Popis cesty do Ježové a na Jelení Vrchy

K potoku Ježová, kde se konají ukázky plavení dříví je možné se dostat několika následujícími způsoby :

 1. Od hráze Lipenské přehrady
  a) Do Přední Výtoně, zde vlevo směrem k hraničnímu přechodu Guglwald. Na křižovatce Spáleniště vpravo do Pasečné, v Pasečné NE SMĚREM SVATÝ TOMÁŠ, ale přímo přes bývalé osady Rychnůvek, Jasánky na křižovatku v bývalé osadě Růžový Vrch. POZOR!!! Od křižovatky Spáleniště a především z Pasečné je velmi nekvalitní cesta! Na Růžovém Vrchu zaparkujte vozidlo a vydejte se pěšky nebo na kole podél Schwarzenberského kanálu po modré turistické značce k Ježové.

  b) Do Přední Výtoně, zde přímo kolem kostela do Frýdavy, zde vlevo do Pasečné, v Pasečné vpravo přes bývalé osady Rychnůvek, Jasánky na křižovatku v bývalé osadě Růžový Vrch. POZOR!!! Od křižovatky Spáleniště a především z Pasečné je velmi nekvalitní cesta! Na Růžovém Vrchu zaparkujte vozidlo a vydejte se pěšky nebo na kole podél Schwarzenberského kanálu po modré turistické značce k Ježové.

 2. Z Frymburka
  Přívozem do Frýdavy, za přívozem vlevo, dále vlevo do Pasečné, v Pasečné vpravo přes bývalé osady Rychnůvek, Jasánky na křižovatku v bývalé osadě Růžový Vrch. POZOR!!! Od křižovatky Spáleniště a především z Pasečné je velmi nekvalitní cesta! Na Růžovém Vrchu zaparkujte vozidlo a vydejte se pěšky nebo na kole podél Schwarzenberského kanálu po modré turistické značce k Ježové.

 3. Z Nové Pece
  a) Na křižovatce za mostem vlevo, obcí kolem obchodu až k lesní školce, zde vpravo podél Želnavského smyku na křižovatku Nové chalupy. Zde vlevo do Bližší Lhoty (přívoz od Horní Plané), zde přímo do Přední Zvonkové. V Přední Zvonkové vlevo. POZOR!!! Za obcí se zhoršuje značně cesta!!! Na křižovatce před Valtrovem vpravo. POZOR!!! Silnice ještě horší, velmi úzká, zarostlá, častý pohyb cyklistů, často se na silnici pohybuje dobytek!!! Přes bývalou osadu Račín na křižovatku v bývalé osadě Kyselov, zde přímo. Po cca 1 km na křižovatce U mostu vpravo. Po cca 1 km mírně vpravo, tzn. ne do zákazu vjezdu. Po dalších cca 2 km přijedete na křižovatku v bývalé osadě Růžový Vrch. Na Růžovém Vrchu zaparkujte vozidlo a vydejte se pěšky nebo na kole podél Schwarzenberského kanálu po modré turistické značce k Ježové.

  b) Na křižovatce za mostem vlevo, obcí kolem obchodu až k lesní školce, zde vpravo podél Želnavského smyku na křižovatku Nové chalupy. Zde vlevo do Bližší Lhoty (přívoz od Horní Plané), zde přímo do Přední Zvonkové. V Přední Zvonkové přímo do Zadní Zvonkové ke kostelu. Zde zaparkujte. Dále pokračujte na kole. Nad hřbitovem prochází zanesený plavební kanál (modrá turistická značka. Podél plavebního kanálu jeďte na křižovatku s asfaltovou silnicí. Zde můžete jet mimořádně přímo. Ve dny ukázek plavení dříví je mimořádně otevřen hraniční přechod Zvonková / Sonnenwald u hraničního znaku I/36. Cesta je však nezpevněná. Jeďte mimořádně opatrně!!! Cca 100 m za hraničním přechodem přijedete na asfaltovou silničku ze Schoeneben do Sonnenwaldu. Ze Sonnenwaldu pokračujte po Kanálové cestě (Kanalstrasse) po modré turistické značce (české značení) cca 12 km k potoku Iglbach / Ježová.

 4. Z Horní Plané
  a) Přívozem do Bližší Lhoty. Za přívozem vlevo do Přední Zvonkové. V Přední Zvonkové vlevo. POZOR!!! Za obcí se zhoršuje značně cesta!!! Na křižovatce před Valtrovem vpravo. POZOR!!! Silnice ještě horší, velmi úzká, zarostlá, častý pohyb cyklistů, často se na silnici pohybuje dobytek!!! Přes byvalou osadu Račín na křižovatku v bývalé osadě Kyselov, zde přímo. Po cca 1 km na křižovatce U mostu vpravo. Po cca 1 km mírně vpravo, ;tzn. ne do zákazu vjezdu. Po dalších cca 2 km přijedete na křižovatku v bývalé osadě Růžový Vrch. Na Růžovém Vrchu zaparkujte vozidlo a vydejte se pěšky nebo na kole podél Schwarzenberského kanálu po modré turistické značce k Ježové.

  b) Přívozem do Bližší Lhoty. Za přívozem vlevo do Přední Zvonkové. V Přední Zvonkové přímo do Zadní Zvonkové ke kostelu. Zde zaparkujte. Dále pokračujte na kole. Nad hřbitovem prochází zanesený plavební kanál (modrá turistická značka. Podél plavebního kanálu jeďte na křižovatku s asfaltovou silnicí. Zde můžete jet mimořádně přímo. Ve dny ukázek plavení dříví je mimořádně otevřen hraniční přechod Zvonková / Sonnenwald u hraničního znaku I/36. Cesta je však nezpevněná. Jeďte mimořádně opatrně!!! Cca 100 m za hraničním přechodem přijedete na asfaltovou silničku ze Schoeneben do Sonnenwaldu. Ze Sonnenwaldu pokračujte po Kanálové cestě (Kanalstrasse) po modré turistické značce (české značení) cca 12 km k potoku Iglbach / Ježová.

 5. Z rakouského Aigen / Mkr.
  Při příjezdu od Haslachu či Rohrbachu v horní části náměstí vpravo směrem Diendorf, Oberhaag (Haagerhof). Po prudkém stoupání zaparkujte nedaleko hostince Haagerhof. Dále se vydejte pěšky cca 2,5 km po pěšině značené zeleným trojúhelníkem k potoku Iglbach / Ježová. V případě, že pojedete dál na kole, jeďte autem ještě dál přímo až do místa křížení s Kanálovou cestou (Kanalstrasse). Zde zaparkujte, jeďte vpravo po Kanálové cestě po modře značené turistické cestě (české značení) až k potoku Iglbach / Ježová.

Na Jelení Vrchy, kde se konají ukázky plavení dříví je možné se dostat po veřejné komunikaci z Nové Pece. POZOR!!! Na silničce Nová Pec - Jelení Vrchy je omezená rychlost na 20 km/hod.!!! Je zde obousměrný provoz, častý pohyb cyklistů!!!

 


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2002
Počet přístupů na tuto stránku od 11. července 2002 : TOPlist 0