Rok po povodních zaznamenal Český Krumlov dosud rekordní víkend v počtu návštěvníků!

Zatímco v polovině srpna roku 2002 bylo historické jádro Českého Krumlova v důsledku povodní téměř prázdné, rok po této události jsou jeho uličky opět plné turistů. Subjektivní názory pracovníků v oblasti cestovního ruchu na počet návštěvníků se různí, každopádně řeč čísel je jednoznačná.

Téměř přesně "rok poté" – tj. rok po povodních Český Krumlov zaznamenal podle sledovatelných údajů patrně dosud rekordní návštěvnost! Tím "rekordním dnem" byl pro město jako celek pátek 15.8.2003 a následující víkend.

Základními údaji byla dostupná evidence využití parkovišť, návštěvnost kulturních zařízení a obsazená ubytovací kapacita.

Na 7 parkovišťích provozovaných Českokrumlovským rozvojovým fondem s.r.o. byl minulý pátek zaznamenán dosud nejvyšší počet parkujících osobních vozidel za den – celkem 1 760 osobních aut a 44 autobusů (průměrný počet parkujících aut je v hlavní sezóně ca 1 000 denně, autobusů je průměrně ca 23).

Mimořádně vysoká byla 15.8.2003 rovněž návštěvnost Státního hradu a zámku Český Krumlov – celkem ho tento den navštívilo 3 395 návštěvníků. Průměrná návštěvnost zámku v těchto dnech dosahuje 3 300 osob, přičemž ca 2 000 osob navštíví historické interiéry (I. a II. trasa, zámecké divadlo) a ca 1 300 osob vystoupá na zámeckou věž. Pro srovnání můžeme uvést i čísla z loňského roku, kdy byl zámek jako jedna z mála krumlovských památek přístupný i po povodních a 15.8.2002 ho navštívilo 488 turistů, zatímco ve stejném datu v roce 2001 to bylo celkem 2 666 návštěvníků.

Co se týče muzeí a galerií, Egon Schiele Art Centrum rovněž zaznamenalo zvýšenou návštěvnost – zavítalo sem 450 osob (průměrná návštěvnost je jinak ca 400 osob/den).

Pro Muzeum tortury a Wax muzeum byl tento termín nejsilnější hned po zavedeném červnovém termínu Slavností pětilisté růže, obě muzea v pátek navštívilo více než 500 turistů (Tortura 502 os., Wax 540 os.).

Mírně nadstandardní návštěvnost dále zaznamenalo muzeum Fotografie s výstavou Jana Saudka (224 osob) a Pohádkový dům, který si letošní sezónu pochvaluje jako velmi kvalitní.

Zvýšenou návštěvnost v letošní sezóně si také chválí Regionální muzeum Český Krumlov, které denně navštíví ca 130 – 140 osob, nicméně rekordní návštěvnost zaznamenali už v červenci – až 280 osob za den! I Mezinárodní galerie keramické tvorby ve Václavských sklepích krumlovského zámku měla návštěvnický "rekord" minulý měsíc – 29. července ji navštívilo 350 osob (současná průměrná denní návštěvnost je 200 os.).

Ubytovací kapacity ve městě byly rovněž mimořádně silně vytížené – kromě údajů z  Infocentra a od provozovatelů penzionů máme čísla z Hotelu Růže a Hotelu Old Inn - vytíženy z ca 98%, hotel U města Vídně - 100%, hotel Dvořák (v pátek bylo využito 80% hotelové kapacity - z důvodu několika neobsazených rezervací, v sobotu 100%), a Hotel Zlatý Anděl - 100%. Podle slov managerky provozu hotelu Zlatý Anděl sl. Markéty Králové to byl nejlépe obsazený víkend v sezóně, byla maximálně využita kapacita ubytování i gastronomických služeb a "naplno" běžely rovněž i veškeré personální kapacity hotelu. "Klidně bychom naplnili ještě jeden hotel, zákazníků bylo plno, ale podařilo se nám tento nápor bez problémů zvládnout".

Pouze virtuální prohlídka města na internetové adrese Oficiálního informačního systému regionu Český Krumlov - www.ckrumlov.cz zaznamenala na rozdíl od loňského "povodňového roku" opačnou křivku návštěvnosti, což je však v tomto případě pozitivní informace. Zatímco 15.8.2002 bylo na stránky www.ckrumlov.cz zaznamenáno 35 056 stažených stránek a 4 525 návštěvníků což je stále rekord v počtu návštěvníků za jediný den (absolutní návštěvnickou "bombou" bylo on-line povodňové zpravodajství z Českokrumlovska), letos dne 15.8. to bylo "jen" 15 097 přístupů (pro srovnání v roce 2001 ca 12 300 přístupů za den). Letošní i v historii zatím absolutní rekord v návštěvnosti www.ckrumlov.cz padl již v 26. června, kdy bylo zaznamenáno 42 966 stažených stránek.

Návštěvnost Českého Krumlova tradičně pozitivně ovlivňuje nadstandardní kulturní nabídka. Letošní rok nabízejí galerie návštěvníkům velice atraktivní expozice, divadelní představení i hudební festivaly "běží naplno" – i ty, které loni povodně ohrozily (program Mezinárodního hudebního festivalu letos proběhl úspěšně v nezměněné podobě, stejně jako festival Jazz na konci léta, 26.8. začína folkový festival Hurá do Krumlova). Počasí letos návštěvníkům města přeje, programová skladba také a Český Krumlov je v plném smyslu slova kulturním centem jižních Čech! (Termíny kulturních akcí na rok 2004 jsou již nyní k dispozici na www.ckrumlov.cz).

Sezóna ještě není zdaleka u konce, zbývá ještě závěr srpna a měsíce září a říjen, které mají rovněž dobré šance na zajímavou návštěvnost (mj. otevření nové expozice v  Egon Schiele Art Centru, Svatováclavské slavnosti, Královský hudební festival, Mezinárodní hudební festival Pontes aj.).

Uvedená čísla nejsou "kompletním zrcadlem návštěvnosti" Českého Krumlova, dokazují však, že i přes přírodní katastrofu v loňském roce zůstal Český Krumlov atraktivním cílem pro domácí i zahraniční návštěvníky (nezajímavý není např. ani fakt, že se povědomí o městě šíří i do velmi vzdálených koutů zeměkoule a ubytovávají se zde i např. návštěvníci ze Zimbabwe nebo Spojených arabských emirátů).

Kompletní údaje budou známy na konci roku a teprve po srovnání s čísly z minulých let, která jsou k dispozici na www.ckrumlov.cz/statistika budeme moci zodpovědně říci, jaká ta letošní sezóna vlastně byla. Výše uvedená "rekordní čísla" však naznačují budoucí dobré zprávy.
 

Jitka Zikmundová, Mgr. Zdena Flašková
Destinační management, Českokrumlovský rozvojový fond s.r.o.,
Nám. Svornosti 2, CZ - 381 01 Český Krumlov
Tel. +420 380 704628,29, Fax +420 380 704619
E-mail: destination@ckrumlov.cz, www.ckrumlov.cz/destination


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2003
Počet přístupů na tuto stránku od 25. srpna 2003 : TOPlist 0