Návštěva rakouského velvyslance v ČR
J. E. pana Klase Daublebskyho
v Českém Krumlově
dne 27. 11. 2003


Velvyslanectví Rakouské republiky:

  1. J. E. pan Klas Daublebsky, velvyslanec
  2. pan Viktor Andreas Schneider, zplnomocněný ministr (sociální a zdravotní politika)
  3. pan Walter Persché, kulturní atašé
  4. pan Karl Michael Angerer, obchodní rada
  5. paní Martina Procházková, tlumočnice
Program:
11.00 hod Město Český Krumlov, Náměstí Svornosti 1
přivítání: František Mikeš, starosta města Český Krumlov Robin Schinko, člen rady Jihočeského kraje a místostarosta města Český Krumlov Miloš Michálek, místostarosta města Český Krumlov
11.30 hod Prokyšův sál, budova bývalé Prelatury, Horní 155
diskuse: František Mikeš, starosta města Český Krumlov - moderátor + starostové Českokrumlovska, podnikatelé, studenti
Program diskuse:
  1. Zkušenosti Rakouské republiky se vstupem do Evropské unie.
  2. Možnosti spolupráce České a Rakouské republiky a možnosti čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie.
  3. Dotazy, připomínky.
13.00 hod Hotel Růže, Horní 154, oběd

Velvyslanectví Rakouska: J. E. pan Klas Daublebsky, velvyslanec
pan Viktor Andreas Schneider, zplnomocněný ministr (sociální a zdravotní politika)
pan Walter Persché, kulturní atašé
pan Karl Michael Angerer, obchodní rada
paní Martina Procházková, tlumočnice
 
Jihočeský kraj: pan Robin Schinko, člen rady Jihočeského kraje a místostarosta města Český Krumlov
 
Město Český Krumlov: pan František Mikeš, starosta
pan Miloš Michálek, místostarosta
paní Soňa Marková, kancelář starosty - vnější vztahy MÚ ČK

Kulturní program (od 15.00 hod):
Státní hrad a zámek Český Krumlov prohlídka barokního divadla: pan Pavel Slavko, vedoucí správy zámku

Egon Schiele Art Centrum dosud největší evropská výstava kreslíře, ilustrátora a spisovatele Alfreda Kubina: paní Hana Jirmusová, výkonná ředitelka Egon Schiele Art centra


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2003
Počet přístupů na tuto stránku od 24. listopadu 2003 : TOPlist 0