Město Český Krumlov pořádá ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou
a Českokrumlovským rozvojovým fondem s.r.o. odborné semináře :

ČESKÝ KRUMLOV
MANAGEMENT A MARKETING CESTOVNÍHO RUCHU

Témata :

29.11. 09.00 - 11.00 Hotelová směrnice, hygienické předpisy, klasifikace
- Mgr. doc Petr Veselý, Vysoká škola hotelová, Praha
  13.00 - 15.00 Marketing a public relations
- Doc. Ing. Alžbeta Kiráľová, CSc., Vysoká škola hotelová, Praha
30.11. 09.00 - 11.00 Psychologie a komunikace
- Mgr. Daniel Bína, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, katedra pedagogiky a psychologie
  13.00 - 15.00 Evropská unie a euro
- Andreas Eckerstorfer, Kurverband Bad Leonfelden, Rakousko
7.12. 10.00 - 13.00 Český Krumlov - přednosti a nedostatky statutu UNESCO
v oblasti cestovního ruchu
13.12. 10.00 Exkurze do rakouského lázeňského města Bad Leonfelden
v předvánoční atmosféře
  17.00 Slavnostní předání certifikátů (U dwau Maryí)

Semináře se uskuteční v Prokyšově sále (budova bývalé Prelatury), Horní č. p. 155, Český Krumlov.
Na Vaši účast se těší starosta města Český Krumlov a organizátoři.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie


 

Přednášející :

Mgr. Daniel Bína
Komunikace + Psychologie

Nar. 30.12.1969, praxe: 7 roků působil jako lektor českého jazyka Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na univerzitě v Budapešti, nyní vysokoškolský učitel katedry pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Ve své vědeckovýzkumné a publikační činnosti se zaměřuje především na problémy komunikace, sémantiky a psychologicko-pedagogických přístupů v této oblasti, v současné době má předloženou k obhajobě doktorskou disertační práci zabývající se psychologickými a pedagogickými problémy masové komunikace a záležitostmi didaktického využití komunikačních a informačních technologií.
 

Doc. Ing. Alžbeta Kiráľová, CSc.
je docentkou Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o., kde přednáší marketing, reklamu a public relations. Jako hostující profesorka přednášela v USA na Columbia State University v Jižné Karolíně a na Georgia State University v Georgii.

Absolvovala kurz marketingu a managementu St. Gallenské Univerzity a anglické Bradford and Ilkley College v Bradforde, absolvovala kurz mezikulturálního managementu AOTS v Tokiu v Japonsku, jako i kurz marketingu a public relations Jacksonvillské obchodní komory na Floridě v USA.

Od roku 1991 poskytuje poradenské služby, konzultace a vede kurzy v oblasti marketingu, public relations, krizového managementu, cestovního ruchu, komunikace, prodejných technik a starostlivosti o zákazníky prostřednictvím firmy Dynamics Communication and Consulting.
 

Mgr. Petr Veselý
nar. 13.9.1951

Vzdělání: vysokoškolské (právo, PF UK), absolvent SHŠ v Mariánských Lázních, provoz hotelů.
Stáže: NSR, Rakousko
Kurzy: USA: Cornell University, Management hotelu

Aktivity: CBA, gen. Sekretář, prezident CBA (do 2001), VSH, Praha, externista

Praxe:
Hotel Rott Prahapreopening2000 - 2001
Hotel Palace Praha     ředitel, předseda představenstva     1998 - 2000
Grandhotel Puppředitel1995 - 1997
Hotel Jalta Prahaředitel, předseda představenstva1990 - 1995
Hotel Diplomatředitel1987 - 1989


 

Přihláška :

Jméno :
Příjmení :
Titul :
Společnost :
Adresa společnosti :   
Telefon :
Fax :
E-mail :
WWW :

Jednorázový registrační poplatek ve výši 100,- Kč na osobu bude vybírán na místě. Poplatek zahrnuje blok seminářů, exkurzi do Bad Leonfeldenu, studijní materiál, občerstvení.

Výstupem seminářů bude sborník přednášek v českém jazyce a certifikát, který získáte při účasti na 4 přednáškách. Držitelé certifikátu budou uvedeni ve sborníku a v závěrečné tiskové zprávě pro média.

 

Přihlášku zašlete nejpozději den před plánovaným seminářem tímto elektronickým formulářem, případně běžnou poštou na adresu :

Město Český Krumlov
vnější vztahy
Náměstí Svornosti č. p. 1
381 01 Český Krumlov

Další informace : sona.markova@mu.ckrumlov.cz


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2002
Počet přístupů na tuto stránku od 25. listopadu 2002 : TOPlist 0