu: barvy, sklenička, láhev, kontury + další pomůcky
v prosinci: vosk, knoty, barvičky, vůně, lepidlo, ubrousky + další pomůcky

Informace a závazné přihlášky u pí. Žahourové na tel. č. 723 071 617 nebo hzahourova@seznam.cz.

Počet účastníků minimálně 5, maximálně 12.

Přihlaste se včas!


POZVÁNKA na KONCERT
bluegrassové skupiny

MONOGRAM

5. listopadu 2005 od 19.00 hodin v sále kina Brloh

TUTO SOBOTU

Bluegrassová skupina MONOGRAM Bluegrassová skupina MONOGRAM


INFORMACE, KTERÉ OBEC BRLOH ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím

můžete nalézt na Veřejné desce obce Brloh.

 

Zpravodaj
vydává Obecní úřad Brloh, Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 20. listopadu 2005 : TOPlist 0