Vystoupení dětských pěveckých sborů z USA
v Českém Krumlově 10. července 2002

Středeční vystoupení amerických dětských sborů na náměstí Svornosti v Českém Krumlově se v přeneseném slova smyslu neslo i ve znamení partnerství Miami Beach a Českého Krumlova. Vedle nevšedního zážitku z vystoupení dětského sboru z Miami (Miami Childern Choir) se sbormistrem Timem Sharpem i dětského sboru z Washingtonu (Childern s Chorus of Washington) se sbormistryní Joan Gregoryk původem z Tábora, nelze opomenout i předání deklarace o partnerství mezi Českým Krumlovem a Miami Beach do rukou pověřené zástupkyně, paní Daniely Linden-Retkové, která deklaraci dopraví do Miami Beach. Z jejích úst zazněla i nabídka na setkání obou starostů ve Spojených státech kolem 19. září, kdy shodou okolností bude prezident České republiky, Václav Havel odhalovat pomník T. G. Masaryka ve Washingtonu. Vcelku neobvyklé partnerství relativně vzdálených měst by se tak mohlo stát příjemným zpestřením klasického zpravodajství, respektive mediálního zájmu o Českou republiku, který se při podobné příležitosti dá očekávat.

Childern s Chorus of Washington - dětský pěvecký sbor z Washingtonu se sbormistryní Joan Gregoryk na náměstí Svornosti v Českém Krumlově, 10. července 2002, foto: Lubor Mrázek Miami Childern Choir - dětský pěvecký sbor z Miami se sbormistrem Timem Sharpem na náměstí Svornosti v Českém Krumlově, 10. července 2002, foto: Lubor Mrázek Miami Childern Choir - dětský pěvecký sbor z Miami se sbormistrem Timem Sharpem na náměstí Svornosti v Českém Krumlově, 10. července 2002, foto: Lubor Mrázek

Navrhované setkání starostů a oboustranný podpis resoluce o přátelství by pak, přesně v intencích přání amerických přátel měl být na delší dobu posledním oficielním aktem. Další spolupráce by se již měla odvíjet na přísně občanské platformě. Spolková výměna by měla posloužit nejen jazykovým dovednostem, ale především bližšímu poznání života obou národů, které mělo právě v sobě T. G. Masaryka velkého propagátora.

Vzhledem k tomu, že hudba je tím nejlepším dorozumívacím mostem, nabízí se i vystoupení českokrumlovských dětských sborů v Miami Beach. Zdá se, že právě ony by mohly zanechat velmi příjemný dojem, srovnatelný se včerejším vystoupením dětských sborů v Českém Krumlově. Ale to je hudbou budoucnosti. V této chvíli dík patří nejen americkým dětem, ale i jejich sbormistrům, stejně jako organizátorům turné, kteří na Krumlov nezapomněli.

Miami Childern Choir - dětský pěvecký sbor z Miami se sbormistrem Timem Sharpem na náměstí Svornosti v Českém Krumlově, 10. července 2002, foto: Lubor Mrázek

Je si jen třeba přát, aby další setkání, respektive partnerství nezaniklo ve formálních výměnách zdvořilostních dopisů představitelů měst. Jak vše dopadne, to záleží především na termínové shodě setkání starostů, ze kterého by mohly vzejít zcela konkrétní návrhy na další spolupráci. O tom všem možná bude jasno již na konci září. Nechme se tedy překvapit.


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2002
Počet přístupů na tuto stránku od 11. července 2002 : TOPlist 0