Návštěva bavorských studentů v Českém Krumlově

Dne 8. října 1999 navštívila skupina 20 studentů a pedagogů oboru marketing v informatice z bavorského vzdělávacího centra v Memmingenu pod vedením Norberta Langera n.langer@kolping-mm.de a Wolfganga Pestla wolfip@01019freenet.de pracoviště firmy Ipex a. s.. a Aktualizační středisko Oficiálního informačního systému Český Krumlov.

Mgr. Zdena Flašková přednáší o Oficiálním informačním systému   Návštěva bavorských studentů v Českém Krumlově

Impulsem k jejich návštěvě bylo seznámení se s on-line verzí OIS na Internetu, po kterém následovala E-mailová komunikace s jeho tvůrci, jež vyústila v dnešní návštěvě. Účelem této návštěvy bylo seznámení se procesem tvorby a aktualizace Oficiálního informačního systému a počítačovou firmou, která ho spravuje. Dopolední setkání a výměna zkušeností proběhla v prostorách a Internetové kavárny, kterou k tomuto účelu poskytla zdarma firma Unios Tourist Service. Studenti využili i počítačů k podrobné prohlídce internetových stránek OIS. Velice se zajímali i o verzi systému na CD ROMu.

Bavorští návštěvníci se pochvalně vyjadřovali o zpracování informací i o informačním systému jako celku, který hodnotili jako zcela srovnatelný s obdobnými systémy v Německu. Jejich návštěva byla jedním z mnoha dokladů přeshraniční spolupráce v rámci projektu Oficiálního informačního systému regionu Český Krumlov.


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 1999
Počet přístupů na tuto stránku od 8. října 1999 : TOPlist 0